جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 19
اعضا اعضا: 0
کل کل: 19

 
Childhood Ages 8 to 10a (Program Design and Activities No. 26)
کوچک کردن
Childhood Ages 8 to 10a (Program Design and Activities No. 26)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
 Evolve a moral standard that moves from seeking rewards and avoiding punishments to a more sophisticated understanding of what’s right and wrong and how their own behaviors affect others.

Childhood
Ages 8 to 10


Reference
Originally published in the American Camp Association and Sewataro Camp.


 
Author
American Camp Association and Sewataro Camp.


 
Translated Paper
You can find the translated Persian paper in this address:
http://www.tasnimnoor.com/Default.aspx?tabid=418&EntryID=1839


 
Developmental Milestones
- Spend increasing amount of time with peers.
- Form friendships with others in school and other activities.
- Begin to formulate identity independently of their role within the family.
- Choose to play or socialize in smaller groups (for Girls).
- Gravitate toward socializing with larger groups (for Boys).
- Evolve a moral standard that moves from seeking rewards and avoiding punishments to a more sophisticated understanding of what’s right and wrong and how their own behaviors affect others.


What's on Their Minds
- Begin to compare their progress in appearance, school, and sports performance to others.
- Realize that rules can be altered if it is mutually agreed.
- Compose social groups (e.g., wonder who they will sit with at lunch).
- Share secrets with friends.
- Resolve how to end a fight or disagreement with a peer using words.


Building Parent-Child Relationships
- Support child's emerging individuality.
- Set clearly defined limits that reinforce child's strengths.
- Spend significant time with child in activities; let them direct the play.
- Avoid comparing child's performance to that of others.
- Ask specific, open-ended questions about your child’s peers, activities in school, and life outside the home.


Maximize the Camp Experience
- Share some aspects of the camp selection process (e.g., what kind of camp, how long to stay, whether to go with a friend or not).
- Identify goals of camp with child and fit the camp to these goals (i.e., work together to find a camp that matches your child’s interests and abilities).
- Allow child to assume responsibility for camp preparation (e.g., help to shop for necessities, help to pack, help to complete registration forms).
- Consider a camp that offers special programs for a specific strength you have identified in your child (see above).
- Reserve a family time for activities and conversation about the camp, about coping with homesickness, about keeping in touch through letter writingursuits.


Sewataro Camp
Eligibility: Campers entering 2nd and 3rd grade
These are exciting ages for campers at Sewataro. Tribes in Bear Camp have the full complement of camp activities including tennis, canoeing and kayaking on their own, archery, and the extremely popular Adventure Challenge (zip-line, low and high ropes courses, and climbing tower). At Sewataro, we honor the fact that this is a time when campers are developing independence, while balancing it with the fact that they still need kind supervision and encouraging instruction. We start to see real development of physical skills as coordination develops and of interpersonal skills as children become more aware of their role in the larger group as a whole. As a result, Bear campers are able to handle more group initiatives and are given plentiful opportunities to apply their social skill learning in the camp surroundings. The schedule and program are designed to allow our 2nd and 3rd graders to flourish during their time at Sewataro.


Activities
Bear campers enjoy a mix of the following activities throughout the course of a week.

- The Great Outdoors
Campcraft
Campcraft is the art of outdoor camping. At Campcraft, campers learn how to safely enjoy the outdoors and camping through activities like fire-building & campfire cooking, GPS & orienteering, knot tying and lashing, rope making, setting up a campsite, shelter building, stalking/tracking/trailing and learning Leave No Trace™ principles and basic wilderness first aid procedures.

Fishing
Fishing at Camp Sewataro is one of the campers’ all-time favorite activities. The fishing pond is stocked with bass, trout, sunfish, and perch. Campers are introduced to the values of conservation, instilling a proper respect for all living things. They are taught safe operation of fishing rods and reels and they practice their fishing skills. Our instructors assist the campers with baiting and casting. We practice a catch-and-release policy.

Gardening
Campers learn new skills, have fun, play and develop self-confidence by spending time in the garden tending plants and growing their own food. They care for and tend plants, learn about cause and effect, botany, nutrition and simple construction.
Once the food in the garden is ready, campers will harvest what they’ve grown and cook with it! They will learn about healthy eating and nutrition, safety in the kitchen, measurements, reading and following a recipe, prep and cooking techniques and clean up.

Horseback Riding
Pam Duggan of Northgate Farm runs our riding program at the Barn. Campers 5 and up have the choice of selecting riding lessons 1-2 times a week and riding is open to all levels from complete beginners to polished show riders. No prior riding experience is required. Campers are taught English style riding with an emphasis on the Hunt Seat and Jumper discipline. They are grouped by their level of riding experience to provide for proper instruction.
Campers with prior riding experience receive more advanced instruction to ensure they are challenged in all aspects of their riding education! Classes are small and each child will work with their own horse with an assistant by their side. There is an additional cost for this activity.

Nature
At Nature, the curiosity of each camper is emphasized. Campers will be encouraged to notice and observe the world around them with a focus on conservation. They will learn to identify and observe the animals, birds, fish, insects, trees, plants, soil, rocks and minerals and the weather of Sewataro. They’ll explore how all of the above interact and coexist at camp.

- Adventure Challenge
Low Ropes
A new addition in 2011, the Low Ropes Challenge course features eight different challenges: the Twitch-It Log, the Wall, Whale Watch, the Spider Web, the Mohawk Walk, and the Rope Swing, as well as the Trust-Building Platform and Suspended Log, which were new additions in 2015. All are designed to encourage campers to take safe risks with the support of their group.

Rock Climbing
Campcraft is the art of outdoor camping. At Campcraft, campers learn how to safely enjoy the outdoors and camping through activities like fire-building & campfire cooking, GPS & orienteering, knot tying and lashing, rope making, setting up a campsite, shelter building, stalking/tracking/trailing and learning Leave No Trace™ principles and basic wilderness first aid procedures.

Zip Line
The Zip Line is one of Sewataro’s newest and also one of the campers’ favorite activities. The 300 foot zip allows the campers to soar through the air with the support of the rest of the tribe from the ground. Led by our certified SOAR counselors, safety and fun are the emphasis of this exciting activity.

- Individual Sports
Archery
Campers in the Bear and Eagle sections and Senior Campers have archery at least once a week. The archery program is run by two certified archery instructors who assist the campers in safety and technique. Campers are given creative challenges that encourage them to develop skills like stance, loading and aiming.

Golf
Campers have golf biweekly. Campers will work on chipping, pitching, putting, and driving skills as well as learning the rules and etiquette of the game. Other skills that are taught are grip and club angle, body movement throughout the shot, follow through and force. Rising kindergartners and first graders in the Fox Section will mostly work on the putting green with mini golf activities.

Target Paintball
Campers in the Bear and Eagle sections have Paintball biweekly. The campers learn safety and technique and are given creative challenges to work on aiming. This is paintball at its safest, with safety goggles, special commands and limited gun movement.

Tennis
Campers have tennis at least once a week. Our two tennis instructors will each take a section of the tribe and work with the campers on one of three courts. Within the past two years, we have shifted our tennis lesson experience to the Quickstart approach. This method gets every camper playing and improving on individual skills: forehand, backhand, volleying and serving. Campers also learn the rules and etiquette of the game. Rising kindergartners and first graders in the Fox Section will be introduced to tennis instruction, using the QuickStart tennis play format.

- Creative Arts
Crafts

Campers are guided by caring instruction to create a series of crafts projects that they can take pride in and that parents will want to keep and treasure. They are challenged creatively, experimenting with new mediums, forming useful finished projects and learning to enjoy craft as an art form.

Drama
Drama is an opportunity for campers to use their imagination, take safe risks being on stage in front of a group, work together to plan and perform, learn improvisational techniques and how to be an appreciative audience. The Drama period is a time when the campers can practice skits they have been working on for Closing Exercises or they can participate in games and activities that put the campers into acting roles. These activities help develop cooperation and confidence as each camper is an important member of a whole group in this creative process.

Music Studio
Music Studio is a time when our campers can engage with their musical and creative selves. There are various instruments and activities that campers participate in that help them in the exploration of new creations. Emphasis is placed on the creativity of the campers as many of the music studio activities allow outlets for creative group efforts in a musical setting.

Variety
Variety is an activity which focuses on music and learning skills that pertain to music, such as listening, singing and movement. In Variety, campers learn many different songs, mostly from the “camp” or folk genre. They play rhythm and rhyme games and the older campers write songs of their own. Fox and Bear campers will perform one of the songs they learn at Variety at the Overday (if signed up for a session which contains the Overday).

- Water Sports
Instructional Swim
Our waterfront staff of over 25 certified swim instructors, led by 4 experienced Supervisors, teach children the Red Cross skills they need to learn to swim and become stronger, more confident swimmers whatever their level. Campers have instructional swim every day. After an initial assessment, campers are placed in an appropriate group based on their swimming ability. The campers work in small groups led by one of our certified water safety instructors. Once they master the skills taught to their group, campers are advanced individually into a new group where they work on the next set of skills.

Free Swim
Every tribe has one morning activity period of free swim. Campers swim within their swim group in either our pools or our swimming pond. Free swim allows our campers to have fun while engaging in safe water activities. Campers are carefully guarded by over 25 certified swim instructors, led by 4 experienced Supervisors, while they play in the water and use the skills they learn in lessons.

Canoeing
When Fox campers come to boating, they are taken on canoe rides with the counselors. Bear and Eagle section and Senior Campers have instructional canoeing with our two lifeguard and small craft certified boating counselors. Beginners work on skills like safety, learning the parts of the boat, boarding and docking and straightaway stroke. Campers then progress to learning the draw and J stroke, pivot turns, and more! Eagle section and Senior Campers that attend camp for our longer sessions have the opportunity to use the skills they learn on the canoe trip at the end of the summer.

Kayaking
Bear and Eagle section and Senior Campers have instructional kayaking with our two lifeguard and small craft certified boating counselors. Beginners work on skills like safety, learning the parts of the boat, boarding and docking and basic strokes. Campers then progress to learning more advanced strokes and basic rescue techniques.

- Team Sports
Basketball
At basketball, campers will learn skills such as dribbling, passing and shooting. Some favorite basketball activities are Knock Out and HORSE.
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities.

Lacrosse
Campers in the Bear and Eagle sections and Senior Campers play a safety-conscious version of lacrosse (with goggles, soft sticks and no checking). At lacrosse, campers will learn skills such as cradling, passing and shooting. Some favorite lacrosse activities are Cradling Tag and Clean it Up!
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities.

Soccer
At soccer, campers will learn skills such as dribbling, passing and shooting. Some favorite soccer activities are Steal the Bacon and Builders & Bulldozers.
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities.

Softball
Campers in the Bear and Eagle sections and Senior Campers play softball. Campers will learn skills such as throwing, catching, hitting and running the bases. Some favorite softball activities are Pickle and Hitting Derby.
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities.

Street Hockey
At street hockey, campers will learn skills such as stick handling, passing and shooting. Some favorite street hockey activities are Partner Passing and Pirates & Sailors.
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities.

Volleyball
At volleyball, campers will learn skills such as volleying, bumping, setting and serving. Some favorite volleyball activities are Newcomb and Dr. Dodge.
As with all of our sports activities, campers are introduced to concepts such as teamwork and sportsmanship in a non-competitive atmosphere. Groups are introduced to skills through games and drills. Instruction for older campers and those that stay for longer sessions will shift from drill-based to more game-based activities. 
Vocabulary
Alter
تغییر در شخصیت، ظاهر، مسیر و غیره
Change in character, appearance, direction, etc.

Appreciative
احساس کردن یا نشان دادن احترام یا خوشایند بودن
Feeling or showing gratitude or pleasure.

Assume
پذیرش یک واقعیت بدون اثبات آن
Accept as true without proof.

Audience
حضار
The assembled spectators or listeners at an event.

Boarding
سوار شدن بر قایق
Boarding is the entry of passengers onto a vehicle, usually in public transportation. Boarding starts with entering the vehicle and ends with the seating of each passenger and closure of the doors. The term is used in road, water and air transport (for example, passengers board a coach).

Checking
برخورد فیزیکی مستقیم با یار حریف
Checking in lacrosse is direct physical contact with a member of the opposite team. The intent of checking is to try to dislodge the ball from an opponent's stick, to disrupt the other player in some way, or to block an opponent from shooting, passing or picking up a loose ball.

Chip
ضربه‌ی کوتاه - شوت به‌سمت چمن در فواصل کوتاه در ارتفاعی پایین
This is used to describe a shot that is propelled towards the green and onto the green from a short distance at a low height.

Compose
تدوین یا ایجاد یک کار هنری به‌خصوص موسیقی یا شعر
Write or create (a work of art, especially music or poetry).

Conversation
تبادل گفتگوهای رسمی اعم از: خبر و ایده بین دو فرد یا بیش‌تر
An informal spoken exchange of news and ideas between two or more people.

Cradling
حفظ توپ
Cradling is used by a player to maintain possession of the ball. While the ball is in the pocket of the stick head, the wrists of the player are twisted back and forth to keep the ball in the pocket. This technique should be practiced while standing or running to gain proficiency in maintaining possession of the ball at all time.

Disagreement
تعارض در اعتقادات یا اعمال یا خصوصیات شخصیتی و اختلاف‌نظر
A conflict of people's opinions or actions or characters.

Docking
پهلو گرفتن و بستن به یک اسکله
(Of a ship) Come into a dock and tie up at a wharf.

Drill
آموزش از طریق تمرین‌های تکراری
Instruction by means of repeated exercises.

Emerge
به‌تدریج دیده شدن یا ظهور یافتن
شهرت یافتن
Become gradually visible or apparent
(of facts) Become known.

Engage
حضور یافتن در
Participate or become involved in.

Evolve
رشد تدریجی
Develop gradually.

Fit
تجهیز کردن
فراهم کردن مکان یا زمان برای امری
To equip; outfit
To provide a place or time for.

Gravitate
جذب شدن به یک مکان، شخص یا چیز
Be drawn towards a place, person, or thing.

Harvest
جمع شدن برای به‌دست آوردن محصول
Gather as a harvest.

Improvise
بالبداهه
Create and perform (music, drama, or verse) spontaneously or without preparation.

Individuality
شایستگی یا شخصیت متمایز
Distinctive quality or character.

Mutually
متقابلاً
In a mutual or shared manner.

Necessity
ضرورت
The state or fact of being necessary.

On stage
بر روی صحنه
(In a theatre) On the stage and so visible to the audience.

Period
توقف کامل
A full stop.

Quickstart
آموزش سریع

Reinforce
استحکام بخشیدن - قدرت دادن
Give added strength to.

Reserve
ترتیب دادن یک صندلی، بلیط و غیره جهت حفظ استفاده برای شخصی به‌خصوص
Arrange for (a seat, ticket, etc.) to be kept for the use of a particular person.

Resolve
یافتن یا ارائه‌ی راه‌حل برای مشکلی
Settle or find a solution to.

Soar
اوج گرفتن - پرواز کردن در ارتفاعات
Fly or rise high into the air.

Socialize (also socialise)
ایجاد ارتباط اجتماعی با دیگران
نشان دادن رفتارهایی برای پذیرش در اجتماع
Mix socially with others
Make (someone) behave in a way that is acceptable to society.

Sophisticated
بسیار پیچیده
(Of a machine, system, or technique) Highly complex.

Stop for (someone or something)
توقف مختصر در حرکت
To cease moving for some amount of time.

Stroke
ضربه
An act of hitting.

Tribe
گره‌های سیاسی یا فرهنگی متمایز
A distinctive close-knit social or political group.

Wonder
فعالیت یا موفقیت فوق‌العاده و قابل‌توجه
An extraordinary or remarkable act or achievement.
 
1398/5/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود