جستجو
ورود
 
View Article Detail
ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32)

تاريخ :  7/1/1392 امتياز بده : ارسال به دوست تعدادمشاهده :  9236

 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مدیریت (Management)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)

ایجاد انگیزه در پیشاهنگی

Motivation in Scoutingایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) نشانی:


 نوع محتوا:
 
مواد آموزشی (Training Materials)

 مخاطبین هدف:
 
بزرگسالان جوان - بزرگسالان

 دامنه‌ی سنی:
پیشاهنگان شش تا هشت ساله (Pre- Cub Scouts)
پیشاهنگان هشت تا یازده ساله (Cub Scouts)
پیشاهنگان یازده تا چهارده ساله (Scouts)
پیشاهنگان چهارده تا هفده ساله (Venture Scouts)
پیشاهنگان هفده تا بیست ساله (Rover Scouts)
بزرگسالان

 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مدیریت (Management)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)

اطلاعات حقوق معنوی:

 مؤلف: 
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)

 کپی‌رایت: 
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – منطقه‌ی اروپا (WSB ERO)

 اطلاعات انتشار:
 انتشارات: 
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – منطقه‌ی اروپا (WSB ERO)


 تاریخ انتشار: 
1388 (2009 میلادی)


 محل انتشار: 
سوییس


 اطلاعات دیگر:


 زبان اصلی:

انگلیسی

 ترجمه‌های دردسترس:
 
فرانسوی

 تعداد صفحات: 
9

 نشانی دانلود:
 دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر منطقه‌ای اروپا (European Regional Office)

 نشانی:

World Scout Bureau - European Regional Office
P.O. Box: 327
CH-1211 Geneva 4
Switzerland
Tel: (+41 22) 705 11 00
Fax: (+41 22) 705 11 09
europe@scout.org

      منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی

بازگشت