جستجو
 منوی معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 
 
 
 
 نقشه‌ی مطالب معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
تفکر استراتژیک فرهنگی (Strategic Tools)
مهارت رهبری فرهنگي (Leadership Skills)
مدیریت هوش فرهنگی (Intelligent Management)
مدیریت تنوع فرهنگی (Diversity Management)
مهارت فضاسازی فرهنگی
مهارت کسب و کار فرهنگی (Business Management)
مهارت مدیریت جهانی فرهنگی در بُعد ملی
مهارت تحلیل فرهنگی
مهارت انسجام‌سازی فرهنگی
مهارت فنی و تکنولوژیکی
اوقات فراغت مدیران
نکته‌هایی خواندنی از مشاوران مدیریتی
معرفی مدیران موفق
اقتصاد
فرهنگ
متفرقه (Miscellaneous)
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 68
اعضا اعضا: 0
کل کل: 68

 لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13) کوچک کردن
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)معرفی فیلم مدیریتی
 لحظه‌هایی در زندگی‌مان وجود دارد که تصمیم‌ می‌گیریم واقعاً چه شخصی هستیم و واقعاً می‌خواهیم چه شخصی باشیم.

لحظه‌ی سرنوشت‌ساز
راست‌گویی مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
 منبع:
اين مطلب ترجمه‌اي است از:خلاصه‌‌ي مطالب
گاهی‌اوقات آرزو داشتم می‌توانستم کل دنیا را متوقف کنم تا بتوانم به واقعیت فکر کنم. بدین‌ترتیب فضایی ایجاد می‌شد تا بتوانیم با یک تصمیم‌گیری سخت گزینه‌ی صحیح را بین عللی انتخاب کنیم که موجب می‌شود ادامه‌ی تولید به زمان دیگری موکول شود و مستدل‌ترین عواملی که بیانگر ادامه‌ی کار است.
تصمیم‌گیری صحیح براساس یک اعتقاد همانند افزودن یک پوند فشار (اعمال فشار مضاعف) در آن لحظه‌ی سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری است.
تصمیم‌گیری اخلاقی برای هر فردی با فرد دیگر تفاوت دارد.
لحظه‌هایی در زندگی‌مان وجود دارد که تصمیم‌ می‌گیریم واقعاً چه شخصی هستیم و واقعاً می‌خواهیم چه شخصی باشیم.
انتخاب‌های‌مان در امروز تعیین‌کننده‌ی آن‌چیزی است که در آینده خواهیم بود.
کاملاً مهم است که وقتی با «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» مواجه می‌شویم به‌طور دقیق درک کنیم چه تصمیمی را اتخاذ می‌کنیم. یک راه برای تحقق این امر آن است که از خودمان چهار سؤال ساده بپرسیم:
سؤال اول - آیا این امر واقعیت است؟
سؤال دوم - آیا برای همه منصفانه تلقی می‌شود؟
سؤال سوم - آیا بی‌خطر است؟
و سؤال چهارم - آیا به انجام آن افتخار می‌کنم؟
در مرحله‌ی اول باید مطمئن شویم هیچ‌کس در حین انجام کار دچار آسیب نمی‌شود.
هر موقعیتی با مجموعه‌ای از انتخاب‌های خود همراه است.
خودتان را به این امر عادت ندهید که از «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» فرار کنید! این لحظه‌ها یا تقویت‌کننده این امر هستند ‌که ما حقیقتاً این‌گونه هستیم یا منجر می‌شود به این‌که شخص دیگری هستیم.
عادت‌های خوبی نظیر موارد ذیل را توسعه دهید:
- صداقت و عدم ریا‌ (Honesty)
- انصاف و عدم جانبداری (Fairness)
- نگران دیگران بودن (Cocern of others)
- مباهات کردن به سازمان‌تان (In Pride in Your World)
.
دانلود فیلم با کیفیتلحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی
 مدیر تولید
بسیار خوب! بنابراین درباره‌ی آزمون‌های بیش‌تر صحبت می‌کنیم. راستی این آزمون‌ها چقدر طول می‌کشد؟

 کارمند شماره‌ی 1
نمی‌دانم! باید منتظر بمانیم.

 کارمند شماره‌ی 2
فکر می‌کنم 20 یا 45 ساعت در این مواقع طول می‌کشد.

 کارمند شماره‌ی 1
به‌نظر من 20 ساعت ...

 منشی
(با اشاره) تلفن!

 مدیر تولید
منتظر بمانید! بسیار خوب!

 کارمند شماره‌ی 1
ما آماده‌ایم ...

 مدیر تولید
بسیار خوب! کافی است آزمون‌ها را ادامه دهید! من برمی‌گردم!

بخش تولید!

 رئیس
هی «جف» (Jeff)! چه اتفاقی افتاده است؟
آیا عقب افتادن خط تولید را بررسی نکرده‌ای؟

 مدیر تولید
مقداری عقب افتاده‌ایم! علت آن است که قبل از این‌که دومرتبه کار را شروع کنیم در تنظیمات اشتباه داشته‌ایم.

فکر می‌کنم حدود یک‌ساعت دیگر بتوانیم به کار ادامه دهیم.

 رئیس
یک‌ساعت دیگر؟! آیا شوخی می‌کنی؟

چه چیزی باعث شده این‌قدر طول بکشد؟

 مدیر تولید
نه! «کریس» (Chris)! 24 ساعت است که داریم بر روی این دستگاه تلاش بسیاری به‌خرج می‌دهیم.

باید خاطر نشان کنم شانس آورده‌ایم تنها چند واشر باید عوض شود.

می‌بینید؟! فکر می‌کنم همه‌چیز خوب پیش می‌رود.

تنها چند آزمون لازم است تا مطمئن شویم مسأله‌ای ایجاد نخواهد شد.

 رئیس
یعنی آماده‌ایم یک آزمون بیهوده انجام دهیم؟! این‌کار صحیح نیست!

 مدیر تولید
کریس! من نمی‌دانم ممکن است اتفاق خارج از کنترلی رخ دهد ... متعجب‌ام امروز صبح هیچ‌کس از صرف‌نظر کردن از این‌کار صحبت نکرده است.

 رئیس
«جف» (Jeff)! ما احتمالاً در زمان‌های آزاد به‌شکل تغییرپذیری، علل مشکل را بررسی خواهیم کرد.

به من اعتقاد داشته باش! این آزمون را این‌بار انجام نده!

 مدیر تولید
این‌کار باعث می‌شود به‌شکلی غیرطبیعی و توجیه‌ناپذیر با حداکثر سرعت تلاش کنیم.

مطمئن هستم تنها کار دیگری که باید انجام دهم ...

 رئیس
«جف» (Jeff)! تو حرف من را نمی‌شنوی! آیا خط تولید را از سر می‌گیری یا می‌خواهی مرا سرزنش کنی؟!

 مدیر تولید
گاهی‌اوقات آرزو داشتم می‌توانستم کل دنیا را متوقف کنم تا بتوانم به واقعیت فکر کنم.

بدین‌ترتیب فضایی ایجاد می‌شد تا بتوانیم با یک تصمیم‌گیری سخت گزینه‌ی صحیح را بین عللی انتخاب کنیم که موجب می‌شود ادامه‌ی تولید به زمان دیگری موکول شود و مستدل‌ترین عواملی که بیانگر ادامه‌ی کار است.

مشکل این جاست که زندگی همیشه با یک کلید «توقف» (Pause) با ‌ما همراه نمی‌شود.

تصمیم‌گیری صحیح براساس یک اعتقاد همانند افزودن یک پوند فشار (اعمال فشار مضاعف) در آن لحظه‌ی سرنوشت‌ساز تصمیم‌گیری است.

باید اهمیت و مفهوم این امر را درک کنیم.

تصمیم‌گیری اخلاقی برای هر فردی با فرد دیگر تفاوت دارد.

اما یکی از عناصر تصمیم‌گیری همواره یکسان است

که عبارت است از آن‌چه «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» نامیده می‌شود.

لحظه‌هایی در زندگی‌مان وجود دارد که تصمیم‌ می‌گیریم واقعاً چه شخصی هستیم و واقعاً می‌خواهیم چه شخصی باشیم.

کم‌توجهی به کار، دروغ گفتن و فریب‌کاری و کلاهبرداری از دیگران؛ 
این‌ها مواردی است که همگی کم و بیش (ممکن است) انجام دهیم؛ این‌ها مواردی است که آغازکننده‌ی تعریفی از خودمان است؛ این‌که چه شخصی هستیم.

(بدین‌ترتیب ممکن است) ما ایجادکننده‌ی ترس (Chiller) یا دروغگو یا دزد شویم!

انتخاب‌های‌مان در امروز تعیین‌کننده‌ی آن‌چیزی است که در آینده خواهیم بود.

کاملاً مهم است که وقتی با «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» مواجه می‌شویم به‌طور دقیق درک کنیم چه تصمیمی را اتخاذ می‌کنیم.

یک راه برای تحقق این امر آن است که از خودمان چهار سؤال ساده بپرسیم:
سؤال اول - آیا این امر واقعیت است؟
سؤال دوم - آیا برای همه منصفانه تلقی می‌شود؟
سؤال سوم - آیا بی‌خطر است؟
و سؤال چهارم - آیا به انجام آن افتخار می‌کنم؟

بیایید به شما نشان دهیم چگونه در موقعیتی که من در آن قرار گرفته‌ام به این سؤال‌ها پاسخ دهیم.

سؤال اول - آیا این امر واقعیت است؟

خوب! نه!

بررسی‌ها، فریادهایی به‌تمام معنا در تأیید این جواب هستند.

با بازگشت متوجه می‌شویم همه‌چیز مهیای کمی چاشنی دروغ است.

سؤال دوم - آیا برای همه منصفانه تلقی می‌شود؟

من متوجه شده‌ام که این‌گونه نیست.

مطمئناً هر کسی که بخواهد از این دستگاه استفاده کند موفق نخواهد بود.

این در حالی است که کارمندان به این امر اعتماد دارند که محیط کارشان ایمن است.

سؤال سوم - آیا بی‌خطر است؟

مطمئناً‌ این‌گونه نیست.

خوشحال هستیم برای اولین‌بار هیچ صدمه‌دیده‌ای نداریم.

سؤال چهارم - آیا به انجام آن افتخار می‌کنم؟

خوب! احتمالاً به اهداف‌مان در تولید دست یافته‌ایم؛ محصولی که تعجب تیم همکاران‌مان را هم برانگیخته باشد.

به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست!

رئیس
«جف» (Jeff) آیا خط تولید را مجدداً راه‌اندازی می‌کنید یا نه؟

مدیر تولید
«کریس» (Chris)! می‌دانم نیاز داریم خط تولید را مجدداً راه اندازی کنیم.

در مرحله‌ی اول باید مطمئن شویم هیچ‌کس در حین انجام کار دچار آسیب نمی‌شود.

قصد دارم متن مکتوب پایان آزمون‌های ایمنی را همراه داشته باشیم و سپس به بهترین شکلی به برنامه‌ی زمان‌بندی تولید بازگردیم.

رئیس
مطمئناً «ایمنی» در اولویت قرار دارد.

بسیار خوب! تنها مطمئن شوید بازگشت‌تان به برنامه‌ی تولید به‌شکلی جدی انجام شود.

من تأخیر بیش‌تری نمی‌خواهم!

مدیر تولید
این‌کار به‌خوبی انجام خواهد شد. متشکرم «کریس» (Chris)!

رئیس
«جف» (Jeff)! خیالت راحت باشد!

مدیر تولید
از نظر من چهار مفهوم روشن برای این سؤال‌های چهارگانه وجود دارد.

این داستان مثالی از مواردی بود که امروزه در سازمان‌ها تحقق می‌یابد.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هر موقعیتی با مجموعه‌ای از انتخاب‌های خود همراه است.

خودتان را به این امر عادت ندهید که از «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» فرار کنید!

این لحظه‌ها یا تقویت‌کننده این امر هستند ‌که ما حقیقتاً این‌گونه هستیم یا منجر می‌شود به این‌که شخص دیگری هستیم.

زمانی که موارد مورد انتظار را فهرست می‌کنیم عناصر کلیدی‌ای ظاهر می‌شود.

بنابراین عادت‌های خوبی نظیر موارد ذیل را توسعه دهید:
- صداقت و عدم ریا‌ (Honesty)
- انصاف و عدم جانبداری (Fairness)
- نگران دیگران بودن (Cocern of others)
- مباهات کردن به سازمان‌تان (In Pride in Your World).

بدین‌ترتیب شما شایستگی بیش‌تری برای انتخاب گزینه‌ی صحیح در «لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی» خواهید داشت
.


1394/4/15 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود