جستجو
 منوی معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 
 
 
 
 نقشه‌ی مطالب معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
تفکر استراتژیک فرهنگی (Strategic Tools)
مهارت رهبری فرهنگي (Leadership Skills)
مدیریت هوش فرهنگی (Intelligent Management)
مدیریت تنوع فرهنگی (Diversity Management)
مهارت فضاسازی فرهنگی
مهارت کسب و کار فرهنگی (Business Management)
مهارت مدیریت جهانی فرهنگی در بُعد ملی
مهارت تحلیل فرهنگی
مهارت انسجام‌سازی فرهنگی
مهارت فنی و تکنولوژیکی
اوقات فراغت مدیران
نکته‌هایی خواندنی از مشاوران مدیریتی
معرفی مدیران موفق
اقتصاد
فرهنگ
متفرقه (Miscellaneous)
 بخش‌های ارتباطی اوقات فراغت کوچک کردن
 اوقات فراغت کوچک کردن
 آخرین مطالب اوقات فراغت کوچک کردن
من یخ هستم! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 49)
آرامش و صبوری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 48)
هرگز تسلیم نخواهیم شد! (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 47)
برنج و سبزیجات (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 46)
چیک چیک (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 45)
عکس‌العمل کودکان در مواجهه با حیوانات یک آکواریوم (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 44)
سگی به‌نام جوی و حواصیل (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 43)
یکی پس از دیگری (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 42)
آخرین عکس (اوقات فراغت کودکان، نوجوانان و جوانان شماره‌ی 41)
داستان پدرم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 40)
اِی‌اِن‌جی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 39)
آسمان آریانه (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 38)
نقشی از جان (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 37)
دوست صمیمی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 36)
سلام شتر! - ارزش دوستی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 35)
سمفونی میمون (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 34)
سپیده‌دم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 33)
تغییر تخم‌مرغ (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 32)
َوَردست (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 31)
کودکان در باغ‌وحش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 30)
اهرام مصر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 29)
روح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 27)
ارواح شعبده‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 26)
اونو بگیرید! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 25)
مادر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 24)
روش صحیح (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 23)
داستانی کوتاه‌ از یک روباه و یک موش (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 22)
ناممکن برای کبوتر (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 21)
بازی گِری یا پیرمرد بازنشسته‌ی شطرنج‌باز (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 20)
هدف (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 19)
آه پسر - زندگی پسر فقیر مالزیایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 18)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت دوم (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 17)
سردار شهید حاج احمد کاظمی - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 16)
شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس علی، مهدی و حمید باکری (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 15)
بره‌ای شجاع در جزیره - قسمت اول (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 14)
پروازی بلند (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 13)
اریگامی یا کاغذ و تا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 12)
دنیا در یک دقیقه! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 11)
تهدید آرام (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 10)
«ماریزا» الاغ لجوج (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 9)
آخرین گره (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 8)
فقدان روشنایی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 7)
دکتر سعید کاظمی آشتیانی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 6)
اروپا و ایتالیا (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 5)
ساعت زنگ‌دار (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 4)
لامپ! (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 3)
حریم خصوصی مناسب برای نوجوانان چه میزان است؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 48)
آموزش تعادل به نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 47)
کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان‌مان در ایجاد زندگی معنادار (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره
ارتباط برقرار کردن با نوجوان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 45)
چرا به‌نظر می‌رسد نصایح پدرانه و مادرانه در لحظه‌ی مورد نظر جواب نمی‌دهد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خا
چگونه ارتباط نزدیک‌مان را با نوجوانان‌مان حفظ کنیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 43)
زمانی که بچه‌ها بدرفتاری می‌کنند (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 42)
تکلیف منزل - امروزه در برابر گذشته (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 41)
یافتن مدرسه‌ی مناسب برای تأمین نیازهای فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 40)
نصایحی برای فرزندان و والدین در مورد آزمون‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 39)
تجربه در برابر موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 38)
چگونه ارتباط‌های بین‌فردی به موفقیت می‌انجامد؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 37)
آیا از نوجوانان‌مان سؤال بپرسیم که ... (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 36)
اهمیت عذرخواهی از نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 35)
آموزش عذرخواهی به نوجوانان با ذکر مثال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 34)
خودتنظیمی به‌عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی موفقیت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 33)
چگونه والدینی خودآگاه باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 32)
ارتباط برقرار کردن با نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 31)
آموزش خودکنترلی به بچه‌ها (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 30)
اعتماد به فرزندان 8 الی 12 ساله‌ی‌مان برای تصمیم‌گیری صحیح (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌
نکته‌هایی برای ارتقای نوجوانان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 28)
فواید درگیر بودن بچه‌ها با فعالیت‌های مثبت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 27)
تصمیم‌گیری نوجوان در برابر تصمیم‌گیری بزرگسال (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 26)
تصمیم‌گیری مناسب برای نوجوانان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 25)
نوجوانان و تصمیم‌‌گیری مناسب (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 24)
آموزش مسؤولیت‌پذیری به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 23)
آموزش مستقل بودن به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 22)
چگونگی ایفای نقش برای تصمیم‌گیری‌های بهتر (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 21)
رقابت سالم (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 20)
سخنی درباره‌ی رقابت (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 19)
کمک به فرزندان 9 الی 12 ساله در جهت رشد مهارت‌های تفکر انتقادی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شم
چگونه یک مربی بزرگ باشیم؟ (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 17)
آموزش بخشندگی به فرزندان‌مان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 16)
توسعه‌ی مهارت‌های تصمیم‌گیری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 15)
آداب رفتاری خوب برای فرزندان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 14)
رعایت آداب رفتاری احترام محسوب می‌شود (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 13)
نکته‌هایی برای آموزش آداب رفتاری (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 12)
آموزش همدلی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 11)
اعمال ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 10)
ایجاد ارزش‌های خانوادگی (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 9)
اِعمال تدریجی ارزش‌های خوب در فرزندان‌تان (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 7)
شش عادت افراد همدل (سخنرانی کوتاه درباره‌ی خانواده به‌شماره‌ی 6)
پنج پیام پدر و مادر مثبت بودن (اوقات فراغت خانواده شماره‌ی 5)
چرایی مربی‌گری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 61)
مربی‌گری - آگاهی و مسؤولیت‌پذیری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 60)
برقرار کردن رابطه‌ی مربی‌گری با همکاران‌مان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 59)
مربی‌گری چگونه عمل می‌کند؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 58)
چرا احترام‌امیز عمل کردن با همکاران‌مان برای کسب و کارمان خوب است؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 57)
دو دلیل برای شکست سازمان‌ها و چگونگی اجتناب از آن (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 56)
برای رهبری بزرگ بودن چه باید کرد؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 55)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت دوم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 54)
مدیریت دانش و عملکرد فرایند - دلالت‌های عملی - قسمت اول (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 53)
چطور در کارهایی که به آن‌ها اهمیت می‌دهیم بهتر شویم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 51)
چگونه درس‌های آموخته شده را در پایان یک پروژه جذب کنیم؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 50)
چارلی چاپلین در عصر جدید (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 49)
مربی‌گری چیست؟ (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 48)
مدیریت دانش سازمانی - شناساندن و حذف نرم‌افزاری کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 47)
نمودار مثلثی دانش فرایند و نرم‌افزارهای مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 46)
طوفان ذهنی؛ روشی صحیح، منصفانه، پسندیده و اخلاقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 45)
مقدمه‌ای بر یادگیری مؤثر درس‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 44)
سازمان‌های یادگیرنده - اهمیت مدیریت دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 43)
مدیریت دانش برای تمام نسل‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 42)
مقدمه‌ای بر استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 41)
سیستم مدیریت دانش - ایجاد تجربه‌ای بهتر برای مشتریان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 40)
نمونه‌ای از کارکرد نرم‌افزارهای مدیریت دانش - افزایش کارایی در سازمان‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی
مدیریت دانش - افراد، فرایندها و فناوری‌ها (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 38)
ملاقات «باری» و «سامی» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 37)
سیستم فکر کردن - پنگوئن‌ها و شیرماهی‌ها در یک کوه یخی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 36)
آن‌چه می‌دانیم کشف کنیم! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 35)
سهم‌گذاری توانمندی، سرمایه و ثروتی به‌نام دانش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 34)
گاری - چهار نوع اعضای یک تیم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 33)
برف و بهمن - مدیریت دانش و خطر (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 32)
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)
گم کردن هدف - تعیین اهداف شخصی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 30)
آیا می‌خواهیم بیش‌تر نواور باشیم؟! - خلاقیت در ایجاد صدای رعد و برق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 29)
فرمانروایان مقدس - فرمانروایی حضرت داوود(علیه‌السلام) - خلاقیت در فتح اورشلیم (معرفی فیلم مدیریتی شم
فرانکی (اوقات فراغت کودک، نوجوان و جوان شماره‌ی 28)
چگونگی تأثیر تعهد شغلی بر کسب و کار (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 27)
یک گردش خوب - نورمن ویزدم - خلاقیت، احساس مسؤولیت و سماجت در پیگیری وظایف (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌
قهوه و استراتژی - مجموعه‌ای از راهکارها برای دستیابی ‌به مزیت رقابتی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 25)
اعتقاد به خشنودی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 24)
بازسازی روحیه‌ی تعهد در کارمندان (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 23)
مستر بین و خلاقیت در شناسایی سارق (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 22)
درس‌های مدیریتی از مسابقه‌ی لاک‌پشت و خرگوش (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 21)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) ارشاد معنوی در سایه‌ی تدابیر مادی (معرفی فیلم مدیریتی
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت یوسف(علیه‌السلام) - تعامل صادقانه با مردم (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 1
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازی حضرت سلیمان(علیه‌السلام) - صلابت در رهبری (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 18)
سبک مدیریت و فرهنگ‌سازیحضرت سلیمان(ع) - ایفای نقش آرام‌بخشی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 17)
شش عادت افراد همدل (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 16)
فرهنگ‌سازی در مترو - پلکان یا پله‌ی برقی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 15)
بسته‌بندی شکلات (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 14)
لحظه‌ی سرنوشت‌ساز راست‌گویی (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 13)
درست‌کاری چیست؟! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 11)
از طریق نمودار سازمانی‌تان تأثیرگذاری بیش‌تری داشته باشید! (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 10)
یک طاووس در سرزمین پنگوئن‌ها - نواوری و شهامت (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 12)
 کاربران آنلاین کوچک کردن
افراد آنلاين افراد آنلاين:
بازدیدکنندگان بازدیدکنندگان: 77
اعضا اعضا: 0
کل کل: 77

 بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31) کوچک کردن
بحث گروهی صحیح مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» (معرفی فیلم مدیریتی شماره‌ی 31)معرفی فیلم مدیریتی
 «بروس تاکمن» چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند. بعداً مرحله‌ی پنجمی به آن افزود.
بحث گروهی صحیح
مطابق با مدل دینامیک گروهی «بروس تاکمن» مترجم:
محمد ابراهيم عليمرداني
مؤسسه‌ی فرهنگی تسنیم نور
 منبع:
اين مقاله ترجمه‌اي است از:
Muzio, Edward; “ How to Fight Right On Your Team? ”; Group Harmonics.خلاصه‌‌ي مطالب
وقتی در یک تیم کار می‌کنیم ... هرگز نباید تضادی ایجاد شود؛ اما کمی تضاد می‌تواند برای تیم‌ها خوب باشد.
رمز درک تفاوت بین تضاد سالم و تضاد مضر به «دینامیک تیم» بستگی دارد.
«بروس تاکمن» (Bruce Tuckman) شخصی بود که «دینامیک تیم» را در دهه‌ی 1340 شمسی (1960 میلادی) مطالعه کرد.
«بروس تاکمن» چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند. بعداً مرحله‌ی پنجمی به آن افزود.
در مرحله‌ی «تشکیل تیم»، اعضای تیم برای اولین‌بار دور هم جمع می‌شوند. آن‌ها در این‌باره صحبت می‌کنند که چرا این‌جا هستیم؟ چه کار باید انجام دهیم؟ هدف‌مان در بلندمدت (Goals) چیست؟ مقصدمان کجاست؟
در مرحله‌ی «تغییر ناگهانی» (Storming) با افرادی مواجه می‌شویم که در مسیرهای مختلفی حرکت می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند با دیگری توافق کند و گویا بی‌نظمی و هرج و مرج حاکم شده است
در مرحله‌ی «به‌شکل عادی درامدن» (Norming)، افراد شروع می‌کنند و در مسیرهای یکسانی حرکت می‌نمایند. در این مرحله، بعضی توافق‌ها آغاز می‌شود؛ فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنند که بازده داشته باشد.
در مرحله‌ی «اجرا و تکمیل» (Performing)، هر فردی نظیر: یک ماشین بنزینی خوب و منظم فعالیت می‌کند. هر کسی قصد دارد در مسیری صحیح حرکت کند. هر کسی به‌شکلی هماهنگ با دیگران فعالیت خواهد کرد.
زمانی که تیم تشکیل می‌شود آن‌چیزی که ما بر آن متمرکز می‌شویم «اهداف بلندمدت» نام دارد
زمانی که به مرحله‌ی «تغییر ناگهانی» می‌رسیم و زمانی که بحث‌ها آغاز می‌شود می‌توانیم درباره‌ی «نقش‌ها» و «استراتژی‌ها» صحبت کنیم.
در مرحله‌ی «به‌شکل عادی درامدن» بر «قواعد» خواهیم شد.
امروزه مراحل پنج‌گانه‌ی دینامیک تیم «تاکمن» بسیار اتفاق می‌افتد اما هنوز همان مراحل وجود دارد.
نباید به‌سمت منازعه یا بحث‌های جزوی برویم
.


دانلود فیلم باکیفیت«بروس تاکمن» (Bruce Tuckman)
مدل «بروس تاکمن» برای دینامیک تیم
سلام! من «ادوارد موزیو» (Edward Muzio) مدیر اجرایی «گروه هارمونیکس» (Group Harmonics) هستم.

امروز می‌خواهم در مورد «مدل تاکمن» (Tuckman’s Model) و چگونگی بحث صحیح در تیم صحبت کنم.

وقتی در یک تیم کار می‌کنیم احتمالاً باید تمام وقت‌مان را برای کار تیمی صرف کنیم ...
هرگز نباید تضادی ایجاد شود؛ اما کمی تضاد می‌تواند برای تیم‌ها خوب باشد.

این امر به ما کمک می‌کند آغازکننده‌ی سطح بالاتری از فعالیت‌های تیمی باشیم.

رمز درک تفاوت بین تضاد سالم و تضاد مضر به «دینامیک تیم» بستگی دارد. «بروس تاکمن» (Bruce Tuckman) شخصی بود که «دینامیک تیم» را در دهه‌ی 1340 شمسی (1960 میلادی) مطالعه کرد. او برای نیروی دریایی کار می‌کرد. در آن‌جا در مورد «دینامیک تیم» مطالعه می‌نمود. یک ادبیات مفهومی در مورد همه‌ی کارهایی ارائه کرد که تا به امروز درباره‌ی تیم انجام شده است.

او چهار مرحله‌ی عمومی برای توسعه‌ی تیم مطرح کرد که همه‌ی تیم‌ها در دینامیک‌شان تجربه می‌کنند.
اولین مرحله را «تشکیل تیم» (Formation) نامید. در این مرحله، اعضای تیم برای اولین‌بار دور هم جمع می‌شوند. آن‌ها در این‌باره صحبت می‌کنند که چرا این‌جا هستیم؟ چه کار باید انجام دهیم؟ هدف‌مان در بلندمدت (Goals) چیست؟ مقصدمان کجاست؟

بعد از آن، زمانی فرا می‌رسد که تضادها آغاز می‌شود. در این‌جا به مرحله‌ی بعدی می‌رسیم که «تغییر ناگهانی» (Storming) نامیده می‌شود.

در مرحله‌ی «تغییر ناگهانی» با افرادی مواجه می‌شویم که در مسیرهای مختلفی حرکت می‌کنند. هیچ‌کس نمی‌تواند با دیگری توافق کند و گویا بی‌نظمی و هرج و مرج حاکم شده است.

اگر به‌شکلی سلامت از مرحله‌ی «تغییر ناگهانی» عبور کنیم به‌سمت مرحله‌ی بعدی رهسپار خواهیم شد که مرحله‌ی «به‌شکل عادی آمدن» (Norming) نامیده می‌شود. در مرحله‌ی «به‌شکل عادی درامدن»، افراد شروع می‌کنند و در مسیرهای یکسانی حرکت می‌نمایند. در این مرحله، بعضی توافق‌ها آغاز می‌شود؛ فعالیت‌هایی را آغاز می‌کنند که بازده داشته باشد.

اگر خوش‌وقت باشیم از آن‌جا به مرحله‌ی چهارم رهسپار می‌شویم که مرحله‌ی «اجرا و تکمیل» نامیده می‌شود. در این مرحله، هر فردی نظیر: یک ماشین بنزینی خوب و منظم فعالیت می‌کند. هر کسی قصد دارد در مسیری صحیح حرکت کند. هر کسی به‌شکلی هماهنگ با دیگران فعالیت خواهد کرد.

اکنون واضح است هرچه به بالای مدل می‌رویم «بهره‌وری» و «عملکرد» بهتری به‌دست خواهیم آورد. بنابراین سودمان افزایش خواهد یافت.

این‌جا آن‌چیزی نشان داده شده است که ما انجام می‌دهیم.

زمانی که تیم تشکیل می‌شود آن‌چیزی که ما بر آن متمرکز می‌شویم «اهداف بلندمدت» نام دارد. در این مرحله، ما به‌عنوان یک تیم سعی می‌کنیم چه کاری انجام دهیم؟ بر مقصدمان به‌عنوان یک گروه توافق کنیم.

بدین‌ترتیب زمانی که به مرحله‌ی «تغییر ناگهانی» می‌رسیم و زمانی که بحث‌ها آغاز می‌شود می‌توانیم درباره‌ی «نقش‌ها» و «استراتژی‌ها» صحبت کنیم. سعی می‌کنیم چه کار بکنیم؟ قصد داریم چگونه این امر را محقق کنیم؟ طرح و نقشه‌ی‌مان چیست؟ «نقش»‌مان باید به «اهداف بلندمدت» مشترک بازگردد.

این بهترین نوع بحث است. ما درباره‌ی «اهداف بلندمدت» مشترک‌مان بحث می‌کنیم.

چگونه قصد داریم وارد آن فضا شویم؟ ... اگر این مرحله را کامل کنیم بدین‌ترتیب در مرحله‌ی «به‌شکل عادی درامدن» بر «قواعد» خواهیم شد. این‌جاست که بر «قوانین» و «استراتژی‌ها»یی متمرکز می‌شویم که درک می‌کنیم بر آن توافق داریم. این «قواعد» برمبنای «نقش‌ها» نهاده شده است که بر «اهداف بلندمدت» مبتنی است.

این تنها راهی است که از آن به مرحله‌ی «اجرا و تکمیل» وارد می‌شویم.

اکنون در تیم‌های امروزی نسبت به دهه‌ی 1340 شمسی (1960 میلادی) ما عضویت در تیم را بیش‌تر تغییر می‌دهیم. در بسیاری اوقات، مقصد را تغییر می‌دهیم. بنابراین بعضی از افراد وارد یک مرحله‌ی دیگر و پنجمی در مدل مذکور خواهند شد. این مرحله، «اصلاح کردن» نامیده می‌شود. به این معنا که وقتی افراد تیم را تغییر می‌دهیم یا «مقصد تیم» را عوض می‌کنیم بازمی‌گردیم و مراحل پایینی مدل را سازماندهی مجدد می‌کنیم.

امروزه این مراحل بسیار اتفاق می‌افتد اما هنوز همان مراحل وجود دارد. با تمرکز بر اهداف بلندمدت مشترک ابتدا باید مطمئن شویم هر فردی آن را درک کرده است. بدین‌ترتیب بحث را آغاز می‌کنیم. باید مطمئن شویم درباره‌ی «نقش‌ها» و «استراتژی‌ها» براساس «اهداف بلندمدت مشترک» بحث کرده‌ایم.

بدین‌ترتیب در حال بحث در مورد چیزهای صحیحی خواهیم شد. نباید به‌سمت منازعه یا بحث‌های جزوی برویم. اگر بتوانیم بر این روش متمرکز شویم بحث‌های‌مان در مسیری صحیح قرار گرفته حفظ خواهد شد. به‌سمت مرحله‌ی «اجرا و تکمیل» پیش خواهیم رفت و خارج از تیم‌مان چیزهای بسیار بیش‌تری به‌دست خواهیم آورد.

آرزوی خوشبختی دارم!


1395/6/22 لينک مستقيم

نظر شما پس از تاييد در سايت قرار داده خواهد شد
نام :
پست الکترونيکي :
صفحه شخصي :
نظر:
تایید انصراف
 معرفی فیلم مدیریتی کوچک کردن
 مهارت‌های مورد نیاز مدیران فرهنگی کوچک کردن
 ابزارهای مدیریتی کوچک کردن
نشاني مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

تهران، خيابان وليعصر(عج)، بالاتر از تقاطح جامي، روبه‌‌روي مدرسه‌ي راهنمايي دخترانه‌ي فلسطين، پلاك 1062
تلفن: 66401476 - 66402422، ايميل: info@tnci.ir، كدپستي: 1316863669

مؤسسه‌ي فرهنگي تسنيم نور

ورود