جستجو
کوچک کردن  درس دين و زندگي
سايت‌هاي علمي
کوچک کردن  زنگ تفريح
گروه درسي فرهنگ اسلامي و تربيت ديني دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي (زنگ تفريح شماره‌ي 2)
گروه درسي فرهنگ اسلامي و تربيت دينيتهيه‌ي رسانه‌های آموزشی شامل مواردي نظير ذيل:  کتاب درسی، کتاب کار، کتاب راهنمای معلم، فيلم‌های آموزشی، لوح‌های فشرده‌ي آموزشی و کمک‌آموزشی از اهداف گروه درسي تعليم و تربيت ديني دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

 
1391/9/10 تعداد بازدیدها : 1769
(0)  

گروه درسي فرهنگ اسلامي و تربيت ديني دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي (زنگ تفريح شماره‌ي 1)

اهداف گروه درسي تعليم و تربيت ديني دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتب درسي سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش به‌همراه فيلم‌هايي نمونه از روش تدريس فرهنگ اسلامي و تربيت ديني دوره‌ي راهنمايي تحصيلي 
1388/5/12 تعداد بازدیدها : 1706
(0)  

 زنگ تفريح کوچک کردن
 دين و زندگي اول دبيرستان کوچک کردن
اخبار علمي سايت‌هاي ديگر
 سپهر ايراني کوچک کردن

 تصاوير تصادفي کوچک کردن
Click to view album: گردهمايي
 دروس اول دبيرستان - 2 کوچک کردن

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود