جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 23
اعضا اعضا: 0
کل کل: 23

 امنیت هیجانی و اردوها و اردوگاه‌ها (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 29) کوچک کردن
امنیت هیجانی و اردوها و اردوگاه‌ها (متفرقه‌ی اردوگاهی شماره‌ی 29)متفرقه
قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است.


امنیت هیجانی
و اردوگاه‌ها و اردوها 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
Henderson, Karla H.; Emotional Safety and Camps”; www.acacamps.org

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 جربه‌های اردویی و اردوگاهی موجب غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود.
 اردو و اردوگاه زمینه‌ای بااهمیت برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.
 علیرغم این‌که مطالعه‌ی تغییر (Change) اغلب مشکل است و فواید ناملموس تجربه‌های اردویی و اردوگاهی آن‌قدر پیچیده است که تجزیه و تحلیل آن مشکل است پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اردو و اردوگاه موجب ایجاد جنبه‌های مثبت رشد در کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود.
 اردوها به‌عنوان برنامه‌هایی برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان درنظر گرفته می‌شوند؛ آن‌هم زمانی که به‌عمد با تجربه‌ها، فرصت‌ها و پشتیبانی‌هایی همراه می‌شوند که رشد و پیشرفت مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان را هدف قرار می‌دهند.
 امنیت (Safety) اشاره دارد بر: حفظ کردن (Being Secure) و دور بودن از خطر، مصدومیت یا جراحت (Injury) یا آسیب (Damage). امنیت ممکن است برخورداری از ابعادی از امنیت فیزیکی همانند: امنیت هیجانی درنظر گرفته شود.
 قلدرمآبی یا زورگیری، عملی عمدی به‌منظور آسیب‌رساندن بر ذهن افراد است (Intentional Hurtful Act) که توسط یک یا چند کودک، نوجوان و جوان در برابر دیگری اجرا می‌شود.
 فرد قلدرمآب یا زورگیر از نقاط‌ضعف یک فرد سوء‌استفاده می‌کند و موجب ایجاد عدم تعادل در قدرت طرفین می‌شود.
 قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است.
 استثنا قایل شدن (Exclusion) بین همنوعان می‌تواند هم موجب افت اجتماعی شود و هم افت دانشگاهی ... استثنا قایل شدن به‌تنهایی می‌تواند موجب افزایش مشکلات مرتبط با صرف‌نظر کردن اجتماعی (Social Withdrawal) شود.
 بدگویی، شایعه‌سازی بی‌اساس و ارائه‌ی اراجیف (Gossip) به‌عنوان شکلی از پرخاشگری (Aggression) است و هم به ارائه‌کننده و هم پذیرنده آسیب می‌رساند.
 کودکان، نوجوانان و جوانانی که قربانی پرخاشگری اجتماعی (Social Aggression) هستند دارای خودپنداره یا خودانگاره‌ی ضعیفی (Poor Self- Concept) هستند؛ به‌خصوص این امر در مورد دختران بیش‌تر مشاهده می‌شود که ممکن است به گوشه‌گیری (Loneliness)، افسردگی (Depression) و اضطراب (Anxiety) مرتبط باشد.
 شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه خاطرنشان می‌کردند که بدین‌خاطر در اردو و اردوگاه احساس امنیت می‌کنند که افراد بی‌شماری در اردو و اردوگاه هستند که از شما مراقبت می‌کنند و شما مجبور نیستید در مورد نیازهای مادی یا هیجانی نگران باشید و این‌که اردو و اردوگاه خوب‌تر و زیباتر از محیط بیرونی است.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

اشاره
بنابر تعریف «مرکز ملی محیط‌های یادگیری پشتیبان و ایمن» (National Center on Safe Supportive Learning Environments)، منظور از «امنیت هیجانی» (Emotional Safety)، تجربه‌ای است که در آن، یک فرد:
- هنگامی که احساس‌هایش را ابراز می‌کند احساس امنیتی می‌کند؛
- هنگامی که متحمل خطر یا ریسک می‌شود دچار احساس امنیت (Security) و اعتماد (Confidence) می‌شود؛
- وقتی که برای امر جدیدی تلاش می‌کند احساس می‌کند در چالش واقع شده است (Challenged) و هیجان‌زده (Excited) می‌شود.


 
 
مقدمه
تجربه‌های اردویی و اردوگاهی موجب غنی‌سازی زندگی کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود. اردو و اردوگاه زمینه‌ای بااهمیت برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود. بسیاری از افرادی که به اردو و اردوگاه رفته‌اند یا به‌عنوان مشاور در اردو و اردوگاه ارائه‌ی خدمت کرده‌اند می‌دانند این جمله‌ها صحیح هستند. هنوز بسیاری از افراد هستند که با این جمله‌ها موافق هستند و اخیراً تلاش‌هایی برای مستندسازی نتایج و فواید اردو و اردوگاه انجام شده است. افزون بر آن، مطالعه‌ی تغییر (Change) اغلب مشکل است و فواید ناملموس تجربه‌های اردویی و اردوگاهی آن‌قدر پیچیده است که تجزیه و تحلیل آن مشکل است. با این وجود، پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اردو و اردوگاه موجب ایجاد جنبه‌های مثبت رشد در کودکان، نوجوانان و جوانان می‌شود.

برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان باید پشتیبانی یا ارتقای فرایندهای رشد مثبت آنان در جنبه‌هایی نظیر ذیل مدنظر قرار گیرد که عواملی شناخته شده یا مفروض جهت پیشرفت در سلامتی (Health) و شادکامی (Well- Being) آنان محسوب می‌شوند:

 شایستگی‌ها (Competence)؛
 تسلط بر دانش یا مهارت (Mastery)؛
 شخصیت مثبت (Positive Identity)؛
 تاب‌اوری (Resilience)؛
 مراقبت (Caring)؛
 ارتباط (Connection)؛
 تعلق (Belonging).


این مطلب در پژوهشی با عنوان ذیل ذکر شده است:

 بنسون، پیتر ل.؛ سایتو، ربکا ن.؛ «مبانی علمی رشد کودکان، نوجوانان و جوانان»؛ فصل پنجم از کتاب با عنوان ذیل: بنسون، پیتر ل.؛ پیتما، کارن جانسون؛ «گرایش‌ها در رشد کودکان، نوجوانان و جوانان - چشم‌اندازها، واقعیت‌ها و چالش‌ها»؛ انتشارات اسپرینگر؛ سال 1380 شمسی (2001 میلادی).

Benson, Peter L.; Saito, Rebecca N.; "The Scientific Foundations of Youth Development"; Chapter 5 from Book: Benson, Peter L.; Pittma, Karen Johnson; "Trends in Youth Development: Visions, Realities and Challenges"; Springer; 2001

 
اردوها به‌عنوان برنامه‌هایی برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان درنظر گرفته می‌شوند؛ آن‌هم زمانی که به‌عمد با تجربه‌ها، فرصت‌ها و پشتیبانی‌هایی همراه می‌شوند که رشد و پیشرفت مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان را هدف قرار می‌دهند.


 
امنیت هیجانی
امنیت هیجانی (Emotional Safety) اهمیت دارد اما مفهومی گنگ است که باید تعریف شود. امنیت (Safety) اشاره دارد بر: حفظ کردن (Being Secure) و دور بودن از خطر، مصدومیت یا جراحت (Injury) یا آسیب (Damage). امنیت ممکن است برخورداری از ابعادی از امنیت فیزیکی همانند: امنیت هیجانی درنظر گرفته شود. انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) بر این امر مفتخر است که با اجرای برنامه‌ی صدرو گواهی ملی (National Accreditation Program) بر موضوع‌های مرتبط با امنیت در اردو و اردوگاه تمرکز داشته است.

امنیت هیجانی امری نیست که به‌سادگی بتوان امتیازی برای آن قایل شد؛ بلکه در چند سال اخیر، مطالب بسیاری در مورد قلدرمآبی و زورگیری (Bullying) در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اردو و اردوگاه تدوین شده است. قلدرمآبی یا زورگیری، عملی عمدی به‌منظور آسیب‌رساندن بر ذهن افراد است (Intentional Hurtful Act) که توسط یک یا چند کودک، نوجوان و جوان در برابر دیگری اجرا می‌شود. فرد قلدرمآب یا زورگیر از نقاط‌ضعف یک فرد سوء‌استفاده می‌کند و موجب ایجاد عدم تعادل در قدرت طرفین می‌شود. این مطلب در پژوهش ذیل ذکر شده است:

 هابر، جوئل د.؛ «بالا بردن آگاهی‌ها به‌منظور کاهش قلدرمأبی یا زورگیری در اردوها و اردوگاه‌های تابستانی - اجتناب از قلدرمآبی یا زورگیری در اردو و اردوگاه»؛ انجمن اردوگاهی امریکا؛ مجله‌ی اردوگاهی؛ بهمن و اسفند سال 1385 شمسی (فوریه و ژانویه‌ی سال 2006 میلادی).

Haber, Joel D.; "Raising Awareness to Reduce Bullying in Summer Camps - Bullying Prevention at Camp - One in a Series of Three Articles"; American Camping Association; Camping Magazine; January- February; 2006


قلدرمآبی یا زورگیری برای قربانیان آن، از لحاظ هیجانی بسیار آسیب‌رساننده (Devastating for Victims) است. علاوه بر آن، این عمل هم‌چنین می تواند قبل با بعد از برگزاری اردو در قالب قلدرمأبی یا زورگیری در فضای سایبری اتفاق بیافتد.

پژوهش‌هایی که هم‌اکنون در مورد این موضوع وجود دارند بر این امر تأکید دارند که ‌آموزش مهارت‌ها به کارمندان اردو و اردوگاه به‌میزان زیادی موجب اجتناب از قلدرمآبی یا زورگیری می‌شود.


 
پژوهش‌ها چه می‌گویند؟!
براساس پژوهش ذیل - که در سال 1380 شمسی (2001 میلادی) توسط انجمن جستجو (Search Institute) منتشر شده است - رفع تعارض‌ها به‌شکلی مسالمت‌امیز با تمرکز بر کمک به فرد کودک، نوجوان و جوان در تحقق این امر ذاتاً مفید است: 

 لِرنِر، ریچارد م.؛ لِرنِر، جاکوئلین و.؛ دی استفانیس، ایما؛ آپفل، آلیسون؛ «درک سیستم‌های رشد در بزرگسالان دلالت‌ها برای راهبردهای روش‌شناختی، رویکردهای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آموزش مهارت‌ها»؛ مجله‌ی پژوهش‌های بزرگسالان؛ شماره‌ی 16؛ مقاله‌ی شماره‌ی 1؛ صفحه‌ی 9 الی 27؛ سال 1385 شمسی (201 میلادی).

Lerner, Richard M.; Lerner, Jacqueline V.; De Stefanis, Imma; Apfel, Alison; "Understanding Developmental Systems in Adolescence: Implications for Methodological Strategies, Data Analytic Approaches, and Training"; Journal of Adolescent Research; Volume 16, Issue No. 1; pp 9- 27; 2001


محققانی به‌نام‌های مایکل آلبرتی گامبون (Michelle Alberti Gambone) و همکارانش آمی ج. ا. آربرتون (Amy J. A. Arbreton)، آدنا م. کلم (Adena M. Klem)، جیمز پ. کونل (James P. Connell)، سینتیا ل. سایپ (Cynthia L. Sipe) و لیزا بریجز (Lisa Bridges) در سال‌های 1376 و 1381 شمسی (1997 و 2002 میلادی) بر این امر تأکید داشتند که کودکان، نوجوانان و جوانان باد یک احساس امنیت داشته باشند که هم شامل امنیت جسمانی (Physical Safety) باشد و هم امنیت هیجانی (Emotional Safety). این امر در پژوهش‌های‌ ذیل منعکس شده است:

 گمبون، مایکل آلبرتی؛ آربرتون، آرمی ج. ا.؛ «پناهگاه‌های ایمن - مشارکت‌های سازمان‌های جوانان با برنامه‌ی رشد و سلامت بزرگسالان»؛ سرمایه‌گذاران عمومی، خصوصی؛ سال 1386 شمسی (2007 میلادی).

Gambone, Michelle Alberti; Arbreton, Amy J. A.; "Safe Havens: The Contributions of Youth Organizations to Healthy Adolescent Development"; Public- Private Ventures; 2007

 گمبون، مایکل آلبرتی؛ کلم، آدنا م.؛ کونل، جیمز پ.؛ سایپ، سینتیا ل.؛ بریجز، لیزا؛ «درک آن‌چه برای کودکان، نوجوانان و جوانان - آزمودن پیوندها در یک چهارچوب عملیاتی در جامعه برای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان»؛ فیلادلفیا - شرکت راهبردهای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان و انجمن پژوهش‌ها و اصلاحات در آموزش؛ سال 1381 شمسی (2002 میلادی).

Gambone, Michelle Alberti; Klem, Adena M.; Connell, James P.; Sipe, Cynthia L.; Bridges, Lisa; "Finding out What Matters for Youth: Testing Key Links in a Community Action Framework for Youth Development"; Philadelphia: Youth Development Strategies, Inc.; and Institute for Research and Reform in Education; 2002


آکادمی ملی علوم (The National Academy of Sciences) در سال 1380 شمسی (2001 میلادی) یک عنصر مهم از برنامه‌های کودکان، نوجوانان و جوانان را فهرست کرد که دربرگیرنده‌ی امنیت جسمانی و روانی (Physical and Psychological Safety) است. این امر در پژوهش ذیل منعکس شده است:

 گوتمن، جنیفر اپلتون، ایک‌کِلِس، جکوئلینه؛ «برنامه‌های اجتماعی برای ارتقای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان»؛ انجمن پزشکی؛ انجمن پژوهش‌های ملی؛ بخش آموزش‌ها و علوم رفتاری و اجتماعی؛ هیأت جوانان و خانواده‌ها در زمینه‌ی کودکان؛ کمیته‌ی برنامه‌های سطح اجتماعی؛ انتشارات آکادمی ملی؛ سال 1381 شمسی (2002 میلادی).

Gootman, Jennifer Appleton; Eccles, Jacquelynne; "Community Programs to Promote Youth Development"; Institute of Medicine; National Research Council; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; Youth, and Families Board on Children; Committee on Community- Level Programs for Youth; National Academies Press; 2002


اریک س. بوهس (Eric S. Buhs)، گری و.لاد (Gary W. Ladd) و سارا ل. هرالد (Sarah L. Herald) در سال 1385 شمسی (2006 میلادی) دریافتند که استثنا قایل شدن (Exclusion) بین همنوعان می‌تواند هم موجب افت اجتماعی شود و هم افت دانشگاهی ... استثنا قایل شدن به‌تنهایی می‌تواند موجب افزایش مشکلات مرتبط با صرف‌نظر کردن اجتماعی (Social Withdrawal) شود.

در مطلب ذیل به این پژوهش اشاره شده است:

 بوهس، اریک س.؛ لاد، گری و.؛ هرالد، سارا ل.؛ «محروم و قربانی کردن همنوع - فرایندهایی که در عدم پذیرش ارتباط بین گروه همنوع واسطه می‌شوند و ممانعت ایجاد می‌کنند و مانع تعهد و موفقیت بچه‌ها در کلاس درس می‌شوند»؛ مجله‌ی روانکاوی آموزشی؛ شماره‌ی 98؛ مقاله‌ی شماره‌ی 1؛ سال 1385 شمسی (2006 میلادی).

Buhs, Eric S.; Ladd, Gary W.; Herald, Sarah L.; "Peer Exclusion and Victimization: Processes that Mediate the Relation between Peer Group Rejection and Children's Classroom Engagement and Achievement?"; Journal of Educational Psychology; Volume 98; Issue No. 1; pp 1- 13; 2006


بدگویی، شایعه‌سازی بی‌اساس و ارائه‌ی اراجیف (Gossip) به‌عنوان شکلی از پرخاشگری (Aggression) است و هم به ارائه‌کننده و هم پذیرنده آسیب می‌رساند. این مطلب در پژوهش ذیل مطرح شده است:

 آندروود، ماریون ک.؛ «پرخاشگری اجتماعی بین دختران»؛ انتشارات گوویل فورد؛ سال 1382 شمسی (2003 میلادی).

Underwood, Marion K.; "Social Aggression among Girls (The Guilford Series on Social and Emotional Development)": The Guilford Press; 2003


این پژوهش نشان می‌دهد که کودکان، نوجوانان و جوانانی که قربانی پرخاشگری اجتماعی (Social Aggression) هستند دارای خودپنداره یا خودانگاره‌ی ضعیفی (Poor Self- Concept) هستند؛ به‌خصوص این امر در مورد دختران بیش‌تر مشاهده می‌شود که ممکن است به گوشه‌گیری (Loneliness)، افسردگی (Depression) و اضطراب (Anxiety) مرتبط باشد.

ماری فرای (Mary Fry)، مارتا گوییورنائو (Marta Guivernau)، می سوک کیم (Mi- Sook Kim) و ماریا نیوتن (Maria Newton) در سال 1391 شمسی (2012 میلادی) به مطالعه‌ی اهمیت تمرکزی پرداختند که ایجاد فضایی آکنده از مراقبت در برنامه‌های ورزشی کودکان، نوجوانان و جوانان نامیده شد تا به‌واسطه‌ی اثربخشی ناشی از خودتنظیمی (Self- Regulatory Efficacy) موجب پرورش سلامت و شادکامی ذهنی و مثبت (Positive Mental Well- Being) کودکان، نوجوانان و جوانان ورزشکار شود. این مطلب در پژوهش ذیل منعکس شده است:

 فرای، ماری؛ گوییورنائو، مارتا؛ کیم، می سوک؛ نیوتن، ماریا؛ «درک کودکان، نوجوانان و جوانان از فضای مراقبت، تنظیم هیجان و سلامت و شادکامی روانی»؛ مجله‌ی روانشناسی عملکردی، ورزشی و تمرینی؛ سال 1391 شمسی (2012 میلادی).

Fry, Mary; Guivernau, Marta; Kim, Mi- Sook; Newton, Maria; "Youth Perceptions of a Caring Climate, Emotional Regulation, and Psychological Well- Being"; Sport, Exercise, and Performance Psychology; 2012


جکوئلینه ایک‌کِلِس (Jennifer Appleton Gootman) و جنیفر اپلتون گوتمن (Jacquelynne Eccles) در سال 1381 شمسی (2002 میلادی) یک ویژگی اساسی در رشد مثبت را یافتند که عبارت است از: امنیت جسمانی و روانشناختی. این ویژگی‌ها خود شامل ویژگی‌های ذیل هستند:

- تسهیلات امنیت و ارتقای سلامت (Safe and Health- Promoting Facilities)؛
- فعالیت‌هایی که موجب افزایش ارتباط‌های متقابل گروهی و امن همنوعان (Safe Peer Group Interaction) می‌شود؛
- فعالیت‌هایی که موجب کاهش ارتباط‌های متقابل ناایمن و متضاد همنوعان (Unsafe and Confrontational Peer Interaction) می‌شود؛ نظیر: قلدرمآبی و زورگیری (Bullying).


این مطلب در کتاب با عنوان ذیل منتشر شده است:

 گوتمن، جنیفر اپلتون، ایک‌کِلِس، جکوئلینه؛ «برنامه‌های اجتماعی برای ارتقای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان»؛ انجمن پزشکی؛ انجمن پژوهش‌های ملی؛ بخش آموزش‌ها و علوم رفتاری و اجتماعی؛ هیأت جوانان و خانواده‌ها در زمینه‌ی کودکان؛ کمیته‌ی برنامه‌های سطح اجتماعی؛ انتشارات آکادمی ملی؛ سال 1381 شمسی (2002 میلادی).

Gootman, Jennifer Appleton; Eccles, Jacquelynne; "Community Programs to Promote Youth Development"; Institute of Medicine; National Research Council; Division of Behavioral and Social Sciences and Education; Youth, and Families Board on Children; Committee on Community- Level Programs for Youth; National Academies Press; 2002


زمانی که کودکان، نوجوانان و جوانان امنیت را تجربه می‌کنند می‌دانند که می‌توانند به بزرگسالانی که در اطراف هستند تکیه کنند از آسیب‌های جسمانی و هیجانی درامان بمانند و هم‌چنین آنان توسط همنوعان‌شان پذیرفته و ارزشمند تلقی می‌شوند (Community Network for Youth Development, 2006).


 
پژوهش‌ها در مورد اردو و اردوگاه و امنیت هیجانی
باری س. دوئورکِن (Bari S. Dworken) در سال 1378 شمسی (1999 میلادی) نشان داد کودکان، نوجوانان و جوانان، اردو و اردوگاه را محیطی امن تلقی می‌کردند؛ به‌خاطر این‌که به‌شکلی عامدانه تأکید بر امنیت وجود داشت. شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه - که در مطالعه‌های باری س. دوئورکِن شرکت کرده بودند - مدعی بودند هم‌چنین زمانی که در اردو و اردوگاه هستند احساس می‌کنند از لحاظ جسمانی سالم‌تر هستند؛ به‌خاطر این‌که احساس بهتری دارند؛ تمرین بیش‌تری می‌کنند؛ در هوای آزاد بیرون می‌روند؛ خوب بهتری دارند و از مرحله‌ای از زندگی که در آن واقع شده‌اند لذت می‌برند.

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه هم‌چنین خاطرنشان می‌کردند که بدین‌خاطر در اردو و اردوگاه احساس امنیت می‌کنند که افراد بی‌شماری در اردو و اردوگاه هستند که از شما مراقبت می‌کنند و شما مجبور نیستید در مورد نیازهای مادی یا هیجانی نگران باشید و این‌که اردو و اردوگاه خوب‌تر و زیباتر از محیط بیرونی است.

این مطالب در پژوهش ذیل منعکس شده است:

 دوئورکِن، باری س.؛ «شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه سخن می‌گویند: ایده‌های مشترک کودکان، نوجوانان و جوانان نیواینگلند در زمینه‌ی مسائل اجتماعی»؛ انجمن اردوگاهی امریکا؛ مجله‌ی اردوگاهی؛ شهریور و مهر سال 1378 شمسی (سپتامبر و اکتبر 1999 میلادی).

Dworken, Bari S.; "Campers Speak: New England Youth Share Ideas on Societal Issues"; American Camp Association; Camping Magazine; September- October; 1999


م. دبوراه بیالشکی (M. Deborah Bialeschki) و مارگری م. اسکانلین (Margery M. Scanlin) در مورد پژوهشی توضیح دادند که توسط شرکت راهبردهای رشد کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Development Strategies Inc.) بر روی بیش از 7600 شرکت‌کننده در اردو و اردوگاه انجام شده است. محققان مذکور در این مطالعه‌ی مقدماتی دریافتند 30 درصد از شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه از لحاظ احساس امنیت در اردو و اردوگاه در وضعیت بهینه‌ای قرار دارند. اما به‌هر حال تنها یک‌درصد از آنان از لحاظ امنیتی از احساس کافی‌ای برخوردار نیستند. نکته‌ی مثبت در این پژوهش آن بود که در اغلب موارد هیچ شرکت‌کننده‌ای را نمی‌یافتند که احساس عدم امنیت در اردو و اردوگاه داشته باشد.

نتیجه‌ی این پژوهش در مقاله‌ی ذیل ذکر شده است:

 بیالشکی، م. دبوراه؛ اسکانلین، مارگری م.؛ «تجربه‌ی اردویی و اردوگاهی - همه‌ی آن‌چیزی که می‌توانید باشید!»؛ انجمن اردوگاهی امریکا؛ مجله‌ی اردوگاهی؛ شماره‌ی 78؛ شماره مقاله‌ی 5؛ اردیبهشت و خرداد سال 1385 شمسی (می 2006 میلادی).

Bialeschki, M. Deborah & Scanlin, Margery M.; "The Camp Experience: Being All That You Can Be"; Camping Magazine; Volume 78; No. 5; May; 2006


جوئل د. هابر (Joel D. Haber) در این مورد توضیح داد که چگونه ایجاد ارتباط مثبت، امری مهم و کلیدی در اجتناب از قلدرمآبی و زورگیری در اردو و اردوگاه تلقی می‌شود. آگاه بودن از طریق آموزش مهارت‌ها به یک کارمند اردو و اردوگاه اجازه می‌دهد در این زمینه دانش کافی داشته باشد چه اتفاق‌هایی به‌صرت آشکار و پنهان در اردو و اردوگاه اتفاق می‌افتد. با آموزش مهارت‌ها و آموزش است که یک کارمند اردو و اردوگاه قدرت می‌یابد به‌سرعت و به‌شکلی موفق در مورد قلدرمآبی و زورگیری بحث کند.

این مطلب در مقاله‌ی ذیل منعکس شده است:

 هابر، جوئل د.؛ «اجتناب از قلدرمآبی و زورگیری در اردو و اردوگاه»؛ انجمن اردوگاهی امریکا؛ مجله‌ی اردوگاهی؛ دی و بهمن سال 1385 شمسی (می 2006 میلادی).

Haber, Joel D.; "Bullying Prevention at Camp"; American Camp Association; Camping Magaine; January- February; 2006  
نتیجه‌گیری
اگرچه تمرکز پژوهش‌های بنیادین و کمی که انجام شده است بر عناصری از امنیت هیجانی شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه قرار داشته است بر قلدرمآبی و زورگیری نیز متمرکز شده است. تلاش متمرکزی بر جامعه‌ی اردویی و اردوگاهی وجود داشته است تا قلدرمآبی و زورگیری را در صورت لزوم با پژوهش‌هایی مرتبط کند که در زمینه‌های غیراردویی و غیراردوگاهی انجام شده باشد.

انجمن اردوگاهی امریکا منبعی دردسترس دارد که اطلاعات بسیاری در زمینه‌ی قلدرمآبی و زورگیری در آن منتشر شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به‌نشانی ذیل از آن مطلع شوند:

http://www.acacamps.org/sites/default/files/images/Bullying%20Prevention%20Bibliography.pdf  خانم كارا الف. هندرسون (Karla A. Henderson)
درباره‌ی نویسنده
خانم  دکتر كارا الف. هندرسون (Karla A. Henderson) در حال حاضر استاد دپارتمان «مديريت پارك‌ها، مراكز سرگرمي و توريسم» (Parks, Recreation & Tourism Management) است. وي موفق به دريافت مدارك دانشگاهي ذيل شده است:

- كارشناس علوم گرايش آموزش فيزيك ويژه‌ي آموزش به افراد 14 سال - سال1350 (1971 ميلادي)؛
- كارشناسي ارشد علوم گرايش آموزش (راهنمايي و مشاوره)؛
- دكتري گرايش آموزش (مطالعه در زمينه‌ي سرگرمي، پارك و اوقات فراغت) - سال 1358 (1979 ميلادي).


زمينه‌هاي مورد علاقه‌ي پژوهشي وي عبارت است از:

- فعاليت فيزيكي؛
- رشد جوانان؛
- فعاليت‌هاي اردوگاهي سازماندهي شده؛
- روندهاي كيفي؛
- جنسيت؛
- تنوع.


عناوين برخي از دوره‌هاي آموزشي‌ ارائه شده توسط اين محقق عبارت است از:

- نظريه‌هاي پيشرفته (Advanced Theories)؛
- روندهاي كيفي تحقيق؛
- روش‌هاي پژوهش؛
- نظريه‌هاي اوقات فراغت؛
- نوشتن سمينار. 
مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/8/25 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود