جستجو
 
 
 
 
بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت
آخرین مطالب اوقات فراغت
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
کاربران آنلاین
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 61
اعضا اعضا: 0
کل کل: 61

لامپ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
لامپ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
در این فیلم شخصیت داستان،‌ اموری را در گذشته اصلاح می‌کند تا وضعیت وی را در حال‌حاضر دستخوش تغییر نماید.

لامپ! مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:
“Lamp”; www.vidsee.com .

خلاصه‌‌ي مطالب
 در این فیلم شخصیت داستان،‌ اموری را در گذشته اصلاح می‌کند تا وضعیت وی را در حال‌حاضر دستخوش تغییر نماید.
 این فرد در نقش 30 سال پیش من بازی می‌کند ... و این منم ... در آینده و 30 سال بعدتر ...
 اگرچه منزل کوچیکیه ولی در اون راحت بودم.
 تو باید این چیزا رو جدی بگیری به‌جای این‌که وقت‌تو بیهوده تلف کنی!
 به‌نظر می‌رسه آینده تحت‌تأثیر افکار و تصمیم‌های من قرار می‌گیره ...
 بنابراین اگر تغییر می‌دم آینده رو ... آینده‌ام رو ... همه‌ی خاطرات و گذشته‌ی سوابق پزشکی‌ام از بین خواهد رفت؟
اشاره
مردی در منزل، منتظر مهمانان مهمی بود. مهمانی که وی انتظارشان را می‌کشد معمولی نبودند؛ آنان شامل: خود او در حال‌حاضر و شخصیت‌های معرف 30 سال بزرگ‌تر و 30 سال کوچک‌تر وی بودند. در طی این مهمانی، وی اطلاعاتی از آینده کسب می‌کند ... هم‌چنین اموری را در گذشته اصلاح می‌کند تا وضعیت وی را در حال‌حاضر دستخوش تغییر نماید.لامپ
جلسه‌ای بسیار ویژه‌ای در حال برگزاری است.

این فرد در نقش 30 سال پیش من بازی می‌کند ...

و این منم ... در آینده و 30 سال بعدتر ...

می (May)!

سلام! داری چیکار می‌کنی؟!

آیا بهت نگفته بودم که یک جلسه‌ی مهم دارم؟

لطفاً در حین جلسه با من تماس نگیر!

وقتی کارم تموم شد باهات تماس می‌گیرم ...

اوه! ... خواهش می‌کنم عصبانی نشو!

به یادت هستم.

خیلی خوب! من گوشی رو قطع می‌کنم.

بفرمایید!

باید بگم واقعاً این منزل کوچیک رو از دست داده‌ام!

اگرچه منزل کوچیکیه ولی در اون راحت بودم.

حدس می‌زنم از این خوشت بیاد!

بستنی مورد علاقه‌ات، بستنی شکلاتی!

این بازی سرگرم‌کننده‌ایه ... قبلاً هرگز با اون بازی نکردی ...

شما چی دوست دارید؟

نمی‌دونم در آینده دوست دارم چه‌چیزی بنوشم اون هم زمانی که مثل تو پیر می‌شم.

به من فقط یک فنجون قهوه بده ... بدون مخلفات و ساده.

به من نگو که تشخیص دادند در آینده من دیابتی می‌شم!

به‌نظر می‌رسه تو کمی مشکل داری ...

تشخیص نداده‌اند که تو دیابتی شده‌ای ...

بلکه به‌جای اون با «سرطان ریه» مواجه شده‌ای.

خوشبخانه به‌راحتی تشخیص دادند ... من گاهی‌اوقات خوبم ...

منم نمی‌تونم بپذیرم که «سرطان ریه» داشته باشم.

آروم باش ... اجازه بده در مورد اون بعد از این‌که یک فنجون قهوه اوردی صحبت بکنم.

خیلی خوب! ... از «سرطان ریه» بگو!

آیا تشخیص داده‌اند که «سرطان ریه» گرفته‌ای؟

ولی من الآن «سرطان ریه» ندارم!

منظورت اینه که در آینده با «سرطان ریه» مواجه می‌شم؟!

تو در روز، دو پاکت سیگار می‌کشی ...

چه چیزی باعث شده فکر بکنی می‌تونی از «سرطان ریه» دَر بری؟!

اگه الآن سیگار رور کنار بذارم آیا اتفاقی می‌افته؟

آیا تصمیم جدی داری که سیگار رو ترک بکنی؟

همین الآن می‌خوای ازش دست بکشی؟

لامپ سوخته!

چطور شد که به‌نظر متفاوت می‌یای؟

چه چیزی رو در من متفاوت می‌بینی؟

خیلی ساده و روشن عوض شدی!

حتی لباست هم عوض شده؟!

قبلاً مثل آدمای مردنی به‌نظر می‌رسدی!

آیا داری منو دست می‌اندازی؟ من کاملاً سالم‌ام!

نه! نه! تو قبلاً به من گفتی که «سرطان ریه» داری!

دیوونه شدی! چه کسی به تو گفته من «سرطان ریه» دارم؟

شما گفتید ...

نه! من نگفتم!

چرا این‌‌چیزا رو به‌یاد نمی‌یاره؟

به‌نظر می‌رسه آینده تحت‌تأثیر افکار و تصمیم‌های من قرار می‌گیره ...

بنابراین اگر تغییر می‌دم آینده رو ...

آینده‌ام رو ... همه‌ی خاطرات و گذشته‌ی سوابق پزشکی‌ام از بین خواهد رفت؟

خوب! من اشتباه کردم ...

در مورد چگونگی زندگی آینده‌ام بگو! آیا همه‌چیز خوب پیش می‌ره؟!

من سی ساله که با «می» (May) ازدواج کرده و زندگی می‌کنم.

ما یه بچه داریم.

با چه کسی ازدواج کرده‌ام؟ با «می» (May)؟

بله! اون همسر خوبیه ...

ما زندگی و یک بچه‌ی خوبی داریم.

خوب! پس راجع به شغل آینده‌ام صحبت کنید!

آیا درامد خوبی دارم؟

در مورد شغلت باید بگم تو یه شغل ثابت داری.

هاه! آیا می‌خوای به من بگی در یک بانک کار می‌کنم تا بازنشسته بشم؟

آیا با این امر مشکل داری؟ تو مدیر یکی از شعبه‌های بانک هستی ...

یک ایده دارم!

چرا در مورد عدد برنده شدن در محصولات فلان برند چیزی نمی‌گی؟

تا بتونم در قرعه‌کشی برنده و پولدار بشم!

چطوری می‌تونم عدد برنده شدن فلان برند رو بیاد بیارم در حالی که مربوط به 30 سال قبله؟

لعنت به این شانس!

من یه ایده دارم!

پس‌فردا نتیجه‌ی قرعه‌کشی فلان برند اعلام می‌شه ...

جایزه‌ی نفر اول 20 میلیونه ...

الآن قصد دارم شماره‌ی برنده شدن رو با توجه به نتایج اون بنویسم ...

بدین‌ترتیب «من» اونو 30 سال بعد برمی‌گردونم که همین الآن باشه ...

به‌نظرت ایده‌ی خوبی نیست؟!

اوه واقعاً! می‌تونی امتحان کنی!

اجازه بده عملی‌اش کنم!

عجله کن! لطفاً کاغذ رو پاره کن!

چیکار کنم؟!

تو نمی‌تونی این‌کار رو انجام بدی! تو نمی‌تونی اون جایزه‌ی بزرگ رو بخری!

چرا نمی‌تونم؟

به‌خاطر این‌که پنج‌سال بعد، بعد از این‌که تو قرعه‌کشی برنده بشی ...

به تو دستبرد می‌زنند! هم «می» (May) و هم بچه‌مون کشته می‌شن!

عجله کن! کاغذ رو پاره کن!

تو قدرت تغییر تاریخ رو داری!

به‌شرطی که تو قرعه‌کشی برنده نشی!

تو می‌تونی همسر و فرزندتو از مرگ نجات بدی ...

آروم باش ...

اجازه بده راه‌حلی پیدا کنم و آرامش داشته باشیم ...

هیچ‌ راه‌حلی وجود نداره! این یادداشت رو پاره کن!

خیلی خوب! آروم باش و به من گوش کن ...

فکر می‌کنم یه راه‌حلی وجود داره ...

می‌دونم شما ناراحتی ... به‌خاطر این‌که بناست همسر و فرندتون از دنیا برن ...

فکر می‌کنی این 20 میلیون باعث مرگ اون‌ها می‌شه ...

در این وضعیت ... چی می‌شه اگه تصمیم بگیرم ارتباطم رو با «می» (May) قطع بکنم؟

تو ازدواج نمی‌کنی و بچه‌ای هم در کار نخواهد بود ...

و در این‌صورت آن‌ها نخواهند بود؛ هیچ غم و اندوهی گریبانگریم نخواهد شد؛ هیچ مرگی اتفاق نخواهد افتاد ... درسته؟

چطور حتی می‌تونی این مطلب رو به زبون بیاری؟!

اینا همسر و فرزندت هستن!

شما اشتباه می‌کنید ...

اون‌ها همسر و پسر «شما» هستن ...

هنوز همسر و پسر من نشده‌اند!

منظورت چیه؟

بفرما! این 20 میلیون این‌جاست!

من با این پول می‌تونم زن‌های زیادی داشته باشم مثل زنبورها دور عسل!

خوب! الآن کجاییم؟!

خوب! در حال‌حاضر چه وضعیتی داریم؟!

مثل این‌‌که سؤال کردم در آینده چه وضعیتی خواهم داشت؟!

زندگی خوب پیش می‌ره ...

پول زیادی دارم ...

اما تنها خواهم بود ...

تنها در یه خونه‌ی بزرگ زندگی می‌کنم ...

ازدواج نکرده‌ام و تنها مونده‌ام.

من تنها مونده‌ام؟! پس «می» (May) چیکار می کنه؟

«می» (May)؟! «می» (May) کیه؟!

من زنای زیادی رو سر کار گذاشتم ...

اما یادم نمی‌یاد «می» (May)‌ کیه؟

اوه!

هیچ ...

فقط تعجب‌زده شده‌ام ...

تنفراوره! تنفراوره!

این‌جا 20 میلیون وجود داره!

تو در آینده در بیش‌تر اوقات، سرخوش و سرمست خواهی بود ... این‌جا 20 میلیون وجود داره!

به حرف من گوش کن!

تو باید این چیزا رو جدی بگیری به‌جای این‌که وقت‌تو بیهوده تلف کنی!

یاد بگیر هوشیار باشی! «درست مثل من»!

هرگز دوست ندارم مثل تو باشم!

پسرم! بیا بریم!

تو دستت چی داری؟1394/3/17 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود