جستجو
 منوی معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 
 
 
 
 نقشه‌ی مطالب معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
تفکر استراتژیک فرهنگی (Strategic Tools)
مهارت رهبری فرهنگي (Leadership Skills)
مدیریت هوش فرهنگی (Intelligent Management)
مدیریت تنوع فرهنگی (Diversity Management)
مهارت فضاسازی فرهنگی
مهارت کسب و کار فرهنگی (Business Management)
مهارت مدیریت جهانی فرهنگی در بُعد ملی
مهارت تحلیل فرهنگی
مهارت انسجام‌سازی فرهنگی
مهارت فنی و تکنولوژیکی
اوقات فراغت مدیران
نکته‌هایی خواندنی از مشاوران مدیریتی
معرفی مدیران موفق
اقتصاد
فرهنگ
متفرقه (Miscellaneous)
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 74
اعضا اعضا: 0
کل کل: 74

 یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 26) کوچک کردن
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 26)معرفی فیلم مدیریتی
 «نورمن ویزدم» یکی از کمدین سینمای انگلستان است که با فیلمهای او، همه‌ی ما خاطره داریم. علاوه بر آن‌که یکی از کمدین‌های موردعلاقه‌ی ما ایرانیان بوده است.
یک گردش خوب
نورمن ویزدم
خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف کارگردان:
«جان پادی کارستیرز» (John Paddy Carstairs)
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:
Carstairs, John Paddy; Joseph Wisdom, Sir Norman; “ One Good Turn ”; Two Cities Films.خلاصه‌‌ي مطالب
«نورمن ویزدم» یکی از کمدین سینمای انگلستان است که با فیلمهای او، همه‌ی ما خاطره داریم. علاوه بر آن‌که یکی از کمدین‌های موردعلاقه‌ی ما ایرانیان بوده است.
 «چارلی چاپلین» او را «دلقک محبوب» خود می‌دانست و چند نسل از سینماروهای بریتانیایی نیز با تمام وجود با این حرف موافق بودند.
او عاشق‌ خنداندن‌ مردم‌ بود. او همیشه ‌دلیل‌ سلامتی‌اش‌ را مصرف‌ نکردن‌ سیگار و مشروبات‌ الکلی‌ عنوان می‌نمود.
فیلم‌های کم‌هزینه و در عین حال بسیار محبوب «ویزدم» به صنعت سینمای بریتانیا کمک بسیار کردند و موفقیت تجاری آن‌ها از بعضی فیلم‌های اول «جیمز باند» هم بیشتر بود.
از معروف‌ترین کارهای «نورمن ویزدم» می‌توان به «نورمن در فضا»، «سر بزنگاه»، «شیشه پاک‌کن»، «آدم ناجور»، «شیرفروش»، «به‌دنبال یک ستاره»، «آدم نادرستی بود»، «جاده صاف‌کن»، «جنجال در فروشگاه»، «سحرخیز»، «آخرین شراب تابستانى» و «مرد روز» - که اکثراً به فارسی دوبله شده‌اند - نام برد
.
دانلود فیلم با کیفیتنورمن ویزدم
«نورمن ویزدم» یکی از کمدین سینمای انگلستان است که با فیلمهای او، همه‌ی ما خاطره داریم. علاوه بر آن‌که یکی از کمدین‌های موردعلاقه‌ی ما ایرانیان بوده است. جالب‌تر آن‌که «چارلی چاپلین» نیز او را کمدین مورد علاقه‌ی خود خوانده است.

او - که لقب یکی از مردان خنده‌ی جهان را به دوش دارد - زندگی پُر فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشت. «نورمن» در یك خانواده‌ی بسیار فقیر در منطقه‌ی «پادینگتون» شهر «لندن» در روز جمعه 14 بهمن 1294 (4 فوریه‌ی 1916 میلادی) چشم به جهان گشود. او دومین فرزند خانواده بود و یك برادر بزرگ‌تر از خود داشت.گویا مادر و پدر «نورمن» با هم رابطه‌ی خوبی نداشته و تمام اوقات خود را به دعوا و نزاع با یكدیگر می‌گذراندند. مادر خانواده - كه از فقر و تنگدستی به‌ستوه آمده بود - هنگامی كه «نورمن» 9 ساله شد خانه را ترك كرد و بی‌اعتنا به خانواده از همسرش جدا شد و دو پسر كوچكش را به حال خود رها کرد. از آن به بعد، پدر مسؤولیت نگهداری از بچه‌ها را به‌عهده گرفت. اما «نورمن» و برادرش - كه دو سال از او بزرگ‌تر بود - از این وضعیت راضی نبودند. پدرشان راننده‌ی كامیون بود و «نورمن» را از همان 9 سالگی با خود به این شهر و آن شهر می‌برد. او با وجود كمی سنش مجبور بود در سرما و گرما شب و روز به‌دنبال پدرش برود. زیرا در خانه كسی نبود كه كنارش بماند و از او نگهداری كند. او در سن 11 سالگی به امید این كه بتواند زندگی بهتری بیابد از خانه فرار كرد.

«نورمن» برای سیركردن شكمش به كارهای مختلفی مانند: پادویی، روزنامه‌فروشی، پیشخدمتی و ظرفشویی در رستوران‌ها دست زد؛ اما از آن‌جایی كه به درس علاقه داشت لذا با تلاش زیاد توانست در كنار كار به مدرسه نیز برود؛ اما از عهده‌ی هزینهی تحصیل و سیركردن شكمش برنیامد. پس در سن 13 سالگی علیرغم میل باطنی‌اش مدرسه را ترك كرد و موفق شد در یك معدن ذغال سنگ كار پیدا كند. با وجود کمی سن و سالش برای انجام كارهای سخت اما مجبور شد از سن كودكی درگیر انواع كارهای مختلف شود كه از آن جمله پادویی در كشتی بود.

«نورمن» به‌سختی وارد عرصه‌ی هنر شد و درخشید. این هنرپیشهی انگلیسی بعد از مدت‌ها كار در حرفه‌های مختلف بالاخره وارد ارتش شد و به‌عنوان یك نظامی در ارتش انگلیس به هند اعزام شد. او در آن محیط خشك و نظامی به یك مسأله‌ی مهم پی برد كه سبب دگرگونی زندگی‌اش شد. فهمید روحیه‌اش با چنین محیط خشك و مقرراتی و نظامی نامانوس و ناسازگار است و در فضای نظامی‌گری ارتش متوجه شد كه استعداد زیادی به خنداندن مردم دارد و می‌تواند با حركات و رفتار هنرمندانه‌اش مردم را دلشاد کند. بنابراین تصمیم گرفت در اواخر سال 1325 (1946 میلادی) در سن 31سالگی ارتش را ترك كند. پس‌ ارتش‌ را ترک‌ گفت و در تئاتر مشغول‌ به‌ کار شد. او فعالیت در سینما را از سال 1327 (1948 میلادی) - زمانی‌ که‌ 32 ساله‌ بود - با یک کار تلویزیونی با نام «قرار ملاقات با یک آدم رؤیایی» آغاز کرد. ‌او در بیش‌تر فیلم‌ها‌، از نام‌ اصلی‌ خود «نورمن» استفاده‌ می‌کرد. «چارلی چاپلین» او را «دلقک محبوب» خود می‌دانست و چند نسل از سینماروهای بریتانیایی نیز با تمام وجود با این حرف موافق بودند.

در سال 1332 (1953 میلادی) با بازی‌ در فیلم‌ «جنجال در فروشگاه» به‌ شهرت‌ جهانی‌ رسید که‌ البته‌ اکثر فیلم‌ها به‌‌طریقه‌ی‌ سیاه‌ و سفید پخش‌ می‌شد. او عاشق‌ خنداندن‌ مردم‌ بود. او همیشه ‌دلیل‌ سلامتی‌اش‌ را مصرف‌ نکردن‌ سیگار و مشروبات‌ الکلی‌ عنوان می‌نمود. او گفته‌ بود‌ که‌ می‌خواهد بیش‌ از 100 سال‌ عمر کند. وی‌ همیشه‌ نقش‌ یک‌ مرد صادق‌ و ساده‌ را بازی‌ کرده‌ و با حرکات‌ فیزیکی‌ خود، خنده‌ را به ‌لبان‌ همه‌ آورده است. او نه‌‌تنها در انگلیس‌ به‌ اجرای‌ نمایش‌های‌ کمدی‌ پرداخته‌ بلکه‌ به‌ روسیه‌، آلمان‌، کشورهای‌ اروپایی‌، چین، امریکا و ایران نیز سفر کرده‌ است‌. او با آن جثه‌‌ی کوچک و چشمان آبی و نافذ، لباس‌ معروف‌ خود را به‌ تن ‌می‌کرد و همه‌ را می‌خنداند. او با کلاه پارچه‌ای و کت و شلوار گشاد معروف‌اش در بیش از 20 فیلم به بازی پرداخت. «ویزدم» کوچک‌قامت با قدی 157 سانتی‌متری بود؛ بیش از همه برای بازی در نقش «نورمن پیتکین»، یک «مرد کوچک» نمونه‌ای شهرت داشت که ظاهراً در برابر دنیا قد علم می‌کند. شخصیت او با ظاهری شلخته (کلاه پارچه‌ای، کراوات کج و کت خیلی کوچک) و رفتار ناشیانه شناخته ‌شده است.

«نورمن» در سال 1320 (1941 میلادی) با «دورن بوریت» ازدواج‌ کرد و پس از 6 سال زندگی مشترک از او جدا شد. او مجدداً در سال 1326 (1947 میلادی) با «فردا سیمپسون» ازدواج کرد که ثمره‌‌ی این‌ ازدواج‌ دو فرزند به‌ نام‌های «ژاکلین» و «نیکولاس»‌ است‌. «نورمن»‌ در سال 1340 (1961 میلادی) به‌ ایران‌ آمد؛ زیرا در ایران‌، فیلم‌های‌ او طرفداران‌ زیادی‌ داشت ‌و دارد. «نورمن» در سال 1355 (‌1976 میلادی) ترانه‌ی‌ معروف «به‌خاطر اینکه‌ احمقم‌، به‌ من‌ نخند!» را اجرا کرد. وی‌ در سال 1357 (1978 میلادی) جایزه‌‌ی «بفتا» را به‌دست‌ آورد ... در سال‌ 1379 (2000 میلادی) برای‌ یک‌ عمر فعالیت‌ در زمینه‌ی سرگرمی‌، از سوی‌ دربار ملکه‌ی انگلستان به‌ مقام‌ شوالیه‌ و لقب «سر» (Sir) دست‌ یافت‌.‌ در این‌ مراسم‌ ملکه‌ی‌ انگلیس‌ گفت‌: از حرکات‌ عجیب‌ و غریب‌ «ویزدم»‌ سال‌ها ‌لذت‌ می‌برده است.

فیلم‌های کم‌هزینه و در عین حال بسیار محبوب «ویزدم» به صنعت سینمای بریتانیا کمک بسیار کردند و موفقیت تجاری آن‌ها از بعضی فیلم‌های اول «جیمز باند» هم بیشتر بود. با این حال، «سر نورمن» توانایی حضور در نقش‌های حساس‌تر را هم داشت. از معروف‌ترین کارهای «نورمن ویزدم» می‌توان به «نورمن در فضا»، «سر بزنگاه»، «شیشه پاک‌کن»، «آدم ناجور»، «شیرفروش»، «به‌دنبال یک ستاره»، «آدم نادرستی بود»، «جاده صاف‌کن»، «جنجال در فروشگاه»، «سحرخیز»، «آخرین شراب تابستانى» و «مرد روز» - که اکثراً به فارسی دوبله شده‌اند - نام برد.

«ویزدم» در نودمین سالروز تولدش جمعه 16 بهمن 1383 (۴ فوریه ۲۰۰۵) از فعالیت هنری کناره گرفت؛ از سینما خداحافظی کرد و به بیش از نیم قرن حضور در عرصه‌ی سینما و تلویزیون پایان داد. با این وجود او در سال 1386 (۲۰۰۷ میلادی) در یک فیلم کوتاه به نام «اسپرسو» در نقش یک کشیش بازی کرد و سود حاصل از فروش دی‌وی‌دی این فیلم به یک مؤسسه‌ی حمایت از بیماران سرطانی تعلق گرفت.

«نورمن ویزدم» در شش‌ماه آخر عمرش چندین‌بار دچار سکته‌ی مغزی شد که باعث تحلیل قوای جسمی و ذهنی وی گردید. سرانجام او در ساعت 6 و 46 دقیقه‌ی عصر دوشنبه 12 مهر 1389 (4 اکتبر 2010 میلادی) (به وقت گرینویچ) در آسایشگاه سالمندان در سن 95 سالگی درگذشت. «نورمن ویزدم» در زمان مرگش، دو فرزند و دو نوه داشت و خاطراتی از بهترین‌های سینمای کمدی را برای دوستدارانش برجای گذاشت.

در پایان این یاد داشت باید یادی کنیم از مرحوم «محمد علي زرندي» که در اکثر فیلمهای «نورمن ویزدم» به‌جای وی صداپیشگی کرد. باید اذعان داشت محبوبیت فیلمهای «نورمن» را باید مدیون صدای مرحوم «زرندی» دانست. وی كه سال‌هاي آخر عمر خود را (در اوايل دهه‌ی 1370) در انگلستان و لندن سپري مي‌كرد خود به‌شخصه صداي «نورمن» را در يكي از شب‌هاي چهارشنبه سوري از راديو بي‌بي‌سي شنيده و چنان‌چه شنیده شده است حتی ملاقات‌هاي متعددي با او داشته است
.1394/11/1 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود