جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
سخنرانی محققان درباره‌ی خانواده
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
گاهی‌اوقات والدین درباره‌ی چگونگی رفتار فرزندان‌شان در خانه شکایت می‌کنند.


 
1398/3/20 تعداد بازدیدها : 161
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Good At School vs. Bad At Home (Family Leisure No. 49)
 It's interesting when parents complain about how their kids are acting at home.
 
1398/3/20 تعداد بازدیدها : 12
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
حریم خصوصی نوجوانان دارای محدوده‌هایی است. 
1398/2/21 تعداد بازدیدها : 515
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How Much Privacy? (Family Lecture No. 48)
 Teen's Privacy has its limits.
 
1398/2/21 تعداد بازدیدها : 74
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Teens Balance (Family Lecture No. 47)
 The teens start looking at what they don't like about a parent, about a teacher, about a coach; and that starts snowballing into other stuff.
 
1398/1/10 تعداد بازدیدها : 76
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
نوجوانان شروع به نظر افکندن بر آن‌چیزهایی می‌کنند که در مورد والدین‌شان، معلمان‌شان یا مربیان‌شان دوست ندارند و این امر به‌سرعت و یاشدت به سایر امور تسری می‌یابد.
 
1398/1/10 تعداد بازدیدها : 253
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Helping Children Create Meaningful Lives (Family Lecture No. 46)
 We have to direct their conscience, enable them to direct their conscience so that they will make choices that are positive.
 
1397/12/1 تعداد بازدیدها : 111
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 46)
مجبور هستیم وجدان‌ فرزندان‌مان را به‌گونه‌ای هدایت کنیم تا آنان قادر شوند وجدان‌شان را به‌شکلی هدایت کنند که انتخاب‌های مثبتی داشته باشند.
 
1397/12/1 تعداد بازدیدها : 616
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.

 
1397/11/1 تعداد بازدیدها : 592
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Communicating with Teenagers (Family Lecture No. 45)
 Children need validation.
 
1397/11/1 تعداد بازدیدها : 84
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 44)
تنها راه برای یک والدین می‌تواند آن باشد که روابط‌شان را با فرزندشان مستحکم کنند و این‌که درک کنند چگونه به‌سمت ارتباط‌های انرژی‌بخش بروند.
 
1397/10/1 تعداد بازدیدها : 501
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Why Parenting Advice Never Seems to Work in the Moment (Family Lecture No. 44)
 The only way a parent can realign their relationship with their child is if they understand how to energetically shift the relationship.
 
1397/10/1 تعداد بازدیدها : 134
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
نوجوانان‌مان قصد ندارند آن‌زمانی که ما می‌خواهیم شفافیت داشته باشند.

 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 455
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Stay Close to Your Teen (Family Lecture No. 43)
 They’re not going to open up on your time.
 
1397/9/1 تعداد بازدیدها : 74
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

When Kids Misbehave (Family Lecture No. 42)
 It's rather useless to battle against the symptoms.
 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 141
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
این‌که در برابر نشانه‌های مشکلات رفتاری به مبارزه بپردازیم امری بسیار عبث و بی‌فایده است.

 
1397/8/1 تعداد بازدیدها : 468
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
ارائه‌ی میزان مناسبی از تکالیف منزل برای آن است که بچه‌ها به این ایده عادت کنند که مسؤول کاری در منزل باشند.

 
1397/7/3 تعداد بازدیدها : 385
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Homework Today vs. in the Past (Family Lecture No. 41)
 And getting kids used to going home and doing something and being responsible for bringing it back, particularly in the younger grades.
 
1397/7/3 تعداد بازدیدها : 155
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
بهترین راه برای اطلاع از این امر که آیا مدرسه با فرزندمان تناسب دارد آن است خودمان در محل مدرسه حضور یابیم و از کلاس‌های درس مدرسه بازدیدی داشته باشیم.

 
1397/6/1 تعداد بازدیدها : 490
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Finding the Right School for Your Child's Needs (Family Speaking No. 40)
 The best way to know if the school is a good match for your child is to get yourself on campus and to tour the classrooms.
 
1397/6/1 تعداد بازدیدها : 164
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Advice for Kids and Parents during Try outs (Family Speaking No. 39)
 So when there is disappointment, help your child be motivated, they're gonna be sad, they're gonna be unhappy.
 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 163
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نصایحی برای کودکان، نوجوانان و جوانان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
زمانی که فرزندان‌مان ناامید می‌شوند به آنان کمک کنیم تا از انگیزه‌های لازم برخودار شوند. 
1397/5/1 تعداد بازدیدها : 366
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تجربه در برابر موفقیت - اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ...
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 310
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Achievement vs Experience - Importance of Focusing on the Experience rather than Achievement
(Family Lecture No. 38)
 And that trap is that the outcome is so important that it becomes more important than the process of being and as parents or coaches and as an athlete ourselves that when we are experiencing that tension between the need for outcome and achievement at a compromise for being and experiencing life a certain way, we are flat out in trouble.
 
1397/4/1 تعداد بازدیدها : 117
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How Positive Intrapersonal Communication Leads to Success (Family Lecture No. 37)
 So language really matters, which is the essence of self talk.
 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 161
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
زبان واقعاً اهمیت دارد و اساس صحبت با دیگران (Self- Talk) محسوب می‌شود.

 
1397/3/1 تعداد بازدیدها : 347
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم کاری را انجام دهند؟!
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
به‌عنوان یک مادر یا پدر بزرگسال باید بدانیم چه زمانی از فرزندان نوجوان‌مان سؤال کنیم آیا کاری را انجام می‌دهند یا این‌که به آنان بگوییم که کاری را انجام دهند که در این‌صورت احتمالاً فوراً آن‌کار را انجام نخواهند داد. 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 627
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Asking Your Teen to Do Something Versus Telling Them (Family Lecture No. 36)
 As any mother or father of an adolescent knows, when you ask your teen to do something or tell your teen to do something, probably wont' do it right away.
 
1397/2/2 تعداد بازدیدها : 124
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
 زمانی که به‌شکلی غیرمنتظره چیزی را بر زبان‌تان جاری می‌کنید و به فرزندتان آسیب وارد می‌کنید بر آنان تأثیر خواهید گذاشت زیرا چیزی آزارنده بر زبان جاری کرده‌اید. در این‌صورت بروید و از آنان عذرخواهی کنید.
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 640
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Importance of Apologies with Teens (Family Lecture No. 35)
 When you snap out and you hurt your child, you smack them, you scream at them, you say something hurtful, go apologize to them even if she was hurtful to your first, especially if she was hurtful to you first.
 
1397/1/1 تعداد بازدیدها : 196
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
 آیا شما مسؤولیت پذیرفته‌اید؟ آیا اشتباه یا خطای‌مان را می‌پذیرید و عذرخواهی می‌کنید یا به این در و آن در می‌زنید؟


 
1396/12/22 تعداد بازدیدها : 633
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Teens to Apologize by Example (Family Lecture No. 34)
 And think about – did you take responsibility, did you own up and apologize, or did you skate around it?
 
1396/12/22 تعداد بازدیدها : 171
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
بعضی از پژوهش‌های جالب‌توجه و جدید به ما می‌گوید: ویژگی‌ای با نام خودتنظیمی (Self- Regulation) می‌تواند بهترین پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت کودکان، نوجوانان و جوانان باشد.

 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 830
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Self- Regulation as Predictor of Success (Family Lecture No. 33)
 Some interesting new research tells us that a quality called self- regulation is going to be the best predictor of your child's success.
 
1396/11/1 تعداد بازدیدها : 213
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
 والدین خودآگاه (Self- Aware) افرادی هستند که خودشان را درک می‌کنند و بنابراین می‌توانند بچه‌های‌شان را نیز درک کنند.


 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 764
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Be A Self- Aware Parent? (Family Lecture No. 32)
 A self- aware parent is somebody who understands themselves and therefore they can understand their kids better.
 
1396/10/1 تعداد بازدیدها : 241
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
 چرا فرزندان با شما صحبت نمی‌کنند؟ ... به‌خاطر این‌که وقتی فرزندمان چیزی می‌گوید ما همیشه والدینی خواهیم بود که می‌خواهیم اظهارنظر آن‌ها را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را بهبود ببخشیم؛ می‌خواهیم آن صحبت‌ها را تغییر دهیم.
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 992
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Communicating with Teenagers (Family Lecture No. 31)
 Why don't they talk to you? Because when they say things, we're always being the parent wanting to correct them, wanting to improve them, wanting to change them.
 
1396/9/1 تعداد بازدیدها : 305
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Children Self- Control (Family Lecture No. 30)
 I think that parents are often confused, because they think that they have to answer every need and every whim of a child upon demand.
 
1396/8/2 تعداد بازدیدها : 383
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
 والدین بدین‌خاطر اغلب سردرگم هستند که فکر می‌کنند مجبورند به هر نیاز بچه و هر تمایل مورد درخواست وی پاسخ بگویند.
 
1396/8/2 تعداد بازدیدها : 953
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 29)
 فرزندان‌مان نیاز دارند بدانند که ما می‌توانیم آنان را ببینیم و ما قصد داریم آنان را در چالش راست‌گویی بیافکنیم.

 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 1094
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Trusting Your Tween to Make The Right Decisions (Family Lecture No. 29)
 They need to know that you can see it and you are going to call them on it.
 
1396/7/1 تعداد بازدیدها : 416
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
 امروزه کلید ارتقای موفقیت‌امیز نوجوانان آن است که که در زندگی‌شان وارد شویم و تا حدی که می‌توانیم به آنان نزدیک شویم.


 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 1131
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Tips for Raising Good Teens (Family Lecture No. 28)
 The key to successfully raising teenagers today is to be involved in their lives and to be as close with them as you can.
 
1396/6/1 تعداد بازدیدها : 355
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
ما باید فرزندان‌مان را درگیر فعالیت‌هایی کنیم همیشه در آن فعالیت‌ها از مزیت‌های منحصر به فردی برخوردار شوند؛ به‌خاطر این‌که فکر می‌کنم حقیقتاً ذهن تنبل و پوچ فرزندان‌مان را دچار مشکلات بزرگی می‌کند.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 1212
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Benefits of Childhood Activities (Family Lecture No. 27)
 You got to put them in activities that their always excelling in, because the idle mind I think is what really gets most kids in trouble.
 
1396/5/1 تعداد بازدیدها : 529
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
 منصفانه نیست که بخواهیم نوجوانان‌مان همانند بزرگسالان تصمیم بگیرند. 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 1254
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teen Decision Making vs. Adult Decision Making (Family Lecture No. 26)
 We ask our teens to make adult decisions, without having the frontal lobe fully mature yet. It's not fair to them.
 
1396/4/1 تعداد بازدیدها : 312
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
 فرزندان‌مان نیاز دارند در زمینه‌ی تصمیم‌گیری توانمند شوند.

 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 1282
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Good Decision Making for Teens (Family Lecture No. 25)
 Teens need reinforcement in the decision making.
 
1396/3/1 تعداد بازدیدها : 400
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نوجوانان و تصمیم‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
 مبادا تبعیت فاقد تفکر از تصمیم گروه (Group Think) رخ دهد. نیاز داریم به فرزندان‌مان بیاموزیم چگونه خودشان را از موقعیتی رهایی ببخشند که می‌دانند نباید در آن موقعیت باشند ... و از وارد شدن در رفتارهایی که می‌دانند نباید به آن رفتارها ورود پیدا کنند.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 1124
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teens and Group Decisions (Family Lecture No. 24)
 Lest group think take place. We need to teach them how to extricate themselves from situations that they know they shouldn’t be in. And from engaging in behaviors that they know they shouldn’t be engaging in.
 
1396/2/1 تعداد بازدیدها : 350
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
 به‌منظور کمک به افراد در زمینه‌ی مسؤولیت‌پذیری فردی مجبور هستیم به آنان اجازه دهیم مسؤولیت‌پذیر باشند. بدین‌معنا که آنان مجبور شوند خودشان توانایی انجام کارهای‌شان را داشته باشند. 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 1155
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Children Responsibility (Family Lecture No. 23)
 In order to help an individual become personally responsible, you have to let them be responsible.
That means they have to be able to do it themselves
.
 
1396/1/1 تعداد بازدیدها : 397
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Teach Your Child to Be Independent (Family Lecture No. 22)
 One of the hardest things to do with tweens is to help them become independent and to make decisions not based on what everyone else thinks or feels.
 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 780
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
 یکی از سخت‌ترین کارهایی که برای بچه‌های هشت الی دوازده ساله انجام می‌شود آن است که به آنان کمک شود تا مستقل بار بیایند و تصمیم‌گیری‌های‌شان براساس آن‌چیزی نباشد که هر شخص دیگری فکر یا احساس می‌کند.


 
1395/12/1 تعداد بازدیدها : 1573
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
 یکی از اموری که می‌توانید انجام دهید تا به بچه‌ها در زمینه‌ی اجتناب از موقعیت‌های خطرناک کمک شود عبارت است از: ایفای نقش با آنان بر چگونگی در حال پاسخگو بودن در آن موقعیت‌ها.

 
1395/11/21 تعداد بازدیدها : 1642
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Role- Play for Better Decisions (Family Lecture No. 21)
 One of the things we can do to help our kids avoid risky situations is to role-play with them on how they’re going to respond.
 
1395/11/21 تعداد بازدیدها : 693
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
 رقابت زمانی ناسالم می‌شود که تمرکز بیش از اندازه‌ای بر برنده شدن داشته باشیم و برای یادگیری چگونگی رقابت ارزشی قایل نشویم.


 
1395/8/8 تعداد بازدیدها : 1684
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Healthy Competition (Family Lecture No. 20)
 Competition becomes unhealthy when we put too much store on winning and not on the value of learning how to compete.
 
1395/8/8 تعداد بازدیدها : 594
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
«جف وِلز» (Geoff Wells) هیچ‌کس تاکنون ما را برای چگونگی بازنده بودن آماده نکرده است و هنوز در زندگی بسیاری اوقات ما بازنده می‌شویم؛ شکست می‌خوریم؛ مجبوریم دلخور باشیم؛ مجبوریم درباره‌ی این چیزها بحث کنیم. 
1395/7/22 تعداد بازدیدها : 1821
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Dealing with Competition (Family Lecture No. 19)
 No one ever prepares us for how to lose, and yet, in life, many of the times we lose, we fail, we have to get back up, we have to deal with those things.
 
1395/7/22 تعداد بازدیدها : 665
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 18)
 یکی از مهم‌ترین اموری که برای فرزندان‌مان در سنین حول و حوش 9 یا 10 سال رخ می‌دهد آن است که فکر می‌کنم «پیاژه» باشد که آن را «دوران توسعه‌ی تدریجی و خیلی حساس» می‌نامد که در آن دوران به‌طور مشهود می‌توان با اموری مواجه شد که «تفکر انتقادی» و «استدلال منطقی» نامیده می‌شود.


 
1395/7/8 تعداد بازدیدها : 1744
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Helping 9-12 Year Olds Develop Critical Thinking Skills (Family Leisure No. 18)
 One of the important things that happens to our kids around nine or 10 is I think it is Piaget that called it exquisitely sequential developmental milestone where something called critical thinking and deductive reasoning shows up.
 
1395/7/8 تعداد بازدیدها : 908
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) مراقبت همراه با دلسوزی و بخشندگی به‌نوعی در مرکز «مربی‌گری» قرار دارد.

 
1395/6/22 تعداد بازدیدها : 1686
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Be a Great Coach (Family Leisure No. 17)
 Coaching that high regard that a person has for another is at the center of great coaching.
 
1395/6/22 تعداد بازدیدها : 967
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
 زمانی که در حال ایفای نقش در خانه‌ای سازنده هستیم یا در حال ارائه‌ی درس‌هایی آزاد می‌باشیم تلاش می‌کنیم فرزندان‌مان در کنارمان بنشینند و بدین‌ترتیب بتوانند آن احساساتی را که به آنان هدیه می‌دهیم مشاهده کنند.


 
1394/12/22 تعداد بازدیدها : 2672
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Your Kids How to Give to Others (Family Lecture No. 16)
 When I'm playing in a convalescent home or I'm giving out free lessons, I try to have my kid sitting right next to me, so they can see what giving feels like.
 
1394/12/22 تعداد بازدیدها : 1257
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
 وقتی فرزندان تصمیم‌گیری صحیح را در سنین پایین نیاموزند می‌بینیم یادگیری این امور در سنین بزرگسالی برای‌شان واقعاً سخت خواهد بود. 
1394/12/8 تعداد بازدیدها : 2252
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Developing Decision- Making Skills (Family Lecture No. 15)
 When kids don’t learn this at a young age, we see them having a really hard time learning them as adults.
 
1394/12/8 تعداد بازدیدها : 1316
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
 ما در دنیایی از انسان‌ها زندگی می‌کنیم و انتظار داریم که اجتماعی باشیم.
 
1394/11/22 تعداد بازدیدها : 2475
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Good Manners for Kids (Family Lecture No. 14)
 We live in a world as human beings and we are expected to be social, so if we don’t have the skills to know how to communicate effectively with others, and interact with one another, I think it does us a little bit of disservice.
 
1394/11/22 تعداد بازدیدها : 1101
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
 از فرزندان‌مان تقاضا کنیم به این شعار جامه‌ی عمل بپوشند: «با دیگران به‌گونه‌ای عمل کنید که دوست دارید با شما عمل شود» و این امر همان احترام است.

 
1394/11/8 تعداد بازدیدها : 2111
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Manners Are Respect (Family Lecture No. 13)
 We ask children to wear that motto, Treat others the way you would like to be treated, that is respect.
 
1394/11/8 تعداد بازدیدها : 1234
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
 اگر والدین به‌طور عملی نتوانند آداب رفتاری را پیاده کنند پس برای فرزندان هم سخت خواهد بود تعیین کنند چگونه حسن آداب و رفتار داشته باشند.


 
1394/10/22 تعداد بازدیدها : 2832
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Tips for Teaching Manners (Family Lecture No. 12)
 If the parents can't walk the walk, then it's difficult for the children to determine how to be well- mannered and behave.
 
1394/10/22 تعداد بازدیدها : 1081
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
 فرصت‌های بسیاری در هنگام رشد فرزندان‌مان وجود دارد که می‌توانیم به آنان کمک کنیم دنیا را از چشمان دیگر بچه‌ها مشاهده کنند.

 
1394/10/8 تعداد بازدیدها : 1934
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Empathy (Family Lecture No. 11)
 One of the things is that there are so many opportunities as our children develop, to help them to start to see the world through the eyes of another child.
 
1394/10/8 تعداد بازدیدها : 1143
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Establishing Family Values (Family Lecture No. 10)
 This then becomes a code for the family, a map for the family that you as parents must model in your daily interactions and when disciplining and setting limits, you’re often going to be connecting to these values.
 
1394/9/22 تعداد بازدیدها : 1073
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
 به‌عنوان والدین باید آن را در ارتباطات متقابل‌مان مدل‌سازی کنیم و در هنگام نظم بخشیدن و تعیین محدوده‌های آن اغلب قصد داریم به ارزش‌های مورد توافق مرتبط شویم.


 
1394/9/22 تعداد بازدیدها : 1887
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
 ما درباره‌ی اهمیت درستکاری (Integrity)، صداقت (Honesty)، درباه‌ی حس مسؤولیت‌پذیری (Responsibility) نه‌تنها با دیگران صحبت کرده‌ایم بلکه با دوستان‌مان و این جامعه حرف زده‌ایم ... 
1394/9/8 تعداد بازدیدها : 2462
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Creating Family Values (Family Lecture No. 9)
 We talked about the importance of integrity, honesty, about having a sense of responsibility, not only to each other, but to our friends and this society.
 
1394/9/8 تعداد بازدیدها : 1197
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

آموزش ارزش‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 8)
 ارزش‌ها ابتدا از خانواده و از خانه نشأت می‌گیرد و سپس فرزندان‌مان از بیرون از خانه خواهند آموخت.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 1510
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Teaching Values (Family Lecture No. 8)
 So values comes first from family, from home, and then they will learn outside.
 
1394/8/27 تعداد بازدیدها : 1015
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
 آن‌چه شما انجام می‌دهید به‌مراتب مهم‌تر از هر چیزی است که به زبان می‌آورید. 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 2393
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Instilling Good Values in Your Children (Family Lecture No. 7)
 What you do is far more important than anything you will ever say.
 
1394/8/24 تعداد بازدیدها : 1398
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
 یک ویژگی خوب در مورد «همدلی» آن است که شما می‌توانید آن را همانند: رانندگی یا دوچرخه‌سواری بیاموزید ... 
1394/6/2 تعداد بازدیدها : 2227
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Six Habits of Empatic People (Family Lecture No. 6)
 The great thing about Empathy is that you can learn it like driving a car or riding a bike …
 
1394/6/1 تعداد بازدیدها : 1037
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Five Messages of Positive Parenting (Family Lecture No. 5)
 Let's celebrate the differences rather than compare and put down.
 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 1622
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 5)
اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم. 
1393/12/25 تعداد بازدیدها : 2834
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نکته‌هایی مهم در زمینه‌ی اردوهای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی به‌شماره‌ی 4)
فعالیت‌های اردویی را به آرامی آغاز کنید.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 1898
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

Top Tips for Camping with Kids (Family Lecture No. 4)
 The first tip is, start slow.
 
1393/9/16 تعداد بازدیدها : 1624
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فواید ورزش برای کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 3)
یکی از فواید ورزش آن است که به ما می‌آموزد خود را بشناسیم. 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 1960
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Benefits of Sports for Children (Family Lecture No. 3)
 One of the benefits of sport is that it teaches us who we are.
 
1393/9/12 تعداد بازدیدها : 1566
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مبانی ایجاد اعتماد به نفس در کودکان، نوجوانان و جوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی به‌شماره‌ی 2)
اجازه ندهید فرزندتان از روی عادت چنین بگوید: «قصد دارم با هرچه مردم می‌گویند موافقت کنم؛ به‌گونه‌ای که مورد تأیید آنان قرار گیرم؛ بدین‌ترتیب شخص بهتری خواهم بود». 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 1677
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

The Fundamental Basis for Building Self- Esteem in Kids (Family Leisure No. 2)
 Don't let your child get in the habit of saying, "Whatever the people say I'm going to agree with, that way I'll get approval, that way I'll be a better person" doesn't work.
 
1393/9/5 تعداد بازدیدها : 1507
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

چگونه به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان کمک کنیم تا بر «اضطراب عملکردی» فایق آیند؟
(سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 1)
مکانیک «اضطراب عملکردی» آن است که آن فعالیت مورد انتظار - خواه یک آزمون باشد یا بازی پیشرو یا یک سخنرانی در جمع مردم - صرف‌نظر از هر امری که باشد آن‌چنان بزرگ احساس می‌شود که توانایی‌ آنان در آن لحظه برای این‌که در آن امر وارد شوند و خودشان باشند خارج از وضعیت تعادل‌شان خواهد بود.


 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 1691
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

How to Help Children Overcome Performance Anxiety (Family Leisure No. 1)
 The mechanics of this are that the pending activity, whether it’s a test or an upcoming game or it’s a public speaking event, whatever it might be, feels so big that their ability to arrive at that moment and be themselves is out of whack.
 
1393/8/27 تعداد بازدیدها : 1682
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

 مقاله‌ها و پایان‌نامه‌ها درباره‌ی خانواده کوچک کردن
تحلیل فضایی تنش روانی زنان در مناطق روستایی - مطالعه‌ی موردی - بخش مانه، شهرستان مانه و سملقان،
استان خراسان شمالی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 60)
سمیرا محمودی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری


 
1394/4/15 تعداد بازدیدها : 614
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

سنجش و تحلیل کیفیت زندگی خانوارهای روستایی با تأکید بر متغیرهای جمعیت‌شناختی
- مطالعه‌ی موردی - خانوارهای روستایی شهرستان عجب‌شیر (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 59)
وحید بارانی پسیان؛ اصغر نظریان؛ مسعود مهدوی 
1394/4/14 تعداد بازدیدها : 606
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی پایگاه اقتصادی، اجتماعی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر بهبود آن - مطالعه‌ی موردی
- شهرستان همدان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 58)
هما سروش مهر؛ حامد رفیعی؛ خلیل کلانتری؛ حسین شعبانعلی فمی 
1394/4/13 تعداد بازدیدها : 504
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فرزنداوری به‌مثابه‌ی یک مسأله‌ی اجتماعی، فرهنگی - تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز
(اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 57)
ابوعلی ودادهیر؛ فهیمه حسین‌نژاد؛ سید محمد هانی ساداتی؛ سیمین تقوی

 
1394/4/12 تعداد بازدیدها : 624
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مطالعه‌ی انسان‌شناختی عوامل نابسامانی خانواده در محله‌ی سیروس شهر تهران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 56)
مریم رفعت‌جاه؛ سمانه بهرامی


 
1394/4/11 تعداد بازدیدها : 505
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نوگرایی زنان فعال در حوزه‌ی فرهنگی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 55)
زهرا روزی بیدگلی


 
1394/4/10 تعداد بازدیدها : 573
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مشارکت اجتماعی زنان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 54)
ژاله شادی‌طلب
 
1394/4/9 تعداد بازدیدها : 441
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اهمیت سرمایه‌گذاری در آموزش زنان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 53)
مصطفی عمادزاده
 
1394/4/8 تعداد بازدیدها : 434
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحول جامعه‌پذیری جنسیتی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 52)
الهام هومین‌فر


 
1394/4/7 تعداد بازدیدها : 532
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

دسترسی زنان به اعتبارات نظام بانکی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 51)
حمید دیهیم؛ معصومه وهابی


 
1394/4/6 تعداد بازدیدها : 673
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نحوه‌ی وقت زنان روستایی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 50)
شهرزاد صالحين
 
1394/4/5 تعداد بازدیدها : 624
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

توانمندی زنان برای مشارکت در توسعه (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 49)
محمود کتابی؛ بهجت یزدخواستی؛ زهرا فرخی راستابی

 
1394/4/4 تعداد بازدیدها : 496
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مشارکت داوطلبانه‌ی زنان - تجربه‌ی موفق رابطین بهداشت (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 48)
حسن نان‌بخش

 
1394/4/3 تعداد بازدیدها : 569
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

توانایی‌های زنان در بخش کشاورزی، روستایی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 47)
غلامرضا حيدري؛ فهيمه جهان‌نما
 
1394/4/2 تعداد بازدیدها : 536
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

توانایی‌های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 46)
مهدی محمدی


 
1394/4/1 تعداد بازدیدها : 664
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نگرشی جنسیتی به تأمین اجتماعی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 45)
 حبیب جباری
 
1394/3/31 تعداد بازدیدها : 473
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

براورد تقاضای اعتبارات زنان از سیستم بانکی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 44)
 علی ذاکری نیری؛ هادی جلیلی
 
1394/3/30 تعداد بازدیدها : 518
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

جنبش اجتماعی زنان ایران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 43)
 فریبرز لرستانی
 
1394/3/29 تعداد بازدیدها : 627
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

گروه‌های زنان در حرکت تواناسازی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 42)
 ناهید مطیع
 
1394/3/28 تعداد بازدیدها : 522
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 41)
 اعظم راودراد
 
1394/3/27 تعداد بازدیدها : 412
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه‌ی کتاب و نشریه (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 40)
 احمد رجب‌زاده
 
1394/3/26 تعداد بازدیدها : 551
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه‌ی وکالت (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 39)
 بهناز اشتری
 
1394/3/25 تعداد بازدیدها : 395
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تأثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 38)
 علی اصغر احمدی؛ سیدحسین تقوی
 
1394/3/24 تعداد بازدیدها : 647
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 37)
 افشین جعفری مژدهی
 
1394/3/23 تعداد بازدیدها : 587
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

بررسی میزان رواج همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 36)
 حسن شمس اسفندآباد؛ سوزان امامی‌پور
 
1394/3/22 تعداد بازدیدها : 626
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

زنان سرپرست خانوار: فرصت‌ها و چالش‌ها (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 35)
 ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان
 
1394/3/21 تعداد بازدیدها : 555
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه‌ی اجتماعی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 34)
 سعید مدتی قهفرخی
 
1394/3/20 تعداد بازدیدها : 540
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مسائل جنسیتی در تأمین و حمایت اجتماعی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 33)
 رؤیا رحمان‌زاده
 
1394/3/19 تعداد بازدیدها : 680
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نقش و تصویر زن در بازی‌های الکترونیکی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 32)
 تهمینه شاوردی
 
1394/3/18 تعداد بازدیدها : 519
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

موفقیت تحصیلی دختران: مطالعه‌ی عوامل غیرشناختی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 31)
 یاسمین عابدینی
 
1394/3/17 تعداد بازدیدها : 546
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مدلی برای تبیین نرخ مشارکت اقتصادی زنان شهری (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 30)
 لادن نوروزی
 
1394/3/16 تعداد بازدیدها : 458
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اشتغال زنان و هزینه‌های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 29)
 علی هاشمی
 
1394/3/15 تعداد بازدیدها : 670
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

موقعیت زنان در مجله‌های تخصصی جامعه‌شناسی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 28)
 شهلا اعزازی
 
1394/3/14 تعداد بازدیدها : 526
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

موانع دستیابی زنان به پست‌های مدیریت - قسمت اول (اوقات فراغت خانواده‌ به‌شماره‌ی 27)
 محمد رحیم اسفیدانی
 
1394/3/13 تعداد بازدیدها : 738
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تغییرات جایگاه شغلی زنان دانشگاهی در یک دهه (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 26)
 شمس‌السادات زاهدی
 
1394/3/12 تعداد بازدیدها : 629
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مشارکت اجتماعی زنان – قسمت اول (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 25)
 ژاله شادی‌طلب؛ افسانه کمالی
 
1394/3/11 تعداد بازدیدها : 479
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

همسرآزاری و عوامل مؤثر بر آن (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 24)
 محمد علی سیف ربیعی؛ فهیمه رمضانی تهرانی؛ زینت نادیا حتمی
 
1394/3/10 تعداد بازدیدها : 510
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

عقلانیت و استدلال؛ گفتگو میان نسل‏ها و زنان و مردان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 23)
 حمید عبداللهیان
 
1394/3/9 تعداد بازدیدها : 591
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

حکومت زنان در روستای اسک (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 22)
 مرتضی فرهادی
 
1394/3/8 تعداد بازدیدها : 615
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارائه‌ی خدمات مالی به زنان: مروری بر تجربه‌های جهانی (اوقات فراغت خانواده‌ به‌شماره‌ی 21)
 محمد مهدی رحمتی؛ محمد سزاوار
 
1394/3/7 تعداد بازدیدها : 543
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تحلیل جنسیتی و تجربه‌ی عملی آن در ایران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 19)
 شراره ورزگر
 
1394/3/6 تعداد بازدیدها : 544
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

شناخت زنان روستایی با کاربرد روش تحقیق کیفی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 20)
 عبدالرضا اسدی
 
1394/3/6 تعداد بازدیدها : 656
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

زمان و مکان در فقه: تحولات قانونگذاری در حقوق زنان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 18)
 یوسف درویشی هویدا
 
1394/3/4 تعداد بازدیدها : 770
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن - مطالعه‌ی موردی: شهرستان شهرکرد
(اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 17)
 امرالله رئیسی سرتشنیزی
 
1394/3/3 تعداد بازدیدها : 857
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

همسر آزاری (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 16)
 بشیر نازپرور
 
1394/3/2 تعداد بازدیدها : 752
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

تبیین نگرش نسلی به زن در جامعه‌ی ایران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 15)
 تقی آزاد ارمکی؛ غلامرضا غفاری
 
1394/3/1 تعداد بازدیدها : 644
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

نوسازی و دگرگونی‌های بحران‌ساز در خانواده‌‌ - بررسی مسائل نوین خانواده در نقاط شهری استان مازندران
(اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 14)
 محمدجواد زاهدی؛ حسین نازک‌تبار
 
1394/2/28 تعداد بازدیدها : 551
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزش اقتصادی شغل زن پزشک و تفاهم اقتصادی همسران (اوقات فراغت خانواده‌ به‌شماره‌ی 13)
 منیژه مقصودی؛ شفیقه شفقت
 
1394/2/27 تعداد بازدیدها : 654
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

مطالعه‌ی عوامل زمینه‌‏ای مرتبط با ساختار توزیع قدرت در خانواده - نمونه‌ی موردی: زنان متأهل شهر شیراز
(اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 12)
 مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ مرضیه مردانی
 
1394/2/26 تعداد بازدیدها : 488
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثربخشی روش درمانی پاسخ‌محور بر کاهش نشانگان اتیسم کودک و تنیدگی والدینی آن‌ها
(اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 11)
 فرشته جوادی؛ سعید حسن‌زاده؛ علی‌اکبر ارجمندنیا
 
1394/2/25 تعداد بازدیدها : 716
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

حافظه‌ی شرح‌حال و کارکردهای اجرایی در افراد HIV مثبت و خانواده‌ی این بیماران (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 10)
 علیرضا مرادی؛ هادی پرهون؛ علی محمد میرآقایی؛ نسیم ارزانی؛ سجاد حاتم‌خانی
 
1394/2/24 تعداد بازدیدها : 631
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

رابطه‌ی بین رضایت زناشویی مادران و اختلال‌های اضطرابی کودکان در خانواده‌های سالم، آشفته و طلاق
(اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 9)
 هادی بهرامی احسان؛ سپیده رمزی
 
1394/2/23 تعداد بازدیدها : 598
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

ارزیابی نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک شده‌ی فرزندان و رضایت زناشویی والدین در پیش‌بینی معنویت
در فرزندان (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 8)
 هادی بهرامی احسان؛ مریم اسدالله تویسرکانی؛ سید محمدرضا رضازاده
 
1394/2/22 تعداد بازدیدها : 528
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

طراحی و بررسی اثربخشی برنامه‌ی بخشایش‌اموزی بر افزایش خشنودی زناشویی (اوقات فراغت خانواده به‌شماره‌ی 7)
 محسن شکوهی یکتا؛ فرزانه تمرچی
 
1394/2/21 تعداد بازدیدها : 596
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

اثربخشی آموزش خانواده بر افزایش رضایت زناشویی زنان باردار (مقاله و پایان‌نامه به‌شماره‌ی 6)
 مهدی خانبانی؛ غلامعلی افروز؛ باقر غباری‌بناب؛ سعید حسن‌زاده؛ سید مهدی احمدی
 
1394/2/20 تعداد بازدیدها : 732
هرگونه نظر، پیشنهاد و انتقاد خود را در مورد مطلب ارائه شده با ما در میان بگذارید. (0)  

 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود