جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 5)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 5)اوقات فراغت خانواده
اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.
پنج پیام
پدر و مادر مثبت بودن مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
 اولین پیام آن است که این‌که بچه‌ها متفاوت هستند خوب است.
 ما نیاز داریم این حقیقت را بپذیریم که کودک، نوجوان و جوان‌مان کیست و بیاموزیم و بدانیم که بعضی از بچه‌ها چیزها را سریعاً می‌آموزند و بعضی کُندتر حرکت می‌کنند.
 اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.
 نکته‌ی دوم این‌که اشتباه داشته باشیم خوب است!
 هیچ‌کس کامل نیست و زمانی که بچه‌ها مرتکب اشتباه می‌شوند ما شرایطی را ایجاد می‌کنیم که البته افراد مرتکب اشتباه شوند.
 سومین پیام آن است که داشتن احساس منفی، خوب است. ما همگی از احساسات منفی برخورداریم و نیاز داریم برای بچه‌های‌مان که دارای احساسات منفی هستند نیز چنین احساساتی را در خود ایجاد کنیم به‌جای این‌که به آنان بگوییم آن‌گونه احساس نداشته باشند.
 خوب است که متفاوت باشیم! خوب است که اشتباه کنیم! و خوب است که احساسات منفی داشته باشیم! و خوب است که بیش‌تر بخواهیم.
 اغلب بچه‌ها از گفتن این‌که: «اما من این را می‌خواهم و آن را می‌خواهم» شرمنده می‌شوند.
 هرگز نباید خجالت بکشیم از این‌که یک بچه بیش‌تر بخواهد.
 این‌که بگوییم «نه» خوب است اما پدر و مادر همیشه مسؤول هستند.
 ما می‌خواهیم بچه‌های‌مان دارای روح باور و اعتقاد باشند اما در عین حال با والدین مشارکت داشته باشند و بدانند که آن‌ها قدرت نهایی در منزل هستند.


پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن
در کتابم با عنوان: «کودکان، نوجوانان و جوانان آسمانی هستند» (Children are from Heaven)، پنج پیام مثبت داده‌ام که پدر و مادرها نیاز دارند دایماً از آن آگاه باشند.

این پیام‌هایی است که می‌خواهم به کودک، نوجوان و جوانم ابلاغ کنم ... و آن پیام‌ها چیست؟

و من می‌خواهم کودک، نوجوان و جوانانم در این موقعیت‌هایی رشد کنند که این پیام‌ها به آن اشاره دارد.

اولین پیام آن است که این‌که بچه‌ها متفاوت هستند خوب است. ما مقایسه می‌کنیم ... اوه! شما برادرت را دوست نداری ... اوه! شما باید این را دوست داشته باشی ... یا چرا آن فرد را دوست داری؟

این کار اعتماد به نفس کودک، نوجوان و جوان را درهم می‌شکند. ما نیاز داریم این حقیقت را بپذیریم که کودک، نوجوان و جوان‌مان کیست و بیاموزیم و بدانیم که بعضی از بچه‌ها چیزها را سریعاً می‌آموزند و بعضی کُندتر حرکت می‌کنند.

انواع تفاوت‌ها وجود دارد. اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.

نکته‌ی دوم ... این‌که اشتباه داشته باشیم خوب است! هیچ‌کس کامل نیست و زمانی که بچه‌ها مرتکب اشتباه می‌شوند ما شرایطی را ایجاد می‌کنیم که البته افراد مرتکب اشتباه شوند. این امر طبیعی است. اجازه دهید یاد بگیریم این امر را به‌شکلی متفاوت انجام دهیم.

سومین پیام آن است که داشتن احساس منفی، خوب است. ما همگی از احساسات منفی برخورداریم و نیاز داریم برای بچه‌های‌مان که دارای احساسات منفی هستند نیز چنین احساساتی را در خود ایجاد کنیم به‌جای این‌که به آنان بگوییم آن‌گونه احساس نداشته باشند.

بنابراین خوب است که متفاوت باشیم! خوب است که اشتباه کنیم! و خوب است که احساسات منفی داشته باشیم! و خوب است که بیش‌تر بخواهیم.

اغلب بچه‌ها از گفتن این‌که: «اما من این را می‌خواهم و آن را می‌خواهم» شرمنده می‌شوند ... و این در حالی است که پدر و مادر خواهند گفت: «چرا آن را می‌خواهی؟! و چه کسی هستی که فکر می‌کنی می‌خواهی آن را داشته باشی؟!»

به‌جای پاسخ «بله» برای شما تعجب‌اور خواهد بود که آن را داشته باشید. شما تمام کیک را می‌خواهید؛ در حالی که ما یک خانواده هستیم و باید به‌طور مشترک از آن بهره ببریم؛ به‌خاطر این‌که فلانی بخشی از آن را می‌خواهد و من بخشی را و بنابراین باید آن کیک را به‌اشتراک بگذاریم ... و کاری که انجام می‌دهیم آن است که سهم دیگران را رعایت کنیم و به‌اشتراک بگذاریم. بنابراین هرگز خجالت نکشیم که  یک بچه بیش‌تر بخواهد ... خواستن در مرکز توجه است؛ تنها دوباره و دوباره به آنان اشاره کنیم: «می‌دانم این را من می‌خواهم و  این چیزی است که تو می‌خواهی و این چیزی است که یک نفر دیگر هم می‌خواهد» ... و ما با یکدیگر کار می‌کنیم؛ ما سهمی داریم و دیگران هم سهمی دارند.

بنابراین آن‌چه گفته شد چهار پیام را تشکیل می‌داد و پیام پنجمی نیز وجود دارد. این‌که بگویند «نه» خوب است اما پدر و مادر همیشه مسؤول هستند؛ ما رئیس هستیم و آن یک موقعیت به‌حساب می‌آید. این در حالی است که اگر بگویم: «ژاکت‌ات را بپوش!» و آن بچه مقاومت می‌کند؛ خوب است که آنان مقاومت کنند اما من پافشاری می‌کنم و نهایتاً موفق می‌شوم ... و مهارت‌های بسیاری برای انجام آن وجود دارد.

به‌عنوان مثال اگر بچه‌ای در برابر شما مقاومت کند به‌جای این‌که به‌خاطر مقاومت‌شان دچار اشتباه شویم می‌توانیم چنین بگوییم: «می‌دانی قصد داری ژاکت را بپوشی به‌خاطر این‌که من رئیس هستم! ... و اگر الآن آن را بپوشی پس زمان بیش‌تری خواهی داشت که به مدرسه بروی و من می‌توانم تصاویری را که کشیده‌ای ببینم».

... و شما توجه آنان را تغییر می‌دهید و آنان ژاکت را فوراً می‌پوشند.

بنابراین از این‌که بچه‌ای دارای احساس مقاومت در برابر یک فرد قدرتمند است خجالت نکشید! به‌خاطر این‌که این امر بازگشت به آلمان نازی است که به بچه‌ها می‌آموختند در برابر افراد قدرتمند، مقاومت نکنند.

بنابراین همه‌ی آن‌چه تأثیر می‌گذارد آن است که تصویری از قدرتی غیرعادی نظیر: «هیتلر» (Hitler) ایجاد شود و هر کسی تنها سر فرود آورد و مثلاً بگوید: «بله! پدر می‌گوید آن را انجام دهم!»

بنابراین ما می‌خواهیم بچه‌های‌مان دارای روح باور و اعتقاد باشند اما در عین حال با والدین مشارکت داشته باشند و بدانند که آن‌ها قدرت نهایی در منزل هستند ... این امر خوب است اگر شما همیشه دوست نداشته باشید: «آنان کاری را انجام دهند که من در حال بیان آن هستم!»درباره‌ی سخنران
«جان گر ِی» (John Gray) کارشناس روابط برجسته (Leading Relationship) در جهان است. کتاب های وی در حوزه‌ی روابط و سلامت به متجاوز از 50 میلیون نسخه به بیش از 50 زبان منتشر شده است. کتاب مبتکرانه‌ی وی با عنوان: «مردان مریخی، زنان ونوسی» (Men Are from Mars, Women Are from Venus) کتابی غیرداستانی است که عنوان بیش‌ترین فروش را همیشه به خود اختصاص داده است.

«جان گر ِی» به مردان و زنان کمک کرده است در روابط حرفه‌ای و شخصی، تفاوت‌های‌شان را درک کرده و به آن احترام بگذارند. رویکرد وی ترکیبی از تکنیک‌های ارتباطی همراه با سلامتی و گزینه‌های غذایی‌ای است که برای مغز و بدن، ارتباط متقابل همراه با سلامتی طولانی‌مدت، شادی و رابطه‌ی عاشقانه ایجاد می‌کند. کتاب‌ها، ویدیوها، کارگاه‌ها . سمینارهای بسیار وی دیدگاهی عملی از مدیریت استرس و بهبود روابط در همه‌ی مراحل زندگی و عاشقنه برای مخاطبان ایجاد می‌کند.

«جان گر ِی» هم‌چنین به کشورهای جهان سفر می‌کند تا به جوامع و سازمان‌ها بهترین روش‌های بهبود روابط و ارتباطات را بیاموزد. وی تاکنون در برنامه‌های رادیو، تلویزیونی با عناوین ذیل و برنامه‌های بسیاری دیگری - که از ذکر آن خودداری می‌کنیم - حضور یافته است:

 «نمایش اپرا وینفری» (The Oprah Winfrey Show)
 «نمایش دکتر اُ. زد.» (The Dr. Oz Show)
 «نمایش امروز» (The Today Show)
 «نمایش صبح سی‌بی‌اس» (CBS Morning Show)
 «صبح به‌خیر امریکا» (Good Morning America)
 «نمایش زود» (The Early Show)
 «نگاه» (The View).


مطالب وی در روزنامه‌هایی با عناوین ذیل منتشر شده است:

 «تایم» (Time)
 «فوربس» (Forbes)
 «امریکای امروز» (USA Today)
 «مردم» (People).


«جان گر ِی» 29 سال است که با همسرش «بونی» (Bonnie) در «کالیفرنیای شمالی» (Northern California) زندگی می‌کند. آنان دارای سه دختر رشید و چهار نوه هستند. وی به فعالیت‌های مشاوره‌ای‌اش در حوزه‌ی سلامت و ارتباطات ادامه می‌دهد.
1393/12/25 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 5) کوچک کردن
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 5)اوقات فراغت خانواده
اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.
پنج پیام
پدر و مادر مثبت بودن مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
 اولین پیام آن است که این‌که بچه‌ها متفاوت هستند خوب است.
 ما نیاز داریم این حقیقت را بپذیریم که کودک، نوجوان و جوان‌مان کیست و بیاموزیم و بدانیم که بعضی از بچه‌ها چیزها را سریعاً می‌آموزند و بعضی کُندتر حرکت می‌کنند.
 اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.
 نکته‌ی دوم این‌که اشتباه داشته باشیم خوب است!
 هیچ‌کس کامل نیست و زمانی که بچه‌ها مرتکب اشتباه می‌شوند ما شرایطی را ایجاد می‌کنیم که البته افراد مرتکب اشتباه شوند.
 سومین پیام آن است که داشتن احساس منفی، خوب است. ما همگی از احساسات منفی برخورداریم و نیاز داریم برای بچه‌های‌مان که دارای احساسات منفی هستند نیز چنین احساساتی را در خود ایجاد کنیم به‌جای این‌که به آنان بگوییم آن‌گونه احساس نداشته باشند.
 خوب است که متفاوت باشیم! خوب است که اشتباه کنیم! و خوب است که احساسات منفی داشته باشیم! و خوب است که بیش‌تر بخواهیم.
 اغلب بچه‌ها از گفتن این‌که: «اما من این را می‌خواهم و آن را می‌خواهم» شرمنده می‌شوند.
 هرگز نباید خجالت بکشیم از این‌که یک بچه بیش‌تر بخواهد.
 این‌که بگوییم «نه» خوب است اما پدر و مادر همیشه مسؤول هستند.
 ما می‌خواهیم بچه‌های‌مان دارای روح باور و اعتقاد باشند اما در عین حال با والدین مشارکت داشته باشند و بدانند که آن‌ها قدرت نهایی در منزل هستند.


پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن
در کتابم با عنوان: «کودکان، نوجوانان و جوانان آسمانی هستند» (Children are from Heaven)، پنج پیام مثبت داده‌ام که پدر و مادرها نیاز دارند دایماً از آن آگاه باشند.

این پیام‌هایی است که می‌خواهم به کودک، نوجوان و جوانم ابلاغ کنم ... و آن پیام‌ها چیست؟

و من می‌خواهم کودک، نوجوان و جوانانم در این موقعیت‌هایی رشد کنند که این پیام‌ها به آن اشاره دارد.

اولین پیام آن است که این‌که بچه‌ها متفاوت هستند خوب است. ما مقایسه می‌کنیم ... اوه! شما برادرت را دوست نداری ... اوه! شما باید این را دوست داشته باشی ... یا چرا آن فرد را دوست داری؟

این کار اعتماد به نفس کودک، نوجوان و جوان را درهم می‌شکند. ما نیاز داریم این حقیقت را بپذیریم که کودک، نوجوان و جوان‌مان کیست و بیاموزیم و بدانیم که بعضی از بچه‌ها چیزها را سریعاً می‌آموزند و بعضی کُندتر حرکت می‌کنند.

انواع تفاوت‌ها وجود دارد. اجازه دهید وجود تفاوت‌ها را جشن بگیریم تا این‌که مقایسه کنیم و انتقاد بنماییم.

نکته‌ی دوم ... این‌که اشتباه داشته باشیم خوب است! هیچ‌کس کامل نیست و زمانی که بچه‌ها مرتکب اشتباه می‌شوند ما شرایطی را ایجاد می‌کنیم که البته افراد مرتکب اشتباه شوند. این امر طبیعی است. اجازه دهید یاد بگیریم این امر را به‌شکلی متفاوت انجام دهیم.

سومین پیام آن است که داشتن احساس منفی، خوب است. ما همگی از احساسات منفی برخورداریم و نیاز داریم برای بچه‌های‌مان که دارای احساسات منفی هستند نیز چنین احساساتی را در خود ایجاد کنیم به‌جای این‌که به آنان بگوییم آن‌گونه احساس نداشته باشند.

بنابراین خوب است که متفاوت باشیم! خوب است که اشتباه کنیم! و خوب است که احساسات منفی داشته باشیم! و خوب است که بیش‌تر بخواهیم.

اغلب بچه‌ها از گفتن این‌که: «اما من این را می‌خواهم و آن را می‌خواهم» شرمنده می‌شوند ... و این در حالی است که پدر و مادر خواهند گفت: «چرا آن را می‌خواهی؟! و چه کسی هستی که فکر می‌کنی می‌خواهی آن را داشته باشی؟!»

به‌جای پاسخ «بله» برای شما تعجب‌اور خواهد بود که آن را داشته باشید. شما تمام کیک را می‌خواهید؛ در حالی که ما یک خانواده هستیم و باید به‌طور مشترک از آن بهره ببریم؛ به‌خاطر این‌که فلانی بخشی از آن را می‌خواهد و من بخشی را و بنابراین باید آن کیک را به‌اشتراک بگذاریم ... و کاری که انجام می‌دهیم آن است که سهم دیگران را رعایت کنیم و به‌اشتراک بگذاریم. بنابراین هرگز خجالت نکشیم که  یک بچه بیش‌تر بخواهد ... خواستن در مرکز توجه است؛ تنها دوباره و دوباره به آنان اشاره کنیم: «می‌دانم این را من می‌خواهم و  این چیزی است که تو می‌خواهی و این چیزی است که یک نفر دیگر هم می‌خواهد» ... و ما با یکدیگر کار می‌کنیم؛ ما سهمی داریم و دیگران هم سهمی دارند.

بنابراین آن‌چه گفته شد چهار پیام را تشکیل می‌داد و پیام پنجمی نیز وجود دارد. این‌که بگویند «نه» خوب است اما پدر و مادر همیشه مسؤول هستند؛ ما رئیس هستیم و آن یک موقعیت به‌حساب می‌آید. این در حالی است که اگر بگویم: «ژاکت‌ات را بپوش!» و آن بچه مقاومت می‌کند؛ خوب است که آنان مقاومت کنند اما من پافشاری می‌کنم و نهایتاً موفق می‌شوم ... و مهارت‌های بسیاری برای انجام آن وجود دارد.

به‌عنوان مثال اگر بچه‌ای در برابر شما مقاومت کند به‌جای این‌که به‌خاطر مقاومت‌شان دچار اشتباه شویم می‌توانیم چنین بگوییم: «می‌دانی قصد داری ژاکت را بپوشی به‌خاطر این‌که من رئیس هستم! ... و اگر الآن آن را بپوشی پس زمان بیش‌تری خواهی داشت که به مدرسه بروی و من می‌توانم تصاویری را که کشیده‌ای ببینم».

... و شما توجه آنان را تغییر می‌دهید و آنان ژاکت را فوراً می‌پوشند.

بنابراین از این‌که بچه‌ای دارای احساس مقاومت در برابر یک فرد قدرتمند است خجالت نکشید! به‌خاطر این‌که این امر بازگشت به آلمان نازی است که به بچه‌ها می‌آموختند در برابر افراد قدرتمند، مقاومت نکنند.

بنابراین همه‌ی آن‌چه تأثیر می‌گذارد آن است که تصویری از قدرتی غیرعادی نظیر: «هیتلر» (Hitler) ایجاد شود و هر کسی تنها سر فرود آورد و مثلاً بگوید: «بله! پدر می‌گوید آن را انجام دهم!»

بنابراین ما می‌خواهیم بچه‌های‌مان دارای روح باور و اعتقاد باشند اما در عین حال با والدین مشارکت داشته باشند و بدانند که آن‌ها قدرت نهایی در منزل هستند ... این امر خوب است اگر شما همیشه دوست نداشته باشید: «آنان کاری را انجام دهند که من در حال بیان آن هستم!»درباره‌ی سخنران
«جان گر ِی» (John Gray) کارشناس روابط برجسته (Leading Relationship) در جهان است. کتاب های وی در حوزه‌ی روابط و سلامت به متجاوز از 50 میلیون نسخه به بیش از 50 زبان منتشر شده است. کتاب مبتکرانه‌ی وی با عنوان: «مردان مریخی، زنان ونوسی» (Men Are from Mars, Women Are from Venus) کتابی غیرداستانی است که عنوان بیش‌ترین فروش را همیشه به خود اختصاص داده است.

«جان گر ِی» به مردان و زنان کمک کرده است در روابط حرفه‌ای و شخصی، تفاوت‌های‌شان را درک کرده و به آن احترام بگذارند. رویکرد وی ترکیبی از تکنیک‌های ارتباطی همراه با سلامتی و گزینه‌های غذایی‌ای است که برای مغز و بدن، ارتباط متقابل همراه با سلامتی طولانی‌مدت، شادی و رابطه‌ی عاشقانه ایجاد می‌کند. کتاب‌ها، ویدیوها، کارگاه‌ها . سمینارهای بسیار وی دیدگاهی عملی از مدیریت استرس و بهبود روابط در همه‌ی مراحل زندگی و عاشقنه برای مخاطبان ایجاد می‌کند.

«جان گر ِی» هم‌چنین به کشورهای جهان سفر می‌کند تا به جوامع و سازمان‌ها بهترین روش‌های بهبود روابط و ارتباطات را بیاموزد. وی تاکنون در برنامه‌های رادیو، تلویزیونی با عناوین ذیل و برنامه‌های بسیاری دیگری - که از ذکر آن خودداری می‌کنیم - حضور یافته است:

 «نمایش اپرا وینفری» (The Oprah Winfrey Show)
 «نمایش دکتر اُ. زد.» (The Dr. Oz Show)
 «نمایش امروز» (The Today Show)
 «نمایش صبح سی‌بی‌اس» (CBS Morning Show)
 «صبح به‌خیر امریکا» (Good Morning America)
 «نمایش زود» (The Early Show)
 «نگاه» (The View).


مطالب وی در روزنامه‌هایی با عناوین ذیل منتشر شده است:

 «تایم» (Time)
 «فوربس» (Forbes)
 «امریکای امروز» (USA Today)
 «مردم» (People).


«جان گر ِی» 29 سال است که با همسرش «بونی» (Bonnie) در «کالیفرنیای شمالی» (Northern California) زندگی می‌کند. آنان دارای سه دختر رشید و چهار نوه هستند. وی به فعالیت‌های مشاوره‌ای‌اش در حوزه‌ی سلامت و ارتباطات ادامه می‌دهد.
1393/12/25 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود