جستجو
 CrossArticle
متـن جســتـجو :  
جستجو از تاريخ :
     
   
   
تا تاريخ :
     
   
جستجو
تعداد خبر: 36
101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه
امتياز : تعداد مشاهده : 9
تاريخ : 17/6/1397
54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
امتياز : تعداد مشاهده : 150
تاريخ : 4/4/1397 منبع خبر : تسنیم دانش
جایزه دادن به رهبران‌تان در اردو (Rewarding your Leaders at Camp) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 34)
امتياز : تعداد مشاهده : 8361
تاريخ : 9/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
حمایت مورد نیاز از بزرگسالان (Supporting the Adults we Need) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 33)
امتياز : تعداد مشاهده : 9030
تاريخ : 8/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32)
امتياز : تعداد مشاهده : 9012
تاريخ : 7/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ارزش داوطلب بودن (Value of Volunteering) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 31)
امتياز : تعداد مشاهده : 9131
تاريخ : 6/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
ترین‌اسپاتینگ - کسب مهارت‌های شناخته‌شده‌ی بزرگسالان (Trainspotting - Getting Adult Training Recognised) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 30)
امتياز : تعداد مشاهده : 8790
تاريخ : 5/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
استفاده از یکصدمین سالگرد پیشاهنگی جهت استخدام بزرگسالان (Using Scouting’s Centenary for Adult Recruitment) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 29)
امتياز : تعداد مشاهده : 3659
تاريخ : 4/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 28)
امتياز : تعداد مشاهده : 3478
تاريخ : 3/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
بزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی (Adults in Scouting - World Policy) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 27)
امتياز : تعداد مشاهده : 3657
تاريخ : 2/1/1392 منبع خبر : سازمان جهانی پیشاهنگی
صفحه اول صفحه قبل   1  2  3  4   صفحه بعد صفحه آخر
تعداد مطلب در صفحه :
   بازگشت  
ورود