جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
اصول مدیریت در اردوها، تیم‌ها و کاروان‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 49)
تاريخ : 22/9/1398
اردوی خانوادگی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 48)
تاريخ : 22/8/1398
اردوهای علمی - تفریحی دانش‌اموزان (با معرفی جاذبه‌های جهانگردی مازندران) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 47)
تاريخ : 22/7/1398
اصول سرپرستی و مدیریت اردوها، کاروان‌ها و مسابقه‌های ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 46)
تاريخ : 22/6/1398
احکام اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 45)
تاريخ : 23/5/1398
کمک‌های اولیه و فوریت‌های پزشکی در مدرسه و اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 44)
تاريخ : 15/2/1398
اردوها و مسابقات ورزشی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 43)
تاريخ : 15/1/1398
اردوهای تربیتی (اصول و روش‌های علمی) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 42)
تاريخ : 22/12/1397
اردو - ارتقای مهارت‌های اجتماعی (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 41)
تاريخ : 15/11/1397
مجموعه احادیث کار فرهنگی - شماره‌ی 13 - اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 40)
تاريخ : 14/10/1397
آرشيو     
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 21
اعضا اعضا: 0
کل کل: 21

 برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت سوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین میان کودکی (8 الی 10 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 26)
کوچک کردن
برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت سوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین میان کودکی (8 الی 10 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 26)
طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها
در افراد سنین 8 الی 10 سال شاهد رشد تدریجی در استانداردهای اخلاقی شامل موارد ذیل هستیم: حرکت از جستجو در پاداش‌ها و اجتناب از تنبیه‌ها؛ درک بسیار پیچیده از آن‌چه صحیح و ناصحیح است و چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای خود بر دیگران.
 

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی
با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت سوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه

در اولین سنین میان کودکی (8 الی 10 سال)
 
 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 افراد در سنین 8 الی 10 سال زمان زیادی را صرف هم‌نوعان‌شان می‌کنند.
 در افراد سنین 8 الی 10 سال شاهد رشد تدریجی در استانداردهای اخلاقی شامل موارد ذیل هستیم: حرکت از جستجو در پاداش‌ها و اجتناب از تنبیه‌ها؛ درک بسیار پیچیده از آن‌چه صحیح و ناصحیح است و چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای خود بر دیگران.
 نوع اردو و اردوگاه، ‌مدت زمان اقامت در اردو و اردوگاه و همراهی با یک دوست در اردو و اردوگاه را می‌توان با شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در سنین 8 الی 10 سال درمیان گذاشت.


 


 

اشاره
مقاله‌ی حاضر بخش سوم از مجموعه مطالبی است که ما را با نیازهای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با توجه به مقاطع سنی مختلف آنان آشنا می‌‌کند. بخش‌های بعدی شامل موارد ذیل خواهد بود:
- سخنی درباره‌ی اردوها با حضور شرکت‌کنندگان با مقاطع سنی مختلف در کنار یکدیگر؛
- درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در سنین مختلف؛‌
- بهترین سن برای شرکت در اردو و اردوگاه؛
- موردکاوی. 
سنین میان‌کودکی - 8 الی 10 سال
مراحل بااهمیت رشد
مراحل بااهمیت رشد افراد در سنین 8 الی 10 سال عبارت است از:
  زمان زیادی را صرف هم‌نوعان‌شان می‌کنند؛ 
  در مدرسه و سایر فعالیت‌ها در پی دوستی با دیگران هستند؛ 
  شروع می‌کنند به ایجاد فرمولی برای شخصیت مستثل برای خودشان با توجه به نقش‌شان در خانواده‌ی‌شان؛ 
  انتخاب بازی‌ها یا اجتماعی شدن (نشان دادن رفتارهای مورد پذیرش در اجتماع) در گروه‌های کوچک (ویژه‌ی دختران)؛ 
  تمایل به اجتماعی شدن (نشان دادن رفتارهای مورد پذیرش در اجتماع) در گروه‌‌های بزرگ (ویژه‌ی پسران)؛ 
  رشد تدریجی در استانداردهای اخلاقی شامل موارد ذیل:
- حرکت از جستجو در پاداش‌ها و اجتناب از تنبیه‌ها؛
- درک بسیار پیچیده از آن‌چه صحیح و ناصحیح است؛
- چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای خود بر دیگران.


 
در فکرشان چه می‌گذرد؟!
در پاسخ یه این سؤال که در فکر افراد در سنین 8 الی 10 سال چه می‌گذرد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  آغاز مقایسه‌ در رشدشان با دیگران در زمینه‌هایی نظیر ذیل: 

- ظاهرشان؛
- عملکردشان در مدرسه؛
- عملکردشان در فعالیت‌های ورزشی.

  درک این امر که قوانین می‌تواند دستخوش تغییر شود اگر به‌طور متقابل مورد پذیرش قرار گیرد؛ 
  ایجاد گروه‌های اجتماعی
به‌عنوان مثال:‌ تلاش فوق‌العاده برای ارتباط با کسانی که در کنار آنان در میز ناهار نشسته‌اند؛ 
  در میان گذاشت موارد محرمانه در زندگی‌شان با دوستان‌شان؛ 
  یافتن راه‌حل‌های زبانی برای چگونگی پایان دادن به یک دعوا یا اختلاف‌نظر یا تعارض‌ها با هم‌نوعان. 
ایجاد ارتباط با والدین
افراد در سنین 8 الی 10 سال در ارتباط با والدین دارای ویژگی‌های ذیل هستند:

 نیاز به پشتیبانی در زمینه‌ی رشد تدریجی و ظهور شخصیت‌ها به‌شکلی متمایز و دارای شایستگی؛
 نیاز به تعیین محدودیت‌های تعریف شده که موجب استحکام شخصیت چنین کودکانی شود؛
 نیاز به صرف زمانی بسیار با کودکان در فعالیت‌ها و اجازه دادن به آنان به هدایت آن فعالیت‌ها؛
 نیاز به اجتناب از مقایسه شدن در زمینه‌ی عملکرد یا دیگر کودکان؛،
 نیاز به طرح سؤال‌های ویژه و بی‌پایان در زمینه‌های ذیل:

- هم‌نوعان‌شان؛
- فعالیت‌ها در مدرسه؛
- زندگی در خارج از منزل 
حداکثر تجربه‌ی اردویی و اردوگاهی
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی حداکثر تجربه‌های اردویی و اردوگاهی افراد در سنین 8 الی 10 سال دانست:

 در میان گذاشتن جنبه‌هایی از فرایند انتخاب اردو و اردوگاه
نظیر موارد ذیل:

- نوع اردو و اردوگاه؛
- مدت زمان اقامت در اردو و اردوگاه؛
- همراهی با یک دوست در اردو و اردوگاه.

 تعیین اهداف اردو و اردوگاه با نیاز کودکان و ایجاد تناسب بین اردو و اردوگاه با آن اهداف
به‌عنوان مثال: همکاری برای یافتن اردوگاهی که با علایق و توانایی‌های کودکان تناسب داشته باشد؛

 
اجازه دادن به کودکان در پذیرش مسؤولیت‌های‌شان در آماده‌سازی اردو و اردوگاه
به‌عنوان مثال می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- کمک به تأمین موارد ضروری؛
- کمک به بسته‌بندی موارد ضروری (Pack)؛
- کمک به تکمیل برگه‌های ثبت‌نام (Registration Forms).

 درنظر گرفتن یک اردو و اردوگاه برای ارائه‌ی برنامه‌ها جهت استحکام ویژه و تعریف شده برای کودکان‌مان؛

 
گرفتن وقت قبلی از خانواده برای فعالیت‌ها و گفتگوها در زمینه‌ی اردو و اردوگاه در زمینه‌های ذیل:
- سازگاری با دلتنگی (Homesickness)؛
- حفظ ارتباط از طریق نامه‌نگاری.  
موردکاوی - اردوگاه سیواتارو (Sewataro)
برنامه‌ی اردویی بیِر (Bear Camp) به شرکت‌کنندگانی در اردو و اردوگاه ارائه می‌شود که در سال دوم و سوم دبستان تحصیل می‌کنند. این مقطع سنی یکی از هیجان‌انگیزترین سنین برای فعالیت‌های اردویی محسوب می‌شود. گروه‌های شرکت‌کنندگان در اردوی بیِر از فعالیت‌های اردویی مککل بسیاری نظیر موارد ذیل بهره‌مند می‌شوند:
 تنیس؛
 کانو (Canoeing)؛
 کایاک (Kayaking)؛
 تیر و کمان؛
 فعالیت‌های معمول پُرمخاطره و چالش‌انگیز
مانند:

- خطوط زیپ (Zip-Line)؛
- فعالیت با طناب در سطح پایین و بالا (Low and High Rope Courses)؛
- بالا رفتن از برج (Climbing Towers).

حضور در اردوگاه سیواتارو (Sewataro) زمانی برای شرکت کنندگان محسوب می‌شود تا موجب رشد روحیه‌ی استقلال (Independence) در شرکت‌کنندگان شوند. نظارت همراه با مهربانی و ارائه‌ی رهنمودهایی برای تشویق شرکت‌کنندگان از دیگر مسؤولیت‌های دست‌اندرکاران این اردوگاه به‌حساب می‌‌آید. از مزایای حضور در این اردوگاه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- رشد مهارت‌های جسمانی؛
- رشد مهارت‌های ارتباط بین افراد (Interpersonal Skills)
- ایجاد آگاهی از نقش‌شان در گروه‌های بزرگ‌تر به‌عنوان یک کل؛
- توانایی در دست گرفتن ابتکار عمل (Initiatives) در گروه؛
- فراهم آمدن فرصت‌های بی‌شمار برای اِعمال مهارت‌های اجتماعی‌شان در جهت یادگیری از محیط‌های پیرامونی اردوگاهی (Camp Surroundings).


برنامه‌ها و زمان‌بندی‌ها در اردوگاه سیواتارو (Sewataro) به‌گونه‌ای انجام شده است که به افراد هشت الی ده ساله اجازه می‌دهد در زمان حضور در اردوگاه به شکوفایی دست یابند. 


 
فعالیت‌ها
شرکت‌کنندگان هشت الی ده ساله در اردوگاه سیواتارو (Sewataro) از ترکیبی از فعالیت‌های آتی بهره‌مند می‌شوند:

 فعالیت‌ها در محیط باز (The Great Outdoors)
فعالیت‌ها در محیط باز برای شرکت‌کنندگان هشت الی ده ساله در اردوگاه سیواتارو شامل فعالیت‌های ذیل است:

 مهارت‌های اردویی (Campcraft) 
مهارت‌های اردویی عبارت است از: هنر اردو در محیط باز (Outdoor). در فعالیت‌های مهارت‌های اردویی، شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌آموزند چگونه به‌شکلی ایمن از محیط‌های باز و فعالیت‌های اردویی در آن نظیر ذیل بهره ببرند:

  ایجاد آتش (Fire- Building)؛ 
  آشپزی با برپایی آتش اردوگاهی (Campfire Cooking)؛ 
  موقعیت‌یابی (Global Positioning System) و جهت‌یابی (Orienteering)؛ 
  گره زدن (Knot Tying)، به یکدیگر بستن (Lashing) و ایجاد طناب (Rope Making)؛ 
  برپا کردن محل اردویی (Setting up a Campsite)؛ 
  ایجاد سایبان (Shelter Building)؛ 
  پیاده‌روی (Stalking)، مسیریابی (Tracking)، حرکت در مسیرهای اردویی (Trailing) و یادگیری مبانی «هیچ ذره‌ای را در محیط رها نکنید!» (Leave No Trace)؛ 
  مبانی رویه‌های کمک‌های اولیه‌ی اصولی در حیات‌وحش (Basic Wilderness First Aid Procedures).


 ماهی‌گیری (Fishing) 
ماهی‌گیری در اردوگاه سیواتارو (Sewataro)، یکی از فعالیت‌های همواره مورد علاقه‌ی شرکت‌کنندگان در اردوگاه به‌حساب می‌آید. حوضچه‌ی ماهی‌گیری (Fishing Pond) از ماهی‌هایی نظیر: باس (ماهی خاردار) (Bass)، ماهی قزل‌آلا (Trout)، خورشید ماهی (Sunfish) و ماهی لوتی (Perch) پر شده است.

شرکت‌کنندگان در اردوگاه با ارزش‌های حفظ محیط‌زیست آشنا می‌شوند و به‌تدریج به آنان القا می‌شود که به همه‌ی موجودات زنده باید احترام بگذارند. آنان می‌آموزند که چگونه به‌شکلی ایمن از میله‌ها و قرقره‌های ماهی‌گیری استفاده کنند و مهارت‌های ماهی‌گیری را تجربه خواهند کرد. آنان با ایجاد طعمه (Baiting) و طعمه‌گذاری (Casting) آشنا خواهند شد. هم‌چنین گرفتن و رها کردن ماهی را می‌آموزند. 


 باغبانی (Gardening) 
شرکت‌کنندگان در اردوگاه، مهارت‌های جدیدی را یاد می‌گیرند؛ سرگرم می‌شوند و عزت‌نفس‌شان با گذشت زمان در باغبانی و تمایل‌شان به رشد گیاهان و غذای خود رشد می‌یابد. آنان از گیاهان مراقبت می‌کنند و به آن تمایل دارند؛ هم‌چنین درباره‌ی موارد ذیل می‌آموزند: 

  علل و آثار (Cause and Effect)؛ 
  گیاهان؛ 
  غذا؛ 
  ایجاد سازه‌های باغبانی ساده (Simple Construction).


اولین‌باری که غذا در باغ اردوگاه آماده می‌شود شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه برای مشاهده و به‌دست اوردن محصول گردهم می‌آیند تا شاهد رشد گیاهان و غذایی باشند که با آن، پخت کرده‌اند! آنان درباره‌ی موارد ذیل خواهند آموخت:
  غذا و تغذیه‌ی سالم؛ 
  ایمنی در آشپزخانه؛ 
  اندازه‌گیری‌ها؛ 
  مطالعه و پیروی از دستورالعمل‌ها؛ 
  تکنیک‌های آماده‌سازی و پخت غذا؛ 
  تمیز کردن کامل.


 اسب‌سواری (Horseback Riding) 
شرکت‌کنندگان در اردوگاه که دارای سنین 5 سال به بالا باشند فرصت خواهند داشت یک الی دو بار در هفته اسب‌سواری را برگزینند و این فعالیت در همه‌ی سطوح از ابتدایی تا سوارکاری نمایشی در سطح پیشرفته ارائه می‌شود. هیچ‌گونه پیش‌نیازی ضرورت ندارد.

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه، سبک سوارکاری انگلیسی را می‌آموزند و بر نشستن بر روی اسب برای شکار (Hunt Seat) و ساز و کارهای پریدن با اسب (Jumper Discipline) نسز آشنا می‌شوند.

برای این‌که رهنمودهای مناسب و متناسبی به آنان ارائه شود افراد برحسب سطح اسب‌سواری‌شان گروه‌بندی می‌شوند. به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که دارای تجربه‌ی اسب‌سواری هستند رهنمودهای پیشرفته‌تر در سطحی ارائه می‌شود که در تمامی جنبه‌های آموزش‌های اسب‌سواری در چالش واقع شوند! (کمی بالاتر از سطح یادگیری‌شان به آنان مهارت‌های اسب‌سواری آموخته می‌شود).

کلاس‌های اسب‌سواری، کوچک هستند و هر کودک همراه با یک دستیار با اسب خودش اسب‌سواری خواهد کرد. بنابراین هزینه‌ی بیش‌تری بابت این فعالیت از آنان دریافت خواهد شد. 


 حضور در طبیعت (Nature)
در طبیعت بر روحیه‌ی کنجکاوی (Curiosity) هر شرکت‌کننده در اردو تأکید می‌شود. شرکت‌کنندگان در اردو تشویق می‌شوند تا متوجه و مشاهده‌گر دنیای اطراف‌شان باشند و بر محیط‌زیست تمرکز کنند. آنان می‌آموزند حیوانات، پرندگان، ماهی‌ها، حشرات، درختان، گیاهان، خاک، صخره‌ها، مواد معدنی و آب و هوای اردوگاه سیواتارو (Sewataro) را شناسایی و مشاهده کنند. آنان کشف می‌کنند که چگونه با محیط‌زیست‌شان ارتباط متقابل و همزیستی داشته باشند.


 فعالیت‌های چالش‌برانگیز و پُرمخاطره (Adventure Challenge) 
فعالیت‌های چالش‌برانگیز و پُرمخاطره برای شرکت‌کنندگان هشت الی ده ساله در اردوگاه سیواتارو شامل فعالیت‌های ذیل است:

 فعالیت‌ها با طناب در سطح پایین (Low Ropes)
فعالیت‌ها با طناب در سطح پایین شامل هشت فعالیت مختلف است:

- کنده‌ی درخت را تکان بده (The Twitch It Log)؛
- دیوار (The Wall)؛ 
- مشاهده‌ی نهنگ (Whale Watch)؛
- تار عنکبوت (The Spider Web)؛
- قدم زدن موهاوک (The Mohawk Walk)؛
- تاب خوردن با طناب (The Rope Swing)؛
- سکوی ایجاد اعتماد (The Trust-Building Platform)؛
- کنده‌ی درخت معلق (The Suspended Log).


 صخره‌نوردی (Rock Climbing) 

صخره‌نوردی یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌های ورزشی در اردوگاه سیواتارو (Sewataro) محسوب می‌شود. هدایت این برنامه توسط کارشناسان خبره انجام می‌شود؛‌ هم‌‌چنین از وسایل ایمن در این فعالیت استفاده می‌شود؛ شش مسیر متفاوت تعبیه شده است که می‌توان صدای زنگی را به‌صدا درآورد که در سرتاسر اردوگاه صدای آن شنیده می‌شود.

 خطوط زیپ (Zip Line) 
خطوط زیپ یکی از جدیدترین و هم‌چنین یکی از مورد پسندترین فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی است. خطوط زیپ اردوگاه سیواتارو (Sewataro) به‌طول 90 متر (حدود 300 فوت) در هوا معلق است و بقیه‌ی اعضای گروه از زمین پشتیبانان بازیکنان خواهند بود. امنیتی و سرگرمی در این فعالیت هیجان‌انگیز درنظر گرفته شده است.


 ورزش‌های انفرادی (Individual Sports) 
ورزش‌های انفرادی برای شرکت‌کنندگان هشت الی ده ساله در اردوگاه سیواتارو شامل چهار فعالیت مختلف ذیل است:

 تیر و کمان (Individual Sports)
شرکت‌کنندگان در اردوگاه سیواتارو حداقل هفته‌ای یک‌بار از تیر و کمان بهره‌مند می‌شوند. برنامه‌ی تیر و کمان توسط
دو مربی دارای مدرک ارائه می‌شود که در زمینه‌ی ایمنی و تکنیک به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه کمک می‌کنند. برای شرکت‌کنندگان در این فعالیت، چالش‌های خلاقانه‌ای درنظر گرفته می‌شود که در آن تشویق می‌شوند مهارت‌های خود در زمینه‌های ذیل را رشد دهند: 

- طرز ایستادن (Stance)؛
- گذاشتن تیر در کمان (Loading)؛
- هدف‌گیری (Aiming).

 گلف (Golf)
شرکت‌کنندگان در اردوگاه سیواتارو هر دو هفته یک‌بار در فعالیت گلف شرکت می‌کنند. آنان در زمینه‌‌های ذیل فعالیت می‌کنند:
- ضربه‌ی کوتاه (ضربه‌های هوایی کوتاه از نزدیکی‌های گرین) (Chipping)؛
- ضربه‌ی بلند (Pitching)؛
- مهارت‌های ضربه زدن با چوب (Driving Skills)
همانند: یادگیری قوانین و آداب گلف. .

مهارت‌های دیگری که آموخته می‌شود عبارت‌اند از:
- دسته‌ی چوب گلف و زاویه‌ی کلاب (Grip and Club Angle)؛
- حرکت بدنی در حین شوت (Body movement throughout the shot)؛
- حرکت‌های تکمیلی بعد از تماس چوب گلف با توپ و اعمال نیرو (Follow through and Force).

برای کودکان در مراحل ابتدایی کودکی و میان‌کودکی، گرین‌ها (محل‌های مخملی شکل در انتهای هر میدان) (Green) در زمین فعالیت‌های مینی‌گلف (Mini golf) استقرار خواهند یافت.

 پینت‌بال (Target Paintbal) 
شرکت‌کنندگان در اردوگاه سیواتارو هر دو هفته یک‌بار در فعالیت پینت‌بال شرکت می‌کنند. آنان موارد ذیل را در این فعالیت می‌آموزند:

  ایمنی؛ 
  تکنیک؛ 
  چالش‌های مفروض در کار در زمینه‌ی هدف‌گیر.


در این فعالیت از عینک‌های ایمنی (Safety Goggles)، دستورهای ویژه (Special Commends) و حرکت محدود اسلحه (Limited Gun Movement) بهره‌برداری می‌شود.

 تنیس (Tennis) 
شرکت‌کنندگان در اردوگاه سیواتارو حداقل یک‌بار در هفته، تنیس بازی می‌کنند. دو مربی تنیس، مربی‌گری بخشی از گروه شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه را برعهده می‌گیرند و با آنان در یکی از سه زمین تنیس کار می‌کنند.

در طی دو سال گذشته تجربه‌های درسی تنیس دچار تحول شده است و رویکرد آموزش سریع (Quickstart Approach) مطرح شده است. در این روش به هر بازیکن آموزش‌هایی برای بازی و بهبود در مهارت‌های فردی نظیر ذیل ارائه می‌شود: 

 فورهند (Forhand)؛
 بک‌هند (Backhand)؛
 سرضرب (Volleying)؛
 سرویس (Serving).


شرکت‌کنندگان در این فعالیت هم‌چنین قوانین و آداب بازی را یاد می‌گیرند. کودکان در اولین سنین کودکی (5 الی 77 سال) از رهنمودهای تنیس مقدماتی بهره‌مند خواهند شد و از قالب‌های آموزش سریع بازی تنیس (QuickStart Tennis Play Format) استفاده خواهد شد. هنرهای خلاقانه (Creative Arts)
هنرهای خلاقانه شامل فعالیت‌های ذیل است:

 صنایع دستی (Crafts) 
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه توسط مربیان هدایت می‌شوند تا یک سری از پروژه‌های صنایع دستی را ایجاد کنند و بدین‌ترتیب آنان بدان افتخار می‌کنند و والدین‌شان نیز می‌خواهند موارد ساخته شده توسط آنان را نگهداری کنند و برای آن ارزش قایل شوند. آنان هم‌چنین به‌شکل خلاقانه‌ای در چالش قرار خواهند گرفت؛ با ابزارهای جدید کار خواهند کرد؛ پروژه‌های‌شان را به‌پایان خواهند رساند و یاد خواهند گرفت که از صنایع دستی به‌عنوان یک هنر لذت ببرند.

 تئاتر (Drama) 
تئاتر فرصتی برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه محسوب می‌شود تا:

- از قدرت تصویرسازی (Imagination) خود بهره ببرند؛
- ریسک‌های ایمنی را بر روی صحنه و در برابر دیدگان گروه اتخاذ کنند؛
- در برنامه‌ریزی و اجرای تئاتر با یکدیگر همکاری داشته باشند؛
- یاد بگیرند از تکنیک‌های بداهه‌پردازی (Improvisational Techniques) بهره ببرند؛
- چگونگی مورد احترام واقع شدن در برابر حضار را یاد بگیرند.

طول زمان‌های توقف تئاتر (The Drama Period)، زمانی است که شرکت‌کنندگان می‌توانند تئاترهای خنده‌دار و کوتاهی (Skits)‌ را برای کاربردهای ذیل تمرین کنند:
- تمرین‌های پایانی (Closing Practices)؛
- حضور در بازی‌ها و فعالیت‌هایی که در آن شرکت‌کنندگان نقش فعالی برعهده داشته باشند.

این فعالیت‌ها به آنان کمک می‌کند روحیه‌ی مشارکت (Cooperation) و اعتماد به نفس (Confidence) در آنان رشد یابد به‌گونه‌ای که در این فرایندهای خلاقانه، خود را عضوی مهم از کل گروه درنظر بگیرند. 

 استودیوی موسیقی (Music Studio) 
استودیوی موسیقی فعالیتی است که شرکت‌کنندگان با خود خلاق و موسیقیایی خود (Musical and Creative Selves) در آن شرکت می‌کنند. دستگاه‌ها و فعالیت‌های متنوعی برای آنان فراهم می‌شود به‌گونه‌ای که شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با حضور در این فعالیت به خودشان کمک می‌کنند تا خلاقیت‌های خود را کشف کنند. در این فعالیت‌ها بر خلاقیت شرکت‌کنندگان تأکید می‌شود تا شاهد تلاش‌های خلاقانه‌ی گروه شرکت‌کنندگان در برنامه‌های موسیقیایی باشیم.

 فعالیت‌های متنوع (Variety) 
فعالیت‌های متنوع، فعالیت‌هایی است که بر موسیقی و مهارت‌های شنیداری‌ای تمرکز می‌کند که با موسیقی مرتبط می‌شود؛ از این موارد می‌توان به شنیدن، سرود خواندن و حرکت اشاره کرد. شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های متنوع سرودهای مختلفی را در مورد اردو و اردوگاه و سرودهای گروهی را می‌آموزند. 


 ورزش‌های آبی (Water Sports)
ورزش‌های آبی شامل فعالیت‌های ذیل است:

 شنای تمرینی (Instructional Swim)
کرانه‌های آبی اردوگاهی با حضور 25 مربی شنای دارای مدرک (Certified Swim Instructors) - که توسط چهار ناظر (Supervisors) باتجربه هدایت می‌شوند - به کودکان مهارت‌های لازم (نظیر: مهارت‌های هلال‌احمر) را می‌آموزند؛ مهارت‌هایی که نیاز دارند بیاموزند تا شنا کنند و در هر سطحی که هستند شناگرانی قوی‌ترو با عزت‌نفس بالاتری شوند. شرکت‌کنندگان در اردوگاه و اردو هر روز از شنای تمرینی بهره‌مند می‌شوند. آنان بعد از ارزیابی‌های اولیه و براساس توانایی‌های‌شان در زمینه‌ی شنا در یک گروه مناسب قرار می‌گیرند. شرکت‌کنندگان در اردوگاه و اردو در گروه‌های کوچکی فعالیت می‌کنند که توسط یک گروه از مربیان ایمنی دارای مدرک در زمینه‌ی فعالیت‌های آبی هدایت می‌شوند. اولین‌باری که آنان در مهارت‌های شنا - که به گروه شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود - تسلط پیدا می‌کنند ابتدائاً ارتقا می‌یابند به گروه جدیدی وارد می‌شوند و بدین‌ترتیب به یادگیری مجموعه‌ای از مهارت‌های جدید رهنمون می‌شوند.

 شنای آزاد (Free Swim)
برای هر گروه اردوگاهی و اردویی، زمانی برای شنای آزاد اختصاص داده می‌شود. شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در گروه‌های شنای خود در استخرهای شنا یا حوضچه‌های ایمن آب شنا می‌کنند. شنای آزاد به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه اجازه می‌دهد سرگرم باشند؛ آن‌هم در حالی که به فعالیت‌های آبی ایمن می‌پردازند.

تعدادی مربی شنای دارای مدرک (به‌عنوان مثال در این اردوگاه 25 مربی) که توسط تعدادی ناظر باتجربه (در این اردوگاه 4 ناظر) هدایت می‌شوند مراقبت دقیق شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه را برعهده دارند؛ این در حالی است که شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در آب بازی می‌کنند و از مهارت‌هایی که آموخته‌اند بهره می‌برند.

 کانو (Canoeing)
زمانی که شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌خواهند به فعالیت قایقرانی بپردازند کانو را همراه با مشاوران انتخاب می‌کنند. کانوی آموزشی (Instructional Canoeing) با حضور دو نجات‌غریق (Lifeguard) و تعداد محدودی مشاور دارای مدرک در زمینه‌ی هنر قایقرانی (Craft Certified Boating Counselors) انجام می‌شود. مبتدیان بر مهارت‌هایی نظیر: ایمنی، یادگیری بخش‌های مختلف قایق، سوار شدن و لنگر انداختن (Boarding and Docking) و حرکت مستقیم (Straightway Stroke) کار می‌کنند. بعد از آن است که شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه پیشرفت می‌کنند و ایجاد حرکت مداوم (Draw) و حرکت رو به جلو و بالا (J- Stroke)، چرخش محوری (Pivot Turns) و موارد بیش‌تر را می‌آموزند!

شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه - که دارای سن بیش‌تری هستند - برای جلسه‌های طولانی‌تر دارای فرصت هستند تا از مهارت‌هایی بهره ببرند که در سفرها با کانو و در پایان تابستان می‌آموزند.

 کایاک (Kayaking)
در کنار شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که در فعالیت کایاک شرکت می‌کنند از تعدادی نجات‌غریق (در این اردوگاه دو نفر) و تعداد محدودی مشاور قایقرانی دارای مدرک استفاده می‌شود. به افراد مبتدی، مهارت‌هایی نظیر ذیل آموزش داده می‌شود:

- ایمنی؛
- یادگیری بخش‌های مختلف قایق؛
- سوار شدن بر قایق و پهلو گرفتن و بستن به اسکله (Boating and Docking)؛
- ضربه‌های اولیه (Basic Strokes).

بعد از آن است که شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه ضربه‌های پیشرفته (Advanced Strokes) و تکنیک‌های ابتدایی نجات (Basic Rescue Techniques) را می‌آموزند.


 ورزش‌های تیمی (Team Sports)
ورزش‌های تیمی شامل فعالیت‌های ذیل است:

 بسکتبال (Basketball) 
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه با حضور در ورزش بسکتبال مهارت‌هایی را نظیر: دریبل (Dribbling)، پاس دادن (Passing) و شوت زدن (Shooting) می‌آموزند. همانند همه‌ی فعالیت‌های ورزشی به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه مفاهیمی هم‌چون: کار تیمی و روحیه‌ی جوانمردی (Sportsmanship) در یک جو غیررقابتی را می‌آموزند. به گروه شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه از طریق بازی و تمرین، مهارت‌هایی آموزش داده می‌شود.

برای شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که سن و سال بالاتری دارند و آن‌هایی که در جلسه‌های طولانی‌تری حضور می‌یابند فعالیت‌های تمرینی به فعالیت‌های بازی‌محور (Game- Based Activities) تغییر می‌یابد. 

 چوگان سرپهن (تور) (Lacrosse) 
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در محیطی ایمن و به‌شکلی آگاهانه به چوگان سرپهن (تور) می‌پردازند. آنان از وسایل و ابزاری نظیر ذیل بهره می‌برند:

- عینک (Goggles)؛
- چوب‌های نرم (Soft Sticks)؛
- عدم برخورد فیزیکی مستقیم با یار حریف برای گرفتن توپ (No Checking).

شرکت‌کنندگان در فعالیت چوگان سرپهن (تور) مهارت‌هایی نظیر ذیل را می‌آموزند:
- حفظ توپ (Cradling)؛
- پاس دادن (Passing)؛
- شوت زدن (Shooting).

شرکت‌کنندگان در فعالیت چوگان سرپهن (تور) مواردی نظیر ذیل را می‌آموزند:
- حفظ توپ امدادی (Cradling Tag)؛
- آن را کاملاً تمیز کن! (Clean it Up!).

همانند فعالیت‌های ورزشی دیگر، شرکت‌کنندگان در هاکی سرپهن (تور) با مفاهیمی نظیر ذیل اشنا می‌شوند:
- کار تیمی (Teamwork)؛
- اخلاق ورزشی (Sportsmanship)
در فضایی غیررقابتی.

گروه شرکت‌کنندگان از طریق بازی (Games) و تمرین (Drills) با مهارت‌های چوگان سرپهن (تور) آشنا می‌شوند. آموزش مهارت‌ها برای شرکت‌کنندگان بزرگ‌تر و آنانی که در جلسه‌های طولانی‌تر حضور می‌یایند از شکل تمرین محور (Drill- Baesd) بیش‌تر به‌شکل بازی محور (Game- Based) تغییر می‌یابد. 

 فوتبال (Sosser)
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در فوتبال، مهارت‌هایی نظیر: دریبل زدن، پاس دادن و شوت کردن را می‌آموزند.

بعضی از فعالیت‌های مورد علاقه‌ی شرکت‌کنندگان در فوتبال عبارت‌اند از:
- آن گوشت را بردار! (Steal the Bacon)؛
- سازندگان و بولدزرها (Builders & Bulldozers).

همانند همه‌ی فعالیت‌های ورزشی به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه مفاهیمی هم‌چون: کار تیمی و روحیه‌ی جوانمردی (Sportsmanship) در یک جو غیررقابتی را می‌آموزند. به گروه شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه از طریق بازی و تمرین، مهارت‌هایی آموزش داده می‌شود.

 سافت‌بال (Softball)
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که در سافت‌بال شرکت می‌کنند مهارت‌های پایه‌ای نظیر ذیل را می‌آموزند:
- پرتاب (Throwing)؛
- گرفتن (Catching)؛
- ضربه زدن (Hitting)؛
- دویدن (Running).

از فعالیت‌های مورد علاقه‌ی شرکت‌کنندگان در سافت‌بال می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد:
- شرایط سخت و ضربه زدن آزاد (Pickle and Hitting Derby).

شرکت‌کنندگان در سافت‌بال همانند سایر فعالیت‌های ورزشی با مفاهیمی نظیر ذیل آشنا می‌شوند:
- کار تیمی (Teamwork)؛
- روحیه‌ی جوانمردی (Sportsmanship)
در فضایی غیررقابتی.

گروه شرکت‌کنندگان از طریق بازی (Games) و تمرین (Drills) با مهارت‌های سافت‌بال آشنا می‌شوند. آموزش مهارت‌ها برای شرکت‌کنندگان بزرگ‌تر و آنانی که در جلسه‌های طولانی‌تر حضور می‌یایند از شکل تمرین محور (Drill- Baesd) بیش‌تر به‌شکل بازی محور (Game- Based) تغییر می‌یابد.

 هاکی خیابانی (Street Hockey)
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که در هاکی خیابانی شرکت می‌کنند مهارت‌های نظیر ذیل را می‌آموزند:
- در دست گرفتن چوب (Stick Handling)؛
- پاس دادن و شوت زدن (Passing and Shooting).

از فعالیت‌های مورد علاقه‌ی شرکت‌کنندگان در هاکی خیابانی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- پاس دادن به هم‌تیمی (Partner Passing)؛
- دزدان دریایی و ملوانان (Pirates & Sailors).

شرکت‌کنندگان در هاکی خیابانی همانند سایر فعالیت‌های ورزشی با مفاهیمی نظیر ذیل آشنا می‌شوند:
- کار تیمی (Teamwork)؛
- روحیه‌ی جوانمردی (Sportsmanship)
در فضایی غیررقابتی.

گروه شرکت‌کنندگان از طریق بازی (Games) و تمرین (Drills) با مهارت‌های هاکی خیابانی آشنا می‌شوند. آموزش مهارت‌ها برای شرکت‌کنندگان بزرگ‌تر و آنانی که در جلسه‌های طولانی‌تر حضور می‌یایند از شکل تمرین محور (Drill- Baesd) بیش‌تر به‌شکل بازی محور (Game- Based) تغییر می‌یابد.

 والیبال (Volleyball) 
شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه که در والیبال شرکت می‌کنند مهارت‌های نظیر ذیل را می‌آموزند:
- اسپک زدن (Bumping)؛
- استقرار و سرویس زدن (Setting and Serving).

از فعالیت‌های مورد علاقه‌ی شرکت‌کنندگان در والیبال می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- تازه‌وارد (Newcomb)؛
- دکتر داج (Dr. Dodge).

شرکت‌کنندگان در والیبال همانند سایر فعالیت‌های ورزشی با مفاهیمی نظیر ذیل آشنا می‌شوند:
- کار تیمی (Teamwork)؛
- روحیه‌ی جوانمردی (Sportsmanship)
در فضایی غیررقابتی.

گروه شرکت‌کنندگان از طریق بازی (Games) و تمرین (Drills) با مهارت‌های هاکی خیابانی آشنا می‌شوند. آموزش مهارت‌ها برای شرکت‌کنندگان بزرگ‌تر و آنانی که در جلسه‌های طولانی‌تر حضور می‌یایند از شکل تمرین محور (Drill- Baesd) بیش‌تر به‌شکل بازی محور (Game- Based) تغییر می‌یابد.   
برنامه‌ی زمان‌بندی اردویی نمونه برای کودکان 8 الی 10 ساله
 8 و 45 دقیقه الی 9
فعالیت‌های افتتاحیه (Opening Exercises)

 9 الی 9 و 45 دقیقه
دوشنبه
چالش فعالیت پُرمخاطره و هیجان‌انگیز (Adventure Challenge)
سه‌شنبه
تنیس
چهارشنبه
پینت‌بال یا گلف
پنجشنبه
کانو یا کایاک
جمعه
سافت‌بال یا والیبال

 9 و 45 دقیقه الی 10 و 30 دقیقه
دوشنبه
صنایع دستی
سه‌شنبه
ماهی‌گیری
چهارشنبه
صنایع دستی
پنجشنبه
هاکی خیابانی
جمعه
موسیقی استودیویی

 11 و 15 دقیقه الی 12 و 15 دقیقه
دوشنبه
ناهار
سه‌شنبه
ناهار
چهارشنبه
ناهار
پنجشنبه
ناهار
جمعه
ناهار

 12 و 15 دقیقه الی 13 و 05 دقیقه 
دوشنبه
حضور در طبیعت (Nature)
سه‌شنبه
فعالیت‌های متنوع (Variety)
چهارشنبه
فوتبال یا چوگان سرپهن (تور)
پنجشنبه
فعالیت‌های چالش‌برانگیز و پُرمخاطره (Adventure Challenge)
جمعه
رویداد ویژه‌ی جمعه 

 13 و 55 دقیقه الی 14 و 45 دقیقه 
دوشنبه
بسکتبال
سه‌شنبه
تیر و کمان
چهارشنبه
تئاتر
پنجشنبه
مهارت‌های اردویی (Campcraft)
جمعه
رویداد ویژه‌ی جمعه 

 14 و 45 دقیقه الی 15 و 15 دقیقه 
دوشنبه
زمان فعالیت‌های گروهی و میان‌وعده‌ی غذایی
سه‌شنبه
زمان فعالیت‌های گروهی و میان‌وعده‌ی غذایی
چهارشنبه
زمان فعالیت‌های گروهی و میان‌وعده‌ی غذایی
پنجشنبه
زمان فعالیت‌های گروهی و میان‌وعده‌ی غذایی
جمعه
زمان فعالیت‌های گروهی و میان‌وعده‌ی غذایی 

 15 و 15 دقیقه الی 15 و 45 دقیقه
دوشنبه
مراسم پایانی
سه‌شنبه
مراسم پایانی
چهارشنبه
مراسم پایانی
پنجشنبه
مراسم پایانی
جمعه
مراسم پایانی.


 

1398/5/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اردو و اردوگاه
 آخرین عکس‌های اردوگاه‌ها کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
فيلم، عكس و كتاب اردو و اردوگاه
پيوندها
عكس اردو و اردوگاه

بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود