جستجو
 
 
 
 
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 دانلود کتاب خانواده - خارجی کوچک کردن
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)اوقات فراغت خانواده
نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.


ارتباط برقرار کردن
با نوجوان 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 یکی از مهم ترین مراحل رشد در زندگی عبارت است از نوجوانی تا سن 21 سالگی.
 نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.
 مهم‌ترین امری که ما به عنوان والدین می‌توانیم انجام دهیم آن است که شنیدن را بیاموزیم.
 چرا نوجوانان‌مان با ما صحبت نمی‌کنند؟!
 آنان واقعاً می‌خواهند بدانند ما چه تفکری داریم؛ آن‌هم بدین‌خاطر که آنان را شدیداً مورد انتقاد قرار نمی‌دهیم.
 و من همیشه در حال مشاهده‌ی توانایی درک مشترک در آنان هستم؛ به‌گونه‌ای که به‌خوبی می‌فهمند.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

دانلود فیلم باکیفیت 
 
ارتباط برقرار کردن با نوجوان
یکی از مهم ترین مراحل رشد در زندگی عبارت است از نوجوانی تا سن 21 سالگی.

این‌جا است که نوجوان شروع می‌کند شخصیتش را از والدین مجزا می‌کند.

این‌جا است که اعتماد به نفس نوجوان از این امر نشأت می‌گیرد که: من دارای نقشی فعال و مشارکتی در تصمیم‌ها هستم.

من از تفکر و احساس برخوردار هستم.

و این امر آن‌قدر در آن مقطع زمانی ساده است این‌که نوجوان خودانگاره‌ای (Sense of Self) از خودش داشته باشد؛ والدینی داشته باشد با او اختلاف‌نظر داشته باشند؛ علیرغم داشتن تفکر و احساس بهتر از ابراز آن خودداری کنند.

بنابراین در موقعیت پشتیبان و تأیید واقع می‌شویم؛ اما هنوز والدین به‌حساب می‌آییم.

و این امر حرکت و ارتباطی ظریف و ماهرانه است؛ به‌گونه‌ای که در جایی نوجوان می‌گوید: من این را ابداً دوست ندارم.

فکر می‌کنم احمقانه است.

به او می‌گویید: خوب! به من بگو چرا فکر می‌کنی احمقانه است؟!

سپس به نقطه‌نظرهای فرزندمان گوش فرادهیم.

و سپس چنین بگوییم: فکر می‌کنم چنین و چنان و آن‌چنان است.

نگوییم: من هم چنین شرایطی داشته‌ام ... زمانی که بچه‌هایم کوچک بودند 45 سال تجربه‌ی زندگی داشتم و می‌توانستم هر ایده‌ای را منکوب کنم.

و بنابراین نوجوانان می‌توانستند به‌راحتی مخالفت کنند.

با این امر یک‌بار مواجه شده‌ام؛ زمانی که رد حال کمک به دختر هشت‌ساله‌ام بودم تا تکالیفش را انجام دهد.

و درک آن تکالیف برای من خیلی پیچیده بود.

اما برادری داشتم که در ریاضیات پی‌اچ‌دی (Math PhD) داشت.

و به او گفتم: رابرت (Robert)! ممکن است به لائورن (Lauren) در ریاضیات کمک کنی؟!

و رابرت به من نگاهی کرد و گفت: اُه! خیلی ساده است!

و بلافاصله لائورن از او متنفر شد.

چرا؟ به‌خاطر این‌که تکالیف برای لائورن سخت بود و برای رابرت ساده بود!

من بدین‌ترتیب به دخترم پیغام داده بودم که وی احمق است؛ زیرا نمی‌تواند کاری را انجام دهد که برای رابرت بسیار ساده است.

نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.

و مهم‌ترین امری که ما به عنوان والدین می‌توانیم انجام دهیم آن است که شنیدن را بیاموزیم.

والدین عنوان می‌کنند که: فرزندم با من صحبت نمی‌کند.

چرا نوجوانان‌مان با ما صحبت نمی‌کنند؟!

به‌خاطر این‌که وقتی چیزهایی به ما می‌گویند همیشه والدینی هستیم که می‌خواهیم حرف‌های‌شان را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم موجب بهبود آن‌ها شویم؛ می‌خواهیم در آنان تغییر ایجاد کنیم ...

برای بچه‌های دارای سنی کم‌تر از نوجوانی، این امر به‌خوبی جواب می‌دهد.

اما بعد از این‌که به نوجوانی رسیدند جایی است که نیاز دارند واقعیت‌ها را خودشان در درون‌شان بیابند؛ در حالی که والدین راهنمایی‌های بیش‌تری برای تحقق این امر به آنان ارائه می‌کنند.

بنابراین تمام موضوع مورد تأیید قرار دادن فرزندان‌مان آن است که به‌جای این‌که به‌دنبال تصحیح صحبت‌های‌شان باشیم به آنان بگوییم: چرا این‌جوری فکر می‌کنی؟

به من کمک کن افکارت را در این مورد متوجه شوم.

و این در حالی است که حالا و در آینده می‌خواهیم راه‌حل ارائه کنیم.

من در عدم ارائه‌ی راه‌حل به نوجوانانم خوب عمل می‌کنم ... تا این‌که بگویند: خوب بابا! حرفم را شنیدی؛ حال به من بگو به چه چیزی فکر می‌کنی؟

آنان واقعاً می‌خواهند بدانند ما چه تفکری داریم؛ آن‌هم بدین‌خاطر که آنان را شدیداً مورد انتقاد قرار نمی‌دهیم.

و من همیشه در حال مشاهده‌ی توانایی درک مشترک در آنان هستم؛ به‌گونه‌ای که به‌خوبی می‌فهمند.

به آنان می‌گوییم: این ایده‌ای خوب است.

کمک کن این ایده را درک کنم.

به من کمک کن احساست را در این امر درک کنم.

حقیقتاً می‌خواهم این ایده و احساس را بهتر درک کنم.

بدین‌ترتیب است که احساس می‌کنند دیده می‌شوند.

آنان احساس رضایت خواهند کرد و همانند جوانه‌هایی سر از خاک بیرون می‌آورند و در حضورمان رشد می‌کنند.
 
درباره‌ی سخنران
پروفسور جان گِرِی (John Gray, PhD)
نویسنده‌ی کتاب پُرفروش

جان گِرِی (John Gray) کارشناس پیشتاز در امر ارتباط در جهان است.

انتشار کتابش در زمینه‌ی ارتباط و سلامتی تاکنون به 50 زبان مختلف ترجمه و به 50 میلیون نسخه رسیده است.

کتاب پیشگامانه‌اش با عنوان ذیل پُرفروش‌ترین کتاب غیرداستانی در تمام زمان به‌حساب می‌آید:
- گِرِی، جان؛ «مردان از مریخ هستند؛ زنان از ونوس: راهنمای کلاسیک برای درک جنس مخالف»؛ انتشارات هرپر پیپربکس؛ 1391 شمسی (2012 میلادی).
Gray, John; "Men Are from Mars, Women Are from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex"; Harper Paperbacks; April 3, 2012.


جان گِرِی به مردان و زنان کمک کرد تا در ارتباط‌های حرفه‌ای و شخصی‌شان، درک بهتر و احترام بیش‌تر نسبت به تفاوت‌های‌شان داشته باشند.

رویکرد وی عبارت است از: ترکیب تکنیک‌های ویژه‌ی ارتباطی یا گزینه‌های سلامتی و تغذیه‌ای که منجر به ایجاد سلامتی، شادکامی و عشق در بدن و مغز می‌شود.

کتاب‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای متعدد وی موجب ایجاد بینشی عملی نسبت به مدیریت مؤثر استرس و بهبود روابط در همه‌ی مراحل زندگی و عشق می‌شود.

جان گِرِی هم‌چنین به جوامع و سازمان‌هایی در جهان برای تدریس اعزام شده است تا بهترین روش‌های بهبود ارتباط را آموزش دهد.

وی بارها در برنامه‌های نمایشی ذیل حضور یافته است:
- نمایش اُپراه وینفری (The Oprah Winfrey Show)؛
- نمایش دکتر اُ زد (The Dr. Oz Show)؛
- نمایش امروز (Today Show)؛
- صبح سی‌بی‌اس (CBS Morning)؛
- صبح به‌خیر امریکا (Good Morning America)؛
- نمایش صبح زود (The Early Show)؛
- چشم‌انداز (The View)؛
- و بسیاری دیگر.

وی دارای پروفایل (نیم‌رخ، حساب کاربری و وبلاگ) در سایت‌های: تایم (Time)، فوربس (Forbes)، امریکا امروز (USA Today) و مردم (People) است.

جان گِرِی 29 سال است که با همسرش بونی (Bonnie) در کالیفرنیای شمالی زندگی می‌کند.

آنان دارای سه دختر نوجوان و چهار فرزند بزرگ هستند.

وی به‌شکلی مستمر پیگیر ارائه‌ی توصیه‌هایش در زمینه‌ی ارتباط و سلامت است.  
مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/11/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45) کوچک کردن
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)اوقات فراغت خانواده
نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.


ارتباط برقرار کردن
با نوجوان 
 مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:

 
 
خلاصه‌‌ي مطالب
 یکی از مهم ترین مراحل رشد در زندگی عبارت است از نوجوانی تا سن 21 سالگی.
 نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.
 مهم‌ترین امری که ما به عنوان والدین می‌توانیم انجام دهیم آن است که شنیدن را بیاموزیم.
 چرا نوجوانان‌مان با ما صحبت نمی‌کنند؟!
 آنان واقعاً می‌خواهند بدانند ما چه تفکری داریم؛ آن‌هم بدین‌خاطر که آنان را شدیداً مورد انتقاد قرار نمی‌دهیم.
 و من همیشه در حال مشاهده‌ی توانایی درک مشترک در آنان هستم؛ به‌گونه‌ای که به‌خوبی می‌فهمند.


 
مطلب قبلي | مطلب بعدي


 

دانلود فیلم باکیفیت 
 
ارتباط برقرار کردن با نوجوان
یکی از مهم ترین مراحل رشد در زندگی عبارت است از نوجوانی تا سن 21 سالگی.

این‌جا است که نوجوان شروع می‌کند شخصیتش را از والدین مجزا می‌کند.

این‌جا است که اعتماد به نفس نوجوان از این امر نشأت می‌گیرد که: من دارای نقشی فعال و مشارکتی در تصمیم‌ها هستم.

من از تفکر و احساس برخوردار هستم.

و این امر آن‌قدر در آن مقطع زمانی ساده است این‌که نوجوان خودانگاره‌ای (Sense of Self) از خودش داشته باشد؛ والدینی داشته باشد با او اختلاف‌نظر داشته باشند؛ علیرغم داشتن تفکر و احساس بهتر از ابراز آن خودداری کنند.

بنابراین در موقعیت پشتیبان و تأیید واقع می‌شویم؛ اما هنوز والدین به‌حساب می‌آییم.

و این امر حرکت و ارتباطی ظریف و ماهرانه است؛ به‌گونه‌ای که در جایی نوجوان می‌گوید: من این را ابداً دوست ندارم.

فکر می‌کنم احمقانه است.

به او می‌گویید: خوب! به من بگو چرا فکر می‌کنی احمقانه است؟!

سپس به نقطه‌نظرهای فرزندمان گوش فرادهیم.

و سپس چنین بگوییم: فکر می‌کنم چنین و چنان و آن‌چنان است.

نگوییم: من هم چنین شرایطی داشته‌ام ... زمانی که بچه‌هایم کوچک بودند 45 سال تجربه‌ی زندگی داشتم و می‌توانستم هر ایده‌ای را منکوب کنم.

و بنابراین نوجوانان می‌توانستند به‌راحتی مخالفت کنند.

با این امر یک‌بار مواجه شده‌ام؛ زمانی که رد حال کمک به دختر هشت‌ساله‌ام بودم تا تکالیفش را انجام دهد.

و درک آن تکالیف برای من خیلی پیچیده بود.

اما برادری داشتم که در ریاضیات پی‌اچ‌دی (Math PhD) داشت.

و به او گفتم: رابرت (Robert)! ممکن است به لائورن (Lauren) در ریاضیات کمک کنی؟!

و رابرت به من نگاهی کرد و گفت: اُه! خیلی ساده است!

و بلافاصله لائورن از او متنفر شد.

چرا؟ به‌خاطر این‌که تکالیف برای لائورن سخت بود و برای رابرت ساده بود!

من بدین‌ترتیب به دخترم پیغام داده بودم که وی احمق است؛ زیرا نمی‌تواند کاری را انجام دهد که برای رابرت بسیار ساده است.

نوجوانان نیاز دارند تأیید شوند.

و مهم‌ترین امری که ما به عنوان والدین می‌توانیم انجام دهیم آن است که شنیدن را بیاموزیم.

والدین عنوان می‌کنند که: فرزندم با من صحبت نمی‌کند.

چرا نوجوانان‌مان با ما صحبت نمی‌کنند؟!

به‌خاطر این‌که وقتی چیزهایی به ما می‌گویند همیشه والدینی هستیم که می‌خواهیم حرف‌های‌شان را تصحیح کنیم؛ می‌خواهیم موجب بهبود آن‌ها شویم؛ می‌خواهیم در آنان تغییر ایجاد کنیم ...

برای بچه‌های دارای سنی کم‌تر از نوجوانی، این امر به‌خوبی جواب می‌دهد.

اما بعد از این‌که به نوجوانی رسیدند جایی است که نیاز دارند واقعیت‌ها را خودشان در درون‌شان بیابند؛ در حالی که والدین راهنمایی‌های بیش‌تری برای تحقق این امر به آنان ارائه می‌کنند.

بنابراین تمام موضوع مورد تأیید قرار دادن فرزندان‌مان آن است که به‌جای این‌که به‌دنبال تصحیح صحبت‌های‌شان باشیم به آنان بگوییم: چرا این‌جوری فکر می‌کنی؟

به من کمک کن افکارت را در این مورد متوجه شوم.

و این در حالی است که حالا و در آینده می‌خواهیم راه‌حل ارائه کنیم.

من در عدم ارائه‌ی راه‌حل به نوجوانانم خوب عمل می‌کنم ... تا این‌که بگویند: خوب بابا! حرفم را شنیدی؛ حال به من بگو به چه چیزی فکر می‌کنی؟

آنان واقعاً می‌خواهند بدانند ما چه تفکری داریم؛ آن‌هم بدین‌خاطر که آنان را شدیداً مورد انتقاد قرار نمی‌دهیم.

و من همیشه در حال مشاهده‌ی توانایی درک مشترک در آنان هستم؛ به‌گونه‌ای که به‌خوبی می‌فهمند.

به آنان می‌گوییم: این ایده‌ای خوب است.

کمک کن این ایده را درک کنم.

به من کمک کن احساست را در این امر درک کنم.

حقیقتاً می‌خواهم این ایده و احساس را بهتر درک کنم.

بدین‌ترتیب است که احساس می‌کنند دیده می‌شوند.

آنان احساس رضایت خواهند کرد و همانند جوانه‌هایی سر از خاک بیرون می‌آورند و در حضورمان رشد می‌کنند.
 
درباره‌ی سخنران
پروفسور جان گِرِی (John Gray, PhD)
نویسنده‌ی کتاب پُرفروش

جان گِرِی (John Gray) کارشناس پیشتاز در امر ارتباط در جهان است.

انتشار کتابش در زمینه‌ی ارتباط و سلامتی تاکنون به 50 زبان مختلف ترجمه و به 50 میلیون نسخه رسیده است.

کتاب پیشگامانه‌اش با عنوان ذیل پُرفروش‌ترین کتاب غیرداستانی در تمام زمان به‌حساب می‌آید:
- گِرِی، جان؛ «مردان از مریخ هستند؛ زنان از ونوس: راهنمای کلاسیک برای درک جنس مخالف»؛ انتشارات هرپر پیپربکس؛ 1391 شمسی (2012 میلادی).
Gray, John; "Men Are from Mars, Women Are from Venus: The Classic Guide to Understanding the Opposite Sex"; Harper Paperbacks; April 3, 2012.


جان گِرِی به مردان و زنان کمک کرد تا در ارتباط‌های حرفه‌ای و شخصی‌شان، درک بهتر و احترام بیش‌تر نسبت به تفاوت‌های‌شان داشته باشند.

رویکرد وی عبارت است از: ترکیب تکنیک‌های ویژه‌ی ارتباطی یا گزینه‌های سلامتی و تغذیه‌ای که منجر به ایجاد سلامتی، شادکامی و عشق در بدن و مغز می‌شود.

کتاب‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای متعدد وی موجب ایجاد بینشی عملی نسبت به مدیریت مؤثر استرس و بهبود روابط در همه‌ی مراحل زندگی و عشق می‌شود.

جان گِرِی هم‌چنین به جوامع و سازمان‌هایی در جهان برای تدریس اعزام شده است تا بهترین روش‌های بهبود ارتباط را آموزش دهد.

وی بارها در برنامه‌های نمایشی ذیل حضور یافته است:
- نمایش اُپراه وینفری (The Oprah Winfrey Show)؛
- نمایش دکتر اُ زد (The Dr. Oz Show)؛
- نمایش امروز (Today Show)؛
- صبح سی‌بی‌اس (CBS Morning)؛
- صبح به‌خیر امریکا (Good Morning America)؛
- نمایش صبح زود (The Early Show)؛
- چشم‌انداز (The View)؛
- و بسیاری دیگر.

وی دارای پروفایل (نیم‌رخ، حساب کاربری و وبلاگ) در سایت‌های: تایم (Time)، فوربس (Forbes)، امریکا امروز (USA Today) و مردم (People) است.

جان گِرِی 29 سال است که با همسرش بونی (Bonnie) در کالیفرنیای شمالی زندگی می‌کند.

آنان دارای سه دختر نوجوان و چهار فرزند بزرگ هستند.

وی به‌شکلی مستمر پیگیر ارائه‌ی توصیه‌هایش در زمینه‌ی ارتباط و سلامت است.  
مطلب قبلي | مطلب بعدي
 
1397/11/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 اوقات فراغت خانواده کوچک کردن
 دانلود کتاب خانواده - ایرانی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود