جستجو
قفسه‌ی کتاب‌های خارجی اردو و اردوگاه

جایزه دادن به رهبران‌تان در اردو (Rewarding your Leaders at Camp) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 34) حمایت مورد نیاز از بزرگسالان (Supporting the Adults we Need) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 33) ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32) ارزش داوطلب بودن (Value of Volunteering) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 31) ترین‌اسپاتینگ - کسب مهارت‌های شناخته‌شده‌ی بزرگسالان (Trainspotting - Getting Adult Training Recognised) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 30) استفاده از یکصدمین سالگرد پیشاهنگی جهت استخدام بزرگسالان (Using Scouting’s Centenary for Adult Recruitment) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 29) تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 28)

قفسه‌‌ي كتاب‌هاي فارسي اردو و اردوگاه

روش پيشاهنگي در پرورش و آموزش: براي مربيان پيشاهنگي، مربيان پرورشي، گردانندگان اردوهاي دانش‌اموزي، مديران مدارس و مسؤولان تربيتي (كتاب اردو و اردوگاه شماره‌ي 25)مديريت رويدادها و اردوهاي ورزشيمباني مديريت و برنامه‌ريزي در اردومديريت اردوهاي ورزشيگردش يا اردوي يك روزهشيوه‌ي اردوداريرهنمود برگزاري اردوها و بازديدهاي دانش‌اموزيراهنماي كاربردي كمپينگ (اوقات فراغت و اقامت در طبيعت)درامدي بر اردوهاي دانش‌اموزي (مباني مديريت و برنامه‌ريزي اردو)دانستني‌هاي اردوچگونه در اردو زندگي كنيم؟ براي دانش‌اموزان، دانشجويان، خانواده‌ها و گروه‌هاي دوستانچگونه اردو برگزار كنيم
چگونگي برگزاري اردوتربيت در اردو: برنامه‌ريزي فرهنگي و آموزش‌هاي كاربردي در اردوبرگزاري اردو و بازديدبچه‌ها بريم به اردو: نكته‌هاي عمومي، عبادي، اخلاقي، ورزشي، بهداشتي ...اصول برنامه‌ريزي اردوهاي فرهنگي و تربيتياردوي تفريحياردوي تربيتي چگونه و با كدام برنامه؟ - راهنماي عمل مربيان و برنامه‌ريزان فعاليت‌هاي اردويي نوجواناناردوهاي تربيتي و ورزشي: ويژه دانشجويان رشته تربيت‌بدني و مربيان پرورشياردوهاي تربيتياردوها و مسابقات ورزشياردو، چرا و چگونه؟ (آن‌چه بايد متوليان برگزاري اردوي دانش‌اموزي بدانند)آموزش فراگیر فعالیت‌های اردویی دانش‌اموزان
اردو و اردوداری

 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 40
اعضا اعضا: 0
کل کل: 40

 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
101 بازی خانوادگی برای سفر، اردو یا جشن گرفتن در خانه
موضوع: 
سرگرمی‌های خانوادگی
بازی‌های مسافرتی  
پدیدآورنده: 
شاندو واردو
سیدحسین فدایی‌حسین
منصوره ارسلانی  
ناشر: 
صابرین، ‌کتاب‌های‌دانه 
ادامه
تاريخ : 17/6/1397
54 کلید طلایی برگزاری اردو (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 35)
 موضوع: 
اردو و اردوداری، ایران، راهنمای آموزشی
اردو و اردوداری، ایران، مدیریت
 پدیدآورنده: 
جلیل بامشکی
 ناشر: 
تسنیم دانش 
 ۹۶ صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ ۱ - ۳۰۰۰ نسخه


ادامه
تاريخ : 4/4/1397
جایزه دادن به رهبران‌تان در اردو (Rewarding your Leaders at Camp) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 34)
 نوع محتوا:
موارد منتشر شده (Publications)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
-
 مؤلف:
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر منطقه‌ای اروپا (European Regional Office)
ادامه
تاريخ : 9/1/1392
حمایت مورد نیاز از بزرگسالان (Supporting the Adults we Need) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 33)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مدیریت (Management)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 8/1/1392
ایجاد انگیزه در پیشاهنگی (Motivation in Scouting) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 32)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مدیریت (Management)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 7/1/1392
ارزش داوطلب بودن (Value of Volunteering) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 31)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 6/1/1392
ترین‌اسپاتینگ - کسب مهارت‌های شناخته‌شده‌ی بزرگسالان (Trainspotting - Getting Adult Training Recognised) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 30)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
شناخت (Recognition)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 5/1/1392
استفاده از یکصدمین سالگرد پیشاهنگی جهت استخدام بزرگسالان (Using Scouting’s Centenary for Adult Recruitment) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 29)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 4/1/1392
تلاش برای به‌دست آوردن یک جایزه‌ی اسکار - آگاهی و شناخت نسبت به شایستگی‌های خود (Going for an Oscar - Awareness and recognition of your own competencies) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 28)
 نوع محتوا: 
مواد آموزشی (Training Materials)
 طبقه‌بندی موضوعی: 
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
 مؤلف:
گروه مراقبت از سرمایه‌های بزرگسالان (Adult Resources Care Group)
ادامه
تاريخ : 3/1/1392
بزرگسالان در پیشاهنگی – سیاست جهانی (Adults in Scouting - World Policy) (کتاب و سایر مواد آموزشی اردو و اردوگاه شماره‌ی 27)

 نوع محتوا:
کتاب (Book)
 طبقه‌بندی موضوعی:
بزرگسالان در پیشاهنگی (Adults in Scouting)
مراقبت از کودکان، نوجوانان و جوانان (Child Protection)
تنوع فرهنگ‌ها (Diversity)
موازنه‌ی جنسیتی (Gender Balancing)
بزرگسالان مدیر (مدیریت بزرگسالان) (Managing Adults)
سیاست‌ها (Policies)
شناخت (Recognition)
به‌کارگیری نیروهای انسانی و حفظ آن‌ها (Recruitment & Retention)
آموزش مهارت‌ها و یادگیری (Training & Learning)
مباحث مربوط با داوطلبان (Volunteering)
تفویض اختیار به کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Empowerment)
ورود کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Involvement)
برنامه‌ریزی برای کودکان، نوجوانان و جوانان (Youth Programme)
 مؤلف:
دفتر جهانی پیشاهنگی (World Scout Bureau) (WSB) – دفتر مرکزی.

ادامه
تاريخ : 2/1/1392
آرشيو     
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود