جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 47
اعضا اعضا: 0
کل کل: 47

 برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55) کوچک کردن
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)معرفی فیلم مدیریتی
رهبران بزرگ، جرأت متفاوت بودن را دارند. آن‌ها تنها درباره‌ی ریسک کردن صحبت نمی‌کنند؛ بلکه واقعاً آن را محقق می‌کنند‌.برای رهبری بزرگ بودن
چه باید کرد؟! 
 سخنران:
روزه‌ لینده تورس (Roselinde Torres)
 مترجم:
لیلا عطایی
امیرپویا قائمیان
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 بسیاری از ما تصوری از یک ابر قهرمان خیلی باهوش را در ذهن داریم که می‌ایستد و فرمان می‌دهد و از پیروانش محافظت می‌کند.
 ۵۸ درصد از سازمان‌ها داشتن اختلاف‌هوشی قابل‌توجه را برای نقش‌های رهبری مهم ذکر می‌کنند.
 علی‌رغم برنامه‌های آموزشی سازمانی، جریان‌های خارج از فعالیت اصلی، چگونگی ارزشیابی، تربیت و همه‌ی این چیزها، بیش از نیمی از شرکت‌ها در پرورش رهبران بزرگ به‌تعداد کافی ناکارامد بوده‌اند.
 از تمامی تجربه‌هایی که کسب کرده‌ام خصوصیات رهبرانی را که پیشرفت می‌کردند و کارهای متفاوتی را که انجام می‌دادند و هم‌چنین تمرین‌هایی را که آن افراد را آماده می‌ساخت تا به‌اندازه‌ی نیروهای بالقوه‌ی‌شان رشد کنند استخراج کرده‌ام.
 در دنیای قرن بیست و یکم - که جهانی‌تر، دیجیتالی‌تر و شفاف‌تر و همراه با سرعت بیش‌تر جریان اطلاعات و نواوری است و جایی که انجام هیچ کار بزرگی بدون حل معادله‌های پیچیده میسر نیست - تکیه بر روش‌های سنتی توسعه، رشد شما را به‌عنوان رهبر کُند می‌کند.
 رهبران بزرگ بی‌خیال همه‌چیز نیستند؛ آن‌ها همه‌چیز را تحت‌نظر دارند؛ آینده‌ی‌شان را شکل می‌دهند؛ نه این‌که فقط به آن واکنش نشان دهند.
 رهبران بزرگ درک می‌کنند که داشتن شبکه‌ای متنوع‌تر، منبعی برای شناسایی الگو در سطوح وسیع‌تر و هم‌چنین راه‌حل‌ها است؛ زیرا شما افرادی را در کنار خود دارید که متفاوت از شما فکر می‌کنند.
 رهبران بزرگ، جرأت متفاوت بودن را دارند. آن‌ها تنها درباره‌ی ریسک کردن صحبت نمی‌کنند؛ بلکه واقعاً آن را محقق می‌کنند.
 مؤثرترین پیشرفت، زمانی رخ می‌دهد که قادر به ساختن توان احساسی برای ایستادن در برابر آن‌دسته از افرادی باشید که به شما می‌گویند: ایده‌ی جدیدتان خام یا بلندپروازانه یا صرفاً احمقانه است.
 خیلی‌ها را دیده‌ام؛ رهبرانی بی‌نظیر ... آن‌ها زنان و مردانی هستند که خود را نه‌فقط برای آسودگی مطمئن دیروز بلکه هم‌چنین برای واقعیت‌های امروز و تمامی احتمال‌های نامعلوم فردا آماده می‌کنند.


 


 

دانلود فیلم باکیفیت 
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟!
بسیاری از ما تصوری از یک ابر قهرمان خیلی باهوش را در ذهن داریم که می‌ایستد و فرمان می‌دهد و از پیروانش محافظت می‌کند.

اما آن تصور متعلق به دوران دیگری است، و چیز دیگری که تاریخ مصرفش گذشته است آن‌دسته از برنامه‌های پرورش رهبری است که برمبنای الگوهای موفقیت‌مان برای جهانی که بود، نه جهانی که هست یا در راه است، بنا شده‌اند.

مطالعه‌هایی روی چهار هزار شرکت انجام دادیم و از آن‌ها خواستیم کارایی برنامه‌های پرورش رهبری‌شان را بررسی کنیم.

۵۸ درصد از این شرکت‌ها داشتن اختلاف‌هوشی قابل‌توجه را برای نقش‌های رهبری مهم ذکر کردند.

این بدان معنا است که علی‌رغم برنامه‌های آموزشی شرکتی، جریان‌های خارج از فعالیت اصلی، چگونگی ارزشیابی، تربیت و همه‌ی این چیزها، بیش از نیمی از شرکت‌ها در پرورش رهبران بزرگ به‌تعداد کافی ناکارامد بوده‌اند.

شاید از خودتان سؤال کنید آیا شرکتم به من در آماده شدن برای تبدیل به رهبری بزرگ در قرن بیست و یکم کمک می‌کند؟!

در کمال تعجب، احتمالاً خیر.

تا به‌حال ۲۵ سال از زندگی حرفه‌ای‌ام را صرف مشاهده‌ی آن‌چیزی کرده‌ام که باعث می‌شود رهبران بزرگ به‌وجود آیند.

در ۵۰۰ شرکت برتر امریکا کار کرده‌ام؛ به بیش از ۲۰۰ مدیرعامل مشاوره داده‌ام و سیستم رهبری را بیش از آن‌چه که بتوانید تصورش را بکنید توسعه داده‌ام.

اما همین چند سال پیش، متوجه روند آزاردهنده‌ای در آماده‌سازی رهبران شدم.

متوجه شدم که علیرغم تمامی تلاش‌ها، داستان‌هایی آشنا درباره‌ی اشخاص به‌وجود آمد که مدام تکرار می‌شدند.

یکی از این داستان‌ها درباره‌ی «کریس» (Chris) است؛ رهبری ابرستاره با پتانسیل بالا که به واحد جدیدی منتقل می‌شود و شکست می‌خورد و خسارت‌های غیرقابل جبرانی را وارد می‌کند ...

و بعد حکایت‌هایی مثل: «سیدنی» (Sidney) بود؛ مدیرعاملی که بسیار ناامید بود زیرا شرکتش به‌عنوان یکی از بهترین شرکت‌ها برای رهبران شناخته شده است؛ اما تنها یکی از ۵۰ رهبر برجسته، توانایی مدیریت ابتکارهای آن‌ها را داشت ...

و داستان‌های دیگری مثل: تیم رهبری ارشد در تجارت‌های پُررونق فصلی که با تغییر بازار دچار شوک شدند و خودشان را در موقعیتی می‌یابند که شرکت مجبور به تقلیل امکاناتش به نصف یا ورشکستگی شد.

اکنون این داستان‌های تکراری باعث می‌شود دو پرسش را مطرح کنم.

چرا شکاف‌های رهبری در حال عمیق‌تر شدن است در حالی که سرمایه‌گذاری بیش‌تری در زمینه‌ی توسعه‌ی رهبری صورت می‌گیرد؟

و رهبران بزرگ باید چه کارهای دیگری غیر از رشد و رونق دادن انجام دهند؟

من به‌قدری از این پرسش‌ها خسته بودم و همین‌طور از این داستان‌ها ناامید شده بودم که به‌خاطر آن‌ها، کارم را رها کردم تا به‌طور تمام‌وقت به مطالعه در این زمینه بپردازم ...

و به‌مدت یک‌سال به نقاط مختلف جهان سفر کردم تا درباره‌ی کارامدی و ناکارامدی در تمرین‌های رهبری در شرکت‌ها، کشورها و سازمان‌های غیردولتی، چیزهایی بیاموزم ...

و در نتیجه به‌طور مثال به افریقای جنوبی رفتم؛ جایی که این فرصت را داشتم تا بفهمم چطور «نلسون ماندلا» (رهبر فقید افریقای جنوبی) در پیش‌بینی و هدایت بستر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودش از زمان جلوتر بود.

هم‌چنین تعدادی از رهبران غیردولتی را ملاقات کردم که علیرغم منابع مالی بسیار محدود، تأثیری عظیم بر دنیا می‌گذاشتند و اغلب با گرد آوردن تضادهای ظاهری در یک‌جا ...

و ساعت‌های بی‌شماری را در کتابخانه‌های ریاست‌جمهوری گذراندم تا بفهمم چگونگی تأثیر محیط در شکل‌دهی رهبران و اقدام‌هایی که انجام داده‌اند و هم‌چنین تأثیر آن اقدام‌ها بر ورای حوزه‌ی آن‌ها چگونه بوده است ...

و بعد، زمانی که به‌طور تمام‌وقت سر کارم برگشتم در این سِمَت به همکاران فوق‌العاده‌ای پیوستم که آن‌ها نیز به این پرسش‌ها علاقه‌مند بودند.

اما از تمامی تجربه‌هایی که کسب کردم خصوصیات رهبرانی را که پیشرفت می‌کردند و کارهای متفاوتی را که انجام می‌دادند و هم‌چنین تمرین‌هایی را که آن افراد را آماده می‌ساخت تا به‌اندازه‌ی نیروهای بالقوه‌ی‌شان رشد کنند استخراج کردم ...

می‌خواهم برخی از آن‌ها را با شما در میان بگذارم.

(«عامل سازنده‌ی یک رهبر بزرگ در قرن بیست و یکم چیست؟»)

در دنیای قرن بیست و یکم - که جهانی‌تر، دیجیتالی‌تر و شفاف‌تر و همراه با سرعت بیش‌تر جریان اطلاعات و نواوری است و جایی که انجام هیچ کار بزرگی بدون حل معادله‌های پیچیده میسر نیست - تکیه بر روش‌های سنتی توسعه، رشد شما را به‌عنوان رهبر کُند می‌کند.

در واقع، ارزشیابی‌های سنتی مثل پژوهش‌های محدود ۳۶۰ درجه‌ای - نوعی مطالعه‌هایی در زمینه‌ی کاری که میان تمامی اعضا انجام می‌شود - یا معیارهای عملکرد قدیمی به شما مثبت‌اندیشی دروغینی خواهد داد ...

و با دادن این اندیشه که آماده‌تر از چیزی هستید که واقعاً هستید به شما آرامشی کاذب خواهد داد.

رهبری در قرن بیست و یکم با سه سؤال تعریف و نشان داده می‌شود.

برای پیش‌بینی تغییر بعدی در الگوی تجاری یا زندگی‌تان به کجا نگاه می‌کنید؟

پاسخ این سؤال در تقویم شما است.

زمان‌تان را با چه کسی می‌گذرانید؟ روی چه موضوع‌هایی تمرکز می‌کنید؟ به کجا سفر می‌کنید؟ چه چیزی می‌خوانید؟ و چطور از آن به درک مشکلات بالقوه می‌رسید؟ و چگونه برای انجام آنی کاری تصمیم می‌گیرید که برایش حاضر و آماده باشید؟

یک تیم رهبری وجود دارد که از شیوه‌ی گرداوری اطلاعات از تک‌تک اعضایش به این شکل می‌پردازد که یک‌نفر می‌گوید این‌جا روندهایی وجود دارند که روی من تأثیر می‌گذارند و دیگری می‌گوید این‌جا روندهایی وجود دارند که روی عضو دیگر تیم تأثیر می‌گذارند و آن‌ها این اطلاعات را به‌اشتراک می‌گذارند و بعد درباره‌ی تصحیح مسیر یک راهبرد یا انتظار داشتن یک حرکت جدید تصمیم‌گیری می‌کنند ...

رهبران بزرگ بی‌خیال همه‌چیز نیستند؛ آن‌ها همه‌چیز را تحت‌نظر دارند؛ آینده‌ی‌شان را شکل می‌دهند؛ نه این‌که فقط به آن واکنش نشان دهند.

سؤال دوم این است که تنوع افراد گروه‌هایی که در آن‌ها هستید در زندگی شخصی و حرفه‌ای‌تان تا چه حد است؟

می‌دانید ما اغلب درباره‌ی شبکه‌های متشکل از رفقای خوب و قدیمی می‌شنویم و آن‌ها مطمئناً خوب و سرحال در خیلی از مؤسسه‌ها مشغول به‌کار هستند.

اما تا حدودی، همه‌ی ما در گروهی از افراد هستیم که با آن‌ها راحت هستیم.

بنابراین این پرسش درباره‌ی ظرفیت شما برای ایجاد رابطه با افرادی است که بسیار متفاوت از شما هستند.

... و آن تفاوت‌ها می‌تواند بیولوژیکی، جسمی، کاربردی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی باشند.

... و هنوز علیرغم تمامی این اختلاف‌ها، آن‌ها با شما ارتباط برقرار می‌کنند و به‌حدی به شما اعتماد دارند که می‌خواهند برای رسیدن به هدفی مشترک با شما همکاری کنند.

رهبران بزرگ درک می‌کنند که داشتن شبکه‌ای متنوع‌تر، منبعی برای شناسایی الگو در سطوح وسیع‌تر و هم‌چنین راه‌حل‌ها است؛ زیرا شما افرادی را در کنار خود دارید که متفاوت از شما فکر می‌کنند.

سؤال سوم این است که آیا به‌حد کافی جسارت دارید که دست از روشی بکشید که در گذشته، عامل موفقیت شما بوده است؟!

اصطلاحی داریم که می‌گوید: خواهی نشوی رسوا، هم‌رنگ جماعت شو!

اما اگر این توصیه را دنبال کنید شانس‌ها مثل رهبر شما می‌شوند و شما همیشه کاری را انجام می‌دهید که مطمئن‌تر و راحت‌تر است.

رهبران بزرگ، جرأت متفاوت بودن را دارند. آن‌ها تنها درباره‌ی ریسک کردن صحبت نمی‌کنند؛ بلکه واقعاً آن را محقق می‌کنند ...

... و یکی از رهبران این واقعیت را با من در میان گذاشت که مؤثرترین پیشرفت، زمانی رخ می‌دهد که قادر به ساختن توان احساسی برای ایستادن در برابر آن‌دسته از افرادی باشید که به شما می‌گویند: ایده‌ی جدیدتان خام یا بلندپروازانه یا صرفاً احمقانه است.

نکته‌ی جالب این‌جا است که کسانی که بعداً به شما ملحق خواهند شد همان افرادی از گروه‌تان نیستند که احتمال می‌دادید

این کار را انجام دهند.

آن‌ها اغلب کسانی هستند که متفاوت فکر می‌کنند و بنابراین می‌خواهند برای جهشی جسورانه به شما ملحق شوند ...

و این یک جهش است، نه یک گام.

بیش از برنامه‌های پرورش رهبری سنتی، پاسخ دادن به این سه پرسش، کارایی شما را به‌عنوان یک رهبر قرن بیست و یکمی تعیین خواهد کرد.

بنابراین عامل سازنده‌ی یک رهبر بزرگ در قرن بیست و یکم چیست؟!

خیلی‌ها را دیده‌ام؛ رهبرانی بی‌نظیر ... آن‌ها زنان و مردانی هستند که خود را نه‌فقط برای آسودگی مطمئن دیروز بلکه هم‌چنین برای واقعیت‌های امروز و تمامی احتمال‌های نامعلوم فردا آماده می‌کنند.

متشکرم.

(تشویق).


 
 
1397/10/4 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود