جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 7
اعضا اعضا: 0
کل کل: 7

 آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر اجرایی اسب‌سواری (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 19) کوچک کردن
آشنایی با مشاغل اردوگاهی - مدیر اجرایی اسب‌سواری (سرمایه‌های انسانی شماره‌ی 19)سرمايه‌هاي انساني
«مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.مدیر اجرایی اسب‌سواری 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
“Horseback Riding Director”; American Camp Association.

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 «مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.
 «مدیر اجرایی اسب‌سواری» مدیریت عملیات فیزیکی در مورد تسهیلات و تجهیزات اسب‌سواری را برعهده می‌گیرد.
 با توجه به مأموریت اردوگاه، «مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد.
 از مسؤولیت‌های مدیراجرایی اسب‌سواری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و سرکشی بر برنامه‌ی اسب‌سواری ایمن و سرگرم‌کننده؛ آموزش مهارت‌ها و نظارت و سرکشی بر کارمندان در زمینه‌ی اسب‌سواری؛ مدیریت تسهیلات و وسایل و تجهیزات فیزیکی در منطقه‌ی ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری؛ برپایی منطقه‌ی اسب‌سواری با توجه و در حین ارائه‌ی آموزش‌ مهارت‌ها در زمینه‌ی اسب‌سواری به کارمندان اردوگاه؛ تدریس و زیرنظر گرفتن استفاده‌ی مناسب از وسایل و تجهیزات؛ مدیریت مراقبت روزانه از اسب‌های اردوگاه؛ هدایت فهرست موجودی اولیه و پایان فصل؛ بررسی و بابینی وسایل و تجهیزات و ایجاد یک فایل یا سند برای تعمیرها؛ بررسی اسب‌ها از نظر نیازها برای حفظ سلامتی، مسائل و مشکلات رفتاری و نیازهای میخ‌های آنان (Tack Needs)؛ هدایت بررسی و بازبینی روزانه از مناطق و وسایل و تجهیرات ایمنی، تمیزی و خوب بودن امور مرتبط با تعمیر؛ اجرای سفارش وسایل و تجهیزات و تدارکات در زمان‌های مورد نیاز و اطمینان یافتن از ورود مواد براساس زمان‌بندی و کمک در بسته‌بندی همه‌ی مواد و تدارکات در پایان فصل.
 «مدیر اجرایی اسب‌سواری» اغلب دارای ارتباط مستقیم با کارمندان حفظ و نگهداری (The Maintenance Staff) در ارتباط با نیازهای مرتبط با تسهیلات و وسایل و تجهیزات انبارهای علوفه، اصطبل‌ها و مراقبت از اسب‌ها و غذا دادن به اسب است.
 در اغلب موارد برنامه‌ی مراقبت از سلامتی و مواقع اضطراری (The Health Care and Emergency Plan)، چگونگی ارتباط‌های بین کارمندان بخش مراقبت از سلامت (Health Care Staff)، مدیر اجرایی اسب‌سواری (Horseback Riding Director) و کارمندان بخش اسب‌سواری را در زمینه‌ی مدیریت مواقع اضطراری و مراقبت‌های مرتبط با خطرهای بالا در این مناطق تعیین می‌کند.
 «مدیر اجرایی اسب‌سواری» اغلب دارای ارتباط مستقیم با کارمندان حفظ و نگهداری (The Maintenance Staff) در ارتباط با نیازهای مرتبط با تسهیلات و وسایل و تجهیزات انبارهای علوفه، اصطبل‌ها و مراقبت از اسب‌ها و غذا دادن به اسب است.
 در اغلب موارد برنامه‌ی مراقبت از سلامتی و مواقع اضطراری (The Health Care and Emergency Plan)، چگونگی ارتباط‌های بین کارمندان بخش مراقبت از سلامت (Health Care Staff)، مدیر اجرایی اسب‌سواری (Health Care Staff) و کارمندان بخش اسب‌سواری را در زمینه‌ی مدیریت مواقع اضطراری و مراقبت‌های مرتبط با خطرهای بالا در این مناطق تعیین می‌کند.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

1 - مقدمه
.امروزه اردوهای سازمان‌دهی شده برای مخاطبین در همه‌ی سنین اعم از: کودکان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، شهروندان مسن، خانواده‌ها برگزار می‌شود و همه نوع اردو اعم از: «اردوهای روزانه»، «اردوها همراه با اقامت شبانه»، «سفرهای کوتاه و درازمدت بیرون اردوگاهی»، «اردوهای خانوادگی یا اعزام‌های دسته‌جمعی»، «اردوهای آموزشی در محیط باز یا اردوهای حفظ محیط‌زیست»، اردوهای ویژه و تخصصی، کنفرانس‌ها و در تمام فصول سال را دربرمی‌گیرد.

اردوگاه‌ها برای میزبانی شایسته و بعضاً برگزاری یا مشارکت در برگزاری چنین دامنه‌ی وسیعی از اردوها از کارمندان و مربیان متفاوتی بهره می‌برند. به‌عنوان مثال در صنعت اردویی افراد در مشاغل ذیل به‌صورت تمام‌وقت در اردوگاه
به فعالیت مشغول هستند:
- مدیر اجرایی اردوگاه؛
- مدیر اداری اردوگاه؛
- معاون مدیر اجرایی اردوگاه یا عضو تیم مدیریت اجرایی اردوگاه؛
- رهبر سفرهای کوتاه‌مدت بیرون اردوگاهی؛
- مدیر مکان و تسهیلات اردوگاهی؛
- مدیر اجرایی خدمات غذایی .

برخی از کارمندان اردوگاه در ایامی از سال و در هنگام برگزاری برخی اردوها نظیر: «اردوها همراه با اقامت شبانه»
در محل اردوگاه اقامت می‌کنند نظیر: «مدیر اجرایی اردوگاه» یا بعضی دیگر از کارمندان اردوگاه.

برخی از کارمندان مانند «مدیر اداری اردوگاه» در فضای اداری بیرون از محدوده‌ی ارائه‌ی خدمات اردوگاهی فعالیت می‌کنند و تنها از بخش‌هایی از اردوگاه بازدید خواهند داشت.

موارد ذیل را می‌توان از مشاغل اردویی رایج در برخی از اردوگاه‌ها برشمرد:
- مدیر اجرایی اردوگاه؛
- دستیار مدیر اجرایی اردوگاه (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- مدیر اجرایی سازمان اردوگاهی (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- مدیر اجرایی خدمات اردوگاهی (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- معاون مدیر اجرایی در عملیات مرتبط با برنامه‌ها (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- مدیر اجرایی اردوگاهی در اردوهای روزانه؛
- مدیر کسب و کار؛
- مشاور اردوگاهی؛
- مشاور اردوگاهی در اردوهای روزانه؛
- مدیر اموال؛
- دستیار حفظ، تعمیر و نگهداری؛
- مدیر مراقبت از سلامتی (اغلب یک پرستار)
- دستیار مراقبت از سلامتی یا ارائه‌دهنده‌ی خدمات کمک‌های اولیه؛
- مدیر خدمات غذایی؛
- مدیر سالن غذاخوری و اجتماعات؛
- آشپز؛
- دستیار آشپزخانه؛
- مدیر اجرایی برنامه‌ها؛
- مدیر اجرایی فعالیت‌های ورزشی (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- مدیر اجرایی اسب‌سواری؛
- کارشناس یا دستیار اسب‌سواری؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - هنر و صنایع دستی؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - دوچرخه‌سواری؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - فعالیت‌های پُرمخاطره، چالشی، هیجان‌انگیز و رقابت‌امیز؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - فعالیت‌های آموزش محیط‌زیست یا شناخت طبیعت؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - ورزش‌های میدانی؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها – ژیمناستیک؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - مهارت‌ها در فضای باز؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - سفال‌کاری و سرامیک؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها - سفرهای کوتاه؛
- کارشناس برنامه‌ها یا رهبر فعالیت‌ها – تیراندازی با کمان؛
- مدیر اجرایی فعالیت‌های آبی یا کرانه‌های آب‌های اردوگاهی؛
- مدیر اجرایی قایقرانی، کایاک و کانو (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- مدیر اجرایی استخر یا دریاچه (در اردوگاه‌های بزرگ)؛
- کارشناس فعاليت‌هاي آبي يا کرانه‌های آب‌های اردوگاهي – قایقرانی؛
- کارشناس فعاليت‌هاي آبي يا کرانه‌های آب‌های اردوگاهي - نجات‌غریق؛
- کارشناس فعاليت‌هاي آبي يا کرانه‌های آ‌ب‌های اردوگاهي - قايقرانی بادبانی؛
- کارشناس فعاليت‌هاي آبي يا کرانه‌های آب‌های اردوگاهي – شنا؛
- کارشناس فعاليت‌هاي آبي يا کرانه‌های آب‌های اردوگاهي - اسكي روي آب. 

مدیر اجرایی اسب‌سواری
با توجه به مأموریت اردوگاه، «مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد. هم‌چنین مدیریت عملیات فیزیکی در مورد تسهیلات و تجهیزات اسب‌سواری را برعهده می‌گیرد.


 
ارائه‌ی گزارش
معمولاً گزارش‌های «مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) به «مدیر اجرایی اردوگاه» (Horseback Riding Director) ارائه خواهد شد. اگرچه در اردوگاه‌های بزرگ، «مدیر اجرایی اسب‌سواری» ممکن است گزارش‌هایش را به «معاون مدیر اجرایی در عملیات مرتبط با برنامه‌ها» ارائه کند.


 
اهداف شغلی
با توجه به مأموریت اردوگاه، «مدیر اجرایی اسب‌سواری» (Horseback Riding Director) مسؤولیت توسعه و ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری را به‌شکلی ایمن، سرگرم‌کننده و متناسب با سن و توانایی‌های شرکت‌کنندگان در اردوگاه برعهده دارد. هم‌چنین مدیریت عملیات فیزیکی در مورد تسهیلات و تجهیزات اسب‌سواری را برعهده می‌گیرد.


 
مسؤولیت‌ها
برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و سرکشی بر برنامه‌ی اسب‌سواری ایمن و سرگرم‌کننده از روش‌های ذیل:
  تدوین طرح درس‌هایی برای تأمین اهداف بلندمدت اردوگاه با کمک «کارشناس یا دستیار اسب‌سواری» (Horse Back Riding Assistant/ Specialist)؛ 
  ارزشیابی از توانایی‌های کارمندان و شرکت‌کنندگان در اردوگاه در زمینه‌ی اسب‌سواری؛ 
  ارائه‌ی فعالیت‌های خلاقانه در زمینه‌ی برنامه‌ی اسب‌سواری؛ 
  زمان‌بندی روزانه و جلسه‌های برنامه‌های اسب‌سواری.

آموزش مهارت‌ها و نظارت و سرکشی بر کارمندان در زمینه‌ی اسب‌سواری از روش‌های ذیل:
  کمک به برنامه‌ریزی و اجرای آموزش مهارت‌ها به کارمندان؛ 
  آموزش مشاوران و کارمندان اردوگاه در قبال مسؤولیت‌های‌شان در زمینه‌ی اسب‌سواری؛ 
  زمان‌بندی و نظارت و سرکشی بر کارمندان در زمینه‌ی اسب‌سواری به‌منظور فراهم آوردن برنامه‌ای ایمن و با کیفیت.

مدیریت تسهیلات و وسایل و تجهیزات فیزیکی در منطقه‌ی ارائه‌ی برنامه‌های اسب‌سواری با روش‌های ذیل:
   برپایی منطقه‌ی اسب‌سواری با توجه و در حین ارائه‌ی آموزش‌ مهارت‌ها در زمینه‌ی اسب‌سواری به کارمندان اردوگاه؛ 
   تدریس و زیرنظر گرفتن استفاده‌ی مناسب از وسایل و تجهیزات؛ 
   مدیریت مراقبت روزانه از اسب‌های اردوگاه؛ 
   هدایت فهرست موجودی اولیه و پایان فصل؛ 
   بررسی و بابینی وسایل و تجهیزات و ایجاد یک فایل یا سند برای تعمیرها؛ 
   بررسی اسب‌ها از نظر نیازها برای حفظ سلامتی، مسائل و مشکلات رفتاری و نیازهای میخ‌های آنان (Tack Needs)؛ 
   هدایت بررسی و بازبینی روزانه از مناطق و وسایل و تجهیرات ایمنی، تمیزی و خوب بودن امور مرتبط با تعمیر؛ 
   اجرای سفارش وسایل و تجهیزات و تدارکات در زمان‌های مورد نیاز و اطمینان یافتن از ورود مواد براساس زمان‌بندی؛ 
   کمک در بسته‌بندی همه‌ی مواد و تدارکات در پایان فصل.


 
سایر مسؤولیت‌ها
 حضور به‌عنوان یک عضو از تیم مدیریت اردوگاه به‌منظور برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت و سرکشی بر موارد ذیل:
  برنامه‌های عصرگاهی و ابتدای شب (Evening Programs)؛ 
  رویدادهای ویژه؛ 
  برنامه‌ها در سرتاسر شب (Overnights)؛ 
  و دیگر فعالیت‌ها در سرتاسر اردوگاه و مسؤولیت‌های اردوگاهی.

 کار کردن با «مدیر اجرایی اردوگاه» (Camp Director) و دیگر کارمندان اداری اردوگاه در جهت توسعه‌ی برنامه‌های ذیل:
  برنامه‌های آموزشی مکمل (Program Curriculum)؛ 
  برنامه‌های پاداش (Award Program)؛ 
  برنامه‌های رهبری (Leadership Program).

 کمک در برنامه‌ریزی هر رویداد ویژه‌ای در یا نزدیک میدان برگزاری اسب‌سواری؛
 حضور در جلسه‌های کارمندان و مدیران؛
 حضور با اشتیاق بالا در همه‌های فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و رهبری‌های اردوگاهی براساس تخصیص وظایف. 


 
ارتباط‌ها
«مدیر اجرایی اسب‌سواری» اغلب دارای ارتباط مستقیم با کارمندان حفظ و نگهداری (The Maintenance Staff) در ارتباط با نیازهای مرتبط با تسهیلات و وسایل و تجهیزات انبارهای علوفه، اصطبل‌ها و مراقبت از اسب‌ها و غذا دادن به اسب است.

در اغلب موارد برنامه‌ی مراقبت از سلامتی و مواقع اضطراری (The Health Care and Emergency Plan)، چگونگی ارتباط‌های بین کارمندان بخش مراقبت از سلامت (Health Care Staff)، مدیر اجرایی اسب‌سواری (Horseback Riding Director) و کارمندان بخش اسب‌سواری را در زمینه‌ی مدیریت مواقع اضطراری و مراقبت‌های مرتبط با خطرهای بالا در این مناطق تعیین می‌کند.


 
وسایل و تجهیزات
«مدیر اجرایی اسب‌سواری» اغلب دارای ارتباط مستقیم با کارمندان حفظ و نگهداری (The Maintenance Staff) در ارتباط با نیازهای مرتبط با تسهیلات و وسایل و تجهیزات انبارهای علوفه، اصطبل‌ها و مراقبت از اسب‌ها و غذا دادن به اسب است.

در اغلب موارد برنامه‌ی مراقبت از سلامتی و مواقع اضطراری (The Health Care and Emergency Plan)، چگونگی ارتباط‌های بین کارمندان بخش مراقبت از سلامت (Health Care Staff)، مدیر اجرایی اسب‌سواری (Health Care Staff) و کارمندان بخش اسب‌سواری را در زمینه‌ی مدیریت مواقع اضطراری و مراقبت‌های مرتبط با خطرهای بالا در این مناطق تعیین می‌کند.


 
صلاحیت‌های شغلی (حداقل آموزش‌ها و تجربه‌ها)
 مدرک به‌روز در زمینه‌ی اسب‌سواری یا مدارک معادل
نسبت به سطح تمرین‌دهندگان (Instructors) که توسط آژانس‌های اسب‌سواری ارائه می‌شود آگاه باشیم. از جمله آژانس‌های بین‌المللی فعال در زمینه‌ی اسب‌سواری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
  انجمن مجاز اسب‌سوای (Certified Horsemanship Association)؛ 
  انجمن ایمنی اسب‌سواری (American Association of Horsemanship Safety).

 مدرک به‌روز در زمینه‌ی کمک‌های اولیه (First Aid) و احیای قلبی، ریوی (Cardiopulmonary Resuscitation) (CPR)
مدرک پیشرفته ممکن است برحسب مکان انجام فعالیت‌ها و اسب‌سواری در مسیرهای دور از اردوگاه ضروری باشد.
 دارای پیشینه در زمینه‌ی نظارت و سرکشی بر برنامه‌های اسب‌سواری مشابه با برنامه‌های اسب‌سواری در اردوگاه.
 دارا بودن تجربه در زمینه‌ی نظارت و سرکشی بر دیگر کارمندان بخش اسب‌سواری.


 
دانش، مهارت‌ها‌ و توانایی‌ها
 آموزش مهارت‌ها و تجربه در زمینه‌ی فعالیت‌های اسب‌سواری در اردوگاه؛
 توانایی زمان‌بندی و نظارت و سرکشی بر کارمندان اردوگاه؛
 اشتیاق بالا و توانایی کار کردن با کودکان، نوجوانان و جوانان در محیط‌های باز در شرایط متنوع و متفاوت.


 
توانایی‌ها
 توانایی برقراری ارتباط و کار کردن با گروه‌های شرکت‌کننده (با توجه به سن و سطح مهارت‌های‌شان) و فراهم آوردن رهنمودهای ضروری برای کارمندان و شرکت‌کنندگان در اردوگاه؛
 توانایی انجام امور ذیل:
  مشاهده‌ی رفتار شرکت‌کنندگان در اردوگاه؛ 
  ارزیابی موارد مقتضی؛ 
  پیش بردن مقررات ایمنی و رویه‌های مواقع اضطراری؛ 
  اِعمال سبک‌های مدیریت رفتاری مناسب.

 توانایی انجام امور ذیل:
  مشاهده‌ی رفتار کارمندان اردوگاه؛ 
  ارزیابی موارد مقتضی؛ 
  پیش بردن مقررات ایمنی و رویه‌های مواقع اضطراری؛ 
  اِعمال سبک‌های مناسب مدیریتی.

 توانایی بینایی و شنوایی برای تشخیص و پاسخگویی به خطرهای محیطی و سایر موارد خطرافرین مرتبط با فعالیت اسب‌سواری؛
 دارا بودن توانایی‌های ذیل:
 توانایی جسمانی برای پاسخگویی مناسب در موقعیت‌هایی که کمک‌های اولیه ضروری است؛
 توانایی کمک به شرکت‌کنندگان در اردوگاه در مواقع اضطراری نظیر: آتش‌سوزی، فرایند انتقال افراد از محل خطر به محل امن (Evacution)، بیماری یا آسیب و صدمه و هم‌چنین دارای بودن توانایی و تحمل مورد نیاز برای نظارت و سرکشی مستمر از شرکت‌کنندگان در اردوگاه.

 برخی دیگر از الزام‌های جسمانی شغل اسب‌سواری که باید افراد بتوانند متحمل شوند عبارت است از:
 نشستن بر روی اسب در زمان‌های طولانی؛
 برخی از خم شدن‌ها، دولا شدن‌ها و حرکت‌های کششی؛
 الزام‌های مرتبط با هماهنگی چشم و دست؛
 کنترل و دردست گرفتن و مهار وسایل و تجهیزات اسب‌سواری؛
 دارا بودن دامنه‌ی شنوایی و بینایی طبیعی برای ثبت وقایع؛
 برقراری ارتباط مناسب با شرکت‌کنندگان در اردوگاه در هنگام تحقق فعالیت‌ها و برنامه‌ها؛
 توانایی جسمی برای بلند کردن و جابه‌جایی 23 کیلوگرم (50 پوند)؛
 اشتیاق بالا به زندگی در محل اردوگاه و ساعت‌ها کار غیرمعمول برای ارائه‌ی برنامه‌ها در تسهیلات  دردسترس قرار گذاشته شده؛
 انجام روزانه‌ی امور در معرض آفتاب و حرارت. 

مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1398/4/8 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود