جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 38)
تاريخ : 20/8/1397
آموزش در اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 37)
تاريخ : 20/7/1397
101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه
تاريخ : 17/6/1397
54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
تاريخ : 4/4/1397
جایزه دادن به رهبران‌تان در اردو (Rewarding your Leaders at Camp) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 34)
تاريخ : 9/1/1392
حمایت مورد نیاز از بزرگسالان (Supporting the Adults we Need) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 33)
تاريخ : 8/1/1392
ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32)
تاريخ : 7/1/1392
ارزش داوطلب بودن (Value of Volunteering) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 31)
تاريخ : 6/1/1392
ترین‌اسپاتینگ - کسب مهارت‌های شناخته‌شده‌ی بزرگسالان (Trainspotting - Getting Adult Training Recognised) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 30)
تاريخ : 5/1/1392
استفاده از یکصدمین سالگرد پیشاهنگی جهت استخدام بزرگسالان (Using Scouting’s Centenary for Adult Recruitment) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 29)
تاريخ : 4/1/1392
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 17
اعضا اعضا: 0
کل کل: 17

 اردو و اردوگاه کوچک کردن
فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفتم - تلاش کردن به‌منظور کسب
تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 16)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try it Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالیت‌های آغازین (Starters)؛
- بالاتر از اوج (Over the Top)؛
- هم‌اکنون دوباره آن را یاداوری کنید! (Now Say it Again)؛
- همه با هم (All Together).

 
1397/9/13 تعداد بازدیدها : 84
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 13)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه» (Day Camp Counselor) اولین مراقب هر شرکت‌کننده در اردوگاه محسوب می‌شود.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 39
(0)  

Jobs at Camp - Day Camp Counselor (Human Resources No. 13)
Human Resources
 Counselors are the primary caregivers for each camper.
 
1397/9/7 تعداد بازدیدها : 12
(0)  

Decision-Making and Camps (Program Design and Activities No. 15)
Program Designs and Activities
 Youth programs like camps can help empower youth to take ownership and responsibility for developing and sustaining programs.
 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 48
(0)  

تصمیم‌گیری و اردوگاه‌ها و اردوها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 15)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
برنامه‌ریزی‌های اردویی و اردوگاهی می‌تواند کودکان، نوجوانان و جوانان را قادر کند عنان به‌دست بگیرند در برابر برنامه‌های رشد و پایداری (Sustaining) مسؤولیت بپذیرند.


 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 77
(0)  

امنیت هیجانی و اردوها و اردوگاه‌ها (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 29)
متفرقه
قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است.

 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 32
(0)  

Emotional Safety and Camps (Miscellaneous No. 29)
Miscellaneous
 Bullying is emotionally devastating for victims.
 
1397/8/25 تعداد بازدیدها : 21
(0)  

آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 38)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق برنامه
اردو و اردوداری - ایران - راهنمای آموزشی  
پدیدآورنده: 
اداره‌ی کل فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان 
ناشر: 
مؤسسه‌ی‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت 
۴۸ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه

 
1397/8/20 تعداد بازدیدها : 105
(0)  

Jobs at Camp - Cook (Human Resources No. 12)
Human Resources
 To assist the Food Service Manager in providing nutritious, well-prepared meals, which are served to all campers, staff, and guests.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 72
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - آشپز (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 12)
سرمايه‌هاي انساني
آشپز (Cook)، فردی است که با مدیریت خدمات غذایی، موارد غذایی مغذی و وعده‌های غذایی به‌خوبی آماده‌سازی شده را برای همه‌ی شرکت‌کنندگان در اردوگاه، کارمندان اردوگاه و مهمانان فراهم می‌آورد.
 
1397/8/7 تعداد بازدیدها : 82
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت ششم - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن
حرف‌های خودمان (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 14)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های خودمان می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ارتباط‌های من؛ خوب و بد؛ نقشه‌ها و تجربه‌ی من.

 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 95
(0)  

آموزش در اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 37)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
اردوهای مدارس - ایران - برنامه‌ریزی
اردو و اردوداری - ایران - مدیریت
شاگردان - ایران - فعالیت‌های فوق‌برنامه

پدیدآورنده: 
اسدالله امینی‌‌ جهرمی
اسماعیل بحری‌زاده

ناشر: 
مهربرنا 
۴۶ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه
 
1397/7/20 تعداد بازدیدها : 83
(0)  

اردو مناسب‌ترین شرایط برای تعلیم و تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 28)
متفرقه
اردو یک کار تربیتی پُراعتبار، مهم و آینده‌ساز است.
 
1397/7/17 تعداد بازدیدها : 55
(0)  

بازنگری، بازافرینی و بازسازی برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه‌ی پرورشی با توجه به مقتضیات زمان،
برای برداشتن گام‌های مؤثر در تأمین نیازهای جسمی و روانی امری ضروری است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 27)
متفرقه
در حوزه‌ی نرم‌افزاری، ضرورت دارد برنامه‌هایی جهت تعالی شخصیت افراد بر پایه‌ی آموزه‌های اسلامی و تعالیم روز تدوین شود.


 
1397/7/10 تعداد بازدیدها : 86
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مشاور اردوگاهی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 11)
سرمايه‌هاي انساني
«مشاور اردوگاهی» مسؤول برنامه‌ریزی، تدریس، هماهنگی و انجام فعالیت‌ها و راهنمایی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در رشد آنان در زمینه‌ی شخصیت‌شان و مهارت‌های روزمره‌ی‌شان است.


 
1397/7/8 تعداد بازدیدها : 88
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پنجم - گفتگوها در ارتباط‌ها - فعالیت‌های عملی نگاه کردن
و شنیدن حرف‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 13)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی «گفتگوها در ارتباط‌ها» (Conversation in Relationships) در جهت تأمین اهداف ذیل تحقق می‌یابد: - کشف آن‌چه یک ارتباط را تشکیل می‌دهد و انواع ارتباط‌های افراد؛ - نگریستن به زبانی که ما از آن بهره می‌بریم تا موجب برقراری و حفظ ارتباط شود.
 
1397/7/2 تعداد بازدیدها : 187
(0)  

101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 36)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
موضوع: 
سرگرمی‌های خانوادگی
بازی‌های مسافرتی  
پدیدآورنده: 
شاندو واردو
سیدحسین فدایی‌حسین
منصوره ارسلانی  
ناشر: 
صابرین، ‌کتاب‌های‌دانه 
 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 146
(0)  

اردو کپسولی فشرده برای تعلیم و تربیت است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 26)
متفرقه
با تجربه‌ی دیروز برای بچه‌های امروز نمی‌شود برنامه نوشت.

 
1397/6/17 تعداد بازدیدها : 96
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر کسب و کار (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 10)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر کسب و کار» تمام عملیات کسب و کار اردوگاه را در طول سال هدایت می‌کند.
 
1397/6/16 تعداد بازدیدها : 88
(0)  

What Coaching is (EI)? (Operational Management No. 67)
Operational Management
 Are you wondering what coaching is?
 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 72
(0)  

مربی‌گری چیست؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 67)
مديريت اجرايي
آیا از این‌که بدانید مربی‌گری چیست متعجب می‌شوید؟ 
1397/6/9 تعداد بازدیدها : 131
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهارم - فعالیت‌های
ابراز احساس‌ها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 12)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی اهداف فعالیت‌های ابراز احساس‌ها (Saying How You Feel) برشمرد: - رشد مهارت‌های اعضای گروه در تشخیص و نام‌گذاری احساس‌ها؛ - تشویق در ابراز احساس‌ها.


 
1397/6/2 تعداد بازدیدها : 428
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سوم - فعالیت‌های نگاه کردن
و شنیدن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 11)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
فعالیت‌های عملی بسیاری وجود دارد که با آن می‌توان مهارت‌های اجتماعی را به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه آموزش داد.


 
1397/5/22 تعداد بازدیدها : 373
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوم - مهارت‌های ارتباط اجتماعی
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 10)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
مهارت‌های اصلی ارتباط اجتماعی (Basic Social Communication Skills) عبارت است از رفتارهای معمولی است که یک فرد را قادر می‌کند از لحاظ اجتماعی با دیگر افراد همراه شود.
 
1397/5/11 تعداد بازدیدها : 179
(0)  

متأسفانه مرکزی واحد برای آموزش و پرورش مربی اردویی و حتی سطح‌بندی آنان وجود ندارد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 25)
متفرقه
انتخاب یک مدیر دلسوز، آموزش‌دیده، تجربه‌مند، متعهد و تأثیرگذار اردویی به‌همراه تیمی مجرب می‌تواند یک اردو را به‌یاد ماندنی کرده و زمینه‌ای برای پرورش نوجوانان و جوانان در آینده‌ای نزدیک به‌عنوان یک کمک‌مربی خواهد بود.


 
1397/5/9 تعداد بازدیدها : 106
(0)  

مدیریت اردوگاه‌ها با چالش‌های عجیبی روبه‌رو است (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 24)
متفرقه
در عرصه‌ی اردو و اردوداری، گفتنی‌های فراوانی وجود دارد. از امکانات اردویی ناکافی تا حق‌الزحمه‌ی اندک مربیان حرفه‌ای و عدم‌تمرکز کافی بر آسیب‌شناسی تخصصی و سایر ظرایفی که در این حوزه که با وجود عادی شدن تکرار آن‌ها، هرکدام بر کیفیت اردو اثری قابل‌توجه دارند.


 
1397/5/2 تعداد بازدیدها : 125
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت اول - مقدمه - اداره و برپا کردن گروه‌ها
(طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 9)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
بروس تاكمن (Bruce Tuckman)تعلق (Belonging) و ارتباط (Relation) با دیگران از نیازهای بنیادین انسان محسوب می‌شوند. کسب مهارت‌ها با تمثیل از دیگران بسیار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. انگیزش (Motivation) یک عامل مهم برای آغاز عمل است. بازخورد گرفتن، عاملی مهم برای یادگیری پیشرفت و حفظ آن‌چیزی است که آموخته می‌شود.

 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 156
(0)  

Food Service Manager (Human Resources No. 9)
Human Resources
 The Food Service Manager directs the overall food-service operation of the camp including purchasing, preparation, nutrition, service, sanitation, security, personnel management, customer service, and record keeping.
 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 117
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر خدمات غذایی (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 9)
سرمايه‌هاي انساني
«مدیر خدمات غذایی» (Food Service Manager) مسؤولیت برنامه‌ریزی، هدایت و سرپرستی و نظارت بر خدمات غذایی در اردوگاه را برعهده دارد.

 
1397/4/20 تعداد بازدیدها : 238
(0)  

54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
کتاب و سایر رسانه‌های آموزشی
 موضوع: 
اردو و اردوداری، ایران، راهنمای آموزشی
اردو و اردوداری، ایران، مدیریت
 پدیدآورنده: 
جلیل بامشکی
 ناشر: 
تسنیم دانش 


 
1397/4/10 تعداد بازدیدها : 233
(0)  

نوجوانان و جوانان در اردو باید طوری تعلیم ببینند که دایماً برای بروز خلاقیت، ابتکار و اندیشه کردن تجهیز شوند
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 23)
متفرقه
مربیان اردو باید آموزش‌دیده و متبحر شوند و نسبت به هدف و برنامه‌های اردو توجه داشته باشند.
 
1397/4/9 تعداد بازدیدها : 130
(0)  

برای تربیت مذهبی در اردوها و اردوگاه‌ها نیاز به استانداردهای حرفه‌ای و مذهبی و تکنیک‌های مهارتی داریم
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 22)
متفرقه
اعتقاد دارم کاش در طول یک‌سال بتوانیم فقط پنج اردو در کشور برگزار کنیم اما همان پنج اردو مطابق استانداردهای حرفه‌ای باشد و قابلیت عرضه به کل دنیا را داشته باشد.
 
1397/4/2 تعداد بازدیدها : 164
(0)  

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با بیماری‌های جدی (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 12)
فوايد اردو و اردوگاه
 بعضی از افرادی درباره‌ی توانایی کودکان، نوجوانان و جوانان دارای بیماری‌های جدی که دارای تجربه‌ی موفق از حضور در اردو و اردوگاه هستند متعجب می‌شوند.
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 162
(0)  

اردوهای دانش‌اموزی ظرفیت جریان‌سازی فرهنگی دارند (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 21)
متفرقه
هیچ فعالیت غیررسمی در آموزش و پرورش همانند: اردو نمی‌تواند بسترساز تربیت اجتماعی دانش‌اموزان باشد. 
1397/3/26 تعداد بازدیدها : 147
(0)  

گاهی‌اوقات اردو بر مربیان و همراهان مخاطبان تأثیر بیش‌تری می‌گذارد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 20)
متفرقه
اردو می‌تواند یک مدل توانبخش در هر سن و موقعیتی از زندگی برای افراد مختلف باشد و توانمندی‌هایی به آن‌ها بیافزاید که در خارج از محیط اردو باید ده‌ها برابر وقت و هزینه‌ی بیش‌تری برای یادگیری آن‌ها صرف شود. 
1397/3/19 تعداد بازدیدها : 196
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي - مدیر اداری اردوگاه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 8)
سرمايه‌هاي انساني
 «مدیر اداری اردوگاه» عموماً به فردی اطلاق می‌شود که بر بیش از یک برنامه‌ی اردویی مدیریت کرده و به هماهنگی وظایف اداری می‌پردازد.


 
1397/3/10 تعداد بازدیدها : 109
(0)  

تربیت مذهبی، هدف و نیاز اردوها است و پیوست مذهبی می‌خواهد (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 19)
متفرقه
تربیت مذهبی به‌شکل کاملاً عملی از لحظه نشستن بچه‌ها در ماشین و با امور به‌ظاهر ساده‌ای مثل: صلوات، صدقه و غیره انجام‌پذیر است و تا انتهای سفر می‌تواند با دقت‌ها و تأمل‌های دقیق و کارشناسانه‌ی دینی اتفاق بیافتد.
 
1397/3/7 تعداد بازدیدها : 114
(0)  

اردوگاه و اردوی ورزشی: اردوگاه فوتبال با موردکاوی اردوگاه ورزشی رئال مادرید (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 5)
ساختمان، فضا و تسهيلات
هر سال 14 میلیون کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در اردوگاه‌های عضو انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) (ACA) حضور می‌یابند.

 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 150
(0)  

آیا مدارس پیمانکار تربیتی فرزندان‌مان هستند؟! (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 18)
متفرقه
 شخصیت فرزندان در اردو ساخته می‌شود.


 
1397/2/23 تعداد بازدیدها : 230
(0)  

حقایقی در مورد انجمن اردوگاهی امریکا و گرایش‌های شرکت‌کنندگان در اردوها و اردوگاه‌های عضو
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 17)
متفرقه
 مأموریت انجمن اردوگاهی امریکا عبارت است از: غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از طریق تجربه‌های اردویی و اردوگاهی.


 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 184
(0)  

ACA Facts and Trends (Miscellaneous No. 3)
Miscellaneous
 ACA's mission is enriching the lives of children, youth, and adults through the camp experience.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 133
(0)  

When Barry Met Sammy (Operational Management No. 66)
Operational Management
 Like most organisations, we haven’t inventoried our people’s capabilities and skills.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 178
(0)  

ملاقات «باری» و «سامی» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 66)
مديريت اجرايي
 بسیاری از سازمان‌ها توانایی‌ها و مهارت‌های کارمندان را به‌عنوان دارایی و سرمایه به‌حساب نمی‌آورند.
 
1397/1/15 تعداد بازدیدها : 295
(0)  

Teaching Teens to Apologize by Example (Parents No. 38)
Parents
 And think about – did you take responsibility, did you own up and apologize, or did you skate around it?
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 182
(0)  

آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنی با والدین شماره‌ی 38)
سخني با والدين
 آیا شما مسؤولیت پذیرفته‌اید؟ آیا اشتباه یا خطای‌مان را می‌پذیرید و عذرخواهی می‌کنید یا به این در و آن در می‌زنید؟


 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 267
(0)  

سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 65)
مديريت اجرايي
 «اسپارکی» دوستانش را گرد هم آورد و با یکدیگر توافق کردند تا با شیرماهی‌ها برای تنظیم یک توافق‌نامه جلسه‌ای داشته باشند.

 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 211
(0)  

System Thinking - Tip of the Iceberg - The mysterious story of penguins, walruses,
and clams (Operational Management No. 65)
Operational Management
 Sparky gather his friends … and together they agreed to meet the walruses for a protocol.
 
1396/12/15 تعداد بازدیدها : 171
(0)  

Coaching Your Campers To Better Friendships (Human Resources No. 7)
Human Resources
 As a camp counselor, you have the incredible power to not only provide your campers with a fun and safe experience, but also teach them better friendship skills.
 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 187
(0)  

مربی‌گری شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در جهت ایجاد روحیه‌ی دوست‌یابی
(سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 7)
سرمايه‌هاي انساني
 مشاوران اردویی و اردوگاهی به‌شکلی باورنکردنی دارای قدرت لازم نه‌تنها برای فراهم کردن تجربه‌های سرگرم‌کننده و ایمن برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه هستند بلکه هم‌چنین می‌توانند به آنان، مهارت‌های دوست‌یابی را تدریس کنند.


 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 292
(0)  

مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (مدیریت اجرایی شماره‌ی 64)
مديريت اجرايي
یادگیری به‌عنوان یک فعالیت سازمان‌دهی شده به یک رویکرد سیستمی، مؤثر و مدیریت شده نیاز دارد تا از اشتباه‌های تکراری اجتناب شود و شاهد موفقیت‌های پشت‌سرهم باشیم.

 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 234
(0)  

An Introduction to Effective Lesson- Learning (Operational Management No. 64)
Operational Management
 Learning as an organisation needs a systematics, effective, managed approach to avoid repeat mistakes and deliver repeat successes.
 
1396/11/15 تعداد بازدیدها : 184
(0)  

Self- Regulation as Predictor of Success (Parents No. 37)
Parents
 Some interesting new research tells us that a quality called self- regulation is going to be the best predictor of your child's success.
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 190
(0)  

خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنی با والدین شماره‌ی 37)
سخني با والدين
بعضی از پژوهش‌های جالب‌توجه و جدید به ما می‌گوید: ویژگی‌ای با نام خودتنظیمی (Self- Regulation) می‌تواند بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.

 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 336
(0)  

Discover What You Know (Operational Management No. 63)
Operational Management
 Information When shared, Illuminated.
 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 145
(0)  

آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 63)
مديريت اجرايي
 اطلاعات زمانی که به‌اشتراک گذاشته می‌شود روشنایی می‌بخشد. 
1396/10/15 تعداد بازدیدها : 339
(0)  

چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 36)
سخني با والدين
 والدین خودآگاه (Self- Aware) افرادی هستند که خودشان را درک می‌کنند و بنابراین می‌توانند بچه‌های‌شان را نیز درک کنند.


 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 335
(0)  

How to Be A Self- Aware Parent? (Parents No. 36)
Parents
 A self- aware parent is somebody who understands themselves and therefore they can understand their kids better.
 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 145
(0)  

ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 35)
سخني با والدين
 چرا فرزندان با شما صحبت نمی‌کنند؟ ... به‌خاطر این‌که وقتی فرزندمان چیزی می‌گوید ما همیشه والدینی خواهیم بود که می‌خواهیم اظهارنظر آن‌ها را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را بهبود ببخشیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را تغییر دهیم.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 391
(0)  

Communicating with Teenagers (Parents No. 35)
Parents
 Why don't they talk to you? Because when they say things, we're always being the parent wanting to correct them, wanting to improve them, wanting to change them.
 
1396/9/15 تعداد بازدیدها : 315
(0)  

سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (مدیریت اجرایی شماره‌ی 62)
مديريت اجرايي
 برای انتخاب شفافیت در امور در خود تعهدی ایجاد کنیم تا سازمان و جامعه‌ای بدون محدودیت در زمینه‌ی تبادل دانش بسازیم و سپس مشاهده کنیم چگونه با در اختیار یکدیگر قرار دادن منابع و سرمایه‌ها و هم‌چنین خدمات فناورانه به‌شکلی شفاف به ارائه‌ی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های مورد نیاز اقدام کنیم. 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 306
(0)  

Share Your Wealth of Knowledge (Operational Management No. 62)
Operational Management
 To choose opens, make a commitment to build communities not boundaries and then come see how are free resources and technology services, give you the support you need.
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 265
(0)  

آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنی با والدین شماره‌ی 34)
سخني با والدين
 والدین بدین‌خاطر اغلب سردرگم هستند که فکر می‌کنند مجبورند به هر نیاز بچه و هر تمایل مورد درخواست وی پاسخ بگویند.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 363
(0)  

Teaching Children Self- Control (Parent No. 34)
Parents
 I think that parents are often confused, because they think that they have to answer every need and every whim of a child upon demand.
 
1396/8/15 تعداد بازدیدها : 133
(0)  

I Hate The Teacher I’ve Had to Become:
Camp as Education (Benefits No. 11)
Benefits
 There is no time and no room in the “race to the top” for creative thinking or experiential learning.
 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 236
(0)  

مشارکت مدرسه و اردوگاه در آموزش (فواید اردو و اردوگاه شماره ی 11)
فوايد اردو و اردوگاه
 متأسفانه هیچ زمانی برای معلمان باقی نمانده است تا به تفکر خلاق و یادگیری تجربی بپردازند.

 
1396/8/8 تعداد بازدیدها : 262
(0)  

Because of Camp (Benefits No. 10)
Benefits
 At camp, when children make new friends, explore the world around them, and learn that "I can" is much more powerful than "I can't", magic happens.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 279
(0)  

به‌خاطر این‌که اردو و اردوگاه ... (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 10)
فوايد اردو و اردوگاه
 گویا در اردو و اردوگاه، جادویی برای کودکان، نوجوانان و جوانان اتفاق می‌افتد.
 
1396/7/29 تعداد بازدیدها : 225
(0)  

Directions: Youth Development Outcomes of the Camp Experience (Benefits No. 9)
Benefits
 The findings from this national study indicated that camp is a unique educational institution and a positive force in youth development.
 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 352
(0)  

نتایج تجربه‌های اردویی و اردوگاهی در زمینه‌ی رشد کودکان، نوجوانان و جوانان
(فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 9)
فوايد اردو و اردوگاه
 یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که اردو نهادی آموزشی منحصر به فرد بوده و نیرویی مثبت در رشد کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

 
1396/7/15 تعداد بازدیدها : 252
(0)  

گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (مدیریت اجرایی شماره‌ی 61)
مديريت اجرايي
 یاد بگیریم به‌شکلی دقیق بین کارمندان کارامد و مخرب تفاوت قایل شویم.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 346
(0)  

The Cart - The Four Types of Team Members You Can Hire
(Operational Management No. 61)
Operational Management
 Learn how to precisely differentiate between productive and destructive people.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 181
(0)  

برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (مدیریت اجرایی شماره‌ی 60)
مديريت اجرايي
«دانش» به ما اجازه می‌دهد بدانیم اگر در زمانی اشتباه در مکانی اشتباه باشیم در خطر هستیم.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 397
(0)  

Snow and Avalanches - Knowledge and Risk's Management
(Operational Management Film No. 61)
Operational Management
 Knowledge allow us to know if we’re at risk of being in the wrong place at the wrong time.
 
1396/6/15 تعداد بازدیدها : 311
(0)  

Trusting Your Tween to Make The Right Decisions (Parent No. 33)
Parents
 They need to know that you can see it and you are going to call them on it.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 260
(0)  

اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنی با والدین شماره‌ی 33)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند بدانند که ما می‌توانیم آنان را ببینیم و ما قصد داریم آنان را در چالش راست‌گویی بیافکنیم.

 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 366
(0)  

نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 32)
سخني با والدين
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.


 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 442
(0)  

Tips for Raising Good Teens (Parent No. 32)
Parents
 The key to successfully raising teenagers today is to be involved in their lives and to be as close with them as you can.
 
1396/5/15 تعداد بازدیدها : 474
(0)  

فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنی با والدین شماره‌ی 31)
سخني با والدين
ما باید فرزندان‌مان را درگیر فعالیت‌هایی کنیم همیشه در آن فعالیت‌ها از مزیت‌های منحصر به فردی برخوردار شوند؛ به‌خاطر این‌که فکر می‌کنم حقیقتاً ذهن تنبل و پوچ فرزندان‌مان را دچار مشکلات بزرگی می‌کند.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 505
(0)  

The Benefits of Childhood Activities (Parent No. 31)
Parents
 You got to put them in activities that their always excelling in, because the idle mind I think is what really gets most kids in trouble.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 271
(0)  

تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنی با والدین شماره‌ی 30)
سخني با والدين
 منصفانه نیست که بخواهیم نوجوانان‌مان همانند بزرگسالان تصمیم بگیرند. 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 252
(0)  

Teen Decision Making vs. Adult Decision Making (Parent No. 30)
Parents
 We ask our teens to make adult decisions, without having the frontal lobe fully mature yet. It's not fair to them.
 
1396/4/15 تعداد بازدیدها : 233
(0)  

تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 29)
سخني با والدين
 فرزندان‌مان نیاز دارند در زمینه‌ی تصمیم‌گیری توانمند شوند.

 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 354
(0)  

Good Decision Making for Teens (Parent No. 29)
Parents
 Teens need reinforcement in the decision making.
 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 370
(0)  

نوجوانان و تصمیم‌گیری مناسب (سخنی با والدین شماره‌ی 28)
سخني با والدين
 مبادا تبعیت فاقد تفکر از تصمیم گروه (Group Think) رخ دهد. نیاز داریم به فرزندان‌مان بیاموزیم چگونه خودشان را از موقعیتی رهایی ببخشند که می‌دانند نباید در آن موقعیت باشند ... و از وارد شدن در رفتارهایی که می‌دانند نباید به آن رفتارها ورود پیدا کنند.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 626
(0)  

Teens and Group Decisions (Parent No. 28)
Parents
 Lest group think take place. We need to teach them how to extricate themselves from situations that they know they shouldn’t be in. And from engaging in behaviors that they know they shouldn’t be engaging in.
 
1396/3/15 تعداد بازدیدها : 381
(0)  

آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 27)
سخني با والدين
 به‌منظور کمک به افراد در زمینه‌ی مسؤولیت‌پذیری فردی مجبور هستیم به آنان اجازه دهیم مسؤولیت‌پذیر باشند. بدین‌معنا که آنان مجبور شوند خودشان توانایی انجام کارهای‌شان را داشته باشند. 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 360
(0)  

Teaching Children Responsibility (Parent No. 27)
Parents
 In order to help an individual become personally responsible, you have to let them be responsible.
That means they have to be able to do it themselves
.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 417
(0)  

How to Teach Your Child to Be Independent (Parent No. 26)
Parents
 One of the hardest things to do with tweens is to help them become independent and to make decisions not based on what everyone else thinks or feels.
 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 292
(0)  

آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 26)
سخني با والدين
 یکی از سخت‌ترین کارهایی که برای بچه‌های هشت الی دوازده ساله انجام می‌شود آن است که به آنان کمک شود تا مستقل بار بیایند و تصمیم‌گیری‌های‌شان براساس آن‌چیزی نباشد که هر شخص دیگری فکر یا احساس می‌کند.


 
1396/2/15 تعداد بازدیدها : 349
(0)  

چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنی با والدین شماره‌ی 25)
سخني با والدين
 یکی از اموری که می‌توانید انجام دهید تا به بچه‌ها در زمینه‌ی اجتناب از موقعیت‌های خطرناک کمک شود عبارت است از: ایفای نقش با آنان بر چگونگی در حال پاسخگو بودن در آن موقعیت‌ها.

 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 414
(0)  

How to Role- Play for Better Decisions (Parent No. 25)
Parents
 One of the things we can do to help our kids avoid risky situations is to role-play with them on how they’re going to respond.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 385
(0)  

یادگیری مهارت‌های زندگی در اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه تجربه‌های گذشته‌ی‌شان را به یاد خواهند آورد و درباره‌ی درس‌هایی که آموخته‌اند فکر خواهند کرد.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 577
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Learning Life Skills at Camp (Camp Film No. 3)
فیلم اردو و اردوگاه
 People will look back on their camp experiences and will think about these key lessons that they have learned.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 550
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Physical Activity and Health in Camps (Benefits No. 8)
Benefits
 The current generation of children is one of the most inactive and unhealthy in history.
 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 466
(0)  

فعالیت جسمانی و سلامت در اردوها (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 8)
فوايد اردو و اردوگاه
 نسل حال‌حاضر کودکان، نوجوان و جوانان یکی از غیرفعال‌ترین و ناسالم‌ترین (از لحاظ سلامت جسمانی) در تاریخ محسوب می‌شوند. 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 493
(0)  

Why Games & Learning (Games No. 17)
Games
 Many experts believe that success in the twenty-first century depends on education that treats higher order skills, like the ability to think, solve complex problems or interact critically through language and media.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 1727
(0)  

بازی‌ها و یادگیری (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 17)
بازي‌هاي اردوگاهي
 بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که موفقیت در قرن بیست و یکم به آموزشی وابسته است که با مهارت‌های سطح بالاتر نظیری موارد ذیل سر و کار داشته باشد: توانایی فکر کردن، حل مسائل و مشکلات پیچیده و ارتباط متقابل و انتقادی از طریق زبان و رسانه.
 
1395/12/15 تعداد بازدیدها : 1899
(0)  

فواید اردو از نظر روانشناسان (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 7)
فوايد اردو و اردوگاه
 آن‌چه اردوگاه را به اجتماعی ویژه مبدل می‌کند عبارت است از: بزرگداشت و احترام به «تلاش».

 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 904
(0)  

Benefits of Camp: Psychological Aspects
Camp and Youth Development Outcomes (Benefits No. 7)
Benefits
 What makes camp a special community is its focus on celebrating effort.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 832
(0)  

اردوگاه - نهایت یک محیط برای یادگیری مهارت‌ها در قرن بیست و یکم (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 6)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردوگاه تنها مکانی است که بچه‌ها از تلفن‌ها، ایکس باکس‌ها، تلویزیون‌ها، کامپیوترها و غیره چشم‌پوشی کرده و از شما به‌خاطر آن تشکر هم می‌کنند.


 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1034
(0)  

Camp: The Ultimate 21st Century Skills Learning Environment (Benefits No. 6)
Benefits
 Summer camp is the only place that kids give up their phones, xBoxes, TVs, computers..
 
1395/11/15 تعداد بازدیدها : 1029
(0)  

بازی‌های تشکیل تیم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 16)
بازي‌هاي اردوگاهي
 مؤثرترين كار تيمي زماني ايجاد مي‌شود كه تشكيل تيم باعث شود افراد با يكديگر در جهت هدفي مشترك مشاركت كنند. 
1395/11/1 تعداد بازدیدها : 1340
(0)  

The Vroom- Yetton- Jago Decision Model (Operational Management No. 59)
Operational Management
 Use the Vroom- Yetton- Jago Decision Model in new situations, or in ones which have unusual characteristics.
 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 778
(0)  

مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (The Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 59)
مديريت اجرايي
 از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.

 
1395/10/15 تعداد بازدیدها : 1412
(0)  

تصمیم‌گیری ما چگونه است؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 58)
مديريت اجرايي
 نیاز داریم رویکردی سیستماتیک در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشیم به‌گونه‌ای که این امر اهمیتی نداشته باشد که چه نوع تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنیم بلکه آن‌چه اهمیت دارد آن است که می‌توانیم به‌شکلی مطمئن تصمیم‌گیری کنیم.

 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 1248
(0)  

How Good is Your Decision- Making? (Operational Management No. 58)
Operational Management
 You need a systematic approach to decision- making so that, no matter what type of decision you have to make, you can take decisions with confidence.
 
1395/10/1 تعداد بازدیدها : 1063
(0)  

چگونه تصمیم‌گیری کنیم؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 57)
مديريت اجرايي
 زمانی که در حال اتخاذ تصمیمی هستیم که مسائل پیچیده‌ای در آن وجود دارد هم‌چنین نیاز داریم از مهارت حل‌مسأله بهره‌مند شویم همان‌طور که باید مجهز به مهارت‌های تصمیم‌گیری باشیم.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1247
(0)  

How to Make Decisions - Making the Best Possible Choices
(Operational Management No. 57)
Operational Management
 When you’re making a decision that involves complex issues like these, you also need to engage your problem-solving, as well as decision-making skills.
 
1395/9/15 تعداد بازدیدها : 1110
(0)  

رقابت سالم (سخنی با والدین شماره‌ی 24)
سخني با والدين
 رقابت زمانی ناسالم می‌شود که تمرکز بیش از اندازه‌ای بر برنده شدن داشته باشیم و برای یادگیری چگونگی رقابت ارزشی قایل نشویم.


 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1364
(0)  

Healthy Competition (Parent No. 24)
Parents
 Competition becomes unhealthy when we put too much store on winning and not on the value of learning how to compete.
 
1395/9/1 تعداد بازدیدها : 1040
(0)  

سخنی درباره‌ی رقابت (سخنی با والدین شماره‌ی 23)
سخني با والدين
«جف وِلز» (Geoff Wells) هیچ‌کس تاکنون ما را برای چگونگی بازنده بودن آماده نکرده است و هنوز در زندگی بسیاری اوقات ما بازنده می‌شویم؛ شکست می‌خوریم؛ مجبوریم دلخور باشیم؛ مجبوریم درباره‌ی این چیزها بحث کنیم. 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 1464
(0)  

Dealing with Competition (Parents No. 23)
Parents
 No one ever prepares us for how to lose, and yet, in life, many of the times we lose, we fail, we have to get back up, we have to deal with those things.
 
1395/8/15 تعداد بازدیدها : 939
(0)  

کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنی با والدین شماره‌ی 22)
سخني با والدين
 یکی از مهم‌ترین اموری که برای فرزندان‌مان در سنین حول و حوش 9 یا 10 سال رخ می‌دهد آن است که فکر می‌کنم «پیاژه» باشد که آن را «دوران توسعه‌ی تدریجی و خیلی حساس» می‌نامد که در آن دوران به‌طور مشهود می‌توان با اموری مواجه شد که «تفکر انتقادی» و «استدلال منطقی» نامیده می‌شود.


 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1351
(0)  

Helping 9-12 Year Olds Develop Critical Thinking Skills (Parent No. 22)
Parents
 One of the important things that happens to our kids around nine or 10 is I think it is Piaget that called it exquisitely sequential developmental milestone where something called critical thinking and deductive reasoning shows up.
 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 1232
(0)  

چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنی با والدین شماره‌ی 21)
سخني با والدين
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) مراقبت همراه با دلسوزی و بخشندگی به‌نوعی در مرکز «مربی‌گری» قرار دارد.

 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1620
(0)  

How to Be a Great Coach (Parent No. 21)
Parents
 Coaching that high regard that a person has for another is at the center of great coaching.
 
1395/7/15 تعداد بازدیدها : 1325
(0)  

بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (مدیریت اجرایی شماره‌ی 56)
مديريت اجرايي
 «بروس تاکمن» (Bruce Tuckman) چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند. بعداً مرحله‌ی پنجمی به آن افزود. 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 1636
(0)  

How to Fight Right on Your Team? (Operational Management No. 56)
Operational Management
 Bruce Tuckman was somebody who studied team dynamics in the '60s. He worked for the Navy. He studied teams there and he did a comprehensive literature search of all the work that had been to date about teams. He figured out four general stages of team development, which all teams go through in their dynamics.
 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 1510
(0)  

تجهیزات، لباس و ملحقات شنا برای مبتدیان (برنامه‌های آبی شماره‌ی 5)
برنامه‌هاي آبي
 باله‌های شنا به ما اجازه می‌دهد بتوانیم به‌شکل مؤثری پا بزنیم و هم‌چنین موجب تمرکز بر بازوهای‌مان در حین کرال سینه و حرکت‌های مواج در شنای پروانه می‌شود.


 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1267
(0)  

A Beginner’s Guide to Swimming Equipment and Gear (Program Aquatics No. 5)
Program Aquatics
 Swim fins are a great tool to have while learning the crawl and butterfly strokes.
 
1395/6/15 تعداد بازدیدها : 1211
(0)  

Aquatics Personnel Considerations for Establishing Ratios
(Program Aquatics No. 4)
Program Aquatics
 The safety of campers in the water is a critical concern to camp directors and all waterfront staff members.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1191
(0)  

ملاحظاتی در مورد نسبت‌های کارمندان در فعالیت‌های آبی (برنامه‌های آبی شماره‌ی 4)
برنامه‌هاي آبي
 ایمنی شرکت‌کنندگان در اردوگاه در فعالیت‌های آبی یک موضوع مهم برای مدیران اجرایی اردوگاه‌ها و همه‌ی کارمندان فعالیت‌های آبی است.
 
1395/6/1 تعداد بازدیدها : 1004
(0)  

Pool Lifeguard - Minimum Recommende Competencies (Program Aquatics No. 3)
Program Aquatics
 A Pool Lifeguard is a person who will be regularly assigned to protect life and safety at a pool.
 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1339
(0)  

حداقل شایستگی‌های نجات‌غریقان استخر منتشر شده توسط فدراسیون جهانی نجات‌غریق
(برنامه‌های آبی شماره‌ی 3)
برنامه‌هاي آبي
 یک نجات‌غریق کسی است که به‌طور معمول برای محافظت از زندگی و ایمنی در یک استخر مسؤولیت به وی واگذار می‌شود. 
1395/5/15 تعداد بازدیدها : 1297
(0)  

آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنی با والدین شماره‌ی 20)
سخني با والدين
 زمانی که در حال ایفای نقش در خانه‌ای سازنده هستیم یا در حال ارائه‌ی درس‌هایی آزاد می‌باشیم تلاش می‌کنیم فرزندان‌مان در کنارمان بنشینند و بدین‌ترتیب بتوانند آن احساساتی را که به آنان هدیه می‌دهیم مشاهده کنند.


 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1476
(0)  

Teaching Your Kids How to Give to Others (Parent No. 20)
Parents
 When I'm playing in a convalescent home or I'm giving out free lessons, I try to have my kid sitting right next to me, so they can see what giving feels like.
 
1395/5/1 تعداد بازدیدها : 1391
(0)  

توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنی با والدین شماره‌ی 19)
سخني با والدين
 وقتی فرزندان تصمیم‌گیری صحیح را در سنین پایین نیاموزند می‌بینیم یادگیری این امور در سنین بزرگسالی برای‌شان واقعاً سخت خواهد بود. 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1442
(0)  

Developing Decision- Making Skills (Parent No. 19)
Parents
 When kids don’t learn this at a young age, we see them having a really hard time learning them as adults.
 
1395/4/15 تعداد بازدیدها : 1130
(0)  

آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنی با والدین شماره‌ی 18)
سخني با والدين
 ما در دنیایی از انسان‌ها زندگی می‌کنیم و انتظار داریم که اجتماعی باشیم.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1560
(0)  

Good Manners for Kids (Parent No. 18)
Parents
 We live in a world as human beings and we are expected to be social, so if we don’t have the skills to know how to communicate effectively with others, and interact with one another, I think it does us a little bit of disservice.
 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1427
(0)  

رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنی با والدین شماره‌ی 17)
سخني با والدين
 از فرزندان‌مان تقاضا کنیم به این شعار جامه‌ی عمل بپوشند: «با دیگران به‌گونه‌ای عمل کنید که دوست دارید با شما عمل شود» و این امر همان احترام است.

 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1426
(0)  

Manners Are Respect (Parent No. 17)
Parents
 We ask children to wear that motto, Treat others the way you would like to be treated, that is respect.
 
1395/3/15 تعداد بازدیدها : 1070
(0)  

نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنی با والدین شماره‌ی 16)
سخني با والدين
 اگر والدین به‌طور عملی نتوانند آداب رفتاری را پیاده کنند پس برای فرزندان هم سخت خواهد بود تعیین کنند چگونه حسن آداب و رفتار داشته باشند.


 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1589
(0)  

Tips for Teaching Manners (Parent No. 16)
Parents
 If the parents can't walk the walk, then it's difficult for the children to determine how to be well- mannered and behave.
 
1395/3/1 تعداد بازدیدها : 1387
(0)  

آموزش همدلی (سخنی با والدین شماره‌ی 15)
سخني با والدين
 فرصت‌های بسیاری در هنگام رشد فرزندان‌مان وجود دارد که می‌توانیم به آنان کمک کنیم دنیا را از چشمان دیگر بچه‌ها مشاهده کنند.

 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1324
(0)  

Teaching Empathy (Parent No. 15)
Parents
 One of the things is that there are so many opportunities as our children develop, to help them to start to see the world through the eyes of another child.
 
1395/2/15 تعداد بازدیدها : 1543
(0)  

اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 14)
سخني با والدين
 به‌عنوان والدین باید آن را در ارتباطات متقابل‌مان مدل‌سازی کنیم و در هنگام نظم بخشیدن و تعیین محدوده‌های آن اغلب قصد داریم به ارزش‌های مورد توافق مرتبط شویم.


 
1395/2/1 تعداد بازدیدها : 1679
(0)  

Establishing Family Values (Parent No. 14)
Parents
 This then becomes a code for the family, a map for the family that you as parents must model in your daily interactions and when disciplining and setting limits, you’re often going to be connecting to these values.
 
1395/2/1 تعداد بازدیدها : 1406
(0)  

ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنی با والدین شماره‌ی 13)
سخني با والدين
 ما درباره‌ی اهمیت درستکاری (Integrity)، صداقت (Honesty)، درباه‌ی حس مسؤولیت‌پذیری (Responsibility) نه‌تنها با دیگران صحبت کرده‌ایم بلکه با دوستان‌مان و این جامعه حرف زده‌ایم ... 
1395/1/15 تعداد بازدیدها : 1824
(0)  

Creating Family Values (Parent No. 13)
Parents
 We talked about the importance of integrity, honesty, about having a sense of responsibility, not only to each other, but to our friends and this society.
 
1395/1/15 تعداد بازدیدها : 1571
(0)  

گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 55)
مديريت اجرايي
 اهداف دوردست عوامل انگیزاننده‌ی قدرتمندی برای توسعه‌ی شغلی برای ما به‌حساب می‌آید. اهداف هم‌چنین موجب بهبود اعتماد به‌نفس‌مان می‌شوند. 
1395/1/1 تعداد بازدیدها : 2162
(0)  

Personal Goal Setting (Operational Management No. 55)
Operational Management
 Goals are powerful motivators for developing your career.
 
1395/1/1 تعداد بازدیدها : 1787
(0)  

آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (مدیریت اجرایی شماره‌ی 54)
مديريت اجرايي
 نواوری‌هایی نظیر این موارد به‌نظر می‌رسد نتیجه‌های کارهای افراد باهوش و خلاق تحقق یافته باشد. اما واقعیت آن است که این موارد توسط افراد معمولی تحقق یافته است.
 
1394/12/15 تعداد بازدیدها : 1742
(0)  

Do you want to be more innovative?! (Operational Management No. 54)
Operational Management
 Innovations like these may seem like the works of creative genius. But the truth is that they were created by ordinary people who needed new ways to solve the complex problems of their day.
 
1394/12/15 تعداد بازدیدها : 1708
(0)  

فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 53)
مديريت اجرايي
 حضرت «داوود»(عليه‏السلام) صد سال عمر كرد، كه چهل سال آن را بر مردم حكومت و رهبرى نمود.
 
1394/12/1 تعداد بازدیدها : 2099
(0)  

چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (مدیریت اجرایی شماره‌ی 52)
مديريت اجرايي
 بیکاری نتیجه‌ی مدیران بسیار بد و نامطلوب است. 
1394/11/15 تعداد بازدیدها : 2032
(0)  

How Employee engagement affects your business
(Operational Management No. 52)
Operational Management
 Disengagement – which results from terrible managers.
 
1394/11/15 تعداد بازدیدها : 1173
(0)  

One Good Turn (Operational Management No. 51)
Operational Management
 Sir Norman Joseph Wisdom, OBE (4 February 1915 – 4 October 2010) was an English actor, comedian, and singer-songwriter best known for a series of comedy films produced between 1953 and 1966 featuring his hapless onscreen character Norman Pitkin.
 
1394/11/1 تعداد بازدیدها : 1763
(0)  

یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 51)
مديريت اجرايي
 «نورمن ویزدم» یکی از کمدین سینمای انگلستان است که با فیلمهای او، همه‌ی ما خاطره داریم. علاوه بر آن‌که یکی از کمدین‌های موردعلاقه‌ی ما ایرانیان بوده است. 
1394/11/1 تعداد بازدیدها : 2167
(0)  

Coffee and Strategy: The Perfect Blend for Achieving Competitive Advantage
(Operational Management No. 50)
Operational Management
 First- mover advantage means The edge that a company gains by entering a particular market before any competitors.
 
1394/10/15 تعداد بازدیدها : 1399
(0)  

قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 50)
مديريت اجرايي
 منظور از «مزیت اولین بودن» عبارت است از: مزیتی که یک سازمان با وارد کردن بازاری ویژه قبل از رقبا ایجاد می‌کند. این مزیت می‌تواند به روش‌های مختلفی ایجاد شود نظیر: اولین شانس در به‌دست آوردن سرمایه‌ها و منابع، به‌دست آوردن ثروت از افراد بسیار باانگیزه یا توسعه‌ی تکنولوژی‌های جدیدی که سازمان‌های دیگر به آن دسترسی ندارند.

 
1394/10/15 تعداد بازدیدها : 1552
(0)  

اعتقاد به خشنودی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 49)
مديريت اجرايي
 اعتقاد داریم خشنودی در درون شغل‌مان است و به پول، خانه یا دارایی‌های‌مان وابسته نیست ... و متعهد می‌شویم در خشنودی زندگی کنیم.

 
1394/10/1 تعداد بازدیدها : 1675
(0)  

The Happiness Creed (Operational Management No. 49)
Operational Management
 I believe that happiness is an inside job, not dependent on money, home, or possessions; and I commit to living it.
 
1394/10/1 تعداد بازدیدها : 1266
(0)  

بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (مدیریت اجرایی شماره‌ی 48)
مديريت اجرايي
 اگر اصلاحات نکنیم ممکن است به کاری دست یابیم که از انجام آن احساس رضایت نمی‌کنیم ...

 
1394/9/15 تعداد بازدیدها : 1919
(0)  

Restoring Employee Engagement (Operational Management No. 48)
Operational Management
 Because getting to work that is frustrating.
 
1394/9/15 تعداد بازدیدها : 1686
(0)  

مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (مدیریت اجرایی شماره‌ی 47)
مديريت اجرايي
 در این کلیپ، مستر «بین» به بهترین شکلی دزد دوربین را شناسایی می‌کنددر این کلیپ، مستر «بین» به بهترین شکلی دزد دوربین را شناسایی می‌کند.
 
1394/9/1 تعداد بازدیدها : 1382
(0)  

Mr. Bean goes to town (Operational Management No. 41)
Operational Management
 This leads to an identity parade, where Bean does his best to discover the identity of the camera thief.
 
1394/9/1 تعداد بازدیدها : 1565
(0)  

آموزش ارزش‌ها (سخنی با والدین شماره‌ی 12)
سخني با والدين
 ارزش‌ها ابتدا از خانواده و از خانه نشأت می‌گیرد و سپس فرزندان‌مان از بیرون از خانه خواهند آموخت.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 2193
(0)  

Teaching Values (Parent No. 12)
Parents
 So values comes first from family, from home, and then they will learn outside.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 2082
(0)  

اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنی با والدین شماره‌ی 11)
سخني با والدين
 آن‌چه شما انجام می‌دهید به‌مراتب مهم‌تر از هر چیزی است که به زبان می‌آورید. 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 2303
(0)  

Instilling Good Values in Your Children (Parent No. 11)
Parents
 What you do is far more important than anything you will ever say.
 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 1182
(0)  

The Turtle and the Rabbit - Management Lessons (Operational Management No. 40)
Operational Management
 First identify your core competency and change the playing field to suit your core competency.
 
1394/8/15 تعداد بازدیدها : 1665
(0)  

درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (مدیریت اجرایی شماره‌ی 46)
مديريت اجرايي
 ابتدا شایستگی‌های محوری خود را تعیین کنید و میدان رقابت را به‌سمت شایستگی‌های محوری عوض نمایید.


 
1394/8/15 تعداد بازدیدها : 2251
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 45)
مديريت اجرايي
 مثل قحطی مصر مثل قیامت است؛ اگر در این هفت‌سالی که در مزرعه‌ی دنیا هستید چیزی کاشتید و آن را ذخیره کردید در هفت‌سال قحطی آخرت چیزی برای ذخیره کردن دارید.
 
1394/8/1 تعداد بازدیدها : 2586
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 43)
مديريت اجرايي
 پروردگارا! این مردم معجزه‌های تو را می‌بینند ولی باز ایمان نمی‌آورند. گناه و لجاجت چشمان‌شان را تیره کرده و قلب‌های‌شان را تاریک.

 
1394/7/1 تعداد بازدیدها : 2457
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 44)
مديريت اجرايي
 تصمیم گرفته‌ام همه‌ی حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید. 
1394/7/1 تعداد بازدیدها : 2875
(0)  

سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - ایفای نقش آرام‌بخشی
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 42)
مديريت اجرايي
 التهاب به اوج رسید تا آن‌که چند نفر به مردم حمله کردند حتی به نزدیکان خویش ... بیش‌ترشان را دستگیر کرده‌ایم. 
1394/6/15 تعداد بازدیدها : 2120
(0)  

شش عادت افراد همدل (مدیریت اجرایی شماره‌ی 41)
مديريت اجرايي
 یک ویژگی خوب در مورد «همدلی» آن است که شما می‌توانید آن را همانند: رانندگی یا دوچرخه‌سواری بیاموزید ... 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 2180
(0)  

Six Habits of Empatic People (Operational Management No. 39)
Operational Management
 The great thing about Empathy is that you can learn it like driving a car or riding a bike …
 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 2052
(0)  

The Happiness Advantage (Operational Management No. 38)
Operational Management
 Can we get more people to choose the stairs by making it fun to do?
 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 1721
(0)  

فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 40)
مديريت اجرايي
 آیا می‌توانیم با ایجاد سرگرمی بر روی پلکان مترو، افراد بیش‌تری را به استفاده از پلکان ترغیب کنیم؟!


 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 2173
(0)  

بسته‌بندی شکلات (مدیریت اجرایی شماره‌ی 39)
مديريت اجرايي
 اگر یکی از شکلا‌ت‌ها از جلوی شما عبور بکند و وارد آن اتاق بشود و در کاغذ پیچیده نشده باشد اخراج خواهید شد. 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 2382
(0)  

Packaging Chocoate (Operational Management No. 37)
Operational Management
 If one piece of candy gets past you and undergo packing room unwrapped, you’re fired
 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 1557
(0)  

لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 38)
مديريت اجرايي
 لحظه‌هایی در زندگی‌مان وجود دارد که تصمیم‌ می‌گیریم واقعاً چه شخصی هستیم و واقعاً می‌خواهیم چه شخصی باشیم.
 
1394/4/15 تعداد بازدیدها : 1600
(0)  

Moment of Truth (Operational Management No. 36)
Operational Management
 There are moments in our lives we have to decide who we really aren’t and who we want to become.
 
1394/4/15 تعداد بازدیدها : 2038
(0)  

یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (مدیریت اجرایی شماره‌ی 37)
مديريت اجرايي
زمانی که «پری» (Perry) وارد «سرزمین فرصت‌ها» (The Land of Opportunity) شد دریافت که تفاوت عمیقی با «سرزمین پنگوئن‌ها» (The Land of Penguins) دارد.

 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 1956
(0)  

A Peacock in the Land of Penguins - Creativity & Courage
(Operational Management No.35)
Operational Management
 When Perry arrived in “The Land of Opportunity” he found that it was totally different from the “Land of Penguins”.
 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 1853
(0)  

درست‌کاری چیست؟! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 36)
مديريت اجرايي
«درست‌کاری» (Integrity) به‌معنی انجام دادن امور به‌شکلی صحیح و مستدل است. هم‌چنین روش انجام دادن امور در محیط کار است که همراه با احترام در ارتباط با دیگران باشد؛ به‌گونه‌ای که افراد آغازکننده‌ی برخوردهای تأثیرگذار همراه با رعایت اخلاق حرفه‌ای و صحت در کار باشند.
 
1394/3/15 تعداد بازدیدها : 2287
(0)  

Integrity is … (Operational Management No. 34)
Operational Management
 Integrity means doing the right thing, for the right reasons, in the right way. Set the tone for respectful communication in the workplace with this impactful meeting opener on integrity and ethics.
 
1394/3/15 تعداد بازدیدها : 2067
(0)  

Burn Your “Org Chart” (Operational Management No. 33)
Operational Management
 Well we know people inside the organization work with their fellow employees they share critical information and expertise.
 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2176
(0)  

از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 35)
مديريت اجرايي
 از آن‌جایی که افراد درون سازمان‌های امروزی همکار یکدیگر هستند و اطلاعات، مهارت‌ها و دانش خود را به‌اشتراک می‌گذارند و هم‌چنین مدیران هم با یکدیگر همکاری می‌کنند ... بنابراین باید نمودارهای سازمانی‌ای رسم کنیم که این ارتباطات در آن معین باشد.

 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2472
(0)  

محیط کارمان را بزرگ کنیم! - قسمت دوم - این کار با شما آغاز می‌شود (مدیریت اجرایی شماره‌ی 34)
مديريت اجرايي
ایجاد بلور فرهنگی نظیر یک سرمایه‌گذاری است: اگر با صبر و شکیبایی و با استقامت انجام شود نتیجه خواهد داد.


 
1394/2/22 تعداد بازدیدها : 2906
(0)  

كمك‌هاي اوليه: انواع سوختگی (سلامتی و بهداشت شماره‌ی 6)
سلامت و بهداشت
«سوختگی با جریان برق» داراي عمق زيادي است و به بافت‌هاي داخل بدن صدمه مي‌زند.

 
1394/2/20 تعداد بازدیدها : 2809
(0)  

كمك‌هاي اوليه: احیای قلبی، ریوی (سلامت و بهداشت شماره‌ی 5)
سلامت و بهداشت
در باز كردن راه هوايي فرد، مراقب باشيد دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند.

 
1394/2/19 تعداد بازدیدها : 2149
(0)  

محیط کارمان را بزرگ کنیم! - قسمت اول - انتخاب برای انتخاب (مدیریت اجرایی شماره‌ی 33)
مديريت اجرايي
با تلاش‌تان ابتکار عمل را به‌دست بگیرید اقدام کنید و محیطی بزرگ را ایجاد نمایید!
 
1394/1/31 تعداد بازدیدها : 2457
(0)  

جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم (سفرهای کوتاه و بلندمدت اردویی شماره‌ی 5)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
 از دیدگاه قرآن کریم، طبیعت در ارتباط با مراتب بالای هستی، ارزش و اهمیت دارد و نردبان ترقی و تعالی انسان برای رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی او خواهد بود.

 
1394/1/24 تعداد بازدیدها : 2896
(0)  

نگاهی گذرا به نقش اسلام در حمايت از محيط‌زيست (سفرهای کوتاه و بلندمدت اردویی شماره‌ی 4)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
 قاعده‌ی «لا ضرر» در دين اسلام قلمرو بسيار وسيعی دارد و تمامی زوايای زندگی بشر را دربرمی‌گيرد. از جمله موارد ضرر، تخريب محيط‌زيست و آسيب رساندن به زندگی فردی و اجتماعی انسان است. 
1394/1/18 تعداد بازدیدها : 2758
(0)  

The Five Messages of Positive Parenting (Parent No. 10)
Parents
 Let's celebrate the differences rather than compare and put down.
 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 2491
(0)  

پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنی با والدین شماره‌ی 10)
سخني با والدين
اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم. 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 2607
(0)  

Developing a Business Plan for Your Camp (Marketing and Funds No. 7)
Marketing and Funds
 Whether you are just starting a camp, looking for new investors in your operation, or looking for a loan to improve facilities at an existing camp, a well-thought-out business plan can be an extremely helpful tool.
 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2091
(0)  

توسعه‌ی یک طرح کسب و کار برای اردوگاه‌تان (بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 6)
بازاريابي و مسائل مالي
 خواه شما تنها در آغاز اداره‌ی یک اردوگاه هستید و به‌دنبال سرمایه‌گذاران جدیدی در این مسیر هستید یا در جستجوی وام برای بهبود تسهیلات در یک اردوگاه موجود هستید یک طرح کسب و کار به‌دقت برنامه‌ریزی شده می‌تواند به‌میزان زیادی ابزار مفیدی به‌حساب آید.

 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2465
(0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي دو - کمک در برپایی چادر (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 2)
فیلم اردو و اردوگاه
این امر خیلی مهم است که همه‌ی شعله‌ها را از چادرها دور کنید. بدین‌معنا که هیچ شعله‌ای نمی‌تواند در اجاق‌ها در داخل چادرها رها بماند. هیچ استثنایی هم پذیرفته نیست. تنها از چراغ قوه می‌توانیم برای روشنایی داخل چادرها بهره ببریم. 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2445
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 2 - Spend at Least one Night on a Patrol or
Troop Campout (Camp Films No. 2)
فیلم اردو و اردوگاه
 This is very important. Keep all flames away from tents. That means no burning can lose stoves here’s or dangers inside the tent. No exceptions! Only flash lights.
 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2096
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

شکایت مشتریان و همکاران‌مان را هدیه به‌حساب آوریم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 32)
مديريت اجرايي
مشهور است که بعضی از رؤسای سازمان‌ها بهŠطور ویژه‌ای زمانی که «شکایت» به‌طور طبیعی مطرح می‌شود به‌شدت براشفته می‌شوند.
 
1393/12/4 تعداد بازدیدها : 2563
(0)  

A Complaint is a Gift (Operational Management No. 32)
Operational Management
 Always were known that bosses in a peculiar would get very upset when complaint came around.
 
1393/12/4 تعداد بازدیدها : 2368
(0)  

تعارض‌های بیش از حد را متوقف کنیم و به کارمان ادامه دهیم! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 31)
مديريت اجرايي
«مثلث تعارض» مجموعه‌ای از سه نقش مستند است که به ما می‌گوید چگونه رفتار می‌کنیم که تعارض به‌وجود می‌آید.

 
1393/12/3 تعداد بازدیدها : 2575
(0)  

Stop the Drama and Do the Work (Operational Management No. 31)
Operational Management
 “The Drama Triangle” is a set of three interrelated scripted roles that tell us how to behave to create drama.
 
1393/12/3 تعداد بازدیدها : 2188
(0)  

نگاه آگاهانه‌ای که تعارض را برطرف می‌کند (مدیریت اجرایی شماره‌ی 30)
مديريت اجرايي
«نگاه آگاهانه» (Perceptional Position) مدلی است که می‌توانید در تعارضات استفاده کنید تا به شما کمک کند اطلاعات بیش‌تری به‌دست آورده و احتمالاً نتیجه‌ی بهتری عایدتان شود. 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 3100
(0)  

Perceptional Position Resolves Conflict (Operational Management No. 30)
Operational Management
 Perceptional Position as a model you can use that will help you get more information and increase the likelihood a positive outcome.
 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 2055
(0)  

Porter’s Five Forces (Operational Management No. 29)
Operational Management
 Porter’s Five Forces is used to identify whether new products, services or businesses have the potential to be profitable. However it can be very illuminating when used to understand the balance of power in other situations.
 
1393/10/28 تعداد بازدیدها : 2691
(0)  

ابزار «تجزیه و تحلیل پنج نیروی پورتر» (Porter’s Five Forces Analysis) - ارزیابی موازنه‌ی قدرت
در موقعیت کسب و کار (مدیریت اجرایی شماره‌ی 29)
مديريت اجرايي
ابزار «پنج نیروی برتر پورتر» برای تشخیص این امر مورد استفاده قرار می‌گیرد که آیا محصولات، خدمات یا کسب و کار جدید پتانسیل سوداوری دارد یا خیر. 
1393/10/28 تعداد بازدیدها : 4226
(0)  

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) (مدیریت اجرایی شماره‌ی 28)
مديريت اجرايي
آیا دوست دارید استراتژی شفافی در جایی داشته باشید که کسب و کارتان رشد کند اما ندانید از کجا باید آغاز کنید؟ اگر این‌گونه است ابزار «تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها» (SWOT) برای‌تان خیلی مفید خواهد بود.
 
1393/9/23 تعداد بازدیدها : 3492
(0)  

SWOT Analysis Video (Operational Management No. 28)
Operational Management
 Would you like to have a clear strategy in place to grow your business, but don't know where to start? If so, you'll find the SWOT Analysis tool very helpful.
 
1393/9/23 تعداد بازدیدها : 2555
(0)  

Group Decision Making that Works (Operational Management No. 27)
Operational Management
 If you are going to do consultative or group consultative decision making, be sure you have a disagree-and-commit contract before you start.
 
1393/9/18 تعداد بازدیدها : 2453
(0)  

تصمیم‌گیری گروهی‌ای که به‌کار می‌آید (مدیریت اجرایی شماره‌ی 27)
مديريت اجرايي
اگر قصد دارید از تصمیم‌گیری مشاوره‌ای یا مشاوره‌ای گروهی بهره ببرید مطمئن شوید از قرارداد «مخالفت کنید و متعهد باشید» (Disagree and Commit) با همکاران، قبل از شروع کار استفاده می‌کنید.


 
1393/9/18 تعداد بازدیدها : 2413
(0)  

نکته‌هایی مهم در زمینه‌ی اردوهای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 9)
سخني با والدين
فعالیت‌های اردویی را به آرامی آغاز کنید.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 2370
(0)  

Top Tips for Camping with Kids (Parent No. 9)
Parents
 The first tip is, start slow.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 2445
(0)  

فواید ورزش برای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 8)
سخني با والدين
یکی از فواید ورزش آن است که به ما می‌آموزد خود را بشناسیم. 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 2517
(0)  

The Benefits of Sports for Children (Parent No. 8)
Parents
 One of the benefits of sport is that it teaches us who we are.
 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 2612
(0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي یک - وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اقامت اردويي
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 1)
فیلم اردو و اردوگاه
قاعده‌ی مشهوری در پیشاهنگی داریم: «هر چه با خود به اردوگاه می‌آورید در انتها جمع‌اوری کنید!»(Pack it in, Pack it out!) به این معنا که مجبوریم هر چیزی را که برای حضور در اردو برمی‌داریم به خانه برگردانیم ... و تنها زمانی که برمی‌گردیم و پشت‌مان را می‌نگریم هیچ ذره‌ای، به‌هم ریختگی‌ و اختلالی در طبیعت، ذرات یا قطعات چوبی، مواد رنگی یا روغنی‌ای یا دور ریزی را مشاهده نکنیم.

 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 2696
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement No. One - Overnight Camping Gear (Camp Films No. 1)
فیلم اردو و اردوگاه
 We have an important saying in scouts: “Pack it in, Pack it out!” ... That means we have to take camping must be carried back home with only when return behind, no leather or gear, nothing berry, the storms, the woods, lakes or streams.
 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 2301
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

The Fundamental Basis for Building Self- Esteem in Kids (Parents No. 7)
Parents
 Don't let your child get in the habit of saying, "Whatever the people say I'm going to agree with, that way I'll get approval, that way I'll be a better person" doesn't work.
 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 2641
(0)  

مبانی ایجاد اعتماد به نفس در کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنی با والدین شماره‌ی 7)
سخني با والدين
اجازه ندهید فرزندتان از روی عادت چنین بگوید: «قصد دارم با هرچه مردم می‌گویند موافقت کنم؛ به‌گونه‌ای که مورد تأیید آنان قرار گیرم؛ بدین‌ترتیب شخص بهتری خواهم بود». 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 2800
(0)  

چگونه به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان کمک کنیم تا بر «اضطراب عملکردی» فایق آیند؟
(سخنی با والدین شماره‌ی 6)
سخني با والدين
مکانیک «اضطراب عملکردی» آن است که آن فعالیت مورد انتظار - خواه یک آزمون باشد یا بازی پیشرو یا یک سخنرانی در جمع مردم - صرف‌نظر از هر امری که باشد آن‌چنان بزرگ احساس می‌شود که توانایی‌ آنان در آن لحظه برای این‌که در آن امر وارد شوند و خودشان باشند خارج از وضعیت تعادل‌شان خواهد بود.


 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 2661
(0)  

How to Help Children Overcome Performance Anxiety (Parents No. 6)
Parents
 The mechanics of this are that the pending activity, whether it’s a test or an upcoming game or it’s a public speaking event, whatever it might be, feels so big that their ability to arrive at that moment and be themselves is out of whack.
 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 2194
(0)  

Using the TOWS Matrix (Operational Management No. 26)
Operational Management
 At a practical level, the only difference between TOWS and SWOT is that TOWS emphasizes the external environment whilst SWOT emphasizes the internal environment.
 
1393/8/25 تعداد بازدیدها : 2452
(0)  

استفاده از ماتریس «تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصت‌ها و نقاط ضعف و قوت» (TOWS)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 26)
مديريت اجرايي
یک سطح عملی و غیرتئوریک تنها تفاوت TOWS و SWOT آن است که TOWS بر محیط بیرونی یک سازمان تأکید بیش‌تری می‌کند؛ در حالی که تأکید SWOT بر محیط داخلی سازمان است.
 
1393/8/25 تعداد بازدیدها : 4557
(0)  

تکنیک «تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها» (SWOT) (مدیریت اجرایی شماره‌ی 25)
مديريت اجرايي
تكنيك «تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها» در كسب و كار به ما كمك مي‌كند جايگاه ويژه و باثباتي در بازار داشته باشيم. اگر از جنبه‌ي فردي به اين تكنيك نگاه كنيم به ما كمك مي‌كند شغل‌‌مان را به‌گونه‌اي توسعه دهيم كه بهترين نتيجه را از استعدادها، توانايي‌ها و فرصت‌ها كسب كنيم.

 
1393/8/24 تعداد بازدیدها : 2955
(0)  

SWOT Analysis - Discover New Opportunities; Manage and Eliminate Threats
(Operational Management No. 25)
Operational Management
 Used in a business context, it helps you carve a sustainable niche in your market. Used in a personal context, it helps you develop your career in a way that takes best advantage of your talents, abilities and opportunities.
 
1393/8/24 تعداد بازدیدها : 2329
(0)  

Family Camp Impacts Research Project Analysis and Report (Parents No. 5)
Parents
 Families described many benefits of attending family camp including positive impacts of the camp staff, reinforcement of good parenting and reinforcement of good family relationships.
 
1393/8/4 تعداد بازدیدها : 2482
(0)  

تجزیه و تحلیل و گزارشی از یک پروژه‌ی تحقیقاتی در مورد اثر اردو و اردوگاه خانوادگی
(سخنی با والدین شماره‌ی 5)
سخني با والدين
 خانواده‌ها بیان می‌کردند که تجربه‌های‌شان از اردو و اردوگاه خانوادگی موجب تقویت روابط مثبت خانوادگی‌شان شده است.


 
1393/8/3 تعداد بازدیدها : 3322
(0)  

A Healthy Camp Begins And Ends at Home! (Health and Wellness No. 4)
Health and Wellness
 Staying hydrated is important to a healthy camp experience.
 
1393/7/29 تعداد بازدیدها : 2373
(0)  

یک اردوی سلامت از خانه آغاز و به آن ختم می‌شود! (سلامت و بهداشت شماره‌ی 4)
سلامت و بهداشت
 حفظ آب کافی در بدن برای تجربه‌های اردویی همراه با سلامتی اهمیت دارد.


 
1393/7/29 تعداد بازدیدها : 2699
(0)  

عاشقش باش یا رهایش کن! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 24)
مديريت اجرايي
برای آن دسته از مشکلاتی که در زندگی‌مان همواره به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد بیاییم از خودمان بپرسیم: «عاشقش باش یا آن را از خود دور کن!»


 
1393/7/6 تعداد بازدیدها : 2509
(0)  

Love It Or Shove It (Operational Management No. 24)
Operational Management
 For those problems that keep coming up in your life, start asking yourself, Love It Or Shove It?
 
1393/7/6 تعداد بازدیدها : 2336
(0)  

Seven Step Problem Solving (Operational Management No. 23)
Operational Management
 When you treat a complex problem like a simple one, you are likely to get caught in a loop; for every solution creates a new problem.
 
1393/7/2 تعداد بازدیدها : 2181
(0)  

هفت مرحله‌ی حل‌مسأله‌ی گروهی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 23)
مديريت اجرايي
زمانی که بر روی یک مسأله‌ی پیچیده کار می‌کنیم نظیر: یک مسأله‌ی ساده احتمالاً در دام یک حلقه می‌افتیم. بدین‌ترتیب که برای هر جوابی، یک مسأله‌ی جدید ایجاد می‌کنیم.
 
1393/7/2 تعداد بازدیدها : 2517
(0)  

حل‌مسأله درون یک تیم (مدیریت اجرایی شماره‌ی 22)
مديريت اجرايي
اولین 50 درصد زمان در جلسه باید تنها صرف این واقعیت‌ها شود: یعنی تنها داده‌ها، تنها آن‌چه از آن اطلاع داریم. سپس حدود 30 درصد زمان باید صرف این امر گردد که درباره‌ی تفسیرهای ممکن بحث و مخالفت شود. تنها 20 درصد زمان واقعاً باید به بحث در مورد راه‌حل اختصاص یابد.
 
1393/6/25 تعداد بازدیدها : 2561
(0)  

Problem Solving within a Team (Operational Management No. 22)
Operational Management
 The first 50% of time in the meeting should be spent on just the facts, just the data, just what we know. Then, about 30% of the time should be spent discussing possible interpretations, and disagreeing over interpretations. Only the last 20% of the time should be spent actually discussing a solution.
 
1393/6/25 تعداد بازدیدها : 2402
(0)  

تجزیه و تحلیل آثار و علل (Cause and Effect Analysis) (مدیریت اجرایی شماره‌ی 21)
مديريت اجرايي
باید طوفانی از همه‌ی عواملی را مطرح کنید که می‌تواند در بروز این مسأله تأثیرگذار باشد. این عوامل ممکن است مواردی نظیر: سیستم‌‌ها، تجهیزات، مواد، نیروهای بیرونی و افرادی باشد که در این مسأله دخیل بوده است یا موارد دیگر را شامل شود.

 
1393/6/19 تعداد بازدیدها : 2649
(0)  

Cause and Effect Analysis (Operational Management No. 21)
Operational Management
 You're now going to brainstorm all of the factors that could be contributing to this problem. These may be systems, equipment, materials, external forces, people involved with the problem, and so on.
 
1393/6/19 تعداد بازدیدها : 2509
(0)  

مهارت‌های حل‌مسأله (مدیریت اجرایی شماره‌ی 20)
مديريت اجرايي
 حل‌مسأله مهارتی کلیدی است که کسب آن می‌تواند تفاوت عظیمی در کارمان ایجاد کند.

 
1393/6/18 تعداد بازدیدها : 3703
(0)  

Problem- Solving Skills- Start Here! (Operational Management No. 20)
Operational Management
 Problem solving is a key skill, and it's one that can make a huge difference to your career.
 
1393/6/18 تعداد بازدیدها : 2654
(0)  

What is Strategy? (Operational Management No. 19)
Operational Management
 The Three Levels of Strategy
 
1393/4/10 تعداد بازدیدها : 1997
(0)  

استراتژی چیست؟ (مدیریت اجرایی شماره‌ی 19)
مديريت اجرايي
یکی از راه‌های خوب برای نگریستن به «استراتژی»، آن است که از خودمان بپرسیم: «لازم است چه کار انجام دهیم تا در بازار پیروز باشیم؟»
 
1393/4/10 تعداد بازدیدها : 2696
(0)  

استراتژی چیست؟ - سه سطح استراتژی (مدیریت اجرایی شماره‌ی 19)
مديريت اجرايي
می‌توان به سه سطح استراتژی در یک سازمان اشاره کنیم: استراتژی سازمان (Corporate Strategy)، استراتژی واحد کسب و کار (Business Unit Strategy) و استراتژی تیم (Team Strategy).
 
1393/4/10 تعداد بازدیدها : 3681
(0)  

What is Strategy? (Operational Management No. 18)
Operational Management
 We'll focus on three strategic levels - corporate strategy, business unit strategy, and team strategy - and we'll look at some of the core tools and models associated with each area.
 
1393/4/9 تعداد بازدیدها : 2792
(0)  

Trust Exercises (Games No. 3)
Games
 A team without trust isn't really a team: it's just a group of individuals, working together, often making disappointing progress. They may not share information, they might battle over rights and responsibilities, and they may not cooperate with one another.
 
1393/3/31 تعداد بازدیدها : 2816
(0)  

بازی‌های اعتمادساز (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 15)
بازي‌هاي اردوگاهي
یک تیم بدون «اعتماد» واقعاً یک تیم نیست؛ تنها یک گروه از افراد است که در کنار یکدیگر کار می‌کنند که اغلب از پیشرفت ناامیدکننده‌ای برخوردار هستند.
 
1393/3/31 تعداد بازدیدها : 3587
(0)  

توصیه‌ای به مشاوران اردوگاهی: قبل از هر صحبتی، فکر کنیم! (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 6)
سرمايه‌هاي انساني
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه جذب هر مطلبی می‌شوند که می‌گوییم یا انجام دهیم. نباید وجود آنان را با مطالب مضر و مسموم پُر کنیم، باید واقعیت‌ها را با آنان درمیان بگذاریم؛ به آنان کمک کنیم؛ الهام‌بخش آنان باشیم و تنها آن‌چه را به آنان بگوییم که ضرورت دارد و بالاتر این‌که با آنان مهربان و صمیمی باشیم.

 
1393/3/28 تعداد بازدیدها : 2982
(0)  

From Peg: Before You Speak - Think (Human Resources No. 6)
Human Resources
 Everything you say or do is absorbed by your campers. Don’t fill them with toxic material. Give them truth, help them, inspire them, only say what is necessary, and above all, be kind.
 
1393/3/28 تعداد بازدیدها : 2494
(0)  

آشنایی با اردوگاه‌های مؤسسه‌ی فرهنگی تسنیم نور - قسمت چهارم - اردوگاه نور آلکام
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 16)
متفرقه
 اردوگاه نور آلکام به‌نشانی ذیل واقع شده است: استان گیلان، رضوان‌شهر، روستاي پره‌سر، منطقه‌ي آلكام
 
1393/2/28 تعداد بازدیدها : 3240
(0)  

آشنایی با اردوگاه‌های مؤسسه‌ی فرهنگی تسنیم نور - قسمت سوم - اردوگاه نور سی‌سخت
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 15)
متفرقه
 اردوگاه نور سی‌سخت به‌نشانی ذیل واقع شده است: استان کهگیلویه و بویراحمد، شهر سی‌سخت، بالاتر از گلزار شهدا، بعد از دادگستری
 
1393/2/27 تعداد بازدیدها : 3771
(0)  

آشنایی با اردوگاه‌های مؤسسه‌ی فرهنگی تسنیم نور - قسمت دوم - اردوگاه نور نشتارود
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 14)
متفرقه
 اردوگاه نور نشتارود به‌نشانی ذیل واقع شده است: استان مازندران، تنکابن، نشتارود، خیابان 17 شهریور، جنب رستوران فانوس


 
1393/1/31 تعداد بازدیدها : 4966
(0)  

آشنایی با اردوگاه‌های مؤسسه‌ی فرهنگی تسنیم نور - قسمت اول - اردوگاه نور کرج
(متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 13)
متفرقه
نشانی اردوگاه نور کرج عبارت است از: کرج، کیلومتر 12 جاده‌ی قدیم کرج - قزوین، بعد از کمال‌شهر، جنب پلیس‌راه کمال‌شهر (چهارباغ)، خیابان عطا، 1500 متر بالاتر، اولین چهارراه دست راست، انتهای خیابان گلخانه و اردوگاه.

 
1393/1/28 تعداد بازدیدها : 8824
(0)  

تجزيه و تحليل شايستگي‌هاي محوري (مديريت اجرايي شماره‌ي 17)
مديريت اجرايي
ايده‌ي «شايستگي‌هاي محوري» (Core Competences) يكي از ايده‌هاي كليدي است كه پشت موج حال‌حاضر برون‌سپاري (Outsourcing) قرار گرفته است. بدين‌معنا كه كسب و كارها تمركز تلاش‌هاي‌شان را بر اموري قرار دهند كه به‌خوبي از عهده‌ي اجراي آن برمي‌آيند و تا حد ممكن امور ديگر را برون‌سپاري كنند. 
1392/12/27 تعداد بازدیدها : 3417
(0)  

نتايج تحقيق شركت مشاوره‌ي مديريت «مك‌كينزي» در سطح جهاني درباره‌ي رهبران در بحران
(مديريت اجرايي شماره‌ي 16)
مديريت اجرايي
براساس تحقيقي كه شركت مشاوره‌ي مديريت «مك كينزي» (McKinsey & Company) انجام داده است مديران اجرايي در سرتاسر جهان، زماني كه سازمان‌شان با ركود اقتصادي مواجه مي‌شود ساعت‌هاي متمادي كار مي‌كنند؛ مسؤوليت‌هاي بيش‌تري مي‌پذيرند؛ هم‌چنين استرس بسياري را متحمل مي‌شوند.
 
1392/12/20 تعداد بازدیدها : 3848
(0)  

Think, Make Sure, Do (Operational Management No. 9)
Operational Management
 It is everyone’s responsibility to think.
 
1392/11/28 تعداد بازدیدها : 3142
(0)  

فکر کردن، اطمینان دادن، اجرا کردن (مدیریت اجرایی شماره‌ی 15)
مديريت اجرايي
همه اعم از: رهبران سازمان‌ها، مدیران میانی و کارمندان مسؤولیت دارند که فکر کنند. 
1392/11/28 تعداد بازدیدها : 3966
(0)  

UNTHINK & Fail Your Way to the Top (Operational Management No. 8)
Operational Management
 “If everything seems under control, you are not going fast enough” – Mario Andretti, Formula 1 Racing legend.
 
1392/11/21 تعداد بازدیدها : 2397
(0)  

تفکر مجدد همراه با شکست راهی به‌سوی ارتقای سازمان (مدیریت اجرایی شماره‌ی 14)
مديريت اجرايي
 اگر هرچیزی تحت‌کنترل به‌نظر برسد نشانه‌ی آن است که به‌اندازه‌ی کافی باسرعت حرکت نمی‌کنیم.
 
1392/11/21 تعداد بازدیدها : 3709
(0)  

How Important are You? (Operational Management No. 7)
Operational Management
 Leaders who think they are better people than anyone else are poor leaders.
 
1392/10/26 تعداد بازدیدها : 3137
(0)  

به‌عنوان رهبران سازمان‌های‌مان چقدر به خودمان اهمیت می‌دهیم؟! (مديريت اجرايي شماره‌ي 13)
مديريت اجرايي
 رهبران سازمان‌هایی که فکر می‌کنند بهتر از افراد دیگر هستند رهبران ضعیفی محسوب می‌شوند. 
1392/10/26 تعداد بازدیدها : 4194
(0)  

بچه‌ها و طبیعت - ایده‌های سرگرم‌کننده برای حضور در طبیعت (سخنی با والدین شماره‌ی 4)
سخني با والدين
 برای بچه‌های‌مان یک گردش علمی در یک مرکز طبیعی در نزدیک اردوگاه یا منزل ترتیب دهیم.


 
1392/10/20 تعداد بازدیدها : 3957
(0)  

Children and Nature: Family Fun Ideas to Get Green (Parents No. 4)
Parents
 Take your kids on a field trip to the local nature center and participate in an environmental education program together.
 
1392/10/20 تعداد بازدیدها : 3961
(0)  

چهار الزام برای رشد مزیت رهبری اردو و اردوگاه - قسمت اول (مديريت اجرايي شماره‌ي 12)
مديريت اجرايي
 رهبران اغلب دارای هوشمندی و آگاهی بسیار پایینی نسبت به نقاط ضعف خود هستند.


 
1392/10/5 تعداد بازدیدها : 4155
(0)  

پنج دلیل برای این‌که فرزندان‌مان به اردوگاه نیاز دارند (فواید اردو و اردوگاه شماره‌ی 5)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردو برای کودکان، نوجوانان و جوانان فرصتی فراهم می‌کند تا تلاش‌های جدیدی داشته و در فعالیت‌های انسانی مشارکت کنند.
 
1392/9/30 تعداد بازدیدها : 4256
(0)  

Five Reasons (Benefits No. 5)
Benefits
 Camp provides children the opportunity to try new things and participate in human powered activities.
 
1392/9/30 تعداد بازدیدها : 3746
(0)  

ده راه برای حفظ ارتباط با شرکت‌کنندگان در اردوگاه (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 5)
سرمايه‌هاي انساني
 میزبانی جمع‌هایی را بپذیریم که برای یاداوری خاطره‌های‌شان دور هم جمع می‌شوند.


 
1392/9/28 تعداد بازدیدها : 3642
(0)  

Top Ten (Human Resources No. 5)
Human Resources
 Send personalized, handwritten birthday cards or postcards. Have counselors complete birthday cards for each camper during the summer and hold them until the correct month and then mail to the campers.
 
1392/9/28 تعداد بازدیدها : 3567
(0)  

اهمیت «سعه‌ی صدر» در کسب و کار (مديريت اجرايي شماره‌ي 11)
مديريت اجرايي
باید مهارتی در خود ایجاد کنیم که بتوانیم درک کنیم همه‌ی مردم مانند ما فکر نمی‌کنند و بنابراین مسؤولیت داریم فرصتی به آنان بدهیم تا خودشان را ابراز کنند و موجب شوند ما بتوانیم آن‌چیزی را درک کنیم که آنان در حال بیان آن هستند.


 
1392/8/26 تعداد بازدیدها : 4938
(0)  

«دي‌ان‌اي» كسب و كار خود را شكوفا كنيد! - رؤيايي به‌نام «تيم» (مديريت اجرايي شماره‌ي 10)
مديريت اجرايي
باقي ماندن نقطه‌ي ضعف، به رشد بيش‌تر آن نقطه‌ضعف كمك مي‌كند؛ بنابراين بايد نقاط ضعف را از بين برد. يك فرد بايد نقاط قوتش را توسعه دهد. 
1392/8/20 تعداد بازدیدها : 4637
(0)  

چقدر «خلاق» هستيم؟! (مدیریت اجرایی شماره‌ی 9)
مديريت اجرايي
«خلاقيت» ‌در اصل توانايي مشاهده‌ي چيزهاي مشابه با تابش نور جديد است و اولين مرحله براي خلاقيت بيش‌تر عبارت است از: «آموزش خود به يافتن فرصت‌هايي براي بهبود سيستم‌ها و فرايندهاي اطراف‌‌مان».
 
1392/7/30 تعداد بازدیدها : 4892
(0)  

مديران فرهنگي؛ شايستگي‌ها و مهارت‌ها (مدیریت اجرایی شماره‌ی 8)
مديريت اجرايي
براي توسعه‌ي فرهنگي رهبران، سياست‌گذاران و مديران فرهنگي نقش اساسي و محوري را به‌عهده دارند. بر اين اساس لازم است به مهارت‌ها و شايستگي لازم مجهز شوند.
 
1392/7/15 تعداد بازدیدها : 5981
(0)  

تشكيل تيم، كار تيمي و بازي‌ها (فوايد اردو و اردوگاه شماره‌ي 4)
فوايد اردو و اردوگاه
محققين نشان دادند چنان‌چه بخواهيم موجب رشد كودكان، نوجوانان و جوانان در اردوگاه شويم بايد از فرايندهايي در حوزه‌هايي نظير ذيل پشتيباني كرده يا به توسعه‌ي آن‌ها كمك نماييم: دانش، توانايي و مهارت (Competence)، دانش تخصصي (Mastery)، هويت مثبت (Positive Identity)، ايستادگي (Resilience)، مراقبت (Caring)، ارتباط (Connection) و تعلق (Belonging).
 
1392/6/24 تعداد بازدیدها : 5350
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت نهم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 14)
بازي‌هاي اردوگاهي
 در اثر تجربه‌هايي كه كسب كرده‌ام معتقدم فعاليت‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود به‌خصوص اگر به‌شكل بازي يا فعاليت‌ باشد مفيد خواهد بود.


 
1392/6/4 تعداد بازدیدها : 3770
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت هشتم(بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 13)
بازي‌هاي اردوگاهي
 يك فعاليتي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود حتماً بايد در قالب بازي يا يك فعاليت باشد.


 
1392/6/2 تعداد بازدیدها : 3785
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت هفتم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 12)
بازي‌هاي اردوگاهي
 معمولاً وقتي از فعاليت، تمرين يا تجربه‌اي صحبت مي‌كنيم كه به‌طور موفقيت‌اميزي گروه شركت‌كنندگان را آماده‌ي آن‌چه مي‌كند كه بناست به‌وقوع بپيوندد احتمال زيادي دارد كه يك فعاليت يخ‌شكن مؤثري باشد!


 
1392/5/21 تعداد بازدیدها : 3939
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت ششم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 11)
بازي‌هاي اردوگاهي
 در اثر تجربه‌هايي كه كسب كرده‌ام معتقدم فعاليت‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود به‌خصوص اگر به‌شكل بازي يا فعاليت‌ باشد مفيد خواهد بود؛ به‌خاطر آن‌كه در شركت كنندگان در اردوگاه اشتياق ايجاد كرده، سرگرم‌كننده بوده و به‌سهولت قابل‌انتقال است! 
1392/5/14 تعداد بازدیدها : 4357
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت پنجم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 10)
بازي‌هاي اردوگاهي
 احتمال كمي وجود دارد كه گروه شركت‌كنندگان در اردوگاه بدون فعاليت‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود به موفقيتي كه مي‌توانند دست يابند! 
1392/5/7 تعداد بازدیدها : 4153
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت چهارم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 9)
بازي‌هاي اردوگاهي
 اساساً فعاليتي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود گروه شركت‌كنندگان در اردوگاه را «آماده»‌ي تحقق اهداف مي‌كند.


 
1392/4/28 تعداد بازدیدها : 4005
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت سوم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 8)
بازي‌هاي اردوگاهي
 هدف از فعاليتي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود آن است كه «يخ»ي را بشكند كه معمولاً محدودكننده يا مانع تعاملات يك گروه از افرادي است كه ممكن است يا ممكن نيست همديگر را به‌خوبي بشناسند.

 
1392/4/21 تعداد بازدیدها : 4095
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت دوم (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 7)
بازي‌هاي اردوگاهي
 اگر بخواهيم به‌شكلي صحيح فعاليت‌هايي را توصيف كنيم كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود بايد بگوييم: فعاليت (يا تجربه‌اي) است كه بايد انعكاس‌دهنده‌ي بيش‌تر (اما با اميدواري بايد بگوييم: همه‌ي) پنج معيار ذيل باشد: - سرگرم كننده باشد. - ايجادكننده‌ي ترس نباشد. - بسيار تعاملي باشد. - ساده بوده به‌راحتي فهميده شود. - در جهت موفقيت باشد.
 
1392/4/14 تعداد بازدیدها : 4723
(0)  

بازي‌هايي كه موجب شكستن يخ ارتباطي رهبران فعاليت‌هاي اردوگاهي با شركت‌كنندگان مي‌شود
قسمت اول (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 6)
بازي‌هاي اردوگاهي
 هدف از فعاليتي كه موجب شكستن يخ ارتباطي مي‌شود آن است كه «يخ»ي را بشكند كه معمولاً محدودكننده يا مانع تعاملات يك گروه از افرادي است كه ممكن است يا ممكن نيست همديگر را به‌خوبي بشناسند.

 
1392/4/7 تعداد بازدیدها : 4787
(0)  

نكته‌هايي در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي اردوگاهي - آماده‌سازي (طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 8)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 چهار فلسفه بايد همه‌ي فعاليت‌هاي اردوگاهي را دربربگيرد: «ترتيب قايل شدن براي فعاليت‌ها»، «چالش در انتخاب فعاليت‌ها»، «درک عدم اجبار و قابل‌اجرا بودن»، «قرارداد در مورد تمام ارزش‌ها» و «چرخه‌ي يادگيري تجربي» 
1392/3/28 تعداد بازدیدها : 4959
(0)  

Staff Training Can Add Flavor to Your Menu (Food Services No. 1)
Food Services
 As a result of the training, the quality of your food should improve, the methods of preparation and presentations should be more consistent, and you may save money because less food will be burned or wasted. Your staff will also manage their time better.
 
1392/2/22 تعداد بازدیدها : 4058
(0)  

آموزش كارمندان آشپزخانه‌ي اردوگاه مي‌تواند منجر به خوشمزه‌تر شدن منوي غذا شود
(خدمات غذایی شماره‌ی 4)
خدمات غذايي
با آموزش مهارت‌ها، كيفيت غذا بايد بهبود مي‌يابد؛‌ روش‌هاي تهيه و سرو غذا معتبر خواهد شد؛ از آن‌جايي كه غذا كم‌تر خواهد سوخت يا به‌دورريخته خواهد شد در هزينه‌ي تهيه‌ي غذا صرفه‌جويي مي‌شود. كارمندان آشپزخانه نيز زمان تهيه‌ي غذا را بهتر مديريت خواهند كرد.
 
1392/2/22 تعداد بازدیدها : 4710
(0)  

How-To's For Wholesome Camp Menus (Food Services No. 3)
Food Services
 Campers will respond surprisingly well to healthy foods.
 
1392/2/20 تعداد بازدیدها : 3907
(0)  

منوی غذایی اردوگاه چگونه بوده و چه سوگیری‌ای باید داشته باشد؟ (خدمات غذایی شماره‌ی 3)
خدمات غذايي
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه به‌طور تعجب‌اوری به غذاهای سالم پاسخ مثبت می‌دهند.


 
1392/2/20 تعداد بازدیدها : 5552
(0)  

کتابخانه‌ی سازمان جهانی نهضت پیشاهنگی (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 12)
متفرقه
اولين فعالیت پيشاهنگي و اردو در مرداد 1286 (1907 ميلادي) با حضور 20 نوجوان پسر و در طي 9 روز در «جزاير براون‌سي» نزديك روستاي «پوله» (Poole) در «دورست» انگلستان برگزار شد.

 
1392/1/12 تعداد بازدیدها : 7135
(0)  

Choosing the Perfect Campsite (Program Trip and Travel No. 3)
Program Trip and Travel
 The campsite is an important part of the camping or backpacking experience.
 
1392/1/6 تعداد بازدیدها : 3910
(0)  

انتخاب یک محل مناسب برای فعالیت‌های بيرون اردوگاهی
(سفرهای کوتاه و بلندمدت اردویی شماره‌ی 3)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
انتخاب یک محل مناسب برای فعالیت‌های بيرون اردوگاهی، بخش مهمی از فعالیت‌هاي اردویی یا پیاده‌روی با کوله‌پشتی محسوب می‌شود.


 
1392/1/5 تعداد بازدیدها : 5849
(0)  

شاخص جهاني ساده‌سازي (مدیریت اجرایی شماره‌ی 7)
مديريت اجرايي
«پيچيدگي» در بعضي موقعيت‌ها مي‌تواند براي بهره‌وري در كسب و كار خوب باشد اما «پيچيدگي»‌اي كه به‌طور مداوم افزايش مي‌يابد براي بهره‌وري بد است «پيچيدگي» در بعضي موقعيت‌ها مي‌تواند براي بهره‌وري در كسب و كار خوب باشد اما «پيچيدگي»‌اي كه به‌طور مداوم افزايش مي‌يابد براي بهره‌وري بد است.


 
1391/10/19 تعداد بازدیدها : 7250
(0)  

برنامه‌ریزی استراتژیک و درازمدت برای همه (مدیریت اجرایی شماره‌ی 6)
مديريت اجرايي
 باید اطمینان حاصل کنیم اعضای تیم (کمیته‌ی) برنامه‌ریزی از ابتدا تا انتها در تیم باقی خواهند ماند. هرچه طرح‌های بسیاری برنامه‌ریزی می‌شود صرف زمان زیادی برای اجرای آن نیز نیاز خواهد بود؛‌ بنابراین لازم است از افراد فعالی در تیم بهره ببریم.
 
1391/9/14 تعداد بازدیدها : 6535
(0)  

Strategic and Long-Range Planning for All (Operational Management No. 6)
Operational Management
 Be sure to select committee members who will stay involved from start to end. Too much of the plan is going to take time to implement and you want active participants.
 
1391/9/13 تعداد بازدیدها : 5723
(0)  

About 4-H Youth Development Organization - Part 2
(Program Design and Activities No. 7)
Program Designs and Activities
 America faces a future of intense global competition with a startling shortage of scientists. In fact, only 18 percent of U.S. high school seniors are proficient in science (NAEP 2005) and a mere 5 percent of current U.S. college graduates earn science, engineering, or technology degrees compared to 66 percent in Japan and 59 percent in China.
 
1391/8/23 تعداد بازدیدها : 6564
(0)  

آشنايي با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت دوم (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 7)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 «سازمان رشد جوانان چهاراچ» معتقد است ايالات متحده‌ي امريكا با آينده‌اي مواجه است كه رقابت جهاني شديدي بر آن حاكم است؛ در آن جهان با كمبود حيرت‌انگيز دانشمند مواجه خواهد بود.
 
1391/8/23 تعداد بازدیدها : 7388
(0)  

First Aid: What Training Do Camp Staff Need? (Health and Wellness No. 3)
Health and Wellness
 Some courses, such as the American Red Cross (ARC) "When Help is Delayed," attempt to prepare an individual to care for an ill or injured person during the "Golden Hour," the first 60 minutes post-incident. These courses, with emphasis on urban supports, often meet the needs of camp programs which function within urban or suburban parameters.
 
1391/8/12 تعداد بازدیدها : 7111
(0)  

كمك‌هاي اوليه: آن‌چه كارمندان اردوگاه نياز دارند (سلامت و بهاشت شماره‌ي 3)
سلامت و بهداشت
در بعضي از دوره‌هاي آموزش كمك‌هاي اوليه، دوره‌ي ويژه‌اي با نام: «زماني كه در كمك‌هاي اوليه تأخير وجود داشته باشد» (When Help is Delayed) ارائه مي‌شود؛ در اين دوره‌ها هر فردي بايد تلاش كند در طي «ساعات طلايي» (Golden Hour) يعني 60 دقيقه پس از وقوع حادثه به فرد بيمار يا صدمه‌ديده كمك كند. 
1391/8/12 تعداد بازدیدها : 7819
(0)  

About 4-H Youth Development Organization (Miscellaneous No. 2)
Miscellaneous
 4-H out-of-school programming, in-school enrichment programs, clubs and camps also offer a wide variety of science, engineering, technology and applied math educational opportunities – from agricultural and animal sciences to rocketry, robotics, environmental protection and computer science – to improve the nation’s ability to compete in key scientific fields and take on the leading challenges of the 21st century.
 
1391/6/22 تعداد بازدیدها : 7212
(0)  

آشنايي با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت اول (متفرقه‌ي اردوگاهي شماره‌ي 11)
متفرقه
 «سازمان رشد جوانان چهاراچ» تحولي در فعاليت‌هاي يادگيري تجربي و فعال در بيرون از كلاس درس ايجاد كرده است.
 
1391/6/22 تعداد بازدیدها : 9461
(0)  

Engineers, Surveyors, and Architects - They're All the Same
(Site an Facilities No. 4)
Site and Facilities
 As for engineers and architects, these are much like a hand in glove.
 
1391/6/9 تعداد بازدیدها : 9483
(0)  

مهندس، نقشه‌بردار و معمار همه يكي هستند؛ اين‌طور نيست؟! (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 4)
ساختمان، فضا و تسهيلات
 مهندس و معمار هركدام نظير: يك دست در دستكش محسوب مي‌شوند. آن‌ها بايد با يكديگر كار كنند تا ساختمان‌هايي ايجاد شود كه محل‌هاي حضور و فعاليت شركت‌كنندگان در اردوگاه بوده امنيت و نيازهاي طولاني‌مدت آنان را تأمين كند.
 
1391/6/8 تعداد بازدیدها : 12197
(0)  

Hobbies & Projects - Part 1 - Build an Electric Motor
(Program Designs and Activities No. 6)
Program Designs and Activities
 Hobbies are important for people. Hobbies give us a break from our job, the stress of everyday life and allow us to be creative or perhaps enter another place.
 
1391/5/26 تعداد بازدیدها : 8460
(0)  

كارگاه‌هاي سرگرم‌كننده‌ي اردوگاهي - برنامه‌هاي پيشنهادي مجله‌ي «زندگي پسران»
قسمت اول - ساخت موتور الكتريكي ساده (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 6)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 فعاليت‌هاي سرگرم‌كننده اهميت زيادي براي مردم دارد زيرا منجر به ايجاد فراغت از كار و استرس روزانه‌ي زندگي شده و به ما اجازه مي‌دهد خلاقيت‌هاي‌مان را بروز دهيم يا شايد ما را وارد فضاي ديگري كند.

 
1391/5/26 تعداد بازدیدها : 11448
(0)  

بازي‌ها يا فعاليت‌هاي تيمي - قسمت اول (برنامه‌هاي پُرهيجان و رقابت‌اميز شماره‌ي 4)
برنامه‌هاي پرهيجان و رقابت‌اميز
 يكي از ويژگي‌هاي جذاب فعاليت‌هاي پُرمخاطره و رقابت‌اميز آن است كه افراد در اين فعاليت‌ها، رشد را در محيطي تجربه مي‌كنند كه توسط ديگران حمايت مي‌شوند و فعاليت‌هاي درنظر گرفته شده براي آنان نه‌تنها برنامه‌ريزي شده است بلكه انجام آن نياز به كسب مهارت دارد.
 
1391/5/15 تعداد بازدیدها : 7681
(0)  

«ووا هوسپيان» كارشناس و پيشكسوت اردويي: مربي اردوگاهي بايد با مدل‌هاي كار گروهي آشنا باشد
(متفرقه‌ي اردوگاهي شماره‌ي 10)
متفرقه
ووآ هوسپيان كارشناس و پيشكسوت اردويي مربيان اردويي بايد هميشه بچه‌ها را در فعاليت‌ها دخيل كنند و به آنان بگويند هميشه بايد ايده‌ بدهند؛ فعال باشند؛ رقابت بكنند.


 
1391/4/24 تعداد بازدیدها : 10186
(0)  

Camper Medical Risks and Trends (Operational Management No. 5)
Operational Management
 The economy and challenge in obtaining health care in our country is contributing to more underinsured or incompletely insured families than ever before.
 
1391/4/22 تعداد بازدیدها : 8127
(0)  

بحثي درباره‌ي خطرها و روندهاي پزشكي مرتبط با شركت‌كنندگان در اردوگاه (مديريت اجرايي شماره‌ي 5)
مديريت اجرايي
 مسائل اقتصادي مرتبط با مراقبت از سلامتي شركت‌كنندگان در اردوگاه و چالش‌هايي كه در اين زمينه در هر كشوري به‌وجود مي‌آيد موجب شده خانواده‌ها كم‌تر از گذشته به مسؤولين اردوگاه اطمينان كنند يا اطمينان‌شان به آنان كامل نباشد.
 
1391/4/22 تعداد بازدیدها : 10063
(0)  

The MacScouter's Big Book of Skits - Part 2 (Program Design and Activities No. 5)
Program Designs and Activities
 At last count there are about 400 skits in the Big Book. This may be the biggest collection of skits in the world.
 
1391/4/9 تعداد بازدیدها : 9889
(0)  

نمايش‌هاي طنز كتاب بزرگ مك‌اسكاتر - قسمت دوم (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 5)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 با وجود حدود 400 نمايش طنز در «كتاب بزرگ نمايش‌هاي طنز مك‌اسكاتر» ممكن است بزرگ‌ترين مجموعه از آثار نمايش‌هاي طنز در دنيا محسوب شود.
 
1391/4/9 تعداد بازدیدها : 9454
(0)  

The MacScouter's Big Book of Skits - Part 1 (Program Design and Activities No. 4)
Program Designs and Activities
 At last count there are about 400 skits in the Big Book. This may be the biggest collection of skits in the world.
 
1391/4/4 تعداد بازدیدها : 9285
(0)  

نمايش‌هاي طنز كتاب بزرگ مك‌اسكاتر - قسمت اول (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 4)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 با وجود حدود 400 نمايش طنز در «كتاب بزرگ نمايش‌هاي طنز مك‌اسكاتر» ممكن است بزرگ‌ترين مجموعه از آثار نمايش‌هاي طنز در دنيا محسوب شود.
 
1391/4/3 تعداد بازدیدها : 9295
(0)  

افزودن شخصيت از طريق برنامه‌هاي اردويي: فعاليت‌ها با طناب براي آموزش ارزش‌ها
(برنامه‌هاي پُرهيجان و رقابت‌اميز شماره‌ي 3)
برنامه‌هاي پرهيجان و رقابت‌اميز
 ادغام ارزش‌هاي مربوط به ويژگي‌هاي شخصيتي با برنامه‌ي آموزشي، روشي مثبت براي آموزش درس‌هاي مهم زندگي به شركت‌كنندگان در اردوگاه محسوب مي‌شود.
 
1391/3/19 تعداد بازدیدها : 10925
(0)  

Adding Character to Camp Programs: Using Ropes Courses to Teach Values
(Program Adventure Challenge No. 3)
Program Adventure Challenge
 Integrating character values with curriculum is a positive way of teaching campers important life lessons.
 
1391/3/19 تعداد بازدیدها : 9269
(0)  

Summer Camp Blues (Parents No. 3)
Parents
 Before children go to overnight camps, they should practice shorter separations to learn which coping methods work for them.
 
1391/3/16 تعداد بازدیدها : 7719
(0)  

افسردگي در اردوگاه (سخني با والدين شماره‌ي 3)
سخني با والدين
 قبل از اين‌كه كودكان و نوجوانان عازم اردويي همراه با اقامت شبانه مي‌شوند بايد جدايي‌هاي كوتاه‌تر را تمرين كنند و بياموزند چه راه‌هايي در مورد آن‌ها پاسخگو است. 
1391/3/16 تعداد بازدیدها : 11235
(0)  

ساس (سلامت و بهداشت شماره‌ي 2)
سلامت و بهداشت
 با استفاده از عمليات شيميايي به‌سادگي نمي‌توان از شر هجوم «ساس‌ها» خلاص شد.


 
1391/3/13 تعداد بازدیدها : 16817
(0)  

Bed Bugs: Cimex Lectularius (Health and Wellness No. 2)
Health and Wellness
 Simply using chemical treatments will not remove the infestation.
 
1391/3/13 تعداد بازدیدها : 8804
(0)  

ده نكته‌ي تأمين‌كننده‌ي سلامت كودكان، نوجوانان و جوانان در تابستان (سخني با والدين شماره‌ي 2)
سخني با والدين
 به‌همراه هر كودك، نوجوان و جوان يك بطري آب غيريك‌بار مصرف بفرستيد.
 
1391/3/8 تعداد بازدیدها : 10483
(0)  

Top ten tips to ensure your child has a healthy summer (Parents No. 2)
Parents
 Please send a reusable water bottle. Your child can refill it frequently during their camp stay. Staying hydrated is very important in the summer.
 
1391/3/8 تعداد بازدیدها : 8626
(0)  

Great Fun-Filled Camping Games (Games No. 2)
Games
 These activities can give you and your kids lots of laugh and a great way to build relationship with other campers.
 
1391/2/28 تعداد بازدیدها : 9476
(0)  

چند بازي اردوگاهي بسيار سرگرم‌كننده (بازي‌هاي اردوگاهي شماره‌ي 5)
بازي‌هاي اردوگاهي
 بازي‌هاي «پريدن دايره‌وار»، «گرگ»، «آزاد! همه برويد آن‌‌طرف خط!»، «بولينگ آلماني»، «بيس‌بال در آب» موجب خنده‌ي بي‌اندازه براي شما و كودكان، نوجوانان و جوانان شركت‌كننده شده و از طرفي روشي كارساز براي ايجاد ارتباط با ساير شركت‌كنندگان در اردوگاه خواهد بود.
 
1391/2/28 تعداد بازدیدها : 11609
(0)  

A Platform for Growth (Benefits No. 3)
Benefits
 it could be reasonably argued that camps provide one of the most effective platforms for developing the "whole child".
 
1391/2/15 تعداد بازدیدها : 7198
(0)  

سكويي براي رشد (فوايد اردو و اردوگاه شماره‌ي 3)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردوگاه‌ها يكي از مؤثرترين سكوها براي رشد همه‌جانبه‌ي كودكان، نوجوانان و جوانان‌مان محسوب مي‌شوند.
 
1391/2/15 تعداد بازدیدها : 9586
(0)  

Teaching Campers to be Stewards of the Environment
(Program Trip and Travel No. 2)
Program Trip and Travel
 Camp is the ideal setting to teach campers to protect natural resources, take the responsibility to educate others, and practice the skills and ethics necessary to preserve the environment.
 
1391/2/9 تعداد بازدیدها : 10555
(0)  

آموزش شركت‌كنندگان در اردوگاه نسبت به مسؤوليت‌هاي‌شان در برابر محيط‌زيست
(سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي شماره‌ي 2)
سفرهاي كوتاه و بلندمدت اردويي
 اردو برنامه‌ي ايده‌الي براي آموزش به شركت‌كنندگان در اردوگاه است تا از منابع طبيعي محافظت كرده مسؤوليت‌پذيري را به ديگران آموزش دهند؛ علاوه بر آن، مهارت‌ها و اخلاق‌ لازم را براي حفظ محيط‌زيست به‌كار بندند.
 
1391/2/9 تعداد بازدیدها : 10017
(0)  

Success with Horses= Success with Life (Program Horse Back Riding No. 2)
Program Horse Back Riding
 The success of the camps is attributed to the involvement of horses in the camp program.
 
1391/2/6 تعداد بازدیدها : 8385
(0)  

موفقيت در اسب‌سواري، موفقيت در زندگي (برنامه‌هاي اسب‌سواري شماره‌ي 2)
برنامه‌هاي اسب‌سواري
 موفقيت اردوگاه‌ها به استفاده از اسب در فعاليت‌هاي اردوگاهي بستگي دارد.
 
1391/2/6 تعداد بازدیدها : 10290
(0)  

مبانی اسلامی، ‌فلسفی اردوهای جهادی (متفرقه‌ي اردوگاهي شماره‌ي 9)
متفرقه
 اردوهای جهادی و خدمت به خلق برای خودِ فرد بیش از خلق مفید است. البته خدمت می‌کنید و منافعی برای روستايیان و مناطق محروم دارد؛ اما برای خودتان بیش‌تر منافع دارد.

 
1391/2/1 تعداد بازدیدها : 10035
(0)  

Challenging Activities And Camps (Program Adventure Challenge No. 2)
Program Adventure Challenge
 Challenging activities are a necessary component that aid in youth development. Challenging means that participants stretch beyond their current range of knowledge and skills and have opportunities to test and master their skills in the real world.
 
1391/1/31 تعداد بازدیدها : 10220
(0)  

فعاليت‌هاي رقابت‌اميز و اردوگاه‌ها (برنامه‌هاي پُرهيجان و رقابت‌اميز شماره‌ي 2)
برنامه‌هاي پرهيجان و رقابت‌اميز
 «فعاليت‌هاي رقابت‌اميز» جزئي ضروري است كه به رشد جوانان كمك مي‌كند. «رقابت‌اميز» بدين‌‌معنا است كه شركت‌كنندگان دانش و مهارت‌هاي‌شان را بسط داده و فرصت‌هايي براي آزمايش و كسب دانش‌ و مهارت در دنياي واقعي داشته باشند.
 
1391/1/31 تعداد بازدیدها : 10747
(0)  

Risk Management for Your Aquatic Safety Program (Program Aquatics No. 2)
Program Aquatics
 Drowning and spinal injuries at swimming pools and aquatic areas are some of the most traumatic and costly events any program can face.
 
1391/1/25 تعداد بازدیدها : 8049
(0)  

مديريت خطر در برنامه‌ي ايمني فعاليت‌هاي آبي اردوگاهي - قسمت اول (برنامه‌هاي آبي شماره‌ي 2)
برنامه‌هاي آبي
 غرق شدن و صدمه‌هاي ستون فقرات در استخرهاي شنا و محل اجراي فعاليت‌هاي آبي يكي از مهم‌ترين مصدوميت‌ها و پُرهزينه‌ترين رويدادهايي است كه در هر برنامه‌ي آبي ادوگاهي ممكن است اتفاق بيافتد.


 
1391/1/25 تعداد بازدیدها : 10174
(0)  

Pre- Camp Checklists (Program Design and Activities No. 3)
Program Designs and Activities
 Determine the best ways to train staff to understand and carry out their supervisory duties with campers and other staff.
 
1391/1/22 تعداد بازدیدها : 8298
(0)  

فهرست برخي از كارهايي كه قبل از برگزاري اردو بايد در اردوگاه انجام شود
(طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 3)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 بهترين راه‌هاي آموزش مهارت به كارمندان اردوگاه را تعيين و وظايف نظارتي آنان را در ارتباط با شركت‌كنندگان در اردوگاه و ديگر كارمندان عملياتي كنيد.
 
1391/1/22 تعداد بازدیدها : 9835
(0)  

Summer Camp Jobs: Why Work at a Camp? (Human Resources No. 4)
Human Resources
 Camp jobs offer invaluable skill-building, leadership, training, and enrichment opportunities that can’t be found anywhere else!
 
1391/1/18 تعداد بازدیدها : 8205
(0)  

مشاغل در اردوگاه‌هاي تابستاني - چرا بايد در يك اردوگاه كار كنيم؟ (سرمايه‌هاي انساني شماره‌ي 4)
سرمايه‌هاي انساني
 پذيرش مشاغل اردوگاهي منجر به يادگيري مهارت‌هاي بسيار مفيدي در زمينه‌هاي: ايجاد مهارت در ديگران، مهارت‌هاي سرپرستي، آموزش و ايجاد فرصت‌هاي غني‌سازي مي‌شود كه نظير آن در هيچ‌ فعاليت ديگر پيدا نمي‌شود.
 
1391/1/18 تعداد بازدیدها : 9155
(0)  

Camp Wonderful Job Description Camp Director Camp Director
(Human Resources No. 1)
Human Resources
 To further the mission of Camp Wonderful through the development and management of program, human resource, financial, marketing, and strategic operations.
 
1391/1/15 تعداد بازدیدها : 8754
(0)  

آشنايي با مشاغل اردوگاهي – قسمت اول – مدير اجرايي اردوگاه (سرمايه‌هاي انساني شماره‌ي 3)
سرمايه‌هاي انساني
 هدف از جايگاه «مديريت اجرايي» تأمين مأموريت يك اردوگاه ايده‌ال از طريق رشد و مديريت برنامه‌ها، سرمايه‌هاي انساني، مسائل مالي و بازاريابي و عمليات استراتژيك است.
 
1391/1/14 تعداد بازدیدها : 9177
(0)  

Top Ten: Invigorate Camp Food Service! (Food Services No. 2)
Food Services
 Take your food service staff on a "study tour" of other camps in your area to learn new and different ideas for menu items, food-service techniques, and related systems.
 
1391/1/8 تعداد بازدیدها : 7555
(0)  

ده نكته براي تقويت خدمات غذايي در اردوگاه (خدمات غذايي شماره‌ي 2)
خدمات غذايي
 براي كارمندان بخش خدمات غذايي اردوگاه، تورهاي بازديد و مطالعه از اردوگاه‌هاي ديگر ترتيب دهيد تا با ايده‌هاي جديد و متفاوتي در زمينه‌هاي مرتبط نظير: منوي غذايي، تكنيك‌هاي ارائه‌ي خدمات و فرايندهاي مرتبط آشنا شوند. 
1391/1/8 تعداد بازدیدها : 16979
(0)  

Playground Safety (Site an Facilities No. 3)
Site and Facilities
 Each year, more than 200,000 children visit hospital emergency rooms because of playground injuries. Approximately fifteen children die each year as a result of playground equipment-related incidents.
 
1391/1/4 تعداد بازدیدها : 7403
(0)  

ايمني زمين‌هاي بازي در اردوگاه (ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 3)
ساختمان، فضا و تسهيلات
 سالانه 200 هزار كودك، نوجوان و جوان در امريكا به‌علت صدمه در زمين‌هاي بازي، سَر از اتاق‌هاي بخش اورژانس بيمارستان‌هاي امريكا درمي‌آورند. متأسفانه تقريباً 15 نفر از آنان به‌علت حوادث مرتبط با تجهيزات زمين‌هاي بازي فوت مي‌كنند.
 
1391/1/4 تعداد بازدیدها : 11759
(0)  

فروشگاه اردوگاه: محلي براي جلب رضايت شركت‌كنندگان در اردوگاه
(ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 2)
ساختمان، فضا و تسهيلات
 فروشگاه اردوگاهي بيش از اين‌كه منبع سوددهي بالقوه باشد يك منبع براي جلب رضايت كارمندان و شركت‌كنندگان در اردوگاه خواهد بود.
 
1391/1/2 تعداد بازدیدها : 8523
(0)  

The Camp Store: Selling Camper Satisfaction (Site and Facilities No. 2)
Site and Facilities
 The camp store is more than a potential profit center, it is a source of camper and staff satisfaction.
 
1391/1/2 تعداد بازدیدها : 7227
(0)  

خريدهاي گروهي: كاهش هزينه‌هاي عملياتي (بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 5)
بازاريابي و مسائل مالي
 افزايش هزينه‌ي برگزاري يك اردو، مديران اجرايي و صاحبان اردوگاه‌ها را مجبور كرده است به‌دنبال برنامه‌هاي صرفه‌جويي و پس‌انداز بيش‌تر باشند.
 
1391/1/1 تعداد بازدیدها : 8986
(0)  

Group Purchasing: Reduce Your Operating Costs (Marketing and Funds No. 5)
Marketing and Funds
 The rising cost of operating a camp has forced directors and owners to look for more money-saving programs.
 
1391/1/1 تعداد بازدیدها : 7758
(0)  

چگونگي بهره‌گيري از مدير اجرايي در امر توسعه جهت تضمين آينده‌ي اردوگاه
(بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 4)
بازاريابي و مسائل مالي
 اردوگاه‌ها ممكن است متعجب شوند از اين كه به مدير اجرايي در امر توسعه نياز دارند.
 
1390/12/27 تعداد بازدیدها : 8877
(0)  

Building Your Camp's Future: How to Hire a Development Director
(Marketing and Funds No. 4)
Marketing and Funds
 Camp directors may wonder whether they need to have a development director on staff.
 
1390/12/27 تعداد بازدیدها : 8489
(0)  

مراحل هشت‌گانه‌ي بهبود كيفيت (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 2)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 فعاليت‌هاي بهبود بايد برمبناي تحقيقات برنامه‌ريزي شود. مراجعه به نتايج تحقيقات انجمن‌هاي اردوگاهي نظير: «انجمن اردوگاهي امريكا» - كه مطالعاتي در زمينه‌ي فرصت‌ها و حمايت‌ها رشد جوانان و پروژه‌ي «بهبود برنامه‌ها» انجام داده است – مي‌تواند در تحقق اين امر راهگشا باشد.
 
1390/12/26 تعداد بازدیدها : 9882
(0)  

Eight Steps To Quality Improvement (Program Design and Activities No. 2)
Program Designs and Activities
 Make program decisions based on evidence: To incorporate successes into the program; To adjust and retry strategies; To eliminate ineffective strategies.
 
1390/12/26 تعداد بازدیدها : 8551
(0)  

پنجاه ايده‌ي عملي براي تبليغ - روش‌هاي سودمند براي تبليغ اردوگاه (بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 3)
بازاريابي و مسائل مالي
 ارتباط‌هاي‌تان را با شركت‌كنندگان در اردوگاه حفظ كنيد. از اطلاعات شركت‌كنندگان در اردوگاه استفاده كرده كارت‌هاي تبريك تولد براي‌شان ارسال كنيد.
 
1390/12/23 تعداد بازدیدها : 8829
(0)  

Fifty Practical Promotion Ideas - Practical Methods to Promote Camp
(Marketing and Funds No. 3)
Marketing and Funds
 Maintain contact with your campers! Use your camper database and send birthday cards.
 
1390/12/23 تعداد بازدیدها : 7540
(0)  

جمع‌بندي پژوهش‌ها درباره‌ي اثر اردوگاه برعزت نفس (فوايد اردو و اردوگاه شماره‌ي 2)
فوايد اردو و اردوگاه
 اردوگاه ابزاري قوي براي تأمين نيازهاي مربوط به رشد در افراد 6 تا 22 سال است.
 
1390/12/22 تعداد بازدیدها : 9331
(0)  

Does Camp Enhance Self-Esteem Good News
for the Future of Camping (Benefits No. 2)
Benefits
 The argument for including camps is made stronger through the identification of the positive effect as being applicable across the broad age range of from six to twenty-two years old.
 
1390/12/22 تعداد بازدیدها : 7299
(0)  

تأثير ماندگار اردوگاه بر شركت‌كنندگان - خاطره‌هاي شاد؛ دوست اردوگاه
(بازاريابي و مسائل مالي شماره‌ي 2)
بازاريابي و مسائل مالي
 در حالي كه علاقه‌مندان به فعاليت‌هاي اردوگاهي در اجراي «برنامه‌هاي با تأثير ماندگار براي شركت‌كنندگان قبلي» تأثيرگذار و مهم هستند «كارمندان حرفه‌اي اردوگاهي»، ستون فقرات اين برنامه‌ها را تشكيل مي‌دهند.
 
1390/12/18 تعداد بازدیدها : 9782
(0)  

Happy Memories Are a Camp's Best Friend Focus on Fund Raising
(Marketing and Funds No. 2)
Marketing and Funds
 While volunteers are important to the alumni cultivation effort, regular professional staff is its backbone.
 
1390/12/18 تعداد بازدیدها : 7405
(0)  

سخني در باب موفقيت در مديريت رفتاري (سرمايه‌هاي انساني شماره‌ي 2)
سرمايه‌هاي انساني
 شركت‌كنندگان در اردوگاه ممكن است در «جستجوي دايمي توجه ديگران به خود» باشند يا اين‌كه «مي‌خواهند عمل خود را به ديگران نشان دهند».
 
1390/12/16 تعداد بازدیدها : 10809
(0)  

Ideas and Tips for Managing Challenging Behavior (Human Resources No. 2)
Human Resources
 A camper may be seeking attention or acting out due to being lonely or frustrated. If you can identify the reason for the behavior, you will know better how to handle it.
 
1390/12/16 تعداد بازدیدها : 7959
(0)  

سيد علي گوهري كارشناس و پيشكسوت اردويي: آموزش مربيان اردوگاهي امري كليدي است
(متفرقه‌ي اردوگاهي شماره‌ي 8)
متفرقه
 «تربيت رو به پيشرفت» بايد در برنامه‌ريزي‌ها باشد. بايد از كم شروع كنيم و به‌تدريج تداوم داشته باشد و شخصي را كه تحت تعليم مي‌گيريم نبايد رها كنيم.


 
1390/12/14 تعداد بازدیدها : 13033
(0)  

اصول ايمني در اردوگاه - توجه به جلوگيري و كنترل رفتارهاي پرخاش‌اميز (مديريت اجرايي شماره‌ي 4)
مديريت اجرايي
 رفتار پرخاش‌اميز در اردوگاه همه را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. بنابراين در اردوگاه همه مسؤول جلوگيري از بروز چنين رفتارهايي هستند.
 
1390/12/13 تعداد بازدیدها : 10294
(0)  

Tips for Preventing and Controlling Violence at Camp
(Operational Management No. 4)
Operational Management
 Violence affects everyone at camp. Therefore, everyone is responsible for preventing and controlling violence at camp.
 
1390/12/13 تعداد بازدیدها : 7819
(0)  

تأثير استفاده از پاداش براي انگيزش رفتار مثبت در شركت‌كنندگان در اردوگاه (مديريت اجرايي شماره‌ي 3)