جستجو
 CrossArticle
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 35
54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
امتياز : تعداد مشاهده : 37
تاريخ : 4/4/1397 منبع خبر : تسنیم دانش
جایزه دادن به رهبران‌تان در اردو (Rewarding your Leaders at Camp) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 34)
امتياز : تعداد مشاهده : 8255
تاريخ : 9/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
حمایت مورد نیاز از بزرگسالان (Supporting the Adults we Need) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 33)
امتياز : تعداد مشاهده : 8873
تاريخ : 8/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32)
امتياز : تعداد مشاهده : 8880
تاريخ : 7/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ارزش داوطلب بودن (Value of Volunteering) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 31)
امتياز : تعداد مشاهده : 8995
تاريخ : 6/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ترین‌اسپاتینگ - کسب مهارت‌های شناخته‌شده‌ی بزرگسالان (Trainspotting - Getting Adult Training Recognised) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 30)
امتياز : تعداد مشاهده : 8658
تاريخ : 5/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
استفاده از یکصدمین سالگرد پیشاهنگی جهت استخدام بزرگسالان (Using Scouting’s Centenary for Adult Recruitment) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 29)
امتياز : تعداد مشاهده : 3619
تاريخ : 4/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 28)
امتياز : تعداد مشاهده : 3441
تاريخ : 3/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
بزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی (Adults in Scouting - World Policy) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 27)
امتياز : تعداد مشاهده : 3620
تاريخ : 2/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
چهارچوب نشان پیشاهنگی وودبج «سازمان جهانی نهضت پیشاهنگی» (WOSM's Wood Badge Framework) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 26)
امتياز : تعداد مشاهده : 3477
تاريخ : 1/1/1392
صفحه اول صفحه قبل   1  2  3  4   صفحه بعد صفحه آخر
تعداد مطلب در صفحه :
   بازگشت  
ورود