جستجو
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 20
اعضا اعضا: 0
کل کل: 20

 اردو و اردوگاه کوچک کردن
فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفتم - تلاش کردن به‌منظور کسب
تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 16)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try it Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالیت‌های آغازین (Starters)؛
- بالاتر از اوج (Over the Top)؛
- هم‌اکنون دوباره آن را یاداوری کنید! (Now Say it Again)؛
- همه با هم (All Together).

 
1397/9/13 تعداد بازدیدها : 83
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 13)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه» (Day Camp Counselor) اولین مراقب هر شرکت‌کننده در اردوگاه محسوب می‌شود.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 39
(0)  

Jobs at Camp - Day Camp Counselor (Human Resources No. 13)
Human Resources
 Counselors are the primary caregivers for each camper.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 12
(0)  

Decision-Making and Camps (Program Design and Activities No. 15)
Program Designs and Activities
 Youth programs like camps can help empower youth to take ownership and responsibility for developing and sustaining programs.
 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 47
(0)  

تصمیم‌گیری و اردوگاه‌ها و اردوها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 15)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
برنامه‌ریزی‌های اردویی و اردوگاهی می‌تواند کودکان، نوجوانان و جوانان را قادر کند عنان به‌دست بگیرند در برابر برنامه‌های رشد و پایداری (Sustaining) مسؤولیت بپذیرند.


 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 76
(0)  

امنیت هیجانی و اردوها و اردوگاه‌ها (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 29)
متفرقه
قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است.

 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 32
(0)  

Emotional Safety and Camps (Miscellaneous No. 29)
Miscellaneous
 Bullying is emotionally devastating for victims.
 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 21
(0)  

آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 38)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق برنامه
اردو و اردوداری - ایران - راهنمای آموزشی  
پدیدآورنده: 
اداره‌ی کل فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان 
ناشر: 
مؤسسه‌ی‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت 
۴۸ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه

 
1397/8/20 تعداد بازدیدها : 104
(0)  

Jobs at Camp - Cook (Human Resources No. 12)
Human Resources
 To assist the Food Service Manager in providing nutritious, well-prepared meals, which are served to all campers, staff, and guests.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 72
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - آشپز (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 12)
سرمايه‌هاي انساني
آشپز (Cook)، فردی است که با مدیریت خدمات غذایی، موارد غذایی مغذی و وعده‌های غذایی به‌خوبی آماده‌سازی شده را برای همه‌ی شرکت‌کنندگان در اردوگاه، کارمندان اردوگاه و مهمانان فراهم می‌آورد.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 82
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت ششم - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن
حرف‌های خودمان (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 14)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های خودمان می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ارتباط‌های من؛ خوب و بد؛ نقشه‌ها و تجربه‌ی من.

 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 95
(0)  

آموزش در اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 37)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی
اردو و اردوداری - ایران - مدیریت
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه

پدیدآورنده: 
اسدالله امینی‌‌ جهرمی
اسماعیل بحری‌زاده

ناشر: 
مهربرنا 
۴۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه
 
1397/7/20 تعداد بازدیدها : 83
(0)  

اردو مناسب‌ترین شرایط برای تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 28)
متفرقه
اردو یک کار تربیتی پُراعتبار، مهم و آینده‌ساز است.
 
1397/7/17 تعداد بازدیدها : 55
(0)  

بازنگری، بازافرینی و بازسازی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه‌ی پرورشی با توجه به مقتضیات زمان،
برای برداشتن گام‌های مؤثر در تأمین نیازهای جسمی و روانی امری ضروری است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 27)
متفرقه
در حوزه‌ی نرم‌افزاری، ضرورت دارد برنامه‌هایی جهت تعالی شخصیت افراد بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی و تعالیم روز تدوین شود.


 
1397/7/10 تعداد بازدیدها : 86
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 11)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی» مسؤول برنامه‌ریزی، تدریس، هماهنگی و انجام فعالیت‌ها و راهنمایی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در رشد آنان در زمینه‌ی شخصیت‌شان و مهارت‌های روزمره‌ی‌شان است.


 
1397/7/8 تعداد بازدیدها : 88
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پنجم - گفتگوها در ارتباط‌ها - فعالیت‌های عملی نگاه کردن
و شنیدن حرف‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 13)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی «گفتگوها در ارتباط‌ها» (Conversation in Relationships) در جهت تأمین اهداف ذیل تحقق می‌یابد: - کشف آن‌چه یک ارتباط را تشکیل می‌دهد و انواع ارتباط‌های افراد؛ - نگریستن به زبانی که ما از آن بهره می‌بریم تا موجب برقراری و حفظ ارتباط شود.
 
1397/7/2 تعداد بازدیدها : 187
(0)  

101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 36)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
سرگرمی‌های خانوادگی
بازی‌های مسافرتی  
پدیدآورنده: 
شاندو واردو
سیدحسین فدایی‌حسین
منصوره ارسلانی  
ناشر: 
صابرین، ‌کتاب‌های‌دانه 
 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 146
(0)  

اردو کپسولی فشرده برای تعلیم و تربیت است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 26)
متفرقه
با تجربه‌ی دیروز برای بچه‌های امروز نمی‌شود برنامه نوشت.

 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 96
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر کسب و کار (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 10)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر کسب و کار» تمام عملیات کسب و کار اردوگاه را در طول سال هدایت می‌کند.
 
1397/6/16 تعداد بازدیدها : 88
(0)  

What Coaching is (EI)? (Operational Management No. 67)
Operational Management
 Are you wondering what coaching is?
 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 72
(0)  

مربی‌گری چیست؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 67)
مديريت اجرايي
آیا از این‌که بدانید مربی‌گری چیست متعجب می‌شوید؟ 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 131
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهارم - فعالیت‌های
ابراز احساس‌ها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 12)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی اهداف فعالیت‌های ابراز احساس‌ها (Saying How You Feel) برشمرد: - رشد مهارت‌های اعضای گروه در تشخیص و نام‌گذاری احساس‌ها؛ - تشویق در ابراز احساس‌ها.


 
1397/6/2 تعداد بازدیدها : 428
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سوم - فعالیت‌های نگاه کردن
و شنیدن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 11)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
فعالیت‌های عملی بسیاری وجود دارد که با آن می‌توان مهارت‌های اجتماعی را به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه آموزش داد.


 
1397/5/22 تعداد بازدیدها : 373
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوم - مهارت‌های ارتباط اجتماعی
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 10)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اصلی ارتباط اجتماعی (Basic Social Communication Skills) عبارت است از رفتارهای معمولی است که یک فرد را قادر می‌کند از لحاظ اجتماعی با دیگر افراد همراه شود.
 
1397/5/11 تعداد بازدیدها : 179
(0)  

متأسفانه مرکزی واحد برای آموزش و پرورش مربی اردویی و حتی سطح‌بندی آنان وجود ندارد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 25)
متفرقه
انتخاب یک مدیر دلسوز، آموزش‌دیده، تجربه‌مند، متعهد و تأثیرگذار اردویی به‌همراه تیمی مجرب می‌تواند یک اردو را به‌یاد ماندنی کرده و زمینه‌ای برای پرورش نوجوانان و جوانان در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یک کمک‌مربی خواهد بود.


 
1397/5/9 تعداد بازدیدها : 106
(0)  

مدیریت اردوگاه‌ها با چالش‌های عجیبی روبه‌رو است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 24)
متفرقه
در عرصه‌ی اردو و اردوداری، گفتنی‌های فراوانی وجود دارد. از امکانات اردویی ناکافی تا حق‌الزحمه‌ی اندک مربیان حرفه‌ای و عدم‌تمرکز کافی بر آسیب‌شناسی تخصصی و سایر ظرایفی که در این حوزه که با وجود عادی شدن تکرار آن‌ها، هرکدام بر کیفیت اردو اثری قابل‌توجه دارند.


 
1397/5/2 تعداد بازدیدها : 125
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت اول - مقدمه - اداره و برپا کردن گروه‌ها
(طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 9)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
بروس تاكمن (Bruce Tuckman)تعلق (Belonging) و ارتباط (Relation) با دیگران از نیازهای بنیادین انسان محسوب می‌شوند. کسب مهارت‌ها با تمثیل از دیگران بسیار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. انگیزش (Motivation) یک عامل مهم برای آغاز عمل است. بازخورد گرفتن، عاملی مهم برای یادگیری پیشرفت و حفظ آن‌چیزی است که آموخته می‌شود.

 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 156
(0)  

Food Service Manager (Human Resources No. 9)
Human Resources
 The Food Service Manager directs the overall food-service operation of the camp including purchasing, preparation, nutrition, service, sanitation, security, personnel management, customer service, and record keeping.
 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 117
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر خدمات غذایی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 9)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر خدمات غذایی» (Food Service Manager) مسؤولیت برنامه‌ریزی، هدایت و سرپرستی و نظارت بر خدمات غذایی در اردوگاه را برعهده دارد.

 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 238
(0)  

54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
 موضوع: 
اردو و اردوداری، ایران، راهنمای آموزشی
اردو و اردوداری، ایران، مدیریت
 پدیدآورنده: 
جلیل بامشکی
 ناشر: 
تسنیم دانش 


 
1397/4/10 تعداد بازدیدها : 233
(0)  

نوجوانان و جوانان در اردو باید طوری تعلیم ببینند که دایماً برای بروز خلاقیت، ابتکار و اندیشه کردن تجهیز شوند
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 23)
متفرقه
مربیان اردو باید آموزش‌دیده و متبحر شوند و نسبت به هدف و برنامه‌های اردو توجه داشته باشند.
 
1397/4/9 تعداد بازدیدها : 130
(0)  

برای تربیت مذهبی در اردوها و اردوگاه‌ها نیاز به استانداردهای حرفه‌ای و مذهبی و تکنیک‌های مهارتی داریم
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 22)
متفرقه
اعتقاد دارم کاش در طول یک‌سال بتوانیم فقط پنج اردو در کشور برگزار کنیم اما همان پنج اردو مطابق استانداردهای حرفه‌ای باشد و قابلیت عرضه به کل دنیا را داشته باشد.
 
1397/4/2 تعداد بازدیدها : 164
(0)  

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با بیماری‌های جدی (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 12)
فوايد اردو و اردوگاه
 بعضی از افرادی درباره‌ی توانایی کودکان، نوجوانان و جوانان دارای بیماری‌های جدی که دارای تجربه‌ی موفق از حضور در اردو و اردوگاه هستند متعجب می‌شوند.
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 162
(0)  

اردوهای دانش‌اموزی ظرفیت جریان‌سازی فرهنگی دارند (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 21)
متفرقه
هیچ فعالیت غیررسمی در آموزش و پرورش همانند: اردو نمی‌تواند بسترساز تربیت اجتماعی دانش‌اموزان باشد. 
1397/3/26 تعداد بازدیدها : 147
(0)  

گاهی‌اوقات اردو بر مربیان و همراهان مخاطبان تأثیر بیش‌تری می‌گذارد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 20)
متفرقه
اردو می‌تواند یک مدل توانبخش در هر سن و موقعیتی از زندگی برای افراد مختلف باشد و توانمندی‌هایی به آن‌ها بیافزاید که در خارج از محیط اردو باید ده‌ها برابر وقت و هزینه‌ی بیش‌تری برای یادگیری آن‌ها صرف شود. 
1397/3/19 تعداد بازدیدها : 196
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر اداری اردوگاه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 8)
سرمايه‌هاي انساني
 «مدیر اداری اردوگاه» عموماً به فردی اطلاق می‌شود که بر بیش از یک برنامه‌ی اردویی مدیریت کرده و به هماهنگی وظایف اداری می‌پردازد.


 
1397/3/10 تعداد بازدیدها : 109
(0)  

تربیت مذهبی، هدف و نیاز اردوها است و پیوست مذهبی می‌خواهد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 19)
متفرقه
تربیت مذهبی به‌شکل کاملاً عملی از لحظه نشستن بچه‌ها در ماشین و با امور به‌ظاهر ساده‌ای مثل: صلوات، صدقه و غیره انجام‌پذیر است و تا انتهای سفر می‌تواند با دقت‌ها و تأمل‌های دقیق و کارشناسانه‌ی دینی اتفاق بیافتد.
 
1397/3/7 تعداد بازدیدها : 114
(0)  

اردوگاه و اردوی ورزشی: اردوگاه فوتبال با موردکاوی اردوگاه ورزشی رئال مادرید (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 5)
ساختمان، فضا و تسهيلات
هر سال 14 میلیون کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در اردوگاه‌های عضو انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) (ACA) حضور می‌یابند.

 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 150
(0)  

آیا مدارس پیمانکار تربیتی فرزندان‌مان هستند؟! (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 18)
متفرقه
 شخصیت فرزندان در اردو ساخته می‌شود.


 
1397/2/23 تعداد بازدیدها : 230
(0)  

حقایقی در مورد انجمن اردوگاهی امریکا و گرایش‌های شرکت‌کنندگان در اردوها و اردوگاه‌های عضو
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 17)
متفرقه
 مأموریت انجمن اردوگاهی امریکا عبارت است از: غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از طریق تجربه‌های اردویی و اردوگاهی.


 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 184
(0)  

ACA Facts and Trends (Miscellaneous No. 3)
Miscellaneous
 ACA's mission is enriching the lives of children, youth, and adults through the camp experience.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 133
(0)  

When Barry Met Sammy (Operational Management No. 66)
Operational Management
 Like most organisations, we haven’t inventoried our people’s capabilities and skills.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 178
(0)  

ملاقات «باری» و «سامی» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 66)
مديريت اجرايي
 بسیاری از سازمان‌ها توانایی‌ها و مهارت‌های کارمندان را به‌عنوان دارایی و سرمایه به‌حساب نمی‌آورند.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 295
(0)  

Teaching Teens to Apologize by Example (Parents No. 38)
Parents
 And think about – did you take responsibility, did you own up and apologize, or did you skate around it?
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 182
(0)  

آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنی با والدین شماره‌ی 38)
سخني با والدين
 آیا شما مسؤولیت پذیرفته‌اید؟ آیا اشتباه یا خطای‌مان را می‌پذیرید و عذرخواهی می‌کنید یا به این در و آن در می‌زنید؟


 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 267
(0)  

سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 65)
مديريت اجرايي
 «اسپارکی» دوستانش را گرد هم آورد و با یکدیگر توافق کردند تا با شیرماهی‌ها برای تنظیم یک توافق‌نامه جلسه‌ای داشته باشند.

 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 211
(0)  

System Thinking - Tip of the Iceberg - The mysterious story of penguins, walruses,
and clams (Operational Management No. 65)
Operational Management
 Sparky gather his friends … and together they agreed to meet the walruses for a protocol.
 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 171
(0)  

Coaching Your Campers To Better Friendships (Human Resources No. 7)
Human Resources
 As a camp counselor, you have the incredible power to not only provide your campers with a fun and safe experience, but also teach them better friendship skills.
 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 187
(0)  

مربی‌گری شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در جهت ایجاد روحیه‌ی دوست‌یابی
(سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 7)
سرمايه‌هاي انساني
 مشاوران اردویی و اردوگاهی به‌شکلی باورنکردنی دارای قدرت لازم نه‌تنها برای فراهم کردن تجربه‌های سرگرم‌کننده و ایمن برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه هستند بلکه هم‌چنین می‌توانند به آنان، مهارت‌های دوست‌یابی را تدریس کنند.


 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 292
(0)  

مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (مدیریت اجرایی شماره‌ی 64)
مديريت اجرايي
یادگیری به‌عنوان یک فعالیت سازمان‌دهی شده به یک رویکرد سیستمی، مؤثر و مدیریت شده نیاز دارد تا از اشتباه‌های تکراری اجتناب شود و شاهد موفقیت‌های پشت‌سرهم باشیم.

 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 234
(0)  

An Introduction to Effective Lesson- Learning (Operational Management No. 64)
Operational Management
 Learning as an organisation needs a systematics, effective, managed approach to avoid repeat mistakes and deliver repeat successes.
 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 184
(0)  

Self- Regulation as Predictor of Success (Parents No. 37)
Parents
 Some interesting new research tells us that a quality called self- regulation is going to be the best predictor of your child's success.
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 190
(0)  

خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنی با والدین شماره‌ی 37)
سخني با والدين
بعضی از پژوهش‌های جالب‌توجه و جدید به ما می‌گوید: ویژگی‌ای با نام خودتنظیمی (Self- Regulation) می‌تواند بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.

 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 336
(0)  

Discover What You Know (Operational Management No. 63)
Operational Management
 Information When shared, Illuminated.
 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 145
(0)  

آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 63)
مديريت اجرايي
 اطلاعات زمانی که به‌اشتراک گذاشته می‌شود روشنایی می‌بخشد. 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 339
(0)  

چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 36)
سخني با والدين
 والدین خودآگاه (Self- Aware) افرادی هستند که خودشان را درک می‌کنند و بنابراین می‌توانند بچه‌های‌شان را نیز درک کنند.


 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 335
(0)  

How to Be A Self- Aware Parent? (Parents No. 36)
Parents
 A self- aware parent is somebody who understands themselves and therefore they can understand their kids better.
 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 145
(0)  

ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 35)
سخني با والدين
 چرا فرزندان با شما صحبت نمی‌کنند؟ ... به‌خاطر این‌که وقتی فرزندمان چیزی می‌گوید ما همیشه والدینی خواهیم بود که می‌خواهیم اظهارنظر آن‌ها را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را بهبود ببخشیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را تغییر دهیم.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 391
(0)  

Communicating with Teenagers (Parents No. 35)
Parents
 Why don't they talk to you? Because when they say things, we're always being the parent wanting to correct them, wanting to improve them, wanting to change them.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 315
(0)  

سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (مدیریت اجرایی شماره‌ی 62)
مديريت اجرايي
 برای انتخاب شفافیت در امور در خود تعهدی ایجاد کنیم تا سازمان و جامعه‌ای بدون محدودیت در زمینه‌ی تبادل دانش بسازیم و سپس مشاهده کنیم چگونه با در اختیار یکدیگر قرار دادن منابع و سرمایه‌ها و هم‌چنین خدمات فناورانه به‌شکلی شفاف به ارائه‌ی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مورد نیاز اقدام کنیم. 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 306
(0)  

Share Your Wealth of Knowledge (Operational Management No. 62)
Operational Management
 To choose opens, make a commitment to build communities not boundaries and then come see how are free resources and technology services, give you the support you need.
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 265
(0)  

آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنی با والدین شماره‌ی 34)
سخني با والدين
 والدین بدین‌خاطر اغلب سردرگم هستند که فکر می‌کنند مجبورند به هر نیاز بچه و هر تمایل مورد درخواست وی پاسخ بگویند.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 363
(0)  

Teaching Children Self- Control (Parent No. 34)
Parents
 I think that parents are often confused, because they think that they have to answer every need and every whim of a child upon demand.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 133
(0)  

I Hate The Teacher I’ve Had to Become:
Camp as Education (Benefits No. 11)
Benefits
 There is no time and no room in the “race to the top” for creative thinking or experiential learning.
 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 236
(0)  

مشارکت مدرسه و اردوگاه در آموزش (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 11)
فوايد اردو و اردوگاه
 متأسفانه هیچ زمانی برای معلمان باقی نمانده است تا به تفکر خلاق و یادگیری تجربی بپردازند.

 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 262
(0)  

Because of Camp (Benefits No. 10)
Benefits
 At camp, when children make new friends, explore the world around them, and learn that "I can" is much more powerful than "I can't", magic happens.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 279
(0)  

به‌خاطر این‌که اردو و اردوگاه ... (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 10)
فوايد اردو و اردوگاه
 گویا در اردو و اردوگاه، جادویی برای کودکان، نوجوانان و جوانان اتفاق می‌افتد.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 225
(0)  

Directions: Youth Development Outcomes of the Camp Experience (Benefits No. 9)
Benefits
 The findings from this national study indicated that camp is a unique educational institution and a positive force in youth development.
 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 352
(0)  

نتایج تجربه‌های اردویی و اردوگاهی در زمینه‌ی رشد کودکان، نوجوانان و جوانان
(فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 9)
فوايد اردو و اردوگاه
 یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که اردو نهادی آموزشی منحصر به فرد بوده و نیرویی مثبت در رشد کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 252
(0)  

گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (مدیریت اجرایی شماره‌ی 61)
مديريت اجرايي
 یاد بگیریم به‌شکلی دقیق بین کارمندان کارامد و مخرب تفاوت قایل شویم.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 346
(0)  

The Cart - The Four Types of Team Members You Can Hire
(Operational Management No. 61)
Operational Management
 Learn how to precisely differentiate between productive and destructive people.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 181
(0)  

برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (مدیریت اجرایی شماره‌ی 60)
مديريت اجرايي
«دانش» به ما اجازه می‌دهد بدانیم اگر در زمانی اشتباه در مکانی اشتباه باشیم در خطر هستیم.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 397
(0)  

Snow and Avalanches - Knowledge and Risk's Management
(Operational Management Film No. 61)
Operational Management
 Knowledge allow us to know if we’re at risk of being in the wrong place at the wrong time.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 311
(0)  

Trusting Your Tween to Make The Right Decisions (Parent No. 33)
Parents
 They need to know that you can see it and you are going to call them on it.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 260
(0)  

اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنی با والدین شماره‌ی 33)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند بدانند که ما می‌توانیم آنان را ببینیم و ما قصد داریم آنان را در چالش راست‌گویی بیافکنیم.

 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 366
(0)  

نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 32)
سخني با والدين
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.


 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 442
(0)  

Tips for Raising Good Teens (Parent No. 32)
Parents
 The key to successfully raising teenagers today is to be involved in their lives and to be as close with them as you can.
 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 474
(0)  

فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنی با والدین شماره‌ی 31)
سخني با والدين
ما باید فرزندان‌مان را درگیر فعالیت‌هایی کنیم همیشه در آن فعالیت‌ها از مزیت‌های منحصر به فردی برخوردار شوند؛ به‌خاطر این‌که فکر می‌کنم حقیقتاً ذهن تنبل و پوچ فرزندان‌مان را دچار مشکلات بزرگی می‌کند.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 505
(0)  

The Benefits of Childhood Activities (Parent No. 31)
Parents
 You got to put them in activities that their always excelling in, because the idle mind I think is what really gets most kids in trouble.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 271
(0)  

تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنی با والدین شماره‌ی 30)
سخني با والدين
 منصفانه نیست که بخواهیم نوجوانان‌مان همانند بزرگسالان تصمیم بگیرند. 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 252
(0)  

Teen Decision Making vs. Adult Decision Making (Parent No. 30)
Parents
 We ask our teens to make adult decisions, without having the frontal lobe fully mature yet. It's not fair to them.
 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 233
(0)  

تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 29)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند در زمینه‌ی تصمیم‌گیری توانمند شوند.

 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 354
(0)  

Good Decision Making for Teens (Parent No. 29)
Parents
 Teens need reinforcement in the decision making.
 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 370
(0)  

نوجوانان و تصمیم‌گیری مناسب (سخنی با والدین شماره‌ی 28)
سخني با والدين
 مبادا تبعیت فاقد تفکر از تصمیم گروه (Group Think) رخ دهد. نیاز داریم به فرزندان‌مان بیاموزیم چگونه خودشان را از موقعیتی رهایی ببخشند که می‌دانند نباید در آن موقعیت باشند ... و از وارد شدن در رفتارهایی که می‌دانند نباید به آن رفتارها ورود پیدا کنند.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 626
(0)  

Teens and Group Decisions (Parent No. 28)
Parents
 Lest group think take place. We need to teach them how to extricate themselves from situations that they know they shouldn’t be in. And from engaging in behaviors that they know they shouldn’t be engaging in.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 381
(0)  

آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 27)
سخني با والدين
 به‌منظور کمک به افراد در زمینه‌ی مسؤولیت‌پذیری فردی مجبور هستیم به آنان اجازه دهیم مسؤولیت‌پذیر باشند. بدین‌معنا که آنان مجبور شوند خودشان توانایی انجام کارهای‌شان را داشته باشند. 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 360
(0)  

Teaching Children Responsibility (Parent No. 27)
Parents
 In order to help an individual become personally responsible, you have to let them be responsible.
That means they have to be able to do it themselves
.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 417
(0)  

How to Teach Your Child to Be Independent (Parent No. 26)
Parents
 One of the hardest things to do with tweens is to help them become independent and to make decisions not based on what everyone else thinks or feels.
 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 292
(0)  

آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 26)
سخني با والدين
 یکی از سخت‌ترین کارهایی که برای بچه‌های هشت الی دوازده ساله انجام می‌شود آن است که به آنان کمک شود تا مستقل بار بیایند و تصمیم‌گیری‌های‌شان براساس آن‌چیزی نباشد که هر شخص دیگری فکر یا احساس می‌کند.


 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 349
(0)  

چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنی با والدین شماره‌ی 25)
سخني با والدين
 یکی از اموری که می‌توانید انجام دهید تا به بچه‌ها در زمینه‌ی اجتناب از موقعیت‌های خطرناک کمک شود عبارت است از: ایفای نقش با آنان بر چگونگی در حال پاسخگو بودن در آن موقعیت‌ها.

 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 414
(0)  

How to Role- Play for Better Decisions (Parent No. 25)
Parents
 One of the things we can do to help our kids avoid risky situations is to role-play with them on how they’re going to respond.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 385
(0)  

یادگیری مهارت‌های زندگی در اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه تجربه‌های گذشته‌ی‌شان را به یاد خواهند آورد و درباره‌ی درس‌هایی که آموخته‌اند فکر خواهند کرد.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 577
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Learning Life Skills at Camp (Camp Film No. 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 People will look back on their camp experiences and will think about these key lessons that they have learned.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 550
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Physical Activity and Health in Camps (Benefits No. 8)
Benefits
 The current generation of children is one of the most inactive and unhealthy in history.
 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 466
(0)  

فعالیت جسمانی و سلامت در اردوها (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 8)
فوايد اردو و اردوگاه
 نسل حال‌حاضر کودکان، نوجوان و جوانان یکی از غیرفعال‌ترین و ناسالم‌ترین (از لحاظ سلامت جسمانی) در تاریخ محسوب می‌شوند. 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 493
(0)  

Why Games & Learning (Games No. 17)
Games
 Many experts believe that success in the twenty-first century depends on education that treats higher order skills, like the ability to think, solve complex problems or interact critically through language and media.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 1726
(0)  

بازی‌ها و یادگیری (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 17)
بازي‌هاي اردوگاهي
 بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که موفقیت در قرن بیست و یکم به آموزشی وابسته است که با مهارت‌های سطح بالاتر نظیری موارد ذیل سر و کار داشته باشد: توانایی فکر کردن، حل مسائل و مشکلات پیچیده و ارتباط متقابل و انتقادی از طریق زبان و رسانه.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 1899
(0)  

فواید اردو از نظر روانشناسان (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 7)
فوايد اردو و اردوگاه
 آن‌چه اردوگاه را به اجتماعی ویژه مبدل می‌کند عبارت است از: بزرگداشت و احترام به «تلاش».

 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 904
(0)  

Benefits of Camp: Psychological Aspects
Camp and Youth Development Outcomes (Benefits No. 7)
Benefits
 What makes camp a special community is its focus on celebrating effort.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 832
(0)  

اردوگاه - نهایت یک محیط برای یادگیری مهارت‌ها در قرن بیست و یکم (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 6)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردوگاه تنها مکانی است که بچه‌ها از تلفن‌ها، ایکس باکس‌ها، تلویزیون‌ها، کامپیوترها و غیره چشم‌پوشی کرده و از شما به‌خاطر آن تشکر هم می‌کنند.


 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1034
(0)  

Camp: The Ultimate 21st Century Skills Learning Environment (Benefits No. 6)
Benefits
 Summer camp is the only place that kids give up their phones, xBoxes, TVs, computers..
 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1029
(0)  

بازی‌های تشکیل تیم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 16)
بازي‌هاي اردوگاهي
 مؤثرترين كار تيمي زماني ايجاد مي‌شود كه تشكيل تيم باعث شود افراد با يكديگر در جهت هدفي مشترك مشاركت كنند. 
1395/11/1 تعداد بازدیدها : 1340
(0)  

The Vroom- Yetton- Jago Decision Model (Operational Management No. 59)
Operational Management
 Use the Vroom- Yetton- Jago Decision Model in new situations, or in ones which have unusual characteristics.
 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 778
(0)  

مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (The Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 59)
مديريت اجرايي
 از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.

 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 1412
(0)  

تصمیم‌گیری ما چگونه است؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 58)
مديريت اجرايي
 نیاز داریم رویکردی سیستماتیک در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم به‌گونه‌ای که این امر اهمیتی نداشته باشد که چه نوع تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنیم بلکه آن‌چه اهمیت دارد آن است که می‌توانیم به‌شکلی مطمئن تصمیم‌گیری کنیم.

 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 1248
(0)  

How Good is Your Decision- Making? (Operational Management No. 58)
Operational Management
 You need a systematic approach to decision- making so that, no matter what type of decision you have to make, you can take decisions with confidence.
 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 1063
(0)  

چگونه تصمیم‌گیری کنیم؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 57)
مديريت اجرايي
 زمانی که در حال اتخاذ تصمیمی هستیم که مسائل پیچیده‌ای در آن وجود دارد هم‌چنین نیاز داریم از مهارت حل‌مسأله بهره‌مند شویم همان‌طور که باید مجهز به مهارت‌های تصمیم‌گیری باشیم.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1247
(0)  

How to Make Decisions - Making the Best Possible Choices
(Operational Management No. 57)
Operational Management
 When you’re making a decision that involves complex issues like these, you also need to engage your problem-solving, as well as decision-making skills.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1110
(0)  

رقابت سالم (سخنی با والدین شماره‌ی 24)
سخني با والدين
 رقابت زمانی ناسالم می‌شود که تمرکز بیش از اندازه‌ای بر برنده شدن داشته باشیم و برای یادگیری چگونگی رقابت ارزشی قایل نشویم.


 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1364
(0)  

Healthy Competition (Parent No. 24)
Parents
 Competition becomes unhealthy when we put too much store on winning and not on the value of learning how to compete.
 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1040
(0)  

سخنی درباره‌ی رقابت (سخنی با والدین شماره‌ی 23)
سخني با والدين
«جف وِلز» (Geoff Wells) هیچ‌کس تاکنون ما را برای چگونگی بازنده بودن آماده نکرده است و هنوز در زندگی بسیاری اوقات ما بازنده می‌شویم؛ شکست می‌خوریم؛ مجبوریم دلخور باشیم؛ مجبوریم درباره‌ی این چیزها بحث کنیم. 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 1464
(0)  

Dealing with Competition (Parents No. 23)
Parents
 No one ever prepares us for how to lose, and yet, in life, many of the times we lose, we fail, we have to get back up, we have to deal with those things.
 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 939
(0)  

کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنی با والدین شماره‌ی 22)
سخني با والدين
 یکی از مهم‌ترین اموری که برای فرزندان‌مان در سنین حول و حوش 9 یا 10 سال رخ می‌دهد آن است که فکر می‌کنم «پیاژه» باشد که آن را «دوران توسعه‌ی تدریجی و خیلی حساس» می‌نامد که در آن دوران به‌طور مشهود می‌توان با اموری مواجه شد که «تفکر انتقادی» و «استدلال منطقی» نامیده می‌شود.


 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1351
(0)  

Helping 9-12 Year Olds Develop Critical Thinking Skills (Parent No. 22)
Parents
 One of the important things that happens to our kids around nine or 10 is I think it is Piaget that called it exquisitely sequential developmental milestone where something called critical thinking and deductive reasoning shows up.
 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1232
(0)  

چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 21)
سخني با والدين
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) مراقبت همراه با دلسوزی و بخشندگی به‌نوعی در مرکز «مربی‌گری» قرار دارد.

 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1620
(0)  

How to Be a Great Coach (Parent No. 21)
Parents
 Coaching that high regard that a person has for another is at the center of great coaching.
 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1325
(0)  

بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 56)
مديريت اجرايي
 «بروس تاکمن» (Bruce Tuckman) چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند. بعداً مرحله‌ی پنجمی به آن افزود. 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 1636
(0)  

How to Fight Right on Your Team? (Operational Management No. 56)
Operational Management
 Bruce Tuckman was somebody who studied team dynamics in the '60s. He worked for the Navy. He studied teams there and he did a comprehensive literature search of all the work that had been to date about teams. He figured out four general stages of team development, which all teams go through in their dynamics.
 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 1510
(0)  

تجهیزات، لباس و ملحقات شنا برای مبتدیان (برنامه‌های آبی شماره‌ی 5)
برنامه‌هاي آبي
 باله‌های شنا به ما اجازه می‌دهد بتوانیم به‌شکل مؤثری پا بزنیم و هم‌چنین موجب تمرکز بر بازوهای‌مان در حین کرال سینه و حرکت‌های مواج در شنای پروانه می‌شود.


 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1267
(0)  

A Beginner’s Guide to Swimming Equipment and Gear (Program Aquatics No. 5)
Program Aquatics
 Swim fins are a great tool to have while learning the crawl and butterfly strokes.
 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1211
(0)  

Aquatics Personnel Considerations for Establishing Ratios
(Program Aquatics No. 4)
Program Aquatics
 The safety of campers in the water is a critical concern to camp directors and all waterfront staff members.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1191
(0)  

ملاحظاتی در مورد نسبت‌های کارمندان در فعالیت‌های آبی (برنامه‌های آبی شماره‌ی 4)
برنامه‌هاي آبي
 ایمنی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در فعالیت‌های آبی یک موضوع مهم برای مدیران اجرایی اردوگاه‌ها و همه‌ی کارمندان فعالیت‌های آبی است.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1004
(0)  

Pool Lifeguard - Minimum Recommende Competencies (Program Aquatics No. 3)
Program Aquatics
 A Pool Lifeguard is a person who will be regularly assigned to protect life and safety at a pool.
 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1339
(0)  

حداقل شایستگی‌های نجات‌غریقان استخر منتشر شده توسط فدراسیون جهانی نجات‌غریق
(برنامه‌های آبی شماره‌ی 3)
برنامه‌هاي آبي
 یک نجات‌غریق کسی است که به‌طور معمول برای محافظت از زندگی و ایمنی در یک استخر مسؤولیت به وی واگذار می‌شود. 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1297
(0)  

آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 20)
سخني با والدين
 زمانی که در حال ایفای نقش در خانه‌ای سازنده هستیم یا در حال ارائه‌ی درس‌هایی آزاد می‌باشیم تلاش می‌کنیم فرزندان‌مان در کنارمان بنشینند و بدین‌ترتیب بتوانند آن احساساتی را که به آنان هدیه می‌دهیم مشاهده کنند.


 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1476
(0)  

Teaching Your Kids How to Give to Others (Parent No. 20)
Parents
 When I'm playing in a convalescent home or I'm giving out free lessons, I try to have my kid sitting right next to me, so they can see what giving feels like.
 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1391
(0)  

توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنی با والدین شماره‌ی 19)
سخني با والدين
 وقتی فرزندان تصمیم‌گیری صحیح را در سنین پایین نیاموزند می‌بینیم یادگیری این امور در سنین بزرگسالی برای‌شان واقعاً سخت خواهد بود. 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1442
(0)  

Developing Decision- Making Skills (Parent No. 19)
Parents
 When kids don’t learn this at a young age, we see them having a really hard time learning them as adults.
 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1130
(0)  

آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنی با والدین شماره‌ی 18)
سخني با والدين
 ما در دنیایی از انسان‌ها زندگی می‌کنیم و انتظار داریم که اجتماعی باشیم.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1560
(0)  

Good Manners for Kids (Parent No. 18)
Parents
 We live in a world as human beings and we are expected to be social, so if we don’t have the skills to know how to communicate effectively with others, and interact with one another, I think it does us a little bit of disservice.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1427
(0)  

رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنی با والدین شماره‌ی 17)
سخني با والدين
 از فرزندان‌مان تقاضا کنیم به این شعار جامه‌ی عمل بپوشند: «با دیگران به‌گونه‌ای عمل کنید که دوست دارید با شما عمل شود» و این امر همان احترام است.

 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1426
(0)  

Manners Are Respect (Parent No. 17)
Parents
 We ask children to wear that motto, Treat others the way you would like to be treated, that is respect.
 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1070
(0)  

نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنی با والدین شماره‌ی 16)
سخني با والدين
 اگر والدین به‌طور عملی نتوانند آداب رفتاری را پیاده کنند پس برای فرزندان هم سخت خواهد بود تعیین کنند چگونه حسن آداب و رفتار داشته باشند.


 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1589
(0)  

Tips for Teaching Manners (Parent No. 16)
Parents
 If the parents can't walk the walk, then it's difficult for the children to determine how to be well- mannered and behave.
 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1387
(0)  

آموزش همدلی (سخنی با والدین شماره‌ی 15)
سخني با والدين
 فرصت‌های بسیاری در هنگام رشد فرزندان‌مان وجود دارد که می‌توانیم به آنان کمک کنیم دنیا را از چشمان دیگر بچه‌ها مشاهده کنند.

 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1324
(0)  

Teaching Empathy (Parent No. 15)
Parents
 One of the things is that there are so many opportunities as our children develop, to help them to start to see the world through the eyes of another child.
 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1543
(0)  

اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 14)
سخني با والدين
 به‌عنوان والدین باید آن را در ارتباطات متقابل‌مان مدل‌سازی کنیم و در هنگام نظم بخشیدن و تعیین محدوده‌های آن اغلب قصد داریم به ارزش‌های مورد توافق مرتبط شویم.


 
1395/2/1 تعداد بازدیدها : 1679
(0)  

Establishing Family Values (Parent No. 14)
Parents
 This then becomes a code for the family, a map for the family that you as parents must model in your daily interactions and when disciplining and setting limits, you’re often going to be connecting to these values.
 
1395/2/1 تعداد بازدیدها : 1406
(0)  

ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 13)
سخني با والدين
 ما درباره‌ی اهمیت درستکاری (Integrity)، صداقت (Honesty)، درباه‌ی حس مسؤولیت‌پذیری (Responsibility) نه‌تنها با دیگران صحبت کرده‌ایم بلکه با دوستان‌مان و این جامعه حرف زده‌ایم ... 
1395/1/15 تعداد بازدیدها : 1824
(0)  

Creating Family Values (Parent No. 13)
Parents
 We talked about the importance of integrity, honesty, about having a sense of responsibility, not only to each other, but to our friends and this society.
 
1395/1/15 تعداد بازدیدها : 1571
(0)  

گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 55)
مديريت اجرايي
 اهداف دوردست عوامل انگیزاننده‌ی قدرتمندی برای توسعه‌ی شغلی برای ما به‌حساب می‌آید. اهداف هم‌چنین موجب بهبود اعتماد به‌نفس‌مان می‌شوند. 
1395/1/1 تعداد بازدیدها : 2162
(0)  

Personal Goal Setting (Operational Management No. 55)
Operational Management
 Goals are powerful motivators for developing your career.
 
1395/1/1 تعداد بازدیدها : 1787
(0)  

آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (مدیریت اجرایی شماره‌ی 54)
مديريت اجرايي
 نواوری‌هایی نظیر این موارد به‌نظر می‌رسد نتیجه‌های کارهای افراد باهوش و خلاق تحقق یافته باشد. اما واقعیت آن است که این موارد توسط افراد معمولی تحقق یافته است.
 
1394/12/15 تعداد بازدیدها : 1742
(0)  

Do you want to be more innovative?! (Operational Management No. 54)
Operational Management
 Innovations like these may seem like the works of creative genius. But the truth is that they were created by ordinary people who needed new ways to solve the complex problems of their day.
 
1394/12/15 تعداد بازدیدها : 1708
(0)  

فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 53)
مديريت اجرايي
 حضرت «داوود»(عليه‏السلام) صد سال عمر كرد، كه چهل سال آن را بر مردم حكومت و رهبرى نمود.
 
1394/12/1 تعداد بازدیدها : 2099
(0)  

چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (مدیریت اجرایی شماره‌ی 52)
مديريت اجرايي
 بیکاری نتیجه‌ی مدیران بسیار بد و نامطلوب است. 
1394/11/15 تعداد بازدیدها : 2032
(0)  

How Employee engagement affects your business
(Operational Management No. 52)
Operational Management
 Disengagement – which results from terrible managers.
 
1394/11/15 تعداد بازدیدها : 1173
(0)  

One Good Turn (Operational Management No. 51)
Operational Management
 Sir Norman Joseph Wisdom, OBE (4 February 1915 – 4 October 2010) was an English actor, comedian, and singer-songwriter best known for a series of comedy films produced between 1953 and 1966 featuring his hapless onscreen character Norman Pitkin.
 
1394/11/1 تعداد بازدیدها : 1763
(0)  

یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 51)
مديريت اجرايي
 «نورمن ویزدم» یکی از کمدین سینمای انگلستان است که با فیلمهای او، همه‌ی ما خاطره داریم. علاوه بر آن‌که یکی از کمدین‌های موردعلاقه‌ی ما ایرانیان بوده است. 
1394/11/1 تعداد بازدیدها : 2167
(0)  

Coffee and Strategy: The Perfect Blend for Achieving Competitive Advantage
(Operational Management No. 50)
Operational Management
 First- mover advantage means The edge that a company gains by entering a particular market before any competitors.
 
1394/10/15 تعداد بازدیدها : 1399
(0)  

قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 50)
مديريت اجرايي
 منظور از «مزیت اولین بودن» عبارت است از: مزیتی که یک سازمان با وارد کردن بازاری ویژه قبل از رقبا ایجاد می‌کند. این مزیت می‌تواند به روش‌های مختلفی ایجاد شود نظیر: اولین شانس در به‌دست آوردن سرمایه‌ها و منابع، به‌دست آوردن ثروت از افراد بسیار باانگیزه یا توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدیدی که سازمان‌های دیگر به آن دسترسی ندارند.

 
1394/10/15 تعداد بازدیدها : 1552
(0)  

اعتقاد به خشنودی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 49)
مديريت اجرايي
 اعتقاد داریم خشنودی در درون شغل‌مان است و به پول، خانه یا دارایی‌های‌مان وابسته نیست ... و متعهد می‌شویم در خشنودی زندگی کنیم.

 
1394/10/1 تعداد بازدیدها : 1675
(0)  

The Happiness Creed (Operational Management No. 49)
Operational Management
 I believe that happiness is an inside job, not dependent on money, home, or possessions; and I commit to living it.
 
1394/10/1 تعداد بازدیدها : 1266
(0)  

بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (مدیریت اجرایی شماره‌ی 48)
مديريت اجرايي
 اگر اصلاحات نکنیم ممکن است به کاری دست یابیم که از انجام آن احساس رضایت نمی‌کنیم ...

 
1394/9/15 تعداد بازدیدها : 1919
(0)  

Restoring Employee Engagement (Operational Management No. 48)
Operational Management
 Because getting to work that is frustrating.
 
1394/9/15 تعداد بازدیدها : 1686
(0)  

مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (مدیریت اجرایی شماره‌ی 47)
مديريت اجرايي
 در این کلیپ، مستر «بین» به بهترین شکلی دزد دوربین را شناسایی می‌کنددر این کلیپ، مستر «بین» به بهترین شکلی دزد دوربین را شناسایی می‌کند.
 
1394/9/1 تعداد بازدیدها : 1382
(0)  

Mr. Bean goes to town (Operational Management No. 41)
Operational Management
 This leads to an identity parade, where Bean does his best to discover the identity of the camera thief.
 
1394/9/1 تعداد بازدیدها : 1565
(0)  

آموزش ارزش‌ها (سخنی با والدین شماره‌ی 12)
سخني با والدين
 ارزش‌ها ابتدا از خانواده و از خانه نشأت می‌گیرد و سپس فرزندان‌مان از بیرون از خانه خواهند آموخت.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 2193
(0)  

Teaching Values (Parent No. 12)
Parents
 So values comes first from family, from home, and then they will learn outside.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 2082
(0)  

اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنی با والدین شماره‌ی 11)
سخني با والدين
 آن‌چه شما انجام می‌دهید به‌مراتب مهم‌تر از هر چیزی است که به زبان می‌آورید. 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 2303
(0)  

Instilling Good Values in Your Children (Parent No. 11)
Parents
 What you do is far more important than anything you will ever say.
 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 1182
(0)  

The Turtle and the Rabbit - Management Lessons (Operational Management No. 40)
Operational Management
 First identify your core competency and change the playing field to suit your core competency.
 
1394/8/15 تعداد بازدیدها : 1665
(0)  

درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (مدیریت اجرایی شماره‌ی 46)
مديريت اجرايي
 ابتدا شایستگی‌های محوری خود را تعیین کنید و میدان رقابت را به‌سمت شایستگی‌های محوری عوض نمایید.


 
1394/8/15 تعداد بازدیدها : 2251
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 45)
مديريت اجرايي
 مثل قحطی مصر مثل قیامت است؛ اگر در این هفت‌سالی که در مزرعه‌ی دنیا هستید چیزی کاشتید و آن را ذخیره کردید در هفت‌سال قحطی آخرت چیزی برای ذخیره کردن دارید.
 
1394/8/1 تعداد بازدیدها : 2586
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 43)
مديريت اجرايي
 پروردگارا! این مردم معجزه‌های تو را می‌بینند ولی باز ایمان نمی‌آورند. گناه و لجاجت چشمان‌شان را تیره کرده و قلب‌های‌شان را تاریک.

 
1394/7/1 تعداد بازدیدها : 2457
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 44)
مديريت اجرايي
 تصمیم گرفته‌ام همه‌ی حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید. 
1394/7/1 تعداد بازدیدها : 2875
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - ایفای نقش آرام‌بخشی
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 42)
مديريت اجرايي
 التهاب به اوج رسید تا آن‌که چند نفر به مردم حمله کردند حتی به نزدیکان خویش ... بیش‌ترشان را دستگیر کرده‌ایم. 
1394/6/15 تعداد بازدیدها : 2120
(0)  

شش عادت افراد همدل (مدیریت اجرایی شماره‌ی 41)
مديريت اجرايي
 یک ویژگی خوب در مورد «همدلی» آن است که شما می‌توانید آن را همانند: رانندگی یا دوچرخه‌سواری بیاموزید ... 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 2180
(0)  

Six Habits of Empatic People (Operational Management No. 39)
Operational Management
 The great thing about Empathy is that you can learn it like driving a car or riding a bike …
 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 2052
(0)  

The Happiness Advantage (Operational Management No. 38)
Operational Management
 Can we get more people to choose the stairs by making it fun to do?
 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 1721
(0)  

فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 40)
مديريت اجرايي
 آیا می‌توانیم با ایجاد سرگرمی بر روی پلکان مترو، افراد بیش‌تری را به استفاده از پلکان ترغیب کنیم؟!


 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 2173
(0)  

بسته‌بندی شکلات (مدیریت اجرایی شماره‌ی 39)
مديريت اجرايي
 اگر یکی از شکلا‌ت‌ها از جلوی شما عبور بکند و وارد آن اتاق بشود و در کاغذ پیچیده نشده باشد اخراج خواهید شد. 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 2382
(0)  

Packaging Chocoate (Operational Management No. 37)
Operational Management
 If one piece of candy gets past you and undergo packing room unwrapped, you’re fired
 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 1557
(0)  

لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 38)
مديريت اجرايي
 لحظه‌هایی در زندگی‌مان وجود دارد که تصمیم‌ می‌گیریم واقعاً چه شخصی هستیم و واقعاً می‌خواهیم چه شخصی باشیم.
 
1394/4/15 تعداد بازدیدها : 1600
(0)  

Moment of Truth (Operational Management No. 36)
Operational Management
 There are moments in our lives we have to decide who we really aren’t and who we want to become.
 
1394/4/15 تعداد بازدیدها : 2038
(0)  

یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (مدیریت اجرایی شماره‌ی 37)
مديريت اجرايي
زمانی که «پری» (Perry) وارد «سرزمین فرصت‌ها» (The Land of Opportunity) شد دریافت که تفاوت عمیقی با «سرزمین پنگوئن‌ها» (The Land of Penguins) دارد.

 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 1956
(0)  

A Peacock in the Land of Penguins - Creativity & Courage
(Operational Management No.35)
Operational Management
 When Perry arrived in “The Land of Opportunity” he found that it was totally different from the “Land of Penguins”.
 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 1853
(0)  

درست‌کاری چیست؟! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 36)
مديريت اجرايي
«درست‌کاری» (Integrity) به‌معنی انجام دادن امور به‌شکلی صحیح و مستدل است. هم‌چنین روش انجام دادن امور در محیط کار است که همراه با احترام در ارتباط با دیگران باشد؛ به‌گونه‌ای که افراد آغازکننده‌ی برخوردهای تأثیرگذار همراه با رعایت اخلاق حرفه‌ای و صحت در کار باشند.
 
1394/3/15 تعداد بازدیدها : 2287
(0)  

Integrity is … (Operational Management No. 34)
Operational Management
 Integrity means doing the right thing, for the right reasons, in the right way. Set the tone for respectful communication in the workplace with this impactful meeting opener on integrity and ethics.
 
1394/3/15 تعداد بازدیدها : 2067
(0)  

Burn Your “Org Chart” (Operational Management No. 33)
Operational Management
 Well we know people inside the organization work with their fellow employees they share critical information and expertise.
 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2176
(0)  

از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 35)
مديريت اجرايي
 از آن‌جایی که افراد درون سازمان‌های امروزی همکار یکدیگر هستند و اطلاعات، مهارت‌ها و دانش خود را به‌اشتراک می‌گذارند و هم‌چنین مدیران هم با یکدیگر همکاری می‌کنند ... بنابراین باید نمودارهای سازمانی‌ای رسم کنیم که این ارتباطات در آن معین باشد.

 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2472
(0)  

محیط کارمان را بزرگ کنیم! - قسمت دوم - این کار با شما آغاز می‌شود (مدیریت اجرایی شماره‌ی 34)
مديريت اجرايي
ایجاد بلور فرهنگی نظیر یک سرمایه‌گذاری است: اگر با صبر و شکیبایی و با استقامت انجام شود نتیجه خواهد داد.


 
1394/2/22 تعداد بازدیدها : 2906
(0)  

كمك‌هاي اوليه: انواع سوختگی (سلامتی و بهداشت شماره‌ی 6)
سلامت و بهداشت
«سوختگی با جریان برق» داراي عمق زيادي است و به بافت‌هاي داخل بدن صدمه مي‌زند.

 
1394/2/20 تعداد بازدیدها : 2809
(0)  

كمك‌هاي اوليه: احیای قلبی، ریوی (سلامت و بهداشت شماره‌ی 5)
سلامت و بهداشت
در باز كردن راه هوايي فرد، مراقب باشيد دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند.

 
1394/2/19 تعداد بازدیدها : 2149
(0)  

محیط کارمان را بزرگ کنیم! - قسمت اول - انتخاب برای انتخاب (مدیریت اجرایی شماره‌ی 33)
مديريت اجرايي
با تلاش‌تان ابتکار عمل را به‌دست بگیرید اقدام کنید و محیطی بزرگ را ایجاد نمایید!
 
1394/1/31 تعداد بازدیدها : 2457
(0)  

جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم (سفرهای کوتاه و بلندمدت اردویی شماره‌ی 5)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
 از دیدگاه قرآن کریم، طبیعت در ارتباط با مراتب بالای هستی، ارزش و اهمیت دارد و نردبان ترقی و تعالی انسان برای رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی او خواهد بود.

 
1394/1/24 تعداد بازدیدها : 2896
(0)  

نگاهی گذرا به نقش اسلام در حمايت از محيط‌زيست (سفرهای کوتاه و بلندمدت اردویی شماره‌ی 4)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
 قاعده‌ی «لا ضرر» در دين اسلام قلمرو بسيار وسيعی دارد و تمامی زوايای زندگی بشر را دربرمی‌گيرد. از جمله موارد ضرر، تخريب محيط‌زيست و آسيب رساندن به زندگی فردی و اجتماعی انسان است. 
1394/1/18 تعداد بازدیدها : 2758
(0)  

The Five Messages of Positive Parenting (Parent No. 10)
Parents
 Let's celebrate the differences rather than compare and put down.
 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 2491
(0)  

پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنی با والدین شماره‌ی 10)
سخني با والدين
اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم. 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 2607
(0)  

Developing a Business Plan for Your Camp (Marketing and Funds No. 7)
Marketing and Funds
 Whether you are just starting a camp, looking for new investors in your operation, or looking for a loan to improve facilities at an existing camp, a well-thought-out business plan can be an extremely helpful tool.
 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2091
(0)  

توسعه‌ی یک طرح کسب و کار برای اردوگاه‌تان (بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 6)
بازاريابي و مسائل مالي
 خواه شما تنها در آغاز اداره‌ی یک اردوگاه هستید و به‌دنبال سرمایه‌گذاران جدیدی در این مسیر هستید یا در جستجوی وام برای بهبود تسهیلات در یک اردوگاه موجود هستید یک طرح کسب و کار به‌دقت برنامه‌ریزی شده می‌تواند به‌میزان زیادی ابزار مفیدی به‌حساب آید.

 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2465
(0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي دو - کمک در برپایی چادر (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 2)
فیلم اردو و اردوگاه
این امر خیلی مهم است که همه‌ی شعله‌ها را از چادرها دور کنید. بدین‌معنا که هیچ شعله‌ای نمی‌تواند در اجاق‌ها در داخل چادرها رها بماند. هیچ استثنایی هم پذیرفته نیست. تنها از چراغ قوه می‌توانیم برای روشنایی داخل چادرها بهره ببریم. 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2445
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 2 - Spend at Least one Night on a Patrol or
Troop Campout (Camp Films No. 2)
فیلم اردو و اردوگاه
 This is very important. Keep all flames away from tents. That means no burning can lose stoves here’s or dangers inside the tent. No exceptions! Only flash lights.
 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2096
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

شکایت مشتریان و همکاران‌مان را هدیه به‌حساب آوریم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 32)
مديريت اجرايي
مشهور است که بعضی از رؤسای سازمان‌ها بهŠطور ویژه‌ای زمانی که «شکایت» به‌طور طبیعی مطرح می‌شود به‌شدت براشفته می‌شوند.
 
1393/12/4 تعداد بازدیدها : 2563
(0)  

A Complaint is a Gift (Operational Management No. 32)
Operational Management
 Always were known that bosses in a peculiar would get very upset when complaint came around.
 
1393/12/4 تعداد بازدیدها : 2368
(0)  

تعارض‌های بیش از حد را متوقف کنیم و به کارمان ادامه دهیم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 31)
مديريت اجرايي
«مثلث تعارض» مجموعه‌ای از سه نقش مستند است که به ما می‌گوید چگونه رفتار می‌کنیم که تعارض به‌وجود می‌آید.

 
1393/12/3 تعداد بازدیدها : 2575
(0)  

Stop the Drama and Do the Work (Operational Management No. 31)
Operational Management
 “The Drama Triangle” is a set of three interrelated scripted roles that tell us how to behave to create drama.
 
1393/12/3 تعداد بازدیدها : 2188
(0)  

نگاه آگاهانه‌ای که تعارض را برطرف می‌کند (مدیریت اجرایی شماره‌ی 30)
مديريت اجرايي
«نگاه آگاهانه» (Perceptional Position) مدلی است که می‌توانید در تعارضات استفاده کنید تا به شما کمک کند اطلاعات بیش‌تری به‌دست آورده و احتمالاً نتیجه‌ی بهتری عایدتان شود. 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 3100
(0)  

Perceptional Position Resolves Conflict (Operational Management No. 30)
Operational Management
 Perceptional Position as a model you can use that will help you get more information and increase the likelihood a positive outcome.
 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 2055
(0)  

Porter’s Five Forces (Operational Management No. 29)
Operational Management
 Porter’s Five Forces is used to identify whether new products, services or businesses have the potential to be profitable. However it can be very illuminating when used to understand the balance of power in other situations.
 
1393/10/28 تعداد بازدیدها : 2691
(0)  

ابزار «تجزیه و تحلیل پنج نیروی پورتر» (Porter’s Five Forces Analysis) - ارزیابی موازنه‌ی قدرت
در موقعیت کسب و کار (مدیریت اجرایی شماره‌ی 29)
مديريت اجرايي
ابزار «پنج نیروی برتر پورتر» برای تشخیص این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد که آیا محصولات، خدمات یا کسب و کار جدید پتانسیل سوداوری دارد یا خیر. 
1393/10/28 تعداد بازدیدها : 4226
(0)  

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) (مدیریت اجرایی شماره‌ی 28)
مديريت اجرايي
آیا دوست دارید استراتژی شفافی در جایی داشته باشید که کسب و کارتان رشد کند اما ندانید از کجا باید آغاز کنید؟ اگر این‌گونه است ابزار «تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها» (SWOT) برای‌تان خیلی مفید خواهد بود.
 
1393/9/23 تعداد بازدیدها : 3492
(0)  

SWOT Analysis Video (Operational Management No. 28)
Operational Management
 Would you like to have a clear strategy in place to grow your business, but don't know where to start? If so, you'll find the SWOT Analysis tool very helpful.
 
1393/9/23 تعداد بازدیدها : 2555
(0)  

Group Decision Making that Works (Operational Management No. 27)
Operational Management
 If you are going to do consultative or group consultative decision making, be sure you have a disagree-and-commit contract before you start.
 
1393/9/18 تعداد بازدیدها : 2453
(0)  

تصمیم‌گیری گروهی‌ای که به‌کار می‌آید (مدیریت اجرایی شماره‌ی 27)
مديريت اجرايي
اگر قصد دارید از تصمیم‌گیری مشاوره‌ای یا مشاوره‌ای گروهی بهره ببرید مطمئن شوید از قرارداد «مخالفت کنید و متعهد باشید» (Disagree and Commit) با همکاران، قبل از شروع کار استفاده می‌کنید.


 
1393/9/18 تعداد بازدیدها : 2413
(0)  

نکته‌هایی مهم در زمینه‌ی اردوهای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 9)
سخني با والدين
فعالیت‌های اردویی را به آرامی آغاز کنید.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 2370
(0)  

Top Tips for Camping with Kids (Parent No. 9)
Parents
 The first tip is, start slow.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 2445
(0)  

فواید ورزش برای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 8)
سخني با والدين
یکی از فواید ورزش آن است که به ما می‌آموزد خود را بشناسیم. 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 2517
(0)  

The Benefits of Sports for Children (Parent No. 8)
Parents
 One of the benefits of sport is that it teaches us who we are.
 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 2612
(0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي یک - وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اقامت اردويي
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 1)
فیلم اردو و اردوگاه
قاعده‌ی مشهوری در پیشاهنگی داریم: «هر چه با خود به اردوگاه می‌آورید در انتها جمع‌اوری کنید!»(Pack it in, Pack it out!) به این معنا که مجبوریم هر چیزی را که برای حضور در اردو برمی‌داریم به خانه برگردانیم ... و تنها زمانی که برمی‌گردیم و پشت‌مان را می‌نگریم هیچ ذره‌ای، به‌هم ریختگی‌ و اختلالی در طبیعت، ذرات یا قطعات چوبی، مواد رنگی یا روغنی‌ای یا دور ریزی را مشاهده نکنیم.

 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 2696
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement No. One - Overnight Camping Gear (Camp Films No. 1)
فیلم اردو و اردوگاه
 We have an important saying in scouts: “Pack it in, Pack it out!” ... That means we have to take camping must be carried back home with only when return behind, no leather or gear, nothing berry, the storms, the woods, lakes or streams.
 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 2301
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

The Fundamental Basis for Building Self- Esteem in Kids (Parents No. 7)
Parents
 Don't let your child get in the habit of saying, "Whatever the people say I'm going to agree with, that way I'll get approval, that way I'll be a better person" doesn't work.
 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 2641
(0)  

مبانی ایجاد اعتماد به نفس در کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 7)
سخني با والدين
اجازه ندهید فرزندتان از روی عادت چنین بگوید: «قصد دارم با هرچه مردم می‌گویند موافقت کنم؛ به‌گونه‌ای که مورد تأیید آنان قرار گیرم؛ بدین‌ترتیب شخص بهتری خواهم بود». 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 2800
(0)  

چگونه به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان کمک کنیم تا بر «اضطراب عملکردی» فایق آیند؟
(سخنی با والدین شماره‌ی 6)
سخني با والدين
مکانیک «اضطراب عملکردی» آن است که آن فعالیت مورد انتظار - خواه یک آزمون باشد یا بازی پیشرو یا یک سخنرانی در جمع مردم - صرف‌نظر از هر امری که باشد آن‌چنان بزرگ احساس می‌شود که توانایی‌ آنان در آن لحظه برای این‌که در آن امر وارد شوند و خودشان باشند خارج از وضعیت تعادل‌شان خواهد بود.


 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 2661
(0)  

How to Help Children Overcome Performance Anxiety (Parents No. 6)
Parents
 The mechanics of this are that the pending activity, whether it’s a test or an upcoming game or it’s a public speaking event, whatever it might be, feels so big that their ability to arrive at that moment and be themselves is out of whack.
 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 2194
(0)  

Using the TOWS Matrix (Operational Management No. 26)
Operational Management
 At a practical level, the only difference between TOWS and SWOT is that TOWS emphasizes the external environment whilst SWOT emphasizes the internal environment.
 
1393/8/25 تعداد بازدیدها : 2452