جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 106
اعضا اعضا: 0
کل کل: 106

 طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45) کوچک کردن
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)معرفی فیلم مدیریتی
 افراد را وادار به مشارکت یا شرایط به‌خصوص نکنیم و از طرح سؤال‌های قضاوت‌کننده پرهیز نماییم.


طوفان ذهنی
روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی
.
 .
 .
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
 .
 .
 .
خلاصه‌‌ي مطالب
ایده‌ی «طوفان ذهنی»‌ آن است که گروهی از افراد را داشته باشیم. حاصل‌جمع کلی گروه بزرگ‌تر از جمع بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی گروه است.
در «طوفان ذهنی» همگی افراد درباره‌ی ایده‌های متفاوت با یکدیگر تبادل‌نظر می‌کنند.
اگر می‌خواهیم «طوفان ذهنی» را به‌شکلی صحیح محقق کنیم و ایده‌هایی را به‌دست آوریم که دیگران به‌دست نیاورده‌اند چند «باید و نباید» وجود دارد که لازم است از آن تبعیت کنیم.
اهمیتی ندارد که ایده‌ی مطرح شده چقدر احمقانه به‌نظر برسد.
ممکن است تمایل داشته باشیم از ایده‌هایی گذر کنیم.
نمی‌خواهیم بگوییم: «آن ایده هرگز محقق نمی‌شود. آن ایده آن‌قدر هزینه‌ی بالایی دارد که نمی‌خواهیم حتی آن را بنویسیم».
باید توجه داشته باشیم ممکن است ایده‌ای مفید به‌نظر نرسد ولی ممکن است الهام‌بخش ما به ایده‌ای مفید باشد.
امر دیگری که می‌خواهیم در تحقق «طوفان ذهنی» خوب بپردازیم عبارت است از: تشویق شرکت‌کنندگان در این عملیات.
آن ایده‌ای که می‌خواهیم در «طوفان ذهنی» واقعی محقق نشود آن است که ما هرگز نمی‌خواهیم شرکت‌کنندگان را وادار به طرح یا پذیرش ایده‌ای کنیم یا اولویتی در ایده‌ها قایل شویم.
چیزی که می‌خواهیم در «طوفان ذهنی» مناسب محقق کنیم آن است که می‌خواهیم اجازه دهیم افراد سؤال‌های شفافی را مطرح کنند.
آن‌چه هرگز نمی‌خواهیم انجام دهیم آن است که هرگز نمی‌خواهیم اجازه دهیم هرکسی انجام دهد عبارت است از: طرح سؤال‌هایی همراه با قضاوت در مورد ایده‌ای.
قصد داریم به مواردی که از فهرست خارج شده‌اند نظر بیافکنیم ... بهترین ایده‌ها را درک کنیم و آنان را در صدر فهرست قرار دهیم و امیدوار باشیم که به‌طور مؤثری عملیاتی شوند.
شرکت‌کنندگان را تشویق کنیم و مطمئن شویم اجازه می‌دهیم سؤال‌های شفافی مطرح شود.
افراد را وادار به مشارکت یا شرایط به‌خصوص نکنیم و از طرح سؤال‌های قضاوت‌کننده پرهیز نماییم.
اولین‌باری که به فهرست ایده‌ها دست می‌یابیم پس می‌توانیم آن را طبقه‌بندی کنیم، مواردی که دردست داریم را کاهش داده و تجزیه و تحلیل کنیم
.
.
 . 
 .
.
 .
  .

دانلود فیلم باکیفیت

 .
 .
 .
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی
فرایندی از مجموعه فرایندهای ایجاد دانش

سلام! من «ادوارد موزیو» مدیراجرایی «گروه هامونیک» هستم.

قصد دارم درباره‌ی «طوفان ذهنی، روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی» صحبت کنم.

کلمه‌ی «طوفان ذهنی» را در جای‌جای محل کار زیاد می‌شنویم.

و معمولاً تنها آن را به‌معنی آتی به‌کار می‌بریم: هر کسی ایده‌هایش را به‌اشتراک بگذارد.

اما هرکسی می‌تواند ایده‌هایش را با ایمیل نیز به‌اشتراک بگذارد.

ایده‌ی «طوفان ذهنی»‌ آن است که گروهی از افراد را نظیر این گروه در این‌جا داشته باشیم.

حاصل‌جمع کلی گروه بزرگ‌تر از جمع بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی گروه است.

به‌عبارت دیگر، می‌توانیم با یکدیگر بیش‌تر از آن‌چه افراد می‌توانند انجام دهند تحقق بخشیم.

روشی که تصور می‌شود «طوفان ذهنی» تحقق می‌بخشد آن است که گروهی با یکدیگر تحقق می‌بخشند.

این فرد از گروه ممکن است ایده‌ای را با این افراد از گروه به‌اشتراک بگذارد.

این فرد ممکن است ایده‌ای را بشنود که توسط دیگر فرد گروه مطرح شده است؛ برای این فرد از گروه، ایده‌ای دیگر مطرح می‌شود.
همگی افراد درباره‌ی ایده‌های متفاوت با یکدیگر تبادل‌نظر می‌کنند.

و نهایتاً این فرد همه‌ی آن ایده‌ها را می‌شنود و این امر الهام‌بخشی برای وی می‌شود تا ایده‌ای را ارائه کند که هیچ‌شخص دیگری ارائه نکرده است.

در این حالت، این ایده‌ی این فرد است اما در این حالت، ایده‌ی بزرگ از هر شخصی که قبل از آن مطرح شده است به‌دست خواهد آمد.

این همان «طوفان ذهنی» واقعی است.

اکنون اگر می‌خواهیم «طوفان ذهنی» را به‌شکلی صحیح محقق کنیم و ایده‌هایی را به‌دست آوریم که دیگران به‌دست نیاورده‌اند چند «باید و نباید» وجود دارد که لازم است از آن تبعیت کنیم.

اولین باید برای «طوفان ذهنی» خوب آن است که ما باید به‌دنبال جذب هر چیزی باشیم هر چیزی به‌معنی واقعی آن.

ممکن است از یک فلوچارت یا وایت‌بورد بهره ببریم و هر چیزی را که هر فردی می‌گوید یادداشت کنیم.

اهمیتی ندارد که ایده‌ی مطرح شده چقدر احمقانه به‌نظر برسد.

ممکن است تمایل داشته باشیم از ایده‌هایی گذر کنیم.

اما نمی‌خواهیم آن‌گونه عمل کنیم.

باید بخواهیم هر ایده‌ای را بر وایت‌بورد بنویسیم.

آن‌ ایده‌ای که نمی‌خواهیم محقق کنیم به‌معنی آن است که نمی‌خواهیم هر چیزی را ارزشیابی کنیم.

نمی‌خواهیم بگوییم: «آن ایده هرگز محقق نمی‌شود. آن ایده آن‌قدر هزینه‌ی بالایی دارد که نمی‌خواهیم حتی آن را بنویسیم».

در حالی که باید توجه داشته باشیم ممکن است ایده‌ای مفید به‌نظر نرسد ولی ممکن است الهام‌بخش ما به ایده‌ای مفید باشد.

بنابراین به آن اهمیت می‌دهیم.

اکنون امر دیگری که می‌خواهیم در تحقق «طوفان ذهنی» خوب بپردازیم عبارت است از: تشویق شرکت‌کنندگان در این عملیات.

این امر کاملاً مورد تأیید است که برگردیم به‌سمت فردی و بگوییم: «فرانک! هنوز از شما ایده‌ای مطرح نشده است. آیا ایده‌ای جدید دارید؟»

ممکن است «فرانک» ایده‌ای داشته باشد که در مورد آن فکر کرده است.

به‌عبارت دیگر آن ایده‌ای که می‌خواهیم در «طوفان ذهنی» واقعی محقق نشود آن است که ما هرگز نمی‌خواهیم شرکت‌کنندگان را وادار به طرح یا پذیرش ایده‌ای کنیم یا اولویتی در ایده‌ها قایل شویم.

اگر به این امر بسنده می‌کنیم که هر کسی اطراف میز بنشیند و آن‌چه به فکرش خطور می‌کند مطرح نماید از طبیعت بااهمیت فرایند «طوفان ذهنی» غافل شده‌ایم و به استفاده از ایمیل برگشته‌ایم و این‌که افراد را نباید وادار به پذیرش و مطرح کردن ایده‌ای کنیم.

سومین چیزی که می‌خواهیم در «طوفان ذهنی» مناسب محقق کنیم آن است که می‌خواهیم اجازه دهیم افراد سؤال‌های شفافی را مطرح کنند.

اجازه دهید مثالی را مطرح کنیم؛ این‌که ایده‌ای مطرح کرده‌ایم مبنی بر این‌که فرایندی در کسب و کار تغییر کند.

ممکن است سؤال کنیم: «آیا منظور فرایند حسابداری کسب و کار است یا منظورمان فرایند کسب و کار خدمات به مشتری؟»

با این سؤال، شفافیت ایجاد می‌شود: «در حال تلاش برای درک چه ‌چیزی هستیم که واقعاً ایده‌های‌ ما محسوب شود؟»

آن‌چه هرگز نمی‌خواهیم انجام دهیم آن است که هرگز نمی‌خواهیم اجازه دهیم هرکسی انجام دهد عبارت است از: طرح سؤال‌هایی همراه با قضاوت در مورد ایده‌ای (Judging Questions).

این‌گونه نخواهد بود که به فردی گفته شود: «چگونه احتمالاً ممکن است فکر می‌کنید که آن کار محقق خواهد شد؟»

این همان سؤال همراه با قضاوت در مورد ایده‌ای (Judging Questions) به‌حساب می‌آید.

حقیقتاً روشی مرموز برای ارزشیابی صرف محسوب می‌شود و هنوز در فرایند زود است که ارزشیابی داشته باشیم.

اکنون اولین‌باری است که اطلاعاتی از آن بخش از فرایند به‌دست می‌آوریم و اولین‌باری است که به فهرست کاملی دست می‌یابیم و ایده‌های هر کسی را می‌توان استخراج کنیم ...

... پس می‌توانیم ارزشیابی را آغاز کنیم.

عملاً قصد داریم سه امر را محقق کنیم:

اول، قصد داریم طبقه‌بندی کنیم.

قصد داریم موارد مشابهی را یافته و آنان را با یکدیگر در یک گروه قرار دهیم ...

بنابراین می‌توانیم تعداد اموری را که مجبوریم مطالعه کنیم کاهش دهیم.

پس قصد داریم کاهش دهیم.

قصد داریم اطلاعاتی به‌دست آوریم و مواردی را بیابیم که عملی نیست.

... می‌دانیم این موارد عملی نیست و قصد داریم آنان را از فهرست‌مان خارج کنیم ...


و نهایتاً قصد داریم تجزیه و تحلیل کنیم ....

قصد داریم به مواردی که از فهرست خارج شده‌اند نظر بیافکنیم ...

... بهترین ایده‌ها را درک کنیم و آنان را در صدر فهرست قرار دهیم و امیدوار باشیم که به‌طور مؤثری عملیاتی شوند.

بنابراین دفعه‌ی بعدی که گروهی از افراد را داشته باشیم و نیاز به ایده‌ای بزرگ داشته باشیم «طوفان ذهنی» را به‌شکلی صحیح اجرا کنیم.

هر چیزی و هر کسی را جذب کنیم، ...

... شرکت‌کنندگان را تشویق کنیم و مطمئن شویم اجازه می‌دهیم سؤال‌های شفافی مطرح شود.

اما هیچ چیزی را در این فرایند خیلی زود ارزشیابی نکنیم، ...

افراد را وادار به مشارکت یا شرایط به‌خصوص نکنیم و از طرح سؤال‌های قضاوت‌کننده پرهیز نماییم.

اولین‌باری که به فهرست ایده‌ها دست می‌یابیم پس می‌توانیم آن را طبقه‌بندی کنیم، مواردی که دردست داریم را کاهش داده و تجزیه و تحلیل کنیم.

و امیدوار باشیم آن‌چه در آینده دست خواهیم یافت دربرگیرنده‌ی ایده‌های مهم بعدی باشد.

متشکرم.

.
 .
  .

1396/12/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود