جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 35
اعضا اعضا: 0
کل کل: 35

 دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56) کوچک کردن
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
زیبایی در تعادل بین کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) است.

دو دلیل برای شکست سازمان‌ها
و چگونگی اجتناب از آن 
 سخنران:
نات هاهانائس (Knut Haanaes)
 مترجم:
بهداد خضائلی
هاجر الماسی

 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 دو دلیل برای شکست ‌سازمان‌ها وجود دارد: یا این‌که آن‌ها بیش‌تر، کارهای تکراری انجام می‌دهند یا این‌که فقط و فقط به کارهای نو می‌پردازند.
 راهکار واقعی و حقیقی برای رسیدن به رشد کیفی عبارت است از: یافتن تعادلی میان کاوش و سوداوری (بهره‌برداری).
 کاوش درباره‌ی یافتن چیزهای جدید است؛ درباره‌ی جستجو است؛ درباره‌ی اکتشاف است؛ درباره‌ی محصولات جدید است؛ درباره‌ی نواوری‌های جدید است؛ درباره‌ی تغییر مرزها است.
 سوداوری (بهره‌برداری)، استفاده از دانشی است که داریم تا خوب را به بهتر تبدیل کنیم.
 اگر چشم‌انداز بلندمدتی اتخاذ کنیم کاوش خواهیم کرد؛ اگر از دیدگاه کوتاه‌مدتی برخوردار شویم سوداوری (بهره‌برداری) نصیب‌مان خواهد شد.
 بچه‌های کوچک تمام روز مشغول کاوش هستند؛ هر روز به‌دنبال کشف هستند ... وقتی که بزرگ‌تر می‌شویم کم‌تر کاوش می‌کنیم.
 انجام دادن هر دوی آن‌ها یک هنر است؛ پیش بردن کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) با همدیگر.
 چرا تعادل (بین کاوش و سوداروی یا بهره‌برداری) سخت است؟! از نظر من سخت است چون تله‌های زیادی وجود دارد که ما را در جای خود نگه می‌دارد.
 همه‌ی ما می‌دانیم که هر تحول اثرگذار در آموزش، تحقیق، بهداشت حتی مسائل دفاعی، ده، پانزده یا حتی بیست سال طول می‌کشد. اما هم‌چنان ما دایماً آن‌ها را تغییر می‌دهیم. واقعاً به آن‌ها فرصتی نمی‌دهیم.
 وقتی چیزی را خوب می‌دانیم تغییرش سخت است.
 از بیل گیتس (Bill Gates) این‌گونه نقل شده است: «موفقیت، معلم بدی است؛ ما را فریب می‌دهد که فکر کنیم هیچ‌وقت شکست نمی‌خوریم» ... این همان چالش همراه با موفقیت است.
 اولین درس آن است که جلوتر از بحران باشیم ... و هر سازمانی که بتواند نواوری داشته باشد واقعاً قادر خواهد بود تا آینده را بیمه کند.
 آخرین درس آن است که به موفقیت‌ها شک کنیم.
 تعادل میان کاوش و سوداوری (بهره‌برداری)، نتیجه‌ی عظیمی به‌همراه دارد؛ اما مشکل است و باید هوشیار باشیم.
 با نگاه به سازمان‌مان، در چه محدوده‌هایی به‌نظرمان سازمان‌مان در خطر است؟! یا در دام موفقیت افتاده است و یا به‌شکل خودکار به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد؟ و چه‌کار می‌توانیم بکنیم تا آن را به چالش بکشیم؟
 زیبایی در تعادل بین کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) است.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

دانلود فیلم باکیفیت 
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن
دو دلیل برای شکست ‌سازمان‌ها وجود دارد: یا این‌که آن‌ها بیش‌تر، کارهای تکراری انجام می‌دهند یا این‌که فقط و فقط به کارهای نو می‌پردازند.

از نظر من، راهکار واقعی و حقیقی برای رسیدن به رشد کیفی عبارت است از: یافتن تعادلی میان این دو امر ... کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) ... هر دو لازم هستند؛ اما می‌تواند مقدار بیش از حدی از یک‌چیز خوب باشد.

سازمان فاسیت (Facit) را درنظر بگیریم. سن‌ام قد می‌دهد که آن‌ها را به‌یاد بیاورم. فاسیت سازمان خارق‌العاده‌ای بود. در عمق جنگل‌های سوئد ایجاد شد و بهترین ماشین‌حساب‌های مکانیکی جهان را می‌ساخت. همه از محصول‌هایش استفاده می‌کردند ... و وقتی که ماشین‌حساب‌های الکترونیکی پیدا شدند فاسیت چه کرد؟! ... دقیقاً همان کار همیشگی را ادامه دادند. ظرف شش‌ماه حداکثر درامدشان را از دست دادند ... کارشان تمام شده بود؛ نابود شدند.

از دید من، مضحک بودن داستان فاسیت، شنیدن این امر است که مهندسان فاسیت، ماشین‌حساب‌های کوچک و ارزان ژاپنی خریده بودند تا از درست کار کردن ماشین‌حساب‌های خوشان مطمئن شوند.

(خنده‌ی حضار)

فاسیت خیلی روی سوداوری (بهره‌برداری) تمرکز کرده بود. اما کاوش و جستجو هم می‌تواند بیش از اندازه انجام شود.

چند سال قبل، از نزدیک با یک سازمان بیوتکنولوژیکی اروپایی کار می‌کردم. بگذارید اسمش را اونکو سرچ (OncoSearch) صدا بزنیم. سازمان فوق‌العاده‌ای بود. نرم‌افزارهایی داشت که ضمانت تشخیص و حتی درمان بعضی از انواع سرطان خون را برعهده داشت. هر روز به‌دنبال ایجاد یک چیز جدیدی بود. بسیار نواور بود ... و کارمندان آن دایماً به خود می‌گفتند: «فقط وقتی که درست انجامش دادیم ...» و یا می‌گفتند: «ما آن را بی‌عیب می‌خواهیم ...» ... این غم‌انگیز است که قبل از آن‌‌که بدون عیب بشود - حتی کاملاً صحیح و سالم بشود - از رده خارج شود. اونکو سرچ زیادی کاوش به خرج داد.

اولین‌بار حدود ۱۵ سال پیش درباره‌ی کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) مطالبی شنیدم؛ آن‌هم وقتی که به‌عنوان پژوهشگر میهمان در دانشگاه استنفورد (Stanford University) کار می‌کردم. بنیان‌گذار این نظریه، محققی به‌نام جیم مارچ (Jim March) بود ... و از نظر من، قدرت این نظریه به عملی بودنش بازمی‌گشت.

کاوش ... کاوش درباره‌ی یافتن چیزهای جدید است؛ درباره‌ی جستجو است؛ درباره‌ی اکتشاف است؛ درباره‌ی محصولات جدید است؛ درباره‌ی نواوری‌های جدید است؛ درباره‌ی تغییر مرزها است ... قهرمانان ما کسانی هستند که کاوشگر بوده‌اند: مادام کوری (Madame Curie)، پیکاسو (Picasso)، نِیل آرمسترانگ (Neil Armstrong)، سر ادموند هیلاری (Sir Edmund Hillary) و غیره ... من از نروژ آمده‌ام؛ تمامی قهرمانان ما کاوشگر هستند که استحقاق آن را داشته‌اند ... همه‌ی ما می‌دانیم که کاوش، مخاطره‌امیز است و ما نتیجه‌اش را نمی‌دانیم؛ نمی‌دانیم که آیا پیدای‌شان می‌کنیم و می‌دانیم که خطرهای زیادی دارند.

سوداوری (بهره‌برداری) نقطه مقابل آن است. سوداوری (بهره‌برداری)، استفاده از دانشی است که داریم تا خوب را به بهتر تبدیل کنیم. سوداوری (بهره‌برداری) یعنی این‌که کاری کنیم که قطارهای‌مان رأس ساعت حرکت کنند؛ یعنی محصولات خوب را سریع‌تر و ارزان‌تر کنیم؛ سوداوری (بهره‌برداری) خطرناک نیست ... در کوتاه‌مدت. اما اگر تنها به‌دنبال سوداوری (بهره‌برداری) باشیم در بلندمدت با نتایج بسیار خطرناکی مواجه می‌‌شویم و به‌نظر من همه‌ی ما خاطره‌هایی از گروه‌های معروف موسیقی پاپ داریم که خواندن همان آهنگ‌ها را ادامه دادند دوباره و دوباره ... تا وقتی که از رده خارج شدند یا حتی به وضعیت تأسف‌باری رسیدند ... این نتیجه از خطرهای سوداوری (بهره‌برداری) است.

پس اگر چشم‌انداز بلندمدتی اتخاذ کنیم کاوش خواهیم کرد؛ اگر از دیدگاه کوتاه‌مدتی برخوردار شویم سوداوری (بهره‌برداری) نصیب‌مان خواهد شد ... بچه‌های کوچک تمام روز مشغول کاوش هستند؛ هر روز به‌دنبال کشف هستند ... وقتی که بزرگ‌تر می‌شویم کم‌تر کاوش می‌کنیم؛ چون دانش بیش‌تری داریم تا از آن بهره‌برداری کنیم. درباره‌ی سازمان‌ها هم دقیقاً همین‌گونه است. سازمان‌ها طبیعتاً هر چقدر بهتر می‌شوند نواوری‌شان کم‌تر می‌شود.

و این البته نگرانی بزرگی برای مدیرعامل‌های سازمان‌ها است ... و خیلی‌اوقات می‌شنوم که به‌شکل‌های مختلفی بیان می‌شود. مثلاً چطور می‌توانم به‌شکلی مؤثر هم سازمان را اداره کنم و هم به نوسازی‌اش بپردازم؟ یا چطور می‌توانم مطمئن شوم که سازمانم می‌تواند تغییر کند؛ قبل از آن‌که از رده خارج شود یا دچار بحران شود؟ ... خوب! اگر بتوانیم یکی از این امور را خوب انجام دهیم از عهده‌ی کار سختی برامده‌ایم. انجام دادن هر دوی آن‌ها یک هنر است؛ پیش بردن کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) با همدیگر.

خوب! نتیجه‌ای که ما دست یافته‌ایم آن است که حدود دو درصد از سازمان‌ها می‌توانند به‌شکلی مؤثر، کاوش و توجه به سوداوری (بهره‌برداری) را با هم و به‌شکل موازی انجام دهند. اما وقتی این‌کار را انجام می‌دهند نتایج نهایی بسیار چشمگیر است. نمونه‌های بسیار خوبی از این امر داریم ... نستله (Nestlé) را داریم که ماشین‌های نسپرسو (Nespresso) را ایجاد کرد ... لگو (Lego) را داریم که وارد فیلم‌های انیمیشنی شد ... تویوتا (TOYOTA) اتومبیل‌های مدل هیبریدی (Hybrids) را خلق کرد ... «یونی لِوِر» (Unilever)‌ برای پایداری تلاش کرد ... مثال‌های زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی مزیت‌های خیلی زیاد کاوش است.

چرا تعادل (بین کاوش و سوداروی یا بهره‌برداری) سخت است؟! از نظر من سخت است چون تله‌های زیادی وجود دارد که ما را در جای خود نگه می‌دارد ... درباره‌ی دو نمونه صحبت می‌کنم ... اما این‌ها موارد خیلی مهمی هستند.

پس بگذارید در مورد دام «کاوش و جستجوی همیشگی» صحبت کنیم. چیزی را کشف می‌کنیم؛ اما حوصله و یا مقاومت رسیدن به آن و راه انداختن‌اش را نداریم. پس به‌جای ادامه دادنش یک چیز جدید درست می‌کنیم ... اما همین اتفاق برای آن هم می‌افتد و می‌افتیم در یک چرخه‌ی معیوب از تولید فکرهای جدید و بعد ناامید شدن ... اونکو سرچ نمونه‌ی خوبی است. یک مثال معروف البته زیراکس (Xerox) است. اما ما فقط این را در سازمان‌ها نمی‌بینیم؛ در بخش‌های عمومی هم دیده می‌شود. همه‌ی ما می‌دانیم که هر تحول اثرگذار در آموزش، تحقیق، بهداشت حتی مسائل دفاعی، ده، پانزده یا حتی بیست سال طول می‌کشد. اما هم‌چنان ما دایماً آن‌ها را تغییر می‌دهیم. واقعاً به آن‌ها فرصتی نمی‌دهیم.

دام بعدی، دام موفقیت است. فاسیت در دام موفقیت افتاد. واقعاً آینده را در دست‌هایش داشت. اما آن را نمی‌دید. خیلی ساده آن‌قدر در درست کردن چیزهایی که دوست داشتند خوب بودند که تغییرش نمی‌دادند. ما هم همین‌طور هستیم. وقتی چیزی را خوب می‌دانیم تغییرش سخت است. از بیل گیتس (Bill Gates) این‌گونه نقل شده است: «موفقیت، معلم بدی است؛ ما را فریب می‌دهد که فکر کنیم هیچ‌وقت شکست نمی‌خوریم» ... این همان چالش همراه با موفقیت است.

نات هاهانائس (Knut Haanaes)پس فکر می‌کنم این‌جا درس‌هایی است که به‌نظرم به ما مربوط می‌شوند و مربوط به سازمان‌های‌مان ... اولین درس آن است که جلوتر از بحران باشیم ... و هر سازمانی که بتواند نواوری داشته باشد واقعاً قادر خواهد بود تا آینده را بیمه کند. نت فلیکس (Netflix) می‌توانست به‌سادگی به نسل‌های قبلی شبکه‌های توزیع قناعت کند؛ اما همیشه و به‌نظر همواره در آینده اصرار داشت و دارد تا خود را برای مبارزه‌ی بعدی آماده کند. سازمان‌های دیگری را می‌بینیم که می‌گویند: «من به هر قیمتی در نواوری بعدی موفق می‌شوم».

درس دوم آن است که در محدوده‌های زمانی مختلف فکر می‌کنند. نموداری را به شما نشان می‌دهم که به‌نظرم خیلی‌ عالی است ... به هر سازمانی که نگاه می‌کنیم از دیدگاه یک‌ساله و از دید ارزش سازمان، نواوری معمولاً حدود ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. پس وقتی یک‌ساله درنظر می‌گیریم نواوری خیلی هم مهم نیست. اگر ادامه دهی و دیدگاه ده‌ساله را برای همان شرکت داشته باشی یک‌باره نواوری و توان رشد و بازسازی مسؤول ۷۰ درصد می‌شود. ولی سازمان‌ها نمی‌توانند انتخاب کنند. باید در این مسیر، سرمایه‌گذاری کنند و برنامه‌ی بلندمدتی داشته باشند.

درس سوم آن است که از افراد مستعد دعوت کنیم. فکر نمی‌کنم برای هیچ‌کدام از ما ممکن باشد تا بتوانیم خودمان، تعادلی میان کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) ایجاد کنیم. به‌نظرم این، کاری گروهی است. به‌نظرم نیاز داریم به چالش کشیده شویم. به‌نظرم معیار یک سازمان خوب آن است که از چالش استقبال کند و معیار هیأت‌مدیره‌ی خوب برای یک سازمان، ایجاد چالش‌های سازنده (Constructively Challenge) است. به‌نظرم پدر و مادر خوب بودن هم همین‌گونه است.

آخرین درس آن است که به موفقیت‌ها شک کنیم. ممکن است که نگاهی انداختن به رژه‌های پیروزی در رم قدیم خوب باشد؛ وقتی ژنرال‌ها پس از یک پیروزی بزرگ جشن می‌گرفتند و با کالسکه به‌سمت رم می‌رفتند و همیشه همراهی داشتند که در گوش‌شان زمزمه می‌کرد: «یادت باشد که فقط یک انسان هستی».

بنابراین امیدوارم منظورم را گفته باشم: تعادل میان کاوش و سوداوری (بهره‌برداری)، نتیجه‌ی عظیمی به‌همراه دارد؛ اما مشکل است و باید هوشیار باشیم.

می‌خواهم دو سؤال را مطرح کنم که به‌نظرم مفید هستند. اولین سؤال این‌که: با نگاه به سازمان‌مان، در چه محدوده‌هایی به‌نظرمان سازمان‌مان در خطر است؟! یا در دام موفقیت افتاده است و یا به‌شکل خودکار به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد؟ و چه‌کار می‌توانیم بکنیم تا آن را به چالش بکشیم؟

سوال دوم این‌که: آخرین‌بار چه زمانی، کار جدیدی را جستجو کردم و آن‌کار چه تأثیری روی من گذاشته است؟ آیا این کاری است که باید بیش‌تر انجام دهم؟ ... در مورد خودم باید بگویم: بله!‌ این‌گونه است.

پس بگذارید این جمله را برای شما به‌یادگار بگذاریم: حتی اگر ذاتا یک کاوشگر باشیم یا اگر تمایل داشته باشیم سوداوری (بهره‌برداری) از چیزی داشته باشیم که به آن آگاهی داریم، فراموش نکنیم: زیبایی در تعادل بین کاوش و سوداوری (بهره‌برداری) است.

سپاسگزارم.

(تشویق حضار). 

مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/11/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود