جستجو
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 10
اعضا اعضا: 0
کل کل: 10

 اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردو و اردوداری - مدیریت
ورزش - مدیریت
اردوگاه‌های ورزشی 
پدیدآورنده: 
عباس خواجه‌اورسجی
ناشر: 
مجال
۱۶۰ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰ نسخه
 
1398/9/22 تعداد بازدیدها : 30
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هجدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی - بحث کردن
در مورد کار - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 33)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران در زیرشاخه‌ی «بحث کردن در مورد کار» به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده برشمرد: - او کیست؟ - شغلش چیست؟ -کار تیمی؛ تشکیل تیم و تغيير ناگهاني.
 
1398/9/15 تعداد بازدیدها : 102
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - کارشناس برنامه‌ها یا رهبری فعالیت‌ها - فعالیت‌های پُرمخاطره، چالشی،
هیجان‌انگیز و رقابت‌امیز (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 24)
سرمايه‌هاي انساني
با توجه به مأموریت اردوگاه، «کارشناس برنامه‌ها یا رهبری فعالیت‌های پُرمخاطره، چالشی، هیجان‌انگیز و رقابت‌امیز» مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی فعالیت‌های پُرمخاطره، چالشی، هیجان‌انگیز و رقابت‌امیز در اردوگاه را در اردوگاه برعهده دارد.


 
1398/9/8 تعداد بازدیدها : 100
(0)  

آشنایی با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت پنجم - عناصر اصلی برنامه‌های رشد مثبت جوانان (طراحی
برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 32)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
عناصر اصلی برنامه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان مبنای برنامه‌های سازمان رشد جوانان چهاراچ محسوب می‌شود.


 
1398/9/1 تعداد بازدیدها : 115
(0)  

Overview of Eight Essential Elements of Positive Youth Development Programs (Program Design
& Activities No. 32)
Program Designs and Activities
 The Essential Elements of 4-H Youth Development are basic principles upon which the 4-H Youth Development Program operates.
 
1398/9/1 تعداد بازدیدها : 20
(0)  

اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
داستان‌های اجتماعی
داستان‌های کودکان (انگلیسی)
اردو و اردوداری
بازی‌های کودکان  
پدیدآورنده: 
کریستی گرینجر
لیلا نجفی
استیو کاکس 
ناشر: 
طراح‌ دانش 
۲۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه

 
1398/8/22 تعداد بازدیدها : 41
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - با سرعت گام برداشتن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 31)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
از جمله‌ی فعالیت‌های عملی «با سرعت گام برداشتن» (Stepping Out) جهت ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده (Complex Social Communication Skills) می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد: - برنامه‌ی عملیاتی (Action Plan).


 
1398/8/15 تعداد بازدیدها : 104
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - کارشناس برنامه‌ها یا رهبری فعالیت‌ها - هنر و صنایع دستی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 23)
سرمايه‌هاي انساني
با توجه به مأموریت اردوگاه، «کارشناس برنامه‌ها یا رهبری فعالیت‌های هنر و صنایع دستی»، مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی فعالیت‌های هنری و صنایع دستی را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.


 
1398/8/8 تعداد بازدیدها : 57
(0)  

Tenderfoot Requirement Number 7 - The Scout Oath, Law, Motto and Slogan (Camp Film No. 8)
فیلم اردو و اردوگاه
 We respect the beliefs of others.
 
1398/8/1 تعداد بازدیدها : 60
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 7 - سوگند، قانون، شعار و تکیه‌کلام پیشاهنگی (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 8)
فیلم اردو و اردوگاه
در همه‌ی اوقات به دیگران کمک می‌کنیم.
 
1398/8/1 تعداد بازدیدها : 99
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
گردشگری - ایران - مازندران (استان)
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی
اردو و اردوداری - ایران - راهنمای آموزشی
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه
مازندران - سیر و سیاحت
مازندران - آثار تاریخی 
پدیدآورنده: 
زینب خلیلی‌تیرتاشی
فاطمه اسحقی‌آستانی
معصومه دولو  
ناشر: 
اراده 
۱۱۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه
 
1398/7/22 تعداد بازدیدها : 77
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت شانزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 30)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try It Out) در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده‌ (Complex Social Communication Skills) برشمرد: - تبریک و خوشامدگویی؛ - دیگر چیست؟؛ - شکایت‌های گروهی؛ - سبک‌های زندگی.

 
1398/7/15 تعداد بازدیدها : 136
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر اجرایی برنامه‌ها (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 22)
سرمايه‌هاي انساني
با توجه به مأموریت اردوگاه، «مدیر اجرایی برنامه‌ها» (Program Director) مسؤولیت‌های ذیل را برعهده دارد: - برنامه‌ریزی و ارائه‌ی فعالیت‌ها و رویدادهای مرتبط با برنامه‌ها؛ - طراحی و ارائه‌ی فعالیت‌های برنامه‌‌ها به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه؛ - کمک به مدیریت تمام عملیات اردوگاه تحت هدایت «مدیر اجرایی اردوگاه». 
1398/7/8 تعداد بازدیدها : 252
(0)  

آشنایی با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت چهارم - برنامه‌ریزی راهبردی (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 29)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
سازمان رشد جوانان چهاراچ ارتباط‌هایی بین جوانان با بزرگسالان مراقب در اموری نظیر: برنامه‌ریزی، تلاش در جهت تغییر در افراد و تغییر در جامعه ایجاد می‌کند.


 
1398/7/1 تعداد بازدیدها : 116
(0)  

Strategic Plan - 4-H Youth Development A 2025 Vision(Program Design and Activities No. 29)
Program Designs and Activities
 4-H connects youth and caring adults as partners in planning and striving for individual, and community change.
 
1398/7/1 تعداد بازدیدها : 39
(0)  

اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
مسابقه‌های ورزشی - مدیریت
اردو و اردوداری - برنامه‌ریزی 
پدیدآورنده: 
بهرام صالح‌نیا
محمد رحیم رسولی‌آزاد 
ناشر: 
پادینا 
۲۱۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰ نسخه
 
1398/6/22 تعداد بازدیدها : 90
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - دستیار تعمیر و نگهداری (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 21)
سرمايه‌هاي انساني
دستیار تعمیر و نگهداری (Maintenance Assistant) تحت هدایت «مدیر اموال» (Property Manager) به تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها، زمین‌ها، تجهیزات و سایر تسهیلات اردوگاهی با توجه به مأموریت اردوگاه مبادرت ورزیده و سیاست‌ها و رویه‌های اردوگاه را اجرا می‌کند.


 
1398/6/15 تعداد بازدیدها : 112
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پانزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های خودمان
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 28)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های خودمان (Looking and Listening to Ourselves) در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده (Complex Social Communication Skills) برشمرد: - به من جواب بده! - خواهش می‌کنم؛ آرزو دارم؛ - آن مورد، چیزی نیست که می‌گویی؛ - همسایه‌های فضول.


 
1398/6/8 تعداد بازدیدها : 167
(0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 5 - توضیح در مورد قوانین پیاده‌‌روی ایمن (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 7)
فیلم اردو و اردوگاه
بهترین کاری که باید انجام دهیم آن است که از جابه‌جایی از جایی که گم شده‌ایم اجتناب کنیم. 
1398/6/1 تعداد بازدیدها : 99
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 5 - Explain the Rules for Safe Hiking (Camp Film No. 7)
فیلم اردو و اردوگاه
 The best thing to do is avoid getting lost in the first place.
 
1398/6/1 تعداد بازدیدها : 89
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
مسافرت (اسلام) - آداب و رسوم
اردوهای مدارس 
پدیدآورنده: 
عباس نمکی
ناشر: 
مهر برنا 
۶۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه

 
1398/5/23 تعداد بازدیدها : 56
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - دستیار آشپزخانه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 20)
سرمايه‌هاي انساني
دستیار آشپزخانه (Kitchen Assistant) فردی است که به «مدیر خدمات غذایی» و «آشپز» کمک می‌کند و ارائه‌دهنده‌ی وعده‌های غذایی است.
 
1398/5/16 تعداد بازدیدها : 182
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهاردهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 27)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده برشمرد:
- در حال انجام چه کاری هستم؟
- تبلیغات تلویزیونی (Commercial Break)؛
- می‌بینم و فکر می‌کنم (I See, I Think)؛
- استفاده از تلفن (Using the Telephone). 
1398/5/8 تعداد بازدیدها : 296
(0)  

Childhood Ages 8 to 10a (Program Design and Activities No. 26)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 Evolve a moral standard that moves from seeking rewards and avoiding punishments to a more sophisticated understanding of what’s right and wrong and how their own behaviors affect others.
 
1398/5/1 تعداد بازدیدها : 212
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت سوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین میان کودکی (8 الی 10 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 26)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
در افراد سنین 8 الی 10 سال شاهد رشد تدریجی در استانداردهای اخلاقی شامل موارد ذیل هستیم: حرکت از جستجو در پاداش‌ها و اجتناب از تنبیه‌ها؛ درک بسیار پیچیده از آن‌چه صحیح و ناصحیح است و چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای خود بر دیگران. 
1398/5/1 تعداد بازدیدها : 320
(0)  

آشنايي با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت سوم - اردو‌های سازمان رشد جوانان چهاراچ (طراحی برنامه‌ها
و فعالیت‌های شماره‌ی 25)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
الهام‌بخش نسلی از افراد فعال (Inspiring a Generation of Doers).
 
1398/4/22 تعداد بازدیدها : 285
(0)  

Tenderfoot Requirement Number Four b: DemonstrateM
How to Tie Two Half Hitches (Camp Film No. 6)
فیلم اردو و اردوگاه
 Two some of the most useful knots are called hitches ...
 
1398/4/15 تعداد بازدیدها : 212
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 4 - ب - نشان دادن چگونگی گره زدن دو گره نیم‌خفت
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 6)
فیلم اردو و اردوگاه
دو گره قابل‌توجه و بسیار مفید وجود دارد که خفت (Hitches) نامیده می‌شوند ... به‌خاطر این‌که این گره‌ها برای گره زدن یا بستن یک طناب به چیزی به‌کار می‌آیند. 
1398/4/15 تعداد بازدیدها : 197
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر اجرایی اسب‌سواری (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 19)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.


 
1398/4/8 تعداد بازدیدها : 177
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سیزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - عضو یک تیم بودن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 24)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
کار کردن برای یک تیم نیازمند تعادل در دو امر است:
- در نظر گرفتن منافع شخصی (Self- Interest)
- در نظر گرفتن منافع تیمی (Team- Interest). 
1398/4/1 تعداد بازدیدها : 265
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - کارشناس یا دستیار اسب‌سواری (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 18)
سرمايه‌هاي انساني
با توجه به مأموریت اردوگاه، کارشناس یا دستیار اسب‌سواری (Horse Back Riding Assistant/ Specialist) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.


 
1398/3/24 تعداد بازدیدها : 165
(0)  

Horse Back Riding Assistant/ Specialist (Horse Back Riding No. 18)
Program Horse Back Riding
 To further the mission of the camp through assisting in the development and delivery of a horseback riding program that is safe, fun, and appropriate to the campers’ ages and abilities.
 
1398/3/24 تعداد بازدیدها : 164
(0)  

Early Childhood - Ages 4 to 7 (Program Design and Activities No. 23)
Program Designs and Activities
 All activities are tailored for the success of this age group, from carefully selected crafts projects to playing puff hockey (instead of field hockey), to enjoying canoe rides at Boating.
 
1398/3/16 تعداد بازدیدها : 517
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت دوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین کودکی (4 الی 7 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 23)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
با تمرکز دقیق بر برنامه‌ها و مسائل مربوط به کارمندان و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌یافته و هم‌چنین تجهیزات و تسهیلات ویژه‌ی ارائه شده، محلی ایده‌ال برای کودکان کم‌سن و سال برای رشد به‌خصوص در زمینه‌های جسمانی و اجتماعی در تابستان فراهم می‌شود.


 
1398/3/16 تعداد بازدیدها : 369
(0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 4 - نشان دادن چگونگی دوختن انتهاهای یک طناب
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 5)
فیلم اردو و اردوگاه
انتهاهای یک طناب می‌تواند به‌راحتی از هم باز شود یا به فرسودگی برسد.


 
1398/3/8 تعداد بازدیدها : 229
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 4a: Demonstrate How to Whip the Ends of a Rope
(Camp Film No. 5)
فیلم اردو و اردوگاه
 The ends of a rope can easily become frayed or start to unravel.
 
1398/3/8 تعداد بازدیدها : 202
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Parachute Pants, Pokemom, and iPods: Understanding Your Campers at Various
Ages and Stages (Program Design and Activities No. 22)
Program Designs and Activities
 It is helpful to know where kids have been and where they are headed in their development.
 
1398/3/1 تعداد بازدیدها : 464
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی - قسمت اول
- درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در سنین و مراحل مختلف (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 22)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
دانستن این امر که کودکان، نوجوانان و جوانان در چه مرحله‌ای از رشد هستند و به چه مرحله‌یا از رشد هدایت می‌شوند مفید خواهد بود.
 
1398/3/1 تعداد بازدیدها : 340
(0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 3 - کمک کردن به آماده‌سازی غذابرای گروه شرکت‌کنندگان در اردو
و کمک کردن به تمیزی محل برپایی اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 4)
فیلم اردو و اردوگاه
زمانی که در حال کار کردن با سایر شرکت‌کنندگان در اردو و در گروه هستیم تا یک وعده‌ی غذایی اردویی را تهیه کنیم و بخوریم می‌دانیم در حال تحقق امری با مشارکت یکدیگر هستیم. 
1398/2/22 تعداد بازدیدها : 233
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number Three (Camp Films No. 4)
فیلم اردو و اردوگاه
 When you're working with the other guys in your patrol to prepare and eat a camp meal, you know you've accomplished something together.
 
1398/2/22 تعداد بازدیدها : 242
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
کمک‌های اولیه - به‌زبان ساده - داستان
اورژانس - به‌زبان ساده 
پدیدآورنده: 
سید مؤید علویان
سید اصغر ساداتیان 
ناشر: 
نور دانش
 ۱۶۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۴ 
1398/2/15 تعداد بازدیدها : 326
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر مراقبت از سلامتی (اغلب یک پرستار) (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 17)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر مراقبت از سلامتی» (اغلب یک پرستار) (Health Care Manager) (Often a Nurse) مسؤول سرپرستی و نظارت بر سلامت و ایمنی شرکت‌کنندگان و کارمندان اردوگاه است.


 
1398/2/8 تعداد بازدیدها : 253
(0)  

Health Care Manager (Human Resources No. 17)
Human Resources
 The Health Care Manager is responsible for overseeing the health and safety of campers and staff.
 
1398/2/8 تعداد بازدیدها : 211
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوازدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - مصاحبه‌ی شغلی (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 21)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
یک مصاحبه‌ی شغلی معمولاً از بخش‌های ذیل تشکیل یافته است: - چک‌لیست (Checklist)؛ - آماده شدن (Preparation)؛ - مصاحبه (The Interview)؛ - تأثیرگذاری درست (The Right Interview Impression). 
1398/2/1 تعداد بازدیدها : 375
(0)  

یادگیری غیرشناختی و اردو و اردوگاه (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 14)
فوايد اردو و اردوگاه
رهبران آموزش و اقتصاد مدعی هستند دانش و مهارت دانشگاهی به‌تنهایی دانشجویان را قادر نمی‌کند که به‌شکل موفقیت‌امیزی دنیای در حال تغییر را برنامه‌ریزی و هدایت کنند.
 
1398/1/22 تعداد بازدیدها : 257
(0)  

اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
موضوع: 
اردو و اردوداری - ایران - مدیریت
مسابقات ورزشی - مدیریت 
پدیدآورنده: 
محمد صالح عبدی
ناشر: 
آوای ظهور 
۱۰۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۵۰ نسخه 
1398/1/15 تعداد بازدیدها : 213
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - دستیار مراقبت از سلامتی یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات کمک‌های اولیه
(سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 16)
سرمايه‌هاي انساني
«دستیار مراقبت از سلامتی یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات کمک‌های اولیه» مسؤول کمک به فراهم آمدن خدمات سلامت و ایمنی به کارمندان و شرکت‌کنندگان در اردوگاه است.


 
1398/1/8 تعداد بازدیدها : 293
(0)  

Health Care Assistant/ First Aider (Human Resources No. 16)
Human Resources
 The Health Care Assistant is responsible for assisting in providing health and safety services to campers and staff.
 
1398/1/8 تعداد بازدیدها : 332
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت یازدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- مهارت‌های صحبت با تلفن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 20)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های صحبت با تلفن (Telephone Skills) از عناصر اصلی ارتباط‌های اجتماعی پیچیده محسوب می‌شود. 
1398/1/1 تعداد بازدیدها : 395
(0)  

اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردو و اردوداری - ایران - مدیریت
اردوهای مدارس - ایران - مدیریت
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی  
پدیدآورنده: 
معصومه نوبهار
نسیم نوبهار  
ناشر: 
سعادت ایران 
۸۴ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه
 
1397/12/22 تعداد بازدیدها : 190
(0)  

Learning for Life (Benefits No. 15)
Benefits
 Camp is an experience that strengthens one’s life journey; it enables, reinforces, and facilitates one’s ability to learn for life.
 
1397/12/15 تعداد بازدیدها : 220
(0)  

یادگیری برای زندگی (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 13)
فوايد اردو و اردوگاه
اردو و اردوگاه، فرایند خطر یا ریسک و هم‌چنین ارتکاب اشتباه‌هایی است که معنادار و انعکاس‌دهنده و اندیشمندانه (Reflective) باشد. 
1397/12/15 تعداد بازدیدها : 257
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- مهارت‌های حل‌مسأله (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 19)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های حل‌مسأله بر موارد ذیل بنا نهاده شده است: - تجربه‌های گذشته، تجربه‌های حال‌حاضر ، تجربه‌های گذشته و بینش، شهود و بصیرت (Insight).
 
1397/12/8 تعداد بازدیدها : 355
(0)  

Jobs at Camp - Dining Hall Manager (Human Resources No. 15)
Human Resources
 Food Service Manager manages the coordination, delivery, and clean-up of dining services to the campers and staff.
 
1397/12/1 تعداد بازدیدها : 317
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر سالن غذاخوری و اجتماعات (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 15)
سرمايه‌هاي انساني
مدیر سالن غذاخوری و اجتماعات (Dining Hall Manager) هماهنگی، ارائه و تمیزی کامل خدمات سالن غذاخوری و اجتماعات را برای شرکت‌کنندگان و کارمندان اردوگاه مدیریت می‌کند. 
1397/12/1 تعداد بازدیدها : 282
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت نهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- ابراز خويشتن، جرأت‌ورزي و جسارت (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 18)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از ویژگی‌های ابراز خويشتن، جرأت‌ورزي و جسارت برشمرد: - راستکار، درستکار، درست، امانتدار، متدین و صادق بودن با خود (Being Honest with Yourself) و تأیید آن‌چه واقعاً احساس می‌کنیم؛ - راستکار، درستکار، درست، امانتدار، متدین و صادق بودن با دیگران بدون انحراف از موضوع (Without Getting Sidetracked)؛ - قادر بودن به ارائه و دریافت تحسین و تمجید (Praise) و انتقاد (Criticism)؛ - احترام گذاشتن به احساس‌های دیگران (Being Respectful of Other People's Feelings).


 
1397/11/22 تعداد بازدیدها : 499
(0)  

اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردو و اردوداری 
پدیدآورنده: 
قاسم البوغبیش
فریده حسونی 
ناشر: 
شمیم قلم 
۱۲۸ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰۰ نسخه


 
1397/11/15 تعداد بازدیدها : 264
(0)  

تجربه‌های اردوها و اردوگاه‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 39)
سخني با والدين
تجربه‌های اردویی و اردوگاهی خانوادگی ارتقادهنده‌ی والدگری مثبت بودن هستند.

 
1397/11/8 تعداد بازدیدها : 465
(0)  

Family Camp Experiences (Parents No. 39)
Parents
 Family camp experiences also promote positive parenting.
 
1397/11/8 تعداد بازدیدها : 243
(0)  

اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بدمینتون (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 7)
ساختمان، فضا و تسهيلات
ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ورزش ﺑﺪﻣﻴﻨﺘﻮن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎﻛﺖ و آرام اﺳﺖ.


 
1397/11/1 تعداد بازدیدها : 843
(0)  

Injury and Illness (Health and Wellness No. 7)
Health and Wellness
 Injury is a leading cause of the death of children.
 
1397/10/21 تعداد بازدیدها : 343
(0)  

صدمه و بیماری در اردوها و اردوگاه‌ها (سلامت و بهداشت شماره‌ی 7)
سلامت و بهداشت
صدمه مهم‌ترین عامل مرگ کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.


 
1397/10/21 تعداد بازدیدها : 419
(0)  

مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
مسافرت - جنبه‌های مذهبی - اسلام 
پدیدآورنده: 
سید مجتبی حسینی ‌مزرعه ‌شادی
محمدرضا علیزاده ‌اردلانی 
ناشر: 
کوله‌بار فرهنگی 
۱۶ صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰ نسخه

 
1397/10/14 تعداد بازدیدها : 272
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هشتم - فعالیت‌های عملی
ا سرعت گام برداشتن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 17)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «با سرعت گام برداشتن» (Stepping Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: - فعالیت‌های آغازین جدید (New Beginnings)؛ - به‌دنبال آن برو! (Go for it!)؛ - یاداوری (Notice)؛ - به‌هم مرتبط کردن (Link- up).
 
1397/10/13 تعداد بازدیدها : 616
(0)  

آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر اجرایی اردوگاهی در اردوهای روزانه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 14)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر اجرایی اردوگاهی در اردوهای روزانه» (Day Camp Director) عموماً به فردی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم در عملیات و مدیریت یک اردو یا اردوگاه مداخله کرده و وظایفش در حوزه‌ی مدیریت (Administration) و برنامه‌ها (Program) است.


 
1397/10/7 تعداد بازدیدها : 389
(0)  

Jobs at Camp - Day Camp Director (Human Resources No. 14)
Human Resources
 The Day Camp Director of a camp which is a part of a larger organization may report to the Executive Director of the agency or perhaps a director of camping services.
 
1397/10/7 تعداد بازدیدها : 15989
(0)  

اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بسکتبال با موردکاوی اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا
(ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 6)
ساختمان، فضا و تسهيلات
روحیه‌ی کار گروهی با فعالیت‌های تشکیل تیم از دیگر خدمات قابل‌ارائه در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال است که با چالش‌ها و سرگرمی‌های برنامه‌ریزی شده برای گروه‌های شرکت‌کننده همراه است.
 
1397/10/1 تعداد بازدیدها : 859
(0)  

آن‌چه یک مربی اردو باید بداند (ویژه‌ی مربیان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اردویی و بازدیدی) (کتاب و سایر
مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 39)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی
اردوهای مدارس - ایران - مدیریت
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه 
پدیدآورنده: 
اسدالله امینی
اسماعیل بحری‌زاده
ناشر: 
مهر برنا 
96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - 2000 نسخه 
1397/9/20 تعداد بازدیدها : 210
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفتم - تلاش کردن به‌منظور کسب
تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 16)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try it Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالیت‌های آغازین (Starters)؛
- بالاتر از اوج (Over the Top)؛
- هم‌اکنون دوباره آن را یاداوری کنید! (Now Say it Again)؛
- همه با هم (All Together).

 
1397/9/13 تعداد بازدیدها : 305
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 13)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه» (Day Camp Counselor) اولین مراقب هر شرکت‌کننده در اردوگاه محسوب می‌شود.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 275
(0)  

Jobs at Camp - Day Camp Counselor (Human Resources No. 13)
Human Resources
 Counselors are the primary caregivers for each camper.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 314
(0)  

Decision-Making and Camps (Program Design and Activities No. 15)
Program Designs and Activities
 Youth programs like camps can help empower youth to take ownership and responsibility for developing and sustaining programs.
 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 1477
(0)  

تصمیم‌گیری و اردوگاه‌ها و اردوها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 15)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
برنامه‌ریزی‌های اردویی و اردوگاهی می‌تواند کودکان، نوجوانان و جوانان را قادر کند عنان به‌دست بگیرند در برابر برنامه‌های رشد و پایداری (Sustaining) مسؤولیت بپذیرند.


 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 325
(0)  

امنیت هیجانی و اردوها و اردوگاه‌ها (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 29)
متفرقه
قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است.

 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 320
(0)  

Emotional Safety and Camps (Miscellaneous No. 29)
Miscellaneous
 Bullying is emotionally devastating for victims.
 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 235
(0)  

آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 38)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق برنامه
اردو و اردوداری - ایران - راهنمای آموزشی  
پدیدآورنده: 
اداره‌ی کل فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان 
ناشر: 
مؤسسه‌ی‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت 
۴۸ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه

 
1397/8/20 تعداد بازدیدها : 259
(0)  

Jobs at Camp - Cook (Human Resources No. 12)
Human Resources
 To assist the Food Service Manager in providing nutritious, well-prepared meals, which are served to all campers, staff, and guests.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 354
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - آشپز (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 12)
سرمايه‌هاي انساني
آشپز (Cook)، فردی است که با مدیریت خدمات غذایی، موارد غذایی مغذی و وعده‌های غذایی به‌خوبی آماده‌سازی شده را برای همه‌ی شرکت‌کنندگان در اردوگاه، کارمندان اردوگاه و مهمانان فراهم می‌آورد.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 362
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت ششم - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن
حرف‌های خودمان (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 14)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های خودمان می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ارتباط‌های من؛ خوب و بد؛ نقشه‌ها و تجربه‌ی من.

 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 404
(0)  

آموزش در اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 37)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی
اردو و اردوداری - ایران - مدیریت
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه

پدیدآورنده: 
اسدالله امینی‌‌ جهرمی
اسماعیل بحری‌زاده

ناشر: 
مهربرنا 
۴۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه
 
1397/7/20 تعداد بازدیدها : 462
(0)  

اردو مناسب‌ترین شرایط برای تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 28)
متفرقه
اردو یک کار تربیتی پُراعتبار، مهم و آینده‌ساز است.
 
1397/7/17 تعداد بازدیدها : 390
(0)  

بازنگری، بازافرینی و بازسازی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه‌ی پرورشی با توجه به مقتضیات زمان،
برای برداشتن گام‌های مؤثر در تأمین نیازهای جسمی و روانی امری ضروری است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 27)
متفرقه
در حوزه‌ی نرم‌افزاری، ضرورت دارد برنامه‌هایی جهت تعالی شخصیت افراد بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی و تعالیم روز تدوین شود.


 
1397/7/10 تعداد بازدیدها : 412
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 11)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی» مسؤول برنامه‌ریزی، تدریس، هماهنگی و انجام فعالیت‌ها و راهنمایی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در رشد آنان در زمینه‌ی شخصیت‌شان و مهارت‌های روزمره‌ی‌شان است.


 
1397/7/8 تعداد بازدیدها : 382
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پنجم - گفتگوها در ارتباط‌ها - فعالیت‌های
عملی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 13)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی «گفتگوها در ارتباط‌ها» (Conversation in Relationships) در جهت تأمین اهداف ذیل تحقق می‌یابد: - کشف آن‌چه یک ارتباط را تشکیل می‌دهد و انواع ارتباط‌های افراد؛ - نگریستن به زبانی که ما از آن بهره می‌بریم تا موجب برقراری و حفظ ارتباط شود.
 
1397/7/2 تعداد بازدیدها : 546
(0)  

101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 36)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
سرگرمی‌های خانوادگی
بازی‌های مسافرتی  
پدیدآورنده: 
شاندو واردو
سیدحسین فدایی‌حسین
منصوره ارسلانی  
ناشر: 
صابرین، ‌کتاب‌های‌دانه 
 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 387
(0)  

اردو کپسولی فشرده برای تعلیم و تربیت است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 26)
متفرقه
با تجربه‌ی دیروز برای بچه‌های امروز نمی‌شود برنامه نوشت.

 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 566
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر کسب و کار (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 10)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر کسب و کار» تمام عملیات کسب و کار اردوگاه را در طول سال هدایت می‌کند.
 
1397/6/16 تعداد بازدیدها : 388
(0)  

What Coaching is (EI)? (Operational Management No. 67)
Operational Management
 Are you wondering what coaching is?
 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 282
(0)  

مربی‌گری چیست؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 67)
مديريت اجرايي
آیا از این‌که بدانید مربی‌گری چیست متعجب می‌شوید؟ 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 356
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهارم - فعالیت‌های
ابراز احساس‌ها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 12)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی اهداف فعالیت‌های ابراز احساس‌ها (Saying How You Feel) برشمرد: - رشد مهارت‌های اعضای گروه در تشخیص و نام‌گذاری احساس‌ها؛ - تشویق در ابراز احساس‌ها.


 
1397/6/2 تعداد بازدیدها : 898
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سوم - فعالیت‌های نگاه کردن
و شنیدن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 11)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
فعالیت‌های عملی بسیاری وجود دارد که با آن می‌توان مهارت‌های اجتماعی را به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه آموزش داد.


 
1397/5/22 تعداد بازدیدها : 803
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوم - مهارت‌های ارتباط اجتماعی
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 10)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اصلی ارتباط اجتماعی (Basic Social Communication Skills) عبارت است از رفتارهای معمولی است که یک فرد را قادر می‌کند از لحاظ اجتماعی با دیگر افراد همراه شود.
 
1397/5/11 تعداد بازدیدها : 450
(0)  

متأسفانه مرکزی واحد برای آموزش و پرورش مربی اردویی و حتی سطح‌بندی آنان وجود ندارد
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 25)
متفرقه
انتخاب یک مدیر دلسوز، آموزش‌دیده، تجربه‌مند، متعهد و تأثیرگذار اردویی به‌همراه تیمی مجرب می‌تواند یک اردو را به‌یاد ماندنی کرده و زمینه‌ای برای پرورش نوجوانان و جوانان در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یک کمک‌مربی خواهد بود.


 
1397/5/9 تعداد بازدیدها : 712
(0)  

مدیریت اردوگاه‌ها با چالش‌های عجیبی روبه‌رو است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 24)
متفرقه
در عرصه‌ی اردو و اردوداری، گفتنی‌های فراوانی وجود دارد. از امکانات اردویی ناکافی تا حق‌الزحمه‌ی اندک مربیان حرفه‌ای و عدم‌تمرکز کافی بر آسیب‌شناسی تخصصی و سایر ظرایفی که در این حوزه که با وجود عادی شدن تکرار آن‌ها، هرکدام بر کیفیت اردو اثری قابل‌توجه دارند.


 
1397/5/2 تعداد بازدیدها : 523
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت اول - مقدمه - اداره و برپا کردن گروه‌ها
(طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 9)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
بروس تاكمن (Bruce Tuckman)تعلق (Belonging) و ارتباط (Relation) با دیگران از نیازهای بنیادین انسان محسوب می‌شوند. کسب مهارت‌ها با تمثیل از دیگران بسیار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. انگیزش (Motivation) یک عامل مهم برای آغاز عمل است. بازخورد گرفتن، عاملی مهم برای یادگیری پیشرفت و حفظ آن‌چیزی است که آموخته می‌شود.

 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 482
(0)  

Food Service Manager (Human Resources No. 9)
Human Resources
 The Food Service Manager directs the overall food-service operation of the camp including purchasing, preparation, nutrition, service, sanitation, security, personnel management, customer service, and record keeping.
 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 421
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر خدمات غذایی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 9)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر خدمات غذایی» (Food Service Manager) مسؤولیت برنامه‌ریزی، هدایت و سرپرستی و نظارت بر خدمات غذایی در اردوگاه را برعهده دارد.

 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 568
(0)  

54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
 موضوع: 
اردو و اردوداری، ایران، راهنمای آموزشی
اردو و اردوداری، ایران، مدیریت
 پدیدآورنده: 
جلیل بامشکی
 ناشر: 
تسنیم دانش 


 
1397/4/10 تعداد بازدیدها : 568
(0)  

نوجوانان و جوانان در اردو باید طوری تعلیم ببینند که دایماً برای بروز خلاقیت، ابتکار و اندیشه کردن تجهیز شوند
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 23)
متفرقه
مربیان اردو باید آموزش‌دیده و متبحر شوند و نسبت به هدف و برنامه‌های اردو توجه داشته باشند.
 
1397/4/9 تعداد بازدیدها : 558
(0)  

برای تربیت مذهبی در اردوها و اردوگاه‌ها نیاز به استانداردهای حرفه‌ای و مذهبی و تکنیک‌های مهارتی داریم
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 22)
متفرقه
اعتقاد دارم کاش در طول یک‌سال بتوانیم فقط پنج اردو در کشور برگزار کنیم اما همان پنج اردو مطابق استانداردهای حرفه‌ای باشد و قابلیت عرضه به کل دنیا را داشته باشد.
 
1397/4/2 تعداد بازدیدها : 494
(0)  

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با بیماری‌های جدی (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 12)
فوايد اردو و اردوگاه
 بعضی از افرادی درباره‌ی توانایی کودکان، نوجوانان و جوانان دارای بیماری‌های جدی که دارای تجربه‌ی موفق از حضور در اردو و اردوگاه هستند متعجب می‌شوند.
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 482
(0)  

اردوهای دانش‌اموزی ظرفیت جریان‌سازی فرهنگی دارند (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 21)
متفرقه
هیچ فعالیت غیررسمی در آموزش و پرورش همانند: اردو نمی‌تواند بسترساز تربیت اجتماعی دانش‌اموزان باشد. 
1397/3/26 تعداد بازدیدها : 447
(0)  

گاهی‌اوقات اردو بر مربیان و همراهان مخاطبان تأثیر بیش‌تری می‌گذارد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 20)
متفرقه
اردو می‌تواند یک مدل توانبخش در هر سن و موقعیتی از زندگی برای افراد مختلف باشد و توانمندی‌هایی به آن‌ها بیافزاید که در خارج از محیط اردو باید ده‌ها برابر وقت و هزینه‌ی بیش‌تری برای یادگیری آن‌ها صرف شود. 
1397/3/19 تعداد بازدیدها : 557
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر اداری اردوگاه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 8)
سرمايه‌هاي انساني
 «مدیر اداری اردوگاه» عموماً به فردی اطلاق می‌شود که بر بیش از یک برنامه‌ی اردویی مدیریت کرده و به هماهنگی وظایف اداری می‌پردازد.


 
1397/3/10 تعداد بازدیدها : 318
(0)  

تربیت مذهبی، هدف و نیاز اردوها است و پیوست مذهبی می‌خواهد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 19)
متفرقه
تربیت مذهبی به‌شکل کاملاً عملی از لحظه نشستن بچه‌ها در ماشین و با امور به‌ظاهر ساده‌ای مثل: صلوات، صدقه و غیره انجام‌پذیر است و تا انتهای سفر می‌تواند با دقت‌ها و تأمل‌های دقیق و کارشناسانه‌ی دینی اتفاق بیافتد.
 
1397/3/7 تعداد بازدیدها : 400
(0)  

اردوگاه و اردوی ورزشی: اردوگاه فوتبال با موردکاوی اردوگاه ورزشی رئال مادرید
(ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 5)
ساختمان، فضا و تسهيلات
هر سال 14 میلیون کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در اردوگاه‌های عضو انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) (ACA) حضور می‌یابند.

 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 543
(0)  

آیا مدارس پیمانکار تربیتی فرزندان‌مان هستند؟! (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 18)
متفرقه
 شخصیت فرزندان در اردو ساخته می‌شود.


 
1397/2/23 تعداد بازدیدها : 705
(0)  

حقایقی در مورد انجمن اردوگاهی امریکا و گرایش‌های شرکت‌کنندگان در اردوها و اردوگاه‌های عضو
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 17)
متفرقه
 مأموریت انجمن اردوگاهی امریکا عبارت است از: غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از طریق تجربه‌های اردویی و اردوگاهی.


 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 545
(0)  

ACA Facts and Trends (Miscellaneous No. 3)
Miscellaneous
 ACA's mission is enriching the lives of children, youth, and adults through the camp experience.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 399
(0)  

When Barry Met Sammy (Operational Management No. 66)
Operational Management
 Like most organisations, we haven’t inventoried our people’s capabilities and skills.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 400
(0)  

ملاقات «باری» و «سامی» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 66)
مديريت اجرايي
 بسیاری از سازمان‌ها توانایی‌ها و مهارت‌های کارمندان را به‌عنوان دارایی و سرمایه به‌حساب نمی‌آورند.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 531
(0)  

Teaching Teens to Apologize by Example (Parents No. 38)
Parents
 And think about – did you take responsibility, did you own up and apologize, or did you skate around it?
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 404
(0)  

آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنی با والدین شماره‌ی 38)
سخني با والدين
 آیا شما مسؤولیت پذیرفته‌اید؟ آیا اشتباه یا خطای‌مان را می‌پذیرید و عذرخواهی می‌کنید یا به این در و آن در می‌زنید؟


 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 509
(0)  

سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 65)
مديريت اجرايي
 «اسپارکی» دوستانش را گرد هم آورد و با یکدیگر توافق کردند تا با شیرماهی‌ها برای تنظیم یک توافق‌نامه جلسه‌ای داشته باشند.

 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 423
(0)  

System Thinking - Tip of the Iceberg - The mysterious story of penguins, walruses,
and clams (Operational Management No. 65)
Operational Management
 Sparky gather his friends … and together they agreed to meet the walruses for a protocol.
 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 439
(0)  

Coaching Your Campers To Better Friendships (Human Resources No. 7)
Human Resources
 As a camp counselor, you have the incredible power to not only provide your campers with a fun and safe experience, but also teach them better friendship skills.
 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 997
(0)  

مربی‌گری شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در جهت ایجاد روحیه‌ی دوست‌یابی
(سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 7)
سرمايه‌هاي انساني
 مشاوران اردویی و اردوگاهی به‌شکلی باورنکردنی دارای قدرت لازم نه‌تنها برای فراهم کردن تجربه‌های سرگرم‌کننده و ایمن برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه هستند بلکه هم‌چنین می‌توانند به آنان، مهارت‌های دوست‌یابی را تدریس کنند.


 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 572
(0)  

مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (مدیریت اجرایی شماره‌ی 64)
مديريت اجرايي
یادگیری به‌عنوان یک فعالیت سازمان‌دهی شده به یک رویکرد سیستمی، مؤثر و مدیریت شده نیاز دارد تا از اشتباه‌های تکراری اجتناب شود و شاهد موفقیت‌های پشت‌سرهم باشیم.

 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 453
(0)  

An Introduction to Effective Lesson- Learning (Operational Management No. 64)
Operational Management
 Learning as an organisation needs a systematics, effective, managed approach to avoid repeat mistakes and deliver repeat successes.
 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 434
(0)  

Self- Regulation as Predictor of Success (Parents No. 37)
Parents
 Some interesting new research tells us that a quality called self- regulation is going to be the best predictor of your child's success.
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 486
(0)  

خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنی با والدین شماره‌ی 37)
سخني با والدين
بعضی از پژوهش‌های جالب‌توجه و جدید به ما می‌گوید: ویژگی‌ای با نام خودتنظیمی (Self- Regulation) می‌تواند بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.

 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 639
(0)  

Discover What You Know (Operational Management No. 63)
Operational Management
 Information When shared, Illuminated.
 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 329
(0)  

آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 63)
مديريت اجرايي
 اطلاعات زمانی که به‌اشتراک گذاشته می‌شود روشنایی می‌بخشد. 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 634
(0)  

چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 36)
سخني با والدين
 والدین خودآگاه (Self- Aware) افرادی هستند که خودشان را درک می‌کنند و بنابراین می‌توانند بچه‌های‌شان را نیز درک کنند.


 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 664
(0)  

How to Be A Self- Aware Parent? (Parents No. 36)
Parents
 A self- aware parent is somebody who understands themselves and therefore they can understand their kids better.
 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 404
(0)  

ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 35)
سخني با والدين
 چرا فرزندان با شما صحبت نمی‌کنند؟ ... به‌خاطر این‌که وقتی فرزندمان چیزی می‌گوید ما همیشه والدینی خواهیم بود که می‌خواهیم اظهارنظر آن‌ها را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را بهبود ببخشیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را تغییر دهیم.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 1156
(0)  

Communicating with Teenagers (Parents No. 35)
Parents
 Why don't they talk to you? Because when they say things, we're always being the parent wanting to correct them, wanting to improve them, wanting to change them.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 787
(0)  

سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (مدیریت اجرایی شماره‌ی 62)
مديريت اجرايي
 برای انتخاب شفافیت در امور در خود تعهدی ایجاد کنیم تا سازمان و جامعه‌ای بدون محدودیت در زمینه‌ی تبادل دانش بسازیم و سپس مشاهده کنیم چگونه با در اختیار یکدیگر قرار دادن منابع و سرمایه‌ها و هم‌چنین خدمات فناورانه به‌شکلی شفاف به ارائه‌ی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مورد نیاز اقدام کنیم. 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 622
(0)  

Share Your Wealth of Knowledge (Operational Management No. 62)
Operational Management
 To choose opens, make a commitment to build communities not boundaries and then come see how are free resources and technology services, give you the support you need.
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 617
(0)  

آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنی با والدین شماره‌ی 34)
سخني با والدين
 والدین بدین‌خاطر اغلب سردرگم هستند که فکر می‌کنند مجبورند به هر نیاز بچه و هر تمایل مورد درخواست وی پاسخ بگویند.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 743
(0)  

Teaching Children Self- Control (Parent No. 34)
Parents
 I think that parents are often confused, because they think that they have to answer every need and every whim of a child upon demand.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 394
(0)  

I Hate The Teacher I’ve Had to Become:
Camp as Education (Benefits No. 11)
Benefits
 There is no time and no room in the “race to the top” for creative thinking or experiential learning.
 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 526
(0)  

مشارکت مدرسه و اردوگاه در آموزش (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 11)
فوايد اردو و اردوگاه
 متأسفانه هیچ زمانی برای معلمان باقی نمانده است تا به تفکر خلاق و یادگیری تجربی بپردازند.

 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 587
(0)  

به‌خاطر این‌که اردو و اردوگاه ... (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 10)
فوايد اردو و اردوگاه
 گویا در اردو و اردوگاه، جادویی برای کودکان، نوجوانان و جوانان اتفاق می‌افتد.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 412
(0)  

Because of Camp (Benefits No. 10)
Benefits
 At camp, when children make new friends, explore the world around them, and learn that "I can" is much more powerful than "I can't", magic happens.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 571
(0)  

Directions: Youth Development Outcomes of the Camp Experience (Benefits No. 9)
Benefits
 The findings from this national study indicated that camp is a unique educational institution and a positive force in youth development.
 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 724
(0)  

نتایج تجربه‌های اردویی و اردوگاهی در زمینه‌ی رشد کودکان، نوجوانان و جوانان
(فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 9)
فوايد اردو و اردوگاه
 یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که اردو نهادی آموزشی منحصر به فرد بوده و نیرویی مثبت در رشد کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 587
(0)  

گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (مدیریت اجرایی شماره‌ی 61)
مديريت اجرايي
 یاد بگیریم به‌شکلی دقیق بین کارمندان کارامد و مخرب تفاوت قایل شویم.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 909
(0)  

The Cart - The Four Types of Team Members You Can Hire
(Operational Management No. 61)
Operational Management
 Learn how to precisely differentiate between productive and destructive people.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 513
(0)  

برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (مدیریت اجرایی شماره‌ی 60)
مديريت اجرايي
«دانش» به ما اجازه می‌دهد بدانیم اگر در زمانی اشتباه در مکانی اشتباه باشیم در خطر هستیم.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 651
(0)  

Snow and Avalanches - Knowledge and Risk's Management
(Operational Management Film No. 61)
Operational Management
 Knowledge allow us to know if we’re at risk of being in the wrong place at the wrong time.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 645
(0)  

Trusting Your Tween to Make The Right Decisions (Parent No. 33)
Parents
 They need to know that you can see it and you are going to call them on it.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 563
(0)  

اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنی با والدین شماره‌ی 33)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند بدانند که ما می‌توانیم آنان را ببینیم و ما قصد داریم آنان را در چالش راست‌گویی بیافکنیم.

 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 700
(0)  

نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 32)
سخني با والدين
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.


 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 757
(0)  

Tips for Raising Good Teens (Parent No. 32)
Parents
 The key to successfully raising teenagers today is to be involved in their lives and to be as close with them as you can.
 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 796
(0)  

فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنی با والدین شماره‌ی 31)
سخني با والدين
ما باید فرزندان‌مان را درگیر فعالیت‌هایی کنیم همیشه در آن فعالیت‌ها از مزیت‌های منحصر به فردی برخوردار شوند؛ به‌خاطر این‌که فکر می‌کنم حقیقتاً ذهن تنبل و پوچ فرزندان‌مان را دچار مشکلات بزرگی می‌کند.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 827
(0)  

The Benefits of Childhood Activities (Parent No. 31)
Parents
 You got to put them in activities that their always excelling in, because the idle mind I think is what really gets most kids in trouble.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 552
(0)  

تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنی با والدین شماره‌ی 30)
سخني با والدين
 منصفانه نیست که بخواهیم نوجوانان‌مان همانند بزرگسالان تصمیم بگیرند. 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 521
(0)  

Teen Decision Making vs. Adult Decision Making (Parent No. 30)
Parents
 We ask our teens to make adult decisions, without having the frontal lobe fully mature yet. It's not fair to them.
 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 634
(0)  

تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 29)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند در زمینه‌ی تصمیم‌گیری توانمند شوند.

 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 696
(0)  

Good Decision Making for Teens (Parent No. 29)
Parents
 Teens need reinforcement in the decision making.
 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 730
(0)  

نوجوانان و تصمیم‌گیری مناسب (سخنی با والدین شماره‌ی 28)
سخني با والدين
 مبادا تبعیت فاقد تفکر از تصمیم گروه (Group Think) رخ دهد. نیاز داریم به فرزندان‌مان بیاموزیم چگونه خودشان را از موقعیتی رهایی ببخشند که می‌دانند نباید در آن موقعیت باشند ... و از وارد شدن در رفتارهایی که می‌دانند نباید به آن رفتارها ورود پیدا کنند.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 1207
(0)  

Teens and Group Decisions (Parent No. 28)
Parents
 Lest group think take place. We need to teach them how to extricate themselves from situations that they know they shouldn’t be in. And from engaging in behaviors that they know they shouldn’t be engaging in.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 644
(0)  

آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 27)
سخني با والدين
 به‌منظور کمک به افراد در زمینه‌ی مسؤولیت‌پذیری فردی مجبور هستیم به آنان اجازه دهیم مسؤولیت‌پذیر باشند. بدین‌معنا که آنان مجبور شوند خودشان توانایی انجام کارهای‌شان را داشته باشند. 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 668
(0)  

Teaching Children Responsibility (Parent No. 27)
Parents
 In order to help an individual become personally responsible, you have to let them be responsible.
That means they have to be able to do it themselves
.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 718
(0)  

How to Teach Your Child to Be Independent (Parent No. 26)
Parents
 One of the hardest things to do with tweens is to help them become independent and to make decisions not based on what everyone else thinks or feels.
 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 533
(0)  

آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 26)
سخني با والدين
 یکی از سخت‌ترین کارهایی که برای بچه‌های هشت الی دوازده ساله انجام می‌شود آن است که به آنان کمک شود تا مستقل بار بیایند و تصمیم‌گیری‌های‌شان براساس آن‌چیزی نباشد که هر شخص دیگری فکر یا احساس می‌کند.


 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 657
(0)  

چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنی با والدین شماره‌ی 25)
سخني با والدين
 یکی از اموری که می‌توانید انجام دهید تا به بچه‌ها در زمینه‌ی اجتناب از موقعیت‌های خطرناک کمک شود عبارت است از: ایفای نقش با آنان بر چگونگی در حال پاسخگو بودن در آن موقعیت‌ها.

 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 757
(0)  

How to Role- Play for Better Decisions (Parent No. 25)
Parents
 One of the things we can do to help our kids avoid risky situations is to role-play with them on how they’re going to respond.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 750
(0)  

یادگیری مهارت‌های زندگی در اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه تجربه‌های گذشته‌ی‌شان را به یاد خواهند آورد و درباره‌ی درس‌هایی که آموخته‌اند فکر خواهند کرد.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 903
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Learning Life Skills at Camp (Camp Film No. 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 People will look back on their camp experiences and will think about these key lessons that they have learned.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 777
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Physical Activity and Health in Camps (Benefits No. 8)
Benefits
 The current generation of children is one of the most inactive and unhealthy in history.
 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 3917
(0)  

فعالیت جسمانی و سلامت در اردوها (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 8)
فوايد اردو و اردوگاه
 نسل حال‌حاضر کودکان، نوجوان و جوانان یکی از غیرفعال‌ترین و ناسالم‌ترین (از لحاظ سلامت جسمانی) در تاریخ محسوب می‌شوند. 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 766
(0)  

Why Games & Learning (Games No. 17)
Games
 Many experts believe that success in the twenty-first century depends on education that treats higher order skills, like the ability to think, solve complex problems or interact critically through language and media.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 1976
(0)  

بازی‌ها و یادگیری (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 17)
بازي‌هاي اردوگاهي
 بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که موفقیت در قرن بیست و یکم به آموزشی وابسته است که با مهارت‌های سطح بالاتر نظیری موارد ذیل سر و کار داشته باشد: توانایی فکر کردن، حل مسائل و مشکلات پیچیده و ارتباط متقابل و انتقادی از طریق زبان و رسانه.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 2381
(0)  

فواید اردو از نظر روانشناسان (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 7)
فوايد اردو و اردوگاه
 آن‌چه اردوگاه را به اجتماعی ویژه مبدل می‌کند عبارت است از: بزرگداشت و احترام به «تلاش».

 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 1214
(0)  

Benefits of Camp: Psychological Aspects
Camp and Youth Development Outcomes (Benefits No. 7)
Benefits
 What makes camp a special community is its focus on celebrating effort.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 1210
(0)  

اردوگاه - نهایت یک محیط برای یادگیری مهارت‌ها در قرن بیست و یکم (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 6)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردوگاه تنها مکانی است که بچه‌ها از تلفن‌ها، ایکس باکس‌ها، تلویزیون‌ها، کامپیوترها و غیره چشم‌پوشی کرده و از شما به‌خاطر آن تشکر هم می‌کنند.


 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1302
(0)  

Camp: The Ultimate 21st Century Skills Learning Environment (Benefits No. 6)
Benefits
 Summer camp is the only place that kids give up their phones, xBoxes, TVs, computers..
 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1632
(0)  

بازی‌های تشکیل تیم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 16)
بازي‌هاي اردوگاهي
 مؤثرترين كار تيمي زماني ايجاد مي‌شود كه تشكيل تيم باعث شود افراد با يكديگر در جهت هدفي مشترك مشاركت كنند. 
1395/11/1 تعداد بازدیدها : 1885
(0)  

The Vroom- Yetton- Jago Decision Model (Operational Management No. 59)
Operational Management
 Use the Vroom- Yetton- Jago Decision Model in new situations, or in ones which have unusual characteristics.
 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 7893
(0)  

مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (The Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 59)
مديريت اجرايي
 از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.

 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 2150
(0)  

تصمیم‌گیری ما چگونه است؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 58)
مديريت اجرايي
 نیاز داریم رویکردی سیستماتیک در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم به‌گونه‌ای که این امر اهمیتی نداشته باشد که چه نوع تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنیم بلکه آن‌چه اهمیت دارد آن است که می‌توانیم به‌شکلی مطمئن تصمیم‌گیری کنیم.

 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 1515
(0)  

How Good is Your Decision- Making? (Operational Management No. 58)
Operational Management
 You need a systematic approach to decision- making so that, no matter what type of decision you have to make, you can take decisions with confidence.
 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 10333
(0)  

چگونه تصمیم‌گیری کنیم؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 57)
مديريت اجرايي
 زمانی که در حال اتخاذ تصمیمی هستیم که مسائل پیچیده‌ای در آن وجود دارد هم‌چنین نیاز داریم از مهارت حل‌مسأله بهره‌مند شویم همان‌طور که باید مجهز به مهارت‌های تصمیم‌گیری باشیم.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1555
(0)  

How to Make Decisions - Making the Best Possible Choices
(Operational Management No. 57)
Operational Management
 When you’re making a decision that involves complex issues like these, you also need to engage your problem-solving, as well as decision-making skills.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1460
(0)  

رقابت سالم (سخنی با والدین شماره‌ی 24)
سخني با والدين
 رقابت زمانی ناسالم می‌شود که تمرکز بیش از اندازه‌ای بر برنده شدن داشته باشیم و برای یادگیری چگونگی رقابت ارزشی قایل نشویم.


 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1653
(0)  

Healthy Competition (Parent No. 24)
Parents
 Competition becomes unhealthy when we put too much store on winning and not on the value of learning how to compete.
 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1294
(0)  

سخنی درباره‌ی رقابت (سخنی با والدین شماره‌ی 23)
سخني با والدين
«جف وِلز» (Geoff Wells) هیچ‌کس تاکنون ما را برای چگونگی بازنده بودن آماده نکرده است و هنوز در زندگی بسیاری اوقات ما بازنده می‌شویم؛ شکست می‌خوریم؛ مجبوریم دلخور باشیم؛ مجبوریم درباره‌ی این چیزها بحث کنیم. 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 1762
(0)  

Dealing with Competition (Parents No. 23)
Parents
 No one ever prepares us for how to lose, and yet, in life, many of the times we lose, we fail, we have to get back up, we have to deal with those things.
 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 1091
(0)  

کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنی با والدین شماره‌ی 22)
سخني با والدين
 یکی از مهم‌ترین اموری که برای فرزندان‌مان در سنین حول و حوش 9 یا 10 سال رخ می‌دهد آن است که فکر می‌کنم «پیاژه» باشد که آن را «دوران توسعه‌ی تدریجی و خیلی حساس» می‌نامد که در آن دوران به‌طور مشهود می‌توان با اموری مواجه شد که «تفکر انتقادی» و «استدلال منطقی» نامیده می‌شود.


 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1650
(0)  

Helping 9-12 Year Olds Develop Critical Thinking Skills (Parent No. 22)
Parents
 One of the important things that happens to our kids around nine or 10 is I think it is Piaget that called it exquisitely sequential developmental milestone where something called critical thinking and deductive reasoning shows up.
 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1446
(0)  

چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 21)
سخني با والدين
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) مراقبت همراه با دلسوزی و بخشندگی به‌نوعی در مرکز «مربی‌گری» قرار دارد.

 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1928
(0)  

How to Be a Great Coach (Parent No. 21)
Parents
 Coaching that high regard that a person has for another is at the center of great coaching.
 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1570
(0)  

بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 56)
مديريت اجرايي
 «بروس تاکمن» (Bruce Tuckman) چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند. بعداً مرحله‌ی پنجمی به آن افزود. 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 2048
(0)  

How to Fight Right on Your Team? (Operational Management No. 56)
Operational Management
 Bruce Tuckman was somebody who studied team dynamics in the '60s. He worked for the Navy. He studied teams there and he did a comprehensive literature search of all the work that had been to date about teams. He figured out four general stages of team development, which all teams go through in their dynamics.
 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 2072
(0)  

تجهیزات، لباس و ملحقات شنا برای مبتدیان (برنامه‌های آبی شماره‌ی 5)
برنامه‌هاي آبي
 باله‌های شنا به ما اجازه می‌دهد بتوانیم به‌شکل مؤثری پا بزنیم و هم‌چنین موجب تمرکز بر بازوهای‌مان در حین کرال سینه و حرکت‌های مواج در شنای پروانه می‌شود.


 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1576
(0)  

A Beginner’s Guide to Swimming Equipment and Gear (Program Aquatics No. 5)
Program Aquatics
 Swim fins are a great tool to have while learning the crawl and butterfly strokes.
 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1532
(0)  

Aquatics Personnel Considerations for Establishing Ratios
(Program Aquatics No. 4)
Program Aquatics
 The safety of campers in the water is a critical concern to camp directors and all waterfront staff members.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1478
(0)  

ملاحظاتی در مورد نسبت‌های کارمندان در فعالیت‌های آبی (برنامه‌های آبی شماره‌ی 4)
برنامه‌هاي آبي
 ایمنی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در فعالیت‌های آبی یک موضوع مهم برای مدیران اجرایی اردوگاه‌ها و همه‌ی کارمندان فعالیت‌های آبی است.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1191
(0)  

Pool Lifeguard - Minimum Recommende Competencies (Program Aquatics No. 3)
Program Aquatics
 A Pool Lifeguard is a person who will be regularly assigned to protect life and safety at a pool.
 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1556
(0)  

حداقل شایستگی‌های نجات‌غریقان استخر منتشر شده توسط فدراسیون جهانی نجات‌غریق
(برنامه‌های آبی شماره‌ی 3)
برنامه‌هاي آبي
 یک نجات‌غریق کسی است که به‌طور معمول برای محافظت از زندگی و ایمنی در یک استخر مسؤولیت به وی واگذار می‌شود. 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1565
(0)  

آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 20)
سخني با والدين
 زمانی که در حال ایفای نقش در خانه‌ای سازنده هستیم یا در حال ارائه‌ی درس‌هایی آزاد می‌باشیم تلاش می‌کنیم فرزندان‌مان در کنارمان بنشینند و بدین‌ترتیب بتوانند آن احساساتی را که به آنان هدیه می‌دهیم مشاهده کنند.


 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1775
(0)  

Teaching Your Kids How to Give to Others (Parent No. 20)
Parents
 When I'm playing in a convalescent home or I'm giving out free lessons, I try to have my kid sitting right next to me, so they can see what giving feels like.
 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1628
(0)  

توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنی با والدین شماره‌ی 19)
سخني با والدين
 وقتی فرزندان تصمیم‌گیری صحیح را در سنین پایین نیاموزند می‌بینیم یادگیری این امور در سنین بزرگسالی برای‌شان واقعاً سخت خواهد بود. 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1734
(0)  

Developing Decision- Making Skills (Parent No. 19)
Parents
 When kids don’t learn this at a young age, we see them having a really hard time learning them as adults.
 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1330
(0)  

آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنی با والدین شماره‌ی 18)
سخني با والدين
 ما در دنیایی از انسان‌ها زندگی می‌کنیم و انتظار داریم که اجتماعی باشیم.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1845
(0)  

Good Manners for Kids (Parent No. 18)
Parents
 We live in a world as human beings and we are expected to be social, so if we don’t have the skills to know how to communicate effectively with others, and interact with one another, I think it does us a little bit of disservice.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1685
(0)  

رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنی با والدین شماره‌ی 17)
سخني با والدين
 از فرزندان‌مان تقاضا کنیم به این شعار جامه‌ی عمل بپوشند: «با دیگران به‌گونه‌ای عمل کنید که دوست دارید با شما عمل شود» و این امر همان احترام است.

 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1667
(0)  

Manners Are Respect (Parent No. 17)
Parents
 We ask children to wear that motto, Treat others the way you would like to be treated, that is respect.
 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1307
(0)  

نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنی با والدین شماره‌ی 16)
سخني با والدين
 اگر والدین به‌طور عملی نتوانند آداب رفتاری را پیاده کنند پس برای فرزندان هم سخت خواهد بود تعیین کنند چگونه حسن آداب و رفتار داشته باشند.


 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1939
(0)  

Tips for Teaching Manners (Parent No. 16)
Parents
 If the parents can't walk the walk, then it's difficult for the children to determine how to be well- mannered and behave.
 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1587
(0)  

آموزش همدلی (سخنی با والدین شماره‌ی 15)
سخني با والدين
 فرصت‌های بسیاری در هنگام رشد فرزندان‌مان وجود دارد که می‌توانیم به آنان کمک کنیم دنیا را از چشمان دیگر بچه‌ها مشاهده کنند.

 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1629
(0)  

Teaching Empathy (Parent No. 15)
Parents
 One of the things is that there are so many opportunities as our children develop, to help them to start to see the world through the eyes of another child.
 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1786
(0)  

اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 14)
سخني با والدين
 به‌عنوان والدین باید آن را در ارتباطات متقابل‌مان مدل‌سازی کنیم و در هنگ