جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 دانلود کتاب اوقات فراغت - خارجی کوچک کردن
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 57
اعضا اعضا: 0
کل کل: 57

  مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها درباره‌ی اوقات فراغت کوچک کردن
اثرسنجي برنامه‌هاي اوقات فراغت دختران دانش‌اموز - مطالعه‌ی موردي - استان خراسان شمالي (اوقات فراغت شماره‌ی 334)
حامد عطايي سعيدي؛ محسن ناصري‌راد؛ سيده فاطمه محبي 
1394/3/2 تعداد بازدیدها : 1802
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نابرابري اجتماعي در حوزه‌ی فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 333)
رسول صادقي؛ اسماعيل بلالي؛ احمد محمدپور 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2368
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهري
تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1380 (اوقات فراغت شماره‌ی 332)
معصومه صابريان؛ سعيد حاجي آقاجاني؛ راهب قرباني


 
1394/2/28 تعداد بازدیدها : 1850
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي وضعيت رواني سالمندان و ارتباط آن با نحوه‌ی گذران اوقات فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 331)
معصومه صابريان؛ سعيد حاجي آقاجاني؛ راهب قرباني

 
1394/2/27 تعداد بازدیدها : 2137
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونگي گذراندن اوقات فراغت و همبسته‌هاي آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز (اوقات فراغت شماره‌ی 330)
هاله قائم؛ نرگس محمد صالحي؛ ابوالفضل محمد بيگي


 
1394/2/26 تعداد بازدیدها : 1622
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فوق‌برنامه و اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليت‌هاي ورزشي در دانشگاه تربيت‌معلم تهران از ديدگاه مديران،
اعضاي هيأت‌علمي و كاركنان آن (اوقات فراغت شماره‌ی 329)
اميرتاش علي محمد
 
1394/2/25 تعداد بازدیدها : 2060
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رابطه‌ی اوقات فراغت و بزهکاري - نمونه‌‌ی مورد مطالعه - دانش‌اموزان دبيرستاني شهر شيراز
(اوقات فراغت شماره‌ی 328)
بيژن خواجه‌نوري؛ فاطمه هاشمي‌نيا


 
1394/2/24 تعداد بازدیدها : 1877
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقايسه‌ی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت دانشجويان علوم پزشكي كشور با دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرپزشكي
و آزاد (اوقات فراغت شماره‌ی 327)
علی زارعی؛ فریدون تندنویس

 
1394/2/23 تعداد بازدیدها : 1988
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولين (اوقات فراغت شماره‌ی 326)
مجيد كياني؛ طهماسب شيرواني؛ هادي قنبري؛ سياوش كياني

 
1394/2/22 تعداد بازدیدها : 2328
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهري ايران - مطالعه‌ی موردي - منطقه‌ی 8 مشهد
(اوقات فراغت شماره‌ی 325)
 محمد حسين سرايي؛ مجتبي روستا؛ امير اشنويي
 
1394/2/21 تعداد بازدیدها : 1940
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان (اوقات فراغت شماره‌ی 324)
 احمد رحماني؛ طيبه بخشي‌نيا؛ سيد سعيد قوامي
 
1394/2/20 تعداد بازدیدها : 1596
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

وضعيت فعاليت‌هاي اجتماعي و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران و سوئد (اوقات فراغت شماره‌ی 323)
 سيد باقر سادات مداح؛ آزيتا امامي؛ مهدي رهگذر؛ مهشيد فروغان؛ كيان نوروزي تبريزي؛ فرحناز محمدي؛ منير مظاهري
 
1394/2/19 تعداد بازدیدها : 2599
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تجارب سالمندان تهراني در زمينه‌ی اوقات فراغت و تفريحات (اوقات فراغت شماره‌ی 322)
 ابوالفضل رحيمي؛ منيره انوشه؛ فضل‌اله9 احمدي؛ مهشيد فروغان
 
1394/2/18 تعداد بازدیدها : 2335
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي نحوه‌ی گذران اوقات فراغت در بين نوجوانان بزهکار مناطق حاشيه‌ی شهر «مراغه»
(اوقات فراغت شماره‌ی 321)
 اكبر فريدفتحي؛ داريوش معرفت؛ زهرا اعلم
 
1394/2/17 تعداد بازدیدها : 2339
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران اوقات فراغت - مورد مطالعه - دانش‌اموزان دبيرستاني
شهرستان آباده (اوقات فراغت شماره‌ی 320)
 بیژن خواجه‌نوری؛ علی‌اصغر مقدس
 
1394/2/17 تعداد بازدیدها : 1739
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هندسه‌ی مفهومي اوقات فراغت با رويكرد جامعه‌شناختي، روانشناختي، اخلاقي (اوقات فراغت شماره‌ی 319)
 نقي سنايي
 
1394/2/16 تعداد بازدیدها : 1566
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهميت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سلامت جامعه (اوقات فراغت شماره‌ی 318)
 عباس اردکانیان
 
1394/2/15 تعداد بازدیدها : 2689
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثير فضاهاي باز شهري بر كيفيت گذران اوقات فراغت شهروندان (اوقات فراغت شماره‌ی 317)
 محمدصادق فلاحت؛ مريم كلامي
 
1394/2/14 تعداد بازدیدها : 1743
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي الگوي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه شهيد چمران (اوقات فراغت شماره‌ی 316)
 حسین الهام‌پور؛ محمد جعفر پاک‌سرشت
 
1394/2/13 تعداد بازدیدها : 2028
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جايگاه فعاليت‌هاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان (اوقات فراغت شماره‌ی 315)
 علیرضا آبکار
 
1394/2/12 تعداد بازدیدها : 2289
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نيازهاي اوقات فراغت سالمندان شهرستان قزوين (اوقات فراغت شماره‌ی 314)
 علی زارعی؛ شهین قربانی
 
1394/2/11 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران (اوقات فراغت شماره‌ی 313)
 فریدون تندنویس
 
1394/2/10 تعداد بازدیدها : 2272
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت و سلامت اجتماعي (اوقات فراغت شماره‌ی 312)
 جعفر هزارجريبي؛ رضا ارفعي عين‌الدين
 
1394/2/9 تعداد بازدیدها : 2224
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تلویزیون در ایران - ابزار توسعه یا نمادساز (اوقات فراغت شماره‌ی 311)
 دکتر تقی آزاد ارمکی
 
1394/2/8 تعداد بازدیدها : 2290
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

لاله‌زار - عرصه‌ی تفرج از باغ تا خیابان - شکل‌گیری خیابان به‌سبک اروپایی در دوره‌ی ناصرالدین شاه
(اوقات فراغت شماره‌ی 310)
 دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری
 
1394/2/7 تعداد بازدیدها : 2204
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 309)
 احمد پوراحمد؛ فاطمه سالاروندیان
 
1394/2/6 تعداد بازدیدها : 2830
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی ایمنی زمین‌های بازی کودکان در پارک‌ها با رهیافت برنامه‌‌ریزی محیطی (اوقات فراغت شماره‌ی 308)
 حمیدرضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ حسن صادقی نایینی
 
1394/2/5 تعداد بازدیدها : 1472
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

واکاوی ویژگی‏ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری - مطالعه‌ی موردی - تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 307)
 هومان لیاقتی؛ کورس خوشبخت؛ حسین محمودی؛ محسن کوچک‌زاده؛ پگاه امیدوار
 
1394/2/3 تعداد بازدیدها : 1608
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

استفاده از توان‌های بالقوه‌ی مناطق جهت توسعه‌ی گردشگری - مورد خاص پارک موزه‌ی نفت مسجد سلیمان
(اوقات فراغت شماره‌ی 306)
 دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس حمیدرضا جهانی‌مقدم
 
1394/2/2 تعداد بازدیدها : 1922
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی توان زیست‌محیطی پناهگاه حیات‌وحش لوندویل (اوقات فراغت شماره‌ی 305)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/2/1 تعداد بازدیدها : 2317
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارائه‌ی روشی نوین برای تعیین میزان پارک‌های محلی در شهر گرگان با مقایسه با اصول استانداردهای
معماری سیمای محیط (اوقات فراغت شماره‌ی 304)
 علیرضا میکاییلی؛ سمانه دزیانی
 
1394/1/31 تعداد بازدیدها : 1863
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

قیمت‌گذاری مواهب زیست‌محیطی جنگل دست‌کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه‌ی خطی
(ELES) (اوقات فراغت شماره‌ی 303)
 حسن کریم‌زادگان؛ مرتضی رحمتیان؛ محمود محمودی
 
1394/1/30 تعداد بازدیدها : 2139
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آمایش سرزمین حوزه‌های جنگلی ارسباران (اوقات فراغت شماره‌ی 302)
 محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم
 
1394/1/29 تعداد بازدیدها : 2254
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی زیست‌محیطی روشی برای ارزشیابی مناطق جهت تعیین پارک ملی (معرفی روش سایمرگولز)
(اوقات فراغت شماره‌ی 301)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/28 تعداد بازدیدها : 2533
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه‌ی حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت (اوقات فراغت شماره‌ی 300)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/27 تعداد بازدیدها : 1503
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ضرورت تشکیل پارک‌های کوهستانی تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 299)
 دکتر حسن‌علی لقائی
 
1394/1/26 تعداد بازدیدها : 2191
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده - لزوم طبقه‌بندی و مشکلات مدیریتی (اوقات فراغت شماره‌ی 298)
 مهندس هنریک مجنونیان
مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست
 
1394/1/25 تعداد بازدیدها : 2267
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کلیاتی پیرامون پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی (اوقات فراغت شماره‌ی 297)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/24 تعداد بازدیدها : 2189
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روش‌های بررسی اقتصادی و اجتماعی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها (اوقات فراغت شماره‌ی 296)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/23 تعداد بازدیدها : 2240
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چالش‌های پیش روی توسعه‌ی ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن (اوقات فراغت شماره‌ی 295)
 محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف
 
1394/1/22 تعداد بازدیدها : 2428
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شیوه‌‌های احیا، ترویج و ارتقای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 294)
 افشار هنرور؛ فرزاد غفوری؛ احسان ططری حسن گاویار؛ حجت‌اله لطیفی
 
1394/1/21 تعداد بازدیدها : 2627
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه‌ی مدل مطلوب
(مطالعه‌ی موردی - منطقه‌‌ی یک شهر تهران) (اوقات فراغت شماره‌ی 293)
 رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی‌زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی
 
1394/1/20 تعداد بازدیدها : 2355
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی انگیزه‌های مرتبط با انجام بازی‌های ورزشی رایانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه یزد (اوقات فراغت شماره‌ی 292)
 مهربان پارسامهر؛ الهه حدت
 
1394/1/19 تعداد بازدیدها : 2034
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شناسایی شاخص‌ها و استانداردهای ایمنی سالن‌ها و اماکن ورزشی (اوقات فراغت شماره‌ی 291)
 مسعود نادریان جهرمی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ الهام روحانی
 
1394/1/18 تعداد بازدیدها : 2521
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

طراحی و تدوین راهبرد توسعه‌ی ورزش همگانی استان کرمان (اوقات فراغت شماره‌ی 290)
 محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن‌دوست
 
1394/1/17 تعداد بازدیدها : 1841
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 289)
 مهربان پارسا مهر؛ مستانه بلگوریان؛ محسن سعیدی مدنی
 
1394/1/16 تعداد بازدیدها : 2210
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانی
(اوقات فراغت شماره‌ی 288)
 فرشته روان‌بخش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ اکبر آفرینش خاکی
 
1394/1/15 تعداد بازدیدها : 2224
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی (اوقات فراغت شماره‌ی 287)
 رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری
 
1394/1/14 تعداد بازدیدها : 1873
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر جنسیت و ورزش بر رضایت‌مندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی، جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد
اسلامی منطقه‌ی 11 (اوقات فراغت شماره‌ی 286)
 بهرام یوسفی؛ وحید تأدیبی؛ زهره حسنی
 
1394/1/13 تعداد بازدیدها : 2274
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران
(اوقات فراغت شماره‌ی 285)
 سید محمدحسین رضوی؛ رضا اشکوه طاهری
 
1394/1/12 تعداد بازدیدها : 3086
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته‌های گردشگری ورزشی در کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 284)
 محمد احسانی؛ افشار هنرور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ حبیب هنری؛ فیونا جردن
 
1394/1/11 تعداد بازدیدها : 2232
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعیین رابطه‌ی بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان (اوقات فراغت شماره‌ی 283)
 الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی
 
1394/1/10 تعداد بازدیدها : 2448
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 282)
 هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ بهزاد ایزدی
 
1394/1/9 تعداد بازدیدها : 2424
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی انگیزه‌های شرکت‌کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز (اوقات فراغت شماره‌ی 281)
 رحیم رمضانی‌نژاد؛ فرهاد رحمانی‌نیا؛ سید امیر تقوی تک‌یار
 
1394/1/8 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی جهانگردی ورزشی داخلی ایران (اوقات فراغت شماره‌ی 280)
 نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت
 
1394/1/7 تعداد بازدیدها : 2211
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه
کارشناسان ورزشی و گردشگری (اوقات فراغت شماره‌ی 279)
 جواد ادبی فیروزجاه؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی
 
1394/1/6 تعداد بازدیدها : 1726
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 278)
 هاشم کوزه‌چیان؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمد احسانی
 
1394/1/5 تعداد بازدیدها : 2939
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

انگیزش، رضایت‌مندی و تحلیل‌رفتگی داوطلبان در ورزش (اوقات فراغت شماره‌ی 276)
 مهرداد محرم‌زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه
 
1394/1/4 تعداد بازدیدها : 1492
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار
(اوقات فراغت شماره‌ی 275)
 محمدرضا اسد؛ مریم مرسلی؛ بهنوش وثاقی قراملکی
 
1394/1/3 تعداد بازدیدها : 2071
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی و
دفاع ضداکسایشی غیرآنزیمی مردان سالم غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 274)
 حمزه دانشمندی؛ حمید دانشمندی
 
1394/1/2 تعداد بازدیدها : 1825
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 273)
 ساسان نقی‌زاده؛ علی اصغر رواسی
 
1394/1/1 تعداد بازدیدها : 1905
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما
در مردان سالم (اوقات فراغت شماره‌ی 272)
 کمال عزیزبیگی؛ رامین امیر ساسان؛ سیروان آتشک
 
1393/12/29 تعداد بازدیدها : 1184
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر پروتئین واکنشگر C و نیم‌رخ لیپیدی زنان غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 271)
 مهدی مقرنسی؛ میترا باقری
 
1393/12/28 تعداد بازدیدها : 3014
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اثر یک جلسه فعالیت شنا کردن و دویدن وامانده‌ساز بر اشتها و کالری دریافتی
در دختران سالم (اوقات فراغت شماره‌ی 270)
 زهره داورزنی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم‌الشریعه
 
1393/12/27 تعداد بازدیدها : 1948
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

گوش دادن به موسیقی موجب کاهش کارایی قلبی تنفسی در دوره‌ی سریع بازگشت به حالت اولیه
پس از واماندگی می‌شود (اوقات فراغت شماره‌ی 269)
 علی اکبرنژاد؛ حامد برزگر؛ رحمن سوری؛ الهام وسدی؛ پریسا پورنعمتی
 
1393/12/26 تعداد بازدیدها : 2110
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شش‌هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین‌نکرده
(اوقات فراغت شماره‌ی 268)
 فاطمه شب‌خیز؛ نیما قره‌داغی؛ زینب اینانلو؛ نیلوفر صفاریان
 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 1153
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر دو نوع فعالیت بدنی بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 267)
 علی اصغر رواسی؛ مهدی یادگاری؛ سیروس چوبینه
 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2317
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرین مقاومتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نشانگرهای التهابی در مردان دارای اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 266)
 بهرام عابدی؛ بهزاد عابدی
 
1393/12/23 تعداد بازدیدها : 2072
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی آثار تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص‌های التهاب عمومی (CRP و فیبرینوژن سرم) زنان چاق جوان
(اوقات فراغت شماره‌ی 265)
 علی اکبرنژاد؛ رحمان سوری؛ منظر دخت بیگدلی؛ منصور سیاح
 
1393/12/22 تعداد بازدیدها : 1601
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر تغییرات مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) پلاسما، نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی
مردان چاق کم‌تحرک (اوقات فراغت شماره‌ی 264)
 رحمن سوری؛ کیا رنجبر؛ امید صالحیان؛ محمد اسلام‌دوست
 
1393/12/21 تعداد بازدیدها : 2124
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1 و کمپلکس t-PA/PAI-1)
مردان جوان غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 263)
 محمد همتی نفر؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ ثروت چوپانی
 
1393/12/20 تعداد بازدیدها : 2131
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته برنامه‌ی تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) بر نشانگرهای زیستی خطرزای قلبی، عروقی
در زنان چاق غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 262)
 علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر
 
1393/12/19 تعداد بازدیدها : 2027
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین در ساعات مختلف روز بر برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی، عروقی در مردان دارای اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 261)
 محسن عصارزاده؛ محسن اکبرپور
 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 1811
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین هوازی طولانی‌مدت قبلی و مصرف غذای پُرچرب بر مارکر التهابی مولکول چسبان عروقی و نیم‌رخ لیپیدی
مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 260)
 علی برآبادی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ حسن برآبادی
 
1393/12/17 تعداد بازدیدها : 2142
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات پلیومتریک و ترکیبی بر پاسخ IGF-I و MGF در عضله‌ی پهن جانبی مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 259)
 رضا قراخانلو؛ وحید ولی‌پور ده نو؛ سیدجواد مولا؛ فاطمه رهبری‌زاده؛ مجتبی احمدی‌نژاد
 
1393/12/16 تعداد بازدیدها : 1645
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین‌سلولی sICAM-1 در مردان سالمند
(اوقات فراغت شماره‌ی 258)
 مهدی مقرنسی؛ مجید آزادمنش؛ حمید موسی‌زاده
 
1393/12/15 تعداد بازدیدها : 1794
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک دوره تمرین هوازی به‌همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ
دارای اضافه‌وزن (اوقات فراغت شماره‌ی 257)
 فاطمه مصلحی؛ پروین فرزانگی؛ سید جعفر موسوی
 
1393/12/14 تعداد بازدیدها : 2503
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده‌ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم
(اوقات فراغت شماره‌ی 256)
 زهره داورزنی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم‌الشریعه
 
1393/12/13 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان (اوقات فراغت شماره‌ی 255)
 امیر رشیدلمیر؛ زهرا میرزنده‌دل؛ احمد ابراهیمی عطری؛ علی اصغر رواسی
 
1393/12/12 تعداد بازدیدها : 1469
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر هشت هفته تمرین هم‌زمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی
و پروفایل‌های لیپید در پسران غیرورزشکار 14 تا 17 سال دارای اضافه‌وزن (اوقات فراغت شماره‌ی 254)
 احمد جعفری؛ علیرضا رمضانی
 
1393/12/11 تعداد بازدیدها : 1260
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی وضعیت عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با تندرستی مردان 50 الی 65 ساله‌ی شهر اصفهان و مقایسه آن‌ها
با هنجارهای موجود (اوقات فراغت شماره‌ی 253)
 وازگن میناسیان؛ سید محمد مرندی؛ حسین مجتهدی؛ غلامعلی قاسمی
 
1393/12/10 تعداد بازدیدها : 1818
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شدت‌های گوناگون فعالیت ورزشی کوتاه‌مدت بر سطوح لپتین، انسولین، کورتیزول و نیم‌رخ لیپیدی نوجوانان
دارای اضافه‌وزن و چاق (اوقات فراغت شماره‌ی 252)
 علی اصغر رواسی؛ علی اصغر فلاحی؛ علیرضا عباسی
 
1393/12/9 تعداد بازدیدها : 2308
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک دوره‌ تمرین در آب روی هورمون رشد و عامل رشد شبه انسولینی (GH و IGF-1) کودکان (اوقات فراغت شماره‌ی 251)
 محمدحسین باقری؛ عفت بمبئی‌چی؛ فهیمه اسفرجانی؛ مینا ستار
 
1393/12/8 تعداد بازدیدها : 2158
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر فعالیت ورزشی مقاومتی دایره‌ای کوتاه‌مدت با شدت‌های گوناگون بر محور GH/ IGF-I جوانان مرد دانشگاهی سالم
(اوقات فراغت شماره‌ی 250)
 محمدرضا کردی؛ عباس قنبری نیاکی؛ علی اصغر فلاحی؛ علی‌رضا عباسی
 
1393/12/7 تعداد بازدیدها : 3913
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر سن و جنس بر ریکاوری فشار خون متعاقب یک جلسه فعالیت وامانده‌ساز در مردان و زنان سالم غیرورزشکار
(اوقات فراغت شماره‌ی 249)
 رامین امیرساسان؛ سمیه ثانی
 
1393/12/6 تعداد بازدیدها : 2001
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اکسیداسیون سوبسترا و هزینه‌ی کل انرژی طی دویدن با شدت سبک و متوسط تا واماندگی و یک‌ساعت پس از آن
در دانشجویان پسر چاق (اوقات فراغت شماره‌ی 248)
 محمدرضا حامدی‌نیا
 
1393/12/5 تعداد بازدیدها : 2109
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش تمرین مقاومتی و مکمل پروتئینی Whey بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی در مردان جوان دارای اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 247)
 فرهاد احمدی کانی گلزار؛ داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ حسین مجتهدی؛ سید محمد مرندی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار
 
1393/12/4 تعداد بازدیدها : 2125
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرینات هوازی و بی‌تمرینی متعاقب آن بر شاخص‌های عملکردی کلیه در دختران چاق (اوقات فراغت شماره‌ی 246)
 علیرضا حسینی کاخک؛ طیبه امیری پارسا؛ مرضیه سادات آذرنیوه؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ میترا خادم‌الشریعه
 
1393/12/3 تعداد بازدیدها : 2178
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مدل پیش‌گوی ظرفیت عملی به شیوه‌ی شمارش گام‌های روزانه در مردان 40 الی 65 ساله با سبک زندگی فعال
(اوقات فراغت شماره‌ی 245)
 فرزاد ناظم؛ مجید جلیلی؛ نادر فرهپور؛ علی حیدریان‌پور
 
1393/12/2 تعداد بازدیدها : 1680
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک دوره تمرین هوازی موزون بر سطوح استراحتی ویسفاتین و برخی عوامل خطرزای متابولیک زنان دچار اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 244)
 محمد فرامرزی
 
1393/12/1 تعداد بازدیدها : 2182
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر قدرت عضلانی و تعادل مردان مبتلا به تصلب چندگانه (MS) (اوقات فراغت شماره‌ی 243)
 محبوبه مرادی؛ محمدرضا کردی؛ محمد علی صحراییان؛ کیوان مهری؛ شلر حسینی
 
1393/11/30 تعداد بازدیدها : 2021
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک دوره تمرین استقامتی سه‌هفته‌ای بر سطوح گرلین بافتی و پلاسمایی رت‌های نژاد ویستار (اوقات فراغت شماره‌ی 242)
 اکرم جعفری؛ محمدرضا مرادی
 
1393/11/29 تعداد بازدیدها : 1453
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک جلسه ورزش هوازی وامانده‌ساز با دو شدت متفاوت بر مقدار MDA سرمی در مردان سیگاری
(اوقات فراغت شماره‌ی 241)
 امیر حسین حقیقی؛ عبدالحامد دریجانی؛ محمدرضا حامدی‌نیا
 
1393/11/28 تعداد بازدیدها : 1976
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی تأثیر تمرینات تناوبی و تداومی بر برخی عوامل خطرزای قلبی، عروقی زنان جوان چاق (اوقات فراغت شماره‌ی 240)
 منصور سیاح؛ رحمن سوری؛ منظر دوخت بیگدلی؛ حسن احترام؛ فرحناز امیرشقاقی
 
1393/11/27 تعداد بازدیدها : 2098
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی‌هوازی بر تغییرات نسبت IgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار
(اوقات فراغت شماره‌ی 239)
 منور طبرستانی؛ سیروس چوبینه؛ محمدرضا کردی؛ محسن طبرستانی
 
1393/11/26 تعداد بازدیدها : 1803
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر فعالیت ورزشی ترکیبی بر تراکم استخوانی زنان یائسه‌ی مبتلا به سرطان سینه (اوقات فراغت شماره‌ی 238)
 مهدیه آکوچکیان؛ رضا نوری؛ فرهاد رحمانی‌نیا؛ ارسلان دمیرچی
 
1393/11/25 تعداد بازدیدها : 1990
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی و انعطاف‌پذیری همسترینگ (اوقات فراغت شماره‌ی 237)
 مرتضی سنگ‌دوینی؛ بهمن میرزایی؛ علی مصطفی‌لو؛ احسان سعیدی
 
1393/11/24 تعداد بازدیدها : 2265
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای 50 سال (اوقات فراغت شماره‌ی 236)
 مریم دلشاد؛ خسرو ابراهیم؛ ماندانا غلامی؛ آرش قنبریان
 
1393/11/23 تعداد بازدیدها : 1918
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر دوازده هفته پیاده‌روی بر سطوح پلاسمایی لپتین زنان یائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان (اوقات فراغت شماره‌ی 235)
 لاله کرمی بناری؛ رضا نوری؛ مهرزاد مقدسی؛ صدیقه طهماسبی؛ عبدالرسول طالعی
 
1393/11/22 تعداد بازدیدها : 2063
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین استقامتی بر سطوح مولکول‌های چسبان بین سلولی و عروقی در زنان میان‌سال دارای اضافه وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 234)
 رحمن سوری؛ علی اصغر رواسی؛ مریم صالحی
 
1393/11/21 تعداد بازدیدها : 2008
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت در حرکت قفسه‌ی سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیرفعال
(اوقات فراغت شماره‌ی 233)
 خالید محمدزاده‌ی سلامت؛ حمید رجبی؛ فردین کلوندی
 
1393/11/20 تعداد بازدیدها : 1384
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیرات کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت سه نوع فعالیت ورزشی سرعتی، استقامتی و ترکیبی بر مقدار لاکتات هیدروژناز،
کراتین کیناز و مالون دی آلدئید پلاسما در رت (اوقات فراغت شماره‌ی 232)
 عباسعلی گائینی؛ داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ جواد اشرفی هلن؛ مهدی مقرنسی
 
1393/11/19 تعداد بازدیدها : 2357
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت‌هفته تمرین حرکات موزون برغلظت کورتیزول، تستوسترون بزاقی و خلق و خو در زنان غیرفعال
(اوقات فراغت شماره‌ی 231)
 سارا صدرالاشرافی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ یاسمین کیازاد؛ گلنوش صدق روحی؛ مسعود صدرالاشرافی
 
1393/11/18 تعداد بازدیدها : 2186
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مکمل ال، کارنیتین بر درصدچربی بدن و نیم‌رخ لیپید سرم مردان فعال (اوقات فراغت شماره‌ی 230)
 امیرحسین حقیقی؛ مهدی فروغیان؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ مریم چمری
 
1393/11/17 تعداد بازدیدها : 2030
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تعداد گام‌های روزانه (پدومتر) بر عوامل بیوشیمیایی و آنتروپومتریک تهدیدکننده‌ی قلبی، عروقی مردان میانسال
(اوقات فراغت شماره‌ی 229)
 مجید جلیلی؛ فرزاد ناظم؛ علی حیدریان‌پور؛ حیدر طویلانی
 
1393/11/16 تعداد بازدیدها : 2087
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی میزان تماشای تلویزیون و انجام بازی‌های رایانه‌ای پسران چاق و کم‌وزن و رابطه‌ی آن با آمادگی جسمانی،
سطح فعالیت بدنی و ترکیب بدنی (اوقات فراغت شماره‌ی 228)
 فرهاد رحمانی‌نیا؛ بهمن میرزایی؛ ابوالفضل جعفرزاده باغان
 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 2228
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Perceptional Position Resolves Conflict (Strategy Tools No. 5)
 Perceptional Position as a model you can use that will help you get more information and increase the likelihood a positive outcome.
 
1393/11/15 تعداد بازدیدها : 2064
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر فعالیت هوازی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی (مولکول‌های چسبان سلولی، عروقی و نیمرخ لیپیدی) در مردان چاق
(اوقات فراغت شماره‌ی 227)
 علی ضابط؛ رحمان سوری؛ امید صالحیان
 
1393/11/14 تعداد بازدیدها : 1609
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر پیاده‌روی بر کیفیت، کمیت و برخی پارامترهای فیزیولوژیک مرتبط با خواب در مردان سالمند (اوقات فراغت شماره‌ی 226)
 فرهاد رحمانی‌نیا؛ حمید محبی؛ مصطفی قلی صابریان بروجنی
 
1393/11/13 تعداد بازدیدها : 1370
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات مقاومتی بر نیمرخ متابولیکی و حساسیت به انسولین در مردان چاق (اوقات فراغت شماره‌ی 225)
 امیرحسین حقیقی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ علی اصغر رواسی
 
1393/11/12 تعداد بازدیدها : 2150
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی وضعیت سلامت عمومی و روابط اجتماعی کارکنان فعال و غیرفعال حرکتی دولت در شهر اصفهان
(اوقات فراغت شماره‌ی 224)
 حسام اشراقی؛ میرمحمد کاشف
 
1393/11/11 تعداد بازدیدها : 2227
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین استقامتی بر شاخص‌های التهابی پیش‌بینی بیماری‌های قلبی، عروقی در مردان مسن (اوقات فراغت شماره‌ی 223)
 شهرام سهیلی؛ عباسعلی گائینی؛ حجت‌الهه نیکبخت؛ رحمن سوری؛ حشمت‌الله پارسیان
 
1393/11/10 تعداد بازدیدها : 2067
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اثربخشی دو برنامه‌ی تمرین بر شاخص‌های عضلانی، اسکلتی و قلبی، عروقی دختران دانشجوی کم‌تحرک
(اوقات فراغت شماره‌ی 222)
 صدیقه حسین‌پور؛ رحمن سوری؛ شهاب بهرامی
 
1393/11/9 تعداد بازدیدها : 1839
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر فعالیت بدنی بر تغییرات غلظت کورتیزول و انرژی مصرفی در مردان چاق و لاغر (اوقات فراغت شماره‌ی 221)
 فرهاد رحمانی‌نیا؛ حمید محبی؛ محمد علی آذربایجانی؛ محمد عزیزی
 
1393/11/8 تعداد بازدیدها : 1304
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک جلسه دویدن استقامتی فزاینده در دو محیط با دمای طبیعی و گرمای ملایم بر برخی شاخص‌های دستگاه انعقادی
در دختران فعال (اوقات فراغت شماره‌ی 220)
 ولی‌الله دبیدی روشن؛ هاجر عباس‌زاده‌ی صورتی؛ ضیاء فلاح محمدی
 
1393/11/7 تعداد بازدیدها : 1496
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی تأثیر سه شیوه‌ی تمرین استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر مقدار لپتین پلاسمای دانشجویان پسر
(اوقات فراغت شماره‌ی 219)
 محمدرضا اسد؛ محمد علی قره؛ محمد حسن فردوسی
 
1393/11/6 تعداد بازدیدها : 1906
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات هوازی با شدت‌های مختلف بر برخی عوامل خطرزای قلبی، عروقی در دختران جوان (اوقات فراغت شماره‌ی 218)
 امیرحسین حقیقی؛ آمنه بالوی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ رؤیا عسکری
 
1393/11/5 تعداد بازدیدها : 709
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر شنای کرال پشت تناوبی در اصلاح ناهنجاری کایفوز در نوجوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 217)
 حسن قدیمی ایلخانلار؛ رامین بلوچی
 
1393/11/4 تعداد بازدیدها : 2567
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

به‌کارگیری توانایی‌های فردی در نظام ارزشی؛ مطالعه‌ی موردی - تربیت بدنی در اسلام (اوقات فراغت شماره‌ی 216)
 علی اکبر جابری مقدم
 
1393/11/3 تعداد بازدیدها : 1970
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر بازی‌های کودکانه‌ی سنتی و مدرن بر رشد اجتماعی دانش‌اموزان دختر اول ابتدایی (اوقات فراغت شماره‌ی 215)
 فاطمه پورشکوری شارمی؛ احمدرضا موحدی؛ احمد عابدی
 
1393/11/2 تعداد بازدیدها : 3012
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جوانان و هنجارهای رسمی و غیررسمی موسیقی پاپ (اوقات فراغت شماره‌ی 214)
 وحید قاسمی؛ سید آیت‏الله میرزایی
 
1393/11/1 تعداد بازدیدها : 3241
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه‌های زیسته‌ی مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته (اوقات فراغت شماره‌ی 213)
 سید محسن اصغری نکاح؛ غلامعلی افروز؛ عباس بازرگان؛ محسن شکوهی یکتا
 
1393/10/30 تعداد بازدیدها : 2096
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهمیت بازی در آموزش و پرورش پیش‌دبستانی (اوقات فراغت شماره‌ی 212)
 دکتر قاسم قاضی
 
1393/10/29 تعداد بازدیدها : 1683
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی نیازهای تفرجی بازدیدکنندگان پارک ملی بمو (اوقات فراغت شماره‌ی 211)
 آمنه نیکبختی؛ سید حامد میرکریمی؛ مژگان میرزایی
 
1393/10/28 تعداد بازدیدها : 2097
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

برنامه‌ریزی کلان مناطق نمونه‌ی گردشگری از طریق گزینش معیارهای مؤثر بر فرایند توسعه‌ی گردشگری
در استان خراسان رضوی (اوقات فراغت شماره‌ی 210)
 بیت‌الله محمودی؛ رضا احمدیان؛ امین حق‌ستان
 
1393/10/27 تعداد بازدیدها : 1771
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پهنه‌بندی گردشگری متکی به طبیعت مبتنی بر معیارهای محیط‌زیستی - مطالعه‌ی موردی - شهرستان خاتم،
استان یزد (اوقات فراغت شماره‌ی 209)
 سمیه حدادی‌نیا؛ افشین دانه‌کار؛ کوروش عشقی؛ علی اصغر درویش‌صفت؛ محمد کابلی
 
1393/10/26 تعداد بازدیدها : 1983
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پهنه‌بندی و ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری تالاب بین‌المللی شادگان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
و مدل TCI (اوقات فراغت شماره‌ی 208)
 سجاد آستانی؛ سهیل سبحان اردکانی
 
1393/10/25 تعداد بازدیدها : 2757
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تبیین ارزش گردشگری محیط‌زیست طبیعی در مناطق بیابانی - مطالعه‌‌ی موردی - منطقه‌ی بنادک ‌سادات یزد
(اوقات فراغت شماره‌ی 207)
 احمد فتاحی؛ علی فتح‌زاده
 
1393/10/24 تعداد بازدیدها : 1631
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعیین اولویت‌های گردشگری در منطقه‌ی گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
(اوقات فراغت شماره‌ی 206)
 هدی عبداللهی؛ سید حمید متین‌خواه؛ حسین بشری؛ سید محسن حسینی
 
1393/10/23 تعداد بازدیدها : 1935
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

طرح‌ریزی گردشگری متکی به طبیعت در تالاب چغاخور با استفاده از ارزیابی چندمعیاره‌ی مکانی (SMCE)
(اوقات فراغت شماره‌ی 205)
 افشین دانه‌کار؛ زهرا اسدالهی؛ افشین علیزاده؛ آرش جوان‌شیر
 
1393/10/22 تعداد بازدیدها : 1695
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزش‌گذاری اقتصادی محدوده‌ی دریاچه‌ی سد کارون سه به‌منظور ارائه‌ی برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی اکوتوریسم
به‌روش WOT و A (اوقات فراغت شماره‌ی 204)
 سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایران‌خواهی
 
1393/10/21 تعداد بازدیدها : 2094
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزش‌گذاری اقتصادی گردشگری در تالاب چغاخور با استفاده از روش هزینه‌ی سفر (اوقات فراغت شماره‌ی 203)
 زهره قائمی؛ مصطفی پناهی
 
1393/10/20 تعداد بازدیدها : 2127
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزش‌گذاری اقتصادی منابع تفرجگاهی بخش شهداد کرمان به‌منظور ارائه‌ی برنامه‌ی راهبردی توسعه‌ی
اکوتوریسم (اوقات فراغت شماره‌ی 202)
 سید علی جوزی؛ سحر رضایان؛ مهدی ایران‌خواهی؛ مرجان شاکری
 
1393/10/19 تعداد بازدیدها : 2161
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

براورد ارزش تفرجی دریاچه‌ی مهارلوی شیراز با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط (اوقات فراغت شماره‌ی 201)
 مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب‌الله حیاتی
 
1393/10/18 تعداد بازدیدها : 1746
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر حرکت و فعالیت‌های جسمانی در تسهیل فرایند رشد شناختی (اوقات فراغت شماره‌ی 200)
 دکتر محمد علی اصلان‌خانی
 
1393/10/17 تعداد بازدیدها : 2350
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جایگاه ورزش در اوقات فراغت دانشجویان کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 199)
 دکتر فریدون تندنویس
 
1393/10/16 تعداد بازدیدها : 1784
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات هوازی در آب بر روی عملکرد قلب زنان میانسال (اوقات فراغت شماره‌ی 198)
 دکتر پروانه نظرعلی
 
1393/10/15 تعداد بازدیدها : 2340
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پژوهشی پیرامون بازی‌های بومی و محلی آذربایجان‌غربی (اوقات فراغت شماره‌ی 197)
 میر محمد کاشف
 
1393/10/14 تعداد بازدیدها : 1736
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

وضعیت فوق‌برنامه‌ی ورزشی دانشگاه‌های کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 196)
 دکتر فریدون تندنویس
 
1393/10/13 تعداد بازدیدها : 2176
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی و مقایسه‌ی منتخبی از ویژگی‌های روانشناختی دانشجویان دختر و پسر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه‌های
زیر پوشش وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی مستقر در تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 195)
 دکتر محمد علی اصلان‌خانی؛ دکتر شهریار شهیدی
 
1393/10/12 تعداد بازدیدها : 1371
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل میزان و نوع فعالیت‌های فراغتی و ورزشی استادان دانشگاه تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 194)
 محمود گودرزی؛ دکتر حسن اسدی
 
1393/10/11 تعداد بازدیدها : 2166
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرینات ورزشی هوازی بر روی عملکرد قلب بیماران سکته‌ی قلبی (اوقات فراغت شماره‌ی 193)
 دکتر اصغر خالدان؛ دکتر جهانگیر حمیدی تهرانی
 
1393/10/10 تعداد بازدیدها : 2202
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر یک برنامه‌ی ورزشی منتخب روی ترکیب بدن و توان هوازی دختران دانشجو (اوقات فراغت شماره‌ی 192)
 دکتر فرهاد رحمانی‌نیا؛ زهرا حجتی
 
1393/10/9 تعداد بازدیدها : 1713
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرینات ورزشی بر روی قابلیت‌های فیزیولوژیکی و کارکردی افراد سالمند و طول‌عمر (اوقات فراغت شماره‌ی 191)
 دکتر اصغر خالدان
 
1393/10/8 تعداد بازدیدها : 1677
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی سلامت روانی دانش‌اموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دبیرستان‌های شهرستان سنندج (اوقات فراغت شماره‌ی 190)
 دکتر حسن اسدی؛ محمدرضا احمدی
 
1393/10/7 تعداد بازدیدها : 1435
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت جانبازان و معلولین با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ورزش (اوقات فراغت شماره‌ی 189)
 دکتر محمد حسین علیزاده؛ دکتر رضا قراخانلو
 
1393/10/6 تعداد بازدیدها : 3877
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دختر دانشگاه‌های آزاد اسلامی کشور با تأکید بر فعالیت‌های ورزشی
(اوقات فراغت شماره‌ی 188)
 دکتر علی محمد صفانیا
 
1393/10/5 تعداد بازدیدها : 1845
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر ورزش هوازی زیربیشینه بر پاسخ لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون مردان دیابتی IDDM (اوقات فراغت شماره‌ی 187)
 دکتر فرزاد ناظم؛ حسین رحمان‌نژاد
 
1393/10/4 تعداد بازدیدها : 1697
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی علل عدم شرکت دانش‌اموزان دختر مقطع متوسطه در فعالیت‌های ورزشی فوق‌برنامه (اوقات فراغت شماره‌ی 186)
 دکتر فضل‌الله باقرزاده؛ رسول حمایت‌طلب؛ مهدی متقی‌پور
 
1393/10/3 تعداد بازدیدها : 2059
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر ورزش بر سلامت روانی در بُعد جسمانی اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی دانشجویان
دانشگاه الزهرا(س) (اوقات فراغت شماره‌ی 185)
 نوشین اصفهانی
 
1393/10/2 تعداد بازدیدها : 1806
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان کمک کنیم تا بر «اضطراب عملکردی» فایق آیند؟ (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 1)
مکانیک «اضطراب عملکردی» آن است که آن فعالیت مورد انتظار - خواه یک آزمون باشد یا بازی پیشرو یا یک سخنرانی در جمع مردم - صرف‌نظر از هر امری که باشد آن‌چنان بزرگ احساس می‌شود که توانایی‌ آنان در آن لحظه برای این‌که در آن امر وارد شوند و خودشان باشند خارج از وضعیت تعادل‌شان خواهد بود.


 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 1323
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

استفاده از ماتریس «تجزیه و تحلیل تهدیدها و فرصت‌ها و نقاط ضعف و قوت» (TOWS) (تفکر استراتژیک فرهنگی شماره‌ی 3)
یک سطح عملی و غیرتئوریک تنها تفاوت TOWS و SWOT آن است که TOWS بر محیط بیرونی یک سازمان تأکید بیش‌تری می‌کند؛ در حالی که تأکید SWOT بر محیط داخلی سازمان است.
 
1393/8/25 تعداد بازدیدها : 5697
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

SWOT Analysis - Discover New Opportunities; Manage and Eliminate Threats (Strategy Tools No. 2)
 Used in a business context, it helps you carve a sustainable niche in your market. Used in a personal context, it helps you develop your career in a way that takes best advantage of your talents, abilities and opportunities.
 
1393/8/24 تعداد بازدیدها : 2073
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تکنیک «تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها» (SWOT) (تفکر استراتژیک فرهنگی شماره‌ی 2)
تكنيك «تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها» در كسب و كار به ما كمك مي‌كند جايگاه ويژه و باثباتي در بازار داشته باشيم. اگر از جنبه‌ي فردي به اين تكنيك نگاه كنيم به ما كمك مي‌كند شغل‌‌مان را به‌گونه‌اي توسعه دهيم كه بهترين نتيجه را از استعدادها، توانايي‌ها و فرصت‌ها كسب كنيم.

 
1393/8/24 تعداد بازدیدها : 6388
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عاشقش باش یا رهایش کن! (نکته‌های خواندنی شماره‌ی 2)
برای آن دسته از مشکلاتی که در زندگی‌مان همواره به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌یابد بیاییم از خودمان بپرسیم: «عاشقش باش یا آن را از خود دور کن!»


 
1393/7/6 تعداد بازدیدها : 2548
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Love It Or Shove It (Management Consultants No. 2)
 For those problems that keep coming up in your life, start asking yourself, Love It Or Shove It?
 
1393/7/6 تعداد بازدیدها : 1362
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هفت مرحله‌ی حل‌مسأله‌ی گروهی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 4)
زمانی که بر روی یک مسأله‌ی پیچیده کار می‌کنیم نظیر: یک مسأله‌ی ساده احتمالاً در دام یک حلقه می‌افتیم. بدین‌ترتیب که برای هر جوابی، یک مسأله‌ی جدید ایجاد می‌کنیم.
 
1393/7/2 تعداد بازدیدها : 2752
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Seven Step Problem Solving (Management's Film No. 4)
 When you treat a complex problem like a simple one, you are likely to get caught in a loop; for every solution creates a new problem.
 
1393/7/2 تعداد بازدیدها : 2223
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Problem Solving within a Team (Managemment's Film No. 3)
 The first 50% of time in the meeting should be spent on just the facts, just the data, just what we know. Then, about 30% of the time should be spent discussing possible interpretations, and disagreeing over interpretations. Only the last 20% of the time should be spent actually discussing a solution.
 
1393/7/1 تعداد بازدیدها : 2137
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

حل‌مسأله درون یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 3)
اولین 50 درصد زمان در جلسه باید تنها صرف این واقعیت‌ها شود: یعنی تنها داده‌ها، تنها آن‌چه از آن اطلاع داریم. سپس حدود 30 درصد زمان باید صرف این امر گردد که درباره‌ی تفسیرهای ممکن بحث و مخالفت شود. تنها 20 درصد زمان واقعاً باید به بحث در مورد راه‌حل اختصاص یابد.
 
1393/6/25 تعداد بازدیدها : 2912
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Cause and Effect Analysis (Management's Films No. 2)
 You're now going to brainstorm all of the factors that could be contributing to this problem. These may be systems, equipment, materials, external forces, people involved with the problem, and so on.
 
1393/6/22 تعداد بازدیدها : 1853
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تجزیه و تحلیل آثار و علل (Cause and Effect Analysis) (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 2)
باید طوفانی از همه‌ی عواملی را مطرح کنید که می‌تواند در بروز این مسأله تأثیرگذار باشد. این عوامل ممکن است مواردی نظیر: سیستم‌‌ها، تجهیزات، مواد، نیروهای بیرونی و افرادی باشد که در این مسأله دخیل بوده است یا موارد دیگر را شامل شود.

 
1393/6/19 تعداد بازدیدها : 2963
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مهارت‌های حل‌مسأله (حل‌مسأله‌ی شماره‌ی 1)
 حل‌مسأله مهارتی کلیدی است که کسب آن می‌تواند تفاوت عظیمی در کارمان ایجاد کند.

 
1393/6/18 تعداد بازدیدها : 3300
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Problem- Solving Skills- Start Here! (Problem Solving No. 1)
 Problem solving is a key skill, and it's one that can make a huge difference to your career.
 
1393/6/18 تعداد بازدیدها : 1852
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی تأثير سه نوع سرمايه‌ی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شادی جوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 55)
 فاطمه اکبرزاده؛ حميد دهقانی؛ غلامرضا خوش‌فر؛ حيدر جان‌علی‌زاده‌ی چوب‌بستی
 
1393/5/10 تعداد بازدیدها : 2096
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی نگرش زنان به مشارکت ورزشی و عوامل اجتماعی، روانی مؤثر بر آن (اوقات فراغت شماره‌ی 54)
 سيروس احمدی؛ سعيد کارگر
 
1393/5/9 تعداد بازدیدها : 1770
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تبيينی بر همبستگی بين شدت استفاده از فيس‌بوک و سرمايه‌ی اجتماعی کاربران فيس‌بوک (اوقات فراغت شماره‌ی 53)
 حميد عبداللهيان؛ مهين شيخ‌انصاری
 
1393/5/8 تعداد بازدیدها : 2014
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تبيين جامعه‌شناختی تأثير شبکه‌ی اجتماعی فيس‌بوک بر هويت قومی کاربران ترک در ايران (اوقات فراغت شماره‌ی 52)
 مسعود کيان‌پور؛ صمد عدلی‌پور؛ الهام کيخايی
 
1393/5/7 تعداد بازدیدها : 1084
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی عوامل فردی و اجتماعی مؤثر بر نشاط اجتماعی زنان مورد مطالعه:
زنان مناطق شهری و روستايی شهرستان دليجان (اوقات فراغت شماره‌ی 51)
 موسی عنبری؛ سميه حقی
 
1393/5/6 تعداد بازدیدها : 1698
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تلويزيون و هويت دينی؛ مطالعه‌ی موردی: دانشجويان دانشگاه مازندران (اوقات فراغت شماره‌ی 50)
 محمد اسماعيل رياحی؛ توحيد عليزاده؛ معصومه اشتياقی؛ مهرداد کاظميان
 
1393/5/3 تعداد بازدیدها : 1700
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت، سرمايه‌ی فرهنگي و زنان - مطالعه‌ی موردي - زنان شهرستان جويبار (اوقات فراغت شماره‌ی 48)
 قربان‌علی ابراهیمی؛ رقیه مسلمی پطرودی
 
1393/5/2 تعداد بازدیدها : 1094
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحليل رابطه‌ی بين مصرف رسانه‌ای و ميزان اعتماد اجتماعی در بين دانشجويان دانشگاه اصفهان (اوقات فراغت شماره‌ی 49)
 سید جواد امام‌جمعه‌زاده؛ زهرا صادقی نقدرعلی؛ رضا محمود اوغلی؛ محمود رضا رهبر قاضی
 
1393/5/1 تعداد بازدیدها : 1912
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی نقش برنامه‌ریزی در نحوه‌ی گذران اوقات فراغت خانواده‌ها (اوقات فراغت شماره‌ی 47)
 دکتر سید رضا صالحی‌امیری؛ فریدون حاجی نورمحمدی؛ مرتضی داوری
 
1393/4/30 تعداد بازدیدها : 2424
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي اوقات فراغت دختران و پسران در سال‌هاي جنگ و پس از جنگ (اوقات فراغت شماره‌ی 46)
 دکتر نسرین اکبرزاده
 
1393/4/29 تعداد بازدیدها : 2099
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت در بین زنان منطقه‌ی تحت‌پوشش پایگاه تحقیقات جمعیتی
دکتر محمد قریب شهر اراک در سال 1384 (اوقات فراغت شماره‌ی 45)
 م‍ع‍ص‍وم‍ه ح‍سینی؛ لیلا رحیمی؛ زهرا آجرلو؛ زهره مجیدی؛ نسرین روزبهانی
 
1393/4/28 تعداد بازدیدها : 1517
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تفاوت‌های جنسیتی در اوقات فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 44)
 فاطمه مدیری؛ خ‍دیج‍ه س‍فیری
 
1393/4/27 تعداد بازدیدها : 1646
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پرسه‌زنی و زندگی گروه‌های فرودست شهری در مراکز خرید تهران - دیالکتیک تمایز و تمایززدایی (اوقات فراغت شماره‌ی 43)
 عباس کاظمی؛ محمد رضایی
 
1393/4/26 تعداد بازدیدها : 1768
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جوانان و مصرف توریسم (اوقات فراغت شماره‌ی 42)
 عبدالحسین کلانتری؛ محمد فرهادی
 
1393/4/25 تعداد بازدیدها : 1109
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل محتوای پیا‌م‌های کوتاه دانشجویان دانشگاه‌های تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 41)
 مسعود کوثری؛ طاهره خیرخواه
 
1393/4/24 تعداد بازدیدها : 1490
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه (اوقات فراغت شماره‌ی 40)
 محمدرضا جوادی یگانه؛ جلیل عزیزی
 
1393/4/23 تعداد بازدیدها : 2141
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزشیابی پویانمایی‌های دینی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (اوقات فراغت شماره‌ی 39)
 نعمت‌الله موسی‌پور؛ فریبا درتاج
 
1393/4/22 تعداد بازدیدها : 1902
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کاربری تفننی اینترنت توسط کاربران 25 تا 40 سال شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 38)
 بهزاد دوران؛ احمد گنجی
 
1393/4/21 تعداد بازدیدها : 1958
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رسانه‌های جمعی و تولیدات دینی برای کودکان: ارائه‌ی رویکردی ارتباطی، فرهنگی (اوقات فراغت شماره‌ی 37)
 ناصر باهنر
 
1393/4/20 تعداد بازدیدها : 1798
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش برنامه‌های دینی و غیردینی تلویزیون در افزایش یا کاهش دینداری (اوقات فراغت شماره‌ی 36)
 اعظم راودراد
 
1393/4/19 تعداد بازدیدها : 1902
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فرهنگ جوانان و تلفن همراه (اوقات فراغت شماره‌ی 35)
 محمدسعید ذکایی؛ وحید ولی‌زاده
 
1393/4/17 تعداد بازدیدها : 1654
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

الگوی استفاده از اینترنت - محیط یادگیری و بافت فرهنگی و اجتماعی (اوقات فراغت شماره‌ی 34)
 حسین ابراهیم‌آبادی
 
1393/4/17 تعداد بازدیدها : 2261
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رمزگشایی از بازی‌های‌ رایانه‌ای - مطالعه‌ی موردی بازی‌ رایانه‌ای «عملیات ویژه‌ی 85» (اوقات فراغت شماره‌ی 33)
 بهاره جلال‌زاده؛ بهزاد دوران
 
1393/4/16 تعداد بازدیدها : 1365
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

زمستان و استراتژی کت سفید (نکته‌های خواندنی شماره‌ی 1)
«استراتژی» راهنمایی را تعریف می‌کند که برای دانستن این امر است که در چه زمانی از آن به‌شکلی صحیح، به‌روز و متمایز استفاده کنیم.

 
1393/4/16 تعداد بازدیدها : 3161
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Winter-White Coat Strategy (Management Consultants No. 1)
 A strategy (the thing) has all these elements, plus the answers to Mr. Favaro’s Strategic Five. That’s a definite clue to knowing when I’m using the term correctly, fashionably and confidently.
 
1393/4/16 تعداد بازدیدها : 2079
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی نظرات کودکان، نوجوانان و مادران نسبت به اثرات اجتماعی بازی‌های رایانه‌ای (اوقات فراغت شماره‌ی 32)
 تهمینه شاوردی؛ شهرزاد شاوردی
 
1393/4/15 تعداد بازدیدها : 1324
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

گرایش به مصرف گونه‌های موسیقی مردم‌پسند و میزان پرخاشگری در میان دانشجویان (اوقات فراغت شماره‌ی 31)
 رضا صمیم؛ وحید قاسمی.
 
1393/4/14 تعداد بازدیدها : 2041
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت و هویت اجتماعی (اوقات فراغت شماره‌ی 30)
 رسول ربانی؛ حامد شیری.
 
1393/4/13 تعداد بازدیدها : 2169
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رسانه و فرهنگ‌سازی (اوقات فراغت شماره‌ی 29)
 محمدرضا دهشیری.
 
1393/4/12 تعداد بازدیدها : 1874
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تلویزیون و تأثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان (اوقات فراغت شماره‌ی 28)
 ناصر باهنر؛ طاهره جعفری کیذقان.
 
1393/4/10 تعداد بازدیدها : 2168
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کندوکاو سیستم معانی ذهنی مصرف‌کنندگان موسیقی (اوقات فراغت شماره‌ی 27)
 محمدتقی ایمان؛ نسیبه زنجری؛ ابراهیم اسکندری‌پور.
 
1393/4/9 تعداد بازدیدها : 1766
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تغییر ایستار در ارتباطات بین فردی بین فرهنگی با وساطت رایانه (اوقات فراغت شماره‌ی 26)
 طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا تهرانی‌فر؛ صدرا خسروی.
 
1393/4/8 تعداد بازدیدها : 2049
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی مصوبه‌های دولت درباره‌ی سینما از سال 1368 الی 1388 شمسی (اوقات فراغت شماره‌ی 25)
 الهه دهقان‌پیشه؛ رضا اسماعیلی.
 
1393/4/7 تعداد بازدیدها : 1982
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی جنبه‌های گوناگون دریافت پیامک از دوستان (اوقات فراغت شماره‌ی 24)
 زهره قلیلی رنانی؛ اعظم مرادی؛ فاطمه طاهرپور؛ صغری طاهری
 
1393/4/6 تعداد بازدیدها : 2108
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان - مطالعه‌ی موردی: بزرگ‌ترین جامعه‌ی مجازی ایرانیان (اوقات فراغت شماره‌ی 23)
 حسن بشیر؛ محمد صادق افراسیابی
 
1393/4/5 تعداد بازدیدها : 1875
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

دوفضایی شدن آسیب‌ها و ناهنجاری‌های فضای مجازی: مطالعه تطبیقی سیاست‌گذاری‌‌های بین‌المللی (اوقات فراغت شماره‌ی 22)
 سعیدرضا عاملی؛ حسین حسنی.
 
1393/4/4 تعداد بازدیدها : 1797
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

«ریف» (RIPH) - مدلی برای بازنمایی واقعیت در تلویزیون‌های محلی و جهانی (اوقات فراغت شماره‌ی 21)
 ساکت حسین‌اف؛ حسین ذوالقدر
 
1393/4/3 تعداد بازدیدها : 1989
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نظریه‏سازی برای موسیقی زیرزمینی ایران (اوقات فراغت شماره‌ی 20)
 مسعود کوثری؛ محمد مهدی مولایی
 
1393/4/2 تعداد بازدیدها : 1871
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تماشای انیمیشن‌های مذهبی ایرانی بر رفتار دینی نوجوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 19)
 سید مجتبی رضوی‌ طوسی؛ صهبا صمدی
 
1393/4/1 تعداد بازدیدها : 2044
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث - قسمت سوم (اوقات فراغت شماره‌ی 18)
از منظر احاديث اسلامی، اندوه و نگرانی نوعی بيماری روحی است. بنابراين يكی از اصول الگوی شادی در اسلام، درمانِ اين بيماری است؛ چرا كه بدون درمان آن، شادی بی‌معناست.

 
1393/3/11 تعداد بازدیدها : 3204
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

الگوي شادي از نگاه قرآن و حديث - قسمت دوم (اوقات فراغت شماره‌ی 17)
از ديدگاه اسلام انواع شادى‏هايى كه مزاحم و مانع شادى پايدار انسان نباشند شادىِ مثبت و روا هستند؛ امّا شادى‏هاىِ مزاحمِ شادى پايدار، ناروا و منفى‌اند.

 
1393/3/8 تعداد بازدیدها : 4007
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

الگوی شادی در قرآن و حدیث - قسمت اول (اوقات فراغت شماره‌ی 16)
به جرأت مى‏توان گفت كه يكى از معجزات اسلام اين است كه چهارده قرن پيش از اين در عصر حاكميت جهل بر جهان، الگويى از شادكامى را به جهانيان عرضه كرد كه در دوران شكوفايى علم، دانشمندان جهان از طريق تجربه و به‌تدريج به آن نزديك مى‏شوند.

 
1393/3/5 تعداد بازدیدها : 3954
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحقیقات و تئوری در زمینه‌ی مثبت بودن در علوم اجتماعی: نقش محوری اوقات فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 15)
اوقات فراغت و کار متعصبانه و مذهبی بستری واقعی جهت رشد برای سبک زندگی جذاب و ارزشمند محسوب می‌شود.

 
1393/2/28 تعداد بازدیدها : 6666
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Research and Theory on Positiveness in the Social Sciences: The Central Role of Leisure (Leisure No. 15)
 Leisure and devotee work are veritable hothouses for an attractive lifestyle and a life worth living.
 
1393/2/28 تعداد بازدیدها : 1963
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت به سبک آدم‌های موفق (اوقات فراغت مدیران شماره‌ی 1)
آدم‌های موفق، سحرخیز هستند.


 
1393/2/19 تعداد بازدیدها : 2820
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مطالعه‌ای در باب تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی و اوقات فراغت جوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 14)
 جوانان و نوجوانان ما به‌طور فزایندهای مدت زمان نسبتاً زیادی از اوقات فراغت خود را صرف این شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌کنند.
 
1393/2/8 تعداد بازدیدها : 12648
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سبک‌هاي فراغتی جوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 13)
 گزاف نخواهد بود اگر فراغت را هسته‌ي اصلی سبک زندگی بدانیم.
 
1393/2/5 تعداد بازدیدها : 4964
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی اثر مصرف فرهنگی فراغتی جوانان بر سبک زندگی و ارزش‌های اجتماعی آنان (اوقات فراغت شماره ی 12)
در جامعه‌ی اطلاعاتی کنونی، رسانه‌های فراگیری هم‌چون تلویزیون‌های ماهواره‌ای به یکی از مهم‌ترین منابع تولید، بازتولید و توزیع معرفت تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری که شناخت، درک، نحوه‌ی اندیشیدن و نحوه‌ی زندگی کردن نسل‌های نوین را شکل می‌دهند.
 
1393/1/25 تعداد بازدیدها : 10176
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

توصیه‌هایی در مورد اوقات فراغت از زبان دکتر غلامعلی افروز (اوقات فراغت شماره‌ی 11)
بدون تردید هدایت فكری و حمایت مستمر و مؤثر كودكان، نوجوانان و جوانان در اوقات فراغت به‌ویژه در تعطیلات نسبتاً طولانی تابستانی نه‌تنها آسیب‌پذیری اجتماعی و كژروی‌های اخلاقی آنان را در هر شرایطی به حداقل می‌رساند بلكه ایشان را در برابر همه‌ی آسیب‌ها و تهاجمات فرهنگی مصون می‌كند.
 
1393/1/22 تعداد بازدیدها : 4306
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ايرانيان و اوقات فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 10)
از آن‏جا كه زنان همواره مهم‏ترين نقش را در امر تعليم كودكان برعهده دارند لازم است بخشى از اوقات فراغت خود را نيز به تفريح و براوردن احتياج‌ها و سرگرم ساختن كودكان خود اختصاص داده اوقات فراغت كودكان خود را مطلوب و دلپذير ‏كنند.


 
1393/1/19 تعداد بازدیدها : 3706
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي تأثير وسايل ارتباط جمعي (تلويزيون) بر اوقات فراغت نوجوانان و جوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 9)
عدم توجه به نيازها، علايق و خواسته‌هاي نوجوانان و جوانان سبب تحليل تدريجي توان و استعدادها و صرف انرژي آن‌ها در راه‌هاي نادرست مي‌شود كه خود سبب بروز مشكلات فردي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‌شود و در مواردي موجب انحراف‌هاي اخلاقي و بالاخره سقوط در پرتگاه بزهكاري.
 
1393/1/17 تعداد بازدیدها : 2865
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت نيازمند نسخه‌اي براي همه‌ي فصول (اوقات فراغت شماره‌ی 8)
فرد مي‌تواند در اوقات فراغت همان‌چيزي را كه مي‌پسندد انجام دهد؛ شخصيت نهايي خود را باز يابد و آن را ابراز كند. بنابراين قابليت‌هاي فرد غالباً در عرصه‌ي اوقات فراغت جلوه‌گر مي‌شود.

 
1393/1/15 تعداد بازدیدها : 3254
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقاتی که به‌نام فراغت می‌گذرد (اوقات فراغت شماره‌ی 7)
اوقات فراغت بخش جدايي‌ناپذير زندگي امروز است كه چگونگي گذران آن مي‌تواند از يك‌سو باعث سلامت، رشد و كمال و از سوي ديگر موجب كندي، انحراف و انحطاط فرد شود.
 
1393/1/13 تعداد بازدیدها : 4809
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فوايد تفريح و سرگرمي در زندگي (اوقات فراغت شماره‌ی 6)
زوج‌هايي که اوقات فراغت خود را با هم مي‌گذرانند احتمال باهم ماندن‌شان بيش‌تر است. 
1393/1/11 تعداد بازدیدها : 3602
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه اوقات فراغت را برنامه‌ريزي كنيم؟ (اوقات فراغت شماره‌ی 5)
در معارف الهيه از «عمر» به‌عنوان سرمايه‌ي تجارت مادي و معنوي ياد شده و از «دنيا» به‌عنوان تجارت خانه سخن به‌ميان آمده و از «انسان» تعبير به تاجر شده است.


 
1393/1/9 تعداد بازدیدها : 2933
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تفريح به‌مدد درس خواندن مي‌آيد (اوقات فراغت شماره‌ی 4)
در دوران تحصيل حتي در سال كنكور مهم آن نيست كه تفريح و بازي نكنيم؛ مهم آن است كه درس‌مان را بخوانيم و از تمايل و تفريح خود براي درس خواندن كمك بگيريم.


 
1393/1/7 تعداد بازدیدها : 3137
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سخنی از شهید مظلوم دکتر بهشتی: تفریح از دیدگاه اسلام (اوقات فراغت شماره‌ی 3)
اصولاً «تفريح‌« يكي‌ از نيازهاي‌ طبيعي‌ بشر است‌ و چه‌ كسي‌ مي‌تواند درباره‌‌ي اسلام‌ بگويد اسلام‌ دين‌ غم‌ و اندوه‌ و گريه‌ و زاري‌ و بي‌نشاطي ‌است در حالي‌ كه‌ قرآن با صراحت‌ مي‌گويد: «قُلْ‌ مَنْ‌ حَرّمَ ‌زينَهَ‌ اللهِ‌ الّتي‌ أخْرَجَ‌ لِعِبادِهِ‌ وَ الطّيِّباتَ‌ مِن‌ الرّزْقِ، قُل‌ هِيَ ‌لِلّذينَ‌ آمَنوا في‌ الْحَياهِ‌ الدُّنيا خالِصِهً‌ يَوْمَ الْقيامَه» (اعراف/ 32)؟!


 
1393/1/5 تعداد بازدیدها : 3446
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش اوقات فراغت در تکامل فردی و سلامت اجتماعی (اوقات فراغت شماره‌ی 2)
کارشناسان علوم اجتماعی «اوقات فراغت» را معیار مناسبی برای تشخیص سلامت و استحکام ساختار تربیتی جامعه می‌دانند.
 
1393/1/3 تعداد بازدیدها : 4439
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

به‌بطالت گذشتن وقت بيش از 70 درصد جوانان (اوقات فراغت شماره‌ي 1)
اوقات فراغت در جامعه‌ي ما و در باور جوانان داراي تعريف علمي و منطقي نيست.
 
1393/1/1 تعداد بازدیدها : 3100
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

 اوقات فراغت کوچک کردن
اوقات فراغت
اثرسنجي برنامه‌هاي اوقات فراغت دختران دانش‌اموز - مطالعه‌ی موردي - استان خراسان شمالي (اوقات فراغت شماره‌ی 334)
حامد عطايي سعيدي؛ محسن ناصري‌راد؛ سيده فاطمه محبي 
1394/3/2 تعداد بازدیدها : 1802
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نابرابري اجتماعي در حوزه‌ی فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 333)
رسول صادقي؛ اسماعيل بلالي؛ احمد محمدپور 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 2368
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي وضعيت اقتصادي، اجتماعي، بهداشتي و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت سالمندان ساكن در مناطق شهري
تحت‌پوشش دانشگاه علوم پزشكي سمنان 1380 (اوقات فراغت شماره‌ی 332)
معصومه صابريان؛ سعيد حاجي آقاجاني؛ راهب قرباني


 
1394/2/28 تعداد بازدیدها : 1850
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي وضعيت رواني سالمندان و ارتباط آن با نحوه‌ی گذران اوقات فراغت (اوقات فراغت شماره‌ی 331)
معصومه صابريان؛ سعيد حاجي آقاجاني؛ راهب قرباني

 
1394/2/27 تعداد بازدیدها : 2137
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونگي گذراندن اوقات فراغت و همبسته‌هاي آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي شيراز (اوقات فراغت شماره‌ی 330)
هاله قائم؛ نرگس محمد صالحي؛ ابوالفضل محمد بيگي


 
1394/2/26 تعداد بازدیدها : 1622
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فوق‌برنامه و اوقات فراغت با تأكيد بر فعاليت‌هاي ورزشي در دانشگاه تربيت‌معلم تهران از ديدگاه مديران،
اعضاي هيأت‌علمي و كاركنان آن (اوقات فراغت شماره‌ی 329)
اميرتاش علي محمد
 
1394/2/25 تعداد بازدیدها : 2060
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رابطه‌ی اوقات فراغت و بزهکاري - نمونه‌‌ی مورد مطالعه - دانش‌اموزان دبيرستاني شهر شيراز
(اوقات فراغت شماره‌ی 328)
بيژن خواجه‌نوري؛ فاطمه هاشمي‌نيا


 
1394/2/24 تعداد بازدیدها : 1877
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقايسه‌ی نحوه‌ی گذران اوقات فراغت دانشجويان علوم پزشكي كشور با دانشجويان دانشگاه‌هاي غيرپزشكي
و آزاد (اوقات فراغت شماره‌ی 327)
علی زارعی؛ فریدون تندنویس

 
1394/2/23 تعداد بازدیدها : 1988
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعيين جايگاه فعاليت ورزشي در نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت جانبازان و معلولين (اوقات فراغت شماره‌ی 326)
مجيد كياني؛ طهماسب شيرواني؛ هادي قنبري؛ سياوش كياني

 
1394/2/22 تعداد بازدیدها : 2328
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت در مناطق شهري ايران - مطالعه‌ی موردي - منطقه‌ی 8 مشهد
(اوقات فراغت شماره‌ی 325)
 محمد حسين سرايي؛ مجتبي روستا؛ امير اشنويي
 
1394/2/21 تعداد بازدیدها : 1940
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش ورزش در گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تاكستان (اوقات فراغت شماره‌ی 324)
 احمد رحماني؛ طيبه بخشي‌نيا؛ سيد سعيد قوامي
 
1394/2/20 تعداد بازدیدها : 1596
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

وضعيت فعاليت‌هاي اجتماعي و نحوه‌ی گذران اوقات فراغت در سالمندان ايران و سوئد (اوقات فراغت شماره‌ی 323)
 سيد باقر سادات مداح؛ آزيتا امامي؛ مهدي رهگذر؛ مهشيد فروغان؛ كيان نوروزي تبريزي؛ فرحناز محمدي؛ منير مظاهري
 
1394/2/19 تعداد بازدیدها : 2599
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تجارب سالمندان تهراني در زمينه‌ی اوقات فراغت و تفريحات (اوقات فراغت شماره‌ی 322)
 ابوالفضل رحيمي؛ منيره انوشه؛ فضل‌اله9 احمدي؛ مهشيد فروغان
 
1394/2/18 تعداد بازدیدها : 2335
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي نحوه‌ی گذران اوقات فراغت در بين نوجوانان بزهکار مناطق حاشيه‌ی شهر «مراغه»
(اوقات فراغت شماره‌ی 321)
 اكبر فريدفتحي؛ داريوش معرفت؛ زهرا اعلم
 
1394/2/17 تعداد بازدیدها : 2339
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر ميزان گذران اوقات فراغت - مورد مطالعه - دانش‌اموزان دبيرستاني
شهرستان آباده (اوقات فراغت شماره‌ی 320)
 بیژن خواجه‌نوری؛ علی‌اصغر مقدس
 
1394/2/17 تعداد بازدیدها : 1739
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هندسه‌ی مفهومي اوقات فراغت با رويكرد جامعه‌شناختي، روانشناختي، اخلاقي (اوقات فراغت شماره‌ی 319)
 نقي سنايي
 
1394/2/16 تعداد بازدیدها : 1566
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهميت آموزش اوقات فراغت در ارتقاي سلامت جامعه (اوقات فراغت شماره‌ی 318)
 عباس اردکانیان
 
1394/2/15 تعداد بازدیدها : 2689
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثير فضاهاي باز شهري بر كيفيت گذران اوقات فراغت شهروندان (اوقات فراغت شماره‌ی 317)
 محمدصادق فلاحت؛ مريم كلامي
 
1394/2/14 تعداد بازدیدها : 1743
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسي الگوي گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه شهيد چمران (اوقات فراغت شماره‌ی 316)
 حسین الهام‌پور؛ محمد جعفر پاک‌سرشت
 
1394/2/13 تعداد بازدیدها : 2028
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جايگاه فعاليت‌هاي جسماني در اوقات فراغت دانشجويان (اوقات فراغت شماره‌ی 315)
 علیرضا آبکار
 
1394/2/12 تعداد بازدیدها : 2289
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نيازهاي اوقات فراغت سالمندان شهرستان قزوين (اوقات فراغت شماره‌ی 314)
 علی زارعی؛ شهین قربانی
 
1394/2/11 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران (اوقات فراغت شماره‌ی 313)
 فریدون تندنویس
 
1394/2/10 تعداد بازدیدها : 2272
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت و سلامت اجتماعي (اوقات فراغت شماره‌ی 312)
 جعفر هزارجريبي؛ رضا ارفعي عين‌الدين
 
1394/2/9 تعداد بازدیدها : 2224
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تلویزیون در ایران - ابزار توسعه یا نمادساز (اوقات فراغت شماره‌ی 311)
 دکتر تقی آزاد ارمکی
 
1394/2/8 تعداد بازدیدها : 2290
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

لاله‌زار - عرصه‌ی تفرج از باغ تا خیابان - شکل‌گیری خیابان به‌سبک اروپایی در دوره‌ی ناصرالدین شاه
(اوقات فراغت شماره‌ی 310)
 دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری
 
1394/2/7 تعداد بازدیدها : 2204
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روند تحولات تاریخی فضاهای گذران اوقات فراغت زنان از قاجاریه تاکنون در شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 309)
 احمد پوراحمد؛ فاطمه سالاروندیان
 
1394/2/6 تعداد بازدیدها : 2830
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی ایمنی زمین‌های بازی کودکان در پارک‌ها با رهیافت برنامه‌‌ریزی محیطی (اوقات فراغت شماره‌ی 308)
 حمیدرضا جعفری؛ اسماعیل صالحی؛ حسن صادقی نایینی
 
1394/2/5 تعداد بازدیدها : 1472
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

واکاوی ویژگی‏ها و الگوی فراغت در گردشگری شهری - مطالعه‌ی موردی - تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 307)
 هومان لیاقتی؛ کورس خوشبخت؛ حسین محمودی؛ محسن کوچک‌زاده؛ پگاه امیدوار
 
1394/2/3 تعداد بازدیدها : 1608
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

استفاده از توان‌های بالقوه‌ی مناطق جهت توسعه‌ی گردشگری - مورد خاص پارک موزه‌ی نفت مسجد سلیمان
(اوقات فراغت شماره‌ی 306)
 دکتر سید حسین بحرینی؛ مهندس حمیدرضا جهانی‌مقدم
 
1394/2/2 تعداد بازدیدها : 1922
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی توان زیست‌محیطی پناهگاه حیات‌وحش لوندویل (اوقات فراغت شماره‌ی 305)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/2/1 تعداد بازدیدها : 2317
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارائه‌ی روشی نوین برای تعیین میزان پارک‌های محلی در شهر گرگان با مقایسه با اصول استانداردهای
معماری سیمای محیط (اوقات فراغت شماره‌ی 304)
 علیرضا میکاییلی؛ سمانه دزیانی
 
1394/1/31 تعداد بازدیدها : 1863
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

قیمت‌گذاری مواهب زیست‌محیطی جنگل دست‌کاشت گربایگان با استفاده از مدل بسط نظام هزینه‌ی خطی
(ELES) (اوقات فراغت شماره‌ی 303)
 حسن کریم‌زادگان؛ مرتضی رحمتیان؛ محمود محمودی
 
1394/1/30 تعداد بازدیدها : 2139
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آمایش سرزمین حوزه‌های جنگلی ارسباران (اوقات فراغت شماره‌ی 302)
 محمد دهدار درگاهی؛ مجید مخدوم
 
1394/1/29 تعداد بازدیدها : 2254
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی زیست‌محیطی روشی برای ارزشیابی مناطق جهت تعیین پارک ملی (معرفی روش سایمرگولز)
(اوقات فراغت شماره‌ی 301)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/28 تعداد بازدیدها : 2533
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیلی از وضعیت مناطق چهارگانه‌ی حفاظت شده در روند عمومی تخریب طبیعت (اوقات فراغت شماره‌ی 300)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/27 تعداد بازدیدها : 1503
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ضرورت تشکیل پارک‌های کوهستانی تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 299)
 دکتر حسن‌علی لقائی
 
1394/1/26 تعداد بازدیدها : 2191
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده - لزوم طبقه‌بندی و مشکلات مدیریتی (اوقات فراغت شماره‌ی 298)
 مهندس هنریک مجنونیان
مرکز هماهنگی مطالعات محیط‌زیست
 
1394/1/25 تعداد بازدیدها : 2267
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کلیاتی پیرامون پارک‌های ملی و ذخایر طبیعی (اوقات فراغت شماره‌ی 297)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/24 تعداد بازدیدها : 2189
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روش‌های بررسی اقتصادی و اجتماعی پارک‌ها و تفرجگاه‌ها (اوقات فراغت شماره‌ی 296)
 مهندس هنریک مجنونیان
 
1394/1/23 تعداد بازدیدها : 2240
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چالش‌های پیش روی توسعه‌ی ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن (اوقات فراغت شماره‌ی 295)
 محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف
 
1394/1/22 تعداد بازدیدها : 2428
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شیوه‌‌های احیا، ترویج و ارتقای ورزش‌ها و بازی‌های بومی و محلی در کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 294)
 افشار هنرور؛ فرزاد غفوری؛ احسان ططری حسن گاویار؛ حجت‌اله لطیفی
 
1394/1/21 تعداد بازدیدها : 2627
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل مکانی فضاهای ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و ارائه‌ی مدل مطلوب
(مطالعه‌ی موردی - منطقه‌‌ی یک شهر تهران) (اوقات فراغت شماره‌ی 293)
 رسول نوروزی سید حسینی؛ رضا دهقانی‌زاده؛ حبیب هنری؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی
 
1394/1/20 تعداد بازدیدها : 2355
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی انگیزه‌های مرتبط با انجام بازی‌های ورزشی رایانه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه یزد (اوقات فراغت شماره‌ی 292)
 مهربان پارسامهر؛ الهه حدت
 
1394/1/19 تعداد بازدیدها : 2034
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شناسایی شاخص‌ها و استانداردهای ایمنی سالن‌ها و اماکن ورزشی (اوقات فراغت شماره‌ی 291)
 مسعود نادریان جهرمی؛ حسین پورسلطان زرندی؛ الهام روحانی
 
1394/1/18 تعداد بازدیدها : 2521
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

طراحی و تدوین راهبرد توسعه‌ی ورزش همگانی استان کرمان (اوقات فراغت شماره‌ی 290)
 محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن‌دوست
 
1394/1/17 تعداد بازدیدها : 1841
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی رابطه‌ی بین مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی و مشارکت ورزشی در میان نوجوانان (اوقات فراغت شماره‌ی 289)
 مهربان پارسا مهر؛ مستانه بلگوریان؛ محسن سعیدی مدنی
 
1394/1/16 تعداد بازدیدها : 2210
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی گذران اوقات فراغت ممتازین کنکور و راه نیافتگان به دانشگاه با تأکید بر فعالیت جسمانی
(اوقات فراغت شماره‌ی 288)
 فرشته روان‌بخش؛ محمدرضا اسمعیلی؛ اکبر آفرینش خاکی
 
1394/1/15 تعداد بازدیدها : 2224
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی (اوقات فراغت شماره‌ی 287)
 رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری
 
1394/1/14 تعداد بازدیدها : 1873
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر جنسیت و ورزش بر رضایت‌مندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی، جسمانی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد
اسلامی منطقه‌ی 11 (اوقات فراغت شماره‌ی 286)
 بهرام یوسفی؛ وحید تأدیبی؛ زهره حسنی
 
1394/1/13 تعداد بازدیدها : 2274
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی (SES) افراد شرکت‌کننده در فعالیت‌های ورزشی همگانی استان مازندران
(اوقات فراغت شماره‌ی 285)
 سید محمدحسین رضوی؛ رضا اشکوه طاهری
 
1394/1/12 تعداد بازدیدها : 3086
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته‌های گردشگری ورزشی در کشور (اوقات فراغت شماره‌ی 284)
 محمد احسانی؛ افشار هنرور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری؛ حبیب هنری؛ فیونا جردن
 
1394/1/11 تعداد بازدیدها : 2232
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تعیین رابطه‌ی بین خودکارامدی و مراحل تغییر رفتار تمرینی در دانشجویان (اوقات فراغت شماره‌ی 283)
 الهام کریمی طرقبه؛ رضا شجیع؛ مرجان عادل قهرمان؛ جعفر محمدی
 
1394/1/10 تعداد بازدیدها : 2448
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 282)
 هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی؛ بهزاد ایزدی
 
1394/1/9 تعداد بازدیدها : 2424
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی انگیزه‌های شرکت‌کنندگان در ورزش‌های همگانی در فضاهای روباز (اوقات فراغت شماره‌ی 281)
 رحیم رمضانی‌نژاد؛ فرهاد رحمانی‌نیا؛ سید امیر تقوی تک‌یار
 
1394/1/8 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه‌ی جهانگردی ورزشی داخلی ایران (اوقات فراغت شماره‌ی 280)
 نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت
 
1394/1/7 تعداد بازدیدها : 2211
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی مهم‌ترین جاذبه‌های طبیعی ورزشی مؤثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه
کارشناسان ورزشی و گردشگری (اوقات فراغت شماره‌ی 279)
 جواد ادبی فیروزجاه؛ هاشم کوزه‌چیان؛ محمد احسانی
 
1394/1/6 تعداد بازدیدها : 1726
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی رضایت‌مندی مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران (اوقات فراغت شماره‌ی 278)
 هاشم کوزه‌چیان؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ محمد احسانی
 
1394/1/5 تعداد بازدیدها : 2939
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

انگیزش، رضایت‌مندی و تحلیل‌رفتگی داوطلبان در ورزش (اوقات فراغت شماره‌ی 276)
 مهرداد محرم‌زاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمد صادق افروزه
 
1394/1/4 تعداد بازدیدها : 1492
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل‌سازی HMB بر سطح مایوستاتین سرمی مردان غیرورزشکار
(اوقات فراغت شماره‌ی 275)
 محمدرضا اسد؛ مریم مرسلی؛ بهنوش وثاقی قراملکی
 
1394/1/3 تعداد بازدیدها : 2071
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته تمرین دویدن تداومی و چهار هفته بی‌تمرینی بر پراکسیداسیون چربی و
دفاع ضداکسایشی غیرآنزیمی مردان سالم غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 274)
 حمزه دانشمندی؛ حمید دانشمندی
 
1394/1/2 تعداد بازدیدها : 1825
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات مقاومتی و سرعتی بر ANP پلاسمای مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 273)
 ساسان نقی‌زاده؛ علی اصغر رواسی
 
1394/1/1 تعداد بازدیدها : 1905
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر دو پروتکل تمرین مقاومتی بر پراکسیداسیون چربی و تغییرات ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام پلاسما
در مردان سالم (اوقات فراغت شماره‌ی 272)
 کمال عزیزبیگی؛ رامین امیر ساسان؛ سیروان آتشک
 
1393/12/29 تعداد بازدیدها : 1184
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر دوازده هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای بر پروتئین واکنشگر C و نیم‌رخ لیپیدی زنان غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 271)
 مهدی مقرنسی؛ میترا باقری
 
1393/12/28 تعداد بازدیدها : 3014
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اثر یک جلسه فعالیت شنا کردن و دویدن وامانده‌ساز بر اشتها و کالری دریافتی
در دختران سالم (اوقات فراغت شماره‌ی 270)
 زهره داورزنی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم‌الشریعه
 
1393/12/27 تعداد بازدیدها : 1948
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

گوش دادن به موسیقی موجب کاهش کارایی قلبی تنفسی در دوره‌ی سریع بازگشت به حالت اولیه
پس از واماندگی می‌شود (اوقات فراغت شماره‌ی 269)
 علی اکبرنژاد؛ حامد برزگر؛ رحمن سوری؛ الهام وسدی؛ پریسا پورنعمتی
 
1393/12/26 تعداد بازدیدها : 2110
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شش‌هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین‌نکرده
(اوقات فراغت شماره‌ی 268)
 فاطمه شب‌خیز؛ نیما قره‌داغی؛ زینب اینانلو؛ نیلوفر صفاریان
 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 1153
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر دو نوع فعالیت بدنی بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 267)
 علی اصغر رواسی؛ مهدی یادگاری؛ سیروس چوبینه
 
1393/12/24 تعداد بازدیدها : 2317
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرین مقاومتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و نشانگرهای التهابی در مردان دارای اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 266)
 بهرام عابدی؛ بهزاد عابدی
 
1393/12/23 تعداد بازدیدها : 2072
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی آثار تمرینات تداومی و تناوبی بر شاخص‌های التهاب عمومی (CRP و فیبرینوژن سرم) زنان چاق جوان
(اوقات فراغت شماره‌ی 265)
 علی اکبرنژاد؛ رحمان سوری؛ منظر دخت بیگدلی؛ منصور سیاح
 
1393/12/22 تعداد بازدیدها : 1601
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین تناوبی شدید بر تغییرات مولکول چسبان سلولی (sICAM-1) پلاسما، نیم‌رخ لیپیدی و ترکیب بدنی
مردان چاق کم‌تحرک (اوقات فراغت شماره‌ی 264)
 رحمن سوری؛ کیا رنجبر؛ امید صالحیان؛ محمد اسلام‌دوست
 
1393/12/21 تعداد بازدیدها : 2124
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر عوامل فیبرینولیتیک (t-PA، PAI-1 و کمپلکس t-PA/PAI-1)
مردان جوان غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 263)
 محمد همتی نفر؛ محمدرضا کردی؛ سیروس چوبینه؛ ثروت چوپانی
 
1393/12/20 تعداد بازدیدها : 2131
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر هشت هفته برنامه‌ی تمرین هوازی ناپیوسته (10×3 دقیقه) بر نشانگرهای زیستی خطرزای قلبی، عروقی
در زنان چاق غیرفعال (اوقات فراغت شماره‌ی 262)
 علی اصغر رواسی؛ عباسعلی گائینی؛ جواد طلوعی آذر
 
1393/12/19 تعداد بازدیدها : 2027
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین در ساعات مختلف روز بر برخی عوامل خطرزای بیماری قلبی، عروقی در مردان دارای اضافه‌وزن
(اوقات فراغت شماره‌ی 261)
 محسن عصارزاده؛ محسن اکبرپور
 
1393/12/18 تعداد بازدیدها : 1811
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرین هوازی طولانی‌مدت قبلی و مصرف غذای پُرچرب بر مارکر التهابی مولکول چسبان عروقی و نیم‌رخ لیپیدی
مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 260)
 علی برآبادی؛ علی اصغر رواسی؛ سیروس چوبینه؛ حسن برآبادی
 
1393/12/17 تعداد بازدیدها : 2142
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر تمرینات پلیومتریک و ترکیبی بر پاسخ IGF-I و MGF در عضله‌ی پهن جانبی مردان غیرورزشکار (اوقات فراغت شماره‌ی 259)
 رضا قراخانلو؛ وحید ولی‌پور ده نو؛ سیدجواد مولا؛ فاطمه رهبری‌زاده؛ مجتبی احمدی‌نژاد
 
1393/12/16 تعداد بازدیدها : 1645
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر تمرین هوازی و مکمل اسیدهای چرب امگا 3 بر مولکول چسبان بین‌سلولی sICAM-1 در مردان سالمند
(اوقات فراغت شماره‌ی 258)
 مهدی مقرنسی؛ مجید آزادمنش؛ حمید موسی‌زاده
 
1393/12/15 تعداد بازدیدها : 1794
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر یک دوره تمرین هوازی به‌همراه مصرف شیر بر میزان GLUT4، گلوکز و انسولین در پسران نابالغ
دارای اضافه‌وزن (اوقات فراغت شماره‌ی 257)
 فاطمه مصلحی؛ پروین فرزانگی؛ سید جعفر موسوی
 
1393/12/14 تعداد بازدیدها : 2503
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مقایسه‌ی اثر یک جلسه فعالیت شناکردن و دویدن وامانده‌ساز بر اشتها و کالری دریافتی در دختران سالم
(اوقات فراغت شماره‌ی 256)
 زهره داورزنی؛ محمدرضا حامدی‌نیا؛ سید علیرضا حسینی کاخک؛ میترا خادم‌الشریعه
 
1393/12/13 تعداد بازدیدها : 1837
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر شدت‌های مختلف تمرین مقاومتی دایره‌ای بر غلظت گرلین و GH پلاسمای زنان جوان (اوقات فراغت شماره‌ی 255)
 امیر رشیدلمیر؛ زهرا میرزنده‌دل؛ احمد ابراهیمی عطری؛ علی اصغر رواسی
 
1393/12/12 تعداد بازدیدها : 1469
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثر هشت هفته تمرین هم‌زمان استقامتی تناوبی و مقاومتی و استقامتی تداومی و مقاومتی بر قدرت، ترکیب بدنی
و پروفایل‌های لیپید در پسران غیرورزشکار 14 تا 17 سال دارای اضافه‌وزن (اوقات فراغت شماره‌ی 254)
 احمد جعفری؛ علیرضا رمضانی