جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 اوقات فراغت کوچک کردن
 کابران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 40
اعضا اعضا: 0
کل کل: 40

 صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62) کوچک کردن
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
 صدایی برای ارائه‌ی راه‌حل‌ها باشید به‌جای این‌که صدایی برای بیان مشکلات.


صدای‌تان را بیابید!
در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید!مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:
.Berman Fortgang, Laura; "Find Your Voice; Find Your Way"; https://laurabermanfortgang.com/bio/.

خلاصه‌‌ي مطالب
صدایی برای ارائه‌ی راه‌حل‌ها باشید به‌جای این‌که صدایی برای بیان مشکلات.
مردم می‌توانند شنونده‌ی راه‌حل‌ها باشند؛ مردم گوش‌شان را به شنیدن مشکلات می‌بندند!
مجبور هستیم به آن‌چیزی گوش فرا دهیم که درون‌مان را تقویت می‌کند.
چیزی در درون‌مان وجود دارد که موجب توسعه‌ی ایده‌های‌مان می‌شود؛
این چیزهایی که تا به امروز انجام می‌داده‌ایم از دیگران اقتباس شده است.
می‌خواهیم شما برگردید و به خودتان منتقل شوید (خودتان باشید).
شما، خودتان را گم کرده‌اید ...
شما را دعوت می‌کنم که به خودتان برگردید ...
چون زمانی که شما (YOU) برای خودتان شفاف باشید شما می‌توانید برای افراد اطراف‌تان نیز شفاف باشید ...


مطلب قبلي | مطلب بعدي


دانلود فیلم باکیفیتصدای‌تان را بیابید! در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید!
صبح به‌خیر! صبح به‌خیر!

تمام روز را با خنده سپری خواهیم کرد؛ از طریق صبح به‌خیر گفتن و صبح به‌خیر گفتن به شما!

من در حال آواز خواندن برای شما هستم.

به‌خاطر این‌که قصد داریم در سخنرانی امروز به‌شکلی شفاف به مواردی نظیر ذیل بپردازیم:

چگونه صدایم را بیابم و راهم را پیدا کنم؟!

و اگرچه منظور من صدای مربوط به آواز خواندن توسط شما نیست.

اما چه تعداد از شما هنوز در حال کار کردن برای یافتن صدای‌تان هستید؟!

بیایید صادق باشیم!

خوب! پس شما در موضع صحیح و صادقانه‌ای قرار دارید؛

شما می‌خواهید بشنوید؛

می‌خواهید صدای‌تان قدرتمند باشد.

صدایی برای ارائه‌ی راه‌حل‌ها باشید به‌جای این‌که صدایی برای بیان مشکلات.

بنابراین بر راه‌حل‌ها تمرکز کنیم؛

مردم می‌توانند شنونده‌ی راه‌حل‌ها باشند؛

مردم گوش‌شان را به شنیدن مشکلات می‌بندند!
مجبور هستیم به آن‌چیزی گوش فرا دهیم که درون‌مان را تقویت می‌کند.

در آن‌جا، مسیرمان را خواهیم یافت.

در آن‌جا، صدای‌مان را می‌یابیم.

لائورا بِرمَن فورت گانگ (Laura Berman Fortgang)صدای‌مان را آن‌جا پیدا می‌کنیم.

کتی متئو؛ خواننده و شاعر

مجبور هستیم به خودمان گوش فرا دهیم.

چیزی در درون‌مان وجود دارد که موجب توسعه‌ی ایده‌های‌مان می‌شود؛ احساس‌مان را - از مسیری که می‌خواهیم در آن راستا حرکت کنیم - بیان می‌کند؛ یک تیم را رهبری می‌کند؛ افرادی را در زندگی خارج از محیط کار رهبری می‌کند؛ درست مانند آن است که مجبور باشیم به آن‌چه در درون‌مان تشدید می‌شود گوش فرا دهیم.

نهایتاً آن‌جا است که مسیرمان را می‌یابیم. آن‌جا است که صدای‌مان را پیدا می‌کنیم.

بنابراین این چیزهایی که تا به امروز انجام می‌داده‌ایم از دیگران اقتباس شده است ...

همه‌ی این یادگیری‌های ناشی از تمرین‌ها گاهی‌اوقات خیلی سریع ما را به مهم‌ترین چیزها انتقال می‌دهد.

شما ... می‌خواهیم شما برگردید و به خودتان منتقل شوید (خودتان باشید).

زیرا وقتی که همگی ارتقا می‌یابیم ... و آن‌چه افراد به آن فکر می‌کنند و آن‌چه دوست داریم ارتقا خواهد یافت ... و آن‌چه رئیس‌ام و من تاکنون از آن می‌ترسیدیم و من می‌توانم و ...

شما، خودتان را گم کرده‌اید ...

و برای ایجاد بهترین هماهنگی در محیط کار با خودتان در مورد شناخت خودتان اطمینان یابید ...

و بدانید چگونه وقت و انرژی‌‌تان را به بقیه‌ی امور اختصاص دهید.

ایجاد هماهنگی‌ای که به‌سادگی در جشن تولد انجام می‌دهید.

بنابراین شما را دعوت می‌کنم که به خودتان برگردید ... صدای‌تان را بیابید و راه‌تان را بشناسید و بدانید این امر، خودخواهی محسوب نمی‌شود؛ این عملی در جهت خدمت به دیگران هم محسوب می‌شود؛ چون زمانی که شما (YOU) برای خودتان شفاف باشید شما می‌توانید برای افراد اطراف‌تان نیز شفاف باشید ... و هم‌چنین به آنان کمک می‌کند آن را منتشر کنند ... و ما و هر کسی که با آنان کار می‌کنیم به هماهنگی می‌رسیم.

این امر، خودخواهی نیست؛ این خدمت به دیگران است ...

و از شما تشکر می‌کنم که به من اجازه دادید به‌شکل امیدوارانه‌ای در برابر شما حضور یابم.

بسیار تشکر می‌کنم.
  .
 .
 .

 .
 .
 .
لائورا بِرمَن فورت گانگ (Laura Berman Fortgang)
درباره‌ی سخنران
زندگی حرفه‌ای لائورا بِرمَن فورت گانگ (Laura Berman Fortgang) به شهرتش به‌عنوان یکی از پیشگامان حوزه‌ی مربی‌گری شخصی (Personal Coaching) پیوند خورده است.

وی به‌شکلی گسترده به‌عنوان یک مربی اجرایی (Executive Coach) و مربی شخصی (Personal Coach) در برابر مالکان شرکت‌ها و افراد شناخته شده است.

یکی از اولین افرادی است که به‌شکلی رسمی از آموزش مهارت‌های مربی‌گری برخوردار شده است و دارای گواهی مهارت در مربی‌گری (Master Coach Credential) است. وی هم‌چنین از بنیانگذاران فدراسیون جهانی مربی‌گری (International Coach Federation) (ICF) است که در بخش‌های شرکتی، سازمانی و عمومی به‌عنوان کارشناس در آموزش مهارت‌های مربی‌گری تلقی می‌شود و دارای تأثیرگذاری بر روی رهبری است.

لائورا بِرمَن فورت گانگ، مربی‌گری را به ناسا (The National Aeronautics and Space Administration) (NASA)، شرکت‌های نظامی مهندسان (Army Corps of Engineers)، استانداری فلوریدا (Florida’s Statae Government) و هزاران شرکت فورچون 500 (Fortunr 500) آورد که غول‌هایی در حوزه‌های مالی، دارویی و خدمات غذایی و فراورده‌ها محسوب می‌شوند.

وی در سطح بین‌المللی برای بانک جهانی (World Bank) و جی اند جی سنگاپور (J&J Singapore) کار کرده است که شرکتی خصوصی در توکیو است و مهارت‌های مربی‌گری را در لندن، دوبلین و استکهلم را آموزش می‌دهد.

وی چهره‌ی شناخته شده‌ای در رسانه‌های اصلی امریکا است؛ وی در برنامه‌های ذیل حضور می‌یابد:
لائورا بِرمَن فورت گانگ (Laura Berman Fortgang)

- اپراه (Oprah)؛
- نمایش صبح زود سی‌بی‌اس (CBS Early Show)؛
- ان‌بی‌سی تودی (NBC Today)؛
- صبح به‌خیر امریکا (Good Morning America)؛
- سی‌ان‌ان (CNN)؛
- سی‌ان‌بی‌سی (CNBC).


هم‌چنین مدتی محدود به‌عنوان ویراستار مجله‌ی ردبوک (Redbook Magazine) و ارائه‌دهنده‌ی مطلب در وبلاگ هافینگتون (Huffington) مشغول به‌کار بوده است و به میلیون‌ها نفر کمک کرده است تا آنان بتوانند کار و زندگی‌شان را بهبود بخشند.

لائورا بِرمَن فورت گانگ سخنران حرفه‌ای و محبوبی است که بسیاری مجذوب شوخ‌طبعی‌هایش هستند.

کتاب تدوین شده توسط وی که با عنوان ذیل عنوان بهترین فروش را به خود اختصاص داده است به 13 زبان دنیا منتشر شده است:
فورت گانگ، لائورا بِرمَن؛ «خوب الآن چکار باید بکنم؟ 90 روز در مسیر جدید زندگی»؛ تیچر پریگی؛ 18 فروردین 1384 شمسی (7 آوریل 2005 میلادی).
Fortgang, Laura Berman; “Now What?: 90 Days to a New Life Direction”; TarcherPerigee; April 7, 2005.

سایر کتاب‌های تدوین شده توسط وی عبارت‌اند از:
Fortgang, Laura Berman; “The Prosperity Plan: Ten Steps to Beating the Odds and Discovering Greater Wealth and Happiness Than You Ever Thought Possible”; TarcherPerigee; January 6, 2011.
فورت گانگ، لائورا بِرمَن؛ «برنامه‌ریزی برای موفقیت - ده مرحله جهت ضربه زدن به موفقیت و کشف سرمایه‌ها و شادکامی بزرگ‌تر از آن‌چه فکر می‌کنیم امکان‌پذیر است»؛ تیچر پریگی؛ 16 دی 1389 شمسی (6 ژانویه‌ی 2011 میلادی).
Fortgang, Laura Berman; “The Little Book on Meaning: Why We Crave It, How We Create It”; TarcherPerigee; March 30, 2009.

فورت گانگ، لائورا بِرمَن؛ «کتابچه‌ در زمینه‌ی معنا - چرا مشتاق آن هستیم؟! و چگونه می‌توانیم آن را ایجاد کنیم؟!»؛ تیچر پریگی؛ 18 فروردین 1384 شمسی (7 آوریل 2005 میلادی).

Fortgang, Laura Berman; “Take Yourself to the Top”; TarcherPerigee; August 18, 2005.
فورت گانگ، لائورا بِرمَن؛ «خودت را به قله برسان!»؛ تیچر پریگی؛ 27 مرداد 1384 شمسی (7 آوریل 2005 میلادی).
Fortgang, Laura Berman; “Living Your Best Life”; TarcherPerigee; May 13, 2002.
فورت گانگ، لائورا بِرمَن؛ «بهترین زندگی را داشتن»؛ تیچر پریگی؛ 23 اردیبهشت 1381 شمسی (13 می 2002 میلادی).

که کتاب آخر همانند کتاب دالایی لاما (Dalai Lama) در مرحله‌ی پایانی دریافت جایزه‌ی زندگی بهتر (Better Life) قرار گرفت.

وی دارای شرکتی فعال در امر مربی‌گری با عنوان: «اینتر کوچ» (InterCoach, Inc) است.

مشتریان کتاب مربی‌گری‌اش با عنوان: «خوب الآن چکار باید بکنم؟ 90 روز در مسیر جدید زندگی» در پی راهبردهایی برای مسیر شغلی و زندگی‌ان هستند.

سازمان‌هایی که وی را به‌عنوان مربی اجرایی (Executive Coach) به‌کار می‌گیرند به‌دنبال تربیت رهبران و مدیران اجرایی سطح بالا (C-Suite Executives) هستند.

اخیراً از وی درخواست شده است که روش‌شناسی‌های مربی‌گری شغلی‌اش به دبیرستان‌ها و کالج‌ها بیاموزد.

وی مجوز برگزاری دوره‌ی کارشناسی ارتباطات (B.S. in Communication) را دانشگاه بوستون (Boston University) دریافت کرده است که دوره‌ی دانشگاهی در زمینه‌ی مربی‌گری است و در سال 1385 شمسی (2006 میلادی) توسط یک مدرسه‌ی علوم دینی و معنوی طراحی شد.

وی به‌زبان اسپانولی به‌شکلی روان صحبت می‌کند و در مواقع لزوم به فرانسوی نیز حرف می‌زند.

وی متأهل است و سه فرزند دارد و در ایالت نیوجرسی (New Jersey) زندگی می‌کند؛ وی هم‌چنین دارای موقعیت‌هایی در زمینه‌ی رهبری در اجتماع است؛ به‌عنوان مثال ریاست کمیته‌ی سیاسی، منطقه‌ای (Political County Committee) را برعهده گرفته است .

جهت تماس با این محقق می‌توانید به‌نشانی ذیل مراجعه فرمایید:
PO Box: 125
Montclair, NJ 07042
Phone: (973) 857-8180
Fax: (973) 857-5237
LBF@LauraBermanFortgang.com
 .
 .
 .
مطلب قبلي | مطلب بعدي
1398/5/27 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت مدیران کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود