جستجو
 
 
 
 
بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه
كاربران آنلاين
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 29
اعضا اعضا: 0
کل کل: 29

كتاب اردو و اردوگاه
طراحي برنامه و فعاليت‌ها
فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هجدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی - بحث کردن
در مورد کار - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 33)
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران در زیرشاخه‌ی «بحث کردن در مورد کار» به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده برشمرد: - او کیست؟ - شغلش چیست؟ -کار تیمی؛ تشکیل تیم و تغيير ناگهاني.
 
1398/9/15 تعداد بازدیدها : 102
(0)  

آشنایی با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت پنجم - عناصر اصلی برنامه‌های رشد مثبت جوانان (طراحی
برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 32)
عناصر اصلی برنامه‌های رشد مثبت کودکان، نوجوانان و جوانان مبنای برنامه‌های سازمان رشد جوانان چهاراچ محسوب می‌شود.


 
1398/9/1 تعداد بازدیدها : 115
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - با سرعت گام برداشتن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 31)
از جمله‌ی فعالیت‌های عملی «با سرعت گام برداشتن» (Stepping Out) جهت ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده (Complex Social Communication Skills) می‌توان به مورد ذیل اشاره کرد: - برنامه‌ی عملیاتی (Action Plan).


 
1398/8/15 تعداد بازدیدها : 104
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت شانزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 30)
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try It Out) در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده‌ (Complex Social Communication Skills) برشمرد: - تبریک و خوشامدگویی؛ - دیگر چیست؟؛ - شکایت‌های گروهی؛ - سبک‌های زندگی.

 
1398/7/15 تعداد بازدیدها : 137
(0)  

آشنایی با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت چهارم - برنامه‌ریزی راهبردی (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 29)
سازمان رشد جوانان چهاراچ ارتباط‌هایی بین جوانان با بزرگسالان مراقب در اموری نظیر: برنامه‌ریزی، تلاش در جهت تغییر در افراد و تغییر در جامعه ایجاد می‌کند.


 
1398/7/1 تعداد بازدیدها : 117
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پانزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های خودمان
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 28)
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های خودمان (Looking and Listening to Ourselves) در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده (Complex Social Communication Skills) برشمرد: - به من جواب بده! - خواهش می‌کنم؛ آرزو دارم؛ - آن مورد، چیزی نیست که می‌گویی؛ - همسایه‌های فضول.


 
1398/6/8 تعداد بازدیدها : 168
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهاردهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 27)
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن به اعمال و صحبت‌های دیگران در زیرشاخه‌ی «انجام یافتن امور» (Getting Things Done) به‌منظور ایجاد مهارت‌های ارتباطی، اجتماعی پیچیده برشمرد:
- در حال انجام چه کاری هستم؟
- تبلیغات تلویزیونی (Commercial Break)؛
- می‌بینم و فکر می‌کنم (I See, I Think)؛
- استفاده از تلفن (Using the Telephone). 
1398/5/8 تعداد بازدیدها : 297
(0)  

Childhood Ages 8 to 10a (Program Design and Activities No. 26)
 Evolve a moral standard that moves from seeking rewards and avoiding punishments to a more sophisticated understanding of what’s right and wrong and how their own behaviors affect others.
 
1398/5/1 تعداد بازدیدها : 213
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت سوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین میان کودکی (8 الی 10 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 26)
در افراد سنین 8 الی 10 سال شاهد رشد تدریجی در استانداردهای اخلاقی شامل موارد ذیل هستیم: حرکت از جستجو در پاداش‌ها و اجتناب از تنبیه‌ها؛ درک بسیار پیچیده از آن‌چه صحیح و ناصحیح است و چگونگی تأثیرگذاری رفتارهای خود بر دیگران. 
1398/5/1 تعداد بازدیدها : 321
(0)  

آشنايي با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت سوم - اردو‌های سازمان رشد جوانان چهاراچ (طراحی برنامه‌ها
و فعالیت‌های شماره‌ی 25)
الهام‌بخش نسلی از افراد فعال (Inspiring a Generation of Doers).
 
1398/4/22 تعداد بازدیدها : 286
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سیزدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - عضو یک تیم بودن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 24)
کار کردن برای یک تیم نیازمند تعادل در دو امر است:
- در نظر گرفتن منافع شخصی (Self- Interest)
- در نظر گرفتن منافع تیمی (Team- Interest). 
1398/4/1 تعداد بازدیدها : 265
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی
قسمت دوم - درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در اولین سنین کودکی (4 الی 7 سال)
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 23)
با تمرکز دقیق بر برنامه‌ها و مسائل مربوط به کارمندان و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌یافته و هم‌چنین تجهیزات و تسهیلات ویژه‌ی ارائه شده، محلی ایده‌ال برای کودکان کم‌سن و سال برای رشد به‌خصوص در زمینه‌های جسمانی و اجتماعی در تابستان فراهم می‌شود.


 
1398/3/16 تعداد بازدیدها : 370
(0)  

برنامه‌ریزی فعالیت‌های اردویی و اردوگاهی با توجه به سن شرکت‌کنندگان همراه با چند مورد کاوی - قسمت اول
- درک شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه در سنین و مراحل مختلف (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 22)
دانستن این امر که کودکان، نوجوانان و جوانان در چه مرحله‌ای از رشد هستند و به چه مرحله‌یا از رشد هدایت می‌شوند مفید خواهد بود.
 
1398/3/1 تعداد بازدیدها : 341
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوازدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی
اجتماعی - مصاحبه‌ی شغلی (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 21)
یک مصاحبه‌ی شغلی معمولاً از بخش‌های ذیل تشکیل یافته است: - چک‌لیست (Checklist)؛ - آماده شدن (Preparation)؛ - مصاحبه (The Interview)؛ - تأثیرگذاری درست (The Right Interview Impression). 
1398/2/1 تعداد بازدیدها : 378
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت یازدهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- مهارت‌های صحبت با تلفن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 20)
مهارت‌های صحبت با تلفن (Telephone Skills) از عناصر اصلی ارتباط‌های اجتماعی پیچیده محسوب می‌شود. 
1398/1/1 تعداد بازدیدها : 397
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- مهارت‌های حل‌مسأله (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 19)
مهارت‌های حل‌مسأله بر موارد ذیل بنا نهاده شده است: - تجربه‌های گذشته، تجربه‌های حال‌حاضر ، تجربه‌های گذشته و بینش، شهود و بصیرت (Insight).
 
1397/12/8 تعداد بازدیدها : 357
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت نهم - ارتباط‌های پیچیده‌ی اجتماعی
- ابراز خويشتن، جرأت‌ورزي و جسارت (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 18)
موارد ذیل را می‌توان از ویژگی‌های ابراز خويشتن، جرأت‌ورزي و جسارت برشمرد: - راستکار، درستکار، درست، امانتدار، متدین و صادق بودن با خود (Being Honest with Yourself) و تأیید آن‌چه واقعاً احساس می‌کنیم؛ - راستکار، درستکار، درست، امانتدار، متدین و صادق بودن با دیگران بدون انحراف از موضوع (Without Getting Sidetracked)؛ - قادر بودن به ارائه و دریافت تحسین و تمجید (Praise) و انتقاد (Criticism)؛ - احترام گذاشتن به احساس‌های دیگران (Being Respectful of Other People's Feelings).


 
1397/11/22 تعداد بازدیدها : 504
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هشتم - فعالیت‌های عملی
ا سرعت گام برداشتن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 17)
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «با سرعت گام برداشتن» (Stepping Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: - فعالیت‌های آغازین جدید (New Beginnings)؛ - به‌دنبال آن برو! (Go for it!)؛ - یاداوری (Notice)؛ - به‌هم مرتبط کردن (Link- up).
 
1397/10/13 تعداد بازدیدها : 620
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت هفتم - تلاش کردن به‌منظور کسب
تجربه (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 16)
از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی «تلاش کردن به‌منظور کسب تجربه» (Try it Out) - که موجب آموزش مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی گفتگوهای متقابل در شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه می‌شود - می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فعالیت‌های آغازین (Starters)؛
- بالاتر از اوج (Over the Top)؛
- هم‌اکنون دوباره آن را یاداوری کنید! (Now Say it Again)؛
- همه با هم (All Together).

 
1397/9/13 تعداد بازدیدها : 307
(0)  

تصمیم‌گیری و اردوگاه‌ها و اردوها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 15)
برنامه‌ریزی‌های اردویی و اردوگاهی می‌تواند کودکان، نوجوانان و جوانان را قادر کند عنان به‌دست بگیرند در برابر برنامه‌های رشد و پایداری (Sustaining) مسؤولیت بپذیرند.


 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 326
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت ششم - فعالیت‌های عملی نگاه کردن و شنیدن
حرف‌های خودمان (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 14)
 از جمله‌ی فعالیت‌های مناسب در طبقه‌ی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های خودمان می‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ارتباط‌های من؛ خوب و بد؛ نقشه‌ها و تجربه‌ی من.

 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 410
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت پنجم - گفتگوها در ارتباط‌ها - فعالیت‌های
عملی نگاه کردن و شنیدن حرف‌های دیگران (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 13)
مهارت‌های اجتماعی در زمینه‌ی «گفتگوها در ارتباط‌ها» (Conversation in Relationships) در جهت تأمین اهداف ذیل تحقق می‌یابد: - کشف آن‌چه یک ارتباط را تشکیل می‌دهد و انواع ارتباط‌های افراد؛ - نگریستن به زبانی که ما از آن بهره می‌بریم تا موجب برقراری و حفظ ارتباط شود.
 
1397/7/2 تعداد بازدیدها : 547
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت چهارم - فعالیت‌های
ابراز احساس‌ها (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 12)
موارد ذیل را می‌توان از جمله‌ی اهداف فعالیت‌های ابراز احساس‌ها (Saying How You Feel) برشمرد: - رشد مهارت‌های اعضای گروه در تشخیص و نام‌گذاری احساس‌ها؛ - تشویق در ابراز احساس‌ها.


 
1397/6/2 تعداد بازدیدها : 898
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت سوم - فعالیت‌های نگاه کردن
و شنیدن (طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 11)
فعالیت‌های عملی بسیاری وجود دارد که با آن می‌توان مهارت‌های اجتماعی را به شرکت‌کنندگان در اردو و اردوگاه آموزش داد.


 
1397/5/22 تعداد بازدیدها : 803
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت دوم - مهارت‌های ارتباط اجتماعی
(طراحی برنامه‌ها و فعالیت‌های شماره‌ی 10)
مهارت‌های اصلی ارتباط اجتماعی (Basic Social Communication Skills) عبارت است از رفتارهای معمولی است که یک فرد را قادر می‌کند از لحاظ اجتماعی با دیگر افراد همراه شود.
 
1397/5/11 تعداد بازدیدها : 451
(0)  

فعالیت‌هایی برای رشد مهارت‌های اجتماعی در اردو و اردوگاه - قسمت اول - مقدمه - اداره و برپا کردن گروه‌ها
(طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 9)
بروس تاكمن (Bruce Tuckman)تعلق (Belonging) و ارتباط (Relation) با دیگران از نیازهای بنیادین انسان محسوب می‌شوند. کسب مهارت‌ها با تمثیل از دیگران بسیار تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. انگیزش (Motivation) یک عامل مهم برای آغاز عمل است. بازخورد گرفتن، عاملی مهم برای یادگیری پیشرفت و حفظ آن‌چیزی است که آموخته می‌شود.

 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 482
(0)  

نكته‌هايي در برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي اردوگاهي - آماده‌سازي (طراحي فعاليت‌ها و برنامه‌هاي شماره‌ي 8)
 چهار فلسفه بايد همه‌ي فعاليت‌هاي اردوگاهي را دربربگيرد: «ترتيب قايل شدن براي فعاليت‌ها»، «چالش در انتخاب فعاليت‌ها»، «درک عدم اجبار و قابل‌اجرا بودن»، «قرارداد در مورد تمام ارزش‌ها» و «چرخه‌ي يادگيري تجربي» 
1392/3/28 تعداد بازدیدها : 5532
(0)  

آشنايي با سازمان رشد جوانان چهاراچ - قسمت دوم (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 7)
 «سازمان رشد جوانان چهاراچ» معتقد است ايالات متحده‌ي امريكا با آينده‌اي مواجه است كه رقابت جهاني شديدي بر آن حاكم است؛ در آن جهان با كمبود حيرت‌انگيز دانشمند مواجه خواهد بود.
 
1391/8/23 تعداد بازدیدها : 7652
(0)  

كارگاه‌هاي سرگرم‌كننده‌ي اردوگاهي - برنامه‌هاي پيشنهادي مجله‌ي «زندگي پسران»
قسمت اول - ساخت موتور الكتريكي ساده (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 6)
 فعاليت‌هاي سرگرم‌كننده اهميت زيادي براي مردم دارد زيرا منجر به ايجاد فراغت از كار و استرس روزانه‌ي زندگي شده و به ما اجازه مي‌دهد خلاقيت‌هاي‌مان را بروز دهيم يا شايد ما را وارد فضاي ديگري كند.

 
1391/5/26 تعداد بازدیدها : 11705
(0)  

نمايش‌هاي طنز كتاب بزرگ مك‌اسكاتر - قسمت دوم (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 5)
 با وجود حدود 400 نمايش طنز در «كتاب بزرگ نمايش‌هاي طنز مك‌اسكاتر» ممكن است بزرگ‌ترين مجموعه از آثار نمايش‌هاي طنز در دنيا محسوب شود.
 
1391/4/9 تعداد بازدیدها : 9669
(0)  

نمايش‌هاي طنز كتاب بزرگ مك‌اسكاتر - قسمت اول (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 4)
 با وجود حدود 400 نمايش طنز در «كتاب بزرگ نمايش‌هاي طنز مك‌اسكاتر» ممكن است بزرگ‌ترين مجموعه از آثار نمايش‌هاي طنز در دنيا محسوب شود.
 
1391/4/3 تعداد بازدیدها : 9541
(0)  

فهرست برخي از كارهايي كه قبل از برگزاري اردو بايد در اردوگاه انجام شود
(طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 3)
 بهترين راه‌هاي آموزش مهارت به كارمندان اردوگاه را تعيين و وظايف نظارتي آنان را در ارتباط با شركت‌كنندگان در اردوگاه و ديگر كارمندان عملياتي كنيد.
 
1391/1/22 تعداد بازدیدها : 10057
(0)  

مراحل هشت‌گانه‌ي بهبود كيفيت (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي شماره‌ي 2)
 فعاليت‌هاي بهبود بايد برمبناي تحقيقات برنامه‌ريزي شود. مراجعه به نتايج تحقيقات انجمن‌هاي اردوگاهي نظير: «انجمن اردوگاهي امريكا» - كه مطالعاتي در زمينه‌ي فرصت‌ها و حمايت‌ها رشد جوانان و پروژه‌ي «بهبود برنامه‌ها» انجام داده است – مي‌تواند در تحقق اين امر راهگشا باشد.
 
1390/12/26 تعداد بازدیدها : 10136
(0)  

يكصد و پنجاه راه براي اثبات «مهم بودن» به كودكان، نوجوانان و جوانان (طراحي برنامه‌ها و فعاليت‌ها شماره‌ي 1)
 آنان را تشويق كنيد به ديگران كمك كنند!
 
1390/9/19 تعداد بازدیدها : 9266
(0)  

پيوندهای اردو و اردوگاه
ارتباط با اردو و اردوگاه
طراحي برنامه و فعاليت‌ها
بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود