جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آن‌چه یک مربی اردو باید بداند (ویژه‌ی مربیان و دست‌اندرکاران فعالیت‌های اردویی و بازدیدی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 39)
تاريخ : 20/9/1397
آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌آموزان (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 38)
تاريخ : 20/8/1397
آموزش در اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 37)
تاريخ : 20/7/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 41
اعضا اعضا: 0
کل کل: 41

 مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (The Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 59)
کوچک کردن
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (The Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
(مدیریت اجرایی شماره‌ی 59)
مديريت اجرايي
 از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.


مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model)
مدل تصمیم‌گیری
«وی‌روم، یتون، جاگو»
(The Vroom- Yetton- Jago Decision Model) مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:

خلاصه‌‌ي مطالب
اتخاذ تصمیم‌های خوب یکی از وظایف عمده‌ی رهبری به‌حساب می‌آید. بخشی از این امر عبارت است از: تعیین ابزارهای مؤثر و با کارایی بالا برای رسیدن به آن تصمیم.
سبک‌های کار استبدادی در بعضی از زمان‌ها به‌کار می‌آید؛ این در حالی است که سبک‌های کار مشارکتی در زمان‌های دیگر جواب می‌دهد و ترکیب‌های متنوعی از این دو نوع در زمان‌های بین این دو زمان پاسخگوست.
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) فراهم‌کننده‌ی چهارچوبی مفید برای تعیین بهترین سبک رهبری برای سازگاری با موقعیتی است که در آن واقع شده‌ایم.
زمانی که ما می‌نشینیم تا تصمیمی اتخاذ کنیم سبک رهبری‌مان و میزان مشارکتی که از تیم همکاران‌مان نیاز داریم تحت‌تأثیر سه عامل قرار می‌گیرد: «کیفیت تصمیم»، «تعهد زیردستان» و «محدودیت‌ها و قیود زمانی».
هرقدر به کیفیت بیش‌تری در تصمیم‌گیری نیاز داریم باید افراد بیش‌تری را در فرایند تصمیم‌گیری دخالت دهیم.
وقتی تیم همکاران‌مان نیاز دارند تصمیم‌ها را صمیمانه بپذیرند باید سطح مشارکت آنان را افزایش دهیم.
هر قدر زمان بیش‌تری داشته باشیم می‌توانیم از نعمت دربرگرفتن افراد بیش‌تر برخوردار شده و هم‌چنین استفاده از تصمیم به‌عنوان فرصتی برای تشکیل تیم بهره‌مند شویم.
توجه به روشی که عوامل: «کیفیت تصمیم»، «تعهد زیردستان» و «محدودیت‌ها و قیود زمانی» بر ما تأثیر می‌گذارد به ما کمک می‌کند بهترین سبک رهبری و تصمیم‌گیری را در عمل تعیین کنیم.
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) یک مدل مفید است اما کاملاً پیچیده و بسیار خسته‌کننده به‌حساب می‌آید.
از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.
فرض اساسی در مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) آن است که هیچ سبک رهبری یا فرایند تصمیم‌گیری با تمام موقعیت‌ها تناسب نداشته باشد.
با تجزیه و تحلیل موقعیت مورد نظر و ارزشیابی مشکل براساس زمان، اعتقاد داشتن به تیم و کیفیت تصمیم‌گیری، یک نتیجه می‌تواند درباره‌ی این امر به‌دست آید که کدام سبک به‌میزان بیش‌تری با موقعیتی تناسب داشته باشد.
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» یک رویکرد خیلی منطقی درباره‌ی این امر را تعریف می‌کند که کدام سبک برای مدیران و رهبرانی سازگاری داشته و مفید است و هم‌چنین تلاش می‌کند تعادلی بین فواید «مدیریت مشارکتی» (Participative Management) با ضرورت اتخاذ تصمیم‌گیری مؤثر برقرار کند.
اتخاذ تصمیم‌های خوب یکی از وظایف عمده‌ی رهبری به‌حساب می‌آید. بخشی از این امر عبارت است از: تعیین ابزارهای مؤثر و با کارایی بالا برای رسیدن به آن تصمیم.
سبک‌های کار استبدادی در بعضی از زمان‌ها به‌کار می‌آید؛ این در حالی است که سبک‌های کار مشارکتی در زمان‌های دیگر جواب می‌دهد و ترکیب‌های متنوعی از این دو نوع در زمان‌های بین این دو زمان پاسخگوست.
 مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) فراهم‌کننده‌ی چهارچوبی مفید برای تعیین بهترین سبک رهبری برای سازگاری با موقعیتی است که در آن واقع شده‌ایم.
زمانی که ما می‌نشینیم تا تصمیمی اتخاذ کنیم سبک‌مان و میزان مشارکتی که از تیم همکاران‌مان نیاز داریم تحت‌تأثیر سه عامل قرار می‌گیرد: «کیفیت تصمیم»، «تعهد زیردستان» و «محدودیت‌ها و قیود زمانی».
هرقدر به کیفیت بیش‌تری در تصمیم‌گیری نیاز داریم باید افراد بیش‌تری را در فرایند تصمیم‌گیری دخالت دهیم.
وقتی تیم همکاران‌مان نیاز دارند تصمیم‌ها را صمیمانه بپذیرند باید سطح مشارکت آنان را افزایش دهیم.
هر قدر زمان بیش‌تری داشته باشیم می‌توانیم از نعمت دربرگرفتن افراد بیش‌تر برخوردار شده و هم‌چنین استفاده از تصمیم به‌عنوان فرصتی برای تشکیل تیم بهره‌مند شویم.
توجه به روشی که عوامل: «کیفیت تصمیم»، «تعهد زیردستان» و «محدودیت‌ها و قیود زمانی» بر ما تأثیر می‌گذارد به ما کمک می‌کند بهترین سبک رهبری و تصمیم‌گیری را در عمل تعیین کنیم.
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) یک مدل مفید است اما کاملاً پیچیده و بسیار خسته‌کننده به‌حساب می‌آید.
از مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است.
فرض اساسی در مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) آن است که هیچ سبک رهبری یا فرایند تصمیم‌گیری با تمام موقعیت‌ها تناسب نداشته باشد.
با تجزیه و تحلیل موقعیت مورد نظر و ارزشیابی مشکل براساس زمان، اعتقاد داشتن به تیم و کیفیت تصمیم‌گیری، یک نتیجه می‌تواند درباره‌ی این امر به‌دست آید که کدام سبک به‌میزان بیش‌تری با موقعیتی تناسب داشته باشد.
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» یک رویکرد خیلی منطقی درباره‌ی این امر را تعریف می‌کند که کدام سبک برای مدیران و رهبرانی سازگاری داشته و مفید است و هم‌چنین تلاش می‌کند تعادلی بین فواید «مدیریت مشارکتی» (Participative Management) با ضرورت اتخاذ تصمیم‌گیری مؤثر برقرار کند
.
تصمیم‌گیری در مورد چگونگی تصمیم‌گیری
تصمیم‌گیری در مورد این‌که از چه روش تصمیم‌گیری استفاده شود می‌تواند به‌خودی‌خود نظیر: یک معما باشد.
چگونگی عمل در زمینه‌ی تصمیم‌گیری می‌تواند دربرگیرنده‌ی انتخاب‌های بسیاری به‌عنوان تصمیم به‌تنهایی باشد. گاهی‌اوقات مجبوریم آن‌چه را نسبت به خودمان انجام می‌دهیم تحت‌اختیار قرار دهیم و درباره‌ی آن خودمان تصمیم‌گیری کنیم ... در مواقع دیگر بهتر است تصمیم‌گیری براساس نظر گروه انجام شود. چگونه تصمیم‌ بگیریم از کدام رویکرد بهره ببریم؟
اتخاذ تصمیم‌های خوب یکی از وظایف عمده‌ی رهبری به‌حساب می‌آید. بخشی از این امر عبارت است از: تعیین ابزارهای مؤثر و با کارایی بالا برای رسیدن به آن تصمیم.

زمانی که مقبولیت تیم برای یک نتیجه‌ی موفق حیاتی است نمی‌خواهیم تصمیم‌های مستبدانه اتخاذ کنیم. هم‌چنین نمی‌خواهیم تیم همکاران‌مان در هر تصمیمی که می‌گیریم وارد شوند. به‌خاطر این‌که این امر کاربردی غیرمؤثر از زمان و سرمایه‌ها به‌حساب می‌آید. این امر بدین‌معناست که مجبور هستیم با سبک رهبری‌مان در موقعیت و تصمیمی سازگار شویم که با آن مواجه شده‌ایم. سبک‌های کار استبدادی در بعضی از زمان‌ها به‌کار می‌آید؛ این در حالی است که سبک‌های کار مشارکتی در زمان‌های دیگر جواب می‌دهد و ترکیب‌های متنوعی از این دو نوع در زمان‌های بین این دو زمان پاسخگوست.

مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) فراهم‌کننده‌ی چهارچوبی مفید برای تعیین بهترین سبک رهبری برای سازگاری با موقعیتی است که در آن واقع شده‌ایم.


یاداوری
«مدل تصمیم‌گیری وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) ابتدائاً توسط «ویکتور وی‌روم» (Victor Vroom) و «فیلیپ یتون» (Philip Yetton) در کتاب‌شان با عنوان ذیل در سال 1352 (1973 میلادی) منتشر شد: «رهبری و تصمیم‌گیری» (Leadership and Decision Making).

بعداً در سال 1367 (1988 میلادی) «ویکتور وی‌روم» (Victor Vroom) و «آرتور جاگو» (Arthur Jago) «سیستم درخت تصمیم‌گیری» (Decision Tree System) از مدل ابتدایی را با سیستم تخصصی برمبنای ریاضیات جایگزین کردند.
بنابراین می‌بینیم مدل مذکور، «وی‌روم، یتون» (Vroom- Yetton)، «وی‌روم، جاگو» (Vroom- Jago) و «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago) نامیده می‌شود. این مدل برمبنای نسخه‌ی «وی‌روم، جاگو» (Vroom- Jago) بنا نهاده شده است.


درک این مدل
زمانی که ما می‌نشینیم تا تصمیمی اتخاذ کنیم سبک‌مان و میزان مشارکتی که از تیم همکاران‌مان نیاز داریم تحت‌تأثیر سه عامل قرار می‌گیرد:
کیفیت تصمیم
چقدر اهمیت دارد که راه‌حل «صحیح» به‌دست آید؟

هرقدر به کیفیت بیش‌تری در تصمیم‌گیری نیاز داریم باید افراد بیش‌تری را در فرایند تصمیم‌گیری دخالت دهیم.

تعهد زیردستان
چقدر اهمیت دارد تیم همکاران‌مان و دیگران به تصمیم‌ها اعتقاد دارند؟

وقتی تیم همکاران‌مان نیاز دارند تصمیم‌ها را صمیمانه بپذیرند باید سطح مشارکت آنان را افزایش دهیم.

محدودیت‌ها و قیود زمانی
چقدر زمان مجبور هستیم به اتخاذ تصمیم اختصاص دهیم؟

هر قدر زمان بیش‌تری داشته باشیم می‌توانیم از نعمت دربرگرفتن افراد بیش‌تر برخوردار شده و هم‌چنین استفاده از تصمیم به‌عنوان فرصتی برای تشکیل تیم بهره‌مند شویم.


سبک‌های رهبری به‌خصوص
توجه به روشی که این عوامل (یعنی: «کیفیت تصمیم»، «تعهد زیردستان» و «محدودیت‌ها و قیود زمانی») بر ما تأثیر می‌گذارد به ما کمک می‌کند بهترین سبک رهبری و تصمیم‌گیری را در عمل تعیین کنیم. «وی‌روم، جاگو» (Vroom- Jago) سه سبک رهبری را از یکدیگر متمایز کرده و پنج فرایند متفاوتی را که می‌توانیم برای هر یک از سبک‌های رهبری در تصمیم‌گیری‌ها به‌کار ببریم بیان کرده‌اند (جدول 1) .

جدول 1 - روش‌های تصمیم‌گیری برای مشکلات گروهی و فردی با توجه به انواع سبک‌های رهبری  .
سبک رهبری فرایند تصمیم‌گیری
مستبدانه دو فرایند مجزا برای تصمیم‌گیری به‌سبک رهبری «مستبدانه» وجود دارد:
ما به‌شکل فردی تصمیم می‌گیریم و دیگران را
از تصمیم‌مان مطلع می‌کنیم
.
- فرایند تصمیم‌گیری اول
از اطلاعاتی که قبلاً در اختیار داشته‌ایم استفاده کرده و تصمیم می‌گیریم.

- فرایند تصمیم‌گیری دوم
از اعضای تیم همکاران‌مان برای اطلاعات به‌خصوص سؤال کرده و به‌محضی که این اطلاعات را به‌دست آوردیم تصمیم می‌گیریم. در این فرایند لزوماً به افراد تیم همکاران توضیح نمی‌دهیم که برای تصمیم‌گیری به چه اطلاعاتی نیاز داشته‌ایم.
.
مشاوره‌ای دو فرایند مجزا برای تصمیم‌گیری به‌سبک رهبری «مشاوره‌ای» وجود دارد:
اطلاعات را از تیم همکاران و دیگران جمع‌اوری کرده
و سپس تصمیم می‌گیریم.
- فرایند تصمیم‌گیری اول
ما اعضای تیم همکاران را از آن‌چه در حال انجام آن هستیم آگاه می‌کنیم و ممکن است به‌شکل فردی از اعتقادات‌شان مطلع شویم. اما به‌هر حال گروه همکاران برای بحث کنار هم جمع نمی‌شوند. به این شکل تصمیم می‌گیریم.

- فرایند تصمیم‌گیری دوم
ما مسؤول تصمیم‌گیری هستیم. اما به‌هر حال تیم همکاران‌مان را به‌شکل یک گروه جمع می‌کنیم تا در مورد آن موقعیت بحث کرده از نقطه‌نظرات دیگران مطلع شویم و تقاضا کنیم اظهار عقیده داشته باشند..
مشارکتی یک فرایند برای تصمیم‌گیری به‌سبک رهبری «مشارکتی» وجود دارد:
ما و تیم همکاران‌مان
با یکدیگر همکاری می‌کنند
تا به یک نتیجه دست یابند.
همکارن‌مان در تیم با یکدیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. نقش ما عمدتاً تسهیل‌گر است و به تیم همکاران کمک می‌کنیم به یک تصمیم نهایی دست یابند که همه با آن موافق باشند.
 برگرفته از کتاب «رهبری و تصمیم‌گیری» نوشته‌ی «ویکتور هـ. وی‌روم» (Victor H. Vroom) و «فیلیپ و. یتون» (Philip W. Yetton)  منتشر شده در سال 1352 (1973 میلادی). حقوق این اثر متعلق به «انتشارات دانشگاه پیتزبورگ» (University of Pittsburgh Press)؛ پیتزبورگ؛ PA 15260. با کسب مجوز از «انتشارات دانشگاه پیتزبورگ» (University of Pittsburgh Press) است.نکته
مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) یک مدل مفید است اما کاملاً پیچیده و بسیار خسته‌کننده به‌حساب می‌آید. از این مدل در موقعیت‌های جدید یا در مواردی بهره ببریم که دارای ویژگی‌های غیرمعمول است؛ با استفاده از این مدل می‌توانیم سریعاً احساسی برای رویکرد «صحیح» (Right) به‌دست آوریم تا از آن برای شرایط معمولی‌تر به‌کار ببریم.

برای تعیین این امر که کدام‌یک از سبک‌های رهبری و فرایندها بیش‌ترین تناسب را دارد یک سلسله سؤال‌های بله یا خیر وجود دارد که از خودمان درباره‌ی آن موقعیت بپرسیم و درخت تصمیم‌گیری را براساس آن پاسخ‌ها رسم کنیم. در مجموع هفت سؤال در این زمینه وجود دارد:

سؤال اول - آیا کیفیت فنی آن تصمیم اهمیت دارد؟ بدین‌معنا که آیا نتایج شکست از اهمیت برخوردار است یا خیر؟

سؤال دوم - آیا نتیجه‌ی مثبت بستگی به تعهد اعضای تیم‌مان نسبت به آن تصمیم دارد؟ آیا در مورد مؤثر بودن راه‌حل توافق‌نظر وجود دارد؟

سؤال سوم - آیا اطلاعات کافی‌ای وجود دارد به‌گونه‌ای که بتوانیم خودمان به‌صورت فردی تصمیم بگیریم؟

سؤال چهارم - آیا ساختار مشکل به‌شکل مناسبی شناسایی شده است به‌گونه‌ای که بتوانیم به‌سادگی آن‌چه را درک کنیم که نیاز داریم شناسانده شود و چه چیز راه‌حل خوب به‌حساب می‌آید؟

سؤال پنجم - آیا به‌شکلی مستدل مطمئن هستیم که تیم‌ همکاران‌مان تصمیم‌مان را خواهند پذیرفت حتی اگر این تصمیم به‌صورت فردی و توسط خودمان اتخاذ شود؟

سؤال ششم - آیا اهداف تیم همکاران‌مان - که دربرگیرنده‌ی اهداف سازمان‌مان نیز هست - برای تعریف یک راه‌حل موفق تنظیم شده است؟

سؤال هفتم - آیا احتمالاً بین اعضای تیم در مورد این‌که کدام راه‌حل بهترین است تعارض وجود دارد؟

از شکل 1 برای پیگیری جواب‌ها در طی فرایند درخت تصمیم‌گیری استفاده کرده و بهترین فرایند تصمیم‌گیری را برای شرایطی که در آن واقع شده‌ایم تعیین کنیم. در بعضی سناریوها به رسم شکل 1 نیازی نخواهیم داشت
.

شکل 1 - مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو»
(Vroom- Yetton- Jago Decision Model).

معمولاً فرایندهای تصمیم‌گیری در یک سبک رهبری مشاوره‌ای یا مشارکتی در موارد ذیل مناسب‌ترین محسوب می‌شود:
 زمانی که برای حل یک مشکل نیاز داریم اطلاعات را از دیگران به‌دست آوریم.
زمانی که تعریف مشکل، شفاف نیست.
زمانی که اعتقاد داشتن اعضای تیم به تصمیم اهمیت داشته باشد.
زمانی که زمان کافی برای مدیریت یک تصمیم گروهی داشته باشیم
.

فرایندهای تصمیم‌گیری در سبک مستبدانه در موارد ذیل کارایی دارد:
 زمانی که نسبت به دیگران تخصص بیش‌تری داشته باشیم.
زمانی که اطمینان داریم به‌تنهایی بهتر عمل می‌کنیم.
زمانی که تیم همکاران تصمیم‌مان را پذیرفته باشد.
زمانی که زمان کمی دردسترس باشد
.


نکته‌های کلیدی
فرض اساسی در مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» (Vroom- Yetton- Jago Decision Model) آن است که هیچ سبک رهبری یا فرایند تصمیم‌گیری با تمام موقعیت‌ها تناسب نداشته باشد.

با تجزیه و تحلیل موقعیت مورد نظر و ارزشیابی مشکل براساس زمان، اعتقاد داشتن به تیم و کیفیت تصمیم‌گیری، یک نتیجه می‌تواند درباره‌ی این امر به‌دست آید که کدام سبک به‌میزان بیش‌تری با موقعیتی تناسب داشته باشد. مدل تصمیم‌گیری «وی‌روم، یتون، جاگو» یک رویکرد خیلی منطقی درباره‌ی این امر را تعریف می‌کند که کدام سبک برای مدیران و رهبرانی سازگاری داشته و مفید است و هم‌چنین تلاش می‌کند تعادلی بین فواید «مدیریت مشارکتی» (Participative Management) با ضرورت اتخاذ تصمیم‌گیری مؤثر برقرار کند
.1395/10/15 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود