جستجو
ورود
 
View Article Detail
تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 28)

تاريخ :  3/1/1392 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  3489

 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)

تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار

آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود

Going for an Oscar
Awareness and recognition of your own competenciesتلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies)  نشانی:


 نوع محتوا:
 
مواد آموزشی (Training Materials)

 مخاطبین هدف:
 
بزرگسالان

 دامنه‌ی سنی:
بزرگسال

 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)

اطلاعات حقوق معنوی:

 مؤلف: 
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)

 کپی‌رایت: 
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – منطقه‌ی اروپا (WSB ERO)

اطلاعات انتشار:
انتشارات:
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – منطقه‌ی اروپا (WSB ERO)

تاریخ انتشار:
1388 (2009 میلادی)

محل انتشار:
سوییس

 اطلاعات دیگر:


 زبان اصلی:

انگلیسی

 ترجمه‌های دردسترس:

فرانسوی

 نشانی دانلود:
 دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB)

 نشانی:

World Scout Bureau - European Regional Office
P.O. BOX: 327
CH-1211 Geneva 4
Switzerland

      منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی

بازگشت