جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
تجربه در برابر موفقیت - اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
تجربه در برابر موفقیت - اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)اوقات فراغت خانواده
تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ...

تجربه در برابر موفقیت
اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
این امر در مورد ما واقعیت دارد که به‌شکل رنجش‌اور و نامطلوبی به نتایج می‌نگریم؛ خواه فرزندمان در حال ورزش باشد یا در مدرسه ...
 تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ...
 اگر بتوانیم تنها سطح بندی کنیم و واقعاً برای دقایقی، سکو را از آن‌جا (کسب نتیجه و موفقیت) برداریم قادر خواهیم بود اهمیت موفقیت را درک کنیم.
 روش مهم‌تر و ارزش بالاتر آن است که خوب بودن را تجربه کنیم؛‌ این‌که خودمان باشیم و قادر باشیم این امر را درک کنیم که چه کسی هستیم و سرگرم مسیر یادگیری باشیم.
 به‌عنوان مربی و والدین ممکن است تنش بین چالش مورد نیاز برای کسب موفقیت و کسب نتیجه را از روی فرزندان‌مان برداریم.
 اغلب ورزشکاران به‌دنبال حضور در رقابت‌ها برای کسب نتیجه هستند. به‌حدی نیازمند چنین نتایجی هستند که حتی هزینه‌ی لذت نبردن از فعالیت‌هایی را تحمل می‌کنند که به آن اشتغال دارند.
 کسب نتایج به‌روش‌هایی شکوهمند اتفاق می‌افتند و می‌توانیم به‌خاطر کسب آن، جشن بگیریم و گاهی‌اوقات کسب نتیجه علیرغم این‌که بسیار خواستار آن هستیم محقق نمی‌شود.
 زمانی که همه‌چیز برای کسب نتیجه تعریف می‌شود تا قادر باشند به‌طور واقعی همه‌چیز را در دست بگیرند و مدیریت کنند برای هر بچه‌ای و هر فرزندی و برای هر فعالیت ورزشی‌ای، کاری افراطی تلقی می‌شود.مقاله‌ي قبلي | مقاله‌ي بعديدانلود فیلم با کیفیت تجربه در برابر موفقیت
این امر در مورد ما واقعیت دارد که به‌شکل رنجش‌اور و نامطلوبی به نتایج می‌نگریم؛ خواه فرزندمان در حال ورزش باشد یا در مدرسه ... واقعاً و به‌سادگی این‌گونه امور را هدایت می‌کنیم.

به‌خاطر این‌که وقتی امور به‌خوبی پیش می‌رود این امر اهمیت پیدا می‌کند و ما را به خود مشغول می‌کند.

و زمانی که نتایج مورد نظرمان باشد این نگاه شگفت‌انگیزی خواهد بود؛ اما در این‌جا یک تله‌ای وجود دارد.

و تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ... این در حالی است که خودمان به‌عنوان والدین یا مربی و هم‌چنین به‌عنوان یک ورزشکار زمانی که تنش بین نیاز به کسب نتیجه و موفقیت در یک توافق برای زندگی کردن و تجربه‌ی زندگی را تجربه می‌کنیم به‌روشی عمل می‌کنیم که کاملاً در مشکل قرار می‌گیریم.

و اگر بتوانیم تنها سطح‌بندی کنیم و واقعاً برای دقایقی، سکو را از آن‌جا (کسب نتیجه و موفقیت) برداریم قادر خواهیم بود اهمیت موفقیت را درک کنیم و بدین‌ترتیب است که برای این امر در انجمن روانشناسی امریکا (American Psychological Association) (APA) ارزش قایل خواهیم شد.

اما روش مهم‌تر و ارزش بالاتر آن است که خوب بودن را تجربه کنیم؛‌ این‌که خودمان باشیم و قادر باشیم این امر را درک کنیم که چه کسی هستیم و سرگرم مسیر یادگیری باشیم.

و بنابراین به‌عنوان مربی و والدین ممکن است تنش بین چالش مورد نیاز برای کسب موفقیت و کسب نتیجه را از روی فرزندان‌مان برداریم؛ به‌همان‌گونه و روشی که در زندگی تجربه می‌کنیم و بدین‌ترتیب با نتایج به‌دست آمده‌ از آن مواجه شویم؛ این در حالی است که این همان‌چیزی است که اهمیت دارد؛ تجربه از این‌که چه کسی هستیم و چه‌کاری انجام می‌دهیم و این همان تجربه‌ای است که از ورزش کسب می‌کنیم.

آیا این تجربه را می‌توانیم آموزش دهیم؟ می‌توانیم به هر دو یعنی تجربه و موفقیت دست یابیم و زمانی که هر دو به‌گونه‌ای واقع می‌شوند که از ارزش و توانایی ذاتی و درونی برای پرورش برخوردار باشیم قطعاً برنده هستیم و برنده شدن‌مان فراتر از برنده شدن در یک رقابت ورزشی است.

اغلب ورزشکاران به‌دنبال حضور در رقابت‌ها برای کسب نتیجه هستند؛ به‌خاطر این‌که آنان در حال تجربه‌ی انواعی از فشارها هستند و آن فشارها را واقعاً برای این امر متحمل می‌شوند که به این نتایج دست یابند؛ برای این‌که می‌خواهند موفقیت کسب کنند؛ می‌خواهند به نتیجه‌ای دست یابند؛ به‌حدی نیازمند چنین نتایجی هستند که حتی هزینه‌ی لذت نبردن از فعالیت‌هایی را تحمل می‌کنند که به آن اشتغال دارند.

به‌خاطر این‌که اعتقاد دارند که نتیجه‌ای معین را کسب می‌کنند که خوب است ... آن‌هم زمانی که واقعاً کمی معکوس نتیجه می‌گیرند.

این در حالی است که تجربه‌ی زندگی است که به‌گونه‌ای برای آنان، خوب است.

نتایج می‌آیند و می‌روند.

این همان‌چیزی است که اتفاق می‌افتد؛ کسب نتایج به‌روش‌هایی شکوهمند اتفاق می‌افتند و می‌توانیم به‌خاطر کسب آن، جشن بگیریم و گاهی‌اوقات کسب نتیجه علیرغم این‌که بسیار خواستار آن هستیم محقق نمی‌شود.


و این در حالی است که آن‌چه واقعاً اهمیت دارد روشی است که به‌دقت طی می‌کنیم و درباره‌ی چالش‌ها و پیروزی‌ها از آن بحث می‌کنیم.

اخیراً ورزشکاری در رقابت‌ها موفق به کسب رتبه‌ای شد و یکی از بهترین‌ها در جهان بود؛ وی در ورزش ژیمناستیک
فعالیت می‌کرد.

بنابراین جوان بود ... و والدینش تصمیمی مهم اتخاذ کردند؛ آن‌ها می‌گفتند: خوب! ما در حال پشتیبانی از فرزندمان هستیم.

وی طبیعتاً فردی مستعد بود؛ پرداختن به ‌ورزش برای او، ساده بود؛ واقعاً برای کسب مهارت هم تلاش می‌کرد.

(والدینش به او می‌گفتند:) نیاز داریم تصمیمی اتخاذ کنیم؛ قصد داریم از سرمایه‌های‌مان برای این امر بهره ببریم و می‌خواهیم به کالیفرنا برویم تا بعضی از بهترین مربیانی را به‌کار گیریم که از عهده‌ی مخارجش برمی‌آییم.

بنابراین والدین دخالت می‌کنند و می‌خواستند کاری انجام دهند؛ زیرا موفقیت از اهمیت برخودار بود.

بدین‌ترتیب هر چیزی در معرض خطر قرار گرفت.

پدر به کاری جدید مشغول شد.

مادر واقعاً مراقب بود در همه‌ی هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌های لازم برای فرزندش مشارکت داشته باشد تا بهره‌مندی از بهترین مربی‌گری برای فرزندش امکان‌پذیر شود.

بنابراین هرچه بیش‌تر بخش‌هایی از این داستان را آشکار می‌کنیم و مطمئن خواهیم بود که شاهد خواهیم بود فرزند مذکور احساس فشار بیش‌تری خواهد کرد و این در حالی است که او خوب بود؛ واقعاً خوب بود؛ واقعاً خوب!

و بنابراین می‌گویم:‌ منزل‌شان به چه چیزی شبیه شده بود؟!

و او می‌گفت: خوب! من ایکس ساعت را صرف ژیمناستیک می‌کنم ... و ایکس ساعت در مدرسه هستم ... بعد از آن است که به منزل می‌روم ... واقعاً خسته شده‌ام اما شما می‌دانید ضرورت دارد کمی بیش‌تر تلاش کنم!

و من می‌گویم: خوب! آیا آن تلاش، تکلیف منزل است یا چیزی دیگری است؟

و او می‌گوید: نه! در اتاق نشیمن یک میله دارم و بنابراین والدینم از من می‌خواهند در آن‌جا تمرین بیش‌تری داشته باشم.

بیش از اندازه و در حد اشباع به کاری خوب پرداختن، بسیار زیاد است و این در حالی است که برای هر امری، زمان و مکان وجود دارد و آن زمانی است که تمام تمرکز بر روی موفقیت باشد و این همان کاری است که این خانواده در حال انجام آن هستند.

آنان به‌خاطر اهمیت موفقیت، زمان زیادی را صرف آن می‌کنند تا حدی که عملاً به استقرار ابزارهای ورزشی در اتاق نشیمن می‌پردازند.

این روش برای هر بچه‌ای و هر فرزندی و برای هر فعالیت ورزشی‌ای، کاری افراطی تلقی می‌شود؛ آن‌هم زمانی که همه‌چیز برای کسب نتیجه، تعریف می‌شود تا قادر باشند به‌طور واقعی همه‌چیز را در دست بگیرند و مدیریت کنند.دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais)
درباره‌ی سخنران
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) یک روانشناس دارای مدرک و ناظر صنعتی است؛ وی یکی از بنیانگذاران «مرکز قله‌ی عملکرد» (Pinnacle Performance Center) محسوب می‌شود. وی اکثر وقت‌اش را صرف افرادی کرده است که در «بالای فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی‌شان» (Top of their Games) قرار دارند نظیر: افراد شرکت کننده در المپیک‌ها و کارمندان نظامی.

دکتر «مایکل گراوِیس» درکی شفاف از چگونگی عملکرد افراد با عملکرد بالا دارد؛ افرادی که به‌شکلی سازگار در یک سطح جهانی نسبت به دیگران برتری دارند.

دکتر «مایکل گراوِیس» سال‌ها وقت خود را صرف مطالعه‌ی افرادی کرد که خود را در موقعیت‌های بسیار خطرناک قرار می‌دهند؛ وی به‌طور شفاف در مورد ابزارهایی صحبت کرد که به افراد اجازه می‌دهد تحت فشار پیشرفت کنند.

دکتر «مایکل گراوِیس» یک نویسنده‌ و منتقد و هم‌چنین سخنران شناخته شده در سطح کشور ایالات متحده‌ی امریکا است در مورد موضوع‌هایی است که به عملکرد بالای افرادی می‌پردازد که در سطح جهانی از برتری بالایی برخوردار هستند
.


مقاله‌ي قبلي مقاله‌ي بعدي

1397/4/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 تجربه در برابر موفقیت - اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38) کوچک کردن
تجربه در برابر موفقیت - اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)اوقات فراغت خانواده
تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ...

تجربه در برابر موفقیت
اهمیت تمرکز بر تجربه نسبت به موفقیت مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
این امر در مورد ما واقعیت دارد که به‌شکل رنجش‌اور و نامطلوبی به نتایج می‌نگریم؛ خواه فرزندمان در حال ورزش باشد یا در مدرسه ...
 تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ...
 اگر بتوانیم تنها سطح بندی کنیم و واقعاً برای دقایقی، سکو را از آن‌جا (کسب نتیجه و موفقیت) برداریم قادر خواهیم بود اهمیت موفقیت را درک کنیم.
 روش مهم‌تر و ارزش بالاتر آن است که خوب بودن را تجربه کنیم؛‌ این‌که خودمان باشیم و قادر باشیم این امر را درک کنیم که چه کسی هستیم و سرگرم مسیر یادگیری باشیم.
 به‌عنوان مربی و والدین ممکن است تنش بین چالش مورد نیاز برای کسب موفقیت و کسب نتیجه را از روی فرزندان‌مان برداریم.
 اغلب ورزشکاران به‌دنبال حضور در رقابت‌ها برای کسب نتیجه هستند. به‌حدی نیازمند چنین نتایجی هستند که حتی هزینه‌ی لذت نبردن از فعالیت‌هایی را تحمل می‌کنند که به آن اشتغال دارند.
 کسب نتایج به‌روش‌هایی شکوهمند اتفاق می‌افتند و می‌توانیم به‌خاطر کسب آن، جشن بگیریم و گاهی‌اوقات کسب نتیجه علیرغم این‌که بسیار خواستار آن هستیم محقق نمی‌شود.
 زمانی که همه‌چیز برای کسب نتیجه تعریف می‌شود تا قادر باشند به‌طور واقعی همه‌چیز را در دست بگیرند و مدیریت کنند برای هر بچه‌ای و هر فرزندی و برای هر فعالیت ورزشی‌ای، کاری افراطی تلقی می‌شود.مقاله‌ي قبلي | مقاله‌ي بعديدانلود فیلم با کیفیت تجربه در برابر موفقیت
این امر در مورد ما واقعیت دارد که به‌شکل رنجش‌اور و نامطلوبی به نتایج می‌نگریم؛ خواه فرزندمان در حال ورزش باشد یا در مدرسه ... واقعاً و به‌سادگی این‌گونه امور را هدایت می‌کنیم.

به‌خاطر این‌که وقتی امور به‌خوبی پیش می‌رود این امر اهمیت پیدا می‌کند و ما را به خود مشغول می‌کند.

و زمانی که نتایج مورد نظرمان باشد این نگاه شگفت‌انگیزی خواهد بود؛ اما در این‌جا یک تله‌ای وجود دارد.

و تله‌ای که در آن گرفتار می‌شویم آن است که نتایج را آن‌قدر مهم تلقی کنیم که اهمیت‌شان بیش‌تر از فرایندی باشد که فرزندان‌مان در حال طی کردن آن هستند ... این در حالی است که خودمان به‌عنوان والدین یا مربی و هم‌چنین به‌عنوان یک ورزشکار زمانی که تنش بین نیاز به کسب نتیجه و موفقیت در یک توافق برای زندگی کردن و تجربه‌ی زندگی را تجربه می‌کنیم به‌روشی عمل می‌کنیم که کاملاً در مشکل قرار می‌گیریم.

و اگر بتوانیم تنها سطح‌بندی کنیم و واقعاً برای دقایقی، سکو را از آن‌جا (کسب نتیجه و موفقیت) برداریم قادر خواهیم بود اهمیت موفقیت را درک کنیم و بدین‌ترتیب است که برای این امر در انجمن روانشناسی امریکا (American Psychological Association) (APA) ارزش قایل خواهیم شد.

اما روش مهم‌تر و ارزش بالاتر آن است که خوب بودن را تجربه کنیم؛‌ این‌که خودمان باشیم و قادر باشیم این امر را درک کنیم که چه کسی هستیم و سرگرم مسیر یادگیری باشیم.

و بنابراین به‌عنوان مربی و والدین ممکن است تنش بین چالش مورد نیاز برای کسب موفقیت و کسب نتیجه را از روی فرزندان‌مان برداریم؛ به‌همان‌گونه و روشی که در زندگی تجربه می‌کنیم و بدین‌ترتیب با نتایج به‌دست آمده‌ از آن مواجه شویم؛ این در حالی است که این همان‌چیزی است که اهمیت دارد؛ تجربه از این‌که چه کسی هستیم و چه‌کاری انجام می‌دهیم و این همان تجربه‌ای است که از ورزش کسب می‌کنیم.

آیا این تجربه را می‌توانیم آموزش دهیم؟ می‌توانیم به هر دو یعنی تجربه و موفقیت دست یابیم و زمانی که هر دو به‌گونه‌ای واقع می‌شوند که از ارزش و توانایی ذاتی و درونی برای پرورش برخوردار باشیم قطعاً برنده هستیم و برنده شدن‌مان فراتر از برنده شدن در یک رقابت ورزشی است.

اغلب ورزشکاران به‌دنبال حضور در رقابت‌ها برای کسب نتیجه هستند؛ به‌خاطر این‌که آنان در حال تجربه‌ی انواعی از فشارها هستند و آن فشارها را واقعاً برای این امر متحمل می‌شوند که به این نتایج دست یابند؛ برای این‌که می‌خواهند موفقیت کسب کنند؛ می‌خواهند به نتیجه‌ای دست یابند؛ به‌حدی نیازمند چنین نتایجی هستند که حتی هزینه‌ی لذت نبردن از فعالیت‌هایی را تحمل می‌کنند که به آن اشتغال دارند.

به‌خاطر این‌که اعتقاد دارند که نتیجه‌ای معین را کسب می‌کنند که خوب است ... آن‌هم زمانی که واقعاً کمی معکوس نتیجه می‌گیرند.

این در حالی است که تجربه‌ی زندگی است که به‌گونه‌ای برای آنان، خوب است.

نتایج می‌آیند و می‌روند.

این همان‌چیزی است که اتفاق می‌افتد؛ کسب نتایج به‌روش‌هایی شکوهمند اتفاق می‌افتند و می‌توانیم به‌خاطر کسب آن، جشن بگیریم و گاهی‌اوقات کسب نتیجه علیرغم این‌که بسیار خواستار آن هستیم محقق نمی‌شود.


و این در حالی است که آن‌چه واقعاً اهمیت دارد روشی است که به‌دقت طی می‌کنیم و درباره‌ی چالش‌ها و پیروزی‌ها از آن بحث می‌کنیم.

اخیراً ورزشکاری در رقابت‌ها موفق به کسب رتبه‌ای شد و یکی از بهترین‌ها در جهان بود؛ وی در ورزش ژیمناستیک
فعالیت می‌کرد.

بنابراین جوان بود ... و والدینش تصمیمی مهم اتخاذ کردند؛ آن‌ها می‌گفتند: خوب! ما در حال پشتیبانی از فرزندمان هستیم.

وی طبیعتاً فردی مستعد بود؛ پرداختن به ‌ورزش برای او، ساده بود؛ واقعاً برای کسب مهارت هم تلاش می‌کرد.

(والدینش به او می‌گفتند:) نیاز داریم تصمیمی اتخاذ کنیم؛ قصد داریم از سرمایه‌های‌مان برای این امر بهره ببریم و می‌خواهیم به کالیفرنا برویم تا بعضی از بهترین مربیانی را به‌کار گیریم که از عهده‌ی مخارجش برمی‌آییم.

بنابراین والدین دخالت می‌کنند و می‌خواستند کاری انجام دهند؛ زیرا موفقیت از اهمیت برخودار بود.

بدین‌ترتیب هر چیزی در معرض خطر قرار گرفت.

پدر به کاری جدید مشغول شد.

مادر واقعاً مراقب بود در همه‌ی هماهنگی‌ها و پشتیبانی‌های لازم برای فرزندش مشارکت داشته باشد تا بهره‌مندی از بهترین مربی‌گری برای فرزندش امکان‌پذیر شود.

بنابراین هرچه بیش‌تر بخش‌هایی از این داستان را آشکار می‌کنیم و مطمئن خواهیم بود که شاهد خواهیم بود فرزند مذکور احساس فشار بیش‌تری خواهد کرد و این در حالی است که او خوب بود؛ واقعاً خوب بود؛ واقعاً خوب!

و بنابراین می‌گویم:‌ منزل‌شان به چه چیزی شبیه شده بود؟!

و او می‌گفت: خوب! من ایکس ساعت را صرف ژیمناستیک می‌کنم ... و ایکس ساعت در مدرسه هستم ... بعد از آن است که به منزل می‌روم ... واقعاً خسته شده‌ام اما شما می‌دانید ضرورت دارد کمی بیش‌تر تلاش کنم!

و من می‌گویم: خوب! آیا آن تلاش، تکلیف منزل است یا چیزی دیگری است؟

و او می‌گوید: نه! در اتاق نشیمن یک میله دارم و بنابراین والدینم از من می‌خواهند در آن‌جا تمرین بیش‌تری داشته باشم.

بیش از اندازه و در حد اشباع به کاری خوب پرداختن، بسیار زیاد است و این در حالی است که برای هر امری، زمان و مکان وجود دارد و آن زمانی است که تمام تمرکز بر روی موفقیت باشد و این همان کاری است که این خانواده در حال انجام آن هستند.

آنان به‌خاطر اهمیت موفقیت، زمان زیادی را صرف آن می‌کنند تا حدی که عملاً به استقرار ابزارهای ورزشی در اتاق نشیمن می‌پردازند.

این روش برای هر بچه‌ای و هر فرزندی و برای هر فعالیت ورزشی‌ای، کاری افراطی تلقی می‌شود؛ آن‌هم زمانی که همه‌چیز برای کسب نتیجه، تعریف می‌شود تا قادر باشند به‌طور واقعی همه‌چیز را در دست بگیرند و مدیریت کنند.دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais)
درباره‌ی سخنران
دکتر «مایکل گراوِیس» (Michael Gervais) یک روانشناس دارای مدرک و ناظر صنعتی است؛ وی یکی از بنیانگذاران «مرکز قله‌ی عملکرد» (Pinnacle Performance Center) محسوب می‌شود. وی اکثر وقت‌اش را صرف افرادی کرده است که در «بالای فعالیت‌های حرفه‌ای ورزشی‌شان» (Top of their Games) قرار دارند نظیر: افراد شرکت کننده در المپیک‌ها و کارمندان نظامی.

دکتر «مایکل گراوِیس» درکی شفاف از چگونگی عملکرد افراد با عملکرد بالا دارد؛ افرادی که به‌شکلی سازگار در یک سطح جهانی نسبت به دیگران برتری دارند.

دکتر «مایکل گراوِیس» سال‌ها وقت خود را صرف مطالعه‌ی افرادی کرد که خود را در موقعیت‌های بسیار خطرناک قرار می‌دهند؛ وی به‌طور شفاف در مورد ابزارهایی صحبت کرد که به افراد اجازه می‌دهد تحت فشار پیشرفت کنند.

دکتر «مایکل گراوِیس» یک نویسنده‌ و منتقد و هم‌چنین سخنران شناخته شده در سطح کشور ایالات متحده‌ی امریکا است در مورد موضوع‌هایی است که به عملکرد بالای افرادی می‌پردازد که در سطح جهانی از برتری بالایی برخوردار هستند
.


مقاله‌ي قبلي مقاله‌ي بعدي

1397/4/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود