جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 33
اعضا اعضا: 0
کل کل: 33

 از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10) کوچک کردن
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)معرفی فیلم مدیریتی
 از آن‌جایی که افراد درون سازمان‌های امروزی همکار یکدیگر هستند و اطلاعات، مهارت‌ها و دانش خود را به‌اشتراک می‌گذارند و هم‌چنین مدیران هم با یکدیگر همکاری می‌کنند ... بنابراین باید نمودارهای سازمانی‌ای رسم کنیم که این ارتباطات در آن معین باشد.


از طریق نمودار سازمانی‌تان
تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:
Muzio, Edward; “Burn Your Org Chart”; www.groupharmonics.comخلاصه‌‌ي مطالب
می‌خواهیم برای شما در این‌باره صحبت کنیم که چرا شما ممکن است بخواهید از طریق «نمودار سازمانی»تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید!
آیا تاکنون بخشی از یک سازمان واقعی بوده‌اید که کارمندان هیچ‌کاری انجام نمی‌شود اما در عین‌حال در پس آن، هرج و مرج‌ها و تعارض‌های بسیاری وجود دارد؟!
نمودارهای سازمانی معمول و قدیمی از زمان ساخت خطوط ریلی در حال استفاده از آن بوده‌ایم و استفاده از آن در طول دوران عصر صنعت، صحیح به‌نظر می‌رسید.
نمودارهای سازمانی معمول و قدیمی اگرچه از فناوری پایینی برخوردار است اما ما می‌دانیم چگونه از آن بهره ببریم.
از آن‌جایی که افراد درون سازمان‌های امروزی همکار یکدیگر هستند و اطلاعات، مهارت‌ها و دانش خود را به‌اشتراک می‌گذارند و هم‌چنین مدیران هم با یکدیگر همکاری می‌کنند ... بنابراین باید نمودارهای سازمانی‌ای رسم کنیم که این ارتباطات در آن معین باشد.
تعداد پیوندهای ارتباطی هر فرد ر نمودارهای سازمانی امروزی حدود 5 الی 8 عدد است؛ در حالی که در نمودارهای معمول و قدیمی این تعداد به‌مراتب کم‌تر می‌باشد.
آیا واقعاً می‌خواهید از طریق «نمودار سازمانی»‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید؟
زمانی که در موضوع‌هایی نظیر: «جریان یا روند کار» (Work Flow) وارد می‌شویم سؤال این است که کار چگونه انجام می‌شود؟ یا در موضوعی نظیر: «ارتباطات» سؤال این است که چه کسی به دیگری می‌گوید کار انجام شود و در موضوع‌هایی نظیر: فکر کردن درباره‌ی «اهداف و افرادی که در کار مشارکت می‌کنند»؟ ... به این‌معنا که: چه کسی کار انجام می‌دهد؟ آنان چه کاری را و توسط چه افرادی انجام می‌دهند «نمودار سازمانی» معمول و سنتی در مورد این داستان به شما چیزی نمی‌گوید.
دفعه‌ی بعد که شما در حال فکر کردن درباره‌ی کار در زمینه‌ی «تغییر سازمانی» (Organizational Change) در هر مقیاسی هستید از «نمودار سازمانی» امروزی استفاده کنید ... البته اگر می‌خواهید مطمئن شوید آن‌چه را درک خواهید کرد که در زندگی واقعی پیش می‌رود.مقاله‌ي قبلي | .مقاله‌ي بعدي.دانلود فیلم با کیفیتسلام! من «ادوارد موزیو» (Edward Muzio) مدیر اجرایی «گروه هارمونیکس» (Group Harmonics) هستم.

می‌خواهم برای شما در این‌باره صحبت کنم که چرا شما ممکن است بخواهید از طریق «نمودار سازمانی»تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید!

آیا تاکنون بخشی از یک سازمان واقعی بوده‌اید که کارمندان آن هیچ‌کاری انجام نمی‌دهند اما در عین‌حال در پس آن، هرج و مرج‌ها و تعارض‌های بسیاری وجود دارد؟!

این اتفاق اغلب پیش می‌آید و بخشی از دلایل این اتفاق به‌خاطر آن است که «نمودار سازمانی» اغلب به‌شکل نامناسبی جهت تصمیم‌گیری به‌کار می‌رود.

هم‌اکنون در این‌جا یک «نمودار سازمانی» معمولی و قدیمی داریم.

این نمودار همان‌چیزی است که از زمان ساخت خطوط ریلی در حال استفاده از آن بوده‌ایم و استفاده از آن در طول دوران عصر صنعت، صحیح به‌نظر می‌رسید.

اگرچه از فناوری پایینی برخوردار است اما ما می‌دانیم چگونه از آن بهره ببریم.

در چنین نمودار سازمانی‌ای یک رئیس و سه مدیر داریم.

خوب! یک شاخه «مدیر ساخت و تولید» (Manufacturing Manager) است، یک شاخه «مدیر فروش» (Sales Manager) و خوب این شاخه «مدیر خدمات مشتری» (Customer Service Manager) ... هر یک از آنان، مدیر سه فرد دیگر هستند.

جمعاً در این تصویر 13 نفر هستند و ما درباره‌ی 4 نفر مدیر و سه فرد زیردست آنان صحبت می‌کنیم که هرکدام یک پیوند ارتباطی دارند و جمعاً 12 پیوند ارتباطی بین آنان برقرار است.

بدین‌معنا که در این تصویر، تعداد پیوندهای ارتباطی به‌ازای هر فرد برابر با «یک» است. به‌عبارت دیگر هر فرد در کاری که انجام می‌دهد دارای یک منبع اطلاعاتی در ارتباط متقابل است.  حالا می‌رسیم به تصویری که در بالا و در این‌جا رسم شده است که شکل متفاوتی دارد. 
ما هنوز یک «رئیس» در مرکز داریم؛ مدیرانی در اطراف وی داریم که معمولاً در چنین نمودارهایی درنظر می‌گیریم و همه‌ی خطوط سیاه به‌همان سیاق پیوندهای ارتباطی قدیمی وجود دارد.

بنابراین همان 13 نفر را داریم.

اما در زندگی واقعی چه چیزی محقق می‌شود؟

خوب! افرادی را در درون سازمان می‌شناسیم که همکار یکدیگر هستند و اطلاعات، مهارت‌ها و دانش خود را به‌اشتراک می‌گذارند.

مدیران هم با یکدیگر همکاری می‌کنند ... بنابراین می‌توانیم آن خطوط را رسم کنیم.

حالا می‌دانیم بعضی از کارمندان با کارمندان در گروه‌های دیگری همکاری می‌کنند. در این‌جا یک کارمند بخش «خدمات مشتری» (Customer Service) با یک کارمند بخش «ساخت و تولید» (Manufacturing) همکاری می‌کند ... با یک کارمند بخش «فروش» (Sales) همکاری می‌نماید.
هم‌چنین مدیرانی در گروه‌های ویژه‌ای داریم ... در این‌جا مدیر بخش «ساخت و تولید» به‌طور مستقیم با کارمندان در گروه‌های دیگر در انجام وظیفه‌ یا امری دیگر ممکن است با هم همکاری کنند.

... و کارمندانی داریم که در عرض خطوط سازمانی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند به‌علاوه این‌جا ارتباطات با تمام جهان را ترسیم نکرده‌ایم.

ما هم‌چنین مشتریان خارج‌سازمانی و تأمین‌کنندگان خارج‌سازمانی داریم و پیوندهای ارتباطی‌ای نیز با بقیه‌ی جهان اطراف وجود دارد که از بیان آن اجتناب کرده‌ایم.

بنابراین این به چه معناست؟

خوب! نمی‌توانم به شما بگویم چه تعداد پیوند ارتباطی در این تصویر رسم کرده‌ایم اما از تحقیقات انجام شده در این زمینه می‌دانیم تعداد پیوندهای ارتباطی هر فرد حدود 5 الی 8 عدد است.

این امری صحیح است.

هر فرد دارای 5 الی 8 منبع اطلاعاتی است که شما نیاز دارید در زندگی واقعی حداقل در برابر فردی اثرگذار باشید که «نمودار سازمانی» به شما می‌گوید.

بنابراین به چه معناست؟

نیاز داریم خطی بین اطلاعات در «نمودار سازمانی» قدیمی و معمول و اطلاعات در «نمودار سازمانی»‌ای رسم کنیم که در زندگی واقعی اتفاق می‌افتد.

آیا واقعاً می‌خواهید از طریق «نمودار سازمانی»‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید؟

احتمالاً نه!

مطمئناً اگر در حال صحبت درباره‌ی چیزهایی نظیر «اعلامیه‌ها» بودید رئیس به کارمند می‌گوید؛ کارمند به همکاران می‌گوید یا چیزی از «ارزشیابی عملکرد» (Performance Evaluation) درآن‌جا وجود دارد ... فرد با فرد دو به دو می‌شوند یا یک منشور کاملاً مفیدی وجود دارد.

هم‌چنین اگر به اصطلاحاتی نظیر: «گستره و سطوح» (Spans and Levels) فکر کنیم به‌عبارت دیگر این‌که چه کسی در برابر چه فردی پاسخگوست و این‌که چه کسی پاسخگویی مستقیم دارد در آن زمان است که می‌توانیم درباره‌ی «نمودار سازمانی» صحبت کنیم.

اما زمانی که در موضوع‌هایی نظیر: «جریان یا روند کار» (Work Flow) وارد می‌شویم سؤال این است که کار چگونه انجام می‌شود؟

یا در موضوعی نظیر: «ارتباطات» سؤال این است که چه کسی به دیگری می‌گوید کار انجام شود و در موضوع‌هایی نظیر: فکر کردن درباره‌ی «اهداف و افرادی که در کار مشارکت می‌کنند» ... به این‌معنا که: چه کسی کار انجام می‌دهد؟ و آنان چه کاری را و توسط چه افرادی انجام می‌دهند؟ این «نمودار سازمانی» در مورد این داستان به شما چیزی نمی‌گوید.

شما مجبور هستید به درک پیچیده‌تری از همه‌ی این اطلاعات دست یابید.

بنابراین دفعه‌ی بعد که شما در حال فکر کردن درباره‌ی کار در زمینه‌ی «تغییر سازمانی» (Organizational Change) در هر مقیاسی هستید از این «نمودار سازمانی» استفاده کنید البته اگر می‌خواهید مطمئن شوید آن‌چه را درک خواهید کرد که در زندگی واقعی پیش می‌رود.

اگر این‌گونه عمل کنید احتمالاً می‌خواهید تصمیم‌های خوبی بگیرید و نتایج بهتری را به‌دست خواهید آورد.1394/3/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود