جستجو
 
 
 
 
 بخش‌هاي ارتباطي اردو و اردوگاه کوچک کردن
 كاربران آنلاين کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 45
اعضا اعضا: 0
کل کل: 45

 كتاب اردو و اردوگاه کوچک کردن
 فيلم اردو و اردوگاه کوچک کردن
Tenderfoot Requirement Number 7 - The Scout Oath, Law, Motto and Slogan (Camp Film No. 8)
 We respect the beliefs of others.
 
1398/8/1 تعداد بازدیدها : 45
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 7 - سوگند، قانون، شعار و تکیه‌کلام پیشاهنگی (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 8)
در همه‌ی اوقات به دیگران کمک می‌کنیم.
 
1398/8/1 تعداد بازدیدها : 79
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 5 - توضیح در مورد قوانین پیاده‌‌روی ایمن (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 7)
بهترین کاری که باید انجام دهیم آن است که از جابه‌جایی از جایی که گم شده‌ایم اجتناب کنیم. 
1398/6/1 تعداد بازدیدها : 68
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 5 - Explain the Rules for Safe Hiking (Camp Film No. 7)
 The best thing to do is avoid getting lost in the first place.
 
1398/6/1 تعداد بازدیدها : 72
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number Four b: DemonstrateM
How to Tie Two Half Hitches (Camp Film No. 6)
 Two some of the most useful knots are called hitches ...
 
1398/4/15 تعداد بازدیدها : 181
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 4 - ب - نشان دادن چگونگی گره زدن دو گره نیم‌خفت
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 6)
دو گره قابل‌توجه و بسیار مفید وجود دارد که خفت (Hitches) نامیده می‌شوند ... به‌خاطر این‌که این گره‌ها برای گره زدن یا بستن یک طناب به چیزی به‌کار می‌آیند. 
1398/4/15 تعداد بازدیدها : 166
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 4 - نشان دادن چگونگی دوختن انتهاهای یک طناب
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 5)
انتهاهای یک طناب می‌تواند به‌راحتی از هم باز شود یا به فرسودگی برسد.


 
1398/3/8 تعداد بازدیدها : 196
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 4a: Demonstrate How to Whip the Ends of a Rope
(Camp Film No. 5)
 The ends of a rope can easily become frayed or start to unravel.
 
1398/3/8 تعداد بازدیدها : 177
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پیشاهنگی مقدماتی شماره‌ی 3 - کمک کردن به آماده‌سازی غذابرای گروه شرکت‌کنندگان در اردو
و کمک کردن به تمیزی محل برپایی اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 4)
زمانی که در حال کار کردن با سایر شرکت‌کنندگان در اردو و در گروه هستیم تا یک وعده‌ی غذایی اردویی را تهیه کنیم و بخوریم می‌دانیم در حال تحقق امری با مشارکت یکدیگر هستیم. 
1398/2/22 تعداد بازدیدها : 214
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number Three (Camp Films No. 4)
 When you're working with the other guys in your patrol to prepare and eat a camp meal, you know you've accomplished something together.
 
1398/2/22 تعداد بازدیدها : 219
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

یادگیری مهارت‌های زندگی در اردو (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 3)
 شرکت‌کنندگان در اردوگاه تجربه‌های گذشته‌ی‌شان را به یاد خواهند آورد و درباره‌ی درس‌هایی که آموخته‌اند فکر خواهند کرد.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 871
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Learning Life Skills at Camp (Camp Film No. 3)
 People will look back on their camp experiences and will think about these key lessons that they have learned.
 
1396/1/15 تعداد بازدیدها : 757
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي دو - کمک در برپایی چادر (فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 2)
این امر خیلی مهم است که همه‌ی شعله‌ها را از چادرها دور کنید. بدین‌معنا که هیچ شعله‌ای نمی‌تواند در اجاق‌ها در داخل چادرها رها بماند. هیچ استثنایی هم پذیرفته نیست. تنها از چراغ قوه می‌توانیم برای روشنایی داخل چادرها بهره ببریم. 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2709
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement Number 2 - Spend at Least one Night on a Patrol or
Troop Campout (Camp Films No. 2)
 This is very important. Keep all flames away from tents. That means no burning can lose stoves here’s or dangers inside the tent. No exceptions! Only flash lights.
 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 2399
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

ملزومات پيشاهنگي مقدماتي - شماره‌ي یک - وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اقامت اردويي
(فیلم اردو و اردوگاه شماره‌ی 1)
قاعده‌ی مشهوری در پیشاهنگی داریم: «هر چه با خود به اردوگاه می‌آورید در انتها جمع‌اوری کنید!»(Pack it in, Pack it out!) به این معنا که مجبوریم هر چیزی را که برای حضور در اردو برمی‌داریم به خانه برگردانیم ... و تنها زمانی که برمی‌گردیم و پشت‌مان را می‌نگریم هیچ ذره‌ای، به‌هم ریختگی‌ و اختلالی در طبیعت، ذرات یا قطعات چوبی، مواد رنگی یا روغنی‌ای یا دور ریزی را مشاهده نکنیم.

 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 3049
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

Tenderfoot Requirement No. One - Overnight Camping Gear (Camp Films No. 1)
 We have an important saying in scouts: “Pack it in, Pack it out!” ... That means we have to take camping must be carried back home with only when return behind, no leather or gear, nothing berry, the storms, the woods, lakes or streams.
 
1393/9/10 تعداد بازدیدها : 2552
هرگونه نظر، سؤال، انتقاد يا پيشنهاد خود را مطرح فرماييد. (0)  

 پيشاهنگي مقدماتي کوچک کردن

شماره توضيح شماره توضيح شماره توضيح
1 وسايل و تجهيزات مورد نياز براي اقامت اردويي 2 كمك در برپايي چادر 3 كمك در پخت و پز يك وعده غذا
4 - الف حركت دادن سريع طناب 4 - ب گره‌ها 5 پياده‌روي ايمن
6 پرچم كشور 7 قسم، قانون، شعار و آرم پيشاهنگي 8 نام، پرچم گروه و فريادهاي شادي
9 سيستم ايمني شنا 10 - الف آمادگي جسماني 10 - ب بهبود در آمادگي جسماني
11 گياهان سمي 12 - الف فشارهاي شكمي 12 - ب كمك‌هاي اوليه
13 روحيه‌ي پيشاهنگ 14 كنفرانس سرپرستان پيشاهنگي 15 هيأت نظارت
 پيشاهنگي سطح 1 کوچک کردن

شماره توضيح شماره توضيح شماره توضيح
1 يافتن جهت 2 رقابت در جهت‌يابي 3 فعاليت‌هاي گروهي
4 - الف طراحي منوي غذاي گروه 4 - ب آماده كردن مواد اوليه‌ي غذا 4 - ج ابزار پخت و پز
4 - د جابه‌جايي و استفاده‌ي ايمن مواد غذايي 4 - هـ پخت و پز گروهي 5 احترام به اركان نظام
6 گياهان بومي 7 - الف كاربرد طناب در اتصال 7 - ب گره تير و دو خفت
7 - ج ابزار مكانيكي اردوگاهي 8 - الف گره كمر 8 - ب بانداژها
8 - ج انتقال مصدومين 8 - د احياي قلبي، ريوي 9 - الف شناوري ايمن در آب
9 - ب آزمون شنا در پيشاهنگي 9 - ج ميله‌ي نجات 10 روحيه‌ي پيشاهنگ
11 دعوت از يك دوست 12 اينترنت ايمن 13 كنفرانس سرپرستان پيشاهنگي
14 هيأت نظارت
 پيشاهنگي سطح 2 کوچک کردن

شماره توضيح شماره توضيح شماره توضيح
1 - الف جهت‌يابي 1 - ب پياده‌روي به‌طول 6/1 كيلومتر (يك مايل) 2 - الف پنج فعاليت
2 - ب برپا كردن چادر 2 - ج چاقو، اره و تبر 2 - د آماده‌سازي آتش
2 - هـ آتش و اجاق 2 - و روشن كردن آتش و اجاق 2 - ز پختن يك وعده غذا
3 مراسم پرچم 4 پروژه‌ي ارائه‌ي خدمات 5 ده نوع حيوان
6 - الف موقعيت‌هايي كه بايد سريعاً دست به‌كار شد 6 - ب كيت كمك‌هاي اوليه 6 - ج تكنيك‌هاي كمك‌هاي اوليه
7 - الف شناي ايمن 7 - ب آزمون شنا 7 - ج روش‌هاي امداد در آب
8 - الف برنامه‌ي سوء مصرف دارو 8 - ب سه كلمه با شروع حرف «آر» انگليسي 9 روحيه‌ي پيشاهنگ
10 كنفرانس سرپرستان پيشاهنگي 11 هيأت نظارت
فيلم اردو و اردوگاه
فيلم‌هاي آموزش فعاليت‌هاي پيشاهنگي
 پيوندهای اردو و اردوگاه کوچک کردن
ارتباط با اردو و اردوگاه
بخش‌هاي اردويي

نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود