جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 33
اعضا اعضا: 0
کل کل: 33

 سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18) کوچک کردن
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)معرفی فیلم مدیریتی
 پروردگارا! این مردم معجزه‌های تو را می‌بینند ولی باز ایمان نمی‌آورند. گناه و لجاجت چشمان‌شان را تیره کرده و قلب‌های‌شان را تاریک.


سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی
حضرت سلیمان(علیه‌السلام)
صلابت در رهبری تهيه‌كننده:
مجتبي فراورده
 كارگردان:
شهريار بحراني
 منبع:
فیلم سینمایی «مُلک سلیمان»

خلاصه‌‌ي مطالب
پروردگارا! این مردم معجزه‌های تو را می‌بینند ولی باز ایمان نمی‌آورند. گناه و لجاجت چشمان‌شان را تیره کرده و قلب‌های‌شان را تاریک.
خدایا! ما را از مرگ در راه تو باکی نیست. اما می‌ترسیم که این فتنه‌گران مُلک‌ات را به فساد کشانند که تو این را نمی‌پسندی!


دانلود فیلم با کیفیتمقدمه
«مُلک سلیمان» عنوان یک فیلم دنباله‌دار سینمایی محصول ایران است که در سال 1389 (۲۰۱۰ میلادی) اولین بخش از سه‌گانه‌ی آن به‌روی پرده‌ی سینماهای ایران رفته ‌است. این فیلم روایت مقطعی از زندگی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) است که در آن از فناوری‌های پیشرفته CGI (Computer Generated Imagery) و DI (Digital Intermediate) استفاده شده ‌است که نتیجه‌ی آن این است که این فیلم از نخستین تجربه‌های حرفه‌ای فیلم‌سازی دیجیتال در سینمای ایران به‌شمار می‌رود. فیلم‌نامه‌ی این فیلم براساس سوره‌های قرآن روایت شده ‌است.

فیلم «مُلک سلیمان» سه قسمت دارد:
 قسمت اول
در قسمت اول، خداوند به‌وسیله‌ی نشانه‌هایی به حضرت سلیمان(علیه‌السلام) نشان می‌دهد که باید از شرایط سختیبرای رسیدن به یک جامعه‌ی آرمانی عبور کند. اما حضرت سلیمان(علیه‌السلام) برای به‌دست آوردن چنین حکومتی باید جهان اجنه و شیاطین را تحت سلطه‌ی خود دراورد. در این بین، فتنه‌هایی در سه شهر «اورشلیم»، «اریحا» و «زبولون» به‌نمایش درمی‌آید.

قسمت دوم
در قسمت دوم، مردم با یادگیری سحر و جادو از اجنه و شیاطین، «هاروت» و «ماروت» دو فرشته‌ی شهر «بابل» از راه حق منحرف می‌شوند. سپس به حضرت سلیمان(علیه‌السلام) تهمت کفر و جادوگری می‌زنند. این وضع آن‌قدر ادامه می‌یابد که جز حضرت سلیمان(علیه‌السلام)و کمی از یارانش، همه کافر می‌شوند ... داستان این قسمت از فیلم ارتباط مستقیم با آیه‌ی ۱۰۲ سوره‌ی بقره دارد:

» وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَ لَـكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لاَ يَنفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ««و يهود به‌جاى تورات از آن‌چه شياطين درباره‏ى سلطنت «سليمان»(علیه‌السلام) مى‏خواندند پيروى كردند. در صورتى كه «سليمان»(علیه‌السلام) سحر نكرد و كافر نشد ولى شياطين كافر شدند كه به مردم سحر و جادو مى‏آموختند و نيز از آن‌چهبر دو فرشته‌ی «هاروت» و «ماروت» در بابل نازل شده بود پیروي کردند؛ در حالی که فرشتگان به احدي ابطال سحر نمی‌آموختند مگر این‌که که به او می‌گفتند: «ما وسیله‌ی امتحان‌ایم، زنهار که کافر شوي». پس آنان از فرشتگان مطالبی را می‌آموختند که با آن، میان مرد و همسرش جدایی افکنند و هرچند نمی‌توانستند به کسی زیان برسانند مگر به اذن خدا و آن‌ها چیزي را می‌آموختند که برای‌شان ضرر داشت و به آن‌ها سودي نمی‌رساند و به‌خوبی دریافته بودند که هر کس به‌جاي کتاب خدا، خریدار سحر و جادو باشد در آخرت بهره‌اي نخواهد داشت و چه بد چیزي است آن‌چه خود را بدان فروختند اگر می‌دانستند».

 قسمت سوم
در قسمت سوم فیلم، «سلیمان»(علیه‌السلام) به‌وسیله قوایی که به‌دست آورده ‌است بناهای مرتفع و بلند و باشکوهی می‌سازد و قصری از آبگینه بنا می‌کند. او برای گسترش خداپرستی با لشکریان خود - که از انسان، اجنه و حیوان هستند - در جهان به سفر می‌پردازد.

هم‌چنین در این فیلم شاهد داستان هدایت ملکه‌ی سبأ خواهیم بود .

تحقیقات اولیه جهت جمع‌‌اوری اطلاعات تاریخی برای مجموعه در حدود یک‌سال و نیم به‌طول انجامید. بعد از این مرحله، «شهریار بحرانی»، «مجتبی فراورده» و «حمید قدیریان» اقدام به نوشتن فیلم‌نامه‌ی مجموعه کردند. در انجام تحقیقات سعی شد علاوه بر استفاده از منابع اسلامی و قرآنی از منابع تاریخی و کتب دینی قوم یهود نیز استفاده شود. در نهایت فیلم‌نامه‌ای ۱۵۰ صفحه‌ای به‌رشته‌ی تحریر درامد که با ۳۹ بار بازنویسی به حدود ۵۱ صفحه رسید. نوشتن فیلم‌نامه‌ی فیلم در حدود شش‌ماه به‌طول انجامید.

بعد از پایان نگارش متن، هشت‌ماه صرف آماده‌سازی جلوه‌های ویژه‌ی فیلم شد. تهیه‌کنندگان با توجه به درنظر گرفتن استانداردهای بالایی که از فیلم نهایی انتظار داشتند از میان نامزدها با «لئولو» (Leo Lo) به توافق رسیدند. یکی از شروط همکاری عوامل این فیلم با این گروه طراح جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری، آموزش به ده‌نفر از طراحان جلوه‌های ویژه‌ی ایرانی در حین انجام پروژه بود.

پس از امضای قرارداد با «لئولو»، وی در شرکت طراحی‌اش به‌نام «لیگاند تونلند» (Legend Toonland) واقع در هنگ‌کنگ اقدام به‌کار بر روی پروژه نمود. هم‌چنین هم‌زمان شرکت «کاریز پارسه» نیز با تأسیس در تهران، مسؤولیت هماهنگی گروه هنگ‌کنگی و عوامل تولید فیلم را برعهده گرفت.

تیم طراحی صحنه اقدام به ساخت ۱۸ هزار متر مربع دکور در منطقه‌ی شهریار کردند. فیلم‌برداری فیلم نیز از نیمه‌ی تیر ۱۳۸۶ آغاز شد.

فیلم در سال ۱۳۸۷ آماده‌ی اکران عمومی شد ولی به‌دلیل تمایل برای اولین اکران فیلم در بیست و هشتمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم فجر در سال 1388، اکران عمومی آن به مهر ۱۳۸۹ موکول شد.

از جوایز دریافت‌شده توسط این فیلم می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 بهترین چهره‌پردازی، «سعید ملکان» در بیست و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر در سال 1388
 بهترین جلوه‌های ویژه رایانه‌ای، «لئولو» (Leo Lo) در بیست و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر در سال 1388
 بهترین صداگذاری، «کینسون چانگ» در بیست و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر در سال 1388
 بهترین موسیقی متن، «چان کونگ وینگ» در بیست و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر در سال 1388
 بهترین نقش مکمل مرد، «مهدی فقیه» در بیست و هشتمین جشنواره‌ی فیلم فجر در سال 1388
 جایزه اول بهترین کارگردانی و فیلم در جشنواره‌ی سینمایی عراق در سال 1389
 پلاک طلایی مدیریت جشنواره، پیشگامی در استفاده از فناوری روز
 بیرق طلایی (جایزه‌ی بزرگداشت «مصطفی عقاد»)، بهترین فیلم مروج پیام الهی
 بهترین طراحی لباس، «عبدالحمید قدیریان» در چهاردهمین جشن بزرگ خانه‌ی سینما
 بهترین طراحی صحنه، «عبدالحمید قدیریان» در چهاردهمین جشن بزرگ خانه‌ی سینما
 بهترین فیلم‌برداری، «حمید خضوعی ابیانه» در چهاردهمین جشن بزرگ خانه‌ی سینما
 بهترین جلوه‌های بصری، «لئولو» (Leo Lo) در چهاردهمین جشن بزرگ خانه‌ی سینما .
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری
باد به فرمان حضرت سلیمان(علیه‌السلام) کشتی وی و همرزمانش را عازم یکی از مناطقی می‌کند که ستمگران قصد غارت اموال و نابودی پیروان حضرت در آن منطقه را دارند.

حضرت سلیمان(علیه‌السلام): الهی! به امید تو!

یکی از پیروان حضرت سلیمان(علیه‌السلام): «به زن‌ها و بچه‌ها دست نیابند!»

یکی از ستمگران: «به کسی رحم نکنید! همه را بکشید! بکشیدشان!»

بدین‌ترتیب حضرت سلیمان(علیه‌السلام) و همرزمان بلافاصله به یاری پیروان می‌شتابند.

حیرت در چهره‌ی ستمگران و شادی در چهره‌ی پیروان از حضور حضرت سلیمان(علیه‌السلام) ظاهر می‌شود.

حضرت سلیمان(علیه‌السلام): «پروردگارا! این مردم معجزه‌های تو را می‌بینند ولی باز ایمان نمی‌آورند. گناه و لجاجت چشمان‌شان را تیره کرده و قلب‌های‌شان را تاریک ...

عزم آن دارند که ریشه‌ی خداپرستی را از زمین براندازند. خدایا! ما را از مرگ در راه تو باکی نیست. اما می‌ترسیم که این فتنه‌گران مُلک‌ات را به فساد کشانند که تو این را نمی‌پسندی!

پروردگارا! یک‌بار دیگر رحمت فرما! و ما را نصرت عطا فرما که تو بهترین نصرت‌کنندگانی!»

در این لحظه‌ی نوری در آسمان ظاهر می‌شود به‌طوری که همه در حیرت آن فرو می‌روند و از جنگ دست می‌کشند.

یکی از یاران حضرت سلیمان(علیه‌السلام): «این نور الیا (حضرت علی‌(ع) در زبان عبری) است».

خطاب به حضرت سلیمان(علیه‌السلام) می‌رسد: «ای سلیمان! برای مادی شدن اجنه و شیاطین آماده باش! که ما به تو تسخیرشان را عطا کرده‌ایم و این توان پیوسته در انگشترت همراه توست»
.1394/6/29 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود