جستجو
 
 
 
 
بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت
آخرین مطالب اوقات فراغت
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
کاربران آنلاین
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 75
اعضا اعضا: 0
کل کل: 75

دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
امروز ما مؤثریم ... فردا اثر ...

دکتر سعید کاظمی آشتیانی منبع:
مؤسسه‌ی رویان
خلاصه‌‌ي مطالب
او نماینده‌ی امام جمعه‌ی موقت تهران حضرت آیت‌الله «خامنه‌ای» در «ستاد امداد و درمان جنگ استان تهران» در دوران دفاع مقدس بود؛ اما اخلاص دل دریایی‌اش مانع از آن بود که روزهای خوب حماسه‌ی عشق را بعد از آن دوران فریاد کند.
دکتر سعید کاظمی آشتیانی: «من این را به ضرس قاطع می‌گویم - وجود ندارد که با نام «رویان»، موقعیت «رویان» و شرایطی که جمهوری اسلامی - به‌واسطه‌ی تلاش ما و همکاران دیگر در مراکز دیگر ایجاد کرده‌اند - آشنا نباشد».
موارد بسیاری بوده است که متخصصین مراجعه کرده‌اند به مراکز خوب دنیا، بلافاصله به ایشان توصیه کرده‌اند که شما بروید دوره‌های تکمیلی را در «رویان» بگذرانید.
علاقه‌ی زنده‌یاد دکتر «کاظمی» به رهبر فرزانه‌ی انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کسی پوشیده نبود. تمام آرزوی او در هر عرصه از پیشرفت کار، نشاندن لبخندی بر لبان این پیر مراد بود و هنگامی که به محضر ایشان نایل می‌شد در بازگشت به توده‌ای از انرژی تبدیل می‌گشت.
 ا و «ولایت» را رمز اصلی سعادت کشور و همه‌ی افتخارات خود را مرهون ولایت‌محوری خود می‌دانست. او گام‌به‌گام کار خود را با رهنمودهای رهبری پیش می‌برد و در هر گامی موفق بزرگ‌ترین پاداش خود را حضور خود در نمازهای ظهر و عصر معظم و دیدار با ایشان و ارائه‌ی گزارش کار و ایجاد رضایت و خشنودی ایشان می‌دانست.
این‌که یک‌کار خوبی را انسان توفیق انجام دادنش را داشته باشد و به سجده بیافتد این خیلی حرف است. این‌ها چیزهایی است که می‌ماند. بدانید این‌ها در تاریخ خواهد ماند.
دکتر «کاظمی» عاشق تحقیق بود. محقق بود و محقق‌پرور. او در سراسر عمر کوتاهش در راه علم - که از جمله‌ی خیرات عالم است - شتابان و ساعی بود و شاهد این ادعا، انجام ده‌ها پروژه‌ی تحقیقاتی، چاپ مقاله‌هایی در نشریه‌هایی خارجی و داخلی، دریافت جوایز ویژه‌ی «همایش چهره‌های ماندگار» و هم‌چنین «جشنواره‌ی رازی» به‌خاطر دستیابی به فناوری تولید سلول‌های بنیادی و ده‌ها اثر ارزشمند دیگر است.
وی یکی از فرزندان صالح انقلاب و از رویش‌های مبارکی بود که آینده‌ی درخشان علمی در کشور را نوید می‌دهند.
امروز ما مؤثریم؛ فردا اثر ... فردا اثر ...دکتر سعید کاظمی آشتیانی
«سعید کاظمی آشتیانی» در اولین روز این دهه‌ی پُرالتهاب شناسنامه‌ی خاکی گرفت و رو‌به‌روی آیینه‌ی تاریخ ایستاد.

او نماینده‌ی امام جمعه‌ی موقت تهران حضرت آیت‌الله «خامنه‌ای» در «ستاد امداد و درمان جنگ استان تهران» در دوران دفاع مقدس بود؛ اما اخلاص دل دریایی‌اش مانع از آن بود که روزهای خوب حماسه‌ی عشق را بعد از آن دوران فریاد کند.

تا آخرین دم جنگ‌اوری در میدان بود و «عملیات مرصاد» آخرین میدان دلاوری او در جنگ بود.

دکتر «سعید کاظمی آشتیانی»: «سال 60 به بعد یعنی در دهه‌ی شصت بیش‌ترین ارزی که از کشور برای درمان خارج می‌شد متعلق بود به بیماری‌های قلبی سپس درمان ناباروری بود ... امروز با راه‌اندازی مرکز پژوهش رویان و مراکز مشابه، سالانه تنها در پژوهشکده‌ی ما دو هزار سیکل درمانی یعنی به بهای 30 میلیون دلار انجام می‌شود و میزان موفقیت بیش از 30 درصد است».

دریای پُرتلاطم ذهن و روح او حتی زمانی که صدای گریه‌ی اولین نوزاد حاصل از لقاح آزمایشگاهی در فضا طنین‌انداز شد آرام نگرفت.

«سیمین» اولین نوزاد حاصل از باروری در آزمایشگاه: «حضور همه ی شما عزیزان را در این جشن گرامی می‌داریم».

دکتر «سعید کاظمی آشتیانی»: «کانون علمی و مرکز علمی مرتبط با پزشکی تولید مثل و درمان ناباروری - من این را به ضرس قاطع می‌گویم - وجود ندارد که با نام «رویان»، موقعیت «رویان» و شرایطی که جمهوری اسلامی - به‌واسطه‌ی تلاش ما و همکاران دیگر در مراکز دیگر ایجاد کرده‌اند - آشنا نباشد.

موارد بسیاری بوده است که متخصصین مراجعه کرده‌اند به مراکز خوب دنیا، بلافاصله به ایشان توصیه کرده‌اند که شما بروید دوره‌های تکمیلی را در «رویان» بگذرانید. ما دو درخواست داریم از خارج از کشور ... که دوره‌های ... بورسیه بشوند؛ هزینه‌های‌شان را کشورهای متبوع‌شان پرداخت بکنند؛ این ها بیایند در ایران و در پژوهشکده‌ی «رویان» پی‌اچ‌دی (Phd) بگیرند؛ تحصیلات تکمیلی‌شان را بگذرانند.

علاقه‌ی زنده‌یاد دکتر «کاظمی» به رهبر فرزانه‌ی انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کسی پوشیده نبود. تمام آرزوی او در هر عرصه از پیشرفت کار، نشاندن لبخندی بر لبان این پیر مراد بود و هنگامی که به محضر ایشان نایل می‌شد در بازگشت به توده‌ای از انرژی تبدیل می‌گشت. او «ولایت» را رمز اصلی سعادت کشور و همه‌ی افتخارات خود را مرهون ولایت‌محوری خود می‌دانست. او گام‌به‌گام کار خود را با رهنمودهای رهبری پیش می‌برد و در هر گامی موفق بزرگ‌ترین پاداش خود را حضور خود در نمازهای ظهر و عصر معظم و دیدار با ایشان و ارائه‌ی گزارش کار و ایجاد رضایت و خشنودی ایشان می‌دانست.

دکتر «سعید کاظمی آشتیانی»: «خاطره‌ای شیرین برای‌تان از ایشان عرض بکنم. دم درب خانه‌ی ایشان بعد از نماز بودیم. پرسید: «آقا! از رویان چه خبر؟!» ... این‌جور دنبال می‌کنند مسائل را. من یک گزارشی دادم خدمت ایشان. گفت: «چند تا بچه درست کرده‌اید تا حالا؟!» ... دست من در آن دست ضایعه‌دیده‌ی آقا بود. آقای غلامی هم بودند قائم‌مقام جوان ... بعد گفتم: «آقا! هزارمی‌اش را پارسال جشن گرفتیم و الآن بیش‌تر شده است». یک جمله‌ای گفتند که اگر عمومی ‌بود می‌شد پلاکارد کنیم. گفتند: «احسنت! رویان‌تان رویان باد!»

مقام معظم رهبری: «ممنون از گزارش خوبی که دادید و بسیار متشکریم از این کارهای بسیار باارزشی که انجام دادید و از خدای متعال خیلی متشکریم که به شماها توفیق داده است؛ دل‌های شما را این‌جور مجذوب لطف و مرحمت خود قرار داده است بحمدالله. این‌که یک‌کار خوبی را انسان توفیق انجام دادنش را داشته باشد و به سجده بیافتد این خیلی حرف است. این‌ها چیزهایی است که می‌ماند. بدانید این‌ها در تاریخ خواهد ماند».

دکتر «کاظمی» عاشق تحقیق بود. محقق بود و محقق‌پرور. او در سراسر عمر کوتاهش در راه علم - که از جمله‌ی خیرات عالم است - شتابان و ساعی بود و شاهد این ادعا، انجام ده‌ها پروژه‌ی تحقیقاتی، چاپ مقاله‌هایی در نشریه‌هایی خارجی و داخلی، دریافت جوایز ویژه‌ی «همایش چهره‌های ماندگار» و هم‌چنین «جشنواره‌ی رازی» به‌خاطر دستیابی به فناوری تولید سلول‌های بنیادی و ده‌ها اثر ارزشمند دیگر است.

مهمان خارجی: «کیفیت بالای این کنگره نه‌تنها ...»

مهمان خارجی: «واقعاً از تفکر محققان ایرانی در این نشست بین‌المللی تحت‌تأثیر قرار گرفتم. البته سطح محققان ایرانی بالاست ...»

مهمان خارجی: «امروز در این کنگره، سطح تحقیقات و صحبت‌ها کاملاً بالاست و خوشحالم لیاقت حضور در این نشست را داشتم؛ این اولین‌باری است که به ایران می‌آیم و تحت‌تأثیر قرار گرفتم؛ امیدوارم دوباره به ایران برگردم ...»

... و چه دردناک است شنیدن این خبر که قلب «رویان» ایستاد. چه کسی می‌تواند باور کند کسی که با شور و نشاط همگان را
با بشارت علمی خود به‌وجد می‌آورد و برای ملت ما عزت و برای توسعه‌ی علمی کشور، الگو و برای علاج بیماری‌های صعب‌العلاج کشور، امید و سلامت به‌ارمغان آورده است اینک خود آرام گرفته است؟! آه که جانکاه و باورنکردنی است؟! اما با تقدیر چه می‌توان کرد؟! با چه زبانی می‌توان سوگواری نمود؟! عمق فاجعه را تا چه حدی می‌توان دید؟! و چه زبانی می‌تواند گویاتر از بیان رهبری حکیم و گوهرشناس و کاشف و پرورش‌دهنده‌ی سلول‌های بنیادین رشد و توسعه‌ی ملی در رسای «کاظمی» چکامه‌سرایی کند؟!

«بسم‌الله الرحمن الرحیم
با تأسف و تلخ‌کامی، خبر درگذشت دانشمند مؤمن و جهادگر مرحوم دکتر سعید کاظمی آشتیانی را دریافت کردم و بر فقدان آن شخصیت ارزشمند - که کانون امید و ابتکار و نواوری بود - افسوس خوردم. وی یکی از فرزندان صالح انقلاب و از رویش‌های مبارکی بود که آینده‌ی درخشان علمی در کشور را نوید می‌دهند. مؤسسه‌ی رویان - که مجمع ارزشمندی از نواوران و جهادگران عرصه‌ی علوم زیستی است - در پیدایش و رشد و اعتلای خود مدیون همت و ایمان و پشتکار این دانشمند جوان و بلندهمت است.

اینجانب ضایعه‌ی فقدان دردناک این عنصر خدوم و باارزش را به خانواده‌ی گرامی و همکاران عزیزش صمیمانه تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال رحمت و علو درجات را برای وی و صبر و سکینه‌ی الهی را برای بازماندگان و همراهانش مسألت می‌کنم ...»

سید علی خامنه‌ای.

دکتر کاظمی مؤثر بود و امروز اثر، اثری فراموش‌نشدنی. اکنون برماست که مؤثر و خلاق پیش رویم و لذتی را که او در حیات خود می‌چشید ما نیز با دل و جان احساس کنیم.

دکتر «سعید کاظمی آشتیانی»: «امروز ما مؤثریم؛ فردا اثر ... فردا اثر ..
.
1394/4/9 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود