جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 15
اعضا اعضا: 0
کل کل: 15

 اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بسکتبال با موردکاوی اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا
(ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 6)
کوچک کردن
اردوگاه و اردوی ورزشی - اردوگاه بسکتبال با موردکاوی اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا
(ساختمان، فضا و تسهيلات شماره‌ي 6)
ساختمان، فضا و تسهيلات
روحیه‌ی کار گروهی با فعالیت‌های تشکیل تیم از دیگر خدمات قابل‌ارائه در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال است که با چالش‌ها و سرگرمی‌های برنامه‌ریزی شده برای گروه‌های شرکت‌کننده همراه است.

 

اردوگاه و اردوی ورزشی
اردوگاه بسکتبال با موردکاوی
اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌ و برگرفته است از:
- شعبانی مقدم، کیوان؛ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ».
- "Sports Dimensions Guide - For Playing Areas - Sport and Recreation Facilities"; Department of Sport and Recreation; Sixth edition: June 2016.
- "Basketball Camps in Barcelona"; www.barcelonaadventures.com.
 .
 .
 .
خلاصه‌‌ي مطالب
ﻣﻴﻨﻲﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﺎزي‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻢ از: ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 بزرگ‌ترین تیم شهری در دنیا متعلق به بسکتبال سه در سه است.
 در اردوگاه‌های بسکتبال بارسلونا چیزی فراتر از اردو و اردوگاه معمولی برای آموزش مهارت‌ها نصیب شرکت‌کنندگان خواهد شد.
 اگر بخواهیم از فواید اردوها و اردوگاه‌های آموزش مهارت‌ها بگوییم می‌توانیم به بهبود مهارت‌ها و درک بهتر از بازی بسکتبال و تقویت روحیه‌ی انسجام و اخلاق نام ببریم.
 مسؤولان اردوگاه‌ها تضمین می‌کنند اگر گروه‌های شرکت‌کننده در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال بخواهند از فعالیت‌های اردوگاهی نظیر: کایت (Kiting)، قایقرانی (Rafting)، رانندگی وسایل نقلیه‌ی چهارچرخ (4- Wheel Driving) یا سایر فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی بهره‌مند شوند همواره زمان خوبی خواهند داشت و قلب‌شان برای این حضور خواهد تپید.
 روحیه‌ی کار گروهی با فعالیت‌های تشکیل تیم از دیگر خدمات قابل‌ارائه در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال است که با چالش‌ها و سرگرمی‌های برنامه‌ریزی شده برای گروه‌های شرکت‌کننده همراه است.
 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي
 .
 .
 .

1 - مقدمه
هر سال 14 میلیون کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال در اردوگاه‌های عضو انجمن اردوگاهی امریکا (American Camp Association) (ACA) حضور می‌یابند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1382 شمسی (2013 میلادی)[. هم‌چنین به‌تنهایی در ایالات متحده‌ی امریکا، 14 هزار اردوگاه ارائه‌دهنده‌ی خدمات اردوی روزانه (Day Camps) و اردو با اقامت شبانه در اردوگاه (Day Camps) وجود دارد ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1383 شمسی (2014 میلادی)[.

اردوگاه‌های ورزشی مکان‌های موفقی برای آزمودن نتایج مثبت برگزاری اردوهای ورزشی بر روی کودک، نوجوان و جوان و درک رشد آنان به‌عنوان یک شرکت کننده در اردوگاه محسوب می‌شوند. در این اردوگاه‌ها ممکن است در حوزه‌های متنوعی، فرصت‌هایی برای رشد فراهم شود؛ به‌عنوان مثال می‌توان به رشد در حوزه‌های اجتماعی (Social) و احساسی (Emotional) اشاره کرد که در نتیجه‌ی رشد و پیشرفت در مهارت‌های جدید ورزشی حاصل می‌شود.

محققان در زمینه‌ی بافت و شرایط اردو و اردوگاه (Camp Context) آزمون‌هایی انجام داده‌اند و از آن به‌عنوان محیطی صحبت کرده‌اند که رشد کودکان، نوجوانان و جوانان در آن اتفاق می‌افتد ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1394 شمسی (2015 میلادی)؛ هندرسون (Henderson)، شولر (Scheuler)، بیالشکی (Bialeschki)، اسکانلین (Scanlin) و تِربِر (Thurber)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی) و تِربِر (Thurber)، اسکانلین (Scanlin)، شولر (Scheuler) و هندرسون (Henderson)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی)[.

والدین گزارش کرده‌اند که فرزندان‌شان در اردو و اردوگاه در حالی که اعتماد و عزت‌نفس به‌دست می‌آورند روحیه‌ی استقلال و مهارت‌های ایجاد رهبری و دوست‌یابی کسب می‌کنند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1384 شمسی (2005 میلادی)[.

اگرچه یافته‌هایی در مورد نتایج تجربه‌های اردویی و اردوگاهی و درک والدین از رشد فرزندان‌شان وجود دارد؛ آن‌هم در حالی که در اردو و اردوگاه حضور می‌یابند ]گزارش انجمن اردوگاهی امریکا؛ 1384 شمسی (2005 میلادی) و تِربِر (Thurber)، اسکانلین (Scanlin)، شولر (Scheuler) و هندرسون (Henderson)؛ 1386 شمسی (2007 میلادی)[ پژوهش‌های بیش‌تری در مورد درک شرکت‌کنندگان در اردو و و اردوگاه و هم‌چنین رهبران آنان ضرورت دارد تا از رشدی سؤال کند که از نظر آنان سودمند است. به‌علاوه مطالعه‌های گذشته در ارتباط با اردو و اردوگاه جهت رویکرد نظری در مورد تحقیق در زمینه‌ی رشد شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه به‌کار نمی‌آید. در مطالعه‌ی حاضر از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) در مورد درک شرکت‌کنندگان در اردو و و اردوگاه و هم‌چنین رهبران آنان از رشد سودمند از نظر آنان استفاده شده است ]فیشر (Fisher) و ، لِرنِر (Lerner) و واینبِرگ (Weinberg)؛ 1379 شمسی (2000 میلادی)[؛ مصاحبه‌های مورد استفاده جهت اطلاع یافتن در زمینه‌ی این مطالعه زیرمجموعه‌ای از داده‌ها از یک مطالعه‌ی موردی (Case Study) بزرگ‌تر است که به سؤال تحقیق اشاره می‌کند: «چگونه رهبران، محیط و برنامه‌ریزی در تجربه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان (Positive Youth Development) (PYD) برای کودکان، نوجوانان و جوانان در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی تابستانی با اقامت شبانه در آن (Residential Summer Sport Camp) مشارکت می‌کنند؟» هدف از این مطالعه، بررسی درک انواع رشدی است که توسط شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی با اقامت شبانه در آن محقق می‌شود. 


  چهارچوب نظری
لِرنِر (Lerner) و دیگران در تحقیق سال 1379 شمسی (2000 میلادی)، رویکردی را به تجربه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان (Positive Youth Development) (PYD) افزودند؛ این چهارچوب شناساننده و طبقه‌بندی‌کننده‌ی نتایج مثبت تجربه‌های کودکان، نوجوانان و جوانان در زمینه‌ی کیفیت پنج ویژگی ذیل است که معادل انگلیسی آنان با حرف سی (C) آغاز می‌شود:
  - شایستگی (Competence)؛
- اعتماد (Confidence)؛
- اخلاق و شخصیت (Character)؛
- مراقبت (Caring) یا دلسوزی و شفقت (Compassion)؛
- ارتباط (Connection)
.
 

لِرنِر (Lerner) در سال 1384 شمسی (2005 میلادی) به توصیف این پنج ویژگی پرداخت:
 
- شایستگی (Competence)
یک توانایی فردی است که موفقیت‌ دانشگاهی، اجتماعی و شغلی را شامل می‌شود؛
- اعتماد (Confidence)
نظیر: همانندی و انطباق مثبت (Self- Identity) اعتقادی است که یک فرد نسبت به خود از آن برخوردار است.
- اخلاق و شخصیت (Character)
دارا بودن ارزش‌های مثبت، درست‌کاری (Integrity) و تعهد اخلاقی (Moral Commitment) توصیف می‌شود.
- یک احساس فردی از همدلی و هم‌حسی (Empathy) نسبت به دیگران در زندگی از مصادیق مراقبت (Caring) یا دلسوزی و شفقت (Compassion) است.
- ارتباط (Connection)
که شامل ارتباط‌های یک فرد با خانواده، هم‌نوعان و جامعه است ]روث (Roth) و بروکس گان (Brooks- Gunn)؛ 1382 شمسی (2003 میلادی)[. 

در این چهارچوب است که انتظار می‌رود کودکان، نوجوانان و جوانان، پنج ویژگی را کسب و در زندگی پیشرفت کنند ]روث (Roth) و بروکس گان (Brooks- Gunn)؛ 1382 شمسی (2003 میلادی)[ و در نتیجه، یک ویژگی دیگری که ششمین ویژگی به‌حساب می‌آید و معادل انگلیسی آن با حرف سی (C) آغاز می‌شود همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) و بازگشتن به جامعه (Giving Back to their Community) است ] لِرنِر (Lerner)؛ سال 1379 شمسی (2000 میلادی)[.


 
  روش‌شناسی 
این مطالعه‌ی مورد سودمند ]استیک (Stake)؛ 1374 شمسی (1995 میلادی)[ از موقعیت یک فراالگویانه‌ی سازاگرا یا سازنده‌گرا (Constructivist Paradigmatic) همراه با چشم‌انداز هستی‌شناختی یک نسبی‌گرا (Relativist Ontological Perspective) و چشم‌انداز معرفت‌شناختی تبادل‌گرای یک ذهن‌گرا (Subjectivist/ Transactional Epistemological Perspective) ]گوبا (Guba) و لینکلن (Lincoln)؛ 1374 شمسی (1995 میلادی) و هم‌چنین کِرِین (Krane) و بِیرد (Baird)؛ 1384 شمسی (2005 میلادی)[ است.

محل موردی برای این مطالعه، یک اردو و اردوگاه تابستانی ورزشی با اقامت شبانه در اردوگاه (Day Camps) بود؛ این اردو و اردوگاه بدین‌خاطر انتخاب شده بود که این اعتقاد وجود داشت که مثال‌هایی از رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان و فرصت‌هایی برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه برای تجربه‌ی رشد وجود دارد؛ آن‌هم در حالی که در اردو و اردوگاه حضور دارند.

مجموعاً 57 نفر در 67 مصاحبه‌ی چهره‌به‌چهره و گروه‌های تمرکز (Focus Groups) حضور یافتند. شرکت‌کنندگان در مصاحبه‌ها را مشاوران، مربیان، شرکت‌کنندگان ارشد، کاراموزان مشاوره و رهبران تشکیل می‌دادند. برای تکمیل موردکاوی‌ها، موارد مشاهده ‌‌شده به‌صورت نوشته‌های میدانی ضبط می‌شد و مستندهایی از آموزش مهارت‌های مستمر و ابتدایی برای تجزیه و تحلیل جمع‌اوری می‌شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک نرم‌افزاری به‌نام «اِن ویوو» (NVivo) تحقق می‌یافت.

برای آشنا شدن با داده‌ها و شناسایی مفاهیم حساس از یک رویکرد استقرایی (Inductive Approach) بهره‌برداری می‌شد ]پاتن (Patton)؛ 1381 شمسی (2002 میلادی)[. کدگذاری اولین چرخه ]مایلز (Miles)، هوبرمن (Huberman) و سالدانا (Saldana)؛ 1393 شمسی (2014 میلادی)[ تکمیل شد؛ بدین‌ترتیب سعی می‌کردند چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) را به‌عنوان چهارچوبی راهنما برای تجزیه و تحلیل قیاسی (Deductive Analysis) برگزینند. سپس کدگذاری دومین چرخه‌ی داده‌ها ]مایلز (Miles)، هوبرمن (Huberman) و سالدانا (Saldana)؛ 1393 شمسی (2014 میلادی)[ با استفاده از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به‌عنوان چهارچوبی نظری با زیرموضوع مرتبط با چهارچوب پنج سی شناسایی شده تکمیل شد ] لِرنِر (Lerner) و دیگران؛ 1379 شمسی (2000 میلادی)[.


 
  نتایج
بسیاری از شرکت‌کنندگان احساس می‌کردند که کودکان، نوجوانان و جوانان متحمل رشد در همه‌ی ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) شده‌اند که توسط لِرنِر (Lerner) و دیگران در تحقیق سال 1379 شمسی (2000 میلادی) توصیف شد. اما به‌هر حال بیش‌تر ویژگی‌هایی که به‌شکل معمول بحث شده است عبارت بود از:
  - ارتباط (Connection)
- اعتماد (Confidence)
.

زیرموضوع‌های ارتباط (Connection) نیز عبارت‌ بودند از:
  - ایجاد دوستان جدید برای جلسه های اردوگاهی و اردویی؛
- ایجاد دوستی‌های پایدار؛
- کمک به دیگران برای اصلاح زندگی در اردو و اردوگاه
.
 

اعتماد (Confidence) نیز با موارد ذیل ادراک می‌شود:
  - رشد در نتیجه‌ی کسب آرامش در برنامه‌های اردویی و اردوگاهی؛
- ایجاد دوستی‌های جدید از میان شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با هل دادن آنان برای خروج از منطقه‌ی امن عادت‌ها (Comfort Zone) به‌گونه‌ای که به‌عنوان مثال:
  - از لحاظ جسمانی
زمانی که تلاش می‌کنند فعالیت‌های جدیدی را انجام دهند؛
- از لحاظ اجتماعی
زمانی که بر دلتنگی‌های‌شان غلبه می‌کنند و به ارتباط متقابل با دیگر شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌پردازند
.
 

اعتقادها نسبت به رشد شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه بسته به شرکت‌کنندگانی که در مصاحبه شرکت می‌کنند متنوع بود:
  - رهبران بزرگسال بیش‌ترین توانایی را برای بیان مثال‌های ویژه از شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در هر ویژگی از چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) نشان می‌دادند.

- این در حالی است که کاراموزان مشاوره قادر بودند تجربه‌های شخصی‌شان را از آن زمانی که به‌عنوان شرکت‌کننده در اردو و اردوگاه حضور می‌یافتند منعکس و در مورد آن بحث کنند.

- اگرچه بعضی از شرکت‌کنندگان قدیمی از اردو و اردوگاه و تجربه‌های‌شان در مشارکت در زمینه‌ی رشد شخصی‌شان سخن به‌میان می‌آوردند همه‌ی شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه قادر نبودند مثال‌هایی از تجربه‌های‌شان در زمینه‌ی رشد در محیط اردو و اردوگاه ارائه کنند؛ شاید این افراد، زمان کافی نداشته‌اند تا در مورد وقتی که در اردو و اردوگاه صرف کرده‌اند و چگونگی همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) در رشد انعکاس دهند
.

در مجموع، بسیاری از شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه، کاراموزان مشاوره و رهبران، اردو و ادوگاه را محیطی مثبت تلقی می‌کردند که در آن، کودکان، نوجوانان و جوانان در بسیاری از حوزه‌ها متحمل رشد می‌شوند. به‌علاوه بسیاری از کاراموزان مشاوره ششمین ویژگی - که معادل انگلیسی آن با حرف سی (C) آغاز می‌شود - یعنی همکاری، کمک و مشارکت (Contribution) را نشان دادند؛ آن‌هم زمانی که به اردو و اردوگاه بازمی‌گردند به این امید که به اردو و اردگاه بازگردند و تأثیر مثبتی بر شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه داشته باشند؛ هم‌چنان که در زمانی که در اردو و اردوگاه حضور می‌یابند تحت‌تأثیر آنان واقع می‌شوند.


 
  بحث و استلزام‌های اردو و اردوگاه
یافته‌های این تحقیق، انواع رشدی را برجسته می‌کند که عموماً توسط کودکان، نوجوانان و جوانان درک و تجربه می‌شود که در اردوها و اردوگاه‌های ورزشی تابستانی همراه با اقامت شبانه در آن حضور می‌یابند. برای مدیریت و رهبری اردو و اردوگاه و این‌که چگونه فرصت‌هایی برای شرکت‌کنندگان در آن ایجاد شود تا در هریک از ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به رشد دست یابند اظهارنظرها و ایده‌هایی مطرح شده است. فراهم آوردن اطلاعات در زمینه‌ی آموزش‌ مهارت‌های اولیه برای کارمندان اردو و اردوگاه با ملاحظه‌ی انواع رشدی که کودکان، نوجوانان و جوانان تجربه می‌کنند ممکن است در کسب ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) مشارکت داشته باشد. به‌علاوه، آموزش مهارت‌ها به کارمندان در زمینه‌ی چگونگی کاربرد عمدی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی اردو و اردوگاه و ارتباط متقابل با شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در جهت تسهیل آن فرصت‌ها برای کسب نتایج مثبت ممکن است امری سودمند باشد.

اگرچه این امر شفاف‌سازی شده است که رهبران و شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه این امر را درک کرده‌اند که در زمینه‌ی ویژگی‌های مرتبط با ارتباط (Connection) و اعتماد (Confidence) بیش‌ترین رشد را بعنوان نتیجه‌ی حضورشان در اردو و و اردوگاه متحمل شده‌اند ممکن است به پژوهش‌هایی در آینده نیاز باشد تا فرصت‌های بیش‌تری برای کودکان، نوجوانان و جوانان ایجاد کند در هر یک از ویژگی‌های پنج‌گانه‌ی چهارچوب پنج سی (5Cs Framework) به رشد بالاتری برسند و نسبت به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه کمک، همکاری و مشارکت داشته باشند.  انواع اردوهای ورزشی.
اردو‌ها و اردوگاه‌هاي ورزشي در سه بخش فعاليت می‌کنند:
  - آموزش؛
- برگزاري اردوهاي حرفه‌اي؛
- مسابقه‌‌هاي رسمي و تفريحي
.

در بخش آموزش، اردوها و اردوگاه‌هاي ويژه‌ي ورزشي در رشته‌هاي مختلف ورزشي نظير حوزه‌های ذیل، زمين، وسايل و تجهیزات، امكانات و مربي تخصصي را در اختيار علاقه‌مندان عمدتاً كودك، نوجوان، جوان و بزرگسال قرار می‌دهند:
  - شنا؛
- شيرجه؛
- واترپولو؛
- فوتبال؛
- هاكي روي چمن؛
- واليبال؛
- بسكتبال؛
- تنيس؛
- پینگ‌پنگ؛
- دو و ميداني؛
- اسکواش؛
- اسکی روي چمن؛
- بدمینتون؛
- بولینگ و کیواسپرت؛
- بوکس؛
- بیس‌بال؛
- تیراندازی؛
- تیراندازی با کمان؛
- چوگان؛
- ژیمناستیک؛
- دوچرخه‌سواری؛
- سوارکاری؛
- شطرنج؛
- شمشیربازی؛
- قایقرانی؛
- اسکی روی آب؛
- کاراته؛
- کُشتی؛
- تكواندو؛
- نجات‌غریق؛
- ورزش‌های رزمی؛
- جودو؛
- کونگ‌فو؛
- ووشو؛
- وزنه‌برداری؛
- هندبال؛
- اسکیت؛
- کبدی؛
- بدن‌سازی و پرورش اندام؛
- گلف؛
- آمادگی جسمانی و ایروبیک؛
- و غیره
.

هم‌چنين شركت‌كنندگان در اردو و اردوگاه طي جلسه‌هاي كوتاه‌مدت روزانه، اردوهاي روزانه و همراه با اقامت در شب در زمين‌هاي اختصاصي حضور يافته و از آموزش‌هاي مربيان بهره‌مند خواهند شد.

در بخش برگزاري اردوهاي حرفه‌اي، تيم‌هاي ملي، باشگاهي، محلي و غیره با عقد قرارداد مي‌توانند از زمين و امكانات استاندارد چنين اردوگاه‌هایي استفاده کنند.

در بخش مسابقه‌‌هاي رسمي، مسابقه‌هاي تعريف شده در سطوح ملي و محلي برگزار و در بخش مسابقه‌‌هاي تفريحي، انواع فعاليت‌هاي ورزشي تفريحي براي كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه‌ريزي می‌شود.  اهداف اردوهای ورزشی
اردوهای تخصصی ورزشی با اهداف ذیل برگزار می‌شود:
  - اهداف جسمانی (Physical)؛
- اهداف تکنیکی (Technical)؛
- اهداف تاکتیکی (Tactical)؛
- اهداف راهبردی (Strategic)؛
- اهداف ذهنی (Mental)؛
- اهداف محیطی (Environmental)؛
- سایر اهداف
.
 

در این مقاله از زمین و امکانات مورد نیاز برای برگزاری اردوی بسکتبال صحبت خواهیم کرد.

 .
 .
 .

  زمین و امکانات مورد نیاز برای اردوی بسکتبال
در این مقاله بنا داریم از دو منبع مجزای ذیل در مورد زمین و امکانات مورد نیاز برای اردو و اردوگاه بسکتبال مطالبی ارائه کنیم:
- شعبانی مقدم، کیوان؛ «اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ - بسکتبال»؛
- «بسکتبال»؛ دپارتمان حاکمیت محلی و صنایع ورزشی و فرهنگی استرالیا.


  اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﺎﮐﻦ رﺷﺘﻪ‌ﻫﺎي ورزﺷﯽ - بسکتبال
مقدمه
ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺗﻮﺳﻂ دو ﺗﻴﻢ پنج‌ﻧﻔﺮه و در دو زﻣﺎن 20 دﻗﻴﻘﻪاي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺗﻴﻢ، ﻋﺒﻮر ﺗﻮپ از ﺳﺒﺪ ﺣﺮﻳﻒ و ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز و هم‌چنین ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﻳﻒ اﺳﺖ.

ارزش ﻫﺮ ﮔﻞ دو اﻣﺘﻴﺎز و ﻫﺮ ﮔﻠﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻨﺎﻟﺘﻲ ﺑﻪﺛﻤﺮ ﻣﻲرﺳﺪ یک اﻣﺘﻴﺎز اﺳﺖ.

ﭘﺮﺗﺎبﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﭘﺸﺖﺧﻂ سه اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﻞ ﺷﻮﻧﺪ سه اﻣﺘﻴﺎز دارﻧﺪ.زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي
زمین بازی ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف، ﺳﺨﺖ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ دارای ابعاد ذیل است؛ این اعداد از لبه‌ی داخلی خط انتهای زمین محاسبه می‌شود:
- ﻃﻮل = 28 ﻣﺘﺮ
- ﻋﺮض = 15 ﻣﺘﺮ.

ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ - از ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻي زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است - ﺣﺪاﻗﻞ هفت ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.


در ﺻﻮرتی که ﭼﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل در ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 3 ﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ آن‌ها ﻓﺎﺻﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﺮاﺣﻲ زﻣﻴﻦ باید ورودي ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و بازﻳﻜﻨﺎن از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان در دو اﻣﺘﺪاد ﻃﻮﻟﻲ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﻀﺎي ورودي ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﻮد.


خطوط زمین
ﺗﻤﺎم ﺧﻄﻮط داراي رﻧﮓ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺳﻔﻴﺪ) و ﭘﻬﻨﺎي ﺗﻤﺎم آن‌ها پنج ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪﻃﻮر واﺿﺢ ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه‌اﻧﺪ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﺑﺎزي ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﻮط ﻃﻮﻟﻲ و ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺷﻮد.

اﻳﻦ ﺧﻄﻮط در واﻗﻊ جزو زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎي اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ دو ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻌﻲ (از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﺑﺎزي ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻤﺎم ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ پنج ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻄﻮط ﺣﺎﺷﻴﻪ‌ی زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ (اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺟﻬﺎﻧﻲ)، دو ﺧﻂ ﻛﻮﭼﻚ در اﻃﺮاف زﻣﻴﻦ، در ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪول اﻣﺘﻴﺎزها و ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺗﻴﻢ‌ﻫﺎ رﺳﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻟﺒﻪی ﺧﺎرﺟﻲ 8/325 ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ‌ی داﺧﻠﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و هم‌تراز ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺧﻂ سه‌اﻣﺘﻴﺎزي اﺳﺖ.

در رﻗﺎﺑﺖ‌ﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ‌ﺗﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ مسابقه‌های ﻣﻠﻲ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی)2012 اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.  ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰي، داﻳﺮه ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻴﻢ داﻳﺮه
ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ‌ﻣﻮازات ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رﺳﻢ ﻣﻲﺷﻮد و 15 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از ﺧﻄﻮط ﻛﻨﺎري اﻣﺘﺪاد ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

داﻳﺮه‌ی ﻣﺮﻛﺰي در وﺳﻂ زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي رﺳﻢ ﻣﻲﺷﻮد و ﺷﻌﺎع آن 1/8 ﻣﺘـﺮ (ﺗﺎ ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﺎرﺟﻲ) اﺳـﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻫﺮ دو زﻣﻴﻦ، ﻧﻴﻢداﻳﺮهﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع 1/8 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﺎرﺟﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﻢداﻳﺮه، ﻧﻘﻄﻪ‌ی وﺳﻂ ﺧﻂ ﭘﺮﺗﺎب آزاد است.

از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ (اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺟﻬﺎﻧﻲ)، در زﻳﺮ ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﻄﻮط، ﻧﻴﻢداﻳﺮهﻫﺎي عدم شارژ (No- Charge Semi- Circle) ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﻟﺒﻪ‌ی داﺧﻠﻲ ﻧﻴﻢداﻳﺮهﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺒﺪ 1/25 ﻣﺘﺮ (ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ) اﺳﺖ.

در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺴﺎﺑﻘه‌های ﻣﻠﻲ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) اﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻪ‌ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ورود ﺗﻮپ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺣﺮﻳﻒ از ﺗﻤﺎم زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي به‌جز درون ﺧﻂ سه‌اﻣﺘﻴﺎزي ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺒﺪ ﺣﺮﻳﻒ، سه‌اﻣﺘﻴﺎز درﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ‌اﻣﺘﻴﺎزي ﻧﻴﻢ‌داﻳﺮهاي ﺑﺎ ﺷﻌﺎع 6/25 ﻣﺘﺮ از ﺳﺒﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ آن، زﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻠﻘﻪ‌ی ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﺧﻂ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده و ﻣﻮازي ﺧﻄﻮط ﻛﻨﺎر زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.

از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ (اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﺧﻂ سه‌اﻣﺘﻴﺎزي ﺑﻪ 6/75 ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.

در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺴﺎبقه‌های ﻣﻠﻲ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﺧﻄﻮط ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ از آن‌سال اِﻋﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ).
  ﺧﻂ ﭘﺮﺗﺎب آزاد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه
ﺧﻂ ﭘﺮﺗﺎب آزاد ﺑﻪﻣﻮازات ﻫﺮ ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ است.

دورﺗﺮﻳﻦ ﻟﺒﻪ‌ی آن 5/8 ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ‌ی داﺧﻠﻲ ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻃﻮل آن 3/6 ﻣﺘﺮ است.

ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻳﺎ «ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﺳﻪ‌ﺛﺎﻧﻴﻪ» ﻣﺤﻮﻃﻪاي اﺳﺖ ﺑﻪﺷﻜﻞ ذوزﻧﻘﻪ - ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه‌ی ﻛﻮﭼﻚ آن «ﺧﻂ ﭘﺮﺗﺎب آزاد» است و ﻗﺎﻋﺪه‌ی ﺑﺰرگ آن روي ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ آن‌ها سه‌ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ‌ی داﺧﻠﻲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻄﻮط ﭘﺮﺗﺎب آزاد را ﻣﺤﺪود ﻣﻲﺳﺎزد.

اﻳﻦ ﺧﻄﻮط (از ﺟﻤﻠﻪ: ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ) ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.

درون ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه را ﻣﻲﺗﻮان رﻧﮓامیزي ﻛﺮد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ داﻳﺮه‌ی ﻣﺮﻛﺰي زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ (اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺟﻬﺎﻧﻲ) ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ چهار ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﻣﺤﺪود ﺷﺪه (سه ﺛﺎﻧﻴﻪ) ﻳﻚ‌ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ (ﻧﻪ ﻳﻚ ذوزﻧﻘﻪ) ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ (ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﺴﺎبقه‌های ﻣﻠﻲ) اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ از نهم مهر 1389 شمسی (اول اﻛﺘﺒﺮ 2010 میلادی) اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


  ﺗﺨﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ
در اﻧﺘﻬﺎي زﻣﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪ و ﭘﺎﻳﻪ‌ی ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ و از ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺗﺨﺘﻪ‌ی بسکتبال، ﺣﻠﻘﻪ‌ی ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل، ﺗﻮر، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ از ﺳﺒﺪ و ﺣﻠﻘﻪ و ﭘﺪﮔﺬاري ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻼحظه‌هایی در ﻣﻮﻗﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ آن‌ها ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺗﺨﺘﻪ‌ی ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب و ﺑﻪﺿﺨﺎﻣﺖ سهﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﺷﻴﺸﻪ‌ی ﻃﻠﻘﻲ ﺑﻪﻫﻤﺎن ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.

ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﻟﺒﻪ‌ی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪ از زﻣﻴﻦ 2/75 ﻣﺘﺮ است.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﺘﻪﻫﺎي مسابقه‌های اﻟﻤﭙﻴﻚ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي اﺑﻌﺎد80/1 ﻣﺘﺮ اﻓﻘﻲ و 05/1 ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺧﺎرﺟﻲ 45×59 ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ در ﭘﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ به‌وسیله‌ی ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﻪﻋﺮض پنج‌ﺳﺎﻧﺘﻲ‌ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن ﻛﺎﻣﻼً ﻫﻢﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ اﺳﺖ.

تختهﻫﺎ ﻃﻮري ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ زﻣﻴﻦ و ﻣﻮازي ﺑﺎ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺨﺘﻪﻫﺎ داﺧﻞ زﻣﻴﻦ و ﺑﻪﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی 20/1 ﻣﺘﺮ ﺟﻠﻮﺗﺮ از ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﺘﺮ از ﻟﺒﻪ‌ی ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و رﻧﮓ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪرﻧﮓ زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞرؤﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮري ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ شود ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد اﻓﺮاد ﺑﺎ آن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﺪ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺨﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع 35 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ از دو ﻃﺮف ﺗﺨﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻟﺸﺘﻚﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ.

ﺿﺨﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ پنجﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﻄﺢ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از دو ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

آن ﻗﺴﻤﺖ از ﭘﺎﻳﻪ‌ی ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮازي ﺑﺎ زﻣﻴﻦ و در ﭘﺸﺖ ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮادي ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺗﺎ ﻃﻮل 1/20 ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﻮد.

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ 5 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﺨﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﻛﻨﺎر آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺮﺑﻪﮔﻴﺮ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 2/15 ﻣﺘﺮ از زﻣﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺷﺶ 10 ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ است.

ﭘﻮﺷﺶﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻓﺸﺎري ﺑﺮ آن‌ها وارد ﻣﻲشود ﺑﻴﺶ از 50 درصد از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﺮوﻧﺪ و ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﻴﺰي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  حلقه و تور
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ از ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺖ (ﻣﻴﻠﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 16 الی 20 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ آن‌ها 450 ﺗﺎ 459 ﻣﻴﻠﻲ‌ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺣﻠﻘﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ رﻧﮓاﻣﻴﺰي ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. آن‌ها ﺑﻪﺷﻜﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺣﻤﺎیتی اﺗﺼﺎل ﻣﻲﻳﺎﺑﻨﺪﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي وارده ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺨﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ.

ﻟﺒﻪ‌ی ﺑﺎﻻي ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻓﻘﻲ است و 3/05 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد و از دو ﻟﺒﻪ‌ی ﻋﻤﻮدي ﺗﺨﺘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﻣﺴﺎوي دارد.

ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی ﺣﻠﻘﻪ (از ﻟﺒﻪ‌ی داﺧﻠﻲ) ﺗﺎ ﺗﺨﺘﻪ 151 ﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺗﻮر در 12 ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ 40 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 45 ﺳﺎﻧﺘﻲمتر ﺑﻠﻨﺪي دارد.

ﮔﻴﺮهﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻟﺒﻪ‌ی ﺗﻴﺰ ﻳﺎ ﺷﻜﺎف ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از هشتﻣﻴﻠﻲﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن وارد ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮر ﺑﻪﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮپ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از آن، ﻣﻜﺚ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.  ﻣﻼحظه‌های ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻳﮋه‌ی ورزشی
روشنایی زمین بسکتبال
ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي زﻣﻴﻦﻫﺎي روﺑﺎز ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد.

روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﻧﻮر ﺧﺎرج از زﻣﻴﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآورد و ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻳﺎ دو زﻣﻴﻦ ﻣﻘﺮون ﺑﻪﺻﺮﻓﻪﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻲﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺳﺒﺪ ﺑﻪﻋﻠﺖ درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺷﻮد.

ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻲ ﻛﻢ 100 ﻟﻮﻛﺲ اﺳﺖ.

ﺣﺪاﻗﻞ روﺷﻨﺎﻳﻲ در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ زﻳﺎد 200 ﻟﻮﻛﺲ است.

ارﺗﻔﺎع ﭼﺮاغﻫﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣﻴﻦ (ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﻳﻲ) 8 الی 12 ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي دو زﻣﻴﻦ 12 الی 15 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﭼﺮاغﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺣﻔﺎظ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﺪ زﻣﻴﻦ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮییچﻫﺎي ﺑﺮق ﺑﻪﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻮییچ ﺗﻨﻬﺎ روﺷﻨﺎﻳﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﻳﻲ ﺷﻮد.


  دما
ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل 14 الی 16 درﺟﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ذﺧﻴﺮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﺎراﺣﺘﻲ وارد زﻣﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ.  سیستم تهویه‌ی مطبوع
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ‌ی ﻣﻄﺒﻮع - ﻛﻪ ﻫﻮاي ﺳﺎﻟﻦ را ﭼﻬﺎر ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﺪ - ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.  کنترل صدا
از آن‌جایی ﻛﻪ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ورزﺷﻲ ﭘُﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﺑﻪﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از اﻧﻌﻜﺎس ﺻﺪا ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.

  مینی‌بسکتبال
ﻣﻴﻨﻲﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﺎزي‌ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻋﻢ از: ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﻋﺪم‌رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﺴﻤﻲ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در زﻣﻴﻦﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮهایی ﺑﺮاي آﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻣﻴﻨﻲﺑﺴﻜﺘﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮبه‌های ﻏﻨﻲ و ﻟﺬتﺑﺨﺸﻲ از ورزش ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل داﺷﺘﻪ و در آﻳﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزي ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.  ابعاد زمین مینی‌بسکتبال
زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف، ﺳﺨﺖ و ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ و اﺑﻌﺎد آن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺪازه‌ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﻴﻦ 15 × 28 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮان از زﻣﻴﻦﻫﺎي 14 × 26 ﻣﺘﺮ و 7 × 12 ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  خطوط زمین مینی‌بسکتبال
ﻣﻨﻄﻘﻪ‌ی ﭘﺮﺗﺎب آزاد در ﻓﺎﺻﻠﻪ‌ی چهار ﻣﺘﺮي ﺗﺨﺘﻪ ﻗﺮار دارد.

ﻧﺎﺣﻴﻪ‌ی سه‌اﻣﺘﻴﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻤﺎم ﺧﻂﻛﺸﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﺎي پنج ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  حلقه و تور در مینی‌بسکتبال
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل ﺑﺮاي ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﺎﻻﺗﺮ از 10 الی 11 ﺳﺎل، 3/05 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ و اﻳﻦ ارﺗﻔﺎع ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن کم‌تر از اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻪ 2/60 ﻣﺘﺮ ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺑﺮاي ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻢﺳﻦ و ﺳﺎلﺗﺮ ﻣﻲﺗﻮان ارﺗﻔﺎع ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داد.  دپارتمان حاکمیت محلی و صنایع ورزشی و فرهنگی استرالیا
مقدمه
شکل جدید بسکتبال سه در سه (3×3 Basketball) نامیده می‌شود؛ هم‌چنین به‌عنوان بسکتبال خیابانی (Street Basketball) نیز شناخته می‌شود؛ این ورزش با سه بازیکن در یک طرف زمین و با یک حلقه نیز برگزار می‌شود

بزرگ‌ترین تیم شهری در دنیا متعلق به این ورزش است.

این نوع بسکتبال در حال‌حاضر توسط هیأت رئیسه‌ی فدراسیون جهانی بسکتبال (FIBA) ترویج و از ساختار برخوردار شده است.  ابعاد زمین بسکتبال
زمین بسکتبال در زمینی مسطح، دارای سطحی سفت و بدون هرگونه مانع برگزار می‌شود؛ زمین این ورزش دارای 28 متر طول و 15 متر عرض است. این اندازه از لبه‌ی داخلی خطوط مرزی (خطوط انتها و کنار زمین) (Boundary Lines) اندازه‌گیری می‌شود.

منطقه‌ی عقبی (دفاعی) (Backcourt) هر تیم عبارت است از: سبد خود تیم که به بخشی از تخته‌ی حلقه‌ی بسکتبال (Backboard) و بخشی از زمین بازی محدود می‌شود که بین خطوط انتهایی زمین و خطوط کناری و خط مرکزی واقع شده است.

زمین جلویی (حمله‌ای) شامل سبد حریف است که به بخشی از تخته‌ی حلقه‌ی بسکتبال (Backboard) و بخشی از زمین بازی محدود می‌شود که بین خطوط انتهایی پشت سبد حریف، خطوط کناری و لبه‌ی داخلی خط مرکزی و در نزدیکی سبد حریف واقع شده است.

  خطوط زمین بسکتبال
همه‌ی خطوط سفید رنگ هستند و دارای ضخامت پنج سانتی‌متری و کاملاً واضح هستند.  خطوط مرزی (خطوط انتها و کنار زمین) (Boundary Lines)
زمین بازی توسط خطوط مرزی (خطوط انتها و کنار زمین) محدود شده است و شامل خطوط انتهایی و خطوط کناری است.

این خطوط بخشی از زمین بازی به‌حساب نمی‌آیند.

هر نوع مانعی نظیر: نیمکت کارکنان تیم حداقل در فاصله‌ی دو متری زمین بازی قرار داده می‌شود.

بر روی زمین بسکتبال، خطوط مرزی دیگر ترسیم می شود که رنگ متضادی با زمین داشته باشند و حداقل دو متری باشند.

رنگ خطوط مرزی دیگر باید هم‌رنگ دایره‌ی مرکزی (در صورت ترسیم) و مناطق ممنوعه (Restricted Areas) باشد.  خط مرکزی، دایره‌ی مرکزی و نیم‌دایره‌ی پرتاب آزاد
خط مرکزی (The Centre Line) موازی با خطوط انتهایی و از نقطه‌ی میانی خطوط طولی (Side Lines) رسم می‌شود.

امتداد خط مرکزی 15/0 متر بیش‌تر از هر خط کناری است.

خط طولی بخشی از منطقه‌ی عقبی (دفاعی) (Backcourt) محسوب می‌شود.

دایره‌ی مرکزی (Centre Circle) در مرکز زمین بازی رسم می‌شود و دارای شعاعی 80/1 متری است که این میزان از لبه‌ی محیط دایره محاسبه می‌شود.

اگر داخل دایره‌ی مرکزی نقاشی شده باشد باید هم‌رنگ با مناطق ممنوعه (Restricted Areas) باشد.

نیم‌دایره‌های پرتاب آزاد (The Free Throw Semi- Circles) بر روی زمین بازی و با شعاع 80/1 متری از لبه‌ی محیط‌ دایره ترسیم می‌شوند و مرکز این نیم‌دایره‌ها در نقطه‌ی مرکزی خطوط پرتاب آزاد واقع شده است.  خطوط پرتاب آزاد، مناطق ممنوعه و محل‌های ریباند (گرفتن توپ از حلقه) پرتاب آزاد
خط پرتاب آزاد (The Free Throw Line) موازی با هر خط انتهایی رسم می‌شود.

دورترین لبه‌ی خط پرتاب آزاد به‌فاصله‌ی 8/5 متر از لبه‌ی داخلی خط انتهایی زمین و به‌طول 6/3 متر رسم می‌شود.

نقطه‌ی میانی خط پرتاب آزاد بر روی خط فرضی‌ای قرار دارد که مرکز دو خط انتهایی را به‌هم وصل می‌کند.

مناطق ممنوعه (The Restricted Areas) به‌شکل مستطیلی هستند و بر روی زمین بازی رسم و به خطوط انتهایی، امتداد خطوط پرتاب آزاد و خطوطی محدود می‌شوند که ابتدای‌شان خطوط انتهایی زمین است.

لبه‌های خارجی مناطق ممنوعه به‌فاصله‌ی 45/2 متری از نقطه‌ی میای خطوط انتهایی قرار دارند و به لبه‌ی خارجی خطوط پرتاب آزاد ختم می‌شوند.

خطوط مناطق ممنوعه شامل خطوط انتهایی هستند و بخشی از منطقه‌ی ممنوعه تلقی می‌شوند.

رنگ قسمت داخلی مناطق ممنوعه باید دارای یک رنگ باشد.
  منطقه‌ی شوت سه‌امتیازی
منطقه‌ی شوت سه‌امتیازی (The Team’s 3- Point Feld Goal Area) تمام منطقه‌ی زمین بسکتبال به‌جز منطقه‌ی نزدیک به سبد حریف را دربرمی‌گیرد. این منطقه محدود و مشتمل بر مناطق ذیل است:
- دو خط موازی که به‌شکلی عمود از خطوط انتهایی زمین و به‌فاصله‌ی 90/0 متری از لبه‌ی خارجی خطوط کناری زمین رسم می‌شوند.
- قوسی به‌شعاع 75/6 متر به‌مرکز نقطه‌ای از زمین بسکتبال که دقیقاً زیر سبد حریف واقع شده است تا لبه‌ی خارجی قوس.

فاصله‌ی نقطه‌ای از زمین بسکتبال تا لبه‌ی داخلی نقطه‌ی میانی خط انتهایی 575/1 متر است.

قوس مذکور به خطوط موازی - که به‌شکلی عمود از خطوط انتهایی زمین و به‌فاصله‌ی 90/0 متری از لبه‌ی خارجی خطوط کناری زمین رسم شده‌اند - وصل می‌شود.

خط سه‌امتیازی (The 3-Point Line) بخشی از زمین سه‌امتیازی محسوب نمی‌شود.  منطقه‌ی نیمکت تیم
منطقه‌ی نیمکت تیم (The Team Bench Areas) به‌سمت خارج زمین بسکتبال و به‌شکل محدود به دو خط رسم می‌شود.

باید چهارده صندلی در منطقه‌ی نیمکت تیم دردسترس باشد که به‌منظور استفاده‌ی مربیان، کمک‌مربیان، بازیکنان جایگزین و همراهان تیم تعبیه می شود.

هر فرد دیگری غیر از افراد ذکر شده باید حداقل در فاصله‌ی دو متری پشت نیمکت استقرار یابند.  خطوط انداختن توپ به داخل زمین
دو خط به‌طول 15/0 متر به‌سمت خارج زمین بازی از خط کناری و به‌سمت مخالف میز منشی (Scorer Table) رسم می‌شود.

لبه‌ی خارجی این دو خط به‌فاصله‌ی 325/8 متری لبه‌ی داخلی نزدیک‌ترین خط انتهایی زمین واقع شده باشد.  مناطق نیم‌دایره‌ی شارژ ممنوع
خطوط نیم‌دایره‌های شارژ ممنوع باید در زمین بازی رسم شود و محدود به بخش ذیل باشد:
- یک نیم‌دایره به‌شعاع 25/1 متر به‌مرکز نقطه‌ای از زمین بسکتبال تا لبه‌ی داخلی نیم‌دایره که دقیقاً زیر سبد واقع شده است؛

نیم‌دایره به‌گونه‌ای رسم می‌شود که امتداد فرضی آن:
- دو خط موازی و عمود بر خطوط انتهایی زمین است که لبه‌ی داخلی آن به‌فاصله‌ی 25/1 متری نقطه‌ای از زمین بسکتبال قرار دارد که دقیقاً زیر مرکز سبد واقع شده است و تا فاصله‌ی 375/0 متری از آن امتداد می‌یابد و در فاصله‌ی 20/1 متری از لبه‌ی داخلی خط انتهایی زمین قطع می‌شود.

مناطق نیم‌دایره‌ی شارژ ممنوع با الحاق خطوطی فرضی کامل می‌شود که انتهای خطوط موازی را مستقیماً به زیر لبه‌های تخته‌ی حلقه‌ی بسکتبال (Backboard) متصل می‌کند.

خطوط نیم‌دایره‌های شارژ ممنوع (The No- Charge Semi- Circle Lines) بخشی از مناطق نیم‌دایره‌ی شارژ ممنوع (The No- Charge Semi- Circle Areas) به‌حساب نمی‌آیند.  تماشاگران
همه‌ی تماشاگران باید در فاصله‌ی حداقل پنج متری از لبه‌ی خارجی خطوط مرزی (خطوط انتها و کنار زمین) (Boundary Lines) زمین بازی استقرار یابند.  بسکتبال سه در سه (3×3 Basketball)
مهم‌ترین قوانین بسکتبال سه در سه (3×3 Basketball) عبارت‌اند از:
- یک سبد در یک نیمه‌ی زمین؛
- دو تیم شامل سه بازیکن هستند و تعداد بازیکنان جایگزین محدود است؛
- ساعت شوت (Shot Clock) به‌جای 24 ثانیه، 12 ثانیه است.
- اولین تیمی که به امتیاز 21 برسد یا بعد از ده دقیقه از شروع بازی بهترین باشد برنده است.  زمین بازی
ابعاد زمین معمول در بسکتبال سه در سه (3×3 Basketball) عبارت‌اند از: 15 متر عرض و 11 متر طول.

زمین بازی در این نوع بسکتبال دارای ابعاد مشخصی است و شامل یک خط پرتاب آزاد به‌طول 80/5 متر، خط دو امتیازی به‌طول 75/6 متر و یک منطقه‌ی نیم‌دایره‌ی شارژ ممنوع دقیقاً در زیر یک سبد است.

برای این نوع بسکتبال می توان از نیمه‌ای از زمین بسکتبال سنتی بهره برد.  مینی‌بسکتبال
مینی‌بسکتبال عبارت است از بازی ای برای پسران و دختران 11 ساله یا پایین‌تر و در مقطع سنی‌ای که قادر به رقابت باشند.
مینی‌بسکتبال با دو تیمی اجرا می‌شود که هر کدام دارای پنج بازیکن باشند.

هدف هر تیم آن است که از تیم حریف امتیاز بگیرد و مانع امتیازگیری توسط تیم حریف شود.  ابعاد زمین مینی‌بسکتبال
زمین بازی مینی‌بسکتبال مسطح و سخت است که هیچ مانعی در آن واقع نشده است.

ابعاد زمین‌های مینی‌بسکتبال ممکن است با توجه به شرایط محلی متغیر باشد.

زمین استاندارد 28 متر طول و 15 متر عرض دارد.

زمین مینی‌بسکتبال ممکن است دارای ابعادی کوچک‌تر ولی متناسب با زمین استاندارد باشد؛ این امر بستگی به شرایط متغیر است: 26 متر در 14 متر تا 12 متر در 7 متر و ...

یاداوری - این امر از اهمیت برخوردار است که خط پرتاب آزاد در فاصله‌ی چهار متری تخته‌ی حلقه‌ی مینی‌بسکتبال (Backboard) واقع شده باشد.  اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا
بی‌اغراق نیست اگر بگوییم: بهترین اردوگاه‌های بسکتبال در بارسلونا واقع شده است. تور مفهومی بسکتبال با تسهیلات بزرگ
در زمینه‌ی آموزش مهارت‌ها ...

بازی کردن در برابر تیم‌های بسکتبال اسپانیا، آموزش مهارت‌ها با مربیان اسپانیایی، شرکت در تورنمنت‌ها و مشاهده‌ی تیم بارسلونا از نزدیک! تجربه‌ای منحصر به‌فرد و دارای ارزشی والا ...  اردوگاه‌های بسکتبال در بارسلونا
در اردوگاه‌های بسکتبال بارسلونا چیزی فراتر از اردو و اردوگاه معمولی برای آموزش مهارت‌ها نصیب شرکت‌کنندگان خواهد شد؛ در این اردوها و اردوگاه‌ها، فعالیت‌های هیجان‌انگیز در زمینه‌ی بسکتبال ارائه می‌شود!

تیم بسکتبال باشگاه بارسلونا یکی از بهترین تیم‌ها در اروپا است که بازی‌های خانگی خود را در استادیوم پالائو بلائوگرانا (Palau Blaugrana) برگزار می‌کند. علاقه‌مندان شاهد نبرد، دریبل و درگیر شدن ستارگان جهان خواهند بود! فضا و تنش میان جمع تماشاگران نیز بر جذابیت‌های این امر می‌افزاید.

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه بسکتبال بارسلونا می‌توانند در برابر تیم‌های قدرتمند محلی بازی کنند و به کسب تجربه‌هایی بین‌المللی بپردازند.

در کنار فعالیت‌های تخصصی ورزشی، فعالیت‌های اردویی نظیر ذیل نیز برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه تدارک دیده شده است:
- حباب فوتبال (Bubble Football)؛
- مسابقه‌ی کواد (Quad Racing) (All- Terrain Vehicle) (ATV)؛
- وِیک بوردینگ (Wakeboarding)؛
- مبارزه‌ی با لیزر (Laser Combat)؛
- و غیره.

همه‌ی این فعالیت‌ها می‌تواند بخشی فراموش‌ناشدنی از اردوی بسکتبال در بارسلونا باشد.


  تورهای بسکتبال بارسلونا
اسپانیا دارای بهترین تیم‌های بسکتبال در اروپا است و لیگ اسپانیا یکی از دشوارترین لیگ‌ها در جهان است. بارسلونا در 30 سال اخیر برنده‌ی لیگ بسکتبال بوده است.

حضور در بارسلونا همراه با تور منحصر به‌فرد بسکتبال، فرصتی برای یادگیری بسکتبال از بهترین‌ها در دنیا محسوب می‌شود.

اگر بخواهیم از فواید اردوها و اردوگاه‌های آموزش مهارت‌ها بگوییم می‌توانیم به بهبود مهارت‌ها و درک بهتر از بازی بسکتبال و تقویت روحیه‌ی انسجام و اخلاق نام ببریم.

در این تورها امکان سازماندهی هم مسابقه در برابر تیم‌های محلی و هم برگزاری تورنمنت با حضور چند تیم وجود دارد.

هم‌چنین با توجه به همکاری باشگاه بارسلونا با باشگاه‌های اسپانیایی و مربیان حرفه‌ای در اسپانیا، امکان حضور آنان و رهبری آموزش مهارت‌ها برای گروه‌های شرکت‌کننده در چنین تورهایی وجود دارد.

گروه‌های شرکت‌کننده می‌توانند در سمینارها در مورد تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها، بازی بسکتبال و سایر موضوع‌ها حضور یابند.

برگزاری چنین تورهایی، فرصتی بزرگ برای یادگیری از بهترین باشگاه‌های بسکتبال در اروپا فراهم می‌آورد.  اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال در اسپانیا
سازمان ادونچرز بارسلونا (Adventures Barcelona) بهترین شرکت در بارسلونا است که به امر مدیریت آموزش مهارت‌ها، تشکیل تیم و ترتیب دادن انواع سفرهای ورزشی می‌پردازد. این سازمان با توجه به بودجه، انتظارها و رؤیاهای گروه‌های شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه، اردوهای آموزش مهارت‌های بسکتبال را سازماندهی می‌کند.

این سازمان فضاهایی را برای آموزش مهارت‌های بسکتبال و هم‌چنین هتل‌هایی را برای اسکان گروه‌های شرکت‌کننده با تسهیلات عالی فراهم می‌آورد تا اقامتی مطلوب را برای آنان تضمین کند.

سازمان ادونچرز بارسلونا اقامت، حمل و نقل و همه‌ی امور مربوط به سفارش و رزرو را سازماندهی می‌کند؛ بنابراین گروه‌های شرکت‌کننده می‌توانند آسوده‌خاطر باشد و اقامتی مطلوب و لذت‌بخش داشته باشند.

این سازمان گستره‌ای از فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی را در بارسلونا ارائه می‌دهد. بسته‌های فعالیت‌های پیشنهاد پُر از فعالیت‌های سرگرم‌کننده، مهیج و تشکیل تیم است که روحیه‌ی مشارکت و همکاری، انگیزه و انسجام را در تیم‌های شرکت‌کننده تقویت می‌کند.

بدین‌ترتیب فعالیت‌های پرهیجان و رقابت‌امیز، فراموش‌نشدنی و منحصر به‌فرد در بارسلونا برای گروه‌های شرکت‌کننده و متقاضی فراهم خواهد شد.

یاداوری - سازمان ادونچرز بارسلونا دارای تجربه‌ای متمادی در زمینه‌ی برنامه‌ریزی سفرهای گروهی است. هدف این سازمان عبارت است از: ایجاد فعالیت‌ها و تجربه‌های پُرهیجان و منحصر به‌فرد برای مشتریان در بارسلونا.

ارزش‌های این سازمان این‌گونه ذکر شده است: پُرهیجان و چالش‌برانگیز بودن (Adventurous)، انجام امور مبتنی بر دانش (Knowledgable)‌ و مطمئن و قابل‌اعتماد بودن (Reliable).  تسهیلات اردو و اردوگاه بسکتبال بارسلونا
از تسهیلات اردو و اردوگاه بسکتبال بارسلونا می‌توان به زمین‌هایی برای آموزش مهارت‌های بسکتبال همراه با تسهیلات خوب اشاره کرد. از جمله‌ی این تسهیلات می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- زمین‌ها در فضای بسته (Indoor Arenas)؛
- رختکن‌ها و فروشگاه لباس و تجهیزات ورزشی؛
- امکان اجاره‌ی زمین‌های ورزشی خارج از باشگاه.  امکان ترتیب دادن مسابقه
گروه‌های شرکت‌کننده در اردوگاه باشگاه بارسلونا می‌توانند از امکان بازی در برابر تیم‌های محلی اسپانیا بهره‌مند شوند. اسپانیا دارای تیم‌های عالی‌ای است که می‌توانند چالش‌های بزرگ و تجربه‌های ارزشمندی برای گروه‌های متقاضی فراهم آورند.  تبادل اطلاعات
زمانی که گروه‌های شکرت‌کننده در محل اردوگاه بسکتبال حضور یابند باشگاه بارسلونا می‌تواند فرصتی برای تبادل دانش و تجربه با باشگاه‌های محلی اسپانیا را برای‌شان فراهم می‌آورد.  تجهیزات
اردوگاه بسکتبال باشگاه بارسلونا دارای تجهیزات متنوعی است که دردسترس تیم‌ها و گروه‌های شرکت‌کننده و مشتریان قرار خواهد داد. تیم‌های مختلف از نیازهای متنوعی برخوردار هستند؛ بنابراین اگر امکان شناخت آن نیازها برای مسؤولان اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال فراهم شود برای تأمین آن‌ها امکان برنامه‌ریزی وجود خواهد داشت.  بلیط
باشگاه بارسلونا یکی از بهترین تیم‌های بسکتبال در اروپا است. برای گروه‌های شرکت‌کننده در اردو و اردوگاه بسکتبال امکان تجربه‌ی ارتباط و مشاهده‌ی ستارگان بسکتبال جهان و هم‌چنین تجربه‌ی جو ورزشگاه‌ها وجود دارد. بلیط حضور در ورزشگاه‌ها
در زمان رقابت‌ها در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.  سمینار
برگزاری سمینارها محملی برای ارائه‌ی همکاری با مربیان حرفه‌ای در اسپانیا در خلال برگزاری اردوهای تمرینی است.

برگزاری چنین سمینارهایی الهام‌بخش هم بازیکنان و هم مربیان شرکت‌کننده در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال و متقاضی خواهد بود.  مربی
در خلال حضور گروه‌های شرکت‌کننده در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال، همکاری با مربیان حرفه‌ای پیشنهاد و میسر خواهد شد. همکاری، برگزاری مسابقه، آموزش مهارت‌ها در کنار یکدیگر و حضور در سمینارها از دیگر موارد پیشنهادی توسط مسؤولان برگزاری چنین اردوها و اردوگاه‌هایی ا.  سرگرمی و ورزش
مسؤولان اردوگاه‌ها تضمین می‌کنند اگر گروه‌های شرکت‌کننده در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال بخواهند از فعالیت‌های اردوگاهی نظیر: کایت (Kiting)، قایقرانی (Rafting)، رانندگی وسایل نقلیه‌ی چهارچرخ (4- Wheel Driving) یا سایر فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی بهره‌مند شوند همواره زمان خوبی خواهند داشت و قلب‌شان برای این حضور خواهد تپید.  رویدادها و مشاهده‌ی جاهای دیدنی
تجربه‌ی حضور با یکصد هزار تماشاگر حاضر در نیو کمپ (Camp Nou) یا حضور در تورهای گردشگری و بازدید از پارک‌های سرگرمی و جاذبه‌های گردشگری در منطقه‌ی بارسلونا از مزایای حضور در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال در بارسلونا محسوب می‌شود.  ارائه‌ی خدمات
رستوران‌های بارسلونا دارای متنوع‌ترین غذاها و نوشیدنی‌ها است. تفریح‌گاه‌های تندرستی طبیعی و بهره‌مندی از ماساژ از دیگر خدمات قابل‌ارائه به گروه‌های شرکت‌کننده در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال محسوب می‌شود.  روحیه‌ی تشکیل تیم
روحیه‌ی کار گروهی با فعالیت‌های تشکیل تیم از دیگر خدمات قابل‌ارائه در اردوها و اردوگاه‌های بسکتبال است که با چالش‌ها و سرگرمی‌های برنامه‌ریزی شده برای گروه‌های شرکت‌کننده همراه است. به‌عنوان مثال می‌توان به فعالیت‌هایی نظیر ذیل اشاره کرد:
- حباب فوتبال (Bubble Football)؛ 
- فعالیت‌ها با طناب در ارتفاع (High Ropes)؛
- مسابقه‌های شگفت‌انگیز (Amazing Race).  منابع
- 2014 Official Basketball Rules International Basketball Federation (FIBA) 1 October 2014, Barcelona Spain 2 February 2014.
- 2014 Official Basketball Rules and Basketball Equipment International Basketball Federation (FIBA) 1 October 2014, Barcelona Spain 2 February 2014.
- Mini ¬Basketball Rules 2005. FIBA, Geneva Switzerland. www.fiba.com
- Sport association details
Western Australian Basketball Federation
Rob Clement...
Chief Executive Officer
PO Box 185 FLOREAT WA 6014
Telephone 08 6272 0741
Email:
admin@basketballwa.asn.au
Website:
www.basketballwa.asn.au
- “Basketball Camps in Barcelona”;
www.barcelonaadventures.com.

 .
 .
 .

مطلب قبلي | مطلب بعدي
1397/10/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود