جستجو
 منوی معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 
 
 
 
 نقشه‌ی مطالب معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
تفکر استراتژیک فرهنگی (Strategic Tools)
مهارت رهبری فرهنگي (Leadership Skills)
مدیریت هوش فرهنگی (Intelligent Management)
مدیریت تنوع فرهنگی (Diversity Management)
مهارت فضاسازی فرهنگی
مهارت کسب و کار فرهنگی (Business Management)
مهارت مدیریت جهانی فرهنگی در بُعد ملی
مهارت تحلیل فرهنگی
مهارت انسجام‌سازی فرهنگی
مهارت فنی و تکنولوژیکی
اوقات فراغت مدیران
نکته‌هایی خواندنی از مشاوران مدیریتی
معرفی مدیران موفق
اقتصاد
فرهنگ
متفرقه (Miscellaneous)
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
خوب بودن در مدرسه - بد بودن در خانه (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 49)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
صدای‌تان را بیابید! - در این‌صورت راه‌تان را یافته‌اید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 62)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 38
اعضا اعضا: 0
کل کل: 38

 سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 19) کوچک کردن
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 19)معرفی فیلم مدیریتی
 تصمیم گرفته‌ام همه‌ی حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید.
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی
حضرت یوسف(علیه‌السلام)
تعامل صادقانه با مردمتهیه‌کننده و کارگردان:
فرج‌الله سلحشور
 منبع:
اين فیلم بخشی است از مجموعه‌ی تلویزیونی: «یوسف پیامبر(علیه‌السلام)».خلاصه‌‌ي مطالب
ما باید برای هفت سال قحطی چاره‌ای بیاندیشیم و قطعاً اگر یاری شما مردم نباشد ما موفق به مهار قحطی نمی‌شویم.
تصمیم گرفته‌ام همه‌ی حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید.
از خداوند متعال مسألت داریم که یاری‌مان کند تا این قحطی بزرگ را به بهترین وجه ممکن سپری کنیم.
مردمی که بندگی خداوند یکتا را پذیرفته‌اند نباید بنده و برده‌ی هیچ حکومت و قدرتی باشند.
من مردم مصر را نخریده‌ام مگر این‌که بردگان و ستمدیدگان‌شان را آزاد و برده‌داران و ستمگران‌شان را دربند کنم.


مقدمه
حضرت یوسف(علیه‌السلام) فرزند یعقوب(علیه‌السلام) فرزند اسحاق(علیه‌السلام) فرزند ابراهیم(علیه‌السلام) از پیامبران بزرگ الهی و اولین پیامبر بنی‌اسراییل بود.

نام یوسف 25 بار در قرآن آمده و سوره‌ای نیز به‌نام او موجود است. این سوره داستان زندگی یوسف(علیه‌السلام) را به‌عنوان «احسن القصص» (بهترین قصه‌ها) از آغاز تا پایان بیان کرده است.

حضرت یعقوب(علیه‌السلام) دوازده پسر داشت. «یوسف» و «بنیامین» از زنی به‌نام «راحیل» بودند که بسیار محبوب یعقوب(علیه‌السلام) بود که در جوانی درگذشت. از این‌رو یعقوب(علیه‌السلام) این یادگاران او را بیش‌تر از فرزندان دیگرش دوست می‌داشت.

زیبایی بی‌نظیر یوسف(علیه‌السلام) نیز به علاقه‌ی پدر نسبت به وی افزوده بود و برادران یوسف(علیه‌السلام) از این بابت به او حسادت می‌کردند.

شبی یوسف(علیه‌السلام) خواب دید خورشید و ماه و یازده ستاره بر وی سجده می‌کنند. خواب خود را به پدرش باز گفت. یعقوب(علیه‌السلام) تعبیر خواب وی را بازگو کرد و سفارش کرد که رؤیای خود را به برادرانش نگوید. اما برادران از خواب یوسف(علیه‌السلام) آگاهی یافتند و با توجه به علاقه‌ی پدر به وی با نقشه‌ای از پیش طراحی شده یوسف(علیه‌السلام) را به صحرا بردند و در چاه انداختند و هنگام بازگشت به پدر گفتند که یوسف(علیه‌السلام) را گرگ درید.ژژ

کاروانیانی که از کنار چاه می‌گذشتند یوسف(علیه‌السلام) را دیدند؛ از چاه درآوردند و به غلامی به مصر بردند. در آن‌جا یوسف(علیه‌السلام) به خانواده‌ی عزیز مصر راه یافت و اندکی بعد وقتی به سن بلوغ رسید «زلیخا» زن عزیز مصر شیفته‌ی او شد و از او کام خواست؛ اما یوسف(علیه‌السلام) خویشتنداری کرد و از قبول پیشنهاد «زلیخا» سر باز زد.

خبر ماجرا به عزیز مصر رسید و پس از بررسی، بی‌گناهی یوسف(علیه‌السلام) و حیله‌ی «زلیخا» ثابت شد ولی چون خبر در شهر منتشر شده بود پادشاه مصر بر آن شد تا یوسف(علیه‌السلام) را به زندان افکند. یوسف(علیه‌السلام) در زندان خواب دو جوان را تعبیر کرد و سالیانی بعد با راهنمایی یکی از آن دو جوان برای تعبیر خواب عزیز مصر راهی قصر او شد. سرانجام یوسف(علیه‌السلام) به خزینه‌داری و سپس به منصب والای حکومتی رسید.

خشکسالی سرزمین کنعان فرزندان یعقوب(علیه‌السلام) را برای تهیه‌ی آذوقه به مصر کشاند و عاقبت، یوسف(علیه‌السلام) و برادران همدیگر را شناختند. یوسف(علیه‌السلام) با برادران نیکی کرد و سرانجام با پدرش یعقوب(علیه‌السلام) که سال‌ها در آتش فراق او می‌سوخت دیدار کرد. چشم پدر به جمال یوسف(علیه‌السلام) روشن شد و از نابینایی - که در اثر گریه بر فراق یوسف(علیه‌السلام) به آن مبتلا شده بود - نجات یافت.

در تاریخ چنین آمده است که یوسف(علیه‌السلام) نه‌سال داشت که به چاه افتاد، در دوازده‌سالگی به زندان رفت؛ هجده‌سال در زندان بود و هشتاد سال پس از آزادی در مصر زندگی کرد؛ به این ترتیب در مجموع 110 سال عمر کرد.

می‌گویند پس از وفات حضرت یوسف(علیه‌السلام) مردم مصر به نزاع برخاستند و هر دسته‌ای خواهان دفن جنازه‌ی او در محله‌ی خود بود تا این‌که پیکر وی را در تابوتی از مرمر نهادند و در کف رود نیل دفن کردند!

سال‌ها بعد حضرت موسی(علیه‌السلام) پیکر وی را به فلسطین منتقل کرده به خاک سپرد. اکنون مرقد حضرت یوسف(علیه‌السلام) در شهر «خلیل‌الرحمن» فلسطین است (سایت رشد به‌نقل از دو منبع ذیل:
- رسولی محلاتی؛ «تاریخ انبیا»؛‌ جلد اول؛‌ صفحه‌ی 231؛
- خزائلی؛ «اعلام قرآن»؛‌ صفحه‌ی 669
.
دانلود فیلم با کیفیتسبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم
حضرت یوسف(علیه‌السلام) در حالی که گزارش همکاران را به‌دقت مطالعه می‌کند: «این اندوخته کفاف مقابله با چنین بحرانی را نمی‌دهد. از فردا باید راه‌هایی برای تأمین هزینه داشته باشیم».

همکار شماره‌ی یک: «بهترین راه همیشه افزودن مالیات‌ها و گرفتن خراج بیش‌تر از مردم بوده ...»

حضرت یوسف(علیه‌السلام): «نه! این روش نیازمندان را در تنگنا قرار می‌دهد؛ اگر کسی نتواند مالیات گزاف بپردازد چه؟! گمان می‌کنم راه‌های بهتری برای تأمین هزینه وجود داشته باشد».

فرماندار: «مایل بودم از اقدام‌های انجام شده در چند روز اخیر مطلع شوم».

حضرت یوسف(علیه‌السلام): «هنوز کاری صورت نگرفته است جناب فرماندار! تا دانسته‌های‌مان تکمیل نشود اقدام بی‌فایده است. اگر اجازه دهید می‌خواهم در اولین فرصت با مردم سخن بگویم».


یکی از اجتماع‌کنندگان: «مردم بازیچه‌ی یک کافر بیگانه شده‌اند»!

دیگر اجتماع‌کننده: «معلوم نیست با تعبیر از خواب یک فرمانروا چه خواب‌هایی برای این مردم بیچاره دیده‌اند»!

حضرت یوسف(علیه‌السلام) در جمع مردم: «به‌نام خدای مردم مصر! و به‌نام خدایی که مصر و مردم مصر را به‌وجود آورده!

منظور من از این دعوت، یاری خواستن از شماست. ما باید برای هفت سال قحطی چاره‌ای بیاندیشیم و قطعاً اگر یاری شما مردم نباشد ما موفق به مهار قحطی نمی‌شویم. من تصمیم گرفته‌ام همه‌ی حقایق را به شما بگویم تا خود تصمیم بگیرید. آیا حاضرید

با کمک یکدیگر خودتان را از مرگ و نیستی نجات دهید؟!»

یکی از اجتماع‌کنندگان: «خوب معلوم است! باید برای نجات‌مان تلاش کنیم»!

یکی از اجتماع‌کننده‌ی دیگر: «می‌خواهیم یاری کنیم اما نمی‌دانیم چگونه»؟!

حضرت یوسف(علیه‌السلام): «من راه آن را به شما خواهم گفت».

حضرت یوسف(علیه‌السلام) خطاب به فرماندار: «امروز آغاز قحطی هفت‌ساله‌ی مصر است. از فردا مردم مصر باید صرفه‌جویی را آغاز کنند. از خداوند متعال مسألت داریم که یاری‌مان کند تا این قحطی بزرگ را به بهترین وجه ممکن سپری کنیم.

به کشاورزانی که برای تحویل گندم می‌آیند بگویید فقط قوت سالیانه‌ی خود را نگه دارند. بذری برای کشت نیاز است. آمار دقیق نیازمندان و اغنیای هر شهر را تهیه کنید! به چه کسانی باید ببخشیم و از چه کسانی باید بگیریم».

حضرت یوسف(علیه‌السلام) خطاب به مردم: «خدای یکتا را به‌خاطر همه‌ی نعمت‌هایش ستایش می‌کنیم. اگر به لطف و اراده‌ی خدوند یکتا نبود ما به فکر پیشگیری و چاره‌جویی برای مهار قحطی نمی‌افتادیم.

از امروز فرمان داده‌ایم در «معبد آمون» خدای یکتا ستایش شود. خداوند قلوب همه‌ی ما را بیش از پیش به نور هدایت منور کند.

به‌نام خداوندی که روزی‌دهنده و نجات‌دهنده‌ی مردم مصر است. روزی در ابتدای جوانی برای «پوتیفار» صدراعظم پیشین کتابی می‌خواندم که آینده‌ی مصر را پیشگویی کرده بود. در آن کتاب نوشته شده بود روزی خواهد رسید که در مصر معیارها دگرگون شده ثروتمندان با فقیران جای خود را با یکدیگر عوض می‌کنند. ثروتمندان کاخ‌ها و غلامان خود را از دست خواهند داد و بردگان و ستمدیدگان آزاد شده بر سرنوشت خود حاکم خواهند شد.

امروز شما را به این‌جا فراخوانده‌ام تا از قید بردگی «یوزارسیف» و حکومت مصر آزاد کنم. مردمی که بندگی خداوند یکتا را پذیرفته‌اند نباید بنده و برده‌ی هیچ حکومت و قدرتی باشند. از امروز همه آزادند ... (فریاد شادی مردم بلند می‌شود) ... الا آنان‌که پیش از این، آزادی دیگران را سلب کرده‌اند؛ الا برده‌داران و سرمایه‌داران که از دسترنج مردم به ثروت و مکنت رسیده‌اند. یوغ بردگی به گردن آنان نمی‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شوند به سختی مجازات خواهند شد.

من مردم مصر را نخریده‌ام مگر این‌که بردگان و ستمدیدگان‌شان را آزاد و برده‌داران و ستمگران‌شان را دربند کنم».

یکی از همکاران حکومتی: «پس این بود راز به قحطی کشیدن مردم مصر».

یکی دیگر از همکاران حکومتی: «حرف‌های جناب «یوزارسیف» هیچ‌گاه بی‌علت نبوده است».

یکی دیگر از همکاران حکومتی: «با این ترفند خوب و بد را از یگدیگر جدا کرد».

حضرت یوسف(علیه‌السلام) در میان مردم مصر: «از فردا مسؤولین تمام سیلوها موظف‌اند به مردم گندم رایگان بدهند. به‌زودی به‌خواست خداوند قحطی پایان می‌پذیرد؛ فقط تا پایان زمان قحطی باید رعایت اعتدال و صرفه‌جویی را بنماییم تا دچار کمبود نشویم»
.1394/7/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود