جستجو
ورود
 
View Article Detail
بزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی (Adults in Scouting - World Policy) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 27)

تاريخ :  2/1/1392 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  3714

 نوع محتوا:
کتاب (Book)
 طبقه‌بندی موضوعی:
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مراقبت از کودکان، نوجوانان و جوانان (Child Protection)
تنوع فرهنگ‌ها (Diversity)
موازنه‌ی جنسیتی (Gender Balancing)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
سیاست‌ها (Policies)
شناخت (Recognition)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
آموزش مهارت‌ها و یادگیری (Training & Learning)
مباحث مربوط با داوطلبان (Volunteering)
تفویض اختیار به کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Empowerment)
ورود کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Involvement)
برنامه‌ریزی برای کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Programme)
 مؤلف:
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر مرکزی.

بزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی

Adults in Scouting - World Policyبزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی (Adults in Scouting - World Policy)  نشانی:


 نوع محتوا:
 
کتاب (Book)

 مخاطبین هدف:
 
بزرگسالان، داوطلبان و مربیان

 دامنه‌ی سنی:
بزرگسالان

 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مراقبت از کودکان، نوجوانان و جوانان (Child Protection)
تنوع فرهنگ‌ها (Diversity)
موازنه‌ی جنسیتی (Gender Balancing)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
سیاست‌ها (Policies)
شناخت (Recognition)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
آموزش مهارت‌ها و یادگیری (Training & Learning)
مباحث مربوط با داوطلبان (Volunteering)
تفویض اختیار به کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Empowerment)
ورود کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Involvement)
برنامه‌ریزی برای کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Programme)

اطلاعات حقوق معنوی:

 مؤلف: 
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر مرکزی

 کپی‌رایت:
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB)
1390 (2011 میلادی)

 اطلاعات دیگر:

 زبان اصلی:

انگلیسی

 ترجمه‌های دردسترس:

فرانسوی و اسپانولی

 نشانی دانلود:
 دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر منطقه‌ای اروپا (European Regional Office)

 نشانی:

P.O. Box: 327
CH-1211 Geneva 4
Switzerland
Tel: (+41 22) 705 11 00
Fax: (+41 22) 705 11 09
eurobureau@euro.scout.org

      منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی

بازگشت