جستجو
 
 
 
 
بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت
آخرین مطالب اوقات فراغت
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
کاربران آنلاین
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 21
اعضا اعضا: 0
کل کل: 21

اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
طبیعت در حال صحبت کردن است - قسمت اول - من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
انسان‌ها در حال گرم کردن سیاره‌ی زمین هستند.

 
1398/6/17 تعداد بازدیدها : 202
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Nature is Speaking - Liam Neeson is Ice - Conservation International (CI) (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 49)
 But humans keep warming this planet.
 
1398/6/17 تعداد بازدیدها : 34
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آرامش و صبوری می‌تواند به حل هر مشکلی در زندگی کمک کند (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
اهمیتی ندارد که یک موضوع در زندگی چقدر بزرگ یا کوچک است؛ یک ذهن آرام و صبوری می‌تواند به غلبه بر آن موضوع کمک کند.

 
1398/5/12 تعداد بازدیدها : 214
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Calmness and Patience Can Help Solve Any Problem in Life (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 48)
 No matter how big or small an issue in life is, a quiet mind and patience can help you overcome it.
 
1398/5/12 تعداد بازدیدها : 36
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Never Give up (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 47)
 Never underestimate what you can accomplish when you believe in yourself.
 
1398/4/17 تعداد بازدیدها : 49
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
 زمانی که به خودتان باور دارید هرگز تسلیم نخواهید شد. 
1398/3/17 تعداد بازدیدها : 260
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
غم و اندوه شدیدی در یک پیرمرد به‌گونه‌ای در شدت تنهایی‌اش اقامت گزیده است.
 
1398/2/18 تعداد بازدیدها : 332
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Rice and Matchsticks (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 46)
 Grief dwells within an old man in overwhelming solitude.
 
1398/2/18 تعداد بازدیدها : 58
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
کارا برای این‌که پدر و مادرش را آشتی دهد یک سر قوطی، تلفن را به‌دست هر یک می‌دهد. 
1398/1/9 تعداد بازدیدها : 325
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Chick- Chick (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 45)
 I just gave the can to dad and mom.
 
1398/1/9 تعداد بازدیدها : 41
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم ارائه شده توسط کایوت (Kyoot).


 
1397/12/8 تعداد بازدیدها : 348
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
در یک سفر کوتاه جهت ماهی‌گیری، سگی به‌نام جوی سعی می‌کند بدون این‌که موجب تکان خوردن قایق شود پرنده‌ای را که دزد کرم‌های ماهی‌گیری است دور کند. 
1397/11/1 تعداد بازدیدها : 337
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Joy and Heron (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 43)
 Out on a fishing trip, Joy tries not to rock his master’s boat while defending it from the worm-stealing bird.
 
1397/11/1 تعداد بازدیدها : 53
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

One at A Time (Kids, Teens and Youth's Leisure No. 42)
 One At a Time tells the inspiring story of Teresa Hsu, a well-known Chinese-born Singaporean social worker.
 
1397/10/1 تعداد بازدیدها : 107
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
«یکی پس از دیگری» داستان الهام‌بخشی از ترسا هسو (Teresa Hsu) است که یک کارگر اجتماعی (Social Worker) اهل چین است که در سنگاپور به‌خوبی شهرت دارد. 
1397/10/1 تعداد بازدیدها : 361
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Last Shot (Kids, Teens and Youth's Leisure)
 Just discovering the joys of photography, a girl ends up breaking his camera by accident.
 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 84
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
دختری - که مشغول عکس‌برداری است - با وقوع حادثه‌ی شکستن دوربینش به این امر خاتمه می‌دهد.


 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 390
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

My Dad’s Story (Kids, Teens and Youths No. 40)
 We understand every sacrifice you make for your children’s future.
 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 95
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
برای آینده‌ی بچه‌های‌مان، ارزش دارد که هر فداکاری‌ای داشته باشیم. 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 376
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
رایان (Rian) - که فقط پدرش را از دست داده است - اقدام به زنده نگه داشتن فضای حاکم بر جشن سال جدید چینی می‌کند؛ وی فستیوال فانون را جشن می‌گیرد تا مراسم دیگری را برای بزرگداشت پدرش برگزار کند.


 
1397/7/1 تعداد بازدیدها : 377
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ANG (Kids, Teens and Youths No. 39)
 Rian who just lost his father was determined to revive the atmosphere of the Chinese New Year by celebrating the lantern festival as a final tribute to his father.
 
1397/7/1 تعداد بازدیدها : 85
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
آریانه (Ariane) یک مهندس فضایی و منجم پرشور و حرارت متوجه خطری از طرف یک سیارک به‌سمت سیاره‌ی زمین می‌شود. 
1397/6/1 تعداد بازدیدها : 396
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Ariane’s Sky (Kids, Teens and Youths No. 38)
 Ariane, a space engineer and a passionate astronomer, discovers the dangerous approach of an asteroid towards the planet Earth.
 
1397/6/1 تعداد بازدیدها : 92
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

 A man and his little daughter want to capture a photograph of the Javan Hawk Eagle, so they are travelling through a forest to see it. But something happens in that forest.
 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 101
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
یک مرد و دختر کوچکش قصد دارند عکسی از یک عقاب با نام عقاب جوان هواک (Javan Hawk Eagle) بگیرند؛ اما در آن جنگل، اتفاق‌هایی روی می‌دهد.

 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 401
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
در دهه‌ی 1370 شمسی (1990 میلادی)، اتیسم شناخته‌شده نبود یا به‌شکل امروز کسی از آن شناخت نداشت به‌خصوص مسؤولان مدارس از آن بی‌اطلاع بودند.
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 402
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
این فیلم داستان پسری است که از زندگی هیجان‌انگیزی بهره نمی‌برد.


 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 477
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

¡Hola Llamigo! (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 35)
 A boy is living a dull life doing nothing but chores on his father's ranch.
 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 117
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
این فیلم درباره‌ی دو میمون در یک خانواده‌ی موسیقیایی است که تفاوت‌شان در چگونگی نواختن موسیقی است.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 483
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Monkey Symphony (Kids, Teens anf Youths' Leisure No. 34)
 In a musical family two brothers are separated by musical differences.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 178
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
 فیلم انیمیشنی «سپیده‌دم» (AURORA) درباره‌ی پدری بسیار مضطرب است که اضطرابش ناشی از نگرانی نسبت به دخترش است که با وی دچار حادثه‌ی تصادف رانندگی شده است که باید بر واقعیتی که همانند طوفانی به دخترش رسیده است فایق آید. 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 573
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

AURORA (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 33)
 AURORA is a CGI 3D award winning short film about a distressed father who is separated from his daughter in an accident and must overcome the reality of the tempest to reach her.
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 178
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Eggs Change (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 32)
 Check out this funny 3D animated short called “Eggs Change” as a mother chicken is threatened by the farmer’s wife to take her eggs.
 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 141
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
 فیلم انیمیشنی «تغییر تخم‌مرغ» (Eggs Change) داستان مرغ مادری است که جوجه‌اش توسط همسر کشاورزی مورد تهدید قرار گرفته است.
 
1396/12/1 تعداد بازدیدها : 746
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
 کشاورز مجبور بود درک کند که به‌دنبال راه‌حل جایگزینی برود تا بتواند هویج‌هایش را به بازار برساند ...
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 739
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Sidekick (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 31)
 One day Utth runs out of gas for his truck and there is nobody around to help him. Utth has to figure out an alternative solution to deliver his carrots to the market.
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 285
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
 در باغ‌وحش نه‌تنها بیش‌ترین سرگرمی و لذت برای بچه‌ها فراهم می‌شود بلکه آنان در مورد حیوانات مختلفی در جهان می‌آموزند که در آن‌جا از آنان نگهداری می‌شود. 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 783
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Kids at the Zoo (Teens, Kids and Youth's Leisure No. 30)
 Zoo is a place that not only gives them utmost joy but they get to learn about various animals of the world that are preserved there.
 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 273
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
 در سال 1299 شمسی (1920 میلادی) یک باستان‌شناس برای عملیات مرموزی عازم اهرام مصر می‌شود.


 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 818
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Egyptian Pyramids (Teens, Kids and Youth's Leisure No. 29)
 Cairo, 1920, an archaeologist is about to discover the secret of the Egyptian Pyramids ...
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 186
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
 در فیلم «فرانکی» (Frankie) ساعت یک ساعت جیبی عتیقه به یک تعمیرکار داده می‌شود که می‌تواند زمان را کنترل کند.
 
1396/8/1 تعداد بازدیدها : 623
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ّFrnakie (Teens, Kids and Youth's Leisure No. 28)
 When a watch repair man acquires an antique pocket watch that can control time, he decides to use it to achieve his dreams.
 
1396/8/1 تعداد بازدیدها : 240
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
 در فیلم انیمیشنی «روح» (Geist)، ماهی‌گیر کشتی شکسته‌ای به محل مرموز و تاریکی هدایت می‌شود. 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 828
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Geist (Teens, Kids and Youth's Leisure No. 27)
 A shipwrecked fisherman is led to a dark secret within this short thriller.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 317
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
 انیمیشن «ارواح شعبده‌باز» داستان کودکی اسکیمو است که مجذوب یک پرنده‌ی وحشی شده از محل زندگی خود دور می‌شود.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 776
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Tuurngait (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 26)
 An Inuit child wanders away from his village, fascinated by a wild bird.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 167
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Catch It (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 25)
 A group of meerkats take care of their beloved and unique fruit but a vulture will disturb their peace of mind.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 311
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
 انیمیشن «اونو بگیرید!» داستان گروهی از میمون‌های دم عصایی است که از میوه‌ی منحصر به فرد و مورد علاقه‌ی‌شان مراقبت می‌کردند. اما یک کرکس آرامش آنان را برهم می‌زند.


 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 1010
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Mom (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 24)
 I wanted to tell a story about woman, who was a baby, daughter, lady, wife, and mom.
 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 216
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
 در این فیلم از زنی صحبت به‌میان آمده است که مثل همه‌ی مادران جهان، یک نوزاد، دختر، بانو، همسر و مادر بوده است.

 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 941
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Right Way (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 23)
 "The Right Way", a story of a day in a mom’s life of raising her young child.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 358
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
 انیمیشن «روش صحیح» درباره‌ی مادری است که تلاش می‌کند روش‌های صحیح زندگی را به کودکش بیاموزد.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 872
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Short Story of A Fox and A Mouse (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 22)
 A lonesome fox hunts a mouse, when two owls interfere with the hunt, their relationship evolves.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 267
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
 انیمیشن «داستانی کوتاه از یک روباه و یک موش» داستان روباه تنهایی است که به شکار یک موش می‌پردازد.

 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 905
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
 جلوه‌های هنری مهیج و قطعه‌های صوتی تأثیرگذار این کار نتیجه‌ی فعالیت تقریباً یکصد هنرمند و موسیقیدان بوده و دلیلی است بر آن‌چه می‌تواند توسط یک تیم از داوطلبانی اجرا شود که عاشق بوده‌اند.


 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 927
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Pigeon: Impossible (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 21)
 Breathtaking visuals and a sweeping soundtrack showcase the work of nearly one-hundred talented artists and musicians, and the film stands as a testament to what can be accomplished by a team of dedicated volunteers working for the love of their craft.
 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 239
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
 این فیلم به‌عنوان بهترین فیم انیمیشنی کوتاه جایزه‌ی آکادمی در سال 1377 شمسی (1998 میلادی) شناخته شده است.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 2189
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Geri's Game (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 20)
 Geri's Game won an Academy Award for Best Animated Short Film in 1998.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 815
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
 اگر هدف داشته باشیم می‌توانیم یک کوهستان را جابه‌جا کنیم.
 
1395/11/1 تعداد بازدیدها : 1604
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Aim (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 19)
 If you have AIM, you can move a mountain.
 
1395/11/1 تعداد بازدیدها : 855
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
 احترام به والدین و عشق و تعهد به خانواده.

 
1395/8/19 تعداد بازدیدها : 1681
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی در حقیقت کلید فتح این شهر را خدا به احمد و حسین داد و این دو فاتح خرمشهر بودند. یعنی ما دو نفر فرمانده‌ی لشکر داشتیم که رفتند در خرمشهر و آن‌هم همین دو نفر بودند.


 
1395/8/1 تعداد بازدیدها : 2166
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
سردار شهید حاج احمد کاظمی ویژگی دیگر شهید کاظمی، جنبه‌ی معنوی و روحانی ایشان بود که وی را به یک مجاهد تبدیل کرده بود.
 
1395/7/1 تعداد بازدیدها : 2201
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
سردار شهید مهدی باکری شهید «مهدی باكری» پاسدار نمونه، فرماندهی فداكار و ایثارگر، خدمت‌گزاری صادق، صمیمی، مخلص و عاشق حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی بود.

 
1395/4/1 تعداد بازدیدها : 1422
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
 بره‌ای شجاع در جزیره‌ای دورافتاده‌ی گرمسیری بعد از غرق کشتی از صندوق خود خارج می‌شود.

 
1394/8/15 تعداد بازدیدها : 2945
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
 فیلم کوتاه انیمیشنی «پروازی بلند» (Soar) داستان دختری است که باید به یک خلبان کوچک کمک کند تا پرواز نموده و به خانه برگردد آن‌هم قبل از این‌که دیر شود.
 
1394/8/1 تعداد بازدیدها : 2113
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
 پسری به‌نام «هایکو» (Haiko) بر روی هنر «اریگامی» (کاغذ و تا) تمرکز ندارد. این در حالی است که پدر بزرگ وی دوست دارد این هنر توسط نوه‌اش آموخته شود. 
1394/7/15 تعداد بازدیدها : 1642
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
 عکاسی به‌نام «ریک مرکی» (Rick Mereki) کیلومترها در کشورهای بسیاری سفر کرده است.
 
1394/7/1 تعداد بازدیدها : 1829
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
 پَر نرم و سبک 80 متری کبوتر در بالای شهر خطرناک‌تر از چیزی است که تصور می‌کردیم.
 
1394/6/15 تعداد بازدیدها : 2088
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
 زبان زور در برابر زبان سرگرمی در عین حال غفلت از زندگی در نتیجه‌ی موسیقی.


 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 2429
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Last Knit (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 8)
 The scarf represents the power, fame and money that she is determined to achieve in life.
 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 1126
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
 شال بیانگر قدرت، شهرت و پول است که وی قصد دارد در زندگی به آن دست یابد.

 
1394/5/15 تعداد بازدیدها : 2194
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
 این فیلم در جشنواره‌ی «رقابت یک فیلم انیمیشنی سه‌بعدی» (One Film 3D Animation Challenge) در سال 1390 (2011 میلادی) در بین 36 هنرمند انیمیشن نپالی - که توسط «آکادمی انیمیشنی مایا» (Maya Animation Academy) برگزار شد موفق به کسب رتبه‌ی اول گردید.


 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 2381
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

No Light (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 7)
 The short film "No Light" symbolize how one starts the day having sleepless night in no light zone. “No Light” by Qurien won the first “One Film 3D Animation Challenge, 2011”
 
1394/5/1 تعداد بازدیدها : 1534
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
امروز ما مؤثریم ... فردا اثر ...
 
1394/4/9 تعداد بازدیدها : 2646
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Europe and Italy (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 5)
 This film is dedicted to those who believe that italians behave the same as all other europeans.
 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 1319
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
این فیلم به افرادی اختصاص دارد که اعتقاد دارند ایتالیایی‌ها مانند اروپایی‌ها رفتار می‌کنند.


 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 2459
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
«ساعت زنگ‌دار» (Alarm) یک کار انیمیشنی قابل‌ملاحظه است که دقت در کار تصویری در آن، خوب ... و قابل‌ملاحظه است.

 
1394/3/20 تعداد بازدیدها : 2328
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Alarm (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 4)
 Alarm is a remarkable piece of work. With a precision of imagery that is, well ... remarkable.
 
1394/3/20 تعداد بازدیدها : 864
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

لامپ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
در این فیلم شخصیت داستان،‌ اموری را در گذشته اصلاح می‌کند تا وضعیت وی را در حال‌حاضر دستخوش تغییر نماید.
 
1394/3/17 تعداد بازدیدها : 2263
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Lamp (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 3)
 Through this meet, he gained information from the future, and set things right in the past that will affect what he has now in the present.
 
1394/3/17 تعداد بازدیدها : 1590
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اون چیه؟! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 2)
پسرم 21 ‌بار از من پرسید اون چیه؟! ... و من همه‌ی 21 بار به او گفتم ... اون ... اون یه گنجیشکه ...
 
1394/3/12 تعداد بازدیدها : 3112
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

What’s That? (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 2)
 My son asked me 21 times, What it was … and I answered all 21 times that it was … a sparrow.
 
1394/3/12 تعداد بازدیدها : 1290
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

هدیه‌ای از پدر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 1)
غنی بودن به مقدار پولی که داری مربوط نیست ... بلکه به مقداری ارتباط دارد که می‌بخشی!
 
1394/3/11 تعداد بازدیدها : 1432
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Gift (Kids, Teens and Youths' Leisure No. 1)
 Being rich … is not about how much you have … but how much you give.
 
1394/3/11 تعداد بازدیدها : 1107
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود